VII:77 Anders Ersson

Bonde, rusthållare. Blev 64 år.

Antavla

Far:

 Erik Nilsson (1727 - 1804)

Mor:

 Katarina (Karin) Andersdotter (1728 - 1804)

Född:

1759-03-12 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [1]

"D. 12 Mart. föddes och döptes d. 14 dito Anders. Fadren är Erik Nilsson i Klifvinge, modren hustru Karin Andersdotter. Wittnen: Anders Ersson i Sämsta?, drängen Anders Ersson i Häst.(hagen?). Pär Anders hustru i Öst. Wallby, hustru Margtha Hansdotter och Pär Ers dotter i Klifvingen Margetha Pärsdotter."
[Uppsala] Rasbokil, C.2, Födde, 1722 - 1801, 0-0, Bild 70 av 193, GID 370.23.41400

Bosatt:

1759 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [2]

Bosatt:

från 1759 till 1768 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [3]

Bosatt:

från 1768 till 1771 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [4]

Bosatt:

från 1771 till 1776 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [5]

Bosatt:

från 1777 till 1783 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [6]

Bosatt:

från 1784 till 1790 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [7]

Bosatt:

från 1791 till 1797 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [8]

Sonen, unge bonden.

Bosatt:

från 1798 till 1804 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [9]

Bonde.

Bosatt:

från 1805 till 1811 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [10]

Bosatt:

från 1812 till 1818 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [11]

Bosatt:

från 1819 till 1823 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [12]

Bonde. "Död d. 27/5 1823."

Död:

1823-05-27 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [13]

"Frälsebonden Anders Ersson i Klyfvinge. Född 1759 d. 12 mars. Fadr. var bond. Erik Nilsson och modr. Cath. Andersdr. i Klyfvinge. Gift med Marta Lisa Jansdr. från Almunge. Andetäppa. 64 år, 2 mån, 15 dagar."
[Uppsala] Rasbokil, F.1, Död, 1802 - 1861, 0-0, Bild 24 av 61, GID 370.27.76100

Bouppteckning:

1823-06-02 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län. [14]

"År 1823 den 2 juni blev av undertecknade bouppteckning förrättad över uti samfällt bo befintliga lösa egendom efter rusthållaren ärliga och välförståndiga Anders Ersson i Klyvinge Rasbokil socken, som igenom döden avlidit den 27 nästlidna maj, samt lämnat efter sig 2 barn, sonen Eric samt dottern Catharina, vilken är gift med bonden välförståndiga Eric Ersson i Bohlsby, Staby socken, jämte dess efterlämnade kära hustru änkan Margareta Elisabeth Almström, vilken uppgiva att av dem upprättat inbördes testamente av den 16 oktober 1819, och sedan änkan blivit påminnd att så uppgiva egendomen som den vid mannens dödstimma befanns, så företogs med inventeringen som följer:

Silver:
1 st liten bägare av silver 6 lod...............................................4.-.-
1 st fotglas av silver 4 lod.......................................................2.32.-
2 st matskedar 5 ½ lod...........................................................3.32.-
Tenn:
2 st djupa hamrade tennfat....................................................4.-.-
1 st dito större........................................................................2.24.-
1 st dito hamrat......................................................................1.-.-
1 st drickskanna....................................................................2.24.-
1 st tennskål..........................................................................-.12.-
23 st tenntallrikar..................................................................3.40.-
1 st liten tennflaska...............................................................-.4.-
Koppar:
1 st inmurad brännvinspanna med behör............................14.-.-
1 st stor kittel.......................................................................10.-.-
1 st kittel med fattar.............................................................4.-.-
1 st kopparkruka.................................................................2.-.-
1 st dito...............................................................................1.16.-
1 st kopparflaska.................................................................2.8.-
1 st fat..................................................................................1.16.-
1 st dito sämre.....................................................................1.-.-
2 st skedar..........................................................................1.24.-
2 st trefotpannor av koppar.................................................1.8.-
1 st liten kopparskopa.........................................................-.8.-
2 st ljusstakar av metall.......................................................1.-.-
1 st mortel med stöt..............................................................2.-.-
Bleck:
1 st durkslag..........................................................................-.8.-
1 st ljuslykta...........................................................................-.8.-
1 st rivjärn..............................................................................-.4.-
2 st trattar och kvarter...........................................................-.8.-
1 st brödmått.........................................................................-.4.-
Kökssaker:
1 st stor gryta.........................................................................-.24.-
1 st mindre gryta.....................................................................1.-.-
1 st dito..................................................................................-.32.-
1 st trefotpanna.....................................................................-.24.-
1 st rund flatpanna av järn....................................................-.32.-
1 st dito.................................................................................-.32.-
1 st dito med fötter.................................................................1.-.-
1 st långpanna.......................................................................1.-.-
1 st halskar............................................................................-.8.-
1 st slagtjärn..........................................................................-.24.-
1 st trefotring..........................................................................-.3.-
1 st köttgaffel och pannvändare...........................................-.2.-
1 st handkniv..........................................................................-.4.-
1 st eldgaffel...........................................................................-.4.-
5 par bordsknivar....................................................................-.10.-
Husgeråd:
1 st väggur med slag och fodral.............................................10.-.-
1 st blåmålat skänkskåp........................................................5.-.-
1 st brunmålat klädskåp.........................................................3.-.-
1 st brunmålat matskåp..........................................................1.24.-
1 st dito..................................................................................-.32.-
1 st hörnskåp.........................................................................-.16.-
2 st blåmålade fällbord...........................................................4.-.-
1 st brunmålat fällbord.............................................................2.-.-
1 st brunmålat bord med fot....................................................-.32.-
1 st omålad soffa...................................................................-.32.-
1 st blåmålad skottsäng med omhängar................................3.-.-
2 st väggfasta sängar med omhängar...................................1.16.-
1 st stansäng.........................................................................-.4.-
1 st väggfast säng................................................................-.2.-
2 st dito i kökskammaren med omhängar.............................-.24.-
2 st karmstolar med läderdynor.............................................1.16.-
10 st blåmålade karmstolar....................................................2.24.-
2 st omålade dito..................................................................-.12.-
1 st liten pullpet.....................................................................-.12.-
1 st brunmålad kista..............................................................1.-.-
1 st koffert.............................................................................-.32.-
1 st skrin................................................................................-.16.-
1 st ny spannmålslår..............................................................2.-.-
1 st dito sämre........................................................................1.-.-
1 st dito mindre......................................................................-.16.-
2 st stantunnor med lock.......................................................-.24.-
1 st stor kar............................................................................1.-.-
1 st dito..................................................................................-.32.-
1 st dito..................................................................................-.16.-
4 st tunnor 12 st .... ...............................................................1.-.-
1 st drickstunna av ek............................................................1.-.-
1 st dito...................................................................................-.16.-
1 st dito av furu.......................................................................-.6.-
1 st dito mindre.......................................................................-.4.-
2 st halvankare......................................................................-.24.-
1 st helankare........................................................................-.24.-
2 st vattensår.........................................................................-.12.-
2 st bättre vattenämbar..........................................................-.8.-
1 st mjölkstäva........................................................................-.4.-
1 st bytta.................................................................................-.4.-
7 st mjölkbunkar......................................................................-.14.-
1 st dragarkanna....................................................................-.4.-
1 st drickskanna.....................................................................-.3.-
1 st halvspann och kappa......................................................-.12.-
1 st hårsikt..............................................................................-.6.-
2 st såll...................................................................................-.3.-
1 st ?......................................................................................-.4.-
1 st såningsskeppa................................................................-.1.-
1 st dragkvarn.......................................................................1.-.-
1 st baktråg...........................................................................-.4.-
1 st dito.................................................................................-.2.-
1 st grynlåda.........................................................................-.6.-
1 parti gamla tunnor och fjärdingar........................................-.8.-
1 par vävstolar med rännträn och behör...............................-.40.-
5 st vävskrindor....................................................................-.40.-
1 st matkorg...........................................................................-.8.-
1 st brödkorg.........................................................................-.3.-
1 st smörbytta........................................................................-.3.-
Kör- och åkerredskap:
1 st järnaxelvagn med ?.........................................................10.-.-
1 st dito med dito....................................................................8.-.-
1 st gjutvagn med fällarkorg...................................................7.-.-
1 st sämre vagn med träaxlar och ?.......................................6.-.-
1 st dito med dito...................................................................4.-.-
1 st dito med dito...................................................................3.-.-
1 par nya kälkar med råder?..................................................5.-.-
1 par dito med dito.................................................................3.24.-
1 par dito med dito.................................................................3.-.-
1 par dito utan råder?.............................................................2.24.-
1 par dito...............................................................................2.-.-
2 par oskodda dito................................................................-.24.-
1 st skuta?............................................................................6.-.-
1 st gammal råda................................................................-.32.-
3 st åkerharvar......................................................................4.-.-
6 st trästockar med billar.......................................................4.-.-
6 st bukok.............................................................................1.-.-
1 st myllplog............................................................................-.24.-
1 st ekvält.............................................................................-.32.-
4 par drättar?........................................................................-.32.-
2 st enbit drättar?.................................................................-.8.-
3 par märkselar? med järnkrokar..........................................3.-.-
1 par dito med träkrokar........................................................-.12.-
1 st rid sele med mässingskåpa.........................................3.-.-
1 st dito sämre.......................................................................-.8.-
1 st mans ridsadel..................................................................1.-.-
2 st kolskrindor.......................................................................-.24.-
Smedjeredskap:
1 st pust...............................................................................1.-.-
1 st skruvstäd.......................................................................2.-.-
3 st tänger............................................................................-.6.-
2 st släggor..........................................................................-.6.-
2 st hamrar............................................................................-.2.-
3 st stampar...........................................................................-.3.-
2 st ?......................................................................................-.3.-
Verktyg:
1 st snickarbänk.....................................................................-.32.-
2 st sågar...............................................................................-.32.-
1 st dymlingborr.......................................................................-.8.-
2 st ekborrar............................................................................-.12.-
1 st dymlingsborr......................................................................-.8.-
1 st anderstång?borr................................................................-.3.-
1 st träskaft med borrar.............................................................-.4.-
5 st huggjärn............................................................................-.4.-
1 st träkar.................................................................................-.4.-
1 st täljyxa.................................................................................-.16.-
2 st handyxor............................................................................-.8.-
5 st huggyxor.............................................................................-.40.-
1 st foghyvel..............................................................................-.4.-
1 st oxhyvel...............................................................................-.3.-
1 st släthyvel.............................................................................-.2.-
1 st bandkniv och ?..................................................................-.3.-
Ritmått och vinkel.....................................................................-.2.-
1 st järnstör................................................................................-.24.-
2 st gamla spadar.......................................................................-.4.-
3 st torvyxor och tuva................................................................-.6.-
1 st hyvel och tuva....................................................................-.3.-
2 st järngrepar............................................................................-.6.-
6 st lövskrindor...........................................................................-.8.-
12 st ängsliar bättre och sämre...................................................2.-.-
Kreatur:
1 st brun häst 4 år...................................................................35.-.-
1 st brunt sto 3 år....................................................................28.-.-
1 st grått sto 4 år.....................................................................30.-.-
1 st brunt sto 10 år..................................................................26.-.-
1 st black häst 19 år...............................................................12.-.-
1 st svart sto 17 år..................................................................10.-.-
1 st svart sto över 20 år..........................................................6.-.-
1 st brun häst över 20 år.........................................................6.-.-
1 st fölunge.............................................................................6.-.-
1 st ko Fagerlina kallad..........................................................10.-.-
1 st dito Kransa......................................................................12.-.-
1 st dito Gullviva.....................................................................12.-.-
1 st dito Böna.........................................................................12.-.-
1 st dito Gullros.......................................................................10.-.-
1 st dito Hwidsa......................................................................9.-.-
1 st ko Rödsida......................................................................10.-.-
1 st black oxe.........................................................................8.-.-
2 st röda oxar 4 riksdaler........................................................8.-.-
2 st spädkalvar 1 riskdaler.....................................................2.-.-
15 st gamla får á 1 1/3 riksdaler.............................................20.-.-
10 st lamm á 24 skilling...........................................................5.-.-
1 st galt..................................................................................4.-.-
2 st suggor 4 riksdaler............................................................8.-.-
6 st kultar á 1 riksdaler...........................................................6.-.-
Sängkläder:
1 st dunbollster om 2 .... á 8 skilling.......................................6.32.-
1 st hårbollster.......................................................................5.-.-
1 st dunkudde No.1 9 maker á 8 skilling...............................1.24.-
1 st dito No.2 7 marker.........................................................1.8.-
1 st dito No.3 7 marker..........................................................1.8.-
1 st dito No.4 6 marker..........................................................1.-.-
1 st dito No.5 10 marker.......................................................1.32.-
1 st hårkudde.......................................................................-.16.-
1 st hårbollster.....................................................................2.-.-
1 st rya.................................................................................4.-.-
1 st cattuns sängtäcke.........................................................1.-.-
1 st svart camlots sängtäcke................................................-.32.-
1 st rött camlots dito..............................................................-.28.-
1 st randigt västgöt täcke.....................................................-.16.-
1 st skinnfäll årtal 1818.........................................................1.16.-
2 st ?.....................................................................................1.-.-
2 st lakan..............................................................................1.-.-
2 st borddukar......................................................................1.24.-
Gångkläder:
1 st blå kapprock.................................................................4.-.-
1 st svart gammal rock och väst...........................................1.-.-
1 st mörkgrå överklädpäls....................................................6.-.-
1 st blå överkläd dito............................................................3.-.-
1 st blå ?..............................................................................2.24.-
1 st ljusblå livrock.................................................................2.-.-
1 st blå livrock......................................................................-.32.-
1 st grå livrock......................................................................-.32.-
1 st skinnpäls........................................................................-.32.-
1 par blå byxor.......................................................................-.24.-
1 st cattuns väst....................................................................-.16.-
1 st blårandig dito...................................................................-.24.-
1 st vit väst.............................................................................-.8.-
1 st cattunsväst......................................................................-.12.-
1 st randig väst med skinnfoder.............................................-.12.-
1 par stövlar...........................................................................2.-.-
4 par strumpor.........................................................................-.32.-
4 st skjortor.............................................................................2.-.-
1 st hatt 1 riksdaler, 1 st dito 12 skilling...................................1.12.-
2 st halsdukar 12 skilling st......................................................-.24.-
1 st luden mössa och 1 par muddar.........................................-.16.-
3 par gardiner...........................................................................-.24.-
Diverse:
1 st ? slipsten med järnvev.......................................................1.24.-
1 st yxsten med trävev.............................................................-.6.-
6 st hästtäcken........................................................................1.-.-
5 st spannmålssäckar...............................................................1.32.-
1 st spegel................................................................................3.-.-
1 st dito mindre.........................................................................1.-.-
1 st spruta av koppar................................................................2.-.-
1 st stops flaska, 1 st halvstops dito..........................................1.-.-
2 st buteljer................................................................................-.8.-
1 st biblia...................................................................................-.24.-
1 st snusdosa av mässing.........................................................-.2.-
1 st eldtång och grytfattar.........................................................-.4.-
1 st stor sax............................................................................-.6.-
1 st ullsax och ljussax..............................................................-.4.-
Utsäde och bruk:
6 tunnor råg á 6 riksdaler tunnan............................................36.-.-
6 tunnor råg á 6 riksdaler tunnan...........................................36.-.-
½ tunna vete á 8 riksdaler......................................................4.-.-
½ tunna havre á 5 riksdaler....................................................2.24.-
Bruket där under á 1 riksdaler tunnlandet..............................13.-.-
Summa:...............................................................................680.36.-

Skulder:
Skuld till Österby bruk............................................................356.15.10
Till Rasbokils magasin 5 tunnor råg.......................................30.-.-
samt 4 tunnor råg...................................................................24.-.-
Till Isak Almström i Moga, Almunge socken...........................33.16.-
Till soldaten Fredrik Ahlgren vid Kjölinge................................21.16.-
Till drängen Eric Larsson rest på lönen..................................13.16.-
Till drängen Eric Wall lön.......................................................13.16.-
Till pigan Ullrika lön................................................................6.32.-
Till pigan Brita lön...................................................................6.32.-
1/8 procent av inventarium till de fattiga................................-.40.11

Att allt detta, såväl hela boets tillgång, som veterlig skuld, sådant som det vid min avlidne kära mans dödstimma befanns, rekorderligen uppgivit och icke något med vett och vilja förtigit, det varder under edelig förpliktelse med namn och bomärke bekräftat, som skedde i Klyvinge, år och dag ovanskrivna:
Margareta Elisabeth Almström
Närvarande son
Inventeringsmän:
Eric Mårtensson i Kjölinge
Pär Olofsson i Tibble, nämndemän

De fattigas andel är betalt med 40 skilling 11 runstycken Banco, som kvitteras, Rasbokil den 4 juni 1823:
Adolph Berg, vice past. och comm."


Äktenskap med VII:78 Margeta Lisa (Marta, Märta Lisa) Jansdotter Almström (1772 - 1831)

Vigsel:

1793-10-15 Stora Moga, Almunge, Uppsala län. [15]

"Åboen på Klyfvinge satin rusthåll And. Ersson i Rasbokihls sokn, skattebondedottren Marta Lisa Allmström i St. Moga."

Barn:

 Katarina Andersdotter (1795 - )
 Erik Andersson (1801 - 1839)


Noteringar

Anders Ersson är morfars farmors morfars far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1759
Bosatt 1759 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [2]
>1759
Bosatt från 1759 till 1768 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [3]
1759
Födelse 1759-03-12 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [1]
1761
2 år
Systern Stina Ersdotter föds 1761-06-12 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län
1764
5 år
Brodern Erik Ersson föds 1764-03-18 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län
1766
7 år
Systern Ingrid Ersdotter föds 1766-09-17 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län
>1768
Bosatt från 1768 till 1771 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [4]
1769
10 år
Systern Greta Ersdotter föds 1769-12-01 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län
>1771
Bosatt från 1771 till 1776 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [5]
1772
12 år
Makan VII:78 Margeta Lisa (Marta, Märta Lisa) Jansdotter Almström föds 1772-01-25 Stora Moga, Almunge, Uppsala län [16]
>1777
Bosatt från 1777 till 1783 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [6]
>1784
Bosatt från 1784 till 1790 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [7]
>1791
Bosatt från 1791 till 1797 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [8]
1793
34 år
Vigsel VII:78 Margeta Lisa (Marta, Märta Lisa) Jansdotter Almström 1793-10-15 Stora Moga, Almunge, Uppsala län [15]
1793
34 år
Brodern Erik Ersson dör 1793-11-18 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län
1795
35 år
Dottern Katarina Andersdotter föds 1795-01-05 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [17]
>1798
Bosatt från 1798 till 1804 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [9]
1801
42 år
Sonen VI:39 Erik Andersson föds 1801-09-05 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [18]
1804
45 år
Fadern VIII:153 Erik Nilsson dör 1804-12-23 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [19]
1804
45 år
Modern VIII:154 Katarina (Karin) Andersdotter dör 1804-12-29 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [19]
>1805
Bosatt från 1805 till 1811 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [10]
>1812
Bosatt från 1812 till 1818 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [11]
>1819
Bosatt från 1819 till 1823 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [12]
1823
64 år
Död 1823-05-27 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [13]
1823
Bouppteckning 1823-06-02 Klyvinge (Klivinge), Rasbokil, Uppsala län [14]

Källor

[1]
Rasbokil C:2 (1722-1801) Bild 68 (AID: v125714.b68, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[2]
Rasbokil AI:2 (1753-1771) Bild 54 / sid 47 (AID: v125690.b54.s47, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[3]
Rasbokil AI:2 (1753-1771) Bild 142 / sid 135 (AID: v125690.b142.s135, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[4]
Rasbokil AI:2 (1753-1771) Bild 228 / sid 221 (AID: v125690.b228.s221, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[5]
Rasbokil AI:3 (1771-1777) Bild 27 / sid 22 (AID: v125691.b27.s22, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[6]
Rasbokil AI:4 (1777-1790) Bild 42 / sid 35 (AID: v125692.b42.s35, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[7]
Rasbokil AI:4 (1777-1790) Bild 100 / sid 92 (AID: v125692.b100.s92, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[8]
Rasbokil AI:5 (1791-1797) Bild 56 / sid 48 (AID: v125693.b56.s48, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[9]
Rasbokil AI:6 (1798-1804) Bild 56 / sid 59 (AID: v125694.b56.s59, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[10]
Rasbokil AI:7 (1805-1811) Bild 74 / sid 65 (AID: v125695.b74.s65, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[11]
Rasbokil AI:8 (1812-1818) Bild 82 / sid 75 (AID: v125696.b82.s75, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[12]
Rasbokil AI:9 (1819-1825) Bild 88 / sid 80 (AID: v125697.b88.s80, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[13]
Rasbokil F:1 (1802-1861) Bild 22 (AID: v125720.b22, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[14]
Rasbo häradsrätt F:8 (1816-1823) Bild 5110 (AID: v149252.b5110, NAD: SE/ULA/11265)
 
 
[15]
Almunge EI:1 (1687-1816) Bild 76 / sid 72 (AID: v120162.b76.s72, NAD: SE/ULA/10008)
 
 
[16]
Almunge C:2 (1768-1842) Bild 18 / sid 29 (AID: v120154.b18.s29, NAD: SE/ULA/10008)
 
 
[17]
Rasbokil C:2 (1722-1801) Bild 117 (AID: v125714.b117, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[18]
Rasbokil C:2 (1722-1801) Bild 170 (AID: v125714.b170, NAD: SE/ULA/11266)
 
 
[19]
Rasbokil F:1 (1802-1861) Bild 7 (AID: v125720.b7, NAD: SE/ULA/11266)