VII:123 Olof Börjesson (Bergesson)

Torpare. Blev 50 år.

Antavla

Far:

 Börje (Berge) Persson (1730? - 1772)

Mor:

 Elin Bryngelsdotter (Brynielsdotter) (1728 - 1806)

Född:

1755-11-30 Kolsbygd, Madesjö, Kalmar län. [1]

Oäkta, döpt 23 feb 1756.
"Elin Brunjelsdotter i Kolsbygd, samt drängen Börje Perssons son ibidem, föräldrarna äro syskonbarn och sonen född den 30 november 1755, samt av comminister Hans Runkrantz hemmadöpt, man hochståndet icke angivit, förr än jag nu fått thet spörja och efterfråga. Faddrarna hafwa warit Måns Börjesson och Sven Persson, samt hustru Lena Nilsdotter och pigan Karin Nilsdotter, alla hemma i Kolsbygd."

Bosatt:

från 1755 till 1788 Kolsbygd, Madesjö, Kalmar län. [2]

Bosatt:

från 1788 till 1801 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län. [3]

Torpare.

Bosatt:

från 1802 till 1806 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län. [4]

Torpare. "Död d. 28 sep. 1806. Fått warning för otidig lefnad 1802 på läsemötet."

Död:

1806-09-27 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län. [5]

"Torparen Olof Börjesson i Gislatorp af rödsot. 51 år."

Bouppteckning:

1806-11-17 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län. [6]

"År 1806 den 17 november blev på wederbörandes begäran laga bouppteckning förrättad efter torparen Olof Börjesson å Gislatorps ägor, som den 28 sistlidne september med döden avlidit och lämnat efter sig som arvtagare änkan Kjerstin Brynielsdotter, samt 3 döttrar, Cajsa 19 år, Brita 17 och Lena 13 dito, och föreslog till dessas förmyndare deras skylldemän bönderna Jonas Ingemundsson i Kolsbygd och Nils Börjesson i Stora Gangsmad, vilka sig infunno att de omyndigas rätt bevaka, och tillkännagav änkan att hon komma endast att åtnjuta den rätt som lag bjuda, och blef hon med stöd af ? 9 capit: warnad att redeligen uppgifva egendomen som den wid mans dödstima befanns:

Silver:
1 silversked, vikt 1 och 3 fjärdedels lod...............................1.8.-
Koppar:
1 liten kittel, vikt 4................................................................1.16.-
2 huggjärn, 3 gamla .... ......................................................-.4.-
Järnsaker:
2ne huggjärn, 3ne gamla bog?...........................................-.4.-
1 bandkniv, 2ne stubbknivar..............................................-.2.-
1 järnklafwa, 1 skafwa.........................................................-.2.-
1 kjegel, 1 ullsax, 1 hyvel.....................................................-.8.-
6 st kärror, 3 st rifbillar..........................................................-.6.-
1 hagelbössa gammal...........................................................1.8.-
4 st gamla liar, 1 skära............................................................-.10.-
2ne gamla billar, 1 sele.........................................................-.16.-
1 större 1 mindre ?................................................................-.12.-
1 eldgaffel, 1 bandhake.......................................................-.3.-
1 hovtång, 1 hacka, 1 gammal spade....................................1.-.-
1 ?, 1 bråpanna.....................................................................-.6.-
1 liten yxa och 1 spade.........................................................-.4.-
2ne små handyxor, 1 större bolyxa.........................................-.10.-
4 bättre bohlyxor.....................................................................1.-.-
1 oxhyvel, 1 gammal stråke....................................................-.20.-
3ne större sågar, 1 svarvstol..................................................1.-.-
1 yxasten, 1 liesten................................................................-.12.-
1 huler? fotering.....................................................................-.6.-
1 gammal gryta.......................................................................-.4.-
Hammare och tång.................................................................-.8.-
1 gammal ?panna...................................................................-.16.-
Träsaker:
3ne lockämbar, 1 flaska...........................................................-.6.-
1 kärna, 2ne ämbar, 2ne hollkar...............................................-.8.-
2ne ämbar, 2ne hollkar.............................................................-.6.-
1 tunna, 1 gammal så...............................................................-.16.-
1 ny så, 2ne lockämbar............................................................-.12.-
2ne små byttor.........................................................................-.4.-
1 kanna, 1 gammal tina............................................................1.-.-
1 gammal bytta, 1 bandstol......................................................-.4.-
2ne skottkärror, 1 gammalt oxok.............................................-.12.-
1 harv, 1 åder.........................................................................-.8.-
1 halvhäck, 1 drög, 1 slaga......................................................-.12.-
1 skiärkista, 1 repslagaredon.......................................................-.4.-
1 vagn med rätter?....................................................................-.32.-
1 korg, 1 tom likuga..................................................................-.4.-
1 tom tunna, 1 vävstol................................................................-.16.-
2ne ryggstolar, 2ne kannor stop................................................-.18.-
4 st gamla trä?, 4 träsaler..........................................................-.8.-
Diverse:
1 rakkniv, 1 liten sax, 1 ?..........................................................-.12.-
1 kruthorn, 1 kul?......................................................................-.8.-
3ne vävskedar gamla................................................................-.4.-
Kreatur:
1 brokig ko................................................................................6.-.-
1 kviga......................................................................................4.-.-
1 mindre stut.............................................................................3.-.-
1 svart häst..............................................................................8.16.-
2ne får, 1 bagge......................................................................3.-.-
1 sugga, 2ne grisar....................................................................4.-.-
Avlidne mannens gångkläder:
1 grå tröja.................................................................................1.16.-
1 dito sämre.............................................................................-.24.-
1 blå rock................................................................................1.8.-
1 ? dito svart rock....................................................................-.24.-
1 randigt livstycke....................................................................-.8.-
2ne skinnlivstycken..................................................................-.16.-
2 par gamla byxor......................................................................1.4.-
1 grönt livstycke........................................................................-.8.-
1 bättre 1 sämre hals................................................................-.30.-
4 st ludenskinn.........................................................................-.40.-
1 par strumpor med band.........................................................-.16.-
2 par dito bättre........................................................................-.20.-
1 par bättre snösockor.............................................................-.10.-
1 gammalt bälte.......................................................................-.2.-
1 par snösockor, 1 gammalt kumband....................................-.3.-
3ne gamla mössor....................................................................-.6.-
2ne gamla skjortor....................................................................-.16.-
Diverse:
2ne gamla handdukar...............................................................-.12.-
1 ?kalvskinn..............................................................................-.18.-
4 st fårskinn dito rå.....................................................................-.18.-
1 par sporrar, 1 tobakspipa.......................................................-.1.-
1 litet skinn, diverse i en korg....................................................-.4.-
1 klädeskista.............................................................................-.32.-
1 läderväska gammal................................................................-.16.-
7 ? vit ull...................................................................................2.16.-
Sängkläder:
1 vit huvdyna...........................................................................-.16.-
1 sämre dito.............................................................................-.10.-
1 dito lika.................................................................................-.10.-
Tillkommit:
1 timmeklocka...........................................................................1.-.-
1 litet 1 större skåp...................................................................-.28.-
1 stor butelj..............................................................................-.8.-
1 gammal kopparpanna...........................................................-.4.-
1 ljusstake av tenn..................................................................-.6.-
1 ? ?.......................................................................................-.6.-
Några ganska ? persedlar ? enkan i stället för fördel som upptagas till
värde endast........................................................................1.16.-
Den inbärgade gröda såsom nog ? upptagas som spannmål som hö
och halm till...........................................................................5.-.-
Utsäde på en dräng 9 kappar.................................................1.16.-
Arbetslön för dito..................................................................1.16.-
Inventariesumma:.................................................................65.31.-
Sammalagda gravat: avgår..................................................32.34.-
Till delning:...........................................................................33.7.-

Att såväl egendom som skuld blivit riktigt uppgivna som det vid min mans dödstimma befanns vara under edsplikt betygas:
Kierstin KBD Brynielsdotter

Härvid har vi varit närvarande och nöjda förklarar:
Nils NBS Börjesson
Jonas IIS Ingemundsson

Som bouppteckningsman underskriver:
Sv. Smedberg
Joseph Andersson

Anmälda skulder och gravationer:
Skyldig smeden Lander på Bruket......................................16.32.-
Ränta för 2 ½ år á 5 procent...............................................2.4.-
Till Jean Jeansson i Refseberg............................................1.28.-
Dito Petter Jonsson i Toratorp............................................1.24.-
För liar skyldig......................................................................-.32.-
8 ? smör tillsammans............................................................1.20.-
Lån av dottern Cajsa Brita...................................................2.16.-
Likstol till herr prosten..........................................................2.-.-
Köpt 1 ½ kanna brännvin.....................................................1.18.-
Dito till Olof Andersson Kolsbygd.........................................-.37.-
Boupptecknings- och anteckningsarvode...........................2.40.-
Förmyndare förordnande......................................................-.32.-
Skyldig Håkan i Kråkshult....................................................3.16.-
För en fåles uppskärning.....................................................-.20.-
För likkistans förfärdigande...................................................-.40.-
Bostad vid bouppteckning...................................................2.-.-
Uti testamente betalt.............................................................-.12.-
För 1/4 ? linfrö till Gangsmad................................................-.12.-
Skatten till husbonden för 1806............................................4.24.-
Kronoräntor samma år...........................................................2.45.-
För auktionsutrop..................................................................-.12.-
Till socknens fattiga 1/8 procent...........................................-.4.-
Köpt brännvin för...................................................................-.28.-
Gravationssumma:...............................................................32.24.-"


Äktenskap med VII:124 Kerstin Bryngelsdotter (Brynielsdotter) (1755 - 1846)

Vigsel:

1788-01-11 Viremo, Madesjö, Kalmar län. [7]

"Drängen Olof Bergesson i Kolsbygd och pigan Kierstin Brynielsdotter i Wiremo."

Barn:

 Kajsa Olsdotter (1788 - 1847)
 Brita Stina Olsdotter (1790 - )
 Lena Olsdotter (1792 - 1846)


Noteringar

Olof Börjesson (Bergesson) är mormors mormors farmors far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1755
Bosatt från 1755 till 1788 Kolsbygd, Madesjö, Kalmar län [2]
1755
Födelse 1755-11-30 Kolsbygd, Madesjö, Kalmar län [1]
1758
2 år
Brodern Bryniel Börjesson (Bergesson) föds 1758-03-27 Kolsbygd, Madesjö, Kalmar län [8]
1762
6 år
Brodern Nils Börjesson (Bergesson) föds 1762-09-11 Kolsbygd, Madesjö, Kalmar län [9]
1765
9 år
Brodern Peter Börjesson (Bergesson) föds 1765-01-31 Kolsbygd, Madesjö, Kalmar län [10]
1768
12 år
Systern Katarina Börjesdotter (Bergesdotter) föds 1768-01-29 Kolsbygd, Madesjö, Kalmar län [11]
1772
16 år
Fadern VIII:245 Börje (Berge) Persson dör 1772-05-24 Kolsbygd, Madesjö, Kalmar län [12]
>1788
Bosatt från 1788 till 1801 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län [3]
1788
32 år
Vigsel VII:124 Kerstin Bryngelsdotter (Brynielsdotter) 1788-01-11 Viremo, Madesjö, Kalmar län [7]
1788
32 år
Dottern Kajsa Olsdotter föds 1788-04-07 Sigislaryd, Madesjö, Kalmar län [13]
1790
34 år
Dottern Brita Stina Olsdotter föds 1790-04-02 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län [14]
1792
36 år
Dottern VI:62 Lena Olsdotter föds 1792-07-17 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län [15]
>1802
Bosatt från 1802 till 1806 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län [4]
1806
50 år
Död 1806-09-27 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län [5]
1806
Bouppteckning 1806-11-17 Gisslatorp, Madesjö, Kalmar län [6]

Källor

[1]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 15 / sid 17 (AID: v39770.b15.s17, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[2]
Madesjö AI:3 (1755-1788) Bild 95 / sid 175 (AID: v23276.b95.s175, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[3]
Madesjö AI:4 (1782-1801) Bild 98 / sid 181 (AID: v23277.b98.s181, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[4]
Madesjö AI:5 (1802-1814) Bild 187 / sid 361 (AID: v23278.b187.s361, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[5]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 357 / sid 703 (AID: v39771.b357.s703, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[6]
Södra Möre häradsrätt FII:19 (1806-1806) Bild 118 / sid 215 (AID: v78680.b118.s215, NAD: SE/VALA/01584)
 
 
[7]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 286 / sid 561 (AID: v39771.b286.s561, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[8]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 26 / sid 39 (AID: v39770.b26.s39, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[9]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 43 / sid 73 (AID: v39770.b43.s73, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[10]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 53 / sid 93 (AID: v39770.b53.s93, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[11]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 66 / sid 119 (AID: v39770.b66.s119, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[12]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 107 / sid 201 (AID: v39770.b107.s201, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[13]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 35 / sid 59 (AID: v39771.b35.s59, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[14]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 46 / sid 81 (AID: v39771.b46.s81, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[15]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 60 / sid 109 (AID: v39771.b60.s109, NAD: SE/VALA/00241)