V:15 Jonas (Jon) Olsson

Kolare, byvaktare. Blev 58 år.

Antavla

Far:

 Olof Olsson (1757 - 1827)

Mor:

 Anna Matsdotter (1758 - 1851)

Född:

1798-05-05 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna). [1]

"Olof Olsson & hustru Anna Matsdotter ifrån Lilla Björnmossen.
Faddrar: Eric Andersson & hustru Lisa Andersdotter, drängen Jon Matsson & pigan Anna Andersdotter ifrån Lilla Björnmossen."
[Kopparberg] Svärdsjö, C.3, Födde, 1747 - 1798, 0-0, Bild 297 av 304, GID 2197.73.98500

Bosatt:

från 1798 till 1804 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna). [2]

Bosatt:

från 1805 till 1814 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna). [3]

Bosatt:

från 1815 till 1818 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna). [4]

"Hindrichs"

Inflyttning:

1818 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

från 1818 till 1820 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [6]

Dräng.

Utflyttning:

1820 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

från 1820 till 1822-10-19 Övra Heden, Stora Kopparbergs, Kopparbergs län (Dalarna). [8]

Dräng.

Utflyttning:

1822-10-20 Övra Heden, Stora Kopparbergs, Kopparbergs län (Dalarna). [9]

Inflyttning:

1822-10-21 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna). [10]

Bosatt:

från 1822-10-22 till 1824 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna). [4]

Bosatt:

från 1824 till 1829 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna). [11]

"Hindrichs"

Utflyttning:

1829-10-17 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna). [12]

Inflyttning:

1829-10-18 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [13]

Bosatt:

från 1829-10-19 till 1830 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [14]

Dräng.

Bosatt:

1830 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [15]

Dräng.

Bosatt:

från 1830 till 1835 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [16]

Dräng, kolare.

Bosatt:

från 1836 till 1841 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [17]

Kolare, byvaktare.

Bouppteckning:

1840-12-08 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [18]

"År 1840 den 8de december förrättade undertecknade laga bouppteckning efter Kohlaren Jon Olssons i Trätåsen hustru Margta Danielsdotter, som efterlämnat fyra barn, sönerne Olof och Jonas, samt döttrarne Anna-Lena och Margta, alla omyndiga. Jon Olsson påminnades om qvarlåtenskapens sanferdiga uppgift, hvilket upptecknades och wärderades som här framgent antecknat finnes:

Torplägenheten med åbyggnad och odlingar wärderades till....104.16.-
Kreatur:
1 st brun walack om 5 år.......................................................50.-.-
2 st kor á 12 riksdaler............................................................24.-.-
4 st getter á 1.16..................................................................5.16.-
2 st killingar á 16...................................................................-.32.-
2 st får á 1.32.......................................................................3.16.-
1 st lamm á 20......................................................................-.20.-
Koppar och tenn:
1 st kopparkittel 6 lods vikt..................................................3.-.-
1 st dito om 2 ½ dito.............................................................1.12.-
1 st dito kruka 2 dito.............................................................1.-.-
1 st dito tratt..........................................................................-.24.-
2 st tenntallrikar....................................................................-.24.-
Diverse:
1 st väggklocka, 1 par vävstolar..........................................5.24.-
1 par rännträn.......................................................................-.16.-
4 st rullbommar......................................................................-.24.-
2 st bord...............................................................................1.16.-
4 st standsängar...................................................................1.16.-
1 st järnspett.........................................................................-.16.-
9 st stenfat...........................................................................1.16.-
11 st dito tallrikar..................................................................-.33.-
1 st rifel................................................................................-.12.-
3 st såll................................................................................-.18.-
1 st sikt................................................................................-.12.-
2 par knivar och gafflar........................................................-.12.-
Körredskap:
1 par hjul med järnaxel, 1 skrindkärra..................................6.-.-
1 st gammal långsläde.........................................................-.16.-
2 st arbetsselar.....................................................................1.16.-
1 st brädskrinda....................................................................-.32.-
1 st kolskrinda.......................................................................2.24.-
2 par bindtog.........................................................................1.16.-
1 par hästkälkar....................................................................2.4.-
1 st embetsålder....................................................................-.12.-
1 st åkerharv.........................................................................-.32.-
1 par vinterskaklar.................................................................-.12.-
Laggkärl:
2 st drickstunnor....................................................................1.8.-
1 st kar...................................................................................-.24.-
1 st standa..............................................................................-.16.-
1 st så....................................................................................-.10.-
5 st ämbar.............................................................................-.20.-
3 st byttor..............................................................................-.27.-
2 st dricksflaskor...................................................................-.32.-
2 st mjölkstävor.....................................................................-.8.-
10 st sillbunkar.......................................................................-.40.-
2 st ostbunkar........................................................................-.6.-
1 st kärna...............................................................................-.5.-
Kokkärl:
1 st gryta om 4 kannors rymd..................................................1.4.-
2 st skaftpannor om 2 dito dito................................................1.16.-
1 st stekpanna av smidjärn......................................................-.8.-
1 st dito dito av tackjärn..........................................................-.24.-
1 st stångjärnspannring...........................................................-.24.-
1 st järnskopa.........................................................................-.16.-
1 st lykta av bleck...................................................................-.8.-
1 st halvstop flaska.................................................................-.12.-
Gångkläder:
1 st kvinnsrock........................................................................5.16.-
1 st livklänning........................................................................1.8.-
3 st randiga kjortlar..................................................................2.24.-
1 st svart kamlots dito.............................................................-.24.-
1 st grön tröja.........................................................................1.16.-
1 st svart dito..........................................................................-.32.-
1 st kartuns dito......................................................................-.36.-
1 st livstycke...........................................................................-.12.-
1 st kartunsförkläde................................................................-.24.-
1 st bombasäng dito...............................................................1.-.-
2 st randiga dito.......................................................................-.28.-
1 st vitt dito.............................................................................-.40.-
1 st rosig halsduk...................................................................-.36.-
1 st brunbottnig dito...............................................................1.-.-
1 st vit dito..............................................................................-.24.-
1 st svartbottnig dito...............................................................-.12.-
1 st vit dito..............................................................................-.24.-
1 st dito dito............................................................................-.24.-
1 st rutig dito..........................................................................-.18.-
4 st mössor med band...........................................................1.16.-
3 st mösstycken.....................................................................-.6.-
1 st mösslåda.........................................................................-.6.-
2 st kistor.................................................................................-.1.16
Summa inventarier Banco Riksdaler:..................................253.31.-

Avkortningar:
Skuld till Åmots bruk enligt motbok....................................261.37.3 1/3
Till mjölnaren J. Berggren på Åmot.....................................40.-.-
Till handlarena Engström och Terner i Gefle......................13.16.-
Bouppteckning med renskrivning.......................................1.16.-
Till nämndemannen vid förrättningen..................................-.24.-
Till fattiglagan 1/8 dels procent...........................................-.9.3
Summa:...........................................................................317.6.6 1/3

När inventariesumma 253.31 avdrages från avkortningssumman 317.6.6 1/3 uppstår en brist av banco riksdaler 63.23.6 1/3.

Sålunda varda inventerat, upptecknat och wärderat intyga, tid och ort som ofvan:
J. Berggren, nämndeman Anders Jansson i Rönbacken

Att jag uppgifvit qvarlåtenskapen som den vid min aflidne hustrus dödstima befants, det kan jag med liflig ed styrka, för öfrigt förklarar jag mig med den skedda wärderingen till alla delar nöjd:
Jon Olsson

Fattigprocenten är betald med 9 skilling 3 runstycken Banco.
? Kempe, capellpredikant"

Bosatt:

från 1842 till 1848 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [19]

Kolare.

Bosatt:

från 1849 till 1855 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [20]

Kolare.

Bosatt:

1856 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [21]

Kolare. "Död den 3 oktober 1856."

Död:

1856-10-03 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [22]

"Kolaren Jon Olsson i Trätåsen."
[Gävleborg] Åmot, F.1, Död,Begravning, 1798 - 1861, 0-0, Bild 48 av 54, GID 2597.22.60600

Bouppteckning:

1856-11-24 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län. [23]

"År 1856 den 24 november blev laga bouppteckning anställd efter kohlaren Jon Olsson i Trätåsen som avled den 3 i sistlidne oktober och efter sig lämnat änkan Brita Pehrsdotter samt med henne i senare giftet 2ne barn, sonen Per 11 år samt dottern Brita 7 år och med förra hustrun son Olof sig personligen inställde och själv myndig. Dottern Anna Lena, samt Greta och son Jonas, omyndige, vars rätt bevakades av dess närmaste fäderner frände, krontorparen Mats Danielsson i Björnmossen. Änkan tillsades att uppgiva boets sådant det befanns vid mannens dödstimma och att uppvisa de sterbhuset rörande skrifter och handlingar som företogs i följande ordning:

Kreatur:
3 st getter å 3 riksdaler per styck...........................................9.-.-
2 st får å 2.16 per st...............................................................6.32.-
Diverse saker:
1 st drickstunna.....................................................................1.-.-
3 st byttor...............................................................................1.24.-
1 st träflaska..........................................................................-.24.-
1 st så...................................................................................-.6.-
1 st bunke.............................................................................-.3.-
8 st filbunkar..........................................................................2.-.-
2 st sämre...............................................................................-.6.-
1 st mjölkbunke......................................................................-.8.-
2 st ämbar...............................................................................-.36.-
4 st sämre................................................................................1.-.-
1 st så......................................................................................-.24.-
2 st stanntunnor med lock......................................................1.-.-
1 dito sämre............................................................................-.6.-
1 st långsläde.........................................................................6.-.-
1 st oskodd släde...................................................................3.-.-
1 st dito mindre.......................................................................1.-.-
3 st brädskrindor.....................................................................1.24.-
1 par skaklar...........................................................................-.24.-
1 st måckarsläde med rim.......................................................-.24.-
1 järnskodd släpa...................................................................-.36.-
1 dito sämre............................................................................-.12.-
1 dragkälke............................................................................1.-.-
1 skidkälke.............................................................................-.6.-
1 st åkerharv...........................................................................1.24.-
1 st finnålder............................................................................-.36.-
1 st arbetssele.........................................................................2.-.-
1 dito sämre.............................................................................-.36.-
1 st träfat..................................................................................-.12.-
1 par rännträn..........................................................................-.12.-
Rullar och nystfot.....................................................................-.24.-
1 harpel harvel.........................................................................-.12.-
1 dito sämre.............................................................................-.6.-
5 st slåttliar................................................................................3.-.-
13 dito sämre............................................................................-.24.-
3 st huggyxor............................................................................1.24.-
2 st sämre.................................................................................-.6.-
1 täljyxa.....................................................................................1.24.-
1 st kärna..................................................................................-.12.-
1 st ostbytta..............................................................................-.24.-
2 st smörbyttor...........................................................................-.20.-
3 st ostkärl................................................................................-.12.-
1 st träflaska.............................................................................-.12.-
1 st kar.....................................................................................-.24.-
1 st bytta utan lock...................................................................-.6.-
2 st sämre såar.........................................................................-.8.-
1 st sämre träflaska...................................................................-.3.-
1 st tjärbytta...............................................................................-.12.-
1 st sämre bunke.......................................................................-.6.-
2 st trästop................................................................................-.6.-
1 rotyxa.....................................................................................-.24.-
1 dito sämre...............................................................................-.12.-
1 st flåhacka.............................................................................-.24.-
1 klohacka.................................................................................-.3.-
2 st skovlar................................................................................-.24.-
2 st harklor.................................................................................-.6.-
1 järnspett..................................................................................-.36.-
1 st slipsten med järnvev............................................................-.36.-
1 dito med trävev.......................................................................-.24.-
1 utrivskrok.................................................................................-.6.-
6 par bordsknivar.......................................................................-.36.-
9 st porslinstallrikar.....................................................................1.6.-
7 st stenfat.................................................................................-.28.-
3 dito tallrikar.............................................................................-.6.-
1 gult fat med karott...................................................................-.12.-
7 st trätallrikar.............................................................................-.21.-
1 st spillkum................................................................................-.3.-
1 st långpanna............................................................................-.36.-
1 mindre stekpanna....................................................................-.12.-
1 st navargång med skaft...........................................................-.36.-
2 st skräddarsaxar......................................................................-.36.-
2 st ullsaxar................................................................................-.24.-
1 spegel......................................................................................-.2.-
1 st mjölkskåp.............................................................................-.36.-
1 gång vävskaft..........................................................................1.24.-
1 gång dito sämre........................................................................-.12.-
1 st bord.......................................................................................1.24.-
1 st mjölkkärl...............................................................................-.6.-
1 st saltkärl..................................................................................-.3.-
2 st ljusstakar av bleck................................................................-.4.-
5 st vävskedar............................................................................2.24.-
5 dito sämre................................................................................-.24.-
1 st betsman av trä.....................................................................-.12.-
1 st handsåg...............................................................................-.36.-
1 dito sämre................................................................................-.12.-
2 par tekoppar...........................................................................-.12.-
1 kvinnstol..................................................................................-.6.-
1 siskel.......................................................................................-.12.-
1 huggbor..................................................................................-.3.-
1 skjutbor....................................................................................-.3.-
1 st grovnavare med skaft.........................................................-.12.-
1 st oxhyvel...............................................................................-.10.-
1 st släthyvel..............................................................................-.12.-
1 st skrubb.................................................................................-.6.-
1 st karmstol...............................................................................-.6.-
1 st bleckform............................................................................-.18.-
1 st blecksil................................................................................-.6.-
1 st stopmått...............................................................................-.18.-
1 st jungfrumått............................................................................-.4.-
1 st kopparkittel om 16 marker....................................................8.-.-
1 st mullöga av koppar...............................................................1.24.-
1 st skaftpanna av koppar.........................................................-.36.-
1 st kaffekokare........................................................................1.-.-
1 st tratt av dito..........................................................................-.3.-
1 st kruka av dito.......................................................................-.36.-
1 st kokpanna av tackjärn om 1 kannas rymd..........................-.36.-
1 st dito om ½ kannas rymd.......................................................-.24.-
5 st säckar.................................................................................1.12.-
1 st mjöllår..................................................................................1.-.-
1 dito mindre...............................................................................-.12.-
1 st baktråg, 3 st pikkar och ett brödmått..................................1.-.-
1 st sikt......................................................................................-.8.-
1 st rivel.....................................................................................-.12.-
1 st såll.......................................................................................-.6.-
5 st nät.......................................................................................6.-.-
½ i en fisknot..............................................................................4.-.-
1 slinga jämte tåg.......................................................................4.-.-
Sängkläder:
1 st fäll av fårskinn....................................................................6.-.-
1 st sämre.................................................................................4.-.-
4 st mattäcken..........................................................................4.-.-
1 st fårsäng...............................................................................1.-.-
1 st dunkudde...........................................................................2.-.-
1 st lakan..................................................................................1.-.-
1 st stuthud...............................................................................6.-.-
1 dito mindre.............................................................................2.24.-
3 st fårskinn..............................................................................4.-.-
1 st kista...................................................................................-.36.-
2 st kofotar...............................................................................1.24.-
Gångkläder:
1 st blå vadmalsrock.................................................................5.-.-
1 st grå dito...............................................................................2.-.-
1 par blå byxor..........................................................................5.-.-
1 par grå dito.............................................................................1.16.-
1 st tröja....................................................................................-.36.-
1 st mössa................................................................................-.6.-
2 st linntyg.................................................................................1.-.-
2 st spinnrockar.........................................................................-.24.-
1 kannbutelj av glas..................................................................-.24.-
1 dito om 1/4 kannas rymd........................................................-.8.-
1 dito om 1/8 kannas rymd.........................................................-.3.-
Summa inventarii Riksdaler Riksgäld:....................................157.16.-

Boets gäld:
Begravningskostnad...............................................................30.-.-
Till Åmots Bruk enligt motbok..................................................119.29.8
Till handlaren Öhlund i Gefle...................................................12.-.-
Till pigan Anna Isaksdotter i Långfäbodarne 2 tunnor säd, 1 tunna råg och 1 tunna korn å 17 riksdaler per tunna..............................34.-.-
Till pigan Anna Isaksdotter kontant........................................4.12.-
De fattigas andel 1/8 dels procent.........................................-.95.-
Bouppteckningsarvode...........................................................1.24.-
Summa Riksdaler Riksgäld:...................................................201.27.1
Bristande tillgång:..................................................................44.11.1

Att detta boet med tillgångar och gäld är riktigt uppgivet sådant det befanns vid min salig mans frånfälle och att icke det ringaste därav är uppsåtligen dolt och utelämnat intygas under edlig förpliktelse, Trätåsen som ovan:
Brita Persdotter
Å omyndige barnens vägnar Kronotorparen Mats Danielsson

Sålunda vara efter uppgift noga antecknat och värderat, intyga som ovan:
Ol: Sörling
Bonen Olof Jonasson No. 2 i Björnmossen
Boupptecknings- och värderingsmän

Fattigprocenten är betalt till Lars Hådell, pastor."


Äktenskap med Margta Danielsdotter (1806 - 1840)

Vigsel:

1831-04-03 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [24]

"Drängen Jon Olsson i Trätåsen och kolardottern Margta Danielsdotter i Björnmossen. Lysning begärdes av Jon Olsson själv och Märtas fader kolare Daniel Andersson".

Barn:

 Olof Jonsson Ås (1831 - )
 Anna Lena Jonsdotter (1833 - )
 Margareta Jonsdotter (1836 - )
 Jonas Jonsson (1840 - )


Äktenskap med V:16 Brita Persdotter (1810 - 1889)

Vigsel:

1846-01-07 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [25]

"Kohlaren Jon Olsson i Trätåsen. Föräldrar: Olof --- i Svärdsjö och lilla Björnmossen och dess ----- och pigan Brita Pehrsdotter i Björnmossen. Föräldrar: avliden landbonden Pehr Jansson och dess efterlemnade enka Lisa Matsdotter. Vid lysningens uttagande förtedde brudgummen skriftligt bifall till giftermålet av brudens moder och bouppteckning efter sin förra hustru som avled den 6 april 1840. Bouppteckning var hållen den 8 december 1840. Boets tillgångar uppgingo till 253:31. Skulderna till 317.6.6 1/3. Bristen utgjorde således 63 Riksdaler Banco 23 skilling 6 1/3 runstycken."

Barn:

 Per Jonsson Englund (1845 - )
 Brita Lisa Jonsdotter (1848 - 1848)
 Brita Björklund (född Jonsdotter) (1849 - 1937)


Noteringar

Jonas (Jon) Olsson är farmors mormors far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1798
Bosatt från 1798 till 1804 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [2]
1798
Födelse 1798-05-05 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [1]
1803
5 år
Brodern Jan Olsson föds 1803-12-19 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna)
>1805
Bosatt från 1805 till 1814 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [3]
1806
7 år
Makan Margta Danielsdotter föds 1806-04-24 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [26]
1809
10 år
Brodern Anders Olsson dör 1809-04-07 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [27]
1810
12 år
Makan V:16 Brita Persdotter föds 1810-09-01 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [28]
>1815
Bosatt från 1815 till 1818 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [4]
1818
Inflyttning 1818 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [5]
>1818
Bosatt från 1818 till 1820 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [6]
1820
Utflyttning 1820 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [7]
>1820
Bosatt från 1820 till 1822-10-19 Övra Heden, Stora Kopparbergs, Kopparbergs län (Dalarna) [8]
1822
24 år
Utflyttning 1822-10-20 Övra Heden, Stora Kopparbergs, Kopparbergs län (Dalarna) [9]
1822
24 år
Inflyttning 1822-10-21 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [10]
>1822
Bosatt från 1822-10-22 till 1824 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [4]
>1824
Bosatt från 1824 till 1829 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [11]
1827
29 år
Fadern VI:29 Olof Olsson dör 1827-09-29 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [29]
1829
31 år
Utflyttning 1829-10-17 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [12]
1829
31 år
Inflyttning 1829-10-18 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [13]
>1829
Bosatt från 1829-10-19 till 1830 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [14]
1830
Bosatt 1830 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [15]
>1830
Bosatt från 1830 till 1835 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [16]
1831
32 år
Vigsel Margta Danielsdotter 1831-04-03 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [24]
1831
33 år
Sonen Olof Jonsson Ås föds 1831-06-16 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län
1833
35 år
Dottern Anna Lena Jonsdotter föds 1833-06-30 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län
>1836
Bosatt från 1836 till 1841 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [17]
1836
37 år
Dottern Margareta Jonsdotter föds 1836-01-03 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län
1840
41 år
Sonen Jonas Jonsson föds 1840-01-26 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län
1840
41 år
Makan Margta Danielsdotter dör 1840-04-06 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [30]
1840
42 år
Bouppteckning 1840-12-08 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [18]
>1842
Bosatt från 1842 till 1848 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [19]
1845
47 år
Sonen Per Jonsson Englund föds 1845-10-24 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län
1846
47 år
Vigsel V:16 Brita Persdotter 1846-01-07 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [25]
1848
49 år
Dottern Brita Lisa Jonsdotter föds 1848-03-04 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län
1848
49 år
Dottern Brita Lisa Jonsdotter dör 1848-04-05 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län
>1849
Bosatt från 1849 till 1855 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [20]
1849
50 år
Dottern IV:8 Brita Björklund (född Jonsdotter) föds 1849-04-29 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [31]
1851
53 år
Modern VI:30 Anna Matsdotter dör 1851-08-11 Lilla Björnmossen, Svärdsjö, Kopparbergs län (Dalarna) [32]
1856
Bosatt 1856 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [21]
1856
58 år
Död 1856-10-03 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [22]
1856
Bouppteckning 1856-11-24 Trätåsen, Åmot, Gävleborgs län [23]

Källor

[1]
Svärdsjö C:3 (1747-1798) Bild 290 (AID: v132014.b290, NAD: SE/ULA/12229)
 
 
[2]
Svärdsjö AI:13 (1795-1804) Bild 154 / sid 148 (AID: v131971.b154.s148, NAD: SE/ULA/12229)
 
 
[3]
Svärdsjö AI:17 (1805-1814) Bild 235 / sid 232 (AID: v131975.b235.s232, NAD: SE/ULA/12229)
 
 
[4]
Svärdsjö AI:18 (1815-1824) Bild 212 / sid 206 (AID: v131976.b212.s206, NAD: SE/ULA/12229)
 
 
[5]
Åmot B:1 (1799-1833) Bild 26 (AID: v137229.b26, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[6]
Åmot AI:4 (1818-1829) Bild 106 / sid 101 (AID: v137213.b106.s101, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[7]
Åmot B:1 (1799-1833) Bild 29 (AID: v137229.b29, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[8]
Stora Kopparberg AIb:5 (1817-1826) Bild 45 / sid 26 (AID: v131716.b45.s26, NAD: SE/ULA/12231)
 
 
[9]
Stora Kopparberg BIII:2 (1800-1836) Bild 51 (AID: v131752.b51, NAD: SE/ULA/12231)
 
 
[10]
Svärdsjö BI:1 (1821-1846) Bild 6 (AID: v132008.b6, NAD: SE/ULA/12229)
 
 
[11]
Svärdsjö AI:21 (1824-1833) Bild 222 / sid 216 (AID: v131979.b222.s216, NAD: SE/ULA/12229)
 
 
[12]
Svärdsjö BI:1 (1821-1846) Bild 25 (AID: v132008.b25, NAD: SE/ULA/12229)
 
 
[13]
Åmot B:1 (1799-1833) Bild 40 (AID: v137229.b40, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[14]
Åmot AI:4 (1818-1829) Bild 239 / sid 232 (AID: v137213.b239.s232, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[15]
Åmot AI:4 (1818-1829) Bild 244 / sid 237 (AID: v137213.b244.s237, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[16]
Åmot AI:5 (1830-1835) Bild 120 / sid 115 (AID: v137214.b120.s115, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[17]
Åmot AI:6 (1836-1841) Bild 129 / sid 124 (AID: v137215.b129.s124, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[18]
Gästriklands domsaga FII:29 (1841-1841) Bild 15 / sid 4 (AID: v154685.b15.s4, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[19]
Åmot AI:7 (1842-1848) Bild 140 / sid 136 (AID: v137217.b140.s136, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[20]
Åmot AI:8 (1849-1855) Bild 171 / sid 166 (AID: v137218.b171.s166, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[21]
Åmot AI:9 (1856-1861) Bild 198 / sid 191 (AID: v137219.b198.s191, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[22]
Åmot F:1 (1798-1861) Bild 46 (AID: v137243.b46, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[23]
Ockelbo och Hamrånges tingslags häradsrätt FII:2 (1856-1859) Bild 234 / sid 90 (AID: v152186.b234.s90, NAD: SE/HLA/1040023)
 
 
[24]
Åmot B:1 (1799-1833) Bild 66 (AID: v137229.b66, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[25]
Åmot B:1 (1799-1833) Bild 76 (AID: v137229.b76, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[26]
[Gävleborg] Åmot, C.1, Födde,Dop, 1798 - 1861, 0-0, Bild 27 av 203, GID 2597.21.38200
 
 
[27]
SE/ULA/12229 Svärdsjö F:3 (1794-1820) Bild 160
 
 
[28]
Åmot C:1 (1798-1861) Bild 38 / sid 34 (AID: v137234.b38.s34, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[29]
Svärdsjö F:4 (1821-1844) Bild 63 (AID: v132031.b63, NAD: SE/ULA/12229)
 
 
[30]
[Gävleborg] Åmot, F.1, Död,Begravning, 1798 - 1861, 0-0, Bild 34 av 54, GID 2597.22.59200
 
 
[31]
Åmot C:1 (1798-1861) Bild 152 / sid 148 (AID: v137234.b152.s148, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[32]
Svärdsjö F:5 (1842-1859) Bild 40 (AID: v132032.b40, NAD: SE/ULA/12229)