Personakt Antavla

VII:20 Ingeborg Ersdotter

Blev 47 år.

Far:VIII:39 Erik Olsson (1712 - 1747)
Mor:VIII:40 Ingeborg Jonsdotter (1712 - 1773)

Född:1746-12-21 Källbäcken, Hedesunda, Gävleborgs län 1)"Föräldrar Erich Olsson och hustru Ingebor Jonsdotter i Kiällbäcken. Vittnen: Comminister herr Pehr Halenius, Olof Jönsson i Kjessmansbo? - Comminsterns hustru madame Brita Lingren och hustru Anna Larsdotter i Kjessmansbo?".
Bosatt:från 1755 till 1767 Gisselbo Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län 2)Nr. 212. Piga.
Bosatt:från 1755 till 1767 Gisselbo Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län 3)Nr. 212. Piga.
Bosatt:från 1760 till 1768 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län 4)Nr. 212. Piga.
Bosatt:från 1769 till 1775 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län 5)
Bosatt:från 1776 till 1782 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län 6)
Bosatt:från 1783 till 1789 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län 7)
Bosatt:från 1790 till 1794 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län 8)
Död:1794-02-14 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län 9)"Bonden Jon Pehrssons uti Gisselbo hustru Ingebor Ersdotter, död d. 14 febr. af slag, på 47de året gammal."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.4, Födde,Dop,Vigsel,Död,Begravning, 1785 - 1821, 0-0, Bild 274 av 369, GID 1593.36.27400
 
Bouppteckning:1794-07-23 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län 10)År 1794 den 23 juli voro undertecknade kallade av bonden välförståndiga Jon Persson uti Gisselbo att förrätta bouppteckning efter hans med döden avgångna hustrun Ingebor Ersdotter, mellan honom och hans 3 omyndiga barn, son Jonas och döttrarne Anna och Ingebor, på hennes vägnar .... var tillstädes bonden Olof Persson i Fallet, häromefter göromålet företogs och blev å följande sätt verkställt:
Inventarium
Silver:
1 st silverkopp förgylld, tillhör son Jonas upptogs till..................3:-:-
1 st dito åt dottern Anna............................................................3:-:-
1 st dito åt dottern Ingebor........................................................3:-:-
1 st tumlare förgylld åt son Jonas..............................................1:8:-
1 st dito åt dottern Anna...........................................................1:8:-
1 st dito åt dottern Ingebor.......................................................1:8:-
Apart ugg? av fadern 1 st silverkopp som son Jonas fått till skänks av bonden Jöns Jonsson; dito 1 st mindre som var köpt för .......... åt son Jonas, vilka tillsammans värderas till........................................5:-:-
Sedan undantog fadern som sina 2 .... silver, 3 koppar förgyllda, vilka tillhopa .... värderades till........................................................10:-:-
.... .... .... ..... ..... ...... ....... utan nöjdes han med sitt undantag.................................................................................27:24:-
Koppar:
1 st kopparkittel om .... .............................................................3:16:-
1 st dito dito............................................................................3:16:-
1 st kopparkittel om .... .... .....................................................3:16:-
1 dito mindre upptogs till..........................................................1:32:-
1 st kopparflaska om 2 ½ kannors rymd..................................1:16:-
1 st kopparbunke stonna........................................................-:32:-
1 st dito mindre gammal...........................................................-:24:-
1 st kanna om 3 stops rymd gammal.......................................-:24:-
1 st kopparskopa ..... .............................................................-:12:-
1 st brännvinspanna med hatt och pipor.................................6:-:-
1 st inmurad panna.................................................................4:-:-
1 st mindre dito........................................................................2:-:-
1 st mullöga.............................................................................-:32:-
Mässing:
1 st kittel.................................................................................-:40:-
1 st dito..................................................................................-:40:-
1 st dito..................................................................................-:40:-
1 st skål med öron..................................................................-:24:-
1 st rivjärn...............................................................................-:8:-
1 st stonna ljusblack... ...........................................................-:4:-
1 st dito mindre.......................................................................-:2:-
1 st ...... ....... .........................................................................-:24:-
Tenn:
1 st stop.................................................................................-:24:-
1 st stop tillhörd son Jonas för barnpeng?..............................
1 st skål med öron tillhörd dottern Anna..................................
1 st större .... åt dottern Ingebor.............................................-:32:-
1 st mindre tennfat..................................................................-:8:-
1 st flatt dito...........................................................................-:24:-
1 st större dito........................................................................-:32:-
1 st djupt fat än större............................................................-:40:-
1 st supa fat djupt..................................................................-:40:-
1 st flatt dito...........................................................................-:32:-
1 st flatt fat mindre..................................................................-:24:-
1 st dito sämre........................................................................-:24:-
1 st dito..................................................................................-:24:-
1 st dito..................................................................................-:24:-
4 st mindre tallrikar á ........ ....................................................-:24:-
2 st dito dito...........................................................................-:8:-
1 st liten skål..........................................................................-:4:-
Blecksaker:
3 st skålar á ..... ....................................................................-:12:-
1 st .... ..... ............................................................................-:6:-
1 st mindre.............................................................................-:3:-
1 st brännvins...... .................................................................-:4:-
1 st gammal ljuslykta utan .... ...............................................-:2:-
Porslin:
20 st tallrikar á .... ................................................................-:40:-
1 st rosigt krus med lock.......................................................-:12:-
1 st blårosigt dito...................................................................-:12:-
1 st flatt fat rosigt..................................................................-:8:-
Säng- och gångkläder:
1 st svart lumlotts?klänning...................................................4:-:-
1 st svart sattins dito..............................................................2:-:-
1 st ny sattins tröja................................................................-:40:-
1 st blå sattins tröja...............................................................-:32:-
1 st ny blå vadmalströja........................................................-:40:-
1 st gammal svart sattins tröja................................................-:12:-
1 st blå vadmalströja..............................................................-:24:-
1 st svart dito dito...................................................................-:16:-
1 st röd dito dito.....................................................................-:12:-
1 st blå tröja............................................................................-:12:-
1 st skinntröja skinntyg............................................................-:8:-
1 st Gotlandströja ...... .............................................................-:8:-
1 ... röda ........... ....................................................................-:12:-
1 st blårandig yllekjortel..........................................................-:32:-
1 st dito något sämre..............................................................-:24:-
1 st randig ..... ........................................................................1:-:-
1 st blå lintygskjortel................................................................-:24:-
1 st dito dito dito.....................................................................-:24:-
1 st gammal rödrandig.............................................................-:24:-
1 st dito sämre........................................................................-:12:-
1 st sämre blårandig...............................................................-:12:-
1 st ljus och rödrandig............................................................-:21:4
1 st sämre blårandig kjortel.....................................................-:12:-
1 st sämre ....randig ljus..........................................................-:12:-
1 st rödrosigt satin livstycke....................................................-:24:-
1 st callminks dito...................................................................-:24:-
1 st gott blårandigt..................................................................-:12:-
1 st gulrandigt.........................................................................-:12:-
1 st sämre ljusrandigt...............................................................-:12:-
1 st brunrandigt gult.................................................................-:12:-
1 st dito....................................................................................-:16:-
1 st dito sämre grönrandigt......................................................-:6:-
1 st gammalt rödrandigt............................................................-:5:-
1 st blårandigt dito....................................................................-:8:-
1 st gammalt blåbottnigt............................................................-:6:-
1 st sämst, med skinn under.....................................................-:4:-
1 st förkläde av lärft..................................................................-:8:-
1 st blåbottnigt bättre................................................................-:16:-
1 st dito rödrandigt....................................................................-:12:-
1 st dito av vitt lärft...................................................................-:12:-
1 par ....strumpor......................................................................-:8:-
1 st gammal läfts övandel?.......................................................-:8:-
1 st dito blågarns dito...............................................................-:8:-
1 st gammal särk.......................................................................-:6:-
1 st vitrandigt livstycke..............................................................-:8:-
2 st särkar tillsammans.............................................................-:16:-
1 st triumphants mössas............................................................-:32:-
1 st mörkbrun dito......................................................................-:24:-
1 st gammal ljusbrun..................................................................-:8:-
1 st rödbrun................................................................................-:24:-
1 par röda ludna handskar........................................................-:8:-
1 par svarta med gröna ändar...................................................-:6:-
1 st apart rödrandigt förkläde....................................................-:12:-
1 st svart silkesduk fick son Jonas
1 st damast med brun botten fick Ingebor
1 st brun dito fick Anna
1 st .... bordduk..........................................................................3:-:-
1 st mindre duk.........................................................................-:24:-
1 st ..... duk med fransar............................................................-:12:-
1 st mindre lärftslakan...............................................................-:24:-
1 st grov duk.............................................................................-:32:-
Faderns änklingasäng:
1 st ..... lakan
1 st nytt åkläde
1 st ny fäll
1 st kudde med dun uti och örngottsvar
1 st dito med fjun uti och blått var på
1 st cattunstäcke, stuggadt, fick Jonas
1 st rödbrunt dito åt dottern Anna
1 st dito dito åt dottern Ingebor
1 st örngottsvar av cattun åt Jonas
1 st dito åt dottern Anna
1 st dito åt dottern Ingebor
2 ..... täcken tog fadern undan att för sig själv behålla, som han köpt under sin tid då han vara ogift
1 par gardiner värderat till.........................................................-:16:-
2 st kuddar i vardagsstugan á 6 skilling...................................-:12:-
1 st lakan................................................................................-:12:-
.............. ................. ................... ...........................................-:16:-
1 st sängtäcke.........................................................................2:8:-
1 st blått dito............................................................................2:24:-
1 st god fäll..............................................................................1:32:-
1 st dito dito.............................................................................1:32:-
1 st dito sämre..........................................................................-:40:-
1 st kudde med snyggt cattunsöverdrag..................................-:40:-
Vinter- och sommarkörredskap:
1 st .... kärra............................................................................4:-:-
1 st .... släde............................................................................1:-:-
8 par skacklar..........................................................................-:32:-
4 st långslädar.........................................................................2:-:-
5 st dito...................................................................................1:32:-
3 st trästockar.........................................................................1:-:-
1 st åkerharv...........................................................................-:40:-
2 st bandskrindor till.... ............................................................-:12:-
1 st vagn.................................................................................3:-:-
1 st dyngkärra med .... ..... ......................................................1:-:-
1 st dito med dito.....................................................................-:32:-
1 st dito med dito.....................................................................-:24:-
3 st kolstigar............................................................................1:-:-
2 st halmskrindor......................................................................-:8:-
5 par behållna skacklar...........................................................1:32:-
1 par gamla dito.......................................................................-:8:-
Diverse husgerådssaker:
3 st huggjärn............................................................................-:12:-
1 st täljjärn................................................................................-:12:-
1 st dymlingsnaver....................................................................-:6:-
1 st .... stör................................................................................-:12:-
1 st ... stång ........ ....................................................................-:3:-
1 st oxhyvel...............................................................................-:4:-
1 st tömhyvel.............................................................................-:4:-
2 par kannor och stop...............................................................-:16:-
1 st ...... ....... ............................................................................-:4:-
1 st dito......................................................................................-:6:-
1 st dito ............ ........................................................................-:4:-
1 st drickstunna om 5 såar....................................................-:40:-
1 st dito dito om 4......................................................................-:32:-
1 st dito sämre...........................................................................-:24:-
1 st dito om 3.............................................................................-:16:-
1 st ölkar om 5...........................................................................-:32:-
1 ....... om 5................................................................................-:32:-
1 st dito om 4..............................................................................-:24:-
1 st så.........................................................................................-:6:-
1 st sämre dito............................................................................-:4:-
3 st .... .... ..................................................................................-:6:-
1 st slipsten med järnnav............................................................2:-:-
Hästar:
1 st ljust rödbläsig......................................................................8:-:-
1 st dito grå...............................................................................8:-:-
1 st ..... ...................................................................................10:-:-
1 st svart sto, undantogs till kyrkokost åt Olof Olsson. jämte annat som han kan behöva honom till......................................................26:-:-
Kokreatur:
12 st kor..................................................................................48:-:-
1 st 3 sommrars oxe................................................................4:-:-
3 st ... sommars kvigor............................................................12:-:-
4 st förrsommars oxar..............................................................5:-:-
5 st ..... ............... ..................................................................2:24:-
2 st 3 års bockar.....................................................................1:32:-
3 st risbit.................................................................................1:24:-
5 st killar..................................................................................-:20:-
7 st svin..................................................................................3:24:-
2 st förrårssvin.........................................................................4:-:-
2 st .... svin..............................................................................2:-:-
4 st grisar, födda i år................................................................2:-:-
4 st spädkalvar........................................................................1:16:-
Summa inventarium:.............................................................248:14:4

Med föregående bouppteckning fann vi oss ömsesidigt nöjda, samt att ingenting med vett och vilja undandöljts, ... kan med livlig ed bekräftas, om så påfordras skulle
Jon Jonsson i Gisselbo
Värderingsmän
Olof Nordqvist
Olof Persson i Fallet
Jon Persson i ...........
 

Äktenskap med VII:19 Jonas (Jon) Persson (1744 - 1798)

Vigsel:1771-11-10 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län 11)"Brudgum drängen Jon Persson i Byn, brud pigan Ingebor Ersdotter i Gisselbo. Morgongåva: 40 lod silver och klädning."

Barn:
Jöns Jonsson (1772 - 1773)
Jonas Jonsson (1779 - )
VI:10 Anna Jonsdotter (1783 - 1851)
Ingeborg Jonsdotter (1787 - )

Noteringar

Ingeborg Ersdotter är farfars morfars farmors mor till Bengt Peter.

Ingeborg Ersdotter är farfars morfars farmors farmors fasters dotterdotter till Bengt Peter.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1746 Födelse 1746-12-21 Källbäcken, Hedesunda, Gävleborgs län.  1)
1747 3 mån Fadern VIII:39 Erik Olsson dör 1747-04-05 Källbäcken, Hedesunda, Gävleborgs län 12).
>1755 Bosatt från 1755 till 1767 Gisselbo Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län.  2)
>1755 Bosatt från 1755 till 1767 Gisselbo Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län.  3)
>1760 Bosatt från 1760 till 1768 Svarta, Hedesunda, Gävleborgs län.  4)
1762 15 år Halvsystern Karin Ersdotter dör 1762-03-16 Källbäcken, Hedesunda, Gävleborgs län.
1767 20 år Halvsystern Kerstin Ersdotter dör 1767-07-28 Brunn, Hedesunda, Gävleborgs län 13).
>1769 Bosatt från 1769 till 1775 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.  5)
1771 24 år Vigsel VII:19 Jonas (Jon) Persson 1771-11-10 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.  11)
1772 Sonen Jöns Jonsson föds 1772 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.
1773 Sonen Jöns Jonsson dör 1773 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.
1773 26 år Modern VIII:40 Ingeborg Jonsdotter dör 1773-02-04 Brunn, Hedesunda, Gävleborgs län 14).
>1776 Bosatt från 1776 till 1782 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.  6)
1779 Sonen Jonas Jonsson föds 1779 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.
>1783 Bosatt från 1783 till 1789 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.  7)
1783 36 år Dottern VI:10 Anna Jonsdotter föds 1783-10-06 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län 15).
1787 Dottern Ingeborg Jonsdotter föds 1787 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.
1789 42 år Halvbrodern Jonas Ersson dör 1789-08-24 Brunn, Hedesunda, Gävleborgs län 13).
>1790 Bosatt från 1790 till 1794 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.  8)
1790 43 år Halvsystern Kerstin Ersdotter dör 1790-04-16 Ullanda, Hedesunda, Gävleborgs län.
1792 45 år Systern Anna Ersdotter dör 1792-02-04 Högnäs, Hedesunda, Gävleborgs län.
1794 47 år Död 1794-02-14 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.  9)
1794 Bouppteckning 1794-07-23 Gisselbo, Hedesunda, Gävleborgs län.  10)

Källor

1)Hedesunda C:2 (1728-1761) Bild 130 / sid 253 (AID: v135471.b130.s253, NAD: SE/HLA/1010068)
  
2)Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 274 / sid 284 (AID: v135425.b274.s284, NAD: SE/HLA/1010068)
  
3)Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 247 / sid 245 (AID: v135425.b247.s245, NAD: SE/HLA/1010068)
  
4)Hedesunda AI:5 (1750-1768) Bild 39 (AID: v135424.b39, NAD: SE/HLA/1010068)
  
5)Hedesunda AI:7 (1769-1775) Bild 90 / sid 84 (AID: v135426.b90.s84, NAD: SE/HLA/1010068)
  
6)Hedesunda AI:8 (1776-1782) Bild 106 / sid 100 (AID: v135427.b106.s100, NAD: SE/HLA/1010068)
  
7)Hedesunda AI:9 (1783-1789) Bild 106 / sid 99 (AID: v135428.b106.s99, NAD: SE/HLA/1010068)
  
8)Hedesunda AI:10a (1790-1796) Bild 107 / sid 100 (AID: v135429.b107.s100, NAD: SE/HLA/1010068)
  
9)Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 266 (AID: v135473.b266, NAD: SE/HLA/1010068)
  
10)Gästriklands domsaga FII:4 (1791-1796) Bild 299 / sid 63 (AID: v154657.b299.s63, NAD: SE/HLA/1040018)
  
11)Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 109 / sid 211 (AID: v135472.b109.s211, NAD: SE/HLA/1010068)
  
12)Hedesunda C:2 (1728-1761) Bild 132 / sid 257 (AID: v135471.b132.s257, NAD: SE/HLA/1010068)
  
13)Hedesunda Släktbok 1997 sid 192
  
14)Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 125 / sid 243 (AID: v135472.b125.s243, NAD: SE/HLA/1010068)
  
15)Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 253 / sid 499 (AID: v135472.b253.s499, NAD: SE/HLA/1010068)