VI:63 Jonas Nilsson d.y.

Bonde. Blev 63 år.

Antavla

Far:

 Nils Gummesson (Gudmundsson) (1763 - 1845)

Mor:

 Stina Persdotter (1770 - 1849)

Född:

1797-04-06 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län. [1]

"Jonas. Dito (bonde) Nils Gummessons och hustru Stina Persdotters son i Bällsjö. Testes: Anders Ericsson i S. Ljusås, dräng Jonas Persson i Krumhall, hustru Maja Håkansdotter i Gelebo, pigan Ingebor i Knapsmåla (26)."
[Kalmar] Madesjö, C.4, Födde,Vigsel,Död, 1782 - 1825, 170-0, Bild 94 av 224, GID 107.30.89500

Bosatt:

från 1797 till 1801 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län. [2]

Bosatt:

från 1802 till 1814 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län. [3]

Bosatt:

från 1815 till 1821 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län. [4]

"Gift i Månsem."

Bosatt:

1821 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [5]

Bosatt:

från 1821 till 1829 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [6]

Bonde. Undantagsman.

Bosatt:

från 1829 till 1840 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [7]

Bonde. Undantagsman.

Bosatt:

från 1841 till 1850 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [8]

Undantagsman.

Bosatt:

från 1851 till 1860 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [9]

Undantagsman. "Död 15/3 1861."

Bosatt:

1861 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [10]

Undantagsman. "Död den 15 mars 1861."

Död:

1861-03-15 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [11]

"Jonas Nilsson, undantagsman i Månsamåla. 63 år 11 mån 9 dagar. Gift."
[Kalmar] _scb Kalmar, .46, Vigsel,Död, 1861 - 1861, 0-0, Bild 321 av 397, GID 100008.6.57900

Bouppteckning:

1861-03-25 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [12]

"År 1861 den 25:e mars blev på wederbörandes anmodan bouppteckning anställd efter undantagsmannen Jonas Nilsson i Månsemåla, som med döden avlidit den 15 sistlidne å denna månad och lemnat som arftagare jemte enkan Lena Petersdotter sex stycken sammanaflade barn, sonen Johannes Jonsson boende på No.1 ?, dottren enkan Kristina Jonsdotter i Månsemåla, sonen Karl August Smakopp vid lilla Idehult, dottern Marja Karlotta gift med torparen Jonas Jonsson vid Östra Skedebäckshult och Wändla Gustafva gift med torparen Johannes Pettersson vid Östra Resebo, samt dottren Anna Sofia 26 år gammal, således vid den åldern som gällande lag föreskriver för qvinna att vara myndig och alltså som hon ämnar laglikmäktigt vid vederbörande domstol därom göra sin anmälan anses alltså alla myndiga som även också alla närvarande. Som inga handlingar för tillfället var tillgängliga som kunde upplysa rätta delningsgrunden makarna emellan, så överenskomma enkan och arvingar att boet skall skiftas så att enkan får ena hälften och barnen får ena hälften, men några fördelar å enkans sida skall icke mera komma ifråga, likaledes slutades att boet skall i sin helhet auktioneras och penningarna på föreskrivet sätt fördelas. Slutligen tillsades Enkan att boets tillgångar och skulder med all noggrannhet uppgiva och skedde denna uppgift sålunda. Boets tillgångar:

Koppar:
1 gammal kittel, wäger 9 pund...............................................4.50
Tenn:
1 skaftpanna...........................................................................2.-
2 sämre fat..............................................................................2.-
Glas och porslin:
2 buteljer, 1 flaska, 3 par kaffekoppar....................................-.50
Lite diverse i obetydligt värde.................................................-.10
Järnsaker:
1 hovtång, 6 huggyxor, 3 potatisgrepar..................................4.25
1 skärskniv, 2 hackor, 1 skälla, .m.m., allt gammalt................-.75
2 sågar näver, 6 kar, några gamla skäror med några knivar..1.-
Trävaror:
3 sämre skåp, 1 soffa, 4 stolar...............................................2.25
4 lockatinor, 1 gammal så, 1 lockämbar...............................1.25
Sängkläder:
1 gammal fjäderbolster väger 20 pund á 50 öre...................10.-
3 dynor.................................................................................6.-
2 dito....................................................................................-.50
1 sängfäll, 1 rya....................................................................5.-
4 täcken, 4 lakan.................................................................4.50
2 mindre borddukar, 2 handdukar........................................-.75
Den avlidnes gångkläder med klädeskistan tillsammans......35.-
Diverse saker:
1 gammalt väggur, 3 grytor...................................................3.-
1 plåtpanna, 1 mankpanna, 1 våffeljärn, 2 fotaringar...........1.50
1 ljusstake, 4 korgar, 3 såll, 1 linhäckla, 2 säckar, 3 påsar,
2 saxar, 1 mindre ?...............................................................2.-
2 minde slipstenar lite askträd?............................................-.50
1 gammalt vedskjul...............................................................3.-
Böcker:
1 mindre bibel med några småböcker...................................2.-
1 fönster vid den boningsstuga den avlidna jemta nu varande enka hittills bebott........................................................................1.-
Summa tillgångar:.............................................................. 93:35.

Skulder och grafvetioner:
För auktion den 26 januari 1860 hos Bergstrand Nybro.......2.40
För auktion efter snickaren Daniel Jansson vid lilla Idehult...2.25
Flickan Ämma Soffia derstädes för smör..............................2.-
Kontant lån av Daniel Jansson å gården.............................7.-
Sonen Johannes Jonsson...................................................4.-
Skuld till socknens spannmålsland magazin 18 kappar råg...17.65
Bouppteckningsarvode 1 procent.......................................-.93
Likstol till herr doctor A Sandberg........................................-.75
Summa avgång:................................................................19:45
Behållna inventarie är alltså:.............................................73:90

Att jag detta bo med tillgångar och skulder sedligen uppgiver som det vid min avlidne mans dödliga frånfälle förefunnit och icke det ringaste därav med vett och vilje dolt och utlämnat betygar under edlig förpliktelse dag som ovan: Lena Pettersdotter.
Vid denna bouppteckning har vi arvingar varit närvarande: som ofvan
Joh. Johansson, Karl August Smakopp, Johannes Jonsson Peter
Jonas Jonsson, Anna Soffia Jonsdotter, Kristina Jansdotter.

Äfvenledes har jag såsom den avlidnes förmyndare varit närvarande: Per Jansson i Franstorp.

Att sålunda vara efter uppgift noga antecknat och värderat intygar jag som ovan: Daniel Jansson i Månsemåla, Jonas Israelsson i Örsjö. Vidimeras: Daniel Jansson i Månsemåla.
Till socknens fattiga är betalt 12 öre riksmynt kvitteras. Madesjö den 20 maj 1861. Wagerström, kyrkovärd."


Äktenskap med VI:64 Lena Persdotter (1788 - 1880)

Vigsel:

1821-06-29 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [13]

"Drängen och tillträdande hemmansbrukaren Jonas Nilsson uti Bällsjö och enka Lena Petersdotter i Månsamåla."

Barn:

 Johannes Jonsson (1822 - 1892)
 Kristina (Stina) Jonsdotter (1824 - 1888)
 Karl August Jonsson Småkopp Moberg (1825 - 1897)
 Maria Charlotta Jonsson (född Jonsdotter) (1827 - 1918)
 Vendela Gustava Jonsdotter (1830 - 1910)
 Anna Sofia Jonsdotter (1835 - )


Noteringar

Jonas Nilsson d.y. är mormors mormors morfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1797
Bosatt från 1797 till 1801 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [2]
1797
Födelse 1797-04-06 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [1]
1798
1 år
Brodern Sven Nilsson föds 1798-08-11 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [14]
1800
2 år
Systern Brita Stina Nilsdotter föds 1800-03-04 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [15]
>1802
Bosatt från 1802 till 1814 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [3]
1803
6 år
Systern Lena Nilsdotter föds 1803-11-04 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [16]
1808
11 år
Brodern Olof Nilsson föds 1808-04-28 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [17]
1813
16 år
Brodern Anders Nilsson föds 1813-05-09 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [18]
>1815
Bosatt från 1815 till 1821 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [4]
1821
Bosatt 1821 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [5]
>1821
Bosatt från 1821 till 1829 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [6]
1821
24 år
Vigsel VI:64 Lena Persdotter 1821-06-29 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [13]
1822
24 år
Sonen Johannes Jonsson föds 1822-02-23 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [19]
1824
26 år
Dottern Kristina (Stina) Jonsdotter föds 1824-03-21 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [20]
1825
28 år
Sonen Karl August Jonsson Småkopp Moberg föds 1825-11-26 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [21]
1827
30 år
Dottern V:32 Maria Charlotta Jonsson (född Jonsdotter) föds 1827-12-15 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [22]
>1829
Bosatt från 1829 till 1840 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [7]
1830
33 år
Dottern Vendela Gustava Jonsdotter föds 1830-05-01 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [23]
1835
37 år
Dottern Anna Sofia Jonsdotter föds 1835-02-16 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [24]
1840
42 år
Brodern Sven Nilsson dör 1840-03-26 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [25]
>1841
Bosatt från 1841 till 1850 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [8]
1845
48 år
Fadern VII:125 Nils Gummesson (Gudmundsson) dör 1845-12-08 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [26]
1849
52 år
Modern VII:126 Stina Persdotter dör 1849-09-21 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [27]
>1851
Bosatt från 1851 till 1860 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [9]
1861
Bosatt 1861 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [10]
1861
63 år
Död 1861-03-15 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [11]
1861
Bouppteckning 1861-03-25 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [12]

Källor

[1]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 91 / sid 171 (AID: v39771.b91.s171, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[2]
Madesjö AI:4 (1782-1801) Bild 28 / sid 41 (AID: v23277.b28.s41, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[3]
Madesjö AI:5 (1802-1814) Bild 47 / sid 79 (AID: v23278.b47.s79, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[4]
Madesjö AI:7 (1815-1821) Bild 90 / sid 168 (AID: v23280.b90.s168, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[5]
Madesjö AI:6 (1815-1821) Bild 188 / sid 364 (AID: v23279.b188.s364, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[6]
Madesjö AI:8 (1821-1829) Bild 185 / sid 356 (AID: v23281.b185.s356, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[7]
Madesjö AI:10 (1829-1840) Bild 241 / sid 233 (AID: v23283.b241.s233, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[8]
Madesjö AI:12 (1841-1850) Bild 287 / sid 275 (AID: v23285.b287.s275, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[9]
Madesjö AI:15 (1851-1860) Bild 389 / sid 376 (AID: v23288.b389.s376, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[10]
Madesjö AI:19 (1861-1870) Bild 114 / sid 907 (AID: v23292.b114.s907, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[11]
Madesjö FI:1 (1861-1886) Bild 10 (AID: v39788.b10, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[12]
Södra Möre häradsrätt FII:74 (1861-1861) Bild 252 / sid 489 (AID: v78735.b252.s489, NAD: SE/VALA/01584)
 
 
[13]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 315 / sid 619 (AID: v39771.b315.s619, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[14]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 98 / sid 185 (AID: v39771.b98.s185, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[15]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 106 / sid 201 (AID: v39771.b106.s201, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[16]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 125 / sid 239 (AID: v39771.b125.s239, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[17]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 151 / sid 291 (AID: v39771.b151.s291, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[18]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 178 / sid 345 (AID: v39771.b178.s345, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[19]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 253 / sid 495 (AID: v39771.b253.s495, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[20]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 273 / sid 535 (AID: v39771.b273.s535, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[21]
Madesjö CI:5 (1825-1848) Bild 10 / sid 11 (AID: v39772.b10.s11, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[22]
Madesjö CI:5 (1825-1848) Bild 23 / sid 37 (AID: v39772.b23.s37, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[23]
Madesjö CI:5 (1825-1848) Bild 36 / sid 63 (AID: v39772.b36.s63, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[24]
Madesjö CI:5 (1825-1848) Bild 79 / sid 149 (AID: v39772.b79.s149, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[25]
Madesjö CI:5 (1825-1848) Bild 302 / sid 595 (AID: v39772.b302.s595, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[26]
Madesjö CI:5 (1825-1848) Bild 317 / sid 625 (AID: v39772.b317.s625, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[27]
Madesjö CI:6 (1848-1861) Bild 324 / sid 619 (AID: v39773.b324.s619, NAD: SE/VALA/00241)