X:273 Göran (Georg) Grass (Gratz)

Trumslagare, fänrik, löjtnant. Blev ca 69 år.

Uniformen kan ha sett ut som den här.

Född:

omkring 1638 Torsåker, Gävleborgs län. [1]

Bosatt:

1681 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

1684 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [3]

Generalmönstring:

1684-01-09 Gävle, Gävleborgs län. [4]

"Fändrich Jöran Grass." Överstelöjtnantens kompani, Hälsinge regemente.

Generalmönstring:

1685-09-10 Florheds läger. [5]

"Fendrich Jöran Grass." Överstelöjtnantens kompani, Hälsinge regemente.

Generalmönstring:

1687-09-20 Florheds läger. [6]

"Fendrich Jöran Grass med en mönstringsdräng." Överstelöjtnantens kompani, Hälsinge regemente.

Bosatt:

1688 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

1689 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [8]

Bosatt:

1690 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [9]

Generalmönstring:

1690-05-08 Mo läger. [10]

"Fendrich Georg Grass med en mönstringsdräng." Överstelöjtnantens kompani, Hälsinge regemente.

Bosatt:

1691 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [11]

Häradsskrivaren i Gästriklands fögderi (X) Vol:24 (1691-1719) Bild 180 / sid 15 (AID: v366816.b180.s15, NAD: SE/HLA/1100001)

Bosatt:

1692 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [12]

Generalmönstring:

1692-06-21 Mo läger. [13]

"Fendrick Georgh Grass med en mönstringsdräng." Överstelöjtnantens Hedesunda kompani, Hälsinge regemente.

Bosatt:

1693 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [14]

Generalmönstring:

1693-05-17 Mo läger. [15]

"Fendrick Georg Grass med en mönstringsdräng." Överstelöjtnantens kompani, Hälsinge regemente.

Bosatt:

1694 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [16]

Generalmönstring:

1694-06-30 Gävle, Gävleborgs län. [17]

"Fendrich Georg Grass med en mönstringsdräng." Överstelöjtnantens kompani, Hälsinge regemente.

Bosatt:

1695 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [18]

Generalmönstring:

1695-06-17 Gävle, Gävleborgs län. [19]

"Fendrick Georg Grass med en mönstringsdräng." Överstetlöjtnantens kompani, Hälsinge regemente.

Bosatt:

1696 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [20]

Bosatt:

1697 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [21]

Gävleborgs läns landskontor (X) EIb:5a (1697) Bild 1250 / sid 449 (AID: v401255.b1250.s449, NAD: SE/HLA/1030002)

Bosatt:

1698 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [22]

Bosatt:

1699 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [23]

Bosatt:

1700 Eltebo Nr.1, Torsåker, Gävleborgs län. [24]

Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 29 (1700) Bild 1880 / sid 3263 (AID: v903290.b1880.s3263, NAD: SE/RA/55113173)

Bosatt:

1701 Eltebo Nr.1, Torsåker, Gävleborgs län. [25]

Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 30 (1701) Bild 470 / sid 185 (AID: v903291.b470.s185, NAD: SE/RA/55113173)

Bosatt:

1702 Eltebo Nr.1, Torsåker, Gävleborgs län. [26]

Nu löjtnant.
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 31 (1702) Bild 1170 / sid 687 (AID: v903292.b1170.s687, NAD: SE/RA/55113173)

Bosatt:

från 1702 till 1707 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [27]

Fänrik. "Död."

Bosatt:

1703 Eltebo Nr.1, Torsåker, Gävleborgs län. [28]

"Leutn."
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 32 (1703) Bild 1840 / sid 389 (AID: v903293.b1840.s389, NAD: SE/RA/55113173)

Död:

1707-05-01 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län. [1]

"Herr Lieutnanten Georg Grass ifrån Eltebo, begrofs i kiyrkian, warit 57 år uti konungens tienst, 69 åhr gammal."


Barn med X:274 Kerstin (Kristina) Olsdotter (1642? - 1736)

Barn:

 Göran Göransson Grass (1660? - 1714)
 Annika (Anna) Göransdotter Grass (1674? - 1759)
 Katarina Göransdotter Grass (1680? - 1742)
 Olof Göransson Grass (- 1729?)


Noteringar

Ur Elteboboken:
"Grassens
Ältebo 10:2, Hagavägen 4
Hade från början fastighetsbeteckningen Eltebo 1.Ursprungligen var gårdsnamnet Fänrikas. Gårdsnamnet kommer av fänriken, senare löjtnanten Jöran Gratz (även stavad Grass), 1638-1707, som varit i Konungens tjänst i 50 år. Han blev år 1660 trumslagare vid Bergsregementet som hörde till Helsinge regemente. Han befordrades den 15 februari år 1678 till fänrik och den 8 oktober 1701 till sekundlöjtnant. Den 31 augusti 1703 beviljades han avsked efter 46 års tjänst vid regementet. Han var bosatt i Eltebo 1, som var den första fastighetsbeteckningen. Jöran Grass är begravd i kyrkan i Torsåker.

Fänrik Jöran Gratz hade minst fem barn: Göran (1660-1714), som ärvde huset, Olof (död 1728) som var fänrik och bosatt i Bäck i Valbo (Gården där han bodde kallas än i dag för Grass-gården.), Annika (1674-1759, gift 1695 till Åsmundshyttan 2), Catarina (1677-1742, gift till Gysinge 1710 med Tomas Goffin), samt sonen Petter.

Göran, som övertog gården, gifte sig 1690 med Anna Olsdotter (1672-1744) från Hoo."
(Källa: Eltebo byalag, www.eltebo.se/Fastigheterna%20i%20Eltebo.htm)

"Grass Göran, fänrik vid Hälsinge infanteriregemente, 1697. Sköld: En fana vajande åt dexter samt dexter om stången två kanonkulor, allt på mark. Hjälmprydnad: En uppskjutande harneskklädd arm svingande ett svärd. Eder 223."
(Källa: hem.passagen.se/gronstub/vapendk.htm, Magnus Bäckmark.)


Göran (Georg) Grass (Gratz) är farmors farfars farmors farfars farfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1638?
Födelse omkring 1638 Torsåker, Gävleborgs län [1]
1642?
Partnern X:274 Kerstin (Kristina) Olsdotter föds omkring 1642 Torsåker, Gävleborgs län [29]
1660?
Sonen Göran Göransson Grass föds omkring 1660 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [30]
1674?
Dottern Annika (Anna) Göransdotter Grass föds omkring 1674 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [31]
1680?
Dottern Katarina Göransdotter Grass föds omkring 1680 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [32]
1681
Bosatt 1681 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [2]
1684
Bosatt 1684 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [3]
1684
Generalmönstring 1684-01-09 Gävle, Gävleborgs län [4]
1685
Generalmönstring 1685-09-10 Florheds läger [5]
1687
Generalmönstring 1687-09-20 Florheds läger [6]
1688
Bosatt 1688 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [7]
1689
Bosatt 1689 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [8]
1690
Bosatt 1690 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [9]
1690
Generalmönstring 1690-05-08 Mo läger [10]
1691
Bosatt 1691 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [11]
1692
Bosatt 1692 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [12]
1692
Generalmönstring 1692-06-21 Mo läger [13]
1693
Bosatt 1693 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [14]
1693
Generalmönstring 1693-05-17 Mo läger [15]
1694
Bosatt 1694 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [16]
1694
Generalmönstring 1694-06-30 Gävle, Gävleborgs län [17]
1695
Bosatt 1695 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [18]
1695
Generalmönstring 1695-06-17 Gävle, Gävleborgs län [19]
1696
Bosatt 1696 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [20]
1697
Bosatt 1697 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [21]
1698
Bosatt 1698 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [22]
1699
Bosatt 1699 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [23]
1700
Bosatt 1700 Eltebo Nr.1, Torsåker, Gävleborgs län [24]
1701
Bosatt 1701 Eltebo Nr.1, Torsåker, Gävleborgs län [25]
1702
Bosatt 1702 Eltebo Nr.1, Torsåker, Gävleborgs län [26]
>1702
Bosatt från 1702 till 1707 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [27]
1703
Bosatt 1703 Eltebo Nr.1, Torsåker, Gävleborgs län [28]
1707
Död 1707-05-01 Eltebo, Torsåker, Gävleborgs län [1]

Källor

[1]
Torsåker C:1 (1689-1715) Bild 50 / sid 47 (AID: v136990.b50.s47, NAD: SE/HLA/1010208)
 
 
[2]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 15 (1681) Bild 1030 / sid 581 (AID: v900929.b1030.s581, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[3]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 16 (1684) Bild 420 / sid 488 (AID: v900930.b420.s488, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[4]
Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 669 (1684-1690) Bild 170 (AID: v374488.b170, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[5]
Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 669 (1684-1690) Bild 1360 (AID: v374488.b1360, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[6]
Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 669 (1684-1690) Bild 2780 (AID: v374488.b2780, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[7]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 17 (1688) Bild 410 / sid 581 (AID: v900931.b410.s581, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[8]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 18 (1689) Bild 270 / sid 1361 (AID: v900932.b270.s1361, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[9]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 19 (1690) Bild 240 / sid 1611 (AID: v900933.b240.s1611, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[10]
Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 669 (1684-1690) Bild 3690 (AID: v374488.b3690, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[11]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 20 (1691) Bild 210 / sid 1431 (AID: v900934.b210.s1431, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[12]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 21 (1692) Bild 210 / sid 4650 (AID: v900935.b210.s4650, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[13]
Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 670 (1692-1694) Bild 190 (AID: v374489.b190, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[14]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 22 (1693) Bild 370 / sid 139 (AID: v900936.b370.s139, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[15]
Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 670 (1692-1694) Bild 1270 (AID: v374489.b1270, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[16]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 23 (1694) Bild 380 / sid 145 (AID: v900937.b380.s145, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[17]
Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 670 (1692-1694) Bild 2270 (AID: v374489.b2270, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[18]
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820 (X, Y, Z) 24 (1695) Bild 390 / sid 345 (AID: v900938a.b390.s345, NAD: SE/RA/55113173)
 
 
[19]
Generalmönsterrullor - Hälsinge regemente 671 (1695-1715) Bild 210 (AID: v374490.b210, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[20]
Gävleborgs läns landskontor (X) EIb:3 (1696) Bild 1140 / sid 221 (AID: v401253.b1140.s221, NAD: SE/HLA/1030002)
 
 
[21]
Gävleborgs läns landskontor EIb:5a (1697-1697) Bild 890 / sid 371 (AID: v401255.b890.s371, NAD: SE/HLA/1030002)
 
 
[22]
Gävleborgs läns landskontor (X) EIb:8 (1698) Bild 3160 / sid 635 (AID: v401259.b3160.s635, NAD: SE/HLA/1030002)
 
 
[23]
Gävleborgs läns landskontor (X) EIb:11 (1699) Bild 4800 / sid 933b (AID: v401262.b4800.s933b, NAD: SE/HLA/1030002)
 
 
[24]
Gävleborgs läns landskontor (X) EIb:15 (1700) Bild 1550 / sid 3263 (AID: v401266.b1550.s3263, NAD: SE/HLA/1030002)
 
 
[25]
Gävleborgs läns landskontor (X) EIb:17 (1701) Bild 300 / sid 185 (AID: v401268a.b300.s185, NAD: SE/HLA/1030002)
 
 
[26]
Gävleborgs läns landskontor (X) EIb:22 (1702) Bild 3280 / sid 687 (AID: v401273.b3280.s687, NAD: SE/HLA/1030002)
 
 
[27]
Torsåker AI:1 (1702-1710) Bild 13 / sid 8 (AID: v136915.b13.s8, NAD: SE/HLA/1010208)
 
 
[28]
Häradsskrivaren i Gästriklands fögderi Vol:24 (1691-1719) Bild 480 (AID: v366816.b480, NAD: SE/HLA/1100001)
 
 
[29]
Torsåker C:2 (1716-1746) Bild 143 / sid 140 (AID: v136991.b143.s140, NAD: SE/HLA/1010208)
 
 
[30]
Torsåker C:1 (1689-1715) Bild 55 / sid 52 (AID: v136990.b55.s52, NAD: SE/HLA/1010208)
 
 
[31]
Torsåker C:3 (1747-1779) Bild 137 / sid 133 (AID: v136992.b137.s133, NAD: SE/HLA/1010208)
 
 
[32]
Österfärnebo AI:3 (1737-1756) Bild 252 / sid 483 (AID: v137300.b252.s483, NAD: SE/HLA/1010247)