V:12 Johanna Josefina Klar (född Tarras Holm)

Blev 90 år.

Källa: Per-Olov Mattsson, ancestry.

Antavla

Far:

 Fader okänd

Mor:

 Johanna Charlotta (Christina) Tarras Hellmark Lagergren (1799 - 1859)

Född:

1824-04-26 Allmänna BB, Stockholm, Stockholms län. [1]

"1824, 22 april. Ogift 25 år, lång och mager förstföderska, inkom kl. 5 e.m., sedan hon hela dagen plågats af värkar. Modermunnen ej tummvid, ville svårligen gifva efter, hvarför hon d. 25te åderläts, fick laxermedel, den 26 på e.m. vidgades den, vattnet afgick kl. 7 och kl. 9 e.m. förlöstes hon från en lefvande flicka i första lägets första lägesätt af jungfru Helton. 29 april. Halvportion laxerans för knip i abdomen - men laxerade ej, innan lavem. föregått. 1 maj. Helportion till utbyte. Nervdroppar för svaghet. 2 maj. Dito dito. Pulsen svag, 3dje dito. 5 maj. Upphörde med medicin. 7 maj. Utgår på e.m. frisk med barnet och tillräcklig mjölk. 3 maj. Döptes och kallades Johanna Josephina."

[Stockholm] Barnhusförsamlingen, ., Övrigt, 1823 - 1824, 0-0, Bild 177 av 259, GID 2703.39.17700

Bosatt:

1825 Tullportsgatan 1, Kvarteret Fiskaren mindre, Katarina, Stockholm, Stockholms län. [2]

"Johanna Josephina Tarras, f. d. 26 april 1824, ympad. Modren pigan Johanna Christina Tarras. Uppfostras av hustru Hamberg vid Tullportsgatan no. 1 i kvarteret Fiskaren mindre."

Underhåll:

1825-05-18 Allmänna Barnhuset, Stockholm. [3]

"Johanna Charlotta Tharas för dess barn Johanna Josephina, no. 9097. Får 8 riksdaler underhåll."

Bosatt:

1829-05-27 Allmänna Barnhuset, Stockholm. [4]

"Efter modrens föranstaltande intagen på Barnhuset no. 64."
www2.ssa.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/05_09097.pdf

Inflyttning:

1829-06-11 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län. [5]

Barnhusbarnet.
"Uppfostras av kolaren Per Ersson i Ysjön, Årsunda socken, Gefleborgs län."
www2.ssa.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/06_01157.pdf

Bosatt:

1830 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län. [6]

"Fosterbarnet, barnhusbarnet No. 1157." Fosterdotter hos kolaren Per Ersson och hans hustru Lena Persdotter i Ysjön.

Bosatt:

från 1831 till 1835 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län. [7]

"Fosterbarnet, barnhusbarnet No. 1157."

Bosatt:

från 1837 till 1841 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län. [8]

"Fosterdotter, barnhusbarnet No. 1157."

Bosatt:

från 1842 till 1843 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län. [9]

"Fosterdottren, barnhusbarn No. 1157."

Utflyttning:

1843-10-19 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län. [10]

"Barnhusflickan Joh. Joseph. Tarras."

Inflyttning:

1843-10-20 Hallsbo Nr.2, Hedesunda, Gävleborgs län. [11]

Piga.

Bosatt:

från 1843-10-21 till 1845 Hallsbo Nr.2, Hedesunda, Gävleborgs län. [12]

Piga.

Bosatt:

från 1845 till 1847 Östsveda Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län. [13]

Piga.

Bosatt:

1847 Sundby Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län. [14]

Piga.

Bosatt:

från 1848 till 1849 Sundby Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län. [15]

Piga. Tarras överstruket och ersatt med Holm.

Bosatt:

från 1849 till 1851 Österbyggebo, Hedesunda, Gävleborgs län. [16]

Hustru.

Bosatt:

från 1851 till 1852 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [17]

Hustru.

Bosatt:

från 1853 till 1857 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [18]

Hustru.

Bosatt:

från 1858 till 1866 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [19]

Hustru.

Bosatt:

från 1867 till 1871 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [20]

Hustru.

Bosatt:

från 1872 till 1876 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [21]

Hustru.

Bosatt:

från 1877 till 1881 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [22]

Hustru.

Bosatt:

1880 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [23]

Bosatt:

från 1882 till 1891 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [24]

Hustru.

Bosatt:

1890 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [25]

Bosatt:

från 1892 till 1896 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [26]

Hustru.

Bosatt:

från 1897 till 1909 Byn Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län. [27]

Hustru.

Bosatt:

1900 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [28]

Bosatt:

från 1910 till 1914 Byn Nr.ss1, Hedesunda, Gävleborgs län. [29]

Korpralsänka. Änka efter korpralen Per Klar. Död 14 12/10.

Död:

1914-10-12 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [30]

"Johanna Josefina Holm, enka efter korporal Per Klar i Byn 1.
Ålderdom. Begraven i Österfärnebo enl. att. 19/10 14 från P.E. ? Läkare: Ingen."
[Västernorrland, Gävleborg] Hedesunda, SCB, Död, 1898 - 1920, 0-0, Bild 165 av 251, GID 1593.70.16500
Även Österfärnebo F:4 (1909-1936) Bild 390 / sid 33 (AID: v191374.b390.s33, NAD: SE/HLA/1010247)
"Korpralen Per Klars änka, Johanna Josefina Holm fr. Byn nr. 1 i Hedesunda. Ålderdom. Avis om död och begr. i Ö. Fernebo till pastors-ämb. i Hedesunda den 19 okt. 1914."

Bouppteckning:

1914-11-09 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [31]

"År 1914 den 9d Novämber förrättades laga bouppteckning efter f d korpralen Per Klars Enka Johanna Josefina Klar i Byn Hedesunda socken, som dog den 12 oktober samma år och som arvinge efter sig lemnade sonen arändatorn Anders Klar i Gryt Öster Fernebo socken som enligt testamente blivit tillerkänd den dödes kvarlåtenskap sedan alla skulder blivit gällda. Arändatorn A Klar tillsades att uppgiva den dödes kvarlåtenskap sådant det vid dödstunden befans, hvar efter uppteckning å värdering företogs i följande ordning:

En mangård på ofri grund.........................................................200:-
Ett uthus på ofri grund..............................................................100:-
1 st fällbord...................................................................................5:-
2 st bord........................................................................................0:50
1 st kista.......................................................................................1:-
1 st dito........................................................................................0:50
1 st säng......................................................................................5:-
1 st dito........................................................................................2:-
5 st stolar......................................................................................1:25
1 st nattstol...................................................................................1:-
1 st sockerskrin............................................................................0:50
1 st spegel...................................................................................1:-
1 st skåp......................................................................................1:50
7 st korgar....................................................................................3:50
1 st kälke.....................................................................................1:50
1 st årder......................................................................................0:50
3 st grytor.....................................................................................2:-
2 st pannor...................................................................................1:-
1 st grep, 1 gaffel.........................................................................2:-
1 st kaffepanna...........................................................................1:50
2 st kopparbunkar.......................................................................2:-
1 st kastrull...................................................................................1:-
1 st skopa...................................................................................0:25
1 st kittel.....................................................................................3:-
2 st brickor.................................................................................0:50
2 st pannringar............................................................................0:50
4 st klädningar.............................................................................3:-
6 st lintyg......................................................................................2:-
2 par kängor................................................................................4:-
2 st täcken....................................................................................2:-
2 st lakan.....................................................................................0:75
2 st kuddar..................................................................................1:-
5 st halsdukar..............................................................................2:-
3 st förkläden...............................................................................1:25
Diverse porslin.............................................................................2:-
4 par knivar och gafflar................................................................1:-
Summa kronor:.........................................................................357:50

Skulder:
Föda och skötsel i sammalagt 4 år á 50 kr per år......................200:-
Begravningskost.......................................................................100:-
Bouppteckningsarvode.................................................................5:-
Summa kronor:..........................................................................305:-

Uppstående behållning kronor:.................................................52:50

Att allt blivit uppgivet och ej med vilja och vetskap är döljt betygar Byn som ovan:
A Klar

Sålunda efter uppgiften antecknat och värderat betygar f d korpralen
Olof Björk
Lars Olsson
Upptecknings- och värderingsmän."


Äktenskap med V:11 Per Jansson Klar (1821 - 1906)

Vigsel:

1849-12-26 Hedesunda, Gävleborgs län. [32]

"Corporalen Pehr Klar i Österbyggebo och pigan Johanna Josephina Holm dersammastädes. Pehr Klar godt vittnesbörd. Betalas ingen bevilln. Comp. chefens tillstånd. Betyg d. 28/11 1849. Giftoman på brudens vägnar fosterfadern, kolaren Pehr Ersson i Ysjön, Årsunda socken."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.5, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1822 - 1861, 0-0, Bild 80 av 105, GID 1593.1.8000

Barn:

 Per Persson (1850 - )
 Johan Persson (1852 - 1874)
 Anders Persson Klar (1855 - )
 Kristina (Stina) Vahlund (född Persdotter) (1857 - 1934)
 Lars Persson (1860 - )
 Olof Persson (1863 - )
 Jonas Persson (1866 - 1886)


Noteringar

Barnhusbarn nr 1157, Stockholm (GID 1917.14.33800)

www2.ssa.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/05_09097.pdf

www2.ssa.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/SE-SSA-0809/Barnhuspdf2008/06_01157.pdf

Johanna Josefina Tarras Holm är farmors farmors mor till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1824
Födelse 1824-04-26 Allmänna BB, Stockholm, Stockholms län [1]
1825
Bosatt 1825 Tullportsgatan 1, Kvarteret Fiskaren mindre, Katarina, Stockholm, Stockholms län [2]
1825
1 år
Underhåll 1825-05-18 Allmänna Barnhuset, Stockholm [3]
1828
4 år
Brodern David Emanuel Tarras föds 1828-07-26 Allmänna BB, Stockholm, Stockholms län [33]
1829
5 år
Bosatt 1829-05-27 Allmänna Barnhuset, Stockholm [4]
1829
5 år
Inflyttning 1829-06-11 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län [5]
1829
5 år
Brodern David Emanuel Tarras dör 1829-06-13 Adamsberg, Rimbo, Stockholms län [34]
1830
Bosatt 1830 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län [6]
>1831
Bosatt från 1831 till 1835 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län [7]
1835
11 år
Halvbrodern Anders Johan Hellmark föds 1835-10-09 Storkyrkoförsamlingen, Stockholms stad [35]
>1837
Bosatt från 1837 till 1841 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län [8]
1837
12 år
Halvbrodern Fredrik Emanuel Hellmark föds 1837-04-09 Storkyrkoförsamlingen, Stockholms stad [36]
>1842
Bosatt från 1842 till 1843 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län [9]
1843
19 år
Utflyttning 1843-10-19 Ysjön, Årsunda, Gävleborgs län [10]
1843
19 år
Inflyttning 1843-10-20 Hallsbo Nr.2, Hedesunda, Gävleborgs län [11]
>1843
Bosatt från 1843-10-21 till 1845 Hallsbo Nr.2, Hedesunda, Gävleborgs län [12]
>1845
Bosatt från 1845 till 1847 Östsveda Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län [13]
1847
Bosatt 1847 Sundby Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län [14]
>1848
Bosatt från 1848 till 1849 Sundby Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län [15]
>1849
Bosatt från 1849 till 1851 Österbyggebo, Hedesunda, Gävleborgs län [16]
1849
25 år
Vigsel V:11 Per Jansson Klar 1849-12-26 Hedesunda, Gävleborgs län [32]
1850
26 år
Sonen Per Persson föds 1850-08-22 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län
>1851
Bosatt från 1851 till 1852 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [17]
1852
28 år
Sonen Johan Persson föds 1852-10-24 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län
>1853
Bosatt från 1853 till 1857 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
1855
30 år
Sonen Anders Persson Klar föds 1855-04-19 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län
1857
33 år
Dottern IV:6 Kristina (Stina) Vahlund (född Persdotter) föds 1857-12-11 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [37]
>1858
Bosatt från 1858 till 1866 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
1859
35 år
Modern VI:24 Johanna Charlotta (Christina) Tarras Hellmark Lagergren dör 1859-10-19 Fattigförsörjningen, Hedvig Eleonora, Stockholm, Stockholms stad [38]
1860
36 år
Sonen Lars Persson föds 1860-08-10 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län
1863
39 år
Sonen Olof Persson föds 1863-05-12 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län
1866
42 år
Sonen Jonas Persson föds 1866-06-01 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län
>1867
Bosatt från 1867 till 1871 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [20]
>1872
Bosatt från 1872 till 1876 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [21]
1874
50 år
Sonen Johan Persson dör 1874-07-04 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län
>1877
Bosatt från 1877 till 1881 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [22]
1880
Bosatt 1880 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [23]
>1882
Bosatt från 1882 till 1891 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [24]
1886
62 år
Sonen Jonas Persson dör 1886-11-08 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [39]
1890
Bosatt 1890 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [25]
>1892
Bosatt från 1892 till 1896 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [26]
>1897
Bosatt från 1897 till 1909 Byn Nr.1, Hedesunda, Gävleborgs län [27]
1900
Bosatt 1900 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [28]
1906
81 år
Maken V:11 Per Jansson Klar dör 1906-03-01 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [40]
1907
83 år
Halvbrodern Fredrik Emanuel Hellmark dör 1907-05-23 Allmänna Försörjningsinrättningen, Stockholm, Stockholms län [41]
1908
84 år
Halvbrodern Anders Johan Hellmark dör 1908-07-08 Allmänna Arbetsinrättningen, Stockholm, Stockholms län [42]
>1910
Bosatt från 1910 till 1914 Byn Nr.ss1, Hedesunda, Gävleborgs län [29]
1914
90 år
Död 1914-10-12 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [30]
1914
Bouppteckning 1914-11-09 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [31]

Dokument

Allmänna Barnhuset
Allmänna Barnhuset 2

Källor

[1]
Allmänna barnbördshuset F1aa:26 (1823-1824) Bild 1710 (AID: v484824.b1710, NAD: SE/SSA/1932)
 
 
[2]
Allmänna barnhuset D2H:20 (1825-1826) Bild 560 / sid 9097 (AID: v749574.b560.s9097, NAD: SE/SSA/0809A)
 
 
[3]
Allmänna barnhuset A1B:2 (1824-1835) Bild 210 (AID: v749395.b210, NAD: SE/SSA/0809A)
 
 
[4]
Allmänna barnhuset A1B:2 (1824-1835) Bild 1420 (AID: v749395.b1420, NAD: SE/SSA/0809A)
 
 
[5]
Årsunda C:3 (1794-1825) Bild 153 / sid 295 (AID: v137287.b153.s295, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[6]
Årsunda AI:12a (1825-1836) Bild 88 / sid 82 (AID: v137260.b88.s82, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[7]
Årsunda AI:12b (1825-1836) Bild 203 / sid 199 (AID: v137261.b203.s199, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[8]
Årsunda AI:13a (1837-1846) Bild 86 / sid 81 (AID: v137262.b86.s81, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[9]
Årsunda AI:13a (1837-1846) Bild 206 / sid 201 (AID: v137262.b206.s201, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[10]
Årsunda B:1 (1840-1894) Bild 7 / sid 6 (AID: v137284.b7.s6, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[11]
Hedesunda B:2 (1816-1861) Bild 43 / sid 76 (AID: v135468.b43.s76, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[12]
Hedesunda AI:18b (1843-1847) Bild 53 / sid 284 (AID: v135444.b53.s284, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[13]
Hedesunda AI:18b (1843-1847) Bild 88 / sid 319 (AID: v135444.b88.s319, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[14]
Hedesunda AI:18a (1843-1847) Bild 81 / sid 75 (AID: v135443.b81.s75, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[15]
Hedesunda AI:19a (1848-1852) Bild 91 / sid 79 (AID: v135445.b91.s79, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[16]
Hedesunda AI:19a (1848-1852) Bild 131 / sid 119 (AID: v135445.b131.s119, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[17]
Hedesunda AI:19a (1848-1852) Bild 146 / sid 134 (AID: v135445.b146.s134, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[18]
Hedesunda AI:20a (1853-1857) Bild 159 / sid 147 (AID: v135447.b159.s147, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[19]
Hedesunda AI:21a (1858-1866) Bild 162 / sid 158 (AID: v135449.b162.s158, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[20]
Hedesunda AI:22a (1867-1871) Bild 196 / sid 187 (AID: v135451.b196.s187, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[21]
Hedesunda AI:23a (1872-1876) Bild 192 / sid 187 (AID: v135453.b192.s187, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[22]
Hedesunda AI:24a (1877-1881) Bild 188 / sid 184 (AID: v135455.b188.s184, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[23]
Sveriges befolkning 1880
 
 
[24]
Hedesunda AI:25a (1882-1891) Bild 183 / sid 175 (AID: v135458.b183.s175, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[25]
Sveriges befolkning 1890
 
 
[26]
Hedesunda AI:26a (1892-1896) Bild 205 / sid 194 (AID: v135461.b205.s194, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[27]
Hedesunda AIIa:1a (1897-1909) Bild 2090 / sid 197 (AID: v135463.b2090.s197, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[28]
Sveriges befolkning 1900
 
 
[29]
Hedesunda AIIa:2a (1910-1922) Bild 2380 / sid 215 (AID: v188743.b2380.s215, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[30]
Hedesunda F:4 (1912-1940) Bild 320 / sid 20 (AID: v188760.b320.s20, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[31]
Gästriklands östra tingslags häradsrätt FII:35 (1914-1914) Bild 5120 / sid 128 (AID: v496674.b5120.s128, NAD: SE/HLA/1040028)
 
 
[32]
Hedesunda C:5 (1822-1861) Bild 411 (AID: v135474.b411, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[33]
Allmänna barnbördshuset F1aa:29 (1828-1829) Bild 1230 (AID: v484827.b1230, NAD: SE/SSA/1932)
 
 
[34]
[Stockholm] Rimbo, C.3, Födde,Vigsel,Död, 1812 - 1829, 0-0, Bild 114 av 140, GID 2517.10.47000
 
 
[35]
[Stockholm] Storkyrkoförsamlingen, CA.20, Födde,Dop, 1830 - 1844, 0-0, Bild 99 av 257, GID 2702.2.35300
 
 
[36]
[Stockholm] Storkyrkoförsamlingen, CA.20, Födde,Dop, 1830 - 1844, 0-0, Bild 127 av 257, GID 2702.2.38100
 
 
[37]
Hedesunda C:5 (1822-1861) Bild 250 (AID: v135474.b250, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[38]
Hedvig Eleonora FI:10 (1853-1868) Bild 224 / sid 440 (AID: v85675.b224.s440, NAD: SE/SSA/0006)
 
 
[39]
Hedesunda Släktbok 1997 sid 890
 
 
[40]
Hedesunda F:3 (1895-1911) Bild 1110 / sid 105 (AID: v135484.b1110.s105, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[41]
[Stockholm] Allmänna Försörjningsinrättningen, SCB, Död, 1898 - 1920, 0-0, Bild 555 av 1605, GID 2778.1.55500
 
 
[42]
[Stockholm] Allmänna Arbetsinrättningen (å Södermalm), SCB, Död, 1898 - 1920, 0-0, Bild 112 av 258, GID 2780.1.11200