VII:119 Anders Andersson

Bergsman. Blev 36 år.

Antavla

Far:

 Anders Zakrisson (1735 - 1794)

Mor:

 Anna Jönsdotter (1739 - 1816)

Född:

1770-01-11 Dalby, Hammar, Örebro län. [1]

"D. 11 född, d. 14 döpt Anders Andersson i Dahlby. Fadren Anders Zacharisson, modren Anna Jönsdotter. Testes: Johan Larsson i Dahlby, drängen Johan Jönsson i Fröshyttan, hustru Brita Hansdotter och pigan Catharina Jonsdotter i Dahlby."

Bosatt:

från 1791 till 1803 Dalby, Hammar, Örebro län. [2]

Bosatt:

från 1804 till 1806 Dalby, Hammar, Örebro län. [3]

"Död 1806."

Död:

1806-01-16 Dalby, Hammar, Örebro län. [4]

"G.m. And. Anderss. i Dalby. Feber. 36 år."

Bouppteckning:

1806-02-15 Dalby, Hammar, Örebro län. [5]

"År 1806 den 15 februari, blev uppå vederbörandes begäran, laga bouppteckning hållen efter bergsmannen Anders Andersson i Dahlby, som med döden avled den 16 siste januari, och lämnat efter sig, jämte änkan hustru Maja Andersdotter, tre omyndiga barn, nämligen dottren Anna Maja på 10, dottren Greta Lisa på 6 och son Anders på 3je åren gamla. Änkan förmantes efter ärvdabalken 9 cap: 1§, att riktigt uppgiva boet sådant som det vid dödsstunden befanns och blev därefter upptecknat som följer, nämligen:

Silver:
1 st silver fickur..................................................................10.-.-
1 st oförgyld silverkopp 3 ½ lod á 20 skilling.......................1.22.-
1 st dito 4 ½ lod..................................................................1.42.-
1 st förgyld dito 4 lod á 24 skilling.......................................2.-.-
2 st matskedar 9 lod á 24 skilling.......................................4.24.-
1 st gammal dito................................................................-.32.-
2 st metalskedar...............................................................-.16.-
1 st kalk 3 ½ lod á 24 skilling.............................................1.36.-
Tenn:
1 st soppskål.....................................................................2.-.-
1 st stop............................................................................-.28.-
4 st djupa tallrikar..............................................................1.-.-
3 st flata dito......................................................................-.24.-
3 st dito..............................................................................-.24.-
7 st dito gamla....................................................................-.37.4
1 st flatt fat..........................................................................-.24.-
1 st dito...............................................................................-.16.-
1 st djupt dito.......................................................................-.40.-
1 st förlaggsslev...................................................................-.12.-
1 st liten skål........................................................................-.8.-
2 st kåsor.............................................................................1.-.-
1 st kvarter...........................................................................-.5.11
2 st gamla ljusstakar.............................................................-.12.-
1 st liten tallrik.......................................................................-.4.-
Koppar:
1 st inmurspanna med behör................................................25.-.-
1 st lyttpanna med hatt........................................................10.-.-
1 st kittel obrukad.................................................................6.10.8
1 st dito................................................................................5.37.4
1 st sotig dito........................................................................10.-.-
1 st öskittel...........................................................................1.32.-
3 st fat..................................................................................2.24.-
1 st skål...............................................................................-.16.-
1 st kruka............................................................................1.8.-
1 st dito................................................................................-.40.-
1 st dito................................................................................-.38.-
1 st tratt...............................................................................-.12.-
1 st fotpanna.......................................................................-.40.-
1 st dito................................................................................-.24.-
1 st dito.................................................................................-.16.-
1 st bättre malmgryta.............................................................4.-.-
1 st gammal dito....................................................................2.24.-
1 st bjällra..............................................................................-.8.-
Järnsaker:
1 st gryta 6 kr med lock.......................................................-.40.-
1 st dito 4 dito......................................................................-.21.4
1 st dito 1 dito med lock.......................................................-.9.4
1 st spishäll med uppståndare...............................................3.-.-
1 st stor brandring.................................................................-.8.-
2 st små dito.........................................................................-.5.4
2 st små hällar......................................................................-.24.-
3 st eldgafflar.......................................................................-.16.-
2 st täljyxor...........................................................................-.24.-
6 st skyryxor.........................................................................1.24.-
2 st handyxor........................................................................-.24.-
9 st bättre liar.......................................................................2.12.-
7 st dito sämre.....................................................................-.37.4
6 st skäror...........................................................................-.12.-
4 st bergnavrar, 1 slägga.....................................................1.-.-
2 st knostor?........................................................................1.8.-
1 st gruvstång......................................................................-.20.-
Malmborredskapen..............................................................-.40.-
2 st järnkedjor......................................................................1.16.-
1 st stångkedja....................................................................-.5.4
1 st väggdrag......................................................................-.2.8
1 st hållhake........................................................................-.5.4
20 ... stångjärn á 32.............................................................13.16.-
1 st hagforma?.....................................................................-.2.8
1 st hovtyg...........................................................................-.4.-
1 st eldtång..........................................................................-.1.-
1 st koskälla.........................................................................-.8.-
1 st hyvelbänk......................................................................-.32.-
1 st svarvstol m.m.................................................................4.-.-
Snickarredskap med huggjärn, 21 st hyvlar, sågar m.m.......5.-.-
1 st litet skruvstäd................................................................-.32.-
Smedjeredskap med bälg, städ, 1 slägga, 2 hamrar, 3 tänger....3.32.-
2 st ullsaxar och en mansax.................................................-.16.-
2 par bordknivar med halv skaft...........................................1.-.-
3 par sämre...........................................................................-.12.-
2 st axlar...............................................................................1.32.-
1 st ny årderbill......................................................................-.16.-
3 st filar.................................................................................-.8.-
1 st slipa................................................................................-.8.-
Trähusgerådsaker:
1 st målat fällbord..................................................................2.-.-
1 st fonerad skåp..................................................................6.-.-
1 st skänkskåp.....................................................................3.16.-
1 st målad soffa.....................................................................1.16.-
1 st dito................................................................................1.16.-
4 st målade karmstolar..........................................................1.-.-
6 st omålade........................................................................-.32.8
1 st väggur av metall...........................................................1.32.-
2 st blankar?........................................................................3.32.-
1 st kylfat med 3 st pipor......................................................2.16.-
1 st stor brännvinstunna......................................................1.-.-
1 st dito...............................................................................1.16.-
1 st brännvinsflaska............................................................-.24.-
1 st dito...............................................................................-.12.-
4 st sår................................................................................1.16.-
2 st kar gamla......................................................................1.16.-
1 st gammal dito...................................................................-.8.-
1 st locktina.........................................................................-.40.-
1 st koltunna........................................................................-.16.-
5 st holkar större och mindre................................................-.24.-
1 st gammal silltunna ... ... ... ...............................................-.2.8
1 st binge..............................................................................1.32.-
1 st dito mindre......................................................................1.-.-
2 st baktråg...........................................................................-.12.-
6 st ämbar med grepar...........................................................-.24.-
2 st påfver? och sil................................................................-.2.-
2 st lockbyttor........................................................................-.4.-
3 st korgar..............................................................................-.18.-
1 st florsikt..............................................................................-.12.-
1 st grynfåll, spånfåll...............................................................-.2.8
4 st kolfattyg?.........................................................................-.24.-
3 st mjölktråg...........................................................................-.4.-
2 st ostkar...............................................................................-.2.-
2 st skålar................................................................................-.1.-
12 st trätallrikar........................................................................-.3.-
1 st kärna.................................................................................-.4.-
1 st marsärkskrin?.....................................................................-.24.-
1 st vagga................................................................................-.16.-
1 st målad kista........................................................................2.-.-
1 st syskrin................................................................................-.8.-
1 st litet bord............................................................................-.24.-
1 st gammalt dito......................................................................-.5.4
1 st vävstol med behör............................................................1.32.-
3 st vävsaker..........................................................................-.36.-
1 par skaft..............................................................................-.8.-
1 st gammal glaslykta..............................................................-.1.4
8 st porslinstallrikar...................................................................-.16.-
3 st djupa stenfat......................................................................-.6.-
6 st stentallrikar.........................................................................-.6.-
Säng- och linnekläder:
1 st långdyna............................................................................2.-.-
2 st små dito.............................................................................1.-.-
1 st fäll......................................................................................1.8.-
1 st bordstäcke........................................................................-.20.-
3 st fällar gamla.......................................................................1.16.-
3 st gamla kuddar...................................................................-.16.-
2 st lärftslakan........................................................................1.16.-
2 st blågarnslakan..................................................................1.-.-
1 st bordduk...........................................................................-.40.-
1 st litet lakan.........................................................................-.5.4
5 st fönstergardiner.................................................................1.12.-
3 st handkläden......................................................................-.8.-
1 st liten masugnsduk..............................................................-.2.-
Mansgångkläder:
1 st blå kapprock....................................................................4.16.-
1 st blå livrock och väst..........................................................3.16.-
1 st ljusblå dito dito..................................................................4.-.-
1 st grå dito dito.......................................................................2.24.-
1 st fårpäls...............................................................................1.32.-
1 st byxor och väst av sammet.................................................3.-.-
1 par nya skinnbyxor................................................................2.8.-
1 par dito..................................................................................2.-.-
1 par gamla dito.......................................................................-.4.-
2 par vardagsbyxor..................................................................-.4.-
1 st västlivstycke.....................................................................-.10.-
1 st dito vitt..............................................................................-.32.-
1 st gammal av sidentyg..........................................................-.5.4
3 st vardagslivstycken............................................................-.20.-
2 st lärftsskjortor......................................................................1.-.-
1 st gammal dito......................................................................-.12.-
4 st blågarns dito....................................................................1.16.-
1 par nya stövlar.....................................................................3.-.-
1 par gamla dito.....................................................................1.40.-
1 par skor...............................................................................1.-.-
1 par tofflor............................................................................-.8.-
1 st hatt.................................................................................-.40.-
1 st gammal dito....................................................................-.18.-
1 st ragghatt..........................................................................-.8.-
3 par strumpor.......................................................................1.-.-
Lintyg....................................................................................-.16.-
1 par fingervantar..................................................................-.8.-
1 st gammal päls...................................................................-.5.-
Böcker:
1 st bibel, skänkt åt son Anders
1 st bok, Oskattbara nådens tid............................................-.16.-
1 st dito.................................................................................-.16.-
Körredskap:
1 st arbetsvagn med behör...................................................6.-.-
1 st fålkärra...........................................................................4.-.-
1 st dito gammal....................................................................2.40.-
1 st långkärra........................................................................2.-.-
1 st dyngkärra.......................................................................1.40.-
1 par gamla hjul.....................................................................-.8.-
2 par järnskodda kälkar........................................................1.16.-
3 st träskodda dito................................................................-.8.-
3 st drågar?..........................................................................-.36.-
2 st harvar............................................................................1.16.-
1 st hästplog.........................................................................1.32.-
1 st oxplog............................................................................1.32.-
1 st dito utan järn..................................................................-.1.8
1 st oxålder...........................................................................-.16.-
1 st hästålder med skaklar....................................................-.12.-
2 st gamla oskodda ålder.....................................................-.4.-
1 st målad ryssläde................................................................2.-.-
1 st dito.................................................................................2.-.4
2 st malmslädar.....................................................................2.-.-
1 st sele................................................................................1.40.-
1 st dito.................................................................................1.-.-
1 st oxok...............................................................................-.5.4
1 st gammal sele....................................................................-.8.-
3 st järnskodda grepar...........................................................-.4.-
7 st skovlar............................................................................-.14.-
1 st spade..............................................................................-.8.-
3 st tjärbyttor och 1 st burk.....................................................-.12.-
2 st kolryssar och 1 dyngryss................................................1.-.-
1 st gammal ullans sadel........................................................-.12.-
2 st värplar............................................................................-.5.4
Hälften i 1 st välter................................................................-.4.-
Diverse:
3 st ölglas 8 skilling, 2 spetsglas 3 skilling.............................-.11.-
1 st 2 kannors butelj, 1 st mindre..........................................-.28.-
4 st glasbunkar....................................................................1.-.-
3 st vita flaskor.....................................................................-.24.-
1 st risp.................................................................................-.8.-
2 st tobaksaskar...................................................................-.29.4
1 st gammal pipa och skaft..................................................-.5.4
1 st snusask..........................................................................-.2.8
1 st rakkniv m.m...................................................................-.8.-
2 st gamla rökäppar.............................................................-.16.-
1 st bössa med påse, kruthorn, m.m....................................4.16.-
1 st tummstock....................................................................-.40.-
1 st hageltång, m.m.............................................................-.24.-
1 st fällkniv...........................................................................-.4.-
Kreatur:
1 st häst...............................................................................25.32.-
2 st oxar...............................................................................40.-.-
1 st ko Majros.......................................................................7.-.-
1 st dito Vithufdda.................................................................8.32.-
1 st dito Röros......................................................................9.-.-
1 st dito Skjöna....................................................................7.16.-
1 st dito Silka.......................................................................7.16.-
1 st dito Lillros......................................................................8.32.-
1 st kviga.............................................................................4.16.-
1 st dito................................................................................4.16.-
1 st dito................................................................................3.32.-
1 st dito................................................................................1.32.-
1 st kalv...............................................................................1.-.-
6 st får, 2 st baggar..............................................................8.-.-
2 st bockar...........................................................................3.16.-
1 st sugga............................................................................4.-.-
1 st dito mindre.....................................................................3.32.-
1 st gris.................................................................................1.16.-
Bergstillredningen:
1 dyngs rede........................................................................21.16.-
1 dyngs Tabergsmalm..........................................................3.-.-
2 dyngs kolved.....................................................................8.-.-
Masugnsdel med mera.........................................................1.-.-
Grödan:
2 tunnor råg á 6 riksdaler....................................................12.-.-
Hedbruk.............................................................................6.-.-
Fordringar:
Kontant..............................................................................4.32.-
Hos Jan Andersson i Röja från den 12 mars 1804..............4.-.-
1 år 11 månaders ränta......................................................-.22.6
Summa lösa egendomen:..................................................497.24.1
En sjättedel i skatte frälse bergsmannahemmanet Dahlby uppgavs
till......................................................................................666.32.1
Summa:............................................................................1164.8.1?

Sterbhusets skulder:
Till afl Sakris Olofssons omyndiga barn i Dahlbytorp, såsom förmyndare
innehaft..............................................................................44.24.8
Till dr: Carl Nilsson.............................................................69.35.2
Till Godgards bruk enligt motboken av d 11 jan 1806......177.40.1
Till Jan Jönsson i Dahlby från den 19 april 1804 kapital......52.29.3
Interese till den 15 feb 1806...............................................5.38.-
Till svågern Jan Andersson i Berga från d 15 feb 1806......55.24.-
Dito....................................................................................10.-.-
Auktions pr till bokhållare Hjerpe........................................12.26.-
Till Olof Ersson i Dahlby.....................................................3.-.-
Till Jan Andersson ibidem...................................................1.32.-
Rådstudt? And: Olofsson...................................................1.12.-
And: Lagberg.....................................................................-.12.-
Daniel Andersson i Dahlbytorp...........................................-.26.-
Uppsättaren Jan Andersson..............................................1.45.-
1805 års skatt....................................................................3.40.-
Ett halvt års lön för dräng och piga...................................6.32.-
1/8 procent betalt till de fattiga........................................1.21.10
Summa skuld:................................................................449.6.-

Att allt är riktigt uppgivet och med vett och vilja intet undandöljt, kan jag med ed bekräfta, om så påfordras, betygar ut supra:
Maria Andersdotter

Närvarande på de omyndigas vägnar:
Carl Pehrsson i Hammar
And: Lagberg
Peter Pehrsson i Lunna

Såsom upptecknings och värderingsmän:
Anders Andersson
Jonas Danielsson, Harje"


Äktenskap med VII:120 Maria (Maja) Andersdotter (1772 - 1818)

Vigsel:

1792-10-14 Berga, Hammar, Örebro län. [6]

"Drängen Anders Andersson i Dalby och pigan Maria Andersdotter i Berga. 5 lispund koppar, 14 lod silver."

Barn:

 Anna Maria (Maja) Andersdotter (1795 - 1856)
 Greta Lisa Andersdotter (1799 - )
 Anders Andersson (1803 - )


Noteringar

Anders Andersson är mormors morfars mormors far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1770
Födelse 1770-01-11 Dalby, Hammar, Örebro län [1]
1772
2 år
Brodern Sakris Andersson föds 1772-02-17 Dalby, Hammar, Örebro län [7]
1772
2 år
Makan VII:120 Maria (Maja) Andersdotter föds 1772-08-14 Berga mellangård, Hammar, Örebro län [8]
1775
5 år
Brodern Johan Andersson föds 1775-06-27 Dalby, Hammar, Örebro län [9]
1779
9 år
Systern Anna Andersdotter föds 1779-10-30 Dalby, Hammar, Örebro län [10]
1785
15 år
Systern Kristina (Stina) Andersdotter föds 1785-12-05 Dalby, Hammar, Örebro län [11]
>1791
Bosatt från 1791 till 1803 Dalby, Hammar, Örebro län [2]
1792
22 år
Vigsel VII:120 Maria (Maja) Andersdotter 1792-10-14 Berga, Hammar, Örebro län [6]
1794
24 år
Fadern VIII:237 Anders Zakrisson dör 1794-06-15 Dalby, Hammar, Örebro län [12]
1795
25 år
Dottern VI:60 Anna Maria (Maja) Andersdotter föds 1795-10-01 Dalby, Hammar, Örebro län [13]
1799
29 år
Dottern Greta Lisa Andersdotter föds 1799-11-01 Dalby, Hammar, Örebro län
1803
33 år
Sonen Anders Andersson föds 1803-09-05 Dalby, Hammar, Örebro län
>1804
Bosatt från 1804 till 1806 Dalby, Hammar, Örebro län [3]
1806
36 år
Död 1806-01-16 Dalby, Hammar, Örebro län [4]
1806
Bouppteckning 1806-02-15 Dalby, Hammar, Örebro län [5]

Källor

[1]
Hammar C:4 (1770-1815) Bild 5 / sid 2 (AID: v53224.b5.s2, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[2]
Hammar AI:1a (1791-1803) Bild 186 / sid 180 (AID: v51333.b186.s180, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[3]
Hammar AI:2b (1804-1810) Bild 91 / sid 87 (AID: v51336.b91.s87, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[4]
Hammar F:1 (1752-1815) Bild 100 (AID: v53236.b100, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[5]
Sundbo häradsrätt FIIa:3 (1800-1810) Bild 417 / sid 413 (AID: v150203.b417.s413, NAD: SE/ULA/11485)
 
 
[6]
Hammar EI:1 (1752-1815) Bild 38 (AID: v53232.b38, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[7]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 113 / sid 109 (AID: v53222.b113.s109, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[8]
Hammar C:4 (1770-1815) Bild 21 / sid 18 (AID: v53224.b21.s18, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[9]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 124 / sid 120 (AID: v53222.b124.s120, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[10]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 140 / sid 136 (AID: v53222.b140.s136, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[11]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 167 / sid 163 (AID: v53222.b167.s163, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[12]
Hammar F:1 (1752-1815) Bild 87 (AID: v53236.b87, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[13]
Hammar C:4 (1770-1815) Bild 177 / sid 173 (AID: v53224.b177.s173, NAD: SE/ULA/10366)