VIII:151 Erik Olsson Långström

Ryttare, soldat. Blev 57 år.

Kan det ha sett ut så här?

Antavla

Far:

 Olof Olsson (1705 - 1763)

Mor:

 Kerstin Ersdotter (1698 - 1787)

Född:

1733-04-16 Björke, Hille, Gävleborgs län. [1]

"By: Biörkö. Född: 16, döpt: 22. Föräldr: ? Olof Ols. h: Chierstin Ersdr. Barn: Erich. Mansfolk f: Erich Ersson i Biörkö, dräng Nils Olofsson ibidem. Qvinnsfolk fadd: h: Anna Andersdr, pig. Malin Andersdotter i Ässiön."

Bosatt:

1749 Björke, Hille, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

1750 Björke, Hille, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

1751 Björke Nr. 4, Hille, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

1752 Björke, Hille, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

1753 Björke Nr. 4, Hille, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

1754 Björke Nr. 4, Hille, Gävleborgs län. [7]

Utflyttning:

1755-10-02 Björke, Hille, Gävleborgs län. [8]

"Til Gefle och Apotekaren."

Bosatt:

1760 Långtibble, Vänge, Uppsala län. [9]

Generalmönstring:

1764-09-15 Uppsala, Uppsala län. [10]

"Sventjenaren Eric Långström. Gift. 33 år gammal. 4 11/12 tjänsteår." Hästen: "1761 den 10 juni ? brun wallack med några hwita hår i pannan, 6 år gl: Hästan approberas." Livregementet till häst, Norra Upplands kompani, Nr. 15.

Bosatt:

från 1766 till 1772 Långtibble ryttartorp, Vänge, Uppsala län. [11]

Generalmönstring:

1770-10-02 Uppsala, Uppsala län. [12]

"Sventjenaren Erich Långström, Gestr. Gift. 39 år. 11 ?/12 tjänsteår. Mörkt brun wallack med några hwita hår i pannan, 12 år gammal." Livregementet till häst, Norra Upplands kompani, nr. 15.

Bosatt:

från 1773 till 1779 Långtibble ryttartorp, Vänge, Uppsala län. [13]

Generalmönstring:

1777-07-02 Uppsala, Uppsala län. [14]

"15. Långtibble. Eric Långström. Gestrike. 5 fot 8 tum lång. 46 år. 18 tjänsteår. Gift. Mörk brun wallack 18 år gammal, störtad d. 3 nov. 1775. I stället är d. 4 dito antagen swart wallack med ? ? och hwita bakfötter 9 år gammal. Står till nästa mönstring. Hästen approberas." Livregementet till häst, Norra Upplands kompani, nr. 15.

Generalmönstring:

1780-06-08 Uppsala, Uppsala län. [15]

"Eric Långström, Gestrike, 49 år, 21 tjänsteår. 5 fot 8 tum lång. Gift. Swart wallack med skuten ? och hwita bakfötter, 12 år gammal, hög 9 ? 3 tum. Hästen approberas." Livregementet till häst, Norra Upplands kompani, nr. 15.

Generalmönstring:

1785-06-13 Uppsala, Uppsala län. [16]

"S.t. Eric Långström, född i Gestrikland. 53 år, 25 tjänsteår. 5 fot 8 tum lång. Gift. Swart wallack med skuten ?, hwita bakfötter 16 år gammal, 9 ? 3 tum." Livregementet till häst, Norra Upplands kompani, nr. 15.

Bosatt:

från 1787 till 1790 Långtibble ryttartorp, Vänge, Uppsala län. [17]

Ryttare. "Död i Finland 1790."

Död:

1790-07-10 Finland. [17]

Troligen dödad i samband med slaget vid Svensksund i Finska viken (1790-07-09-1790-07-10).

Bouppteckning:

1790-11-02 Långtibble, Vänge, Uppsala län. [18]

"År 1790 den 2 november hölls laga bouppteckning efter ryttaren Erik Långström vid Långtibble rusthåll i Wenge socken, som blev död uti Finland den 10 juli detta år. Efter sig lämnat änkan hustrun Elisabet Andersdotter (anm. Fel, ska vara Persdotter) och döttrar Lisa Ersdotter med dess man Lars Ersson och dottren Kaiisa Ersdotter med dess man Dafwid Jansson. Egendom uppgavs och värderas som följer:

Silver:
En silverkopp om 3 lod..........................................................1.-.-
En kopparkittel 16 marker......................................................1.37.4
En dito mindre 10 marker........................................................1.8.-
En dito kruka..........................................................................-.32.-
En dito kanna utan fötter........................................................-.6.-
Tenn:
Ett tennstop...........................................................................-.24.-
Ett dito halvstop....................................................................-.14.-
2 dito tallrikar.........................................................................-.32.-
En mässingsljusplåt................................................................-.2.-
En tobaksdosa.......................................................................-.3.-
En dito....................................................................................-.1.6
En blecklykta..........................................................................-.3.-
Ett dito rivjärn..........................................................................-.2.-
Järnsaker:
En billa....................................................................................-.10.-
2 huggyxor..............................................................................-.5.4
En handyxa.............................................................................-.3.-
En järnstör...............................................................................-.6.-
En isbill....................................................................................-.2.-
En dymlingsnavare..................................................................-.5.-
2 anderstångnavrar.................................................................-.6.-
8 st dito navrar.........................................................................-.4.-
3 bandknivar...........................................................................-.1.-
2 liar.........................................................................................-.24.-
4 dito........................................................................................-.5.-
2 lövbråddar.............................................................................-.3.-
En hussax.................................................................................-.-.6
7 st huggjärn............................................................................-.6.-
4 st ralstampar?........................................................................-.2.-
5 handsågar.............................................................................-.8.-
Ett drag....................................................................................-.2.-
En smidtång och städ.................................................................-.3.-
En kulform och hagelform........................................................-.2.-
3 silar och en kopp..................................................................-.2.-
2 skovelskavor?......................................................................-.-.6
En sevrill?................................................................................-.1.6
Ett rivjärn och rundjärn.............................................................-.1.-
10 täljknivar..............................................................................-.1.-
En hammare och hovtång........................................................-.4.-
En koskälla och 8 klavar.........................................................-.3.-
Ett par spånthyvlar...................................................................-.3.-
4 listhyvlar................................................................................-.2.-
5 st dito hyvlar.........................................................................-.3.-
En plogbill med riv...................................................................-.2.-
En skräddarsax........................................................................-.1.-
En låda med pipor...................................................................-.2.-
En dito med järn......................................................................-.1.6
En dito med järn......................................................................-.4.-
En ask med spännen..............................................................-.2.-
En järnaln................................................................................-.1.-
En häckla...............................................................................-.4.-
Ett par spårrar.........................................................................-.4.-
Husgerådssaker:
Ett väggur med fodral.............................................................2.-.-
Ett skåp med ......... ...............................................................2.-.-
Ett hörnskåp...........................................................................-.24.-
Ett nyckelskåp.......................................................................-.8.-
En gammal kista.....................................................................-.2.-
Ett skrin..................................................................................-.4.-
Ett litet bord...........................................................................-.4.-
Ett dito...................................................................................-.-.8
En läderstol...........................................................................-.6.-
3 karmstolar...........................................................................-.16.-
Ett par vävstolar...................................................................-.32.-
En gammal lår.......................................................................-.2.-
Ett kar....................................................................................?
Ett dito....................................................................................?
2 små tinor..............................................................................?
Ett stannfat.............................................................................?
3 st tunnor och 2 baljor...........................................................?
En drickstunna........................................................................?
4 st bänkar..............................................................................?
2 st byttor................................................................................?
Ett hårsikt................................................................................?
En handkvarn.........................................................................?
En fjärdingsskeppa.................................................................?
En hyvelbänk.........................................................................?
En kista..................................................................................?
En fjärdings och halvkappe....................................................?
Ett bäds.... ............................................................................?
Ett spakströr?..........................................................................?
En spegel...............................................................................?
2 st bössor.............................................................................?
2 st kruthorn och en hagelpung.............................................?
En tobakspipa.........................................................................?
En gammal ridsadel med betsel...............................................?
Ett garkap?............................................................................?
2 svinhårs?............................................................................?
En slipsten..............................................................................?
En kyrksläde..........................................................................3.-.-
En fälkärra.............................................................................2.-.-
En dyngkärra.........................................................................-.24.-
En spolkärra...........................................................................-.6.-
En fålsläde.............................................................................-.3.-
Ett par kälkar med ?...............................................................-.16.-
En åkerharv............................................................................-.8.-
Ett ålder...................................................................................-.3.-
Ett bukok................................................................................-.1.-
Ett par körskälmar...................................................................-.2.-
En kyrksele.............................................................................-.16.-
En värksele............................................................................-.2.-
Mansgångkläder:
En blå ?...................................................................................2.-.-
En blå kapprock......................................................................2.-.-
En blå rock..............................................................................1.-.-
En överklädpäls.......................................................................2.32.-
En blå jacka.............................................................................-.32.-
En dito.....................................................................................-.24.-
En vit jacka..............................................................................-.20.-
En vit väst................................................................................-.16.-
Ett bomullslivstycke.................................................................-.20.-
Ett yllelivstycke........................................................................-.20.-
Ett par sämskbyxor..................................................................-.32.-
Ett par långa dito.....................................................................-.40.-
Ett par gamla dito......................................................................-.4.-
Ett par gamla blå dito................................................................-.2.-
En skinnpäls............................................................................-.4.-
En blå livtröja...........................................................................-.2.-
En hatt med plym......................................................................-.21.4
En dito......................................................................................-.8.-
Ett par ?....................................................................................-.32.-
En utav skinns mössa...............................................................-.3.-
Ett par vita strumpor................................................................-.13..4
Ett par vita strumpor................................................................-.10.-
Ett par dito..............................................................................-.5.5
Ett par stövlar.........................................................................-.32.-
Ett par läderskor.....................................................................-.10.-
Ett par dito..............................................................................-.5.4
Ett par muddar........................................................................-.4.-
Ett par fingerhandskar.............................................................-.1.-
2 st lärftsskjortor.......................................................................1.-.-
Blågarns dito............................................................................-.10.-
Ett dito lak?.............................................................................-.5.4
Ett par gamla gardiner.............................................................-.4.-
2 obe? bockskinn...................................................................-.40.-
En skiöt?................................................................................-.1.-
16 alnar blått vadmal..............................................................2.42.-
En bok om nya testamentet...................................................-.8.-
5 diverse böcker...................................................................-.4.-
Kreatur:
En svart häst.........................................................................10.-.-
En ko....................................................................................4.32.-
En kviga................................................................................2.-.-
Summa:.................................................................................63.1.-

Sterbhusets skuld:
Fattigandel.............................................................................-.3.10
Till herr hovjägmästaren.........................................................2.-.-
Till pigan Maja i Järby..............................................................-.16.-
Till Wenge magasin för 4 tunnor råg och 4 fjärdingar korn......2.40.-
Till bröllopskost till dottern Kaysa och till skjortor.....................7.21.-
Till bouppteckningsmänsarvode.............................................1.-.-
Summa:.................................................................................13.32.10

Att således är allt riktigt uppgivit och vett med vilja ........ ........ dolt .... lämnat kan med livlig ed bestyrkas om så påfodras Elisabet Andersdotter och Lars Ersson i Kielhagen och David Jansson. Tillkallade bouppteckningsmän:
Anders Andersson i Långtibble och Johan Persson".

Generalmönstring:

1791. [19]

"S.t. Eric Långström, död på skärgårdsflottan den 10. julii 1790."


Barn med VIII:152 Elisabet (Lisa) Persdotter (1731 - 1807)

Barn:

 Elisabeth (Lisa) Ersdotter Långström (1760 - 1819)
 Katarina (Kajsa) Gustava Ersdotter Långström (1764 - )


Noteringar

Ryttare vid Livregementets dragoner, Norra Upplands Kompani, Långtibble rote, nr. 15, Vänge.
"Död på skärgårdsflottan" (Centrala soldatregistret).

Viss osäkerhet ang. födelseår och föräldrar. Ska man gå efter generalmönstringsrullorna var han istället född 1731, men rullorna har ofta felaktiga åldrar. Det finns 2 olika Erik födda i Hille 1731. Har inte lyckats följa någon av dem för att kunna utesluta dem. Men det verkar mer sannolikt att födelseår i hfl stämmer,dvs 1733.

Erik Olsson Långström är morfars farmors farmors morfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1733
Födelse 1733-04-16 Björke, Hille, Gävleborgs län [1]
1736
3 år
Systern Anna Olsdotter föds 1736-08-27 Björke, Hille, Gävleborgs län [20]
1740
6 år
Brodern Per Olsson föds 1740-02-15 Björke, Hille, Gävleborgs län [21]
1743
10 år
Systern Kerstin Olsdotter föds 1743-05-24 Björke, Hille, Gävleborgs län [22]
1749
Bosatt 1749 Björke, Hille, Gävleborgs län [2]
1750
Bosatt 1750 Björke, Hille, Gävleborgs län [3]
1751
Bosatt 1751 Björke Nr. 4, Hille, Gävleborgs län [4]
1752
Bosatt 1752 Björke, Hille, Gävleborgs län [5]
1753
Bosatt 1753 Björke Nr. 4, Hille, Gävleborgs län [6]
1754
Bosatt 1754 Björke Nr. 4, Hille, Gävleborgs län [7]
1755
22 år
Utflyttning 1755-10-02 Björke, Hille, Gävleborgs län [8]
1760
Bosatt 1760 Långtibble, Vänge, Uppsala län [9]
1760
27 år
Dottern VII:76 Elisabeth (Lisa) Ersdotter Långström föds 1760-06-10 Långtibble, Vänge, Uppsala län [9]
1763
30 år
Fadern IX:301 Olof Olsson dör 1763-07-08 Björke, Hille, Gävleborgs län [23]
1764
31 år
Generalmönstring 1764-09-15 Uppsala, Uppsala län [10]
1764
31 år
Dottern Katarina (Kajsa) Gustava Ersdotter Långström föds 1764-10-26 Långtibble, Vänge, Uppsala län [24]
>1766
Bosatt från 1766 till 1772 Långtibble ryttartorp, Vänge, Uppsala län [11]
1770
37 år
Generalmönstring 1770-10-02 Uppsala, Uppsala län [12]
>1773
Bosatt från 1773 till 1779 Långtibble ryttartorp, Vänge, Uppsala län [13]
1777
44 år
Generalmönstring 1777-07-02 Uppsala, Uppsala län [14]
1780
47 år
Generalmönstring 1780-06-08 Uppsala, Uppsala län [15]
1785
52 år
Generalmönstring 1785-06-13 Uppsala, Uppsala län [16]
1787
Brodern Olof Olsson dör 1787 Björke, Hille, Gävleborgs län
>1787
Bosatt från 1787 till 1790 Långtibble ryttartorp, Vänge, Uppsala län [17]
1787
53 år
Modern IX:302 Kerstin Ersdotter dör 1787-02-09 Björke, Hille, Gävleborgs län [25]
1790
57 år
Död 1790-07-10 Finland [17]
1790
Bouppteckning 1790-11-02 Långtibble, Vänge, Uppsala län [18]
1791
Generalmönstring 1791 [19]

Källor

[1]
Hille C:2 (1724-1778) Bild 34 / sid 56 (AID: v135526.b34.s56, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[2]
Hille AI:1 (1749-1756) Bild 17 / sid 20 (AID: v135485.b17.s20, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[3]
Hille AI:1 (1749-1756) Bild 36 / sid 58 (AID: v135485.b36.s58, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[4]
Hille AI:1 (1749-1756) Bild 48 / sid 82 (AID: v135485.b48.s82, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[5]
Hille AI:1 (1749-1756) Bild 60 / sid 106 (AID: v135485.b60.s106, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[6]
Hille AI:1 (1749-1756) Bild 78 / sid 142 (AID: v135485.b78.s142, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[7]
Hille AI:1 (1749-1756) Bild 86 / sid 158 (AID: v135485.b86.s158, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[8]
Hille BI:1 (1764-1769) Bild 7 / sid 7 (AID: v135520.b7.s7, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[9]
Vänge C:3 (1748-1765) Bild 82 (AID: v127195.b82, NAD: SE/ULA/11706)
 
 
[10]
Generalmönsterrullor - Livregementet till häst 802 (1764-1764) Bild 1830 / sid 180 (AID: v375773.b1830.s180, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[11]
Vänge AI:1 (1766-1772) Bild 68 / sid 61 (AID: v127169.b68.s61, NAD: SE/ULA/11706)
 
 
[12]
Generalmönsterrullor - Livregementet till häst 803 (1770-1770) Bild 1830 / sid 182 (AID: v375774a.b1830.s182, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[13]
Vänge AI:2 (1773-1779) Bild 74 / sid 64 (AID: v127170.b74.s64, NAD: SE/ULA/11706)
 
 
[14]
Generalmönsterrullor - Livregementet till häst 804 (1777-1777) Bild 2870 (AID: v375775.b2870, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[15]
Generalmönsterrullor - Livregementet till häst 805 (1780-1780) Bild 1690 (AID: v375776.b1690, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[16]
Generalmönsterrullor - Livregementet till häst 806 (1785-1785) Bild 3240 (AID: v375777.b3240, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[17]
Vänge AI:4 (1787-1793) Bild 94 / sid 89 (AID: v127172.b94.s89, NAD: SE/ULA/11706)
 
 
[18]
Ulleråkers häradsrätt F:3 (1790-1799) Bild 35 (AID: v149419.b35, NAD: SE/ULA/11618)
 
 
[19]
Generalmönsterrullor - Livregementet till häst 808 (1791-1791) Bild 4530 (AID: v375779.b4530, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[20]
Hille C:2 (1724-1778) Bild 48 / sid 84 (AID: v135526.b48.s84, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[21]
Hille C:2 (1724-1778) Bild 65 / sid 118 (AID: v135526.b65.s118, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[22]
Hille C:2 (1724-1778) Bild 73 / sid 134 (AID: v135526.b73.s134, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[23]
Hille C:2 (1724-1778) Bild 246 / sid 105 (AID: v135526.b246.s105, NAD: SE/HLA/1010072)
 
 
[24]
Vänge (C) C:3 (1748-1765) Bild 98 (AID: v127195.b98, NAD: SE/ULA/11706)
 
 
[25]
Hille C:3 (1779-1823) Bild 157 / sid 21 (AID: v135527.b157.s21, NAD: SE/HLA/1010072)