VII:65 Olof Karlsson

Bonde. Blev ca 42 år.

Antavla

Far:

 Karl Olsson (1707? - 1767)

Mor:

 Annika Andersdotter (1700? - 1767)

Född:

omkring 1742 Lekåsa, Skaraborgs län.

1740?

Inflyttning:

1774 Mölntorp, Önum, Skaraborgs län. [1]

"Danne- och änkemannen Olof Carlsson." Från Bitterna.

Bosatt:

från 1774 till 1775 Mölntorp, Önum, Skaraborgs län. [2]

Bonde.

Utflyttning:

1777 Mölntorp, Önum, Skaraborgs län. [3]

Bosatt:

från 1777 till 1784 Söltorp, Eling, Skaraborgs län. [4]

Inflyttning:

1777-06-19 Söltorp, Eling, Skaraborgs län. [5]

Bosatt:

1778 Frälsegården Noltorp, Eling, Skaraborgs län. [6]

Död:

1784-04-08 Söltorp, Eling, Skaraborgs län. [7]

"Olof Carlsson. Bonde i Söltorp. 44 år gl af watusot."

Bouppteckning:

1784-05-11 Söltorp, Eling, Skaraborgs län. [8]

"Åhr 1784 den 11. may, blef uppå änkjan Kjerstin Bengtsdotters å Cornetts boställe Söltorp begäran laga bouppteckning förrättad öfwer qwarlåtenskapen som den fants efter dess aflidne man Olof Carlsson, hwilken kommer att fördelas mellan dess efterlemnade barn med förra giftet, Annika och Ingrid Olofsdöttrar, samt qwarlemnade hustrun Kjerstin Bengtsdotter och med henne sammanaflade och ännu lefwande barn, Carl och Bengt Olofssöner, den förra 8. och den sednare 6. åhr, samt dottren Catharina Olofsdotter 1. åhr gammal, för hwilka omyndiga såsom förmyndare föreslås förra gästgifwaren Anders Jacobsson i Östergl: Lekåsa, och är förmyndare för de förstnämnda 2ne omyndiga, bonden Nils Olofsson i Herregl: Kjedum härwid tillstädes
Ägendommen uppgifwas af änkjan Kjerstin Bengtsdotter och befunnes som följer:

Silver:
Liten bägare................................................................................1.-.-
Koppar:
Kittel 1 lod.................................................................................1.32.-
Dito 18 .....................................................................................1.24.-
Dito 8........................................................................................-.32.-
Gammal panna..........................................................................-.2.-
Järnsaker:
Kokgryta....................................................................................-.12.-
1 st gryta...................................................................................-.4.-
1 st dito.....................................................................................-.6.-
1 st bakpanna gammal..............................................................-.3.-
1 st liten ?..................................................................................-.1.-
1 st potta stor............................................................................-.4.-
2 st gamla huggjärn...................................................................-.10.-
1 st kolhacka.............................................................................-.-.6
1 st hackspade.........................................................................-.-.6
2 st huggjärn, en fil och en rasp................................................-.4.-
1 st bandkniv.............................................................................-.2.-
2 st navrar..................................................................................-.4.-
2 ne par hovtyg..........................................................................-.4.-
1 st brödknäck...........................................................................-.1.-
4 st liar........................................................................................-.8.-
2 st skäror..................................................................................-.1.-
1 st spade..................................................................................-.4.-
1 st järnskodd ?.........................................................................-.-.6
1 st järn? till kapspåning............................................................-.8.-
1 st torvspade............................................................................-.3.-
1 st låda med päronskrå............................................................-.3.-
3 st dito.....................................................................................-.1.6
1 st pinne och 1 spiklår............................................................-.1.6
1 st handsåg............................................................................-.2.-
1 st trädgårdshacka..................................................................-.1.-
Trä och husgeråd:
5 st kar......................................................................................-.16.-
1 st ståndtunna..........................................................................-.1.-
3 st kar.......................................................................................-.4.-
2 st dito......................................................................................-.3.-
3 st drickstunnor.........................................................................-.24.-
2 st gamla spannar.....................................................................-.2.-
2 st gamla tunnor.......................................................................-.1.6
4 st kärnor..................................................................................-.4.-
1 st gammal vattenså.................................................................-.3.-
2 st ?såll.....................................................................................-.3.-
1 st kista av ek..........................................................................-.16.-
1 st skrin....................................................................................-.4.-
1 st brännvinsfjärding.................................................................-.2.-
4 st lockbyttor............................................................................-.8.-
4 st mjölkbunkar........................................................................-.12.-
1 st mjölkstop.............................................................................-.1.6
2 st gamla byttor.........................................................................-.1.-
5 st träfat...................................................................................-.5.-
1 dussin trätallrikar.....................................................................-.1.6
4 st smöraskar............................................................................-.2.-
2 st små träfat............................................................................-.-.6
2 st målade askar......................................................................-.2.-
2 st benfat och 3 tallrikar...........................................................-.3.-
1 st lampa..................................................................................-.1.-
1 st betsman..............................................................................-.2.-
1 st kantig halvskeppa..............................................................-.-.6
1 st gammal fjärding...................................................................-.-.6
1 st öskar...................................................................................-.-.16
3 st spinnrockar.........................................................................-.16.-
1 st vävstol................................................................................-.24.-
1 par varpar...............................................................................-.4.-
6 st vävskedar och 2 par ?........................................................-.24.-
1 par kardor...............................................................................-.6.-
1 st bol.......................................................................................-.2.-
2 st gamla häcklor......................................................................-.5.-
2 st rullerstolar............................................................................-.2.-
1 st ämbar.................................................................................-.1.6
1 st fågelfåll?.............................................................................-.1.-
1 st hårsikt.................................................................................-.2.-
1 st ?såll....................................................................................-.1.-
1 st bandstol..............................................................................-.1.-
1 st liten träflaska.......................................................................-.1.6
2 st buteljer och 1 glas...............................................................-.4.-
Åk- och körredskap:
1 st järnskodd vagn...................................................................2.-.-
1 st ?vagn.................................................................................-.12.-
1 st vagn gammal......................................................................-.8.-
1 st plog med ?.........................................................................-.16.-
2 st harvar................................................................................-.40.-
1 st kärra?................................................................................-.8.-
1 st åksläde..............................................................................-.10.-
1 par järnskodda kälkar...........................................................-.32.-
1 st åkarkrok............................................................................-.3.-
Någon upphuggare gårdsredskap...........................................-.4.-
2 st oxok..................................................................................-.8.-
1 st mansridsadel med betsel..................................................-.24.-
3 st selar med tömmar............................................................-.12.-
2 st vävlingar? och en ?........................................................-.12.-
3 st gamla kap?.....................................................................-.3.-
1 st slipsten..............................................................................-.1.-
3 st grepar..............................................................................-.2.-
Den aflidens gångkläder med mera:
1 st ljusblå vadmalsrock..........................................................1.16.-
1 st blå ?jacka.........................................................................-.32.-
1 st gammal kapprock..............................................................-.8.-
1 st blå väst.............................................................................-.24.-
1 st grå rock och väst.............................................................-.32.-
1 st gammal päls.....................................................................-.4.-
1 st gammalt livstycke och 1 par skinnbyxor............................-.4.-
5 par ullstrumpor.......................................................................-.24.-
1 par stövlar.............................................................................-.16.-
1 par skor.................................................................................-.6.-
2 st gamla karpuser..................................................................-.1.-
1 st hatt....................................................................................-.4.-
4 st skjortor..............................................................................-.16.-
3 st sockor...............................................................................-.16.-
1 st berett och 3 oberedda fårskinn.........................................-.12.-
1 st nattkappa med 1 par halvärmar........................................-.6.-
1 st psalmbok...........................................................................-.3.-
30 aln blågarn a 2 skilling aln...................................................1.12.-
10 aln lärft a 3 skilling alnen.....................................................-.30.-
1 st bänkdyna..........................................................................1.-.-
1 st nattmössa, 1 par snösockor och ett par vantar................-.8.-
1 st bordkläde...........................................................................-.6.-
1 st bordduk............................................................................-.5.-
1 st fjäderbolster.......................................................................1.32.-
2 st blågarnslakan....................................................................-.12.-
3 st åcklådor?..........................................................................-.6.-
1 st gammla varpa....................................................................-.1.-
1 st puta...................................................................................-.4.-
2 st handdukar..........................................................................-.4.-
1 st bordduk..............................................................................-.8.-
Kreatur:
1 st svart sto..............................................................................6.-.-
1 st dito äldre.............................................................................4.-.-
1 st fåle i 3dje år.......................................................................5.-.-
1 par oxar..................................................................................8.16.-
1 st stut.....................................................................................1.8.-
1 st dito......................................................................................-.40.-
1 st dito......................................................................................-.32.-
2 st kor a 4 riksdaler..................................................................8.-.-
1 st dito......................................................................................2.32.-
1 st dito......................................................................................3.16.-
2 st kvigor a 1 riksdaler 32 skilling..............................................3.16.-
1 st kvigkalv..............................................................................-.32.-
8 st får och 5 lamm....................................................................5.-.-
1 st galt......................................................................................-.32.-
1 st dito......................................................................................-.16.-
1 st sugga.................................................................................-.40.-
2 st grisar..................................................................................-.24.-
Höst- och vårutsäde:
3 1/2 skeppa råg.......................................................................2.44.-
1 skeppa korn............................................................................-.32.-
30 skeppor havre a 20 skilling 12 24........................................16.4.-
Summa:....................................................................................94.36.6

Sterbhusets ? och skuld:
Skyldig ? för 1/4 Söltorp enligt hållen husesyn.......................14.32.-
Efter idag hållen besiktning kommer ett tak och ladugården som i
avseende till foder bristår avtagit att påtäckas med 20 tjog halm a 24 skilling.......................................................................................10.-.-
Skyldig till drängen Olof på ? Bohl eller Bilsholm........................3.32.-
Till cornettblåsaren Stomberg....................................................10.16.-
Till Lars T? änka Maria i Naum.................................................-.16.-
Till klockaren Lars i Bregården..................................................-.4.6
Till sonen på Stommen..............................................................-.4.6
Till herr kyrkoherden Holmeen...................................................2.4.-
Till herr comminister Silven..........................................................-.16.-
Till Maria i Skog.........................................................................1.8.-
Innestående barnarv enligt tingsrättsdom af d. 27 feb. 1782 med
upplupen ränta..........................................................................25.10.-
Till Anders i Giösbo....................................................................-.12.-
Till Lars i Läftorp?......................................................................-.5.-
Till Håkan i Frälsegården för 1/2 tålf brädor...............................-.24.-
Till nämndeman Petter i Lunnabo..............................................-.8.-
De fattigas andel qvitteras med..................................................-.6.-
Bouppteckningsmännens arvode..............................................1.16.-
Utläser af detta document samt förmyndare dem jämte chartor
wid tinget ungefärligen:..............................................................-.40.-
Summa:.....................................................................................71.14.-

Att all ägendom sålunda wara rätteligen uppgifven och intet med wett och vilja undandöljt kan jag med liflig ed ? om så påfordras skulle:
Kierstin Bengtsdotter

Såsom uppteck- och wärderingsmän underskrifver:
Jon Andersson nämndeman
Anders Swensson i Skog"


Barn med ?

Barn:

 Annika Olsdotter (1763 - )
 Ingrid Olsdotter (1767 - )


Äktenskap med VII:66 Kerstin Bengtsdotter (1751 - )

Vigsel:

1774-12-16 Mölntorp, Önum, Skaraborgs län. [9]

"Änk. Olof Carlsson, pig. Kierstin Bengtsd. Föräldrar: Carl Olofsson, Annika Andersd., Bengt Olofsson, Catharina Larsd. Mölntorp Önum,

Barn:

 Karl Olsson (1775 - 1853)
 Bengt Olsson (1778 - )
 Katarina Olsdotter (1782 - )


Noteringar

Olof Karlsson är morfars farfars farfars far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1742?
Födelse omkring 1742 Lekåsa, Skaraborgs län
1751
Makan VII:66 Kerstin Bengtsdotter föds 1751-10-15 Ravelsgården, Österbitterna, Skaraborgs län [10]
1763
Dottern Annika Olsdotter föds 1763 Bitterna, Skaraborgs län
1767
Dottern Ingrid Olsdotter föds 1767 Bitterna, Skaraborgs län
1767
Fadern VIII:129 Karl Olsson dör 1767-04-16 Bol, Eling, Skaraborgs län [11]
1767
Modern VIII:130 Annika Andersdotter dör 1767-12-29 Bol, Eling, Skaraborgs län [11]
1774
Inflyttning 1774 Mölntorp, Önum, Skaraborgs län [1]
>1774
Bosatt från 1774 till 1775 Mölntorp, Önum, Skaraborgs län [2]
1774
Vigsel VII:66 Kerstin Bengtsdotter 1774-12-16 Mölntorp, Önum, Skaraborgs län [9]
1775
Sonen VI:33 Karl Olsson föds 1775-09-24 Mölntorp, Önum, Skaraborgs län [12]
1777
Utflyttning 1777 Mölntorp, Önum, Skaraborgs län [3]
>1777
Bosatt från 1777 till 1784 Söltorp, Eling, Skaraborgs län [4]
1777
Inflyttning 1777-06-19 Söltorp, Eling, Skaraborgs län [5]
1778
Bosatt 1778 Frälsegården Noltorp, Eling, Skaraborgs län [6]
1778
Sonen Bengt Olsson föds 1778-02-16 Frälsegården Noltorp, Eling, Skaraborgs län [13]
1782
Dottern Katarina Olsdotter föds 1782-11-02 Söltorp, Eling, Skaraborgs län [14]
1784
Död 1784-04-08 Söltorp, Eling, Skaraborgs län [7]
1784
Bouppteckning 1784-05-11 Söltorp, Eling, Skaraborgs län [8]

Källor

[1]
Skarstad C:3 (1749-1787) Bild 127 / sid 243 (AID: v12671.b127.s243, NAD: SE/GLA/13473)
 
 
[2]
Önum AI:1 (1775-1779) Bild 13 / sid 15 (AID: v12788.b13.s15, NAD: SE/GLA/13674)
 
 
[3]
Skarstad C:3 (1749-1787) Bild 128 / sid 245 (AID: v12671.b128.s245, NAD: SE/GLA/13473)
 
 
[4]
Eling AI:1 (1774-1801) Bild 23 / sid 36 (AID: v9854.b23.s36, NAD: SE/GLA/13101)
 
 
[5]
Bitterna E:1 (1818-1837) Bild 39 / sid 14 (AID: v6869.b39.s14, NAD: SE/GLA/13027)
 
 
[6]
Eling AI:1 (1774-1801) Bild 14 / sid 18 (AID: v9854.b14.s18, NAD: SE/GLA/13101)
 
 
[7]
Eling C:1 (1710-1791) Bild 95 / sid 181 (AID: v9649.b95.s181, NAD: SE/GLA/13101)
 
 
[8]
Barne häradsrätt FII:4 (1777-1784) Bild 552 / sid 1035 (AID: v143445.b552.s1035, NAD: SE/GLA/11022)
 
 
[9]
Skarstad C:3 (1749-1787) Bild 102 / sid 193 (AID: v12671.b102.s193, NAD: SE/GLA/13473)
 
 
[10]
Österbitterna C:1 (1731-1787) Bild 108 / sid 207 (AID: v9644.b108.s207, NAD: SE/GLA/13695)
 
 
[11]
Eling C:1 (1710-1791) Bild 93 / sid 177 (AID: v9649.b93.s177, NAD: SE/GLA/13101)
 
 
[12]
Skarstad C:3 (1749-1787) Bild 59 / sid 107 (AID: v12671.b59.s107, NAD: SE/GLA/13473)
 
 
[13]
Eling C:1 (1710-1791) Bild 85 / sid 161 (AID: v9649.b85.s161, NAD: SE/GLA/13101)
 
 
[14]
Eling C:1 (1710-1791) Bild 86 / sid 163 (AID: v9649.b86.s163, NAD: SE/GLA/13101)