VIII:229 Mats Jansson Söderström

Soldat, rustmästare. Blev högst 89 år.

Uniformen kan ha sett ut ungefär som den här.
(Källa: www.tacitus.nu)

Född:

1719 Biskopskulla, Uppsala län.

1727? Oklarhet kring födelseåret. Hittar ej i fb.

Bosatt:

från 1747 till 1748 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [1]

Soldat.

Generalmönstring:

1748-05-16 Uppsala, Uppsala län. [2]

No. 87. "Anstält d. 25 majii ad interims antagen Matts Jansson Söderström. Gift. 21 år. Tjänstetid 11/12. Approb. Hela munderingen fattas."

Bosatt:

från 1749 till 1750 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [3]

Soldat.

Bosatt:

från 1750 till 1752 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [4]

Soldat.

Bosatt:

från 1752 till 1753 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [5]

Soldat.

Bosatt:

från 1754 till 1756 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [6]

Soldat.

Bosatt:

från 1756 till 1758 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [7]

Soldat.

Bosatt:

från 1758 till 1761 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [8]

Soldat. "Är commenderad." (I Pommern).

Generalmönstring:

1758-12-23 Gytzkow, Pommern, Tyskland. [9]

No. 87. Gift. 31 år. Tjänstetid 11 år.

Bosatt:

från 1761 till 1763 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [10]

Soldat. "Är commenderad."

Generalmönstring:

1761-11-13 Pommern, Tyskland. [11]

"Fången vid Anklamer redout 1760."

Bosatt:

1764 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [12]

Soldat.

Bosatt:

från 1765 till 1771 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [13]

Soldat. "Fången."

Generalmönstring:

1767-09-07 Uppsala, Uppsala län. [14]

"Mats Jansson Söderström fången 1760 och sedemera ei återkommit, hwarför roten blifwit ? för ledig wid cassationsmönstringen den 14 januarie 1763. Wacant. Ledig. Wacant."

Bosatt:

från 1778 till 1784 Homsta, Biskopskulla, Uppsala län. [15]

Soldat.

Bosatt:

från 1785 till 1790 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [16]

Soldat.

Generalmönstring:

1785-06-15 Uppsala, Uppsala län. [17]

"...från fångenskapen i Preussen nämnda år hemkommen soldaten Mats Jansson Söderström, född i Uppland, hwarit fången sedan 1760. 58 år. Tjänstetid 38 år. 5 fot 6 tum lång. Ogift."

Generalmönstring:

1789-12-21 Ekenäs, Finland. [18]

"Sjuk hemma i landet. 61 år. Tjänsteår 42. 5 fot 6 tum lång. Gift. Sjuk vid afmarschen. Sjuk hemorten." (Står felaktigt Matsson istället för Jansson).

Generalmönstring:

1792-06-16 Uppsala slott, Uppsala län. [19]

"Sjuk i hemorten. Får stå qvar enl. sal. Kungens? löfte, så länge han lefver och wara tjenstfri."

Bosatt:

från 1800 till 1806 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [20]

Rustm.

Generalmönstring:

1800-09-22 Uppsala, Uppsala län. [21]

"Får stå qwar enl. sal. Konungens löfte, så länge han lefver och wara tjenstefri."

Generalmönstring:

1803-06-20 Uppsala, Uppsala län. [22]

"75 år. 55 tjänsteår. Sjuk hemma på roten. Får stå qwar efter nådigste tillstånd."

Generalmönstring:

1806-06-16 Uppsala, Uppsala län. [23]

"79 år. 59 tjänsteår. Sjuk hemma på roten, får stå qwar efter nådigste tilstånd. Får stå qwar efter nådigste tillstånd."

Bosatt:

från 1807 till 1808 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [24]

Rustmästare. "Död."

Död:

1808-01-15 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län. [25]

"Rustmästaren Söderström. Ålderdom. 88 år."


Äktenskap med VIII:230 Brita Persdotter (1720 - <1785)

Vigsel:

1747-11-08 Homsta, Biskopskulla, Uppsala län. [26]

"Novembr. d. 8 wigdes soldaten af kongl. Upplands regemente och Lagunda compagnie No. 87 Mats Jansson Söderström med pigan Brita Pärsdotter i Homsta."

Barn:

 Jan (Johan) Matsson (1748 - 1769)
 Per Matsson (1750 - 1804)
 Brita Matsdotter (1753? - )
 Mats Matsson (1754? - )
 Anna Matsdotter (1758? - )


Äktenskap med Anna Ersdotter (1739 - 1808)

Vigsel:

1785-10-28 Homsta, Biskopskulla, Uppsala län. [27]

"Octobris d. 28 wigdes gamla soldaten för Homsta roten, No 87, Maths Söderström med enkan på Homsta ägor Anna Eriksdotter."


Noteringar

Upplands regemente, Lagunda (Hagunda) kompani No. 87 (Secondmajorens kompani), Söderby rote, Biskopskulla socken.

Deltog i Pommerska kriget.

"Med löfte om ekonomiska bidrag från Frankrike gav sig Sverige sommaren 1757 in i det sk sjuårskriget med 17000 man på den fransk-rysk-sachsisk-österikiska sidan. Det uppländska regemente som for till Tyskland var ålderstiget, dåligt utrustat och minimalt övat. Truppen tågade den 2 augusti genom Stockholm till Dalarö, där de steg ombord på de skepp som fraktade dem till "de långa marschernas krig". Kriget gick hårt åt den svenska armén inkl Upplands regemente. Som vanligt var det sjukdomar, dålig mat, undermålig utrustning och närmast obefintlig sjukvård som orsakade de flesta dödsfallen. De uppländska soldaterna blev, tillsammans med Södermanlands regemente, förlagda i staden Wolgast i östra Vorpommern. I början av oktober flyttade man sitt läger till staden Anklam som strax innan intagits.

Julen 1757 blev mycket orolig för upplänningarna, som var under hög beredskap i väntan på fientliga anfall. Ingen soldat fick klä av sig, de måste sova på nedre botten och med sina gevär laddade. Den 28 december fick garnisonen i Anklam order att utrymma staden och ansluta sig till huvudarmén. Morgonen därpå, när en preussisk trupp redan befann sig i utkanten av staden, avtågade svenskarna. För att uppehålla fienden och dölja reträtten kvarlämnades kapten Svinhufvud och sextio man ur Upplands regemente. De måste samma dag överlämna sig som krigsfångar till preussarna."

Källa: Marie Andersson, www.tillingetibble.se. ("Kungl. Upplands regementes historia", utgiven av Regementets historiekommitté samt "Många blev borta av upplänningarna" av Sivert Svärling.)

"Slaget vid Anklam stod den 28 januari 1760, mellan svenska och preussiska styrkor under det Pommerska kriget. Striden ägde rum i och runt staden Anklam". (Källa Wikipedia)

Trots att svenskarna segrade i slaget blev tydligen några svenskar tillfångatagna av preussarna.

"I januari 1760 rasade hårda strider i staden Anklam, där det lyckades preussarna att ta åtskilliga fångar, [...]. Flera av fångarna fördes till Magdeburg, [...], medan andra tvangs in i den preussiska arméns led."
"Det är inte helt förvånande att det just var Fredrik den Stores preussiska armé som begagnade sig av tvångsvärvade fångar. Armén var ökänd för sin järnhårda disciplin, som förvandlade soldaterna till viljelösa robotar. Den preussiska armén bestod till betydande del av opålitliga legosoldater av olika nationalitet, ovilliga bönder som tvångsrekryterats och tvångsvärvade utlänningar som varit oförsiktiga nog att resa genom Preussen. En annan stor grupp var krigsfångar av olika nationalitet, liksom diverse löst folk - inte sällan med kriminellt förflutet - som rafsats samman. Under detta krig bestod den preussiska armén till inte mindre än hälften av utländska soldater."
(Källa: Lars Ericson Wolke - Svenska knektar, Indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred)

Mats Jansson Söderström var till synes fången hos preussarna (eller andra) mellan 1760 och 1785, dvs i hela 25 år. Kan han ha varit tvångsrekryterad i den preussiska armén under denna tid?

Mats Jansson Söderström är mormors morfars farmors farfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1719
Födelse 1719 Biskopskulla, Uppsala län
1720
Makan VIII:230 Brita Persdotter föds 1720 Biskopskulla, Uppsala län
1739
Makan Anna Ersdotter föds 1739 Långtora, Uppsala län
>1747
Bosatt från 1747 till 1748 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [1]
1747
Vigsel VIII:230 Brita Persdotter 1747-11-08 Homsta, Biskopskulla, Uppsala län [26]
1748
Generalmönstring 1748-05-16 Uppsala, Uppsala län [2]
1748
Sonen Jan (Johan) Matsson föds 1748-10-24 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [28]
>1749
Bosatt från 1749 till 1750 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [3]
>1750
Bosatt från 1750 till 1752 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [4]
1750
Sonen VII:115 Per Matsson föds 1750-11-16 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [29]
>1752
Bosatt från 1752 till 1753 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [5]
1753?
Dottern Brita Matsdotter föds omkring 1753 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län
1754?
Sonen Mats Matsson föds omkring 1754 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län
>1754
Bosatt från 1754 till 1756 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [6]
>1756
Bosatt från 1756 till 1758 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [7]
1758?
Dottern Anna Matsdotter föds omkring 1758 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län
>1758
Bosatt från 1758 till 1761 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [8]
1758
Generalmönstring 1758-12-23 Gytzkow, Pommern, Tyskland [9]
>1761
Bosatt från 1761 till 1763 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [10]
1761
Generalmönstring 1761-11-13 Pommern, Tyskland [11]
1764
Bosatt 1764 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [12]
>1765
Bosatt från 1765 till 1771 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [13]
1767
Generalmönstring 1767-09-07 Uppsala, Uppsala län [14]
1769
Sonen Jan (Johan) Matsson dör 1769-06-02 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [30]
>1778
Bosatt från 1778 till 1784 Homsta, Biskopskulla, Uppsala län [15]
>1785
Bosatt från 1785 till 1790 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [16]
1785
Generalmönstring 1785-06-15 Uppsala, Uppsala län [17]
1785
Vigsel Anna Ersdotter 1785-10-28 Homsta, Biskopskulla, Uppsala län [27]
1789
Generalmönstring 1789-12-21 Ekenäs, Finland [18]
1792
Generalmönstring 1792-06-16 Uppsala slott, Uppsala län [19]
>1800
Bosatt från 1800 till 1806 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [20]
1800
Generalmönstring 1800-09-22 Uppsala, Uppsala län [21]
1803
Generalmönstring 1803-06-20 Uppsala, Uppsala län [22]
1804
Sonen VII:115 Per Matsson dör 1804-05-18 Norrtull, Biskopskulla, Uppsala län [31]
1806
Generalmönstring 1806-06-16 Uppsala, Uppsala län [23]
>1807
Bosatt från 1807 till 1808 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [24]
1808
Död 1808-01-15 Homsta soldattorp, Biskopskulla, Uppsala län [25]

Källor

[1]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 65 / sid 110 (AID: v120409.b65.s110, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[2]
Upplands regemente 026 (1748-1748) Bild 455 / sid 899 (AID: v68687.b455.s899, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[3]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 75 / sid 130 (AID: v120409.b75.s130, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[4]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 84 / sid 148 (AID: v120409.b84.s148, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[5]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 92 / sid 164 (AID: v120409.b92.s164, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[6]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 100 / sid 180 (AID: v120409.b100.s180, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[7]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 110 / sid 200 (AID: v120409.b110.s200, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[8]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 119 / sid 218 (AID: v120409.b119.s218, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[9]
Upplands regemente 027 (1758-1759) Bild 32 / sid 57 (AID: v68688.b32.s57, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[10]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 132 / sid 244 (AID: v120409.b132.s244, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[11]
Upplands regemente 028 (1761-1767) Bild 47 / sid 87 (AID: v68689.b47.s87, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[12]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 145 / sid 270 (AID: v120409.b145.s270, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[13]
Biskopskulla AI:2 (1724-1777) Bild 176 / sid 332 (AID: v120409.b176.s332, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[14]
Upplands regemente 028 (1761-1767) Bild 379 / sid 260 (AID: v68689.b379.s260, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[15]
Biskopskulla AI:3 (1778-1790) Bild 37 / sid 31 (AID: v120410.b37.s31, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[16]
Biskopskulla AI:3 (1778-1790) Bild 157 / sid 151 (AID: v120410.b157.s151, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[17]
Upplands regemente 032 (1785-1785) Bild 294 / sid 581 (AID: v68693.b294.s581, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[18]
Upplands regemente 033 (1789-1789) Bild 364 / sid 215 (AID: v82378.b364.s215, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[19]
Upplands regemente 034 (1792-1792) Bild 158 / sid 309 (AID: v82380.b158.s309, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[20]
Biskopskulla AI:4 (1800-1813) Bild 38 / sid 30 (AID: v120411.b38.s30, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[21]
Upplands regemente 035 (1800-1800) Bild 134 / sid 128 (AID: v82382.b134.s128, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[22]
Upplands regemente 036 (1803-1806) Bild 100 / sid 94 (AID: v82384.b100.s94, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[23]
Upplands regemente 036 (1803-1806) Bild 391 / sid 110 (AID: v82384.b391.s110, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[24]
Biskopskulla AI:4 (1800-1813) Bild 232 / sid 235 (AID: v120411.b232.s235, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[25]
Biskopskulla C:3 (1801-1861) Bild 142 / sid 383 (AID: v120437.b142.s383, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[26]
Biskopskulla C:2 (1722-1800) Bild 141 / sid 295 (AID: v120436.b141.s295, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[27]
Biskopskulla C:2 (1722-1800) Bild 160 / sid 335 (AID: v120436.b160.s335, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[28]
Biskopskulla (C) C:2 (1722-1800) Bild 43 / sid 99 (AID: v120436.b43.s99, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[29]
Biskopskulla C:2 (1722-1800) Bild 48 / sid 109 (AID: v120436.b48.s109, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[30]
Biskopskulla (C) C:2 (1722-1800) Bild 249 / sid 515 (AID: v120436.b249.s515, NAD: SE/ULA/10113)
 
 
[31]
Biskopskulla C:3 (1801-1861) Bild 139 / sid 389 (AID: v120437.b139.s389, NAD: SE/ULA/10113)