Johannes (Joannes, Joannis) Jerler

Kaplan, pastor, kyrkoherde. Blev 52 år.

Antavla

Far:

 Jöns

Född:

1664-06-15 Överbyn, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [1]

Död:

1716-08-20 Torsåker, Gävleborgs län. [1]

"Dän 20 augusti, kl. mellan 8 och 9 om aftonen, afsomande herr kyrkioherden Joannes Jerler, ock begrofs dän 25 septembris. Anno 1664 dän 15 juni blef han född uti öfra Byen i Högbo och Ofwansiö församling. 1690 d. 31 augusti kom han till ? ministerium. 1692 d. 1 maji blef han cappellan wid Upsala Domkyrkio ock 1702 pastor här i församlingen. Thes ålder war 52 åhr, 2 månader ock några dygn."


Noteringar

"I en likpredikan hållen 1716 över kyrkoherden i Torsåker Johannes Jerler beskrev predikanten, kyrkoherden Torger från grannsocknen Ovansjö, hur denna Johannes som son till en "ährlig och mycket beskiedelig åkerman" kämpade med "armod" under sin studietid. Han var alltså född i bondeståndet, och hans studier innebar ett avgörande steg över till ett annat stånd. Detta steg tog han uppenbarligen till följd av en inre kallelse, samtidigt som en yttre kallelse var nödvändig för att han skulle ha framgång. Han fick så småningom tillfälle att tillträda en tjänst som kyrkoherde då den förre innehavaren, den kände psalmdiktaren Israel Kolmodin, befordrats till superintendent i Visby. Detta beskrivs följaktligen som att "tå igenom Gudz skickelse en slik vocation honom tillhanda kom". Jerler valde enligt predikanten denna bana eftersom "til thess uhtförande [Gud] honom besynnerliga och stora gåfwor hade förlänt". Hans första församlingar uppskattade hans arbete mycket och hade helst velat få behålla honom, men "Gud uti hwilkens försyn wåre wägar stå" ordnade istället så att han fick tjänsten som domkyrkokaplan. Gud hade alltså begåvat honom med egenskaper passande en för en präst, och dels styrt händelserna så att han fick erbjudanden om specifika tjänster - Guds försyn styr alltså både så att säga i människans inre och hennes yttre omständigheter. Med modernt språkbruk skulle man kunna säga att såväl arv som miljö var den del av denna Guds ordning." (Källa: Andreas Hellerstedt - Ödets teater: ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början, sid 114.)

"Jöns var brorson till kyrkoherden i Torsåker, Joannis Jerler. Jöns och Cherstins gravhäll är idag placerad i kyrkogolvet framme i koret brevid kyrkoherde Jerlers sten." (Källa: Elteboboken).


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1664
Födelse 1664-06-15 Överbyn, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [1]
1716
52 år
Död 1716-08-20 Torsåker, Gävleborgs län [1]

Källor

[1]
Torsåker C:2 (1716-1746) Bild 115 / sid 112 (AID: v136991.b115.s112, NAD: SE/HLA/1010208)