IV:7 Per Matsson Björklund

Kolare, arrendator. Blev 77 år.

Antavla

Far:

 Mats Persson (1815 - 1874)

Mor:

 Anna Ersdotter (1811 - 1886)

Född:

1843-10-13 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [1]

Föräldrar: "Kohlaren Mats Pehrsson och dess hustru Anna Ersdotter i Mörtsjöriset. Vittnen: Landbonden Anders Ersson och hustru Margta Ersdotter i Svärdsjö, Isala, bondesonen Samuel Samuelsson i Björnmåssen och kolardottern Anna Persdotter i Mörtsjöriset."
[Gävleborg] Åmot, C.1, Födde,Dop, 1798 - 1861, 0-0, Bild 136 av 203, GID 2597.21.49100

Bosatt:

från 1843 till 1848 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

från 1849 till 1855 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

från 1856 till 1861 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

1861 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

från 1861-10-24 till 1864-10-24 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [6]

Dräng.

Bosatt:

1865 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [5]

Tar namnet Björklund.

Bosatt:

från 1866 till 1868 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

från 1866 till 1869 Kvarnåsen, Sundbacka, Åmot, Gävleborgs län. [8]

Dräng. Här hittar vi också Lisa Nilsdotter som piga, hennes oäkta son Per Olof född 1868 blev senare fosterbarn hos Per Matsson Björklund.
[Gävleborg] Åmot, AI.11, Husförhör, 1866 - 1870, 108-0, Bild 113 av 259, GID 2597.9.54200

Bosatt:

1870 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

från 1871 till 1875 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [9]

Kolare.

Bosatt:

från 1876 till 1880 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [10]

Kolare.

Bosatt:

1880 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [11]

Enligt hfl fortfarande i Mörtsjöriset.

Bosatt:

från 1881 till 1885 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [12]

Kolare.

Bosatt:

från 1886 till 1889 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [13]

Kolare.

Bosatt:

1890 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [14]

Utflyttning:

1890-04-08 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län. [15]

Inflyttning:

1890-06-17 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [16]

Bosatt:

från 1890-06-18 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [17]

Kolare.

Bosatt:

från 1891 till 1895 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [18]

Kolare.

Bosatt:

från 1896 till 1900 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [19]

Kolare.

Bosatt:

1900 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [20]

Bosatt:

från 1901 till 1907 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [21]

Kolare.

Bosatt:

från 1907 till 1915 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [22]

Kolare.

Bosatt:

från 1915 till 1921 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [23]

Förre kolaren. Död 23/5 21.

Död:

1921-05-23 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [24]

"Per Björklund, förre arrendator, Skarven. Ålderdom, slag."
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, SCB, Död, 1921 - 1921, 0-0, Bild 83 av 422, GID 100021.126.8300

Bouppteckning:

1921-09-05 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län. [25]

"År 1921 den 5 september förrättades laga bouppteckning efter kolaren Per Mattsson Björklund, Skarfven, Oslättfors, Hille socken, hvilken aflidit den 23 maj 1921 och efterlemnat följande sterbhusdelägare:
Enkan Brita Björklund född Jonsdotter.
Sönerna Per Olof född den 13 okt. 1868
Anders född den 27 dec. 1874
Johan född den 29 dec. 1878
Wilhelm född den 7 maj 1881
Lars född den 21 nov. 1883
Döttrarna Anna född den 17 mars 1873, gift med bandvakt Joh. Åberg, Valbo
Brita född den 23 sept. 1876
Beda född den 29 april 1886, gift med hemmansäg. Axel Wahllund, Folkärna socken
Emma född den 10 okt. 1888, gift med jordbruksarb. Johan Lindblom, Björke, Hille socken
Sedan enkan uppmanats att under edlig förpliktelse uppgifva boet sådant det vid mannens dödstillfälle befans och uppvisa alla boet rörande handlingar och skrifter förrättades bouppteckningen sålunda:
Tillgångar.
Nysilver.
5 st kaffeskedar.....................................................1:50
Nickel.
1 servis kanna och skålar..........................................5:-
1 bricka...............................................................2:50
Koppar.
2 kaffepannor.......................................................3:50
1 ämbar..............................................................3:-
Jern och blecksaker.
1 hink 2 kr, 1 st kruka 50 öre......................................2:50
4 grytor á 50 öre....................................................2:-
Glas och porslin.
1 dussin tallrikar......................................................1:20
8 st tallrikar...........................................................0:80
7 st assietter.........................................................1:05
6 par kaffekoppar...................................................0:60
1 st karottsats.......................................................1:50
2 st stenkrukor......................................................1:-
Möbler.
2 sängar...............................................................5:-
1 soffa................................................................3:-
1 byrå med spegel...................................................4:50
7 stolar...............................................................3:50
1 bordbänk...........................................................2:-
2 skänkar.............................................................2:-
1 dragkista...........................................................1:-
Sängkläder.
1 dunbolster.........................................................5:-
1 madrass............................................................2:-
5 kuddar.............................................................10:-
2 filtar 6:-, 2 st täcken 7:-, 1 st fäll 2:-.........................15:-
6 borddukar 4:50, 2 st sängöfverdrag 3:-......................7:50
8 lakan 8:-, 4 st putvar 3:-.......................................11:-
Linne och gångkläder.
18 st handdukar....................................................9:-
Den aflidnes gångkläder..........................................30:-
Verktyger.
1 st hyfvelbänk 1:50, snickarverktyg 2:-......................3:50
1 skottkärra.........................................................1:-'
1 yxa 50 öre, 1 st spinnrock 50 öre, nystkrona 25 öre.......1:25
4 ryssjor 4:-, 1 st eka 5:-........................................9:-
Diverse.
2 st väskor 1:-, 2 st korgar 2:-.................................3:-
8 trasmattor......................................................16:-
12 ?knifvar 2:-, 6 st gafflar1:-.................................3:-
1 bakrustning....................................................2:50
Fordringar.
Gefleborgs läns spbk enl. motbok N. 24204................1056:71
Dito N. 56936...................................................417:66
Dito N. 27400...................................................2167:32
Dito N. 56937....................................................85:94
Axel Wahlund, Jularbo enl. revers............................2000:-
Lars Björklund dito dito.........................................252:-
Summa tillgångar kronor......................................6155:53
Skulder.
Bouppteckningskostnad...........................................20:-
Begrafningskostnad..............................................300:-
Boets behållning kronor.......................................5835:53

Sålunda efter uppgift antecknat och värderat, Skarfven som ofvan:
Karl O. Hedenström, Anders Hedenström, boupptecknings och värderingsmän.

Att allt blivit riktigt uppgifvet och ej något med vett och vilja blivit doldt eller utelämnat intygar under edlig förpliktelse, som ofvan:
Brita B Björklund född Jonsdotter."
Äktenskap med IV:8 Brita Björklund (född Jonsdotter) (1849 - 1937)

Lysning:

1872-05-19 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [26]

1872-05-26 och 1872--06-02. "Kolaresonen Per Mattsson i Mörtsjöriset och kolaredottern Britta Jonsdotter i Trätåsen. Brudens moder Jon Olssons enka i Trätåsen Brita Persdotter gifvit skriftligt bifall."

Vigsel:

1872-06-21 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [27]

"Kolaresonen Per Mattsson i Mörtsjöriset och kolaredottern Brita Jonsdotter i Trätåsen. Vigda af pastor J. Th. Boëtius i Svartnäs enl. attest af den 22 juli 1872."
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, .437, Födde,Vigsel,Död, 1872 - 1872, 0-0, Bild 367 av 570, GID 100021.9.47700

Barn:

 Anna Maria Åberg (född Björklund) (1873 - 1943)
 Anders Erik Björklund (1874 - 1940)
 Brita Kristina Karlsson (född Björklund) (1876 - 1933)
 Per Johan Björklund (1878 - 1952)
 Jonas Vilhelm Björklund (1881 - 1970)
 Lars Olof Björklund (1883 - 1968)
 Beda Josefina Vilhelmina Vahlund (född Björklund) (1886 - 1975)
 Emma Fredrika Lindblom (född Björklund) (1888 - 1958)
 Adolf Eugene Björklund (1893 - 1895)


Noteringar

Per Matsson Björklund är farmors morfar till Bengt Peter.

Per Matsson Björklund är farmors mormors mormors systersons son till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1843
Bosatt från 1843 till 1848 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [2]
1843
Födelse 1843-10-13 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [1]
1845
1 år
Systern Anna Matsdotter föds 1845-01-26 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län
1845
1 år
Systern Anna Matsdotter dör 1845-05-08 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län
1846
2 år
Brodern Erik Matsson Bäcklin föds 1846-05-19 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län
1848
4 år
Systern Margta Matsdotter föds 1848-08-25 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län
>1849
Bosatt från 1849 till 1855 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [3]
1849
5 år
Makan IV:8 Brita Björklund (född Jonsdotter) föds 1849-04-29 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [28]
1851
7 år
Brodern Mats Skog (född Matsson) föds 1851-07-04 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län
1854
10 år
Systern Anna Lisa Matsdotter föds 1854-09-16 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län
>1856
Bosatt från 1856 till 1861 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [4]
1861
Bosatt 1861 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [5]
>1861
Bosatt från 1861-10-24 till 1864-10-24 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [6]
1865
Bosatt 1865 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [5]
>1866
Bosatt från 1866 till 1868 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [7]
>1866
Bosatt från 1866 till 1869 Kvarnåsen, Sundbacka, Åmot, Gävleborgs län [8]
1870
Bosatt 1870 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [7]
>1871
Bosatt från 1871 till 1875 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [9]
1872
28 år
Lysning IV:8 Brita Björklund (född Jonsdotter) 1872-05-19 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [26]
1872
28 år
Vigsel IV:8 Brita Björklund (född Jonsdotter) 1872-06-21 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [27]
1873
29 år
Dottern Anna Maria Åberg (född Björklund) föds 1873-03-17 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [29]
1874
31 år
Fadern V:13 Mats Persson dör 1874-11-29 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [30]
1874
31 år
Sonen Anders Erik Björklund föds 1874-12-27 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [31]
>1876
Bosatt från 1876 till 1880 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [10]
1876
32 år
Dottern Brita Kristina Karlsson (född Björklund) föds 1876-09-23 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [32]
1878
35 år
Sonen Per Johan Björklund föds 1878-12-29 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [33]
1880
Bosatt 1880 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [11]
>1881
Bosatt från 1881 till 1885 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [12]
1881
37 år
Sonen Jonas Vilhelm Björklund föds 1881-05-07 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [34]
1883
40 år
Sonen Lars Olof Björklund föds 1883-11-21 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [35]
>1886
Bosatt från 1886 till 1889 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [13]
1886
42 år
Modern V:14 Anna Ersdotter dör 1886-01-30 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [36]
1886
42 år
Dottern III:4 Beda Josefina Vilhelmina Vahlund (född Björklund) föds 1886-04-09 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [37]
1888
44 år
Dottern Emma Fredrika Lindblom (född Björklund) föds 1888-10-10 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [38]
1890
Bosatt 1890 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [14]
1890
46 år
Utflyttning 1890-04-08 Mörtsjöriset, Åmot, Gävleborgs län [15]
1890
46 år
Inflyttning 1890-06-17 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [16]
>1890
Bosatt från 1890-06-18 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [17]
>1891
Bosatt från 1891 till 1895 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [18]
1893
50 år
Sonen Adolf Eugene Björklund föds 1893-11-05 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [39]
1895
51 år
Sonen Adolf Eugene Björklund dör 1895-07-04 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [40]
>1896
Bosatt från 1896 till 1900 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [19]
1900
Bosatt 1900 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [20]
>1901
Bosatt från 1901 till 1907 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [21]
>1907
Bosatt från 1907 till 1915 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [22]
>1915
Bosatt från 1915 till 1921 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [23]
1921
77 år
Död 1921-05-23 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [24]
1921
Bouppteckning 1921-09-05 Skarven, Oslättsfors, Hille, Gävleborgs län [25]

Källor

[1]
Åmot C:1 (1798-1861) Bild 134 / sid 130 (AID: v137234.b134.s130, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[2]
Åmot AI:7 (1842-1848) Bild 142 / sid 138 (AID: v137217.b142.s138, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[3]
Åmot AI:8 (1849-1855) Bild 174 / sid 169 (AID: v137218.b174.s169, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[4]
Åmot AI:9 (1856-1861) Bild 201 / sid 194 (AID: v137219.b201.s194, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[5]
Åmot AI:10 (1861-1865) Bild 200 / sid 194 (AID: v137220.b200.s194, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[6]
Åmot AI:10 (1861-1865) Bild 181 / sid 175 (AID: v137220.b181.s175, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[7]
Åmot AI:11 (1866-1870) Bild 199 / sid 191 (AID: v137221.b199.s191, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[8]
Åmot AI:11 (1866-1870) Bild 116 / sid 108 (AID: v137221.b116.s108, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[9]
Åmot AI:12 (1871-1875) Bild 193 / sid 188 (AID: v137222.b193.s188, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[10]
Åmot AI:13 (1876-1880) Bild 207 / sid 202 (AID: v137223.b207.s202, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[11]
Sveriges befolkning 1880
 
 
[12]
Åmot AI:14 (1881-1885) Bild 213 / sid 214 (AID: v137224.b213.s214, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[13]
Åmot AI:15 (1886-1890) Bild 222 / sid 215 (AID: v137225.b222.s215, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[14]
Sveriges befolkning 1890
 
 
[15]
Åmot B:4 (1880-1894) Bild 29 (AID: v137232.b29, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[16]
Hille BI:4 (1885-1894) Bild 26 / sid 40 (AID: v135523.b26.s40, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[17]
Hille AI:25a (1886-1890) Bild 322 / sid 309 (AID: v135511.b322.s309, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[18]
Hille AI:27 (1891-1895) Bild 482 / sid 472 (AID: v135514.b482.s472, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[19]
Hille AIIa:1 (1896-1900) Bild 4850 / sid 473 (AID: v135515.b4850.s473, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[20]
Sveriges befolkning 1900
 
 
[21]
Hille AIIa:3 (1901-1907) Bild 1340 / sid 478 (AID: v135517.b1340.s478, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[22]
Hille AIIa:5 (1907-1915) Bild 1360 / sid 478 (AID: v135519.b1360.s478, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[23]
Hille AIIa:7 (1915-1923) Bild 1260 / sid 471 (AID: v188875.b1260.s471, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[24]
Hille F:6 (1908-1931) Bild 960 / sid 92 (AID: v188888.b960.s92, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[25]
Gästriklands östra domsagas häradsrätt (X) FII:2 (1921) Bild 1560 / sid 85 (AID: v496541.b1560.s85, NAD: SE/HLA/1040186)
 
 
[26]
Åmot EI:1 (1861-1892) Bild 18 (AID: v137241.b18, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[27]
Åmot EI:1 (1861-1892) Bild 19 (AID: v137241.b19, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[28]
Åmot C:1 (1798-1861) Bild 152 / sid 148 (AID: v137234.b152.s148, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[29]
Åmot C:4 (1872-1882) Bild 13 (AID: v137237.b13, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[30]
Åmot F:2 (1861-1879) Bild 45 (AID: v137244.b45, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[31]
Åmot C:4 (1872-1882) Bild 26 (AID: v137237.b26, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[32]
Åmot C:4 (1872-1882) Bild 38 (AID: v137237.b38, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[33]
Åmot C:4 (1872-1882) Bild 59 (AID: v137237.b59, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[34]
Åmot C:4 (1872-1882) Bild 85 (AID: v137237.b85, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[35]
Åmot C:5 (1883-1893) Bild 14 (AID: v137238.b14, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[36]
Åmot F:3 (1880-1894) Bild 30 (AID: v137245.b30, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[37]
Åmot C:5 (1883-1893) Bild 37 (AID: v137238.b37, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[38]
Åmot C:5 (1883-1893) Bild 60 (AID: v137238.b60, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[39]
Hille C:9 (1893-1894) Bild 9 / sid 5 (AID: v135533.b9.s5, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[40]
Hille F:5 (1895-1907) Bild 130 / sid 5 (AID: v135545.b130.s5, NAD: SE/HLA/1010072)