IX:311 Per Persson

Skattebonde. Blev 75 år.

Född:

1719-05-25 Almunge, Uppsala län.

Går ej att hitta i Almunge.

Bosatt:

från 1783 till 1789 Stora Moga, Almunge, Uppsala län. [1]

Bonde.

Bosatt:

från 1790 till 1794 Stora Moga, Almunge, Uppsala län. [2]

Bonde. "Död 17/11 1794."

Död:

1794-11-17 Stora Moga, Almunge, Uppsala län. [3]

"Skattebonden gamle Pehr Pehrsson i Stora Moga. 75 år 5 mån 3 weckor 2 dagar. Slag."

Bouppteckning:

1794-12-02 Stora Moga, Almunge, Uppsala län. [4]

"År 1794 den 2 december blev ? ? ? samtliga undertecknade arvingar bouppteckning hållen på den kvarlåtenskap som fanns i boet efter aflidne Pär Pärsson uti Stora Moga, vilken med döden avled den 17 november sistlidna, då sonen Pär Pärsson iemte dess hustru Brita Jansdotter egendomen uppgav till sin iemte sina medsyskon till ? ? som följer:

Fastigheten:
5/8 dels mantal krono skatte...............................................1000.-.-
Kontanter:
Kontanta penningar.............................................................150.14.2
Guld och silver:
1 st guldring och 2 dukater..................................................3.24.-
1 st dito av silver..................................................................-.8.-
1 st dricksbägare förgyld om 33 lod.....................................22.-.-
1 st brännvinstumlare med fot..............................................2.-.-
1 st snusdosa av dito förgyld...............................................6.32.-
1 st dito dosa av ? med silverlock.......................................3.-.-
1 par sko- och ?spännen...................................................4.-.-
Tenn och mässing:
1 st tennstop.......................................................................-.16.-
1 st metalljusstake...............................................................-.24.-
1 st dito mindre.....................................................................-.8.-
1 st mässings ?.....................................................................1.16.-
2 par skospännen av dito.....................................................-.5.-
1 st tennflaska och en ?.......................................................-.16.-
Järnsaker:
1 st kokgryta.........................................................................-.40.-
1 st dito mindre......................................................................-.12.-
1 st rivjärn.............................................................................-.28.-
1 st järnstör...........................................................................-.24.-
1 st stoli bila?........................................................................-.16.-
1 st iös? panna.....................................................................-.12.-
1 st pannkakspanna.............................................................-.8.-
1 st eldgaffel - ? ?..................................................................-.5.4
2 st dito med bra skaft...........................................................-.2.-
1 st gammal gryta..................................................................-.8.-
2 st trefotringar......................................................................-.4.-
1 st huggyxa.........................................................................-.5.4
1 st handyxa.........................................................................-.6.8
3 st gamla billar och en bill fyrkantig ?..................................-.16.-
1 st ljuslykta av bleck..........................................................-.12.-
1 st skopa av dito................................................................-.8.-
1 st kvarter? av dito..............................................................-.3.-
1 st ? och ?.........................................................................-.12.-
Husgerådssaker:
1 st väggur av metall...........................................................6.-.-
1 st stort målat skåp.............................................................2.-.-
1 st dito mindre skåp...........................................................-.32.-
1 st dito bordskåp...............................................................-.24.-
3 st karmstolar....................................................................-.24.-
1 par h?stolar.....................................................................-.24.-
1 st ? ?................................................................................-.12.-
1 st dito utan ?....................................................................-.5.4
1 st sädeslår.........................................................................1.16.-
1 st dito lår............................................................................1.8.-
1 st dito dito..........................................................................-.40.-
1 st dito dito sämre...............................................................-.16.-
1 st bryggkar........................................................................-.40.-
1 st dito mindre.....................................................................-.24.-
1 st dito ännu mindre............................................................-.16.-
1 st tina.................................................................................-.24.-
1 st målad släde...................................................................5.-.-
1 st drickstunna...................................................................1.6,-
1 st dito dito..........................................................................1.-.-
1 st järnaxelsvagn.................................................................6.-.-
6 st mjölkbunkar....................................................................-.8.-
6 st dito dito..........................................................................-.8.-
5 st byttor..............................................................................-.8.-
1 st baktråg...........................................................................-.8.-
2 st små baktråg....................................................................-.8.-
13 st fjärdingar.......................................................................-.8.-
1 st ?.....................................................................................-.8.-
3 st såll.................................................................................-.6.-
1 st ? ?.................................................................................-.16.-
1 st kvinns ridsadel..............................................................1.16.-
1 st mans ridsadel.................................................................-.16.-
1 par selar............................................................................-.16.-
1 par dito selar.....................................................................-.24.-
1 st dito................................................................................2.-.-
1 st dubbel ?........................................................................-.20.-
1 st dito ?............................................................................-.12.-
2 st ämbar...........................................................................-.4.-
1 st ?...................................................................................-.2.-
1 st ? bunke........................................................................-.1.-
1 st stor kista målad............................................................1.16.-
1 st dito mindre....................................................................-.32.-
1 st dito dito........................................................................-.16.-
1 st dito gammal.................................................................-.5.4
1 st syskrin av ek................................................................-.5.-
3 st askar ?..........................................................................-.4.-
3 st dito avlånga..................................................................-.3.-
1 parti ?................................................................................-.32.-
Kreatur:
1 st röd häst.........................................................................15.-.-
1 st dito black.......................................................................20.-.-
1 st ko..................................................................................5.26.8
2 st lamm..............................................................................1.-.-
Säng- och gångkläder:
1 st dunbollster.....................................................................4.8.-
1 st dito N.2........................................................................4.8.-
1 st kudde om 5 ½ marker Num.1........................................-.43.4
1 st dito om 8 marker Num.2................................................-.40.-
1 st dito om 3 ½ marker Num.3.............................................-.28.-
1 st dito bollster om 18 marker ? N.3.....................................2.-.-
1 st spegel............................................................................1.-.-
1 st dito mindre spegel..........................................................-.8.-
1 st dito mindre.....................................................................-.8.-
1 st blått sängtäcke.............................................................1.8.-
1 st dito av ?........................................................................2.34.8
1 st bättre rya.......................................................................4.-.-
1 st sämre dito......................................................................1.16.-
1 st bättre västgöt täcke......................................................1.-.-
1 st dito dito sämre...............................................................-.24.-
1 st sämre täcke dito...........................................................-.16.-
1 st skinnfäll........................................................................2.-.-
1 st dito dito........................................................................2.16.-
1 st dito dito.........................................................................1.16.-
2 st nat?..............................................................................-.4.-
1 st rya.................................................................................-.3.-
2 st ?....................................................................................-.24.-
2 st ? dito.............................................................................-.24.-
1 st dito bättre......................................................................-.12.-
1 st ? täcke..........................................................................-.8.-
1 st ny dito av lärft................................................................-.24.-
1 st dito dito..........................................................................-.24.-
1 st dito dito..........................................................................-.12.-
6 alnar ? ?.............................................................................-.24.-
5 och ½ aln blågarns ?..........................................................-.16.6
1 svart hatt............................................................................-.18.4
1 st randigt yllevar och ? och 1/4 aln....................................1.9.-
1 st smårandigt 1 och 1/4 aln................................................-.9.-
1 st vitt vadmal 8 och 3/4 aln................................................9.-.-
1 st dito blågarnsväv..............................................................1.32.-
1 st dito ? ? 9 och ½ aln.........................................................-.25.4
1 st smårandig ylleväv 2 alnar................................................-.10.8
1 st ? ? om 12 alnar...............................................................2.16.-
2 st bockhudar ? och ett getskinn.........................................2.16.-
1 st lädergördel......................................................................-.8.-
18 st bättre och sämre skjortor...............................................2.-.-
1 st mörkblå bomullsnäsduk.......................................................-.12.-
1 st blårutig ? näsduk................................................................-.8.-
1 st dito sämre........................................................................-.4.-
2 st svarta silkesnäsdukar.......................................................-.12.-
1 st svart ?nystyg...................................................................-.26.8
1 st blårutig larftsnäsduk.........................................................-.8.-
1 st rödrutig bomulls dito..........................................................-.24.-
2 par ?.....................................................................................-.10.8
1 par ? och ? ? ? ? ?halsduk..................................................-.16.-
1 st röd filtmössa......................................................................-.20.-
1 st dito sämre.........................................................................-.5.4
1 st utarskinns?mössa.............................................................-.12.-
1 st dito med läderfäll...............................................................-.4.-
2 par fingervantar.....................................................................-.10.8
2 par nya strumpor....................................................................-.32.-
1 st getskinn och en ? bock.....................................................-.24.-
1 st snusdosa av ? och en sjöskumspipa.................................-.28.-
1 par blå muddar, 1 par röda ?muddar......................................-.5.4
3 st ? ?.....................................................................................-.24.-
1 par hundskinnsmuddar och 1 par sälskinnshandskar............-.8.-
2 st stickade mössor 1 röd och 1 vit ? ? ?................................-.6.-
1 par grå strumpor.....................................................................-.8.-
2 par dito gamla blå...................................................................-.8.-
2 par dito grå.............................................................................-.8.-
2 par dito vita.............................................................................-.5.4
2 par dito dito.............................................................................-.3.-
4 st handklar? och en handduk.................................................-.32.-
8 st lakan bättre och sämre........................................................-.32.-
1 st blå ny ?................................................................................2.24.-
1 st dito dito................................................................................1.-.-
1 st dito sämre............................................................................-.40.-
1 st svart klänning......................................................................2.24.-
1 st blå rock och hatt.................................................................4.-.-
1 st ny överkläd? blå..................................................................4.-.-
1 st dito blå ?.............................................................................2.24.-
1 st svart rock gammal...............................................................-.12.-
1 st blå rock och ?.....................................................................3.-.-
1 st dito rock och väst ?.............................................................2.-.-
1 st blå ? och väst......................................................................-.32.-
1 st grå rock och blå väst...........................................................1.24.-
1 st grå rock och blå väst ?........................................................-.16.-
1 st ? röd och blå.......................................................................-.20.-
1 st blå stickad dito....................................................................-.20.-
1 smårandig dito.........................................................................-.16.-
1 st ?.........................................................................................1.32.-
1 st dito dito sämre....................................................................-.12.-
1 par gula bockskinns byxor.....................................................1.-.-
1 par dito gula...........................................................................-.32.-
1 par dito sämre.........................................................................-.12.-
1 par dito ännu sämre................................................................-.8.-
1 st stickad sämsklivstycke.......................................................-.40.-
1 st dito ? ?tyg med blå botten...................................................-.16.-
1 st dito grönt och gult...............................................................-.12.-
1 st dito med samma färg sämre.................................................-.4.-
2 st dito sämre bredrandiga........................................................-.6.-
2 st dito smårandiga...................................................................-.4.-
1 par blå snösockor...................................................................-.16.-
1 par dito sämre.........................................................................-.2.-
1 st ?..........................................................................................-.12.-
1 st dito dito...............................................................................-.8.-
1 ? ull á 8 skilling........................................................................3.16.-
Diverse saker:
1 svart bibel...............................................................................1.16.-
1 st stor psalmbok......................................................................-.26.-
1 st dito bok sämre.....................................................................-.8.-
1 st lagbok.................................................................................-.16.-
1 st liten bok...............................................................................-.2.-
1 st communionsbok...................................................................-.2.-
2 st garvade skinn......................................................................-.32.-
1 parti läder................................................................................1.-.-
1 st ? av metall...........................................................................-.32.-
1 st mässingstobaksdosa...........................................................-.8.-
1 st tennflaska och ett halvstops ?............................................-.10.-
1 st snusdosa av tenn och en träkorg.......................................-.6.-
1 st litet skruvstäd och ? ? ........................................................-.4.-
1 st ljussax och tunnskruv..........................................................-.4.-
2 st borrar och 1 ?......................................................................-.3.-
1 st klädborste...........................................................................-.2.-
8 st ? bättre och sämre..............................................................1.16.-
1 st kol?.....................................................................................-.3.-
2 st ? med körskaft?..................................................................-.8.-
2 st stora saxar...........................................................................-.8.-
1 st ? med mässingsring.............................................................-.32.-
1 st dito med ? ring.....................................................................-.32.-
13 st porslinstallrikar...................................................................-.24.-
2 st ? skålar...............................................................................-.4.-
2 st stenfat.................................................................................-.2.-
2 st nya ?...................................................................................-.16.-
1 par stövlar...............................................................................1.-.-
3 st järnfilar och en ?.................................................................-.8.-
1 st matspann? gammal.............................................................-.6.-
2 st tröjor?..................................................................................-.2.-
12 ? ?........................................................................................1.-.-
1 st stor butelj om 2 kannor........................................................-.8.-
1 st stops ? och ? ?..................................................................-.2.8
1 st ? flaska ? ? om 8 ?.............................................................-.4.-
Spannmålsmjöl:
7 tunnor råg á 7 riksdaler tunnan...............................................21.-.-
3 tunnor korn á 2 riksdaler.........................................................6.-.-
2 tunnor ärtor á 3 riksdaler.........................................................6.-.-
Summa:...............................................................................1378.6.4

Avgår de fattigas andel 4 runstycken per hundrade gör.........1.34.8
Likstol till prosten en ko upptagen i bouppteckningen till........5.26.8
Bytes- och bouppteckningsmäns arvode................................1.-.-
Saldo behållning:..................................................................1369.41.-

Att förra jämda bouppteckningsandel och sterbhusets andel är till det nogersta uppgivit och intet ringaste undandöljt med vett och vilja som med livlig ed bestyrkas om så påfordras skulle:
Pär Pärsson, Brita Jansdotter
Jan Almström, Margareta Pärs

Riktigheten intygar närvarande upptecknings- och värderingsmän:
Jan Ersson i Stora Moga, ? ? i Solvalla, nämndeman".
Även Närdinghundra häradsrätt FII:2 (1792-1795) Bild 2010 / sid 188 (AID: v205339b.b2010.s188, NAD: SE/ULA/11139)


Äktenskap med IX:312 Märta (Margta) Persdotter (1724 - 1793)

Vigsel:

1742-10-03 Ellringe, Almunge, Uppsala län. [5]

"September 5 1. gången för Bonden Pehr Perhsson i Moga, samt pigan Märtha Pehrsdotter i Ellringe. Chart. sig. 1:16. Wigdes d. 3 octobr."

Barn:

 Per Persson (1747 - )
 Märta Persdotter (1750 - 1834)
 Anders Persson (1755 - 1788)


Noteringar

Per Persson är morfars farmors morfars mormors far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1719
Födelse 1719-05-25 Almunge, Uppsala län
1724
5 år
Makan IX:312 Märta (Margta) Persdotter föds 1724-07-25 Ellringe, Almunge, Uppsala län [6]
1742
23 år
Vigsel IX:312 Märta (Margta) Persdotter 1742-10-03 Ellringe, Almunge, Uppsala län [5]
1747
Sonen Per Persson föds 1747 Stora Moga, Almunge, Uppsala län
1750
31 år
Dottern VIII:156 Märta Persdotter föds 1750-10-22 Stora Moga, Almunge, Uppsala län [7]
1755
Sonen Anders Persson föds 1755 Stora Moga, Almunge, Uppsala län
>1783
Bosatt från 1783 till 1789 Stora Moga, Almunge, Uppsala län [1]
1788
Sonen Anders Persson dör 1788 Stora Moga, Almunge, Uppsala län
>1790
Bosatt från 1790 till 1794 Stora Moga, Almunge, Uppsala län [2]
1793
74 år
Makan IX:312 Märta (Margta) Persdotter dör 1793-06-29 Stora Moga, Almunge, Uppsala län [8]
1794
75 år
Död 1794-11-17 Stora Moga, Almunge, Uppsala län [3]
1794
Bouppteckning 1794-12-02 Stora Moga, Almunge, Uppsala län [4]

Källor

[1]
Almunge AI:1 (1783-1789) Bild 155 / sid 145 (AID: v120116.b155.s145, NAD: SE/ULA/10008)
 
 
[2]
Almunge AI:2 (1790-1796) Bild 185 / sid 176 (AID: v120117.b185.s176, NAD: SE/ULA/10008)
 
 
[3]
Almunge EI:1 (1687-1816) Bild 157 / sid 153 (AID: v120162.b157.s153, NAD: SE/ULA/10008)
 
 
[4]
Närdinghundra häradsrätt FII:2 (1792-1795) Bild 2010 / sid 188 (AID: v205339b.b2010.s188, NAD: SE/ULA/11139)
 
 
[5]
Almunge EI:1 (1687-1816) Bild 33 / sid 29 (AID: v120162.b33.s29, NAD: SE/ULA/10008)
 
 
[6]
Almunge C:1 (1700-1767) Bild 45 (AID: v120153.b45, NAD: SE/ULA/10008)
 
 
[7]
Almunge C:1 (1700-1767) Bild 129 (AID: v120153.b129, NAD: SE/ULA/10008)
 
 
[8]
Almunge EI:1 (1687-1816) Bild 156 / sid 152 (AID: v120162.b156.s152, NAD: SE/ULA/10008)