VII:113 Jan (Johan) Nilsson

Torpare. Blev 45 år.

Antavla

Far:

 Nils Jönsson (1713? - 1790)

Mor:

 Kristina (Stina) Larsdotter (1723? - 1778)

Född:

1749-08-04 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län. [1]

"d. 4 augusti christnades Markebytorparens Nils Jönssons och hustru Stina Larsdotters lilla son Johan. Faddrar: Bonden i Öfwerhaf? Jan Jönsson, drängen Oluf Jönsson, torparens Anders Erssons hustru på Hällen och pigan Anna Jönsdotter i ?."

Bosatt:

från 1749 till 1754 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län. [2]

Bosatt:

från 1757 till 1760 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län. [3]

Bosatt:

från 1769 till 1770 Prästgårdens ägor och torp, Håtuna, Stockholms län. [4]

Dräng.

Bosatt:

från 1771 till 1774 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län. [5]

Bosatt:

från 1780 till 1784 Kålsta, Håtuna, Uppsala län. [6]

Bosatt:

från 1784 till 1786 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län. [7]

Bosatt:

från 1787 till 1788 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län. [8]

Bosatt:

från 1789 till 1793 Nybygge, Håtuna, Uppsala län. [9]

"Skogsheman. Nybygget på allmenningen."

Bosatt:

från 1794 till 1795 Nybygge, Håtuna, Uppsala län. [10]

"Död d. 16 apr: 95."

Död:

1795-04-16 Nybygge, Håtuna, Uppsala län. [11]

"Den 26 april begrofs Torp: Jan Nilsson uti Nybygge, född år 1749, död den 16 hujus af lungsot 46 år gammal. Förde en oförwitelig lefnad."

Bouppteckning:

1795-04-27 Nybygge, Håtuna, Uppsala län. [12]

"År 1795 den 27 april blev på begäran av undertecknad laga bouppteckning hållen efter torparen Jan Nilsson i Nybygge, som med döden avgick den 16 i denna månad, Håtuna socken och Håbo härad och efter sig lämnat änkan Greta Jansdotter, samt 5 omyndiga barn, 3 flickor med det förra gifte och 2 gossar med det senare, den första 5 år och den senare ett och ett halvt år. Egendomen uppgavs av änkan som här efter förmäles, nämligen:

Utestående fordringar hos Jan Olofsson i Rolunda och Huggeby..2.-.-
Guld och silver finns intet
Tenn:
Fat..........................................................................................-.24.-
Tallrikar..................................................................................-.24.-
Koppar:
Kittel......................................................................................-.16.-
Fotpanna...............................................................................-.8.-
Bleck:
Kvarter..................................................................................-.-.6.-
Ljusplåt..................................................................................-.-.3
Järnsaker:
Liten gryta..............................................................................-.16.-
Dito gammal...........................................................................-.2.-
Grytfattan...............................................................................-.-.3
1 eldgaffel och tång..............................................................-.1.-
1 järnstor...............................................................................-.10.-
1 bila......................................................................................-.8.-
1 yxa......................................................................................-.2.-
1 hållhake..............................................................................-.-.6
2 hammare och hovtång.......................................................-.2.-
1 skarvyxa..............................................................................-.1.-
1 bandhake............................................................................-.-.3
Snickarverktyg:
1 såg.......................................................................................-.2.-
2 borrar....................................................................................-.1.-
1 hyvel....................................................................................-.2.-
1 lie.........................................................................................-.1.-
1 bandkniv..............................................................................-.-.3
1 kaljärn...................................................................................-.-.6
1 torvjärn.................................................................................-.-.6
1 skära....................................................................................-.-.6
1 huggjärn och 1 kvarn, 1 gammal hacka..............................-.-.6
1 låda med järnskräp...............................................................-.1.-
3 spadar...................................................................................-.3.-
Husgeråd:
1 brunmålat skåp......................................................................-.16.-
1 kista.......................................................................................-.8.-
1 dito bättre...............................................................................-.12.-
1 handkvarn.............................................................................-.4.-
1 baktråg...................................................................................-.1.-
Laggkärl:
4 heltunnor...............................................................................-.-.6
4 halv dito................................................................................-.-.3
4 fjärdingar...............................................................................-.-.3
1 halvspann och kappa..........................................................-.1.-
1 gammal såsskeppa och 1 gammal tina.................................-.-.3
3 flaskor..................................................................................-.1.-
1 häkla.................................................................................-.-.3
2 små kar................................................................................-.16.-
1 dito gammal.........................................................................-.1.-
2 ståfvor..................................................................................-.1.-
1 drickstunna..........................................................................-.8.-
1 dito mindre...........................................................................-.4.-
1 tunn tratt..............................................................................-.-.3
1 gammal så...........................................................................-.-.6
1 gamla ämbar........................................................................-.1.-
1 par vävstolar med behör......................................................-.8.-
1 par rändträn.........................................................................-.-.6
Kör- och åkerredskap:
1 föl kärra...............................................................................-.16.-
1 dyng dito..............................................................................-.4.-
1 par skodda kälkar................................................................-.24.-
1 par dito oskodda..................................................................-.-.6
1 enbetsålder med ... ............................................................-.4.-
1 bukok.................................................................................-.4.-
1 fälsläde................................................................................-.8.-
1 långkärra..............................................................................-.4.-
1 råsell?..................................................................................-.-.3
4 slagor...................................................................................-.1.-
1 listen?...................................................................................-.4.-
2 gamla vevskedar...................................................................-.-.3
1 klyfta.....................................................................................-.-.3
2 skodda skåstar?...................................................................-.1.-
1 såla? med behör...................................................................-.6.-
1 gammalt bord.........................................................................-.1.-
1 tavellett?................................................................................-.-.3
4 gamla stolar...........................................................................-.4.-
1 bibel......................................................................................-.4.-
Kreatur:
1 ungt sto röd...........................................................................4.-.-
1 ko röd....................................................................................4.-.-
1 kviga dito färg........................................................................3.-.-
1 tacka med lamm.....................................................................-.40.-
Kläder:
1 svart klädning.......................................................................1.-.-
1 blågrå rock............................................................................1.-.-
1 blå väst.................................................................................-.8.-
1 par gamla blå byxor...............................................................-.2.-
1 skinnpäls...............................................................................-.8.-
1 luden mössa..........................................................................-.4.-
1 bol täcke...............................................................................-.4.-
Inventariesumma:.................................................................22.29.3

Gäld och skuld:
Till herr översten och riddaren Drufva på Nyborg..................2.10.8
Till torparen Jan Jansson i Udden.........................................3.5.4
Till hans broder snickaren Eric Hällström för likkistan.............1.16.-

Flickornas arv efter sin morfader i Sätterkshagen som löper á 4 riksdaler 16 skilling på vardera, inalles 13 riksdaler..................13.-.-
Och som Jan Nilsson själv var förmyndare för sina 3 flickor efter deras moder och inga papper finns igen, men som änkan säger att han skola sagt innan han död blev, att det skulle belöpa på vardera 2 riksdaler 32 skilling, alltsammans............................................................8.-.-
Värderings- och bouppteckningsarvode..................................-.24.-
De fattigas andel......................................................................-.1.-
Summa skuld:.........................................................................28.9.5

Att intet med vett och vilja är undandöljt, utan allt rikitgt uppgivet kan jag med livlig ed bestyrka om så påfordras attesterar:
Greta Jansdotter
Närvarande på de omyndigas vägnar:
Snickaren Eric Hällström i Tibble socken och Siudaretorpet.
Såsom kallade värderings- och uppteckningsmän:
Anders Andersson i Råby
Nämndeman Per Kolmodin"


Äktenskap med Maria Margareta (Maja Greta) Hansdotter (1754? - 1788)

Vigsel:

1774-12-29 Värsthaga, Håtuna, Stockholms län. [13]

"Decembr. d. 29 sammanwigdes drängen Johan Nilsson med Hans Erssons dotter Maia Greta Hansdotter, Wärstahage."

Barn:

 Stina Jansdotter (1776 - )
 Anna Kajsa Jansdotter (1778 - )
 Maria Stina (Maja Lisa) Jansdotter (1780 - )
 Anders Jansson (1784 - 1786)
 Ulrika Jansdotter (1787 - 1788)


Äktenskap med VII:114 Greta Jansdotter (1753 - 1838)

Vigsel:

1789-10-08 Nybygge, Håtuna, Uppsala län. [14]

"d. 8 8ber sammawigdes torparen Jan Nilsson med pigan Greta Jansdotter uti Nybygget på allmenningen."

Barn:

 Jan Erik Jansson (1790 - )
 Karl Jansson Holmström (1793 - 1842)


Noteringar

Jan (Johan) Nilsson är mormors morfars farfars far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1749
Bosatt från 1749 till 1754 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län [2]
1749
Födelse 1749-08-04 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län [1]
1751
Systern Anna Katarina (Anna Kajsa) Nilsdotter föds 1751 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län
1753
3 år
Makan VII:114 Greta Jansdotter föds 1753-01-31 Nederhassla, Häggeby, Uppsala län [15]
1754
Brodern Erik Nilsson föds 1754 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län
1754?
Makan Maria Margareta (Maja Greta) Hansdotter föds omkring 1754 Håtuna, Uppsala län
1756
Systern Greta Nilsdotter föds 1756 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län
>1757
Bosatt från 1757 till 1760 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län [3]
>1769
Bosatt från 1769 till 1770 Prästgårdens ägor och torp, Håtuna, Stockholms län [4]
>1771
Bosatt från 1771 till 1774 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län [5]
1774
25 år
Vigsel Maria Margareta (Maja Greta) Hansdotter 1774-12-29 Värsthaga, Håtuna, Stockholms län [13]
1776
26 år
Dottern Stina Jansdotter föds 1776-02-15 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län [16]
1778
28 år
Modern VIII:226 Kristina (Stina) Larsdotter dör 1778-02-19 Hällen, Markeby, Håtuna, Uppsala län [17]
1778
28 år
Dottern Anna Kajsa Jansdotter föds 1778-02-23 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län [18]
>1780
Bosatt från 1780 till 1784 Kålsta, Håtuna, Uppsala län [6]
1780
31 år
Dottern Maria Stina (Maja Lisa) Jansdotter föds 1780-09-27 Kålsta, Håtuna, Uppsala län [19]
>1784
Bosatt från 1784 till 1786 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län [7]
1784
34 år
Sonen Anders Jansson föds 1784-02-29 Kålsta, Håtuna, Uppsala län [20]
1786
37 år
Sonen Anders Jansson dör 1786-11-19 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län [21]
>1787
Bosatt från 1787 till 1788 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län [8]
1787
38 år
Dottern Ulrika Jansdotter föds 1787-11-08 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län [22]
1788
38 år
Dottern Ulrika Jansdotter dör 1788-06-27 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län [23]
1788
39 år
Makan Maria Margareta (Maja Greta) Hansdotter dör 1788-12-24 Herrhagen, Håtuna, Uppsala län [23]
>1789
Bosatt från 1789 till 1793 Nybygge, Håtuna, Uppsala län [9]
1789
40 år
Vigsel VII:114 Greta Jansdotter 1789-10-08 Nybygge, Håtuna, Uppsala län [14]
1790
40 år
Fadern VIII:225 Nils Jönsson dör 1790-06-21 Udden, Håtuna, Uppsala län [24]
1790
40 år
Sonen Jan Erik Jansson föds 1790-07-28 Nybygge, Håtuna, Uppsala län [25]
1793
44 år
Sonen VI:57 Karl Jansson Holmström föds 1793-09-11 Nybygge, Håtuna, Uppsala län [26]
>1794
Bosatt från 1794 till 1795 Nybygge, Håtuna, Uppsala län [10]
1795
45 år
Död 1795-04-16 Nybygge, Håtuna, Uppsala län [11]
1795
Bouppteckning 1795-04-27 Nybygge, Håtuna, Uppsala län [12]

Källor

[1]
Håtuna CI:1 (1705-1757) Bild 61 / sid 58 (AID: v85951.b61.s58, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[2]
Håtuna AI:2 (1749-1754) Bild 35 / sid 29 (AID: v85921.b35.s29, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[3]
Håtuna AI:3 (1757-1767) Bild 111 / sid 104 (AID: v85922.b111.s104, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[4]
Håtuna AI:4 (1769-1782) Bild 130 / sid 121 (AID: v85923.b130.s121, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[5]
Håtuna AI:4 (1769-1782) Bild 251 / sid 242 (AID: v85923.b251.s242, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[6]
Håtuna AI:4 (1769-1782) Bild 237 / sid 228 (AID: v85923.b237.s228, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[7]
Håtuna AI:5 (1783-1786) Bild 67 / sid 60 (AID: v85924.b67.s60, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[8]
Håtuna AI:6 (1787-1793) Bild 86 / sid 77 (AID: v85925.b86.s77, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[9]
Håtuna AI:6 (1787-1793) Bild 88 / sid 79 (AID: v85925.b88.s79, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[10]
Håtuna AI:7 (1794-1801) Bild 107 / sid 100 (AID: v85926.b107.s100, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[11]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 176 / sid 173 (AID: v85952.b176.s173, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[12]
Håbo häradsrätt FI:6 (1795-1799) Bild 34 (AID: v149135.b34, NAD: SE/ULA/10423)
 
 
[13]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 117 / sid 114 (AID: v85952.b117.s114, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[14]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 123 / sid 120 (AID: v85952.b123.s120, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[15]
Häggeby C:1 (1728-1786) Bild 46 / sid 85 (AID: v124950.b46.s85, NAD: SE/ULA/10426)
 
 
[16]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 76 / sid 73 (AID: v85952.b76.s73, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[17]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 157 / sid 154 (AID: v85952.b157.s154, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[18]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 80 / sid 77 (AID: v85952.b80.s77, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[19]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 89 / sid 86 (AID: v85952.b89.s86, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[20]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 102 / sid 99 (AID: v85952.b102.s99, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[21]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 168 / sid 165 (AID: v85952.b168.s165, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[22]
Håtuna CI:3 (1786-1851) Bild 12 (AID: v85953.b12, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[23]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 170 / sid 167 (AID: v85952.b170.s167, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[24]
Håtuna CI:2 (1758-1785) Bild 172 / sid 169 (AID: v85952.b172.s169, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[25]
Håtuna CI:3 (1786-1851) Bild 18 (AID: v85953.b18, NAD: SE/SSA/1520)
 
 
[26]
Håtuna CI:3 (1786-1851) Bild 24 (AID: v85953.b24, NAD: SE/SSA/1520)