VII:127 Per Persson

Bonde. Blev 68 år.

Antavla

Far:

 Per Svensson (1699 - 1778)

Mor:

 Karin Månsdotter (1703 - )

Född:

1745-04-28 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [1]

"Per, Per Swenssons son i Månsemåla. Faddrar/wittnen: Olof Nilsson i Flyabo, Swen Nilsson i Marcustorp, hustru Maria Olofsdotter i Ö. Rismåla, pigan Carin Swensdotter ibidem."
[Kalmar] Madesjö, C.2, Födde,Vigsel,Död, 1713 - 1754, 0-295, Bild 160 av 200, GID 107.28.56800

Bosatt:

från 1749 till 1754 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [2]

Bosatt:

från 1755 till 1767 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [3]

"Gift."

Bosatt:

från 1767 till 1781 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [3]

Bosatt:

från 1782 till 1801 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [4]

Bosatt:

från 1802 till 1814 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [5]

Undantagsman. "Död d. 6 mars 1814."

Död:

1814-03-06 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [6]

"Undantagsmannen P. Persson i Månsemåla (af rötfeber). 69 år."
[Kalmar] Madesjö, C.4, Födde,Vigsel,Död, 1782 - 1825, 727-0, Bild 164 av 186, GID 107.31.16400

Bouppteckning:

1814-03-14 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [7]

"År 1814 den 14 mars anställdes bouppteckning efter undantagsmannen Peter Persson i Månsemåla som med döden avlidit den 6 mars detta år och efter sig till arvtagare lämnat dess efterlämnade enka Maja Jonsdotter och samt 4 döttrar med henne sammanavlat. Dottern Katarina gift med Olof Abramsson i Däsemåla, Maria gift med Anders Nilsson i Trangerde, Stina gift med Hindrik Gustafsson i Karby, Lena gift med Olof Pettersson i Månsemåla; och således alla myndiga och vid bouppteckningen närvarande; intet testamente var att tillgå. Sedan varnades enkan vid eds plikt uppgiva boet som det befanns vid mannens dödstimma, vilken uppgift skedde på följande sätt, nämligen:

Silver:
1 bägare väger 10 lod...............................................................3.-.-
1 förgylld sked 2 3/4 lod............................................................-.32.-
1 dito 2 lods vikt........................................................................-.24.-
2 tumlare...................................................................................1.-.-
3 dito.........................................................................................1.-.-
En halskedja utan lås................................................................1.-.-
Ett par armknappar....................................................................-.8.-
Koppar:
En gammal brännvinspanna med dess behör...........................6.-.-
En kittel väger 1 pund och 2 marker.........................................8.-.-
En dito om 6 markers vikt.........................................................2.-.-
En dito 5 marker.......................................................................1.24.-
En gammal kittel 8 marker vikt..................................................1.24.-
En puta med fötter....................................................................-.32.-
En dito......................................................................................-.16.-
En kastrull.................................................................................-.12.-
En skål......................................................................................-.24.-
En gammal plåt 6 1/2 marker vikt.............................................1.-.-
2 mindre 3 marker.....................................................................-.24.-
Gammal koppar 2 1/2 mark......................................................-.20.-
Tenn:
Ett djupt fat...............................................................................1.-.-
En mindre dito...........................................................................-.24.-
Ett dito flat................................................................................-.24.-
Ett dito dito...............................................................................-.12.-
2 djupa tallrikar.........................................................................-.32.-
2 flata dito................................................................................-.20.-
Ett stop....................................................................................1.-.-
Mässing:
En kanna.................................................................................-.32.-
En ljusstake.............................................................................-.16.-
En dito.....................................................................................-.16.-
3 dosor....................................................................................-.32.-
En bjällra, en ljussax...............................................................-.10.-
2 fat med diverse saker.........................................................1.24.-
Järnredskap:
2 järnstänger 1 pund 18 marker..............................................-.36.-
2 täljyxor.................................................................................-.32.-
2 skyryxor...............................................................................-.24.-
3 dito sämre.............................................................................-.16.-
2 hackor och en kätla?...........................................................-.12.-
2 spadar.................................................................................-.12.-
Hammare och tång.................................................................-.8.-
En gryta å 5 kannors rum........................................................1.-.-
En dito sämre...........................................................................-.4.-
en 3-fot och en plåt.................................................................-.12.-
Ett strykjärn och ett våffeljärn.................................................-.14.-
2 pannjärn..............................................................................-.12.-
2 dito sämre............................................................................-.6.-
3 stycken sågar......................................................................-.10.-
2 hackelseknivar....................................................................-.32.-
4 skäror och 2 lövhackor.......................................................-.3.-
En bandhake..........................................................................-.1.-
2 bordsknivar och en gaffel....................................................-.2.-
En läggekniv och en kålkniv..................................................-.6.-
3 gamla saxar och 4 sisare......................................................-.12.-
1 sax dito.................................................................................-.1.-
En häckla och ett rivjärn.........................................................-.5.-
4 navrar och 2 bor..................................................................-.8.-
En räkspade och en hofwell...................................................-.2.-
2 ljusstakar och en häcktetång...............................................-.3.-
2 bunkar med diverse saker i..................................................-.7.-
3 fat och en äska med dito uti................................................-.13.-
Trävaror:
Ett skåp.................................................................................-.32.-
Ett kar no. 1...........................................................................-.32.-
Ett dito no. 2..........................................................................-.32.-
3 dito no.3 och 4 och 5.........................................................-.26.-
4 dito no. 6, 7, 8, 9.................................................................-.32.-
3 st drickstunnor.....................................................................-.40.-
3 gamla tinor och 2 vattensåar...............................................-.16.-
2 tinor, 2 ämbar och 2 baljor...................................................-.20.-
4 lockbyttor, en stakabytta.....................................................-.12.-
3 åtingar.................................................................................1.-.-
3 ryggstolar..............................................................................-.20.-
6 st skålar, en halv tolft skedar...............................................-.8.-
En halv tolft tallrikar................................................................. -.4.-
Ett vattenämbar och en kärna..................................................-.2.-
2 kistor......................................................................................-.32.-
En haketult, ett baktråg............................................................-.4.-
En vävstol, 9 vävskedar...........................................................-.36.-
Körredskap:
2 gamla järnvagnar....................................................................8.-.-
En bultvagn............................................................................... -.32.-
Ett par kälkar............................................................................-.32.-
En släde....................................................................................-.32.-
Åder och harv, 2 kolhäckar, en höhäck..................................-.8.-
2 selar.....................................................................................-.32.-
En manssadel.........................................................................-.24.-
2 kvinnosadlar..........................................................................-.12.-
Ett betsel m.m...........................................................................-.8.-
2 par betlar...............................................................................-.16.-
Sängkläder:
2 ryor.......................................................................................2.-.-
2 dito.......................................................................................2.-.-
2 dito gamla............................................................................-.8.-
2 sämre täcken......................................................................-.1.-
5 täcken..................................................................................-.36.-
En huvuddyna å fjäder...........................................................1.24.-
En dito 4 mark vikt..................................................................1.-.-
4 dynor sämre.........................................................................-.12.-
3 lakan....................................................................................-.24.-
Linkläder:
En lång bordduk......................................................................1.-.-
En dito mindre..........................................................................-.8.-
3 par gardiner..........................................................................-.16.-
6 hängkläden å lärft................................................................-.16.-
3 dito å blågarn.......................................................................-.6.-
9 alnar blågarnsväv.................................................................1.-.-
Ett halvt lispund blågarn..........................................................1.-.-
3 gamla säckar........................................................................-.3.-
Mansgångkläder:
En manshatt...........................................................................-.24.-
En blå kapprock.....................................................................3.-.-
En dito....................................................................................3.-.-
En grå kapprock.....................................................................1.-.-
En renskinnströja....................................................................2.-.-
En päls...................................................................................1.-.-
2 blå tröjor...............................................................................2.16.-
2 dito grå.................................................................................-.40.-
3 dito gamla............................................................................-.8.-
2 svarta tröjor..........................................................................-.32.-
2 livstycken eller västar..........................................................-.16.-
2 dito......................................................................................-.12.-
Ett par skinnbyxor..................................................................-.32.-
Ett par blå å vadmal...............................................................-.32.-
Ett par knäband, ett bälte.......................................................-.6.-
3 par blå snösockor................................................................-.12.-
3 par blå strumpor...................................................................1.-.-
2 halsdukar.............................................................................-.12.-
Ett par vantar, ett par handskar..............................................-.8.-
2 gamla mössor.......................................................................-.1.-
3 skjortor å lärft.......................................................................1.-.-
1 dito å blågarn........................................................................-.12.-
4 nattkappor, ett par halvarmar................................................-.5.-
2 spanskrör och en piska........................................................-.24.-
2 par skor................................................................................-.24.-
Glas och porslin:
2 halvstop flaskor....................................................................-.12.-
2 gröna buteljer........................................................................-.8.-
3 stora porslinstallrikar..............................................................-.16.-
2 små dito djupa.......................................................................-.10.-
Böcker:
En bibel....................................................................................1.-.-
En gammal psalmbok...............................................................-.1.-
Diverse saker:
Ett väggur...............................................................................1.-.-
En gammal dosa med mera i....................................................-.8.-
En gammal fiol.........................................................................-.6.-
4 billa......................................................................................-.16.-
Kreatur:
En ko.......................................................................................16.32.-
En dito.....................................................................................16.32.-
En bagge.................................................................................-.24.-
En svinkute.............................................................................2.-.-
Infordringar:
Fordran utan inskrivning av Karl Jonsson i Månsemåla.........10.24.-
Ränta 5 procent för ett och ett halvt år.................................-.37.6
Dito å Peter Persson i Lilla Gångsmad.................................24.-.-
Summa tillgångar:...............................................................173.42.-

Gravationer i Banco:
Till Olof Pettersson i Månsemåla för begravningskostnad......9.10.8
Till Olof Abramsson i Däfemåla, för 5 marker kött 2 dito fläsk och för 2
marker smör...........................................................................1.16.-
Till Karte Sigelate och högt ärade domstolen..........................-
Summa gäld:........................................................................ 10:26.-
Summa behållning:.............................................................. 163.15.-

Sedan kom arvtagarna överens att enkan sig avtaga vad och hur mycket hon ville av boet som hon och gjorde och enkan upplämnade det övriga till sina barn att sins emellan fördela.

Enkans förbindelse: Att jag boet riktigt uppgivit så sant som det befanns vid min mans dödstimma, vill jag med livlig ed besanna om så skulle påfodras, Marija M.I.D. Jonsdotter.

Med förestående uppteckning förklarar vi oss till alla delar nöjda är och dag förut skrivit Olof O.A.S. Abramsson i Däsemåla. Anders Nilsson i Trangerde, samt Hindrik H.G.S. Gustafsson i Harby och Olof O.P.S. Petersson i Månsemåla; arvtagare.

Upptecknings- och värderingsmän Peter P.K.S. Karlsson i Månsemåla och Peter Larsson i Hagnebo.

Avskrift. Till socknens fattiga är betalt 12 skilling banco, Kvitteras Madesjö den 30 maj 1814 J. G. Berggren."


Äktenskap med VII:128 Maria Jonsdotter (1743 - 1827)

Vigsel:

1767-06-28 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län. [8]

"Drängen Per Persson i Månsemåla och pigan Maria Jonsdotter i Östra Bondetorp."
[Kalmar] Madesjö, C.3, Vigsel,Död, 1754 - 1781, 288-0, Bild 157 av 193, GID 107.29.76500

Barn:

 Katarina Persdotter (1768 - )
 Maria Persdotter (1770 - )
 Stina Persdotter (1773 - )
 Stina Persdotter (1777 - )
 Peter Persson (1780 - )
 Lena Persdotter (1785 - 1787)
 Lena Persdotter (1788 - 1880)


Noteringar

Per Persson är mormors mormors mormors far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1745
Födelse 1745-04-28 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [1]
>1749
Bosatt från 1749 till 1754 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [2]
>1755
Bosatt från 1755 till 1767 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [3]
>1767
Bosatt från 1767 till 1781 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [3]
1767
22 år
Vigsel VII:128 Maria Jonsdotter 1767-06-28 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [8]
1768
22 år
Dottern Katarina Persdotter föds 1768-03-10 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län
1770
25 år
Dottern Maria Persdotter föds 1770-08-10 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län
1772
27 år
Systern Elin Persdotter dör 1772-06-07 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [9]
1773
28 år
Dottern Stina Persdotter föds 1773-05-09 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län
1777
31 år
Dottern Stina Persdotter föds 1777-02-26 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län
1778
33 år
Fadern VIII:253 Per Svensson dör 1778-06-01 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [10]
1780
34 år
Sonen Peter Persson föds 1780-01-13 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län
>1782
Bosatt från 1782 till 1801 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [4]
1785
39 år
Dottern Lena Persdotter föds 1785-03-24 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län
1787
41 år
Dottern Lena Persdotter dör 1787-03-02 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län
1788
43 år
Dottern VI:64 Lena Persdotter föds 1788-10-09 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [11]
>1802
Bosatt från 1802 till 1814 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [5]
1814
68 år
Död 1814-03-06 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [6]
1814
Bouppteckning 1814-03-14 Månsamåla, Madesjö, Kalmar län [7]

Källor

[1]
Madesjö CI:2 (1713-1754) Bild 154 / sid 295 (AID: v36091.b154.s295, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[2]
Madesjö AI:2 (1749-1754) Bild 127 / sid 239 (AID: v23275.b127.s239, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[3]
Madesjö AI:3 (1755-1788) Bild 141 / sid 267 (AID: v23276.b141.s267, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[4]
Madesjö AI:4 (1782-1801) Bild 131 / sid 247 (AID: v23277.b131.s247, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[5]
Madesjö AI:5 (1802-1814) Bild 240 / sid 467 (AID: v23278.b240.s467, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[6]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 369 / sid 727 (AID: v39771.b369.s727, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[7]
Södra Möre häradsrätt FII:27 (1814-1814) Bild 124 / sid 237 (AID: v78688.b124.s237, NAD: SE/VALA/01584)
 
 
[8]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 151 / sid 289 (AID: v39770.b151.s289, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[9]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 107 / sid 201 (AID: v39770.b107.s201, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[10]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 115 / sid 217 (AID: v39770.b115.s217, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[11]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 37 / sid 63 (AID: v39771.b37.s63, NAD: SE/VALA/00241)