IX:469 Fredrik Johansson

Bergssexman. Blev 54 år.

Född:

1727-02-19 Stora Forsa, Hammar, Örebro län. [1]

"Fredric Johansson i St. Forsa. Död 1781 af en i halsen fastnad köttbit."

Död:

1781-10-22 Stora Forsa, Hammar, Örebro län. [2]

"Bergssexman Fredrik Jansson från Stora Forsa, vilken dog hastigt döden d 22 under bröllopsmåltiden i .... gård, sedan han i världen levat 54 ½ år"
Även Hammar C:2 (1750-1819) Bild 148 / sid 144 (AID: v53222.b148.s144, NAD: SE/ULA/10366)
"Fredric Jansson fr. St. Forsa, av en i halsen fastnad köttbit. 54 år".

Bouppteckning:

1781-12-11 Stora Forsa, Hammar, Örebro län. [3]

"År 1781 den 11 december hölls laga bouppteckning efter bergsmannen Fredich Jansson i Stora Forssa som med döden avgått den 22 october 1781 och lämnat efter sig änkan Anna Andersdotter, sonen myndig Jan Fredichsson, sonen Carl Fredichsson på 21 året myndig, sonen Anders Fredichsson på 15 året, sonen Fredich Fredrichsson på 13 året, dottren Maria Fredrichsdotter på 23 året och dottren Cattarina Fredrichsdotter på 17 året. Vid detta tillfället var den avlidnes broder masmästaren Christian Jansson tillstädes då under eds förbindelse följande uppgavs:

Silver:
1 st förgyld kopp 5 lod á 20 skilling lodet............................2.4.-
Koppar:
1 st kittel halv..... mot son Jan Fredichsson.......................2.10.8
1 st kittel väger 18 marker.................................................2.24.-
1 kittel dito 10 marker........................................................1.5.4
1 st ny dito om 8 marker....................................................1.16.-
1 st kopparkruka...............................................................-.32.-
1 st dito fat........................................................................-.24.-
1 st dito skål......................................................................-.5.4
1 st dito dito......................................................................-.2.-
Mässing:
1 st ljusstake......................................................................-.16.-
1 st dito dito.......................................................................-.2.-
6 st sjiar? av metal.............................................................-.24.-
1 st fotpanna utav koppar.................................................-.5.4
1 st mässingskittel med kopparbotten................................-.20.-
Tenn:
1 st tennstop.....................................................................-.24.-
1 st dito kärl......................................................................-.16.-
1 st djupt tennfat...............................................................-.32.-
2 st flata dito......................................................................1.-.-
1 st dito mindre...................................................................-.12.-
4 st tenntallrikar.................................................................-.16.-
1 st gammal tennflaska.......................................................-.4.-
1 st halfigerarter?................................................................-.2.-
Blecksaker:
1 dussin blecktallrikar.........................................................-.12.-
Järnsaker:
1 st gryta med lock.............................................................-.32.-
1 st mindre dito....................................................................-.24.-
1 st kaffepanna...................................................................-.8.-
2 st koppar...........................................................................-.12.-
2 st sämre dito......................................................................-.8.-
1 st täljyxa.............................................................................-.8.-
1 st handyxa.........................................................................-.2.-
Gruvnavrar och slägga.........................................................-.6.-
2 st stackapannor?..............................................................-.4.-
1 st järnkedja.........................................................................-.16.-
1 st dymlinganaver................................................................-.4.-
2 st mindre dito......................................................................-.4.-
1 st spikborr...........................................................................-.1.-
4 st liar...................................................................................-.16.-
5 st dito sämre.......................................................................-.8.-
3 st skäror..............................................................................-.2.-
1 st bandkniv.........................................................................-.1.4
..............................................................................................4.-.-
1 st spishäll och uppståndare................................................1.-.-
2 st ålderbillar och 1 spadblad...............................................-.2.-
1 st eldtång............................................................................-.1.-
Husrådsaker:
1 st skänkskåp......................................................................2.8.-
1 st mindre dito......................................................................1.8.-
1 st dito dito...........................................................................-.16.-
1 st klocka med foder............................................................1.16.-
1 st bolmedfot?.......................................................................-.16.-
1 st ..... ................................................................................-.2.-
2 st karmstolar........................................................................-.6.-
2 st dito dito............................................................................-.6.-
2 st sämre dito........................................................................-.2.-
1 st soffa.................................................................................-.12.-
4 st mjölktråg..........................................................................-.4.-
3 st skålar...............................................................................-.3.-
2 st bunkar.............................................................................-.1.-
2 st baktråg............................................................................-.2.-
1 st mjölksil..............................................................................-.1.-
1 st stäfna?..............................................................................-.1.-
1 st .....ämbar...........................................................................-.1.-
1 st gammal så........................................................................-.1.-
1 st ....tunna............................................................................-.12.-
1 st sädeslår............................................................................1.-.-
1 st kar....................................................................................-.6.-
1 st dito....................................................................................-.24.-
1 st mjölkar ......... ...................................................................-.16.-
1 st .... tunna dito....................................................................-.8.-
1 st dito...................................................................................-.8.-
2 st gamla öltunnor..................................................................-.8.-
2 st dito silltunnor.....................................................................-.2.-
2 st .... fjärdingar......................................................................-.1.-
2 st lockbyttor..........................................................................-.3.-
1 st holk...................................................................................-.5.-
1 st halvspann..........................................................................-.2.-
2 st sädeskäppor stor och mindre............................................-.5.-
1 dussin stentallrikar................................................................-.2.-
1 st slev och skopa..................................................................-.1.-
1 st ny öltunna..........................................................................-.16.-
1 st linfopa?..............................................................................-.1.-
1 st häckla................................................................................-.2.-
1 st hjuler med järn..... ?.............................................................-.4.-
1 st utlås?.................................................................................-.2.-
Kör- och åkerredskap:
1 st schäs..................................................................................4.-.-
1 st falakärra? med hjul...............................................................1.32.-
1 st lång dito dito.........................................................................1.-.-
1 st dyng dito utan hjul................................................................-.8.-
1 st kyrksläde..............................................................................-.12.-
1 st ... släde...............................................................................-.24.-
1 st malm dito............................................................................-.8.-
2 st järnskodda stockar ...........................................................-.12.-
2 st träskodda dito...................................................................-.4.-
1 st ålder med bill.......................................................................-.8.-
1 st harv med skaklar................................................................-.10.8
Par gamla vagnsdelar med 3 järnbultar.....................................-.8.8
1 st vävstol................................................................................-.16.-
1 st .... väv ..... .........................................................................-.6.-
1 st grovare dito........................................................................-.4.4
1 st säng utav bräder................................................................-.10.4
2 st bättre och sämre................................................................-.4.-
1 st kol.... .................................................................................-.8.-
1 st kolhacka.............................................................................-.4.-
1 st .... .......................................................................................1.-.-
1 st dito sämre............................................................................-.24.-
1 st .... med ..... ..........................................................................-.20.-
1 st ....... .....................................................................................-.1.-
2 st fjärdingar med 2ne bottnar...................................................-.8.-
2 st korgar bättre och sämre.......................................................-.3.-
2 st glas......................................................................................-.2.-
1 st butelj....................................................................................-.2.-
1 st flaska...................................................................................-.2.-
1 par ullkardor............................................................................-.8.-
1 st betsman..............................................................................-.4.-
Sängkläder:
1 st gammal bolster..................................................................2.-.-
1 st randig kudde.....................................................................-.32.-
1 st rutig dito............................................................................-.24.-
2 st randiga dito, dito tillsammans............................................-.24.-
1 st blågarnslakan....................................................................-.8.-
1 st gammalt dito......................................................................-.8.-
1 st fäll.......................................................................................-.32.-
1 st dito......................................................................................-.20.-
1 st boltäcke..............................................................................-.32.-
2 st lärftslakan............................................................................-.6.-
2 dito sämre................................................................................-.3.-
2 par gardiner..............................................................................-.12.-
1 st förlåt....................................................................................-.16.-
1 st ull....?...................................................................................-.1.-
2 st tavlor...................................................................................-.2.-
Par ...knivar och en gaffel..........................................................-.1.-
Mansgångkläder:
1 st grå klädning av rock, väst, byxor........................................3.32.-
1 st dito vadmalsrock.................................................................1.16.-
1 st blå rock...............................................................................-.24.-
1 st grå dito...............................................................................-.16.-
1 st gammal blå tröja..................................................................-.8.-
1 st rött livstycke.........................................................................-.12.-
1 randigt dito..............................................................................-.8.-
1 par bockskinnsbyxor................................................................-.40.-
1 st dito dito................................................................................-.12.-
1 st päls......................................................................................-.16.-
2 st blågarnsrockar.....................................................................-.24.-
1 st dito sämre............................................................................-.3.-
1 st hatt.......................................................................................-.8.-
1 par tofflor..................................................................................1.8.-
1 st lärftsskjorta............................................................................-.16.-
1 par blå strumpor.......................................................................-.10.8
1 par sämre dito.........................................................................-.2.-
1 par vantar och handskar........................................................-.4.-
1 st rör med varp?.....................................................................-.10.-
1 st ...... ....................................................................................-.1.-
1 st rakkniv..............................................................................-.4.-
1 st bibel....................................................................................1.8.-
1 st bok .........?.........................................................................-.6.-
? st sämre böcker.....................................................................-.3.-
1/40 del i en tegelbåt................................................................2.37.-
Kreatur:
1 st brunt sto.............................................................................6.-.-
1 st ko Lina?...............................................................................3.32.-
1 st dito Sulka?...........................................................................3.16.-
1 st dito Mittihufirda?.................................................................3.-.-
1 st svart kviga..........................................................................2.40.-
1 st röd dito ........?....................................................................2.32.-
1 st svart får..............................................................................1.38.-
2 st grå dito...............................................................................1.8.-
2 st vita dito...............................................................................1.8.-
1 st gammalt och ett ungt får.....................................................1.-.-
1 st bock...................................................................................-.40.-
1 st vit sugga...........................................................................1.5.4
1 st liten galt.............................................................................-.40.-
1 st galtgris...............................................................................-.26.8
Utsäde nu i höst.......................................................................4.-.-
Bruk därtill................................................................................2.-.-
En sextondedel i skattefrälse bergsmanshemmanet Stora Forssa med därtill hörande en halv ...........del ½ del vid Ejerpa? gruva och vid Vastarby? gruva ½ del............................................................100.-.-
Summa riksdaler specie:.......................................................202.20.-

Skuldfordring:
Till Jacob Carlsson i Berga.....................................................27.37.4
Interes därpå till d 3 junis 1782...............................................13.16.-
Skuld hos Anders Andersson i Berga....................................6.5.4
Skuld till herr brukspatron Grill..............................................40.9.-
Till inspector Hay vid Forsvik................................................2.32.-
Till mjölnaren vid Forsa kvarn...............................................-.17.4

Som allting är rätt uppgivet som änkan själv med ed befäster om så påfordras då närvarande vid detta tillfälle på de omyndigas vägnar Masmästaren Christjan Jansson i övra Forssa, son Jan Fredrichsson och son Carl Fredichsson bägge vistandes i Stora Forssa, som skedde i Stora Forssa d 11 december 1781:

Anna Andersdotter
Jan Frederichsson
Carl Fredrichsson
Masmästaren Christian Jansson
Johan Gustafsson i Lunna, handaman"


Äktenskap med IX:470 Anna Andersdotter (1726 - 1820)

Vigsel:

1750-06-10 Berga, Hammar, Örebro län. [4]

"D. 10 juni. Fredric Johansson och Anna Andersdotter i Berga. Morgongåvan 30 lod silver och 4 lispund koppar."

Barn:

 Jan (Johan) Fredriksson (1751 - 1814)
 Elisabet Fredriksdotter (1753 - )
 Anna Fredriksdotter (1755 - )
 Maria Fredriksdotter (1757 - )
 Eva Elisabet Fredriksdotter (1759 - )
 Karl Fredriksson (1762 - )
 Katarina Fredriksdotter (1764 - )
 Anders Fredriksson (1766 - )
 Fredrik Fredriksson (1768 - )


Noteringar

Fredrik Johansson är mormors morfars morfars morfars far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1727
Födelse 1727-02-19 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [1]
1750
23 år
Vigsel IX:470 Anna Andersdotter 1750-06-10 Berga, Hammar, Örebro län [4]
1751
24 år
Sonen VIII:235 Jan (Johan) Fredriksson föds 1751-07-29 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [5]
1753
26 år
Dottern Elisabet Fredriksdotter föds 1753-12-31 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [6]
1755
28 år
Dottern Anna Fredriksdotter föds 1755-11-03 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [7]
1757
30 år
Dottern Maria Fredriksdotter föds 1757-12-15 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [8]
1759
32 år
Dottern Eva Elisabet Fredriksdotter föds 1759-12-22 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [9]
1762
34 år
Sonen Karl Fredriksson föds 1762-02-13 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [10]
1764
37 år
Dottern Katarina Fredriksdotter föds 1764-06-10 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [11]
1766
39 år
Sonen Anders Fredriksson föds 1766-04-13 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [12]
1768
41 år
Sonen Fredrik Fredriksson föds 1768-04-28 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [13]
1781
54 år
Död 1781-10-22 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [2]
1781
Bouppteckning 1781-12-11 Stora Forsa, Hammar, Örebro län [3]

Källor

[1]
Hammar C:1 (1661-1749) Bild 92 / sid 176 (AID: v53221.b92.s176, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[2]
Hammar F:1 (1752-1815) Bild 62 (AID: v53236.b62, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[3]
Sundbo häradsrätt FIIa:1 (1742-1789) Bild 521 / sid 518 (AID: v150201.b521.s518, NAD: SE/ULA/11485)
 
 
[4]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 8 / sid 4 (AID: v53222.b8.s4, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[5]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 13 / sid 9 (AID: v53222.b13.s9, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[6]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 23 / sid 19 (AID: v53222.b23.s19, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[7]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 31 / sid 27 (AID: v53222.b31.s27, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[8]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 39 / sid 35 (AID: v53222.b39.s35, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[9]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 50 / sid 46 (AID: v53222.b50.s46, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[10]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 62 / sid 58 (AID: v53222.b62.s58, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[11]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 74 / sid 70 (AID: v53222.b74.s70, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[12]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 84 / sid 80 (AID: v53222.b84.s80, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[13]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 94 / sid 90 (AID: v53222.b94.s90, NAD: SE/ULA/10366)