VII:20 Ingeborg Ersdotter

Blev 47 år.

Antavla

Far:

 Erik Olsson (1712 - 1747)

Mor:

 Ingeborg Jonsdotter (1712 - 1773)

Född:

1746-12-21 Källbäcken, Hedesunda, Gävleborgs län. [1]

"Föräldrar Erich Olsson och hustru Ingebor Jonsdotter i Kiällbäcken. Vittnen: Comminister herr Pehr Halenius, Olof Jönsson i Kjessmansbo? - Comminsterns hustru madame Brita Lingren och hustru Anna Larsdotter i Kjessmansbo?".

Bosatt:

från 1755 till 1767 Gisselbo Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län. [2]

Nr. 212. Piga.

Bosatt:

från 1755 till 1767 Gisselbo Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län. [3]

Nr. 212. Piga.

Bosatt:

från 1760 till 1768 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län. [4]

Nr. 212. Piga.

Bosatt:

från 1769 till 1775 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

från 1776 till 1782 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

från 1783 till 1789 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

från 1790 till 1794 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [8]

Död:

1794-02-14 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [9]

"Bonden Jon Pehrssons uti Gisselbo hustru Ingebor Ersdotter, död d. 14 febr. af slag, på 47de året gammal."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.4, Födde,Dop,Vigsel,Död,Begravning, 1785 - 1821, 0-0, Bild 274 av 369, GID 1593.36.27400

Bouppteckning:

1794-07-23 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [10]

År 1794 den 23 juli voro undertecknade kallade av bonden välförståndiga Jon Persson uti Gisselbo att förrätta bouppteckning efter hans med döden avgångna hustrun Ingebor Ersdotter, mellan honom och hans 3 omyndiga barn, son Jonas och döttrarne Anna och Ingebor, på hennes vägnar .... var tillstädes bonden Olof Persson i Fallet, häromefter göromålet företogs och blev å följande sätt verkställt:
Inventarium
Silver:
1 st silverkopp förgylld, tillhör son Jonas upptogs till..................3:-:-
1 st dito åt dottern Anna............................................................3:-:-
1 st dito åt dottern Ingebor........................................................3:-:-
1 st tumlare förgylld åt son Jonas..............................................1:8:-
1 st dito åt dottern Anna...........................................................1:8:-
1 st dito åt dottern Ingebor.......................................................1:8:-
Apart ugg? av fadern 1 st silverkopp som son Jonas fått till skänks av bonden Jöns Jonsson; dito 1 st mindre som var köpt för .......... åt son Jonas, vilka tillsammans värderas till........................................5:-:-
Sedan undantog fadern som sina 2 .... silver, 3 koppar förgyllda, vilka tillhopa .... värderades till........................................................10:-:-
.... .... .... ..... ..... ...... ....... utan nöjdes han med sitt undantag.................................................................................27:24:-
Koppar:
1 st kopparkittel om .... .............................................................3:16:-
1 st dito dito............................................................................3:16:-
1 st kopparkittel om .... .... .....................................................3:16:-
1 dito mindre upptogs till..........................................................1:32:-
1 st kopparflaska om 2 ½ kannors rymd..................................1:16:-
1 st kopparbunke stonna........................................................-:32:-
1 st dito mindre gammal...........................................................-:24:-
1 st kanna om 3 stops rymd gammal.......................................-:24:-
1 st kopparskopa ..... .............................................................-:12:-
1 st brännvinspanna med hatt och pipor.................................6:-:-
1 st inmurad panna.................................................................4:-:-
1 st mindre dito........................................................................2:-:-
1 st mullöga.............................................................................-:32:-
Mässing:
1 st kittel.................................................................................-:40:-
1 st dito..................................................................................-:40:-
1 st dito..................................................................................-:40:-
1 st skål med öron..................................................................-:24:-
1 st rivjärn...............................................................................-:8:-
1 st stonna ljusblack... ...........................................................-:4:-
1 st dito mindre.......................................................................-:2:-
1 st ...... ....... .........................................................................-:24:-
Tenn:
1 st stop.................................................................................-:24:-
1 st stop tillhörd son Jonas för barnpeng?..............................
1 st skål med öron tillhörd dottern Anna..................................
1 st större .... åt dottern Ingebor.............................................-:32:-
1 st mindre tennfat..................................................................-:8:-
1 st flatt dito...........................................................................-:24:-
1 st större dito........................................................................-:32:-
1 st djupt fat än större............................................................-:40:-
1 st supa fat djupt..................................................................-:40:-
1 st flatt dito...........................................................................-:32:-
1 st flatt fat mindre..................................................................-:24:-
1 st dito sämre........................................................................-:24:-
1 st dito..................................................................................-:24:-
1 st dito..................................................................................-:24:-
4 st mindre tallrikar á ........ ....................................................-:24:-
2 st dito dito...........................................................................-:8:-
1 st liten skål..........................................................................-:4:-
Blecksaker:
3 st skålar á ..... ....................................................................-:12:-
1 st .... ..... ............................................................................-:6:-
1 st mindre.............................................................................-:3:-
1 st brännvins...... .................................................................-:4:-
1 st gammal ljuslykta utan .... ...............................................-:2:-
Porslin:
20 st tallrikar á .... ................................................................-:40:-
1 st rosigt krus med lock.......................................................-:12:-
1 st blårosigt dito...................................................................-:12:-
1 st flatt fat rosigt..................................................................-:8:-
Säng- och gångkläder:
1 st svart lumlotts?klänning...................................................4:-:-
1 st svart sattins dito..............................................................2:-:-
1 st ny sattins tröja................................................................-:40:-
1 st blå sattins tröja...............................................................-:32:-
1 st ny blå vadmalströja........................................................-:40:-
1 st gammal svart sattins tröja................................................-:12:-
1 st blå vadmalströja..............................................................-:24:-
1 st svart dito dito...................................................................-:16:-
1 st röd dito dito.....................................................................-:12:-
1 st blå tröja............................................................................-:12:-
1 st skinntröja skinntyg............................................................-:8:-
1 st Gotlandströja ...... .............................................................-:8:-
1 ... röda ........... ....................................................................-:12:-
1 st blårandig yllekjortel..........................................................-:32:-
1 st dito något sämre..............................................................-:24:-
1 st randig ..... ........................................................................1:-:-
1 st blå lintygskjortel................................................................-:24:-
1 st dito dito dito.....................................................................-:24:-
1 st gammal rödrandig.............................................................-:24:-
1 st dito sämre........................................................................-:12:-
1 st sämre blårandig...............................................................-:12:-
1 st ljus och rödrandig............................................................-:21:4
1 st sämre blårandig kjortel.....................................................-:12:-
1 st sämre ....randig ljus..........................................................-:12:-
1 st rödrosigt satin livstycke....................................................-:24:-
1 st callminks dito...................................................................-:24:-
1 st gott blårandigt..................................................................-:12:-
1 st gulrandigt.........................................................................-:12:-
1 st sämre ljusrandigt...............................................................-:12:-
1 st brunrandigt gult.................................................................-:12:-
1 st dito....................................................................................-:16:-
1 st dito sämre grönrandigt......................................................-:6:-
1 st gammalt rödrandigt............................................................-:5:-
1 st blårandigt dito....................................................................-:8:-
1 st gammalt blåbottnigt............................................................-:6:-
1 st sämst, med skinn under.....................................................-:4:-
1 st förkläde av lärft..................................................................-:8:-
1 st blåbottnigt bättre................................................................-:16:-
1 st dito rödrandigt....................................................................-:12:-
1 st dito av vitt lärft...................................................................-:12:-
1 par ....strumpor......................................................................-:8:-
1 st gammal läfts övandel?.......................................................-:8:-
1 st dito blågarns dito...............................................................-:8:-
1 st gammal särk.......................................................................-:6:-
1 st vitrandigt livstycke..............................................................-:8:-
2 st särkar tillsammans.............................................................-:16:-
1 st triumphants mössas............................................................-:32:-
1 st mörkbrun dito......................................................................-:24:-
1 st gammal ljusbrun..................................................................-:8:-
1 st rödbrun................................................................................-:24:-
1 par röda ludna handskar........................................................-:8:-
1 par svarta med gröna ändar...................................................-:6:-
1 st apart rödrandigt förkläde....................................................-:12:-
1 st svart silkesduk fick son Jonas
1 st damast med brun botten fick Ingebor
1 st brun dito fick Anna
1 st .... bordduk..........................................................................3:-:-
1 st mindre duk.........................................................................-:24:-
1 st ..... duk med fransar............................................................-:12:-
1 st mindre lärftslakan...............................................................-:24:-
1 st grov duk.............................................................................-:32:-
Faderns änklingasäng:
1 st ..... lakan
1 st nytt åkläde
1 st ny fäll
1 st kudde med dun uti och örngottsvar
1 st dito med fjun uti och blått var på
1 st cattunstäcke, stuggadt, fick Jonas
1 st rödbrunt dito åt dottern Anna
1 st dito dito åt dottern Ingebor
1 st örngottsvar av cattun åt Jonas
1 st dito åt dottern Anna
1 st dito åt dottern Ingebor
2 ..... täcken tog fadern undan att för sig själv behålla, som han köpt under sin tid då han vara ogift
1 par gardiner värderat till.........................................................-:16:-
2 st kuddar i vardagsstugan á 6 skilling...................................-:12:-
1 st lakan................................................................................-:12:-
.............. ................. ................... ...........................................-:16:-
1 st sängtäcke.........................................................................2:8:-
1 st blått dito............................................................................2:24:-
1 st god fäll..............................................................................1:32:-
1 st dito dito.............................................................................1:32:-
1 st dito sämre..........................................................................-:40:-
1 st kudde med snyggt cattunsöverdrag..................................-:40:-
Vinter- och sommarkörredskap:
1 st .... kärra............................................................................4:-:-
1 st .... släde............................................................................1:-:-
8 par skacklar..........................................................................-:32:-
4 st långslädar.........................................................................2:-:-
5 st dito...................................................................................1:32:-
3 st trästockar.........................................................................1:-:-
1 st åkerharv...........................................................................-:40:-
2 st bandskrindor till.... ............................................................-:12:-
1 st vagn.................................................................................3:-:-
1 st dyngkärra med .... ..... ......................................................1:-:-
1 st dito med dito.....................................................................-:32:-
1 st dito med dito.....................................................................-:24:-
3 st kolstigar............................................................................1:-:-
2 st halmskrindor......................................................................-:8:-
5 par behållna skacklar...........................................................1:32:-
1 par gamla dito.......................................................................-:8:-
Diverse husgerådssaker:
3 st huggjärn............................................................................-:12:-
1 st täljjärn................................................................................-:12:-
1 st dymlingsnaver....................................................................-:6:-
1 st .... stör................................................................................-:12:-
1 st ... stång ........ ....................................................................-:3:-
1 st oxhyvel...............................................................................-:4:-
1 st tömhyvel.............................................................................-:4:-
2 par kannor och stop...............................................................-:16:-
1 st ...... ....... ............................................................................-:4:-
1 st dito......................................................................................-:6:-
1 st dito ............ ........................................................................-:4:-
1 st drickstunna om 5 såar....................................................-:40:-
1 st dito dito om 4......................................................................-:32:-
1 st dito sämre...........................................................................-:24:-
1 st dito om 3.............................................................................-:16:-
1 st ölkar om 5...........................................................................-:32:-
1 ....... om 5................................................................................-:32:-
1 st dito om 4..............................................................................-:24:-
1 st så.........................................................................................-:6:-
1 st sämre dito............................................................................-:4:-
3 st .... .... ..................................................................................-:6:-
1 st slipsten med järnnav............................................................2:-:-
Hästar:
1 st ljust rödbläsig......................................................................8:-:-
1 st dito grå...............................................................................8:-:-
1 st ..... ...................................................................................10:-:-
1 st svart sto, undantogs till kyrkokost åt Olof Olsson. jämte annat som han kan behöva honom till......................................................26:-:-
Kokreatur:
12 st kor..................................................................................48:-:-
1 st 3 sommrars oxe................................................................4:-:-
3 st ... sommars kvigor............................................................12:-:-
4 st förrsommars oxar..............................................................5:-:-
5 st ..... ............... ..................................................................2:24:-
2 st 3 års bockar.....................................................................1:32:-
3 st risbit.................................................................................1:24:-
5 st killar..................................................................................-:20:-
7 st svin..................................................................................3:24:-
2 st förrårssvin.........................................................................4:-:-
2 st .... svin..............................................................................2:-:-
4 st grisar, födda i år................................................................2:-:-
4 st spädkalvar........................................................................1:16:-
Summa inventarium:.............................................................248:14:4

Med föregående bouppteckning fann vi oss ömsesidigt nöjda, samt att ingenting med vett och vilja undandöljts, ... kan med livlig ed bekräftas, om så påfordras skulle
Jon Jonsson i Gisselbo
Värderingsmän
Olof Nordqvist
Olof Persson i Fallet
Jon Persson i ...........


Äktenskap med VII:19 Jonas (Jon) Persson (1744 - 1798)

Vigsel:

1771-11-10 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [11]

"Brudgum drängen Jon Persson i Byn, brud pigan Ingebor Ersdotter i Gisselbo. Morgongåva: 40 lod silver och klädning."

Barn:

 Jöns Jonsson (1772 - 1773)
 Jonas Jonsson (1779 - )
 Anna Jonsdotter (1783 - 1851)
 Ingeborg Jonsdotter (1787 - )


Noteringar

Ingeborg Ersdotter är farfars morfars farmors mor till Bengt Peter.

Ingeborg Ersdotter är farfars morfars farmors farmors fasters dotterdotter till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1746
Födelse 1746-12-21 Källbäcken, Hedesunda, Gävleborgs län [1]
1747
3 mån
Fadern VIII:39 Erik Olsson dör 1747-04-05 Källbäcken, Hedesunda, Gävleborgs län [12]
>1755
Bosatt från 1755 till 1767 Gisselbo Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län [2]
>1755
Bosatt från 1755 till 1767 Gisselbo Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län [3]
>1760
Bosatt från 1760 till 1768 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län [4]
1762
15 år
Halvsystern Karin Ersdotter dör 1762-03-16 Källbäcken, Hedesunda, Gävleborgs län
1767
20 år
Halvsystern Kerstin Ersdotter dör 1767-07-28 Brunn, Hedesunda, Gävleborgs län [13]
>1769
Bosatt från 1769 till 1775 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län [5]
1771
24 år
Vigsel VII:19 Jonas (Jon) Persson 1771-11-10 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län [11]
1772
Sonen Jöns Jonsson föds 1772 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1773
Sonen Jöns Jonsson dör 1773 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1773
26 år
Modern VIII:40 Ingeborg Jonsdotter dör 1773-02-04 Brunn, Hedesunda, Gävleborgs län [14]
>1776
Bosatt från 1776 till 1782 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län [6]
1779
Sonen Jonas Jonsson föds 1779 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län
>1783
Bosatt från 1783 till 1789 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län [7]
1783
36 år
Dottern VI:10 Anna Jonsdotter föds 1783-10-06 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län [15]
1787
Dottern Ingeborg Jonsdotter föds 1787 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1789
42 år
Halvbrodern Jonas Ersson dör 1789-08-24 Brunn, Hedesunda, Gävleborgs län [13]
>1790
Bosatt från 1790 till 1794 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län [8]
1790
43 år
Halvsystern Kerstin Ersdotter dör 1790-04-16 Ullanda, Hedesunda, Gävleborgs län
1792
45 år
Systern Anna Ersdotter dör 1792-02-04 Högnäs, Hedesunda, Gävleborgs län
1794
47 år
Död 1794-02-14 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län [9]
1794
Bouppteckning 1794-07-23 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län [10]

Källor

[1]
Hedesunda C:2 (1728-1761) Bild 130 / sid 253 (AID: v135471.b130.s253, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[2]
Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 247 / sid 245 (AID: v135425.b247.s245, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[3]
Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 274 / sid 284 (AID: v135425.b274.s284, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[4]
Hedesunda AI:5 (1750-1768) Bild 39 (AID: v135424.b39, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[5]
Hedesunda AI:7 (1769-1775) Bild 90 / sid 84 (AID: v135426.b90.s84, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[6]
Hedesunda AI:8 (1776-1782) Bild 106 / sid 100 (AID: v135427.b106.s100, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[7]
Hedesunda AI:9 (1783-1789) Bild 106 / sid 99 (AID: v135428.b106.s99, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[8]
Hedesunda AI:10a (1790-1796) Bild 107 / sid 100 (AID: v135429.b107.s100, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[9]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 266 (AID: v135473.b266, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[10]
Gästriklands domsaga FII:4 (1791-1796) Bild 299 / sid 63 (AID: v154657.b299.s63, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[11]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 109 / sid 211 (AID: v135472.b109.s211, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[12]
Hedesunda C:2 (1728-1761) Bild 132 / sid 257 (AID: v135471.b132.s257, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[13]
Hedesunda Släktbok 1997 sid 192
 
 
[14]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 125 / sid 243 (AID: v135472.b125.s243, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[15]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 253 / sid 499 (AID: v135472.b253.s499, NAD: SE/HLA/1010068)