IV:11 Gustaf Fredrik Andersson

Torpare, arbetare, snickare. Blev 85 år.

Antavla

Far:

 Anders Eriksson (1794 - 1870)

Mor:

 Sara (Sara Stina) Svensdotter (1795 - 1876)

Född:

1832-06-09 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län. [1]

"Gustaf Fredrik Andersson från Bjärhult. Föräldrar: Anders Ericsson och hustru Sara Stina Svensdotter. Faddrar: T. T. Joan Arnesson, torpare Anders Jonsson i Bergslund, dräng Sven Jonsson i Lyckö, t: o tr: hustru Maria Ekström, thest. Catrina Larsdotter i Bergslund, pigan Gustava Johansdotter i Bjärhult."

Bosatt:

från 1832 till 1836 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län. [2]

Bosatt:

från 1837 till 1842 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län. [3]

Bosatt:

från 1843 till 1848 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län. [4]

Bosatt:

1848 Högbo, Malexander, Östergötlands län. [5]

Ung dräng.

Bosatt:

från 1849 till 1852 Högbo, Malexander, Östergötlands län. [6]

Dräng.

Utflyttning:

1852-10-25 Högbo, Malexander, Östergötlands län. [7]

Dräng.

Inflyttning:

1852-10-26 Ekäng säteri, Asby, Östergötlands län. [8]

Bosatt:

från 1852-10-26 till 1853 Ekäng säteri, Asby, Östergötlands län. [9]

Dräng.

Bosatt:

från 1853 till 1855 Marek södergård, Asby, Östergötlands län. [10]

"Förädrarna: Inh. Anders Eriksson, Sara Stina Svensdotter."

Inflyttning:

1855 Örsgänge, Tidersrum, Östergötlands län. [11]

Dräng.

Utflyttning:

1855 Marek södergård, Asby, Östergötlands län. [12]

Dräng.

Bosatt:

från 1855 till 1858 Örsgänge, Tidersrum, Östergötlands län. [13]

Dräng. "? G. F. Andersson skall enl. uppgift hafwa ett barn med pig. Hedda Lovisa Jacobsdotter i Asby socken - vide attesten."

Bosatt:

från 1858 till 1860 Örsgänge, Tidersrum, Östergötlands län. [14]

Dräng.

Utflyttning:

1860-11-10 Örsgänge, Tidersrum, Östergötlands län. [15]

Dräng.

Inflyttning:

1860-11-11 Fettjestad ågården, Gammalkil, Östergötlands län. [16]

Dräng.

Bosatt:

från 1860-11-11 till 1861 Fettjestad ågården, Gammalkil, Östergötlands län. [17]

Dräng.

Bosatt:

från 1861-10-19 till 1867 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län. [18]

Torpare.

Bosatt:

från 1868 till 1874 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län. [19]

Torpare.

Bosatt:

från 1875 till 1877 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län. [20]

Torpare.

Bosatt:

1877 Ekeberg, Gammalkil, Östergötlands län.

Bosatt:

från 1877 till 1879-11-04 Ekeberg, Gammalkil, Östergötlands län. [21]

Arbetare.

Utflyttning:

1879-11-05 Ekeberg, Gammalkil, Östergötlands län. [22]

Arbetare.

Inflyttning:

1879-11-24 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [23]

Arbetare.

Bosatt:

från 1879-11-25 till 1880 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [24]

Arbetare, snickare.

Bosatt:

från 1881 till 1887 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [25]

Snickare.

Bosatt:

från 1887 till 1891 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [26]

Snickare.

Bosatt:

1890 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [27]

Bosatt:

från 1891 till 1900 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [28]

Snickare.

Bosatt:

1900 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [29]

Bosatt:

från 1900 till 1906 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [30]

Snickare vid järnvägen.

Bosatt:

från 1906 till 1911 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [31]

Snickare vid järnv.

Bosatt:

från 1911 till 1917 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [32]

Snickeriabr.

Bosatt:

1917 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [33]

Snick.arb.

Död:

1917-08-06 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [34]

"Andersson Gustaf Fredrik, lägenhetsägare, Ladugårdsbacke No.8.Marasmus senilis (ålderdomsavtygning), paralysis cardis (hjärtstillestånd)."

Bouppteckning:

1917-10-31 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län. [35]

"År 1917 den 31 oktober förrättades bouppteckning i gården No 8 Ladugårdsbacke, Linköping, efter gårdsägaren Gustaf Fredrik Andersson, som afled den 6 sistlidne augusti, och efterlämnade följande sterbhusdelägare, nämligen:
Sin hustru änkefru Anna Beata Andersson och barnen
dottern Carolina Lovisa, gift med f.d. stationskarl Per Alfrid Johansson i Gottfridsberg.
Sonen Axel Gottfrid Andersson, som vistas i America, hvars rätt bevakades af tågmästaren Konrad Kjellgren härstädes.
Dottern Anna, gift med domkyrkovaktmästaren Axel Svensson i Strängnäs, som äro om bouppteckningen underrättade, men ej närvarande.
Dottern fröken Hilma Charlotta Andersson boende i föräldrahemmet, myndig.
Änkefrun Anna Beata Andersson uppgav boet som antecknades och värderades sålunda:
Tillgångar:
Kontant inneliggande vid dödfallet...............................40:-
Fastighet 5/170 delar af den söder om järnvägen belägna kronoskattelägenheten Ladugårdbacke No 8 taxerad till kronor
.......................................................................8300:-
Nysilfver:
6 mat- och 17 teskedar...........................................7:25
6 gafflar och 6 knivar.............................................6:-
1 ost- och 2 smörknivar..........................................1:50
1 strösked.........................................................1:25
1 kaffe- och 1 gräddkanna......................................4:50
1 sockerskål........................................................1:50
1 brödkorg.........................................................3:-
1 skedkorg.........................................................1:-
Nickel:
1 bricka.............................................................2:-
1 strösockerskål...................................................3:-
1 knivställ med 6 knivar..........................................2:25
Koppar:
2 flaskor och 4 kastruller........................................10:50
2 kaffepannor......................................................5:-
Malm:
2 par ljusstakar....................................................3:-
1 mortel.............................................................-:50
Jernsaker:
6 par knivar och gafflar..........................................1:25
1 plätt- och 1 stekpanna.........................................1:-
1 gryta.............................................................1:-
1 strykjern.........................................................1:-
Glas:
18 diverse glas....................................................-:75
12 aschetter......................................................1:-
5 karraffer.........................................................2:-
4 skålar............................................................3:-
1 ostkupa.........................................................:-75
6 saladierer och 1 saltkar......................................-:75
2 blomvasar......................................................1:25
Porslin:
23 par kaffekoppar..............................................2:60
31 större tallrikar................................................3:-
8 små dito.........................................................-:80
4 spillkummar.....................................................1:-
4 tillbringare......................................................2:50
6 äggkoppar......................................................-:60
1 karott...........................................................-:25
4 fat...............................................................1:75
2 blomvasar......................................................1:-
Linne:
29 lakan..........................................................20:75
30 örngott........................................................10:-
5 dukar...........................................................6:-
27 servietter.....................................................12:-
5 theservietter..................................................-:75
59 handdukar...................................................9:-
5 virkade små dukar...........................................1:75
2 sängöfverkast................................................2:50
5 lufter gardiner................................................10:-
4 rullgardiner....................................................3:-
Sängkläder:
2 fjärderbollstrar................................................8:-
2 dito kuddar....................................................2:-
4 flockbolstrar...................................................9:-
4 dito långdynor.................................................4:-
2 dito kuddar....................................................-:75
3 täcken, 3 filtar, 1 fäll........................................9:50
Möbler:
1 soffa............................................................8:-
1 chefonje.......................................................9:
1 skänk............................................................18:-
1 vilstol...........................................................2:-
3 klädda stolar...................................................4:50
3 pinnstolar......................................................2:25
1 fällbord och 2 fönsterbord...................................3:-
1 pidistal, 1 väggur..............................................4:50
1 taklampa........................................................2:-
5 väggtaflor......................................................2:50
4 konsoller med prydnader.....................................2:-
1 spegel............................................................2:50
1 säng.............................................................1:50
1 soffa..............................................................2:-
1 chefonje.........................................................4:-
1 skänk..............................................................3:-
1 kommod..........................................................1:-
1 små bord.........................................................2:-
1 gungstol..........................................................-:75
1 handdukshållare................................................1:-
2 fotogenlampor...................................................1:-
1 soffa..............................................................1:-
1 byrå...............................................................1:-
1 köksbord och 2 trästolar.......................................1:-
Diverse:
2 elektriska lampor................................................2:50
1 parti golfmattor..................................................6:-
1 hyfvelbänk med redskap.......................................3:-
1 väfstol............................................................1:-
1 yx, 1 såg.........................................................1:50
Diverse för.........................................................1:50
Den aflidnes gångkläder.........................................35:-
Fordringar i Linköpings sparbank å motboken no. 242, kronor
...................................................................2461:91
Tillgångar kronor:..............................................11201:91

Afgående poster:
Begrafningskostnader..........................................309:15
För inledning af elektrisk belysning i fastigheten, kronor...315:15

Behållning krono:................................................10577:61

Sålunda befunnet och upprättat: K G Blid, A Liljebäck

Att boet är riktigt uppgifvit sådant sådant det vid dödsfallet befanns, så att ej något däraf är med min vilja och vetskap undandöljt, intygar under edlig förpliktelse:
Anna Beata Andersson
Anna och hennes man gnm
Hilma Charlotta Andersson
Per Alfred Johansson
I egenskap af god man för å Amerika vistandes Axel Gottfrid Andersson, underskrifven:
A. Kjellgren enligt förordnande

Fullmakt för vår syster och svägerska fröken Hilma Andersson i Linköping att å våra vägnar närvara vid bouppteckning efter vår fader och svärfader gårdsegaren G. Andersson, samt att därvid vår talan föra och vår rätt bevaka, hållande vi för godt havd vårt ombud därvid lagligen gör och låter, Strängnäs den 15 okt. 1917:
Alexander Svensson
Anna Svensson

Kyrkovaktmästaren Sven Johan Patrik Alexander Svensson och hans hustru Anna Elvia, född Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittnas af:
Valfrid Lindberg, Strängnäs, Adolf Rydblad."


Barn med Hedda Kristina Jakobsdotter (1825 - )

Barn:

 Kristina Margareta Andersson (1853 - 1853)


Äktenskap med IV:12 Anna Beata Andersson (född Persdotter, Persson) (1838 - 1918)

Vigsel:

1861-10-18 Billa, Gammalkil, Östergötlands län. [36]

"Gustaf Fredrik Andersson i Fjettestad, pigan Anna Beata Persdotter i Billa. Fadern Peter Karl Jakobsson vid Bos säteri och Oxfållorna lämnat tillstånd."

Barn:

 Karolina Lovisa Johansson (född Andersson) (1862 - )
 Axel Gottfrid Andrén (Andreen, född Andersson) (1867 - 1950)
 Axelina Maria Andersson (1871 - )
 Hilma Charlotta Andersson (1873 - 1924)
 Anna Ailfia (Alfrida, Ailféa) Svensson (född Andersson) (1877 - 1947)


Noteringar

Gustaf Fredrik Andersson är morfars morfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1832
Bosatt från 1832 till 1836 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län [2]
1832
Födelse 1832-06-09 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län [1]
>1837
Bosatt från 1837 till 1842 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län [3]
1837
4 år
Brodern Jonas Adolf Andersson föds 1837-01-09 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län
1838
5 år
Makan IV:12 Anna Beata Andersson (född Persdotter, Persson) föds 1838-02-04 Aspelund, Västra Harg, Östergötlands län [37]
1839
7 år
Systern Maria Lovisa Andersdotter föds 1839-10-16 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län
1842
9 år
Brodern Axel Vilhelm Andersson föds 1842-05-05 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län
>1843
Bosatt från 1843 till 1848 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län [4]
1848
Bosatt 1848 Högbo, Malexander, Östergötlands län [5]
>1849
Bosatt från 1849 till 1852 Högbo, Malexander, Östergötlands län [6]
1852
20 år
Utflyttning 1852-10-25 Högbo, Malexander, Östergötlands län [7]
1852
20 år
Inflyttning 1852-10-26 Ekäng säteri, Asby, Östergötlands län [8]
>1852
Bosatt från 1852-10-26 till 1853 Ekäng säteri, Asby, Östergötlands län [9]
>1853
Bosatt från 1853 till 1855 Marek södergård, Asby, Östergötlands län [10]
1853
21 år
Dottern Kristina Margareta Andersson föds 1853-09-14 Braskebo norrgård, Asby, Östergötlands län [38]
1853
21 år
Dottern Kristina Margareta Andersson dör 1853-12-22 Kållån soldattorp, Sund, Östergötlands län [39]
1855
Inflyttning 1855 Örsgänge, Tidersrum, Östergötlands län [11]
1855
Utflyttning 1855 Marek södergård, Asby, Östergötlands län [12]
>1855
Bosatt från 1855 till 1858 Örsgänge, Tidersrum, Östergötlands län [13]
>1858
Bosatt från 1858 till 1860 Örsgänge, Tidersrum, Östergötlands län [14]
1860
28 år
Utflyttning 1860-11-10 Örsgänge, Tidersrum, Östergötlands län [15]
1860
28 år
Inflyttning 1860-11-11 Fettjestad ågården, Gammalkil, Östergötlands län [16]
>1860
Bosatt från 1860-11-11 till 1861 Fettjestad ågården, Gammalkil, Östergötlands län [17]
1861
29 år
Vigsel IV:12 Anna Beata Andersson (född Persdotter, Persson) 1861-10-18 Billa, Gammalkil, Östergötlands län [36]
>1861
Bosatt från 1861-10-19 till 1867 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län [18]
1862
29 år
Dottern Karolina Lovisa Johansson (född Andersson) föds 1862-04-29 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län [40]
1867
34 år
Sonen Axel Gottfrid Andrén (Andreen, född Andersson) föds 1867-03-10 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län [41]
>1868
Bosatt från 1868 till 1874 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län [19]
1870
37 år
Fadern V:21 Anders Eriksson dör 1870-01-02 Holmetorp, Malexander, Östergötlands län [42]
1871
38 år
Dottern Axelina Maria Andersson föds 1871-02-27 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län [43]
1873
41 år
Dottern Hilma Charlotta Andersson föds 1873-10-26 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län [44]
>1875
Bosatt från 1875 till 1877 Ljungsberg, Gammalkil, Östergötlands län [20]
1876
43 år
Modern V:22 Sara (Sara Stina) Svensdotter dör 1876-05-04 Holmetorp, Malexander, Östergötlands län [45]
1877
Bosatt 1877 Ekeberg, Gammalkil, Östergötlands län
>1877
Bosatt från 1877 till 1879-11-04 Ekeberg, Gammalkil, Östergötlands län [21]
1877
45 år
Dottern III:6 Anna Ailfia (Alfrida, Ailféa) Svensson (född Andersson) föds 1877-12-22 Ekeberg, Gammalkil, Östergötlands län [46]
1879
47 år
Utflyttning 1879-11-05 Ekeberg, Gammalkil, Östergötlands län [22]
1879
47 år
Inflyttning 1879-11-24 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [23]
>1879
Bosatt från 1879-11-25 till 1880 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [24]
>1881
Bosatt från 1881 till 1887 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [25]
>1887
Bosatt från 1887 till 1891 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [26]
1890
Bosatt 1890 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [27]
>1891
Bosatt från 1891 till 1900 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [28]
1900
Bosatt 1900 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [29]
>1900
Bosatt från 1900 till 1906 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [30]
>1906
Bosatt från 1906 till 1911 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [31]
>1911
Bosatt från 1911 till 1917 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [32]
1917
Bosatt 1917 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [33]
1917
85 år
Död 1917-08-06 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [34]
1917
Bouppteckning 1917-10-31 Ladugårdsbacke no 8, Linköpings S:t Lars, Östergötlands län [35]

Källor

[1]
Malexander C:3 (1796-1834) Bild 88 / sid 169 (AID: v39087.b88.s169, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[2]
Malexander AI:3 (1832-1836) Bild 22 / sid 29 (AID: v27193.b22.s29, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[3]
Malexander AI:4 (1837-1842) Bild 26 / sid 37 (AID: v27194.b26.s37, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[4]
Malexander AI:5 (1843-1848) Bild 28 / sid 41 (AID: v27195.b28.s41, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[5]
Malexander AI:5 (1843-1848) Bild 56 / sid 97 (AID: v27195.b56.s97, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[6]
Malexander AI:6 (1849-1855) Bild 74 / sid 129 (AID: v27196.b74.s129, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[7]
Malexander BI:1 (1834-1860) Bild 21 / sid 33 (AID: v39084.b21.s33, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[8]
Asby BI:2 (1852-1860) Bild 7 / sid 7 (AID: v36837.b7.s7, NAD: SE/VALA/00019)
 
 
[9]
Asby AI:17 (1852-1858) Bild 47 / sid 34 (AID: v24049.b47.s34, NAD: SE/VALA/00019)
 
 
[10]
Asby AI:17 (1852-1858) Bild 83 / sid 70 (AID: v24049.b83.s70, NAD: SE/VALA/00019)
 
 
[11]
Tidersrum BI:2 (1854-1860) Bild 6 / sid 7 (AID: v41195.b6.s7, NAD: SE/VALA/00372)
 
 
[12]
Asby BI:2 (1852-1860) Bild 12 / sid 17 (AID: v36837.b12.s17, NAD: SE/VALA/00019)
 
 
[13]
Tidersrum AI:11 (1853-1860) Bild 274 / sid 261 (AID: v29410.b274.s261, NAD: SE/VALA/00372)
 
 
[14]
Tidersrum AI:11 (1853-1860) Bild 273 / sid 260 (AID: v29410.b273.s260, NAD: SE/VALA/00372)
 
 
[15]
Tidersrum BI:2 (1854-1860) Bild 14 / sid 23 (AID: v41195.b14.s23, NAD: SE/VALA/00372)
 
 
[16]
Gammalkil BI:1 (1813-1862) Bild 113 / sid 217 (AID: v37428.b113.s217, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[17]
Gammalkil AI:17 (1856-1861) Bild 129 / sid 113 (AID: v25492.b129.s113, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[18]
Gammalkil AI:19 (1861-1867) Bild 166 / sid 155 (AID: v25494.b166.s155, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[19]
Gammalkil AI:21 (1868-1874) Bild 150 / sid 141 (AID: v25496.b150.s141, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[20]
Gammalkil AI:23 (1875-1879) Bild 150 / sid 141 (AID: v25498.b150.s141, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[21]
Gammalkil AI:23 (1875-1879) Bild 135 / sid 126 (AID: v25498.b135.s126, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[22]
Gammalkil BI:2 (1861-1885) Bild 75 / sid 143 (AID: v37429.b75.s143, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[23]
Linköpings S:t Lars BI:5 (1861-1884) Bild 67 / sid 127 (AID: v38824.b67.s127, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[24]
Linköpings S:t Lars AI:27 (1875-1880) Bild 344 / sid 340 (AID: v27052.b344.s340, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[25]
Linköpings S:t Lars AI:29 (1881-1891) Bild 39 / sid 35 (AID: v27054.b39.s35, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[26]
Linköpings S:t Lars AI:31 (1887-1891) Bild 22 / sid 17 (AID: v27056.b22.s17, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[27]
Sveriges befolkning 1890
 
 
[28]
Linköpings S:t Lars AI:32 (1891-1900) Bild 74 / sid 60 (AID: v27057.b74.s60, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[29]
Sveriges befolkning 1900
 
 
[30]
Linköpings S:t Lars AIIa:1 (1900-1906) Bild 302 / sid 291 (AID: v177263.b302.s291, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[31]
Linköpings S:t Lars AIIa:5 (1906-1911) Bild 148 / sid 742 (AID: v177267.b148.s742, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[32]
Linköpings S:t Lars AIIa:8 (1911-1917) Bild 22 / sid 412 (AID: v177270.b22.s412, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[33]
Linköpings S:t Lars AIIa:12 (1917-1923) Bild 351 / sid 336 (AID: v177274.b351.s336, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[34]
Linköpings S:t Lars CI:16 (1917-1921) Bild 141 / sid 4 (AID: v177298.b141.s4, NAD: SE/VALA/00223)
 
 
[35]
Linköpings rådhusrätt och magistrat (E) AIVc:42 (1917) Bild 7540 / sid 167 (AID: v761353.b7540.s167, NAD: SE/VALA/01683)
 
 
[36]
Gammalkil C:7 (1861-1878) Bild 152 / sid 295 (AID: v37437.b152.s295, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[37]
Västra Harg C:1 (1797-1840) Bild 256 / sid 495 (AID: v42201.b256.s495, NAD: SE/VALA/00446)
 
 
[38]
Asby C:3 (1783-1860) Bild 190 / sid 193 (AID: v36841.b190.s193, NAD: SE/VALA/00019)
 
 
[39]
Sund C:7 (1853-1861) Bild 67 / sid 125 (AID: v40903.b67.s125, NAD: SE/VALA/00355)
 
 
[40]
Gammalkil (E) C:7 (1861-1878) Bild 15 / sid 21 (AID: v37437.b15.s21, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[41]
Gammalkil C:7 (1861-1878) Bild 36 / sid 63 (AID: v37437.b36.s63, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[42]
Malexander C:6 (1861-1894) Bild 306 / sid 301 (AID: v39090.b306.s301, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[43]
Gammalkil (E) C:7 (1861-1878) Bild 56 / sid 103 (AID: v37437.b56.s103, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[44]
Gammalkil (E) C:7 (1861-1878) Bild 69 / sid 129 (AID: v37437.b69.s129, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[45]
Malexander C:6 (1861-1894) Bild 326 / sid 321 (AID: v39090.b326.s321, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[46]
Gammalkil C:7 (1861-1878) Bild 88 / sid 167 (AID: v37437.b88.s167, NAD: SE/VALA/00095)