VIII:252 Greta Maria Jonasdotter

Blev 80 år.

Antavla

Far:

 Jonas Larsson (1698? - 1767)

Mor:

 Anna Jonsdotter (1710? - 1783)

Född:

1744-09-20 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län. [1]

"Greta Maria, länsman Jonas Larssons dotter i Knalltorp. Faddrar/wittnen: Knut Persson i Erngislehyltan, Nils Svensson i Resebo, hustru Segrid Persdotter i Getahult, pigan Elin Persdotter i Getamåla."

Bosatt:

från 1749 till 1754 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län. [2]

Bosatt:

från 1755 till 1767 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län. [3]

Bosatt:

från 1767 till 1788 Krumhall, Madesjö, Kalmar län. [4]

Hustru.

Bosatt:

från 1782 till 1801 Krumhall, Madesjö, Kalmar län. [5]

Hustru.

Bosatt:

från 1802 till 1814 Krumhall, Madesjö, Kalmar län. [6]

Hustru.

Bosatt:

från 1815 till 1821 Krumhall, Madesjö, Kalmar län. [7]

Hustru.

Bosatt:

från 1821 till 1825 Krumhall, Madesjö, Kalmar län. [8]

Hustru. "Död 1825."

Död:

1825-05-19 Krumhall, Madesjö, Kalmar län. [9]

"Greta Maria Jonsdotter, undantagsmans Per Ericssons hustru, 80 år. Ålderdom."

Bouppteckning:

1825-05-30 Krumhall, Madesjö, Kalmar län. [10]

"År 1825 den 30 maj förrättades bouppteckning efter undantagsmannen Per Erickssons aflidena hustru Gretamarija Jonasdotter i Krummehall och Madesiö socken, som med döden avled den 19 innevarande maj och efter sig till arvtagare lämnat änkoman Per Ericksson och dem emellan 5 stycken barn, 3 söner och tvenne döttrar, som äro: son Jonas Persson som bor på gården Krummehall, son Peter Persson i Gelebo, är död, dess barn är en son och en dotter, nämligen: son Gustaf, 23 år gammal, dottern Stina Kajsa 24 år, dess redan tillförordnade förmyndare är bonden Jonas Persson i Krummehall, som nu är medärvare i detta sterbhus, varför antogs till curator för bemälde piga, bonden Jonas Swänsson i Norra Liusås, som hennes rätt bevakade. Likaledes den avlidnes son Axel Petersson i Getahult, som och är död, dess barn äro en son och en dotter, nämligen: son Jonas Axelsson, 15 år gammal. Dess rätt bevakades av dess redan tillförordnade förmyndare Jonas Swänsson i Parismåla. Dottern Caisalena, gift med Anders Andersson i Kimramåla och Liungeby socken. Den avlidnes dotter Stina, gift med bonden Nils Gummesson i Bälssiö och Madesiö socken, dottern Catarina, gift med bonden Peter Jonasson i Brokagerde och sistnämnda socken och således alla vid bouppteckningen närvarande. Änkoman Per Ericksson varnades vid edsplikt att uppgiva boet efter som det befanns vid den dödas frånfälle. Sedan vidtogs bouppteckningen som följer:
Silver:
2 tumlare..............................................................................1.12.-
2 dito....................................................................................1.-.-
2 skedar...............................................................................3.-.-
Tenn:
3 st djupa fat.......................................................................3.16.-
1 dito flatt.............................................................................1.24.-
1 stop och 1 skål.................................................................1.8.-
3 st tallrikar, de bästa...........................................................1.-.-
3 dito sämre.........................................................................-.32.-
1 flaska och 1 sked.............................................................-.8.-
Koppar:
1 kittel, väger 7 .... a 15 ..... ..............................................2.16.-
1 dito, väger 17 a 16..........................................................5.32.-
1 dito 8 a lika värde............................................................2.32.-
1 dito 4 a 12.......................................................................1.-.-
1 större potta.......................................................................1.-.-
1 dito mindre.......................................................................-.24.-
Mässing:
2 ljusstakar..........................................................................-.40.-
2 dito...................................................................................-.16.-
Glaskärl:
10 st gröna buteljer.............................................................1.16.-
4 st vita flaskor....................................................................-.24.-
2 speglar..............................................................................-.2.-
Stenkärl:
5 st fat, 4 tallrikar, 3 skålar..................................................-.20.-
7 st porslinstallrikar..............................................................-.16.-
Järnsaker:
1 hovtång, väger 14 lod.......................................................-.32.-
7 stycken yxor, 1 skarvyxa...................................................2.8.-
2 planksågar, 2 viggar..........................................................2.-.-
3 st spadar, 1 fil, 1 brud?, 1 naver.......................................-.26.-
12 knivar, 1 bur, 4 stora skäror.............................................-.34.-
2 grytor, 3 bråpannor............................................................1.32.-
2 trefötter.............................................................................-.32.-
1 rå, 1 raflejärn, 1 eldgaffel....................................................1.-.-
2 saxar, 3 par kåror...............................................................-.28.-
1 par skrubbor, 2 häcklor, 2 repor.........................................1.-.-
Trävaror:
8 stora kar, 3 såar, 1 ämbar..................................................2.44.-
2 åtinger, 15 byttor, 2 kannor, 2 äskor..................................1.32.-
1 vävstol, 20 fker?, 6 st sylt?...............................................1.24.-
3 st skåp, 2 gamla kistor......................................................3.32.-
6 st gamla ryggstolar............................................................-.32.-
1 gammal kista, 21 st silskålar...............................................1.8.-
17 tallrikar, 30 st skedar.......................................................-.16.-
6 st såll, 2 sikter...................................................................-.32.-
3 st spinnrockar...................................................................1.24.-
1 bryggekar, 3 st ostkorgar..................................................-.15.-
Sängkläder:
1 gammal bolster, fjäder bland..............................................3.-.-
1 dito dito, av måsdun.........................................................-.24.-
2 dito med fjäderblandning....................................................3.-.-
1 kudde, väger 5 ½ ............................................................1.12.-
1 dito 4.................................................................................-.32.-
1 dito 8..................................................................................1.16.-
1 dito vitt, 2 ½........................................................................-.40.-
1 dito blårandigt, 4 marker.....................................................1.-.-
1 dito gammal 9......................................................................-.32.-
1 dito randig 6 marker............................................................1.8.-
1 dito dito 5.............................................................................1.8.-
1 dito dito 4............................................................................1.-.-
3 kuddar utan fjjäder, 1 hyende.............................................-.12.-
2 sängfällar............................................................................4.-.-
3 stora ryor.............................................................................7.-.-
5 stora täcken........................................................................3.-.-
1 gammal rya, 1 klåttäcke......................................................-.16.-
Linkläder:
6 stycken lakan....................................................................2.32.-
3 stycken säckar och 3 påsar...............................................1.-.-
Dito 1 säck och 1 påse.........................................................-.32.-
3 lakan och 2 säckar............................................................4.16.-
13 par gardiner......................................................................2.-.-
1 säck, 1 lakan, 4 handdukar................................................1.16.-
19 alnar larftsväv....................................................................3.8.-
21 alnar dito...........................................................................4.18.-
124 alnar blågarnsväv...........................................................20.32.-
4 alnar randtyg a 8 ... alnen...................................................-.32.-
7 lod skaftefalsgarn.............................................................-.32.-
½ lod ullgarn...........................................................................-.16.-
Kvinnans gångkläder:
1 kapprock............................................................................3.-.-
1 kappa.................................................................................1.-.-
5 tröjor....................................................................................2.-.-
5 livstycken............................................................................1.-.-
9 kjortlar..................................................................................9.-.-
9 förkläden.............................................................................2.12.-
16 näsdukar...........................................................................5.16.-
4 vita kläden, 3 hattar.............................................................2.-.-
5 överdelar.............................................................................2.16.-
2 par vantar, 1 par handskar..................................................-.16.-
Diverse saker:
1 väggklocka.........................................................................4.-.-
1 gammal sadel, 1 väska........................................................-.32.-
2 svärtade kalvskinn..............................................................1.16.-
15 lod lin a 8 ... lodet..............................................................2.24.-
1 mark ull................................................................................-.16.-
1 litet lerstop............................................................................-.1.-
1 liten bibel, 1 gammal psalmbok.............................................1.-.-
Kreatur:
1 röd ko.................................................................................10.-.-
1 dito röd..................................................................................9.-.-
4 får med 2 lamm......................................................................4.-.-
Infordringar:
Fodran av Jonas Jonsson i Krummehall enligt revers av den 16 december 1824, kapital........................................................22.10.8
Ränta a 6 procent från förskrivningsdagen.
Dito fodran utan sedel av drängen Olof Jonsson i Garden......6.32.-
Dito av drängen Jonas Jonsson i samme gård........................1.37.4
Tillgångssumma: .....................................................................219.12.-

Gravationer:
Skyldig till Jonas Persson i Gården för begravningskostnad enligt nota:
4.18.8
Dito till Peter Jonsson i Brokagerde.......................................12.18.8
Dito till Nils Gummesson i Bällsjö.............................................1.32.-
Summa gäld: ..........................................................................18.21.4

Behållningssumma: ...............................................................200.38.8

Att jag detta bo redeligen uppgivit och icke det ringaste veterligen fördolt, vill jag med ed fästa, om så skulle påfodras, Krummehall den 30 maj 1825
Per P E S Eriksson, änkoman.

Med ovan stående uppteckning förklarar vi oss till alla delar nöjda, tid och ort utsupra:
Jonas I P S Persson i Krummehall
Gustaf G P S Petersson i Gelebo
Anders A A S Andersson i Kimramåla.
Nils Gummesson i Bälsiö N G S
Peter P I S Jonasson i Brokagerde, arvtagare.
Jonas I S S Swänsson i Parismåla, förmyndare
Jonas I S S Swänsson i Norra Liusås, curator
Upptecknings- och värderingsmän:
Peter Larsson i Hagnebo
Olof O P S Petersson i Långåkra
Till socknens fattiga är betalt 13 ... 4 ... banco, som kvitteras Madesjö den 5 juni 1825, Peter Larsson, kyrkovärd."


Äktenskap med VIII:251 Per Ersson (1745 - 1832)

Vigsel:

1767-05-09 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län. [11]

"Drängen Per Ericsson i Södra Ljusås och hans quinna Greta Maria Jonasdotter i Knalltorp."

Barn:

 Jonas Persson (1768 - 1849)
 Stina Persdotter (1770 - 1849)
 Peter Persson (1772 - )
 Katarina Persdotter (1777 - 1845)
 Axel Persson (1781 - 1811)
 Erik Persson (1787 - 1788)


Noteringar

Greta Maria Jonasdotter är mormors mormors morfars mormor till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1744
Födelse 1744-09-20 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län [1]
1745
10 mån
Maken VIII:251 Per Ersson föds 1745-08-19 Södra Ljusås, Madesjö, Kalmar län [12]
1747
2 år
Brodern Erik Jonasson föds 1747-08-03 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län
>1749
Bosatt från 1749 till 1754 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län [2]
1751
6 år
Brodern Axel Jonasson föds 1751-02-20 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län
1753
8 år
Systern Stina Jonasdotter föds 1753-03-12 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län
>1755
Bosatt från 1755 till 1767 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län [3]
1756
11 år
Brodern Johannes Jonasson föds 1756-03-09 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län
1756
11 år
Brodern Johannes Jonasson dör 1756-07-17 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län [13]
>1767
Bosatt från 1767 till 1788 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [4]
1767
22 år
Vigsel VIII:251 Per Ersson 1767-05-09 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län [11]
1767
22 år
Fadern IX:503 Jonas Larsson dör 1767-06-24 Knalltorp, Madesjö, Kalmar län [14]
1768
24 år
Sonen Jonas Persson föds 1768-11-02 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [15]
1770
25 år
Dottern VII:126 Stina Persdotter föds 1770-07-14 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [16]
1772
27 år
Sonen Peter Persson föds 1772-07-25 Krumhall, Madesjö, Kalmar län
1777
33 år
Dottern Katarina Persdotter föds 1777-09-22 Krumhall, Madesjö, Kalmar län
1781
36 år
Sonen Axel Persson föds 1781-02-25 Krumhall, Madesjö, Kalmar län
>1782
Bosatt från 1782 till 1801 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [5]
1783
38 år
Modern IX:504 Anna Jonsdotter dör 1783-05-12 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [17]
1787
42 år
Sonen Erik Persson föds 1787-04-15 Krumhall, Madesjö, Kalmar län
1788
43 år
Sonen Erik Persson dör 1788-03-28 Krumhall, Madesjö, Kalmar län
>1802
Bosatt från 1802 till 1814 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [6]
1811
66 år
Sonen Axel Persson dör 1811-01-27 Getahult, Madesjö, Kalmar län [18]
>1815
Bosatt från 1815 till 1821 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [7]
>1821
Bosatt från 1821 till 1825 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [8]
1825
80 år
Död 1825-05-19 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [9]
1825
Bouppteckning 1825-05-30 Krumhall, Madesjö, Kalmar län [10]

Källor

[1]
Madesjö CI:2 (1713-1754) Bild 151 / sid 289 (AID: v36091.b151.s289, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[2]
Madesjö AI:2 (1749-1754) Bild 93 / sid 171 (AID: v23275.b93.s171, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[3]
Madesjö AI:3 (1755-1788) Bild 97 / sid 179 (AID: v23276.b97.s179, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[4]
Madesjö AI:3 (1755-1788) Bild 73 / sid 131 (AID: v23276.b73.s131, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[5]
Madesjö AI:4 (1782-1801) Bild 68 / sid 121 (AID: v23277.b68.s121, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[6]
Madesjö AI:5 (1802-1814) Bild 130 / sid 247 (AID: v23278.b130.s247, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[7]
Madesjö AI:7 (1815-1821) Bild 296 / sid 580 (AID: v23280.b296.s580, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[8]
Madesjö AI:9 (1821-1829) Bild 290 / sid 566 (AID: v23282.b290.s566, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[9]
Madesjö CI:5 (1825-1848) Bild 275 / sid 541 (AID: v39772.b275.s541, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[10]
Södra Möre häradsrätt FII:38 (1825-1825) Bild 339 / sid 669 (AID: v78699.b339.s669, NAD: SE/VALA/01584)
 
 
[11]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 151 / sid 289 (AID: v39770.b151.s289, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[12]
Madesjö CI:2 (1713-1754) Bild 155 / sid 297 (AID: v36091.b155.s297, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[13]
SE/VALA/00241 Madesjö C I:3 (1754-1782) Bild 89 / sid 165
 
 
[14]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 101 / sid 189 (AID: v39770.b101.s189, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[15]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 70 / sid 127 (AID: v39770.b70.s127, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[16]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 77 / sid 141 (AID: v39770.b77.s141, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[17]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 324 / sid 637 (AID: v39771.b324.s637, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[18]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 365 / sid 719 (AID: v39771.b365.s719, NAD: SE/VALA/00241)