VII:35 Olof Andersson

Husman, arbetare. Blev 62 år.

Antavla

Far:

 Anders Olsson Grass (1719 - 1757)

Mor:

 Margareta (Greta) Ersdotter Dunder (1722 - 1809)

Född:

1747-06-15 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Anders Olofssons barn uti Bäck, Olof. Vittnen: Pär Pärsson i Wästbyggeby, hustru Caren Erichsdotter ibidem, Peter Dunder morbrodern, pigan Anna Jönsdotter uti Bäck."

Bosatt:

från 1748 till 1754 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

1753 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

1754 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

1755 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

1757 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

1759 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

från 1763 till 1772 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Bosatt:

1764 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Bosatt:

1765 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [10]

Bosatt:

1766 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [11]

Bosatt:

1767 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [12]

Bosatt:

1768 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [13]

Bosatt:

1769 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [14]

Bosatt:

1770 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [15]

Bosatt:

1771 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [16]

Bosatt:

1772 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [17]

Bosatt:

1773 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [18]

Bosatt:

1774 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [19]

Bosatt:

1775 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [20]

Bosatt:

1806 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [21]

Husman.

Bosatt:

1807 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [22]

Husman.

Bosatt:

1808 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [23]

Husman.

Bosatt:

1809 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [24]

Husman.

Bosatt:

1810 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [25]

Husman.

Död:

1810-04-08 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [26]

"Husmannen Olof Andersson i Nybäck. Lungsot. 62 år."

Bouppteckning:

1810-04-25 Bäck, Valbo, Gävleborgs län. [27]

"År 1810 den 25 april inställte sig undertecknade av häradsdomaren Eric Pehrsson i Wästbyggeby hos avlidne husmannen Olof Anderssons änka Carin Larsdotter i Bäck, för att hålla laga bouppteckning efter förrnämnda dess man, som nu genom döden eftergången war, och befanns som följer:
Koppar:
1 mullöga.................................................................................1:-:-
1 bättre skål.............................................................................-:24:-
1 dito sämre.............................................................................-:16:-
Mässing:
1 kruka....................................................................................1:16:-
1 blacka?.................................................................................-:8:-
Järn:
1 ämbarsgryta............................................................................1:-:-
1 sämre....................................................................................-:16:-
1 panna.....................................................................................-:8:-
1 skyffel...................................................................................-:4:-
1 grep......................................................................................-:8:-
1 ..... .....................................................................................-:4:-
1 lykta.......................................................................................-:12:-
1 qvartersmått...........................................................................-:4:-
1 .... mortel................................................................................-:12:-
1 .... .........................................................................................-:8:-
1 par gångjärn..........................................................................-:8:-
Diverse:
1 zinklykta..................................................................................-:8:-
1 dito.........................................................................................-:4:-
1 dito.........................................................................................-:2:-
1 ... ämbar.................................................................................-:4:-
1 järnskopa................................................................................-:12:-
1 mjölkbunke.............................................................................-:4:-
1 brännvinskagge......................................................................-:16:-
1 flaska......................................................................................-:2:-
1 sikt ..........................................................................................-:2:-
1 så ..........................................................................................-:16:-
Kreatur:
1 ko..........................................................................................15:-:-
1 dito gammal............................................................................10:-:-
2 getter.....................................................................................4:-:-
1 killing......................................................................................-:15:-

Efter öwerenskommelse bekom enkan utom lottning sin 3:dje del som följer:
1 gammal ko............................................................................10:-:-
1 get.........................................................................................2:-:-
1 sämre gryta ..........................................................................-:16:-
Summa: ...................................................................................12:16:-

Enkans gångkläder och dagliga säng lämnades henne till morgongåva och fördel - då vi med denna förrättning och delning förklarar oss i alla delar nöjda, som med våra namn och bomärken styrkas:
Enkan Carin Larsdotter
Skomakaren Anders Olsson
Omyndiga sönerna Olof Olsson och Lars Olsson i Bäck
Husman Lars Andersson och dess hustru Greta Olsdotter i Wästbyggeby
Riktigheten härav intygas av:
Eric Hästlin och bonden Jan Larsson i Wästbyggeby och Anders Andersson i Åsbyggeby."


Äktenskap med VII:36 Karin (Katarina) Larsdotter (1758 - 1834)

Vigsel:

1779-10-03 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [28]

"Gästgifwaresonen Olof Andersson i Bäck och bondedottren Catharina Larsdotter i Alborga."

Barn:

 Greta Olsdotter (1779 - 1859)
 Anders Olsson Bäcklin (1782 - )
 Ingrid Olsdotter (1785 - 1788)
 Ingrid Olsdotter (1789 - 1791)
 Lars Olsson (1791 - )
 Karin Olsdotter (1794 - 1801)
 Olof Olsson (1794 - )
 Lars Olsson Bäcklin (1798 - )


Noteringar

Olof Andersson är farmors farfars farmors far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1747
Födelse 1747-06-15 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [1]
>1748
Bosatt från 1748 till 1754 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [2]
1749
2 år
Systern Maria Andersdotter föds 1749-06-21 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [29]
1751
3 år
Systern Maria Andersdotter föds 1751-03-11 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [30]
1753
Bosatt 1753 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [3]
1753
6 år
Brodern Hans Andersson föds 1753-08-16 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [31]
1754
Bosatt 1754 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [4]
1755
Bosatt 1755 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [5]
1756
9 år
Brodern Anders Andersson föds 1756-09-04 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [32]
1757
Bosatt 1757 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [6]
1757
10 år
Fadern VIII:69 Anders Olsson Grass dör 1757-06-30 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [33]
1758
11 år
Makan VII:36 Karin (Katarina) Larsdotter föds 1758-08-18 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [34]
1759
Bosatt 1759 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [7]
1761
13 år
Halvsystern Margta Andersdotter föds 1761-04-13 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [35]
>1763
Bosatt från 1763 till 1772 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [8]
1763
16 år
Halvbrodern Per Andersson föds 1763-07-03 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [36]
1764
Bosatt 1764 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [9]
1765
Bosatt 1765 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [10]
1765
18 år
Halvbrodern Johan Andersson föds 1765-06-26 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [37]
1766
Bosatt 1766 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [11]
1767
Bosatt 1767 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [12]
1768
Bosatt 1768 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [13]
1768
20 år
Halvsystern Brita Andersdotter föds 1768-04-19 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [38]
1769
Bosatt 1769 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [14]
1770
Bosatt 1770 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [15]
1771
Bosatt 1771 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [16]
1772
Bosatt 1772 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [17]
1773
Bosatt 1773 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [18]
1774
Bosatt 1774 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [19]
1775
Bosatt 1775 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [20]
1779
32 år
Vigsel VII:36 Karin (Katarina) Larsdotter 1779-10-03 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [28]
1779
32 år
Dottern VI:18 Greta Olsdotter föds 1779-11-22 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [39]
1782
34 år
Sonen Anders Olsson Bäcklin föds 1782-05-11 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [40]
1785
37 år
Dottern Ingrid Olsdotter föds 1785-02-27 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [41]
1788
40 år
Dottern Ingrid Olsdotter dör 1788-05-23 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [42]
1789
41 år
Dottern Ingrid Olsdotter föds 1789-02-13 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [43]
1791
44 år
Dottern Ingrid Olsdotter dör 1791-08-02 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [44]
1791
44 år
Sonen Lars Olsson föds 1791-09-20 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [45]
1794
47 år
Dottern Karin Olsdotter föds 1794-11-16 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [46]
1794
47 år
Sonen Olof Olsson föds 1794-11-16 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [46]
1798
51 år
Sonen Lars Olsson Bäcklin föds 1798-09-26 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [47]
1801
54 år
Dottern Karin Olsdotter dör 1801-07-31 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [48]
1806
Bosatt 1806 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [21]
1807
Bosatt 1807 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [22]
1808
Bosatt 1808 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [23]
1809
Bosatt 1809 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [24]
1809
61 år
Modern VIII:70 Margareta (Greta) Ersdotter Dunder dör 1809-01-20 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [49]
1810
Bosatt 1810 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [25]
1810
62 år
Död 1810-04-08 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [26]
1810
Bouppteckning 1810-04-25 Bäck, Valbo, Gävleborgs län [27]

Källor

[1]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 24 / sid 38 (AID: v137145.b24.s38, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:2 (1740-1773) Bild 65 / sid 120 (AID: v137077.b65.s120, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Valbo AI:3 (1753-1755) Bild 14 / sid 21 (AID: v137078.b14.s21, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[4]
Valbo AI:3 (1753-1755) Bild 31 / sid 55 (AID: v137078.b31.s55, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Valbo AI:3 (1753-1755) Bild 45 / sid 83 (AID: v137078.b45.s83, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[6]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 22 / sid 34 (AID: v137080.b22.s34, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 46 / sid 82 (AID: v137080.b46.s82, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[8]
Valbo AI:2 (1740-1773) Bild 92 / sid 174 (AID: v137077.b92.s174, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 16 / sid 16 (AID: v137084.b16.s16, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 28 / sid 40 (AID: v137084.b28.s40, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[11]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 42 / sid 68 (AID: v137084.b42.s68, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[12]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 53 / sid 90 (AID: v137084.b53.s90, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[13]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 68 / sid 120 (AID: v137084.b68.s120, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[14]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 81 / sid 146 (AID: v137084.b81.s146, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[15]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 94 / sid 172 (AID: v137084.b94.s172, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[16]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 106 / sid 196 (AID: v137084.b106.s196, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[17]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 117 / sid 218 (AID: v137084.b117.s218, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[18]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 128 / sid 240 (AID: v137084.b128.s240, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[19]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 139 / sid 262 (AID: v137084.b139.s262, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[20]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 154 / sid 292 (AID: v137084.b154.s292, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[21]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 14 / sid 15 (AID: v137088.b14.s15, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[22]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 28 / sid 43 (AID: v137088.b28.s43, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[23]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 43 / sid 73 (AID: v137088.b43.s73, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[24]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 56 / sid 97 (AID: v137088.b56.s97, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[25]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 71 / sid 127 (AID: v137088.b71.s127, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[26]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 46 / sid 84 (AID: v137165.b46.s84, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[27]
Gästriklands domsaga FII:15 (1824-1824) Bild 59 / sid 16 (AID: v154668.b59.s16, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[28]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 227 / sid 440 (AID: v137145.b227.s440, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[29]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 30 / sid 50 (AID: v137145.b30.s50, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[30]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 37 / sid 64 (AID: v137145.b37.s64, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[31]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 45 / sid 80 (AID: v137145.b45.s80, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[32]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 55 / sid 100 (AID: v137145.b55.s100, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[33]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 7 / sid 6 (AID: v137165.b7.s6, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[34]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 63 / sid 116 (AID: v137145.b63.s116, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[35]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 73 / sid 136 (AID: v137145.b73.s136, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[36]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 80 / sid 150 (AID: v137145.b80.s150, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[37]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 88 / sid 166 (AID: v137145.b88.s166, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[38]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 99 / sid 188 (AID: v137145.b99.s188, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[39]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 135 / sid 260 (AID: v137145.b135.s260, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[40]
SE/HLA/1010223 Valbo C:2 (1741-1801) Bild 144 / sid 274
 
 
[41]
SE/HLA/1010223 Valbo C:2 (1741-1801) Bild 153 / sid 292
 
 
[42]
SE/HLA/1010223 Valbo F:1 (1753-1826) Bild 29 / sid 50
 
 
[43]
SE/HLA/1010223 Valbo C:2 (1741-1801) Bild 164 / sid 314
 
 
[44]
SE/HLA/1010223 Valbo F:1 (1753-1826) Bild 32 / sid 56
 
 
[45]
SE/HLA/1010223 Valbo C:2 (1741-1801) Bild 171 / sid 328
 
 
[46]
SE/HLA/1010223 Valbo C:2 (1741-1801) Bild 181 / sid 348
 
 
[47]
SE/HLA/1010223 Valbo C:2 (1741-1801) Bild 196 / sid 378
 
 
[48]
SE/HLA/1010223 Valbo F:1 (1753-1826) Bild 39 / sid 70
 
 
[49]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 43 / sid 78 (AID: v137165.b43.s78, NAD: SE/HLA/1010223)