VI:41 Erik Andersson

Bonde, torpare. Blev 59 år.

Antavla

Far:

 Anders

Född:

1765-10-24 Näs säteri, Torpa, Östergötlands län. [1]

"Anderses barn ifrån Näs, Erick. Wittnen: Wälborne herr Corneth. Axel Fahnehielm på Näs, soldaten Anders Lindahl, hustru Maija i Slogebo, hustru Stina i Sundamåhlen."

Bosatt:

från 1783 till 1784 Fiskarp, Torpa, Östergötlands län. [2]

Dräng.

Bosatt:

från 1785 till 1789 Liljeholmen säteri, Torpa, Östergötlands län. [3]

Dräng.

Bosatt:

1789 Asby, Östergötlands län.

Bosatt:

från 1790 till 1793 Fiskarp, Torpa, Östergötlands län. [4]

Dräng.

Bosatt:

från 1794 till 1799 Börshult, Torpa, Östergötlands län. [5]

Bosatt:

från 1800 till 1804 Börshult, Torpa, Östergötlands län. [6]

Bosatt:

från 1805 till 1809 Börshult, Torpa, Östergötlands län. [7]

Bonde.

Bosatt:

från 1810 till 1812 Helgebo, Torpa, Östergötlands län. [8]

Bonde.

Bosatt:

från 1812 till 1815 Kårmålen, Säby, Jönköpings län. [9]

Bonde.

Bosatt:

från 1812 till 1815 Norraby, Säby, Jönköpings län. [10]

Brukare.

Utflyttning:

1816-03-19 Kårmålen, Säby, Jönköpings län. [11]

Bosatt:

från 1816-03-20 till 1817 Klinten under Äng, Torpa, Östergötlands län. [12]

Torpare.

Bosatt:

1819 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län.

Död:

1824-12-10 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län. [13]

"Eric Andersson från Bjärhult, f. i Torpa sn 1765. Fadren burkare i Näs, kom hit för 8 sedan, begr. d. 19. Obstruction. 59 år. Gift."

Bouppteckning:

1824-12-22 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län. [14]

"År 1824 den 22 december blev på begäran utav änkan ärliga och dygdesamma Helena Gabrielsdotter uti Biärhult, beläget uti Ydre härad och Malexanders socken, laga boförteckning hållen efter hennes avlidna man hälftenbrukaren Erik Andersson som med döden avled den 10 december och efterlämnade sig 3 söner och 1 dotter, av vilka en son och en dotter äro omyndiga, sonen vid namn Johannes 19 år gammal, dottern vid namn Catrina 16 år gammal, vars rätt bevakades utav dannemannen Petter Carlsson uti Arnäs. Änkan blev varnad att redligen uppgiva vad i boet befintligt var när dödsfallet timmades, alltså företogs uppteckning och värdering som följer:

Guld och silver intet.
Tenn:
2 fat, ett halvt dussin tallrikar, 1 stop...............................3.-.-
Koppar:
1 kittel om 16 marker för marken 16................................5.16.-
1 dito om 4 marker för marken 16....................................1.16.-
1 uppstämplad brännvinspanna med tillbehör, väger 1... 4... för marken 29....................................................................................10.-.-
3 puttor, 2 små skålar.......................................................2.-.-
Järnsaker:
6 slugyxor, 2 slanyxor, 2 skräyxor, 1 buskyxa..................3.10.-
7 stån och mindre slakar, 2 järnspett...............................1.35.-
1 järnvigge, 1 ysbill?, 3 spadar, 2 brandringar.................1.8.-
9 gräsliar, 4 skäror, 1 eldgaffel, 1 tång............................1.20.-
Smedsaker:
1 bälg, 1 stå, 2 tänger, 2 hammare, 1 ögnval..................3.-.-
1 slägga, 1 nageltorn, 4 stampar.....................................1.-.-
2 nya billar, litet stål 10 lod nytjärn...................................1.44.-
Kökssaker:
4 gamla grytor, 2 basar, 4 bråpannor..............................2.-.-
1 par våffeljärn, 2 järn skopor........................................-.43.-
11 stenfat, 24 stentallrikar, 2 skålar...............................-.45.-
9 par bordknivar, sämre och bättre................................-.56.-
6 träskålar, 17 tallrikar, 18 matskedar.............................-.18.-
Kopp och kar:
5 sädeslårar, 5 kar, 8 stånnor.........................................7.-.-
1 drickstunna, 5 fjärdingar, 20 låkaböttor.........................5.-.-
1 bykeså, 4 vattensåar, 4 ämbar, 5 stakeböttor..............1.-.-
2 knoppasåll, 1 skinnsåll, 4 sällingar...............................-.32.-
3 refel, 6 tråg, 2 kärnor....................................................-.36.-
1 slagkvarn, 1 vävstol med dess tillbehör, gammal..........2.18.-
Kistor och skåp:
3 kistor med lås, 2 skrin..................................................2.16.-
3 sängar, 2 skåp, 1 pulpet med skåp..............................10.-.-
Körredskap:
1 hövagn, 2 gödselkärror.................................................4.8.-
2 par järnskodda kälkar..................................................2.-.-
1 gammal släde.................................................................1.-.-
3 ståkakälkar, 2 drögor...................................................-.24.-
2 ärgekrokar med billor, 3 fållharvar................................1.-.-
2 oxok, 1 märrok.............................................................-.18.-
2 selar, 1 tömm...............................................................-.32.-
Snickarredskap:
7 huggjärn, 2 sågar.........................................................-.36.-
4 ......, 1 slängskaft med bår...........................................-.42.-
1 gammal hyvelbänk, 15 stån och mindre hyvlar.............1.32.-
Hudar och skinn:
1 kohud, ½ hästhud, 1 kalvskinn......................................7.-.-
2 garvskinn.......................................................................1.12.-
6 beredda fårskinn............................................................2.40.-
Manskläder:
5 rockar, 4 ........................................................................15.-.-
8 västar, 7 par byxor...........................................................5.13.-
2 hattar, 1 vintermössa.......................................................1.12.-
2 pälsar, gamla....................................................................2.8.-
6 lintyg, 4 par strumpor.........................................................3.-.-
1 par gamla stövlar, 3 par skor............................................1.38.-
5 halsdukar, kläder 5 qvrater?.............................................1.-.-
2 gamla dukar, 3 hankläder.................................................1.28.-
2 par gardiner.......................................................................-.16.-
5 gamla säckar.....................................................................1.-.-
Sängkläder:
1 fäll och 1 ryga...................................................................5.-.-
1 stickat täcke.....................................................................1.36.-
7 gamla täcken...................................................................2.-.-
4 lakan................................................................................1.8.-
3 fjäderkuddor, tillsammans 10 marker..................................5.-.-
Kreatur:
1 par oxar............................................................................45.-.-
3 kor, 1 årskalv....................................................................38.-.-
6 får.....................................................................................6.15.-
1 galtgris..............................................................................2.-.-
Glaskärl:
6 större och mindre buteljer..................................................1.24.-
3 flaskor, 5 glas...................................................................1.12.-
Diverse saker:
4 järnbinsle, 4 små kiägor.....................................................-.28.-
2 besmana, 1 av järn och 1 av trä........................................1.8.-
1 bläckqvarter, 1 garnfru.......................................................-.14.-
1 hovtång, 1 hammare..........................................................-.12.-
1 håmma?, 2 små stamma? step?..........................................2.18.-
1 par skrubbor, 2 par kardor..................................................-.24.-
1 gammalt väggur med fodral................................................-.32.-
1 liten spegel, 2 par glasögon................................................-.28.-
Några gamla böcker................................................................-.36.-
2 snusdosor, 3 tobakspipor.....................................................-.16.-
6 täljknviar, 2 bågasaxar, 2 ullsaxar.........................................-.18.-
2 svinhårsrep..........................................................................-.12.-
1 gammal rökiäpp, 1 par skresko.............................................-.16.-
1 slipsten med garnvin.............................................................2.-.-
1 hyvelbänk.............................................................................-.8.-
1 torpa och 1 häkla..................................................................-.16.-
1 lod lin, 4 marker ull.................................................................4.90.-
4 lispund fårkött........................................................................4.-.-
6 lod fläsk, 10 marker ister........................................................6.-.-
5 säckar...................................................................................-.36.-
Summa: ...................................................................................261.9.-

Fodringar uti riksgäld:
Sonen Anders..............................................53 riksdaler 16 skilling

Gäld och skuld tillsammans...........................62 riksdaler
Dessutom är huset skyldig till sina husbönder som änkan redas nu förnärvaro.

Att intet är med vett och vilja undandöljt vill jag med livlig ed bestyrkas om så påfodras:
Lena Gabrielsdotter, L G D, änka

De fattigas andel efter en åttondels procent blir 31 s, 6 banco.
Upptecknat och värderat av Anders Svensson, nämndeman
Nils Nilsson, nämndeman"


Äktenskap med VI:42 Helena (Lena) Gabrielsdotter (1767 - 1849)

Vigsel:

1793-09-27 Sundet under Fiskarp, Torpa, Östergötlands län. [15]

"September d. 27 wigdes drängen och hemmansbrukaren Eric Andersson i Fiskarp och piga Lena Garbielsdotter i Sundet."

Barn:

 Anders Eriksson (1794 - 1870)
 Jonas Eriksson (1796 - )
 Johannes Eriksson (1805 - )
 Katarina Eriksdotter (1810 - )


Noteringar

Erik Andersson är morfars morfars farfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1765
Födelse 1765-10-24 Näs säteri, Torpa, Östergötlands län [1]
1767
1 år
Makan VI:42 Helena (Lena) Gabrielsdotter föds 1767-05-20 Fiskarp, Torpa, Östergötlands län [16]
>1783
Bosatt från 1783 till 1784 Fiskarp, Torpa, Östergötlands län [2]
>1785
Bosatt från 1785 till 1789 Liljeholmen säteri, Torpa, Östergötlands län [3]
1789
Bosatt 1789 Asby, Östergötlands län
>1790
Bosatt från 1790 till 1793 Fiskarp, Torpa, Östergötlands län [4]
1793
27 år
Vigsel VI:42 Helena (Lena) Gabrielsdotter 1793-09-27 Sundet under Fiskarp, Torpa, Östergötlands län [15]
>1794
Bosatt från 1794 till 1799 Börshult, Torpa, Östergötlands län [5]
1794
28 år
Sonen V:21 Anders Eriksson föds 1794-09-25 Börshult, Torpa, Östergötlands län [17]
1796
31 år
Sonen Jonas Eriksson föds 1796-10-27 Börshult, Torpa, Östergötlands län
>1800
Bosatt från 1800 till 1804 Börshult, Torpa, Östergötlands län [6]
>1805
Bosatt från 1805 till 1809 Börshult, Torpa, Östergötlands län [7]
1805
39 år
Sonen Johannes Eriksson föds 1805-03-01 Börshult, Torpa, Östergötlands län
>1810
Bosatt från 1810 till 1812 Helgebo, Torpa, Östergötlands län [8]
1810
44 år
Dottern Katarina Eriksdotter föds 1810-05-21 Helgebo, Torpa, Östergötlands län
>1812
Bosatt från 1812 till 1815 Kårmålen, Säby, Jönköpings län [9]
>1812
Bosatt från 1812 till 1815 Norraby, Säby, Jönköpings län [10]
1816
50 år
Utflyttning 1816-03-19 Kårmålen, Säby, Jönköpings län [11]
>1816
Bosatt från 1816-03-20 till 1817 Klinten under Äng, Torpa, Östergötlands län [12]
1819
Bosatt 1819 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län
1824
59 år
Död 1824-12-10 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län [13]
1824
Bouppteckning 1824-12-22 Bjärhult, Malexander, Östergötlands län [14]

Källor

[1]
Torpa C:2 (1692-1792) Bild 336 / sid 655 (AID: v41300.b336.s655, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[2]
Torpa AI:1 (1783-1790) Bild 12 / sid 5 (AID: v29515.b12.s5, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[3]
Torpa AI:1 (1783-1790) Bild 41 / sid 63 (AID: v29515.b41.s63, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[4]
Torpa AI:2 (1791-1799) Bild 24 / sid 33 (AID: v29516.b24.s33, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[5]
Torpa AI:2 (1791-1799) Bild 28 / sid 41 (AID: v29516.b28.s41, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[6]
Torpa AI:3 (1800-1804) Bild 64 / sid 111 (AID: v29517.b64.s111, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[7]
Torpa AI:4 (1805-1815) Bild 70 / sid 125 (AID: v29518.b70.s125, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[8]
Torpa AI:4 (1805-1815) Bild 163 / sid 311 (AID: v29518.b163.s311, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[9]
Säby AI:6b (1812-1815) Bild 171 / sid 159 (AID: v22038.b171.s159, NAD: SE/VALA/00361)
 
 
[10]
Säby AI:6b (1812-1815) Bild 192 / sid 180 (AID: v22038.b192.s180, NAD: SE/VALA/00361)
 
 
[11]
Säby BI:1 (1816-1859) Bild 3 (AID: v36235.b3, NAD: SE/VALA/00361)
 
 
[12]
Torpa AI:5 (1816-1824) Bild 15 / sid 13 (AID: v29519.b15.s13, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[13]
Malexander C:3 (1796-1834) Bild 132 / sid 253 (AID: v39087.b132.s253, NAD: SE/VALA/00242)
 
 
[14]
Ydre häradsrätt FIIIa:34 (1825-1825) Bild 29 / sid 51 (AID: v77448.b29.s51, NAD: SE/VALA/01637)
 
 
[15]
Torpa C:3 (1792-1843) Bild 8 / sid 5 (AID: v41301.b8.s5, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[16]
Torpa C:2 (1692-1792) Bild 339 / sid 661 (AID: v41300.b339.s661, NAD: SE/VALA/00382)
 
 
[17]
Torpa C:3 (1792-1843) Bild 53 / sid 93 (AID: v41301.b53.s93, NAD: SE/VALA/00382)