IX:305 Nils Ersson

Tolvman, häradsdomare, rusthållare, kyrkovärd. Blev högst 64 år.

Född:

1701 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län.

Hittar ej i fb.

Bosatt:

från 1753 till 1759 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län. [1]

Häradsdomare.

Bosatt:

från 1759 till 1765 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län. [2]

Häradsdomare. "Död 1765 30 novemb."

Död:

1765-11-30 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län. [3]

"D. 30 novemb. afled i herranom häradsdomaren och kyrkowärden Nils Ersson i Ingwasta, som warit siuk af håll och sting ? och begrofs d. 8 dec., sedan han berömligen lefwadt 65 år."

Bouppteckning:

1766-01-29 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län. [4]

"År 1766 den 29 januari blef uppå wederbörandes anmodan bouppteckning af ?skapen förrättad efter aflidne häradsdomaren Nils Ersson i Ingwasta, Rasbo-Kihls sokn, hwilkden den 30 sistlidne november aflidit och efter sig lemnat dess i lifstiden kära hustru, hustru Ingrid Ersdotter, jämte 5 barn, 2ne söner och 3ne döttrar, sönerna wid namn Erik Nilsson, nämndeman, Nils Nilsson, hemmansbrukare och dottren Brita gift med bonden Mats Andersson i Tibble, Margeta gift med bonden Anders Ersson i Sämsta och Catarina gift med bonden Per Nilsson i Årby och således alla myndiga samt närwarande..... och sedan enkan påmindt att så uppgiva egendomen såsom den vid mannens dödstimma i boets befandts, så tog med bouppteckningen i följande ordning, nämligen:

Silver:
1 st liten bägare förgyld 6 ½ lod á 8 daler...................................52.-
1 st tumlare dito 2 5/8 lod á dito.................................................21.-
1 st dito mindre 2 lod á dito........................................................16.-
1 st bägare oförgyld 5 3/4 lod á 6 daler.....................................34.16
1 st sked om 3 ½ lod á dito........................................................21.-
1 st dito 2 lod dito.......................................................................12.-
Tenn:
1 st soppfat No.1 om 4 ½ pund á 3 daler..................................13.16
1 st dito No.2 om dito................................................................13.16
1 st dito No.3 om 3 pund á dito.................................................9.-
1 st dito No.4 om 3 pund á dito.................................................9.-
1 st flat dito No.5 om 4 pund á dito...........................................12.-
1 st dito No.6 om 3 pund á dito................................................9.-
1 st dito No.7 om 3 1/4 pund á dito.........................................9.24
12 st tallrikar á 3 daler st..........................................................36.-
6 st dito á dito...........................................................................18.-
1 st soppskål...........................................................................12.-
1 st dricksstop..........................................................................9.-
1 st senapskanna med sked....................................................2.-
1 par ljusstakar á 3 daler st.......................................................6.-
1 st sämre ljusstake..................................................................2.-
1 st qvartersflaska....................................................................1.-
Koppar:
1 st brännvinspanna med hatt och pipor.................................132.-
1 st kittel.................................................................................100.-
1 st dito....................................................................................48.-
1 st dito med lock förtennt.......................................................24.-
1 st kastrull..............................................................................10.-
1 st stort fat..............................................................................14.-
1 st ?panna..............................................................................14.-
1 st ?fotpanna..........................................................................15.-
1 st liten kittel ? kruka.............................................................12.-
Mässing:
1 st kittel..................................................................................6.-
1 st strykjärn med 2ne lod........................................................6.-
Bleck:
1 st ljuslykta............................................................................3.-
1 st rivjärn...............................................................................1.-
1 st mjölksil.............................................................................1.16
1 st gammalt halvstop.............................................................-.16
1 st brännvinstratt...................................................................1.-
1 st 3/4 qvarters jungfru..........................................................-.12
Kreatur:
1 st brun häst 12 år gammal....................................................90.-
1 st dito häst Wästgjöta kallad 17 år.......................................72.-
1 st dito brun ? 18 år gammal..................................................54.-
1 st röd sto 12 år gammal........................................................90.-
1 st ko, Badda? kallad............................................................66.-
1 st dito brun...........................................................................60.-
1 st kviga ?..............................................................................54.-
1 st dito ?................................................................................54.-
1 st kvigkalv..........................................................................15.-
4 st gamla svin.......................................................................36.-
2 st getter 2 år gamla á 18 daler st.........................................36.-
1 st sugga 1 ½ år gammal.......................................................15.-
1 st galt kult...........................................................................6.-
Kör- och åkerredskap:
1 st skodd vagn med tillbehör No.1........................................72.-
1 st dito No.2..........................................................................60.-
1 st dito No.3..........................................................................48.-
1 st dito No.4..........................................................................36.-
1 st oskodd dito No.5..............................................................12.-
1 par skodda kälkar No.1........................................................18.-
1 par dito No.2........................................................................12.-
1 par dito No.3........................................................................9.-
1 st skodd kälke.....................................................................6.-
1 par oskodda kälkar No.1.....................................................5.-
1 par dito No.2........................................................................3.-
1 par dito No.3........................................................................2.16
1 par oskodda kälkar No.4......................................................1.16
1 st chaise med hjul................................................................30.-
1 par nya skodda vagnshjul....................................................24.-
1 st mullplog No.1...................................................................9.-
1 st dito No.2...........................................................................6.-
7 st trästockar á 2 daler st med billar......................................14.-
1 st släde med final?stänger...................................................15.-
2 st åkerharvar.......................................................................24.-
1 st sämre dito........................................................................8.-
1 st ekvält..............................................................................3.-
1 st dito sämre........................................................................2.-
2 par nackselar med tillbehör..................................................12.-
1 st kyrksele med tillbehör......................................................15.-
1 st dito med kapp? och ?......................................................12.-
1 st järnstör.............................................................................9.-
1 st dito mindre.......................................................................6.-
3 st dikesspadar......................................................................3.-
4 st lövkyvor?.........................................................................1.-
4 st dito yxor...........................................................................1.-
4 st ?hackor............................................................................1.16
1 st kvinns ridsadel med tillbehör............................................24.-
1 st mans dito.........................................................................18.-
1 st slipsten med järnvev........................................................48.-
1 st dito sämre........................................................................30.-
1 st grov yxsten med trävev...................................................6.-
1 st arbetssele med silja?.......................................................3.-
1 par målade lockor?.............................................................1.16
1 st nacksele ?, jämte 4 st krokar..........................................3.-
1 st klövsadel.........................................................................6.-
Husgeråd:
1 st sädeslår om 7 kannors rum...........................................15.-
1 st dito mindre gammal........................................................1.16
1 st handkvarn.....................................................................9.-
1 st plog med bill och rist.......................................................2.-
1 st ny ? bonad....................................................................6.-
2 st stenfat med lock............................................................4.-
8 st ½ tunnor........................................................................2.-
1 st halvspann och 1 st kappa............................................3.-
1 st ? kärl............................................................................1.16
1 st baktråg.........................................................................1.16
1 st dito mindre....................................................................-.24
2 st små dito........................................................................-.24
1 st ?...................................................................................1.-
1 st dito................................................................................-.16
4 st strömling kärl..................................................................-.16
1 st florsikt............................................................................4.-
2 st såll..................................................................................1.-
1 st kar att hava tort? uti........................................................2.-
1 st dito..................................................................................1.-
1 st gammalt mätkärl..............................................................-.8
1 st sädeslår om 5 kannors rum..............................................12.-
1 st köttslock?.......................................................................2.-
1 st dito kar............................................................................5.-
1 st stan och gammal kista.....................................................9.-
1 st drickstunna av ek...........................................................6.-
1 st dito mindre.......................................................................4.-
2 st dito..................................................................................6.-
1 st helankare........................................................................3.-
1 st halvankare......................................................................1.16
1 st brännvinskagge...............................................................2.-
1 st dito mindre.......................................................................1.16
1 st bryggkar..........................................................................9.-
1 st dito mindre......................................................................5.-
1 st dito ännu mindre..............................................................4.-
1 st dito tina...........................................................................3.-
1 st kar att hava tott? uti........................................................2.-
2 st nya vattusår...................................................................4.-
2 st gamla dito......................................................................3.-
1 st målat skåp av ek med fot...............................................24.-
1 st dito utan fot av furu........................................................20.-
1 st dito sämre.......................................................................15.-
1 st litet matskåp...................................................................9.-
1 st hörnskåp........................................................................6.-
1 st bordskåp med lådor.......................................................9.-
1 st stor kista utan lås...........................................................9.-
1 st mindre kista med lås.......................................................6.-
1 par vävstolar med rännträn................................................12.-
1 st väggur av mässing med foder........................................50.-
1 st mindre bord med fot målat..............................................12.-
1 st avlångt dito omålat.........................................................9.-
1 st bord med lådor mindre...................................................12.-
1 st dito långt med säte........................................................2.-
3 st karmstolar med läderklädsel..........................................12.-
2 st dito av ek oklädda........................................................6.-
2 st brunmålade dito av furu................................................4.-
2 st omålade dito.................................................................2.-
1 st rund spegel med svart ram............................................12.-
1 st fyrkantig dito.................................................................5.-
9 st tavlor med svarta ramar................................................4.16
1 st större dito......................................................................1.-
1 st dricksflaska med järnband............................................2.-
1 st dito med dito..................................................................1.16
4 st mjölkbunkar av ek........................................................3.-
2 st dito gamla och 1 skål....................................................-.24
1 st mjölkbytta.....................................................................1.-
1 st dito sämre......................................................................-.24
1 st dito gammal...................................................................-.12
1 st liten dito.........................................................................-.8
1 st dito stäva.......................................................................-.12
2 st ostkar.............................................................................-.16
3 st vattenämbar...................................................................1.16
1 st stort kar att hava tott? uti................................................2.-
1 st mindre dito.......................................................................1.16
1 st gammalt fläskkar..............................................................1.-
1 st diskbunke.........................................................................2.-
1 st dubbel häkla......................................................................3.-
1 st tabellete............................................................................1.16
1 st skrin brunmålat med lås....................................................6.-
1 st matspann med dito...........................................................4.-
1 st mjölkhylla..........................................................................2.-
1 st betsman............................................................................2.-
Sängkläder:
1 st täckbolster med randigt var..............................................70.-
1 st huvudkudde No.1............................................................20.-
1 st dito No.2..........................................................................20.-
1 st dito No.3..........................................................................19.-
1 st dito No.4..........................................................................10.-
1 st dito No.5...........................................................................14.-
1 st dito No.6..........................................................................20.-
1 st dito No.7...........................................................................10.-
1 st blå röjå (rya?)....................................................................32.-
1 st vit dito.............................................................................12.-
1 st skinnfäll............................................................................18.-
1 st dito...................................................................................12.-
1 st ull?...................................................................................9.-
1 st dito...................................................................................8.-
2 st dito..................................................................................12.-
1 st rutigt bordtäcke...............................................................9.-
1 st rosigt dito med svart botten.............................................6.-
1 st randigt dito gammalt.........................................................4.-
1 st hästtäcke........................................................................2.-
1 st rutigt sängsparlakan........................................................9.-
1 st målad säng med brunt sparlakan....................................24.-
2 st väggfasta sängar med brunt sparlakan..........................15.-
2 st dito med blåttsprickigt i kammaren.................................12.-
1 st dito gammal utan sparlakan............................................2.-
1 st spolrock?........................................................................3.-
1 st stor bordduk.....................................................................21.-
1 st dito mindre......................................................................12.-
1 st dito gammal.....................................................................7.-
1 st lärftslakan No.1...............................................................12.-
1 st dito No.2..........................................................................10.-
1 st dito No.3...........................................................................12.-
1 st dito No.4...........................................................................7.-
2 st handkläden av No.1.........................................................10.-
1 st dito No.2...........................................................................5.-
1 st handkläde No.3................................................................4.-
1 st dito No.4...........................................................................2.-
3 par gardiner...........................................................................7.16
Smedjeredskap:
1 st städ...................................................................................48.-
1 st pust...................................................................................15.-
1 st slägga...............................................................................2.-
1 st dito mindre........................................................................1.16
1 st hammare...........................................................................1.-
3 st tänger................................................................................3.-
1 st ?........................................................................................1.-
2 st ?........................................................................................-.6
5 st stampar..............................................................................-.20
Järn:
1 st gryta om 15 kannors rum....................................................18.-
1 st dito mindre om 8 kannors rum.............................................6.-
1 st dito om 4 dito......................................................................4.-
1 st dito om 2 dito......................................................................3.-
1 st skaftpanna..........................................................................4.-
1 st ?.........................................................................................6.-
1 st runt halster..........................................................................1.16
1 st gammal och liten flatpanna.................................................-.24
1 st avlång dito.........................................................................1.16
1 st ? dito.................................................................................6.-
1 st pannring............................................................................1.16
1 st eldgaffel............................................................................1.16
1 st dito tång och grytfatta.......................................................-.16
Verktyg:
1 st räcknagel?........................................................................-.16
1 st hyvelbänk.........................................................................6.-
1 st eknavare...........................................................................2.-
1 st sämre dito.........................................................................1.16
1 st dito mindre........................................................................1.-
1 st dymling navare.................................................................1.-
1 st anderstång? dito...............................................................-.16
2 st?navare.............................................................................-.24
1 st gammal eknavare utan skaft............................................-.8
2 st små navare utan dito.........................................................-.16
2 st bandknivar.........................................................................1.-
1 st vävnavare med skaft..........................................................-.24
2 st huggjärn de störar..............................................................-.16
3 st dito mindre.........................................................................-.24
1 st skjutjärn och en navare?...................................................-.8
1 st bandhake..........................................................................-.4
1 st oxhyvel..............................................................................1.-
1 st ploghyvel...........................................................................1.-
1 st foghyvel.............................................................................2.-
1 st mindre dito.......................................................................1.16
1 st dito....................................................................................1.-
5 st listhyvlar............................................................................2.16
1 st slät och en strål?hyvel......................................................1.16
2 st spånthyvlar.......................................................................3.-
1 st härvskafts? dito.................................................................-.8
3 st ritmått................................................................................-.18
1 st vinkelhake och ett ritmått..................................................-.16
1 st skruvstäd..........................................................................18.-
1 st sinksåg..............................................................................-.8
1 st tobakskniv........................................................................-.16
1 st kniv med gaffel..................................................................1.16
1 st ferkel av mässing...............................................................3.-
2 st knivhungor?.......................................................................1.-
1 st fällkniv...............................................................................-.16
1 st sadelmakarnål....................................................................-.4
1 st hovtång, 1 st pryl................................................................-.12
1 st skräddarsax.........................................................................-.24
1 st ljussax..................................................................................-.24
1 st bok Psaltaren.......................................................................2.-
1 st dito Nya testamentet............................................................4.-
1 st gjördel..................................................................................-.24
1 st vävsked..............................................................................3.-
1 st dito.....................................................................................2.-
1 st dito.....................................................................................1.16
1 st dito.....................................................................................1.8
1 st dito.....................................................................................1.8
1 st dito......................................................................................-.24
1 st vävsked.............................................................................-.16
1 st dito.....................................................................................2.-
1 st väggdrag............................................................................-.16
1 st stor såg med ställning.........................................................3.-
1 st dito mindre..........................................................................1.16
1 st dito.....................................................................................1.-
1 st liten dito..............................................................................-.16
1 st spanskt rör.........................................................................9.-
1 st käpp med yxa på...............................................................1.16
2 st gamla piskor.......................................................................1.-
1 st solring av mässing..............................................................2.-
2 st hållhakar............................................................................1.-
3 st stockhakar........................................................................-.12
1 st gammal järnmortel med stöt...............................................1.-
1 st drickskrus av sten med trälock..........................................5.-
3 st garnrep..............................................................................4.16
1 st hårrep.................................................................................1.-
1 par gamla bastvävlar?...........................................................-.24
1 st korg med lock...................................................................-.16
1 st matkorg.............................................................................-.24
4 st tunna säckar.....................................................................8.-
3 st sämre dito..........................................................................3.-
1 st gammal koffert utan lås och nyckel...................................1.-
3 st bukok................................................................................3.-
2 st huggyxor............................................................................3.-
1 st gammal huggyxa...............................................................-.12
1 st handyxa............................................................................2.-
1 st täljyxa................................................................................6.-
1 st sämre dito.........................................................................1.16
1 st ?.......................................................................................-.24
1 st hammare och tång...........................................................3.-
1 st dito dito gammal...............................................................-.24
14 st liar..................................................................................7.-
3 st järnviggar.........................................................................-.24
1 st hafwa?.............................................................................-.4
5 st gamla?.............................................................................2.-
6 st stampar, 2 st lovar............................................................1.-
1 st gammalt lås.......................................................................-.16
1 st utan lås.............................................................................-.12
1 st dito sämre.........................................................................-.8
Gångkläder:
1 st blå kapprock....................................................................36.-
forts.

Bouppteckning:

1766-01-30 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län. [4]

forts.
1 st dito grå gammal................................................................9.-
1 st svart rock och väst...........................................................36.-
1 st ljusblå livrock....................................................................27.-
1 st grå dito..............................................................................18.-
1 st sämre dito..........................................................................8.-
1 st ?grå dito............................................................................12.-
1 st blå klädesväst med ? knapp.............................................12.-
1 st hudtröja.............................................................................12.-
1 st blå överklädd päls............................................................18.-
1 st randigt livstycke................................................................8.-
1 st vit dito...............................................................................5.-
1 st randigt dito utan................................................................3.-
1 st gammalt dito......................................................................1.-
1 par skinnbrackor av renhud.................................................12.-
1 par dito gamla......................................................................8.-
1 par ludna vantar av vargskinn.............................................4.-
1 par svarta läderhandskar med vantar..................................3.-
1 par rävskinnshandskar.......................................................1.-
1 par nya fingerhandskar vita...............................................2.16
1 par gamla läderskor............................................................2.-
1 par randstövlar gamla.........................................................9.-
1 st ny hatt............................................................................6.-
1 st gammal dito.....................................................................3.-
2 par gråblå ullstrumpor........................................................6.-
1 par dito gamla....................................................................1.16
2 st skjortor av No.1.............................................................12.-
1 st dito No.2........................................................................7.-
1 st dito No.3........................................................................5.-
1 st dito No.4.......................................................................3.-
1 st dito No.5........................................................................3.-
1 st luden mössa..................................................................2.-
Tillkommer av diverse:
1 st vattuflaka med gamla oskodda hjul.................................1.16
1 st ny plogbill........................................................................2.-
2 st drickstunnor....................................................................1.-
2 st dito stop..........................................................................-.24
1 st rivel.................................................................................-.16
1 st tunntratt..........................................................................-.24
1 st humelsil...........................................................................-.12
1 st papperssax.....................................................................-.16
2 st skällor med klavar...........................................................4.-
2 st större dito med dito..........................................................3.16
1 st dito utan klave................................................................-.16
1 st fårskälla med klave.........................................................-.16
3 st skodda skovlar...............................................................1.16
3 st dito grepar.......................................................................-.24
1 st hästskrapa.......................................................................-.8
6 st sågbrädor.........................................................................9.-
Spannmål:
8 tunnor råg............................................................................384.-
14 dito korn............................................................................504.-
6 dito havre............................................................................108.-
3/4 dito vete...........................................................................45.-
Utsäde för höst:
½ tunna vete á 66 daler med bruket.......................................33.-
6 ½ dito råg á 54 daler med dito..............................................351.-
8 tunnlands bruk under kornet................................................48.-
Hö och halm:
20 lass hårdvals hö.................................................................240.-
15 dito måshö.........................................................................90.-
10 lass råghalm.......................................................................60.-
10 dito kornhalm.....................................................................60.-
Kontanta penningar:
1 st riksdaler...........................................................................12.-
11 st 6 öres stycken...............................................................6.6
4 st 1 öres dito........................................................................-.12
I plåtar....................................................................................90.-
I sedlar....................................................................................96.-

Fordringar:
Av adjuncten herr Jonas Ahlbeck med revers av d.14 juni 1765...107.-
Av bonden Matts Andersson i Tibble..........................................36.-

Sterbhusets skuld:
Till drängen Anders Ersson för rest på förlorad årslön................18.-
Till drängen Matts Mattsson likaledes rest på förloras årslön......12.-
Till sonen Nils för 2ne årslöner á 60 daler om året.....................120.-
Till Österby bruk........................................................................69.-
På auktion Klyfvinge.................................................................37.-
Krono? 1 tunna 3 ? spannmål hälften råg och hälften korn för år 1765
..................................................................................................57.24
Till dottern Margeta 1 tunna korn...............................................36.-
Till dottern Brita 1 dito................................................................36.-
Till sonen Nils 1 dito...................................................................36.-
För inventarieupprättande och 2ne exemplar därav...................54.-
Till 2ne nämndemän arvode därvid............................................9.-
Till de fattiga 1/8 procent av summa inventarier..........................7.6
Summa:..............................................................................5750.6

Tillkomma för litet transporterat....................................................-.4

Det sålunda av mig vara rätterligen uppgivet och icke något med vilja undandöljt, betygar jag med namn och bomärke och vill det edeligen bestyrka om så fordras:
Ingrid Ersdotter -bomärke-
Erik Nilsson, Nils Nilsson, sönerna -bomärken-
Margeta Nilsdotter, Brita Nilsdotter, Catarina Nilsdotter, döttrarna -bomärken-
And. Ersson, Matts Andersson, Pehr Nilsson, mågarna -bomärken-
Jon. Ahlberg, Nils Ersson, Jacob Andersson, inventeringsmän"


Äktenskap med IX:306 Ingrid Ersdotter (1703 - 1785)

Vigsel:

1724-06-21 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [5]

"Pro A: 1724 d. 21 junius sammangofwas? uthi ektenskap drängen Nils Erichsson ifrån Ingwasta och Ingrid Erichsdotter uthi Klifwinge. Morgongåfwa 30 lod silver och en ?klädning."

Barn:

 Margareta Nilsdotter (1725 - )
 Erik Nilsson (1727 - 1804)
 Nils Nilsson (1729 - )
 Brita Nilsdotter (1730 - )
 Karin (Katarina) Nilsdotter (1743 - )


Noteringar

Nils Ersson är morfars farmors morfars farfars far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1701
Födelse 1701 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län
1703
Makan IX:306 Ingrid Ersdotter föds 1703-07-28 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [6]
1724
Vigsel IX:306 Ingrid Ersdotter 1724-06-21 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [5]
1725
Dottern Margareta Nilsdotter föds 1725-06-27 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län
1727
Sonen VIII:153 Erik Nilsson föds 1727-01-19 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län [7]
1729
Sonen Nils Nilsson föds 1729-02-03 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län
1730
Dottern Brita Nilsdotter föds 1730-12-12 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län
1743
Dottern Karin (Katarina) Nilsdotter föds 1743-03-10 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län
>1753
Bosatt från 1753 till 1759 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län [1]
>1759
Bosatt från 1759 till 1765 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län [2]
1765
Död 1765-11-30 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län [3]
1766
Bouppteckning 1766-01-29 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län [4]
1766
Bouppteckning 1766-01-30 Ingvasta, Rasbokil, Uppsala län [4]

Källor

[1]
Rasbokil AI:2 (1753-1771) Bild 60 / sid 53 (AID: v125690.b60.s53, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[2]
Rasbokil AI:2 (1753-1771) Bild 148 / sid 141 (AID: v125690.b148.s141, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[3]
Rasbokil C:2 (1722-1801) Bild 140 / sid 39 (AID: v125714.b140.s39, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[4]
Rasbo häradsrätt F:2 (1743-1772) Bild 1950 / sid 41 (AID: v149246a.b1950.s41, NAD: SE/ULA/11265)
 
 
[5]
Rasbokil C:2 (1722-1801) Bild 4 (AID: v125714.b4, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[6]
Rasbokil C:1 (1688-1722) Bild 44 / sid 40 (AID: v125713.b44.s40, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[7]
Rasbokil C:2 (1722-1801) Bild 30 (AID: v125714.b30, NAD: SE/ULA/11266)