VI:13 Jöns Jönsson

Bonde. Blev 67 år.

Antavla

Far:

 Jöns Ersson (1742 - 1808)

Mor:

 Cecilia Jönsdotter (1741 - 1803)

Född:

1774-12-24 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län. [1]

"Fadren bondesonen Jöns Ersson, modren hustru Cicila Jönsdotter i Wästbyggeby. Vittnen: Bonden Jon Olsson och dess hustru Ingeborg Jönsdotter i Gisselbo, bondsonen Anders Pehrsson och pigan Catharina Persdotter i Kungsgården."
[Gävleborg; Västernorrland] Hedesunda, C.3, Födde,Dop,Vigsel,Död,Begravning, 1762-1784, 0-306, Bild 311 av 528, GID 1593.16.127400

Bosatt:

1775 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

från 1776 till 1782 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

från 1783 till 1789 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

från 1790 till 1796 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

från 1797 till 1801 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

från 1802 till 1803 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

från 1804 till 1810 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län. [8]

Bosatt:

från 1811 till 1815 Svarta Nr.2, Hedesunda, Gävleborgs län. [9]

Bonde.

Bosatt:

från 1816 till 1820 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län. [10]

Bonde.

Bosatt:

från 1821 till 1827 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län. [11]

Bonde.

Bosatt:

från 1828 till 1832 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län. [12]

Bonde.

Bosatt:

från 1833 till 1837 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län. [13]

Förre bonden.

Bosatt:

från 1838 till 1841 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län. [14]

Förre bonden. "Död 25/12 1841".

Död:

1841-12-25 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län. [15]

"Gamle bonden Jöns Jönsson i Svarta." Vattusot (= vattensvullnad)
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.5, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1822 - 1861, 0-0, Bild 325 av 342, GID 1593.67.79100

Bouppteckning:

1842-01-04 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län. [16]

1842 den 4 januari anmodades undertecknade, av änkan Anna Andersdotter i Svarta, att förrätta bouppteckning efter sin avlidne man, gamla bonden Jöns Jönsson, som med döden avlidit den 23 december 1841, och efter sig lämnade ovanskrivne änka, samt 4 myndiga söner, nämligen: Anders, Olof, Lars och Erik. Sedan änkan undantagit och förbehållit sig vad hon helst ville, så beslöts att den övriga egendomen skulle genom lott arvingarna emellan delas. Egendomen uppgavs av ovannämnda änka och upptecknades samt värderades på sätt som följer:
Inventarium
Gångkläder:
1 svart rock.........................................................................4:24:-
1 blå pälströja......................................................................3:-:-
1 blå kapprock....................................................................5:-:-
1 svart långtröja..................................................................1:40:-
1 blå långtröja.....................................................................5:-:-
1 blå jacktröja.....................................................................1:40:-
1 grå rock...........................................................................4:-:-
1 päls 3 riksdaler, 1 blå jacktröja 2:40................................5:40:-
1 gammal grå rock och ett par byxor..................................1:-:-
1 par blå byxor 2:32 och par grå dito 1 riksdaler.................3:32:-
2 par snösockor.................................................................-:16:-
1 par skinnbyxor.................................................................2:-:-
1 par snösockar 1 riksdaler, en blå pälströja 32 skilling......1:32:-
1 livstycke 16 skilling, en grå rock 2:32.............................3:-:-
1 par blå byxor 1 riksdaler, ett par snösockor 16 skilling.....1:16:-
1 par stövlar bättre..............................................................2:24:-
1 par stövlar sämre.............................................................1:24:-
1 par skor 1 riksdaler, ett par dito 1 riksdaler......................2:-:-
4 skjortor bättre och sämre.................................................2:24:-
4 dito dito och dito.............................................................2:24:-
3 dito och ett par byxor......................................................2:24:-
3 dito och dito....................................................................2:24:-
1 grå pälströja....................................................................-:32:-
1 livstycke, ett par strumpor...............................................-:32:-
1 röd mössa.......................................................................-:40:-
1 par strumpor, ett livstycke.................................................-:24:-
1 hatt, gammal.....................................................................-:32:-
1 par strumpor, ett livstycke.................................................-:32:-
1 hatt, sämre........................................................................-:12:-
1 par strumpor, 2 livstycken, m.m.........................................1:4:-
Diverse:
1 lysjärn 12 skilling, 1 huggyxa 12 skilling............................-:24:-
1 handyxa, ett par knäspännen.............................................-:12:-
1 hyvel, ett par knäspännen.................................................-:12:-
1 sjöskumspipa med silverbeslag...........................................3:-:-
1 rakkniv med fodral..............................................................-:28:-
Smedjeredskapen:
1 städ....................................................................................12:-:-
1 pust, gammal......................................................................4:24:-
1 skruvstäd, ett nageltorn......................................................1:32:-
1 större slägga, m.m...............................................................-:16:-
Diverse stampar och tänger...................................................-:16:-
Diverse hamrar och tänger.....................................................-:16:-
Diverse järn och skräp...........................................................-:16:-
Summa banco riksdaler:.......................................................89:20:-

Innan lottkastning skedde, kom ovan bemälte arvingar så överens att, om den ena, i anseende till lotternas olikhet, fått större inventariesumma än den andra, skulle den mindre lottade däremot gottgöras, så att alla lotter bliva lika.

Anders lott.
Gångkläder:
1 svart rock.............................................................................4:24:-
1 blå pälströja..........................................................................3:-:-
1 par skinnbyxor......................................................................2:-:-
1 par snösockor......................................................................1:-:-
1 blå pälströja..........................................................................-:32:-
1 livstycke 16 skilling, ett par stövlar 2:24..............................2:40:-
3 skjortor och ett par byxor.....................................................2:24:-
1 hatt 12 skilling, ett par strumpor, 2 livstycken, m.m..............1:16:-
Diverse:
1 hyvel och ett par knäspännen.............................................-:12:-
1 rakkniv med fodral................................................................-:28:-
Smedjeredskap:
Diverse stampar och tänger.....................................................-:16:-
Undgår till fyllnad av Erik..........................................................3:17:-
Summa Banco:.........................................................................22:17:-

Olofs lott.
Gångkläder:
1 blå kapprock..........................................................................5:-:-
1 svart långtröja.........................................................................1:40:-
1 par blå byxor...........................................................................2:32:-
1 par grå dito 1 riksdaler, ett par snösockor 16 skilling..............1:16:-
1 par skor 1 riksdaler, 4 skjortor 2:24.........................................3:24:-
1 hatt 32 skilling, ett par strumpor, en väst 32 skilling................1:16:-
Diverse:
1 sjöskumspipa med silverbeslag...............................................3:-:-
1 handyxa, ett par knäspännen.................................................-:12:-
Smedjeredskap:
1 skruvstäd, ett nageltorn..........................................................1:32:-
Diverse hamrar och tänger.........................................................-:16:-
Undfår till fyllnad av Erik.............................................................1:21:-
Summa Banco:..........................................................................22:17:-

Lars lott.
Gångkläder:
1 grå rock.................................................................................4:-:-
1 blå jacktröja...........................................................................2:40:-
1 grå rock 2:32, ett par gamla blå byxor 1.................................3:32:-
1 par snösockor 16 skilling, ett par skor 1.................................1:16:-
4 skjotor, bättre och sämre.......................................................2:24:-
1 röd mössa..............................................................................-:40:-
1 par strumpor, ett livstycke......................................................-:24:-
Diverse:
1 huggyxa.................................................................................-:12:-
Smedjeredskap:
1 pust........................................................................................4:24:-
1 större slägga, m.m...................................................................-:16:-
Undfår till fyllnad av Erik............................................................1:29:-
Summa Banco:.........................................................................22:17:-

Eriks lott.
Gångkläder:
1 blå långtröja...........................................................................5:-:-
1 blå jacktröja...........................................................................1:40:-
1 päls........................................................................................3:-:-
1 gammal grå rock, ett par gamla byxor.....................................1:-:-
1 par skor, sämre.......................................................................1:24:-
3 skjortor och ett par byxor........................................................2:24:-
1 grå pälströja............................................................................-:32:-
1 livstycke, ett par strumpor.......................................................-:32:-
Diverse:
1 lysjärn.....................................................................................-:12:-
Smedjeredskap:
1 städ........................................................................................12:-:-
Diverse skräp.............................................................................-:16:-
Summa:.....................................................................................28:36:-
Således har Erik på sin lott fått för mycket, som skall till de andra lotternas fyllnad fråndragas och delas, som föremält är och sålunda får Erik lika med de föregående:
Summa Banco:..........................................................................22:17:-

Att inget är med vett och vilja av änkan undandöljt, utan som det befanns vara vid dödsstunden, och att vi äro alla nöjda häråt, det kunna med ed betygas, om så påfodras:
Änkan Anna Andersdotter
Anders Jönsson i Svarta
Olof Jönsson i Backa
Lars Jönsson i Svarta
Erik Jönsson i Wästbyggeby

Sålunda vara upptecknat och värderat som förelupit är, betyga på en gång närvarande vittnen:
L Heden i Wästbyggeby, Per Jansson i Haget, Orgelnist Eler.
Fattigprocenten är lämnad med 5 skilling 5 runstycken Banco.
Olof Bolund, Past.


Äktenskap med VI:14 Anna Andersdotter (1784 - 1872)

Vigsel:

1801-10-25 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län. [17]

"Bondesonen Jöns Jönsson ifrån Westbyggeby och bondedottren Anna Andersdotter uti Svarta."

Barn:

 Anders (Andreas) Jönsson (1805 - )
 Olof Jönsson Lif (1811 - )
 Lars Jönsson (Lif) (1817 - 1886)
 Erik Jönsson (1821 - )


Noteringar

Jöns Jönsson är farfars mormors farfar till Bengt Peter.

Jöns Jönsson är farfars morfars farfars fars halvbrors sonson till Bengt Peter.

Jöns Jönsson är farfars mormors morfars mormors systersons son till Bengt Peter.

Jöns Jönsson är farfars morfars farfars farmors systerdotters sonson till Bengt Peter.

Jöns Jönsson är farfars mormors mormors farfars farbrors sonsons sonson till Bengt Peter.

Jöns Jönsson är farfars morfars morfars mormors farmors brorsdotters sonsons son till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1774
Födelse 1774-12-24 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län [1]
1775
Bosatt 1775 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län [2]
>1776
Bosatt från 1776 till 1782 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län [3]
1780
Systern Kristina Jönsdotter föds 1780 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län
1783
Systern Kristina Jönsdotter dör 1783 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län
>1783
Bosatt från 1783 till 1789 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län [4]
1784
9 år
Makan VI:14 Anna Andersdotter föds 1784-06-03 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
1785
Brodern Lars Jönsson föds 1785 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län
>1790
Bosatt från 1790 till 1796 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län [5]
>1797
Bosatt från 1797 till 1801 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län [6]
1801
26 år
Vigsel VI:14 Anna Andersdotter 1801-10-25 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län [17]
>1802
Bosatt från 1802 till 1803 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län [7]
1803
28 år
Modern VII:26 Cecilia Jönsdotter dör 1803-02-10 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
>1804
Bosatt från 1804 till 1810 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län [8]
1805
30 år
Sonen Anders (Andreas) Jönsson föds 1805-03-12 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län
1808
33 år
Fadern VII:25 Jöns Ersson dör 1808-08-28 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län [20]
>1811
Bosatt från 1811 till 1815 Svarta Nr.2, Hedesunda, Gävleborgs län [9]
1811
36 år
Sonen Olof Jönsson Lif föds 1811-02-02 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län
>1816
Bosatt från 1816 till 1820 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län [10]
1817
42 år
Sonen V:7 Lars Jönsson (Lif) föds 1817-08-26 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län [21]
>1821
Bosatt från 1821 till 1827 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län [11]
1821
46 år
Sonen Erik Jönsson föds 1821-02-28 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län
>1828
Bosatt från 1828 till 1832 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län [12]
>1833
Bosatt från 1833 till 1837 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län [13]
>1838
Bosatt från 1838 till 1841 Svarta Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län [14]
1841
67 år
Död 1841-12-25 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län [15]
1842
Bouppteckning 1842-01-04 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län [16]

Källor

[1]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 157 / sid 307 (AID: v135472.b157.s307, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[2]
Hedesunda AI:7 (1769-1775) Bild 62 / sid 56 (AID: v135426.b62.s56, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[3]
Hedesunda AI:8 (1776-1782) Bild 75 / sid 70 (AID: v135427.b75.s70, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[4]
Hedesunda AI:9 (1783-1789) Bild 72 / sid 65 (AID: v135428.b72.s65, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[5]
Hedesunda AI:10a (1790-1796) Bild 74 / sid 68 (AID: v135429.b74.s68, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[6]
Hedesunda AI:11a (1797-1803) Bild 86 / sid 82 (AID: v135431.b86.s82, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[7]
Hedesunda AI:11a (1797-1803) Bild 63 / sid 59 (AID: v135431.b63.s59, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[8]
Hedesunda AI:12 (1804-1810) Bild 52 / sid 48 (AID: v135433.b52.s48, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[9]
Hedesunda AI:13 (1811-1815) Bild 62 / sid 58 (AID: v135434.b62.s58, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[10]
Hedesunda AI:14a (1816-1820) Bild 64 / sid 58 (AID: v135435.b64.s58, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[11]
Hedesunda AI:15a (1821-1828) Bild 64 / sid 60 (AID: v135437.b64.s60, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[12]
Hedesunda AI:16a (1828-1833) Bild 72 / sid 61 (AID: v135439.b72.s61, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[13]
Hedesunda AI:17a (1833-1843) Bild 65 / sid 60 (AID: v135441.b65.s60, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[14]
Hedesunda AI:17b (1833-1843) Bild 295 / sid 59 (AID: v135442.b295.s59, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[15]
Hedesunda C:5 (1822-1861) Bild 323 (AID: v135474.b323, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[16]
Gästriklands domsaga FII:30 (1842-1843) Bild 78 / sid 34 (AID: v154686.b78.s34, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[17]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 337 (AID: v135473.b337, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[18]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 258 / sid 509 (AID: v135472.b258.s509, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[19]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 285 (AID: v135473.b285, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[20]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 296 (AID: v135473.b296, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[21]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 236 (AID: v135473.b236, NAD: SE/HLA/1010068)