Personakt Antavla

VIII:235 Jan (Johan) Fredriksson

Nämndeman, bergssexman. Blev 62 år.

Far:IX:469 Fredrik Johansson (1727 - 1781)
Mor:IX:470 Anna Andersdotter (1726 - 1820)

Född:1751-07-29 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 1)"D. 29 juli född, d. 4 aug. döpt. Johan Fredriksson i Stora Forsa. Fadren Fredric Johansson, modren Anna Andersdotter. W. Lars Bengtsson på Öhn, dr. Carl Nilsson i Forsa, hustru Maria Carlsdotter ibidem, pigan Eva Johansdotter i Stora Forsa."
Bosatt:från 1791 till 1803 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 2)
Bosatt:från 1804 till 1810 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 3)Åbo, nämndeman.
Bosatt:från 1810 till 1814 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 4)Nämndeman. "Död 1814."
Död:1814-04-21 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 5)"G.M. Nemndem. Jan Fredriksson St. Forssa. Feber. 62 år."
Bouppteckning:1814-09-16 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 6)"År 1814 den 16 september förrättades laga bouppteckning efter nämndeman och bergssexman Jan Fredriksson i Stora Forssa, som med döden avled den 25 siste april och lämnat efter sig, jämte änkan Stina Larsdotter, 3 söner Carl, Anders och Jan, alla myndige, och 2ne döttrar Anna Lisa i Lidan och omyndiga Maja Stina, vars rätt nämndeman Jan Gustaf Christiansson i Norra Kjärra var närvarande att bevaka. Boet uppgavs av änkan som följer:

Silver:
1 förgyld bägare 24 lod á 32 skilling.................................16.-.-
1 liten kappe förgyld 3 3/4 lod á 32 skilling.......................2.24.-
1 dito oförgyld 6 lod á 24 skilling.......................................3.-.-
1 dito dito 4 1/4 dito.........................................................2.40.-
1 dito dito 6 dito................................................................3.-.-
2 st kalkar 8 lod á 32 skilling............................................5.16.-
2 tumlare 2 1/4 dito..........................................................1.24.-
6 st skedar 18 lod á 32....................................................12.-.-
Koppar:
Inmurpannan med hatt och pipor, väger tillhopa 3 ½........23.16.-
1 bryggkittel 24................................................................8.-.-
1 liten dito 11...................................................................3.32.-
1 dito 8............................................................................2.24.-
1 öskittel 4 ½...................................................................1.24.-
1 dito 6............................................................................2.-.-
1 kruka............................................................................1.16.-
1 dito................................................................................1.16.-
1 dito mindre....................................................................-.40.-
1 fotpanna.......................................................................-.24.-
1 dito................................................................................-.12.-
1 gammal malmgryta.........................................................1.-.-
1 tratt................................................................................-.12.-
1 ljusstake........................................................................-.16.-
Tenn:
1 soppskål.......................................................................3.24.-
1 kanna............................................................................2.-.-
3 stop...............................................................................2.24.-
1 kåsa..............................................................................-.24.-
3 djupa fat.......................................................................3.-.-
1 dito större......................................................................1.-.-
3 flata..............................................................................1.24.-
1 gammal dito..................................................................-.12.-
18 tallrikar.........................................................................2.32.-
2 ljusstakar.......................................................................-.16.-
1 senapskanna.................................................................-.12.-
1 förlaggssked..................................................................-.8.-
Glas och porslin:
6 st porslinstallrikar............................................................-.24.-
1 stor butelj........................................................................-.16.-
1 vit flaska..........................................................................-.12.-
1 dito...................................................................................-.8.-
1 smörask............................................................................-.4.-
3 ölglas.................................................................................-.12.-
Järnsaker:
12 st liar................................................................................2.-.-
2 järnkedjor...........................................................................1.16.-
2 täljyxor................................................................................-.28.-
6 skyryxor..............................................................................-.36.-
1 handyxa..............................................................................-.8.-
4 bergnavrar, 2 släggor, 1 knuster?......................................-.32.-
1 bergtång..............................................................................-.16.-
4 skäror..................................................................................-.4.-
1 slipsten.................................................................................-.32.-
1 dito.......................................................................................-.16.-
2 grytor....................................................................................1.-.-
4 dito.......................................................................................-.28.-
1 fotring...................................................................................-.6.-
3 spadar...................................................................................-.24.-
1 skyffel....................................................................................-.4.-
2 grepar....................................................................................-.8.-
1 eldtång, 1 gaffel.....................................................................-.4.-
2 hovtyg, 2 hovjärn...................................................................-.8.-
1 ljusstake av mässing...............................................................-.16.-
1 rivjärn....................................................................................-.8.-
6 navrar....................................................................................-.24.-
1 st dito av järn med navrar.......................................................-.8.-
1 spishall i stugan med uppstandare.........................................1.16.-
2 små........................................................................................-.24.-
6 st hyvlar.................................................................................-.12.-
2 krabbar..................................................................................-.8.-
1 handsåg................................................................................-.8.-
Trähusgerådssaker:
1 byrå blåmålad........................................................................6.-.-
1 dito med väggur och foder....................................................5.-.-
1 skänkskåp............................................................................4.-.-
1 dito utan skänk.....................................................................2.-.-
1 dito........................................................................................1.-.-
1 hörnskåp...............................................................................-.36.-
1 nyckelskåp...........................................................................-.32.-
1 fällbord..................................................................................2.-.-
2 gamla dito..............................................................................-.24.-
4 nya stolar..............................................................................1.-.-
11 gamla dito............................................................................-.44.-
1 soffa......................................................................................1.-.-
1 säte........................................................................................-.8.-
1 nytt blankar............................................................................1.16.-
1 mindre dito..............................................................................-.40.-
1 mjölkkar med.........................................................................1.-.-
2 dito utan lock........................................................................-.40.-
3 sår.........................................................................................-.24.-
1 binge.....................................................................................1.24.-
1 dito........................................................................................1.-.-
1 öltunna av ek med järnband, 3 dito utan järnband................4.-.-
1 helamare, 2 halv dito, 1 liten.................................................2.4.-
1 brännvinstunna.....................................................................2.16.-
2 kåltunnor...............................................................................-.16.-
6 st holkar och tunnor.............................................................-.24.-
1 bättre vävstol.......................................................................2.-.-
1 gammal dito..........................................................................-.12.-
1 halvspann, kappe................................................................1.-.-
3 lockbyttor, 4 ämbar..............................................................-.21.-
1 rivel, 1 vanna, bärkorg........................................................-.16.-
7 vävskjir, 1 par skaft............................................................-.32.-
1 kjäxsla................................................................................-.8.-
1 grynfåll, 1 sikt, 1 skjifåll........................................................-.12.-
2 större, 4 mindre korgar.........................................................-.24.-
3 glasbunkar...........................................................................-.24.-
4 siltråg, 4 öskar, 12 tallrikar, 1 sil, flera gamla stenfat.............-.24.-
1 betsman...............................................................................-.4.-
1 par skrubbor.........................................................................-.24.-
9 par kaldror...........................................................................-.24.-
1 spegel..................................................................................-.1.-
12 par bordsknivar..................................................................-.32.-
Säng- och linnekläder:
1 bolster..................................................................................18.36.-
1 dito.......................................................................................10.40.-
2 kuddar..................................................................................6.32.-
4 dito........................................................................................8.16.-
1 madrass................................................................................-.32.-
1 gammal kudde......................................................................-.32.-
1 cattunstäcke.........................................................................2.32.-
2 fällar......................................................................................1.16.-
4 blågarnslakan........................................................................2.-.-
2 lärftslakan..............................................................................2.-.-
5 dukar.....................................................................................5.-.-
2 sängsparlakan.......................................................................2.-.-
2 par fönstergarn......................................................................-.32.-
Mansgångkläder:
1 blå kapprock........................................................................2.-.-
1 grå livrock.............................................................................4.-.-
1 blå dito..................................................................................4.-.-
1 gammal dito..........................................................................1.16.-
1 gammal grå...........................................................................-.32.-
1 par grå byxor och väst.........................................................2.-.-
1 par dito av manskjortor väst.................................................3.-.-
1 par dito................................................................................1.16.-
1 päls......................................................................................1.16.-
4 st livstycken.........................................................................1.16.-
1 hatt.......................................................................................2.-.-
2 par stövlar.............................................................................2.-.-
4 lärfts- och 4 blågarnsskjortor.................................................4.-.-
3 par strumpor.........................................................................1.-.-
3 halsdukar, 1 par handskar...................................................-.32.-
Kör- och åkerredskap:
1 fälkärra................................................................................2.24.-
1 schäs...................................................................................2.-.-
1 fälvagn.................................................................................2.-.-
1 arbetsvagn..........................................................................2.-.-
1 långkärra.............................................................................1.32.-
1 dyngkärra gammal................................................................1.-.-
2 fläryflar?...............................................................................2.32.-
2 malmslädar..........................................................................1.16.-
1 racksläde............................................................................-.32.-
3 par järnskodda kälkar..........................................................2.-.-
2 par träskodda......................................................................1.-.-
2 plogar..................................................................................1.16.-
2 oxålder................................................................................-.32.-
1 hästålder.............................................................................-.16.-
1 bättre sele............................................................................1.16.-
3 gamla selar............................................................................2.-.-
1 oxok......................................................................................-.8.-
1 gammal sadel........................................................................-.24.-
2 betsel.....................................................................................-.12.-
1 harv......................................................................................-.12.-
1 par vävlar.............................................................................-.12.-
1 slädunderrede.......................................................................-.18.-
1 dyngrysl.................................................................................-.8.-
1 hyvelbänk.............................................................................2.-.-
Diverse:
2 repor......................................................................................-.16.-
2 bandknivar............................................................................-.8.-
2 tjärburkar................................................................................-.4.-
1 ekskrin...................................................................................1.-.-
2 dito.........................................................................................-.32.-
1 gammal kista..........................................................................-.12.-
1 bibel.......................................................................................2.-.-
1 stor psalmbok.........................................................................-.32.-
Bibels ....gård............................................................................-.24.-
2 gamla psalmböcker................................................................-.12.-
1 pipa, 1 dito, 1 gammal............................................................1.20.-
1 lagbok....................................................................................-.12.-
1 bläckdosa, 1 tobaksask.........................................................-.12.-
2 rakknivar...............................................................................-.24.-
1 par glasögon m.m..................................................................-.4.-
Kreatur:
1 häst......................................................................................20.-.-
1 föl.........................................................................................30.-.-
1 ko Somerlöfva.....................................................................12.-.-
1 dito Hjärtro...........................................................................10.-.-
1 dito Gullkrantsa...................................................................10.-.-
1 dito Gråkinna.......................................................................9.-.-
1 dito Röros............................................................................10.-.-
1 dito Kruna............................................................................9.-.-
1 kviga..................................................................................10.-.-
1 dito.....................................................................................8.-.-
1 dito fjoling...........................................................................6.-.-
1 dito mindre..........................................................................4.-.-
1 kalv....................................................................................2.-.-
2 oxar....................................................................................60.-.-
1 sugga med 6 grisar.............................................................10.-.-
1 unggalt och 1 sugga...........................................................6.-.-
7 får, 4 lamm.........................................................................10.-.-
1 get med 1 bock och 1 getkilling........................................4.-.-
Grödan:
4 1/4 tunna råg...................................................................28.16.-
Nedbruk..............................................................................14.8.-
Bergstillrede:
4 dyngs kolved....................................................................33.16.-
13 vikter Tabergsmalm........................................................3.12.-
5 lafs garpamalm.................................................................2.24.-
1/26 i fiskebåten.................................................................8.-.-
Fiskeredskap:
½ i nolen med båt och tåger................................................4.-.-
10 siknät, 2 gäddnät, 4 lögnät, 2 slunga med tåger.............6.32.-
Fordringar:
Vid Stjernsund....................................................................22.-.-
Av dottern Anna Lisa i Lidan enligt sedel av d 21 okt 1811
kapital...............................................................................115.2.-
Såsom hemgift fått kontant...............................................74.-.-
1813 kontant.....................................................................7.16.-
Frikdrik Christernsson i Ofra Forsa......................................5.44.-
Summa lösören:................................................................856.36.-
Fastighet:
En åttondel i skatte frälse bergsmanshemmanet Stora Forsa upptages
till.....................................................................................1000.-.-
Summa inventarium:........................................................1856.36.-

Skulder:
Till Hammars kyrkas byggningskassa med ränta..................120.-.-
Son Carl fordra.....................................................................76.3?.-
Son Jan fordra.....................................................................36.??.-
Till Olof Lidgren....................................................................26.??.-
Behållning tilldelning..........................................................1596.??.-
Summa Banco:.................................................................1856.36.-

Att allt är riktigt uppgivit sådant som det vid dödsfallet var och med vett och vilja intet undandöljt, kan jag med ed bestyrka om så påfordras - Stora Forsa den 16 sept 1814:
Stina Larsdotter
Myndiga barnen Carl Fr. Johansson, Jan Jansson, Anna Lisa i Lidan

Närvarande på de omyndigas vägnar:
Johan G. Christiansson i Norra Kjärra

Såsom upptecknings- och värderingsmän:
And: Andersson, Jan Andersson i Skyrsta

Fattigprocenten1/8 är betald med 2 riksdaler 14, kvitteras:
J. E. Skagerström"
 

Äktenskap med VIII:236 Stina Larsdotter (1752 - 1817)

Vigsel:1776-06-16 Berga, Hammar, Örebro län 7)"Jan Fredr. och Stina Larsdotter i Berga."

Barn:
VII:118 Anna Elisabet (Lisa) Jansdotter (1777 - 1863)
Karl Fredrik Jansson (1780 - )
Anders Jansson (1786 - )
Jan Jansson (1789 - )
Maja Stina Jansdotter (1794 - )
Lars Abraham Jansson (1797 - 1798)

Noteringar

Jan (Johan) Fredriksson är mormors morfars morfars morfar till Bengt Peter.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1751 Födelse 1751-07-29 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.  1)
1752 1 år Makan VIII:236 Stina Larsdotter föds 1752-10-18 Berga, Hammar, Örebro län 8).
1753 2 år Systern Elisabet Fredriksdotter föds 1753-12-31 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 9).
1755 4 år Systern Anna Fredriksdotter föds 1755-11-03 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 10).
1757 6 år Systern Maria Fredriksdotter föds 1757-12-15 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 11).
1759 8 år Systern Eva Elisabet Fredriksdotter föds 1759-12-22 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 12).
1762 10 år Brodern Karl Fredriksson föds 1762-02-13 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 13).
1764 12 år Systern Katarina Fredriksdotter föds 1764-06-10 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 14).
1766 14 år Brodern Anders Fredriksson föds 1766-04-13 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 15).
1768 16 år Brodern Fredrik Fredriksson föds 1768-04-28 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 16).
1776 24 år Vigsel VIII:236 Stina Larsdotter 1776-06-16 Berga, Hammar, Örebro län.  7)
1777 26 år Dottern VII:118 Anna Elisabet (Lisa) Jansdotter föds 1777-12-16 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 17).
1780 29 år Sonen Karl Fredrik Jansson föds 1780-11-05 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.
1781 30 år Fadern IX:469 Fredrik Johansson dör 1781-10-22 Stora Forsa, Hammar, Örebro län 18).
1786 35 år Sonen Anders Jansson föds 1786-08-31 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.
1789 38 år Sonen Jan Jansson föds 1789-08-10 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.
>1791 Bosatt från 1791 till 1803 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.  2)
1794 42 år Dottern Maja Stina Jansdotter föds 1794-07-06 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.
1797 Sonen Lars Abraham Jansson föds 1797 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.
1798 Sonen Lars Abraham Jansson dör 1798 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.
>1804 Bosatt från 1804 till 1810 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.  3)
>1810 Bosatt från 1810 till 1814 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.  4)
1814 62 år Död 1814-04-21 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.  5)
1814 Bouppteckning 1814-09-16 Stora Forsa, Hammar, Örebro län.  6)

Källor

1)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 13 / sid 9 (AID: v53222.b13.s9, NAD: SE/ULA/10366)
  
2)Hammar AI:1a (1791-1803) Bild 116 / sid 111 (AID: v51333.b116.s111, NAD: SE/ULA/10366)
  
3)Hammar AI:2b (1804-1810) Bild 168 / sid 164 (AID: v51336.b168.s164, NAD: SE/ULA/10366)
  
4)Hammar AI:3b (1810-1821) Bild 210 / sid 205 (AID: v51338.b210.s205, NAD: SE/ULA/10366)
  
5)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 290 / sid 286 (AID: v53222.b290.s286, NAD: SE/ULA/10366)
  
6)Sundbo häradsrätt FIIa:4 (1811-1816) Bild 521 / sid 514 (AID: v150204.b521.s514, NAD: SE/ULA/11485)
  
7)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 125 / sid 121 (AID: v53222.b125.s121, NAD: SE/ULA/10366)
  
8)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 18 / sid 14 (AID: v53222.b18.s14, NAD: SE/ULA/10366)
  
9)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 23 / sid 19 (AID: v53222.b23.s19, NAD: SE/ULA/10366)
  
10)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 31 / sid 27 (AID: v53222.b31.s27, NAD: SE/ULA/10366)
  
11)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 39 / sid 35 (AID: v53222.b39.s35, NAD: SE/ULA/10366)
  
12)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 50 / sid 46 (AID: v53222.b50.s46, NAD: SE/ULA/10366)
  
13)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 62 / sid 58 (AID: v53222.b62.s58, NAD: SE/ULA/10366)
  
14)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 74 / sid 70 (AID: v53222.b74.s70, NAD: SE/ULA/10366)
  
15)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 84 / sid 80 (AID: v53222.b84.s80, NAD: SE/ULA/10366)
  
16)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 94 / sid 90 (AID: v53222.b94.s90, NAD: SE/ULA/10366)
  
17)Hammar C:2 (1750-1819) Bild 133 / sid 129 (AID: v53222.b133.s129, NAD: SE/ULA/10366)
  
18)Hammar F:1 (1752-1815) Bild 62 (AID: v53236.b62, NAD: SE/ULA/10366)