VIII:239 Anders Larsson

Bonde, kyrkvärd. Blev 67 år.

Antavla

Far:

 Lars Jönsson (1702 - 1788)

Mor:

 Maria Olofsdotter (1710 - 1782)

Född:

1738-05-04 Berga, Hammar, Örebro län. [1]

"Anders Larsson i Bärga."
Hammar C:6 (1724-1751) Bild 50 / sid 45 (AID: v53226.b50.s45, NAD: SE/ULA/10366)
"d. 4 maij föddes Anders Larsson i Bärga och döptes d. 7 maij. Fadren Lars Jonsson, mod. Maria Olufsdotter.

Bosatt:

från 1791 till 1803 Berga mellangård, Hammar, Örebro län. [2]

Bosatt:

från 1804 till 1805 Berga mellangård, Hammar, Örebro län. [3]

"Död 1805."

Död:

1805-05-12 Berga mellangård, Hammar, Örebro län. [4]

"G.m. Anders Larsson i Berga. Feber. 67 år."
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 249 / sid 245 (AID: v53222.b249.s245, NAD: SE/ULA/10366)

Bouppteckning:

1805-06-12 Berga, Hammar, Örebro län. [5]

"År 1805, den 12 juni förrättades bouppteckning efter frälsebonden och kyrkovärden Anders Larsson i Berga och Hammars socken, som med döden avgick den 12 siste maj, och efter sig lämnat änkan Lisa Isacsdotter med 6 barn, nämligen son Jan 26 år, döttrarna Maria och Catharina, den förra gift med bergsmannen Anders Andersson i Dalby och den senare med Jan Joelsson i Lunna, vilka alla voro närvarande, samt ogifta döttrarna Lisa på 23de, Stina på 20de och son Lars på 15de året. Att dessa omyndigas rätt bevaka inställde sig deras farbroder Olof Larsson i Berga. Änkan uppgav egendomen, vilken befanns som följer:

Kontanta penningar:
Uti specie mynt: Riksdaler 8.18.-
I Banco sedlar: 3.30.- = 12.-.- som upptages i Riksgäld
med 50 procents förhöjning....................................................18.-.-
Uti Riksgälds sedlar................................................................51.28.-
Silver:
1 st förgyld bägare 19 ½ lod á 28 skilling...............................11.18.-
1 st dito dito 19 dito dito.........................................................11.4.-
1 st dito dito 18 dito dito.........................................................10.24.-
1 st förgyld kopp 5 ½ dito dito.................................................3.10.-
1 st oförgyld dito 4 ½ dito á 24 skilling....................................2.12.-
1 st dito dito 4 3/4 dito dito....................................................2.18.-
1 st dito dito 4 ½ dito dito.......................................................2.12.-
1 st dito dito 4 1/4 dito dito....................................................2.6.-
1 st dito dito 4 ½ dito dito......................................................2.6.-
1 st tumlare 1 3/4 lod á dito..................................................-.42.-
1 st dito 1 1/8 dito dito..........................................................-.27.-
1 st dito 1 1/8 dito dito.........................................................-.27.-
Koppar:
1 st kittel..............................................................................8.-.-
1 st dito................................................................................8.-.-
1 st dito................................................................................6.-.-
1 st dito................................................................................6.-.-
1 st brännvinspanna med hatt............................................9.16.-
1 st öskittel.........................................................................1.-.-
1 st dito..............................................................................-.40.-
1 st kopparflaska...............................................................1.-.-
2 st dito.............................................................................1.-.-
3 st små skålar...................................................................-.24.-
3 st skaftpannor.................................................................-.40.-
1 st tratt...............................................................................-.8.-
1 st brännvinsflaska...........................................................-.8.-
2 st kopparfat.......................................................................-.40.-
Tenn:
1 st djupt fat........................................................................1.-.-
1 st dito...............................................................................1.-.-
1 st flatt dito........................................................................-.40.-
2 st djupa dito....................................................................1.32.-
10 st tallrikar.......................................................................1.-.-
2 st stop.............................................................................1.-.-
1 st bägare.........................................................................-.12.-
2 st skålar...........................................................................1.-.-
1 st flaska...........................................................................-.8.-
1 st ljusstake.......................................................................-.4.-
Mässing och malm:
1 st mässingsljusstake.........................................................-.4.-
1 st malmgryta......................................................................1.-.-
Järnsaker:
1 st stor gryta.......................................................................1.16.-
2 st dito...............................................................................1.-.-
2 st skaftpannor..................................................................-.12.-
1 st lång tackjärnspanna.....................................................-.12.-
2 st stekpannor....................................................................-.16.-
1 st eldtång och 1 st grytgrepe.............................................-.8.-
1 st större fotring...................................................................-.12.-
1 st mindre dito......................................................................-.2.-
20 st liar................................................................................1.8.-
2 st skyryxor..........................................................................-.12.-
1 st täljyxa............................................................................-.12.-
1 st handyxa........................................................................-.6.-
1 st isbill................................................................................-.8.-
1 st hotstör............................................................................-.12.-
1 st järnkedja........................................................................-.24.-
6 st lövhackor.......................................................................-.6.-
1 par hovtyg..........................................................................-.8.-
1 st hållhake..........................................................................-.4.-
Diverse husgeråd:
1 st fällbord målat..................................................................-.32.-
1 st omålat bord.....................................................................-.8.-
1 st skänkskåp.......................................................................1.-.-
1 st dito...................................................................................1.24.-
1 st stort skåp.........................................................................-.40.-
1 st väggur av trä...................................................................1.-.-
1 st soffa.................................................................................-.32.-
6 st blåmålade stolar...............................................................1.-.-
3 st omålade dito....................................................................-.16.-
1 st stor sädesbinge...............................................................1.40.-
2 st dito...................................................................................1.-.-
1 st liten dito............................................................................-.12.-
2 st nya kar............................................................................2.-.-
5 st sämre dito........................................................................1.-.-
1 st så.....................................................................................-.12.-
6 st tunnor..............................................................................-.40.-
4 st gamla silltunnor................................................................-.8.-
6 st ämbar och lockbyttor.......................................................-.12.-
6 st brännvinsfjärdingar...........................................................-.24.-
1 st drickstunna med järnband...............................................1.-.-
2 st dito utan dito....................................................................-.24.-
1 st brännvinstunna med pipor...............................................1.-.-
12 st mjölktråg........................................................................-.24.-
1 st kärna...............................................................................-.2.-
2 st mjölkbyttor.......................................................................-.4.-
1 st träkanna, 1 st stop..........................................................-.4.-
1 st kista................................................................................-.32.-
1 st skrin................................................................................-.8.-
1 st vävstake.........................................................................-.32.-
2 st gamla spinnrockar...........................................................-.24.-
1 par varpor...........................................................................-.8.-
2 st värplar.............................................................................-.8.-
Kör- och åkerredskap:
1 st säckkärra med järnaxel...................................................1.32.-
1 st dito med träaxel...............................................................1.-.-
2 st långkärror med hjul..........................................................2.-.-
1 st gödselkärra utan hjul.......................................................-.16.-
2 st färdryssar........................................................................2.-.-
3 par kälkar...........................................................................1.-.-
2 st selar................................................................................1.-.-
2 st oxplogar med billar..........................................................1.-.-
1 st oxålder............................................................................-.12.-
2 st hästålder........................................................................-.12.-
2 st harvar med skacklar......................................................1.24.-
1 st oxok...............................................................................-.8.-
1 st hästok............................................................................-.8.-
Säng- och linnekläder:
1 st bolster............................................................................6.32.-
1 st dito.................................................................................5.-.-
1 st dito.................................................................................5.-.-
2 st huvuddynor....................................................................5.-.-
2 st dito................................................................................2.16.-
2 st sängtäcken...................................................................1.-.-
3 st skinnfällar......................................................................1.24.-
3 st lärftslakan.....................................................................1.-.-
2 st blågarns dito.................................................................-.24.-
2 par fönstergardiner...........................................................-.24.-
3 st handkläden.................................................................-.16.-
Mansgångkläder:
1 st blå rock med 2 västar...................................................2.-.-
2 st nya grå rockar och en väst..........................................3.-.-
1 st sämre grå dito med 1 par byxor.....................................-.40.-
1 st blå kapprock................................................................2.-.-
2 par skinnbyxor..................................................................-.40.-
3 st livstycken.....................................................................-.16.-
3 st lärftsskjortor..................................................................-.32.-
3 st blågarns dito................................................................-.24.-
1 par stövlar.......................................................................-.24.-
1 par tyska skor.................................................................-.24.-
3 par ullstrumpor.................................................................-.32.-
1 st hatt..............................................................................-.32.-
1 par handskar och vantar..................................................-.6.-
Diverse persedlar:
2 st spanska rör...................................................................-.40.-
1 st bibel..............................................................................1.-.-
1 st stor psalmbok................................................................-.24.-
Hälften uti en not.................................................................2.-.-
6 st braxennät......................................................................2.-.-
4 st ryssjor............................................................................-.32.-
20 st mjärdar........................................................................-.20.-
1 st ljuster och 1 st brandjärn...............................................-.16.-
1 st båt................................................................................1.-.-
Kreatur:
1 st svart sto........................................................................10.-.-
1 par oxar............................................................................40.-.-
1 st ko, Brunkinna...............................................................9.-.-
1 st dito, Majrosa.................................................................9.-.-
1 st dito, Krusa....................................................................9.-.-
1 st dito, Rödros.................................................................8.-.-
1 st dito, Blomstra...............................................................8.-.-
1 st dito, Hvithofva.............................................................8.-.-
1 st kviga, Rödros..............................................................5.-.-
1 st dito, Ryggros...............................................................5.-.-
1 st dito...............................................................................5.-.-
1 st stut...............................................................................4.-.-
2 st mindre kvigor...............................................................6.-.-
3 st årskalvar......................................................................5.-.-
7 st får med 5 st lamm........................................................10.-.-
1 st bagge.........................................................................1.-.-
1 st sugga.........................................................................3.-.-
1 st get..............................................................................4.-.-
2 st grisar..........................................................................1.-.-
Utestående fordringar:
Av herr prosten Skagerström i Hammar efter sedel............50.-.-
Dito interesse för 1 år 2 månader á 6 procent...................3.24.-
Herr magister Egerström i Hammar....................................12.-.-
Dalbytorp Daniel Andersson efter förskrivning..................25.-.-
Dito interesse för 1 ½ år á 6 procent.................................2.12.-
Lunna Jan Hindriksson efter förskrivning..........................25.-.-
Jonas Jönsson i Harje dito................................................28.-.-
Dito interesse för 1 år 2 månader......................................1.45.4
Nils Jönsson i Fogelsta och Kälfstens socken, efter förskrivning..58.2.8
Av Jan Isacsson i Sundgården efter förskrivning..............10.-.-
Dito interesse för 3 år 3 månader.....................................1.45.8
Dito man utan förskrivning...............................................19.16.-
Lars Pehrsson i Harje sörgården efter förskrivning............12.-.-
Dito interesse för 1 år 2 månader......................................-.40.-
Jan Larsson i Ekenäs efter förskrivning............................12.-.-
Dito interesse för 1 ½ år....................................................1.4.-
Anders Jönsson i Berga utan sedel..................................10.-.-
Carl Pehrsson i Läggesta dito...........................................18.32.-
Nils Nilsson ibidem dito.....................................................22.-.-
Jan Abramsson i Karstorp dito..........................................5.17.-
Eric Andersson i Lunna sörgård dito.................................1.16.-
Carl Andersson i Nybygget dito........................................9.32.-
Lunna Jan Joelsson efter sedel.....................................55.26.8
Dito man utan sedel.......................................................55.26.8
Dalby Anders Andersson dito.......................................126.32.-
Åmme Carl Olsson efter förskrivning..............................5.16.-
Dito man för säd, utan sedel..........................................2.24.-
Anders Andersson i Styra och Styra socken efter förskrivning....3.-.-
Anders Isacsson och dess hustru Agneta Nilsdotter i Normlösa, efter
förskrivning.....................................................................111.5.4
Herr Anders Sundell i Askersund efter sedel av den 26 mars 1798
........................................................................................7.16.-
Dito man dito den 8 juni 1801..........................................20.-.-
Dito man dito den 15 dec 1802........................................5.32.-
Av Nils Andersson i Åstnäs utan sedel.............................4.-.-
Änkan Maria Waltenberg i Ulriksdal dito.........................2.32.-
Summa i riksgäld:.........................................................1141.1.-

Att detta bo är riktigt uppgivit och ingenting uppsåteligt undandöljt, betygar under edelig förbindelse:
Lisa Isaksdotter

Av ovanstående summa inventarii 1141.1.- avgår huserötan, som enligt idag hållen husesyn bestiger sig till......................26.40.-
Bouppteckningsarvode á 1 procent...............................11.9.8
De fattigas 1/8 dels procent...........................................1.20.6
Betalt kvitterar Skagerström
Behållning till delning:....................................................1101.17.-

Såsom upptecknings- och värderingsmän, underskriva till riktighetens bestyrkande härav:
J. Ramström, Jacob Pehrsson i Wässle, nämndeman"


Äktenskap med VIII:240 Elisabet (Lisa) Isaksdotter (1747 - 1825)

Vigsel:

1771-10-20 Berga, Hammar, Örebro län. [6]

"d. 20 wigdes Anders Larsson och Elisabet Isaacsdotter i Berga. Morgongåva 10 lod silver 1 lispund koppar."

Barn:

 Maria (Maja) Andersdotter (1772 - 1818)
 Katarina Andersdotter (1776 - )
 Johan (Jan) Andersson (1779 - )
 Lisa Andersdotter (1782 - )
 Stina Andersdotter (1786 - )
 Lars Andersson (1791 - )


Noteringar

Anders Larsson är mormors morfars mormors morfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1738
Födelse 1738-05-04 Berga, Hammar, Örebro län [1]
1744
5 år
Brodern Olof Larsson föds 1744-03-11 Berga, Hammar, Örebro län [7]
1747
9 år
Makan VIII:240 Elisabet (Lisa) Isaksdotter föds 1747-05-04 Berga, Hammar, Örebro län [8]
1771
33 år
Vigsel VIII:240 Elisabet (Lisa) Isaksdotter 1771-10-20 Berga, Hammar, Örebro län [6]
1772
34 år
Dottern VII:120 Maria (Maja) Andersdotter föds 1772-08-14 Berga mellangård, Hammar, Örebro län [9]
1776
38 år
Dottern Katarina Andersdotter föds 1776-05-25 Berga mellangård, Hammar, Örebro län
1779
41 år
Sonen Johan (Jan) Andersson föds 1779-05-20 Berga mellangård, Hammar, Örebro län
1782
44 år
Dottern Lisa Andersdotter föds 1782-10-19 Berga mellangård, Hammar, Örebro län
1782
44 år
Modern IX:478 Maria Olofsdotter dör 1782-12-15 Berga, Hammar, Örebro län [10]
1786
47 år
Dottern Stina Andersdotter föds 1786-02-27 Berga mellangård, Hammar, Örebro län
1788
49 år
Fadern IX:477 Lars Jönsson dör 1788-03-22 Berga, Hammar, Örebro län [11]
>1791
Bosatt från 1791 till 1803 Berga mellangård, Hammar, Örebro län [2]
1791
52 år
Sonen Lars Andersson föds 1791-04-26 Berga mellangård, Hammar, Örebro län
>1804
Bosatt från 1804 till 1805 Berga mellangård, Hammar, Örebro län [3]
1805
67 år
Död 1805-05-12 Berga mellangård, Hammar, Örebro län [4]
1805
Bouppteckning 1805-06-12 Berga, Hammar, Örebro län [5]

Källor

[1]
Hammar C:1 (1661-1749) Bild 109 / sid 208 (AID: v53221.b109.s208, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[2]
Hammar AI:1a (1791-1803) Bild 15 / sid 10 (AID: v51333.b15.s10, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[3]
Hammar AI:2a (1804-1810) Bild 16 / sid 12 (AID: v51335.b16.s12, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[4]
Hammar F:1 (1752-1815) Bild 99 (AID: v53236.b99, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[5]
Sundbo häradsrätt FIIa:3 (1800-1810) Bild 374 / sid 370 (AID: v150203.b374.s370, NAD: SE/ULA/11485)
 
 
[6]
Hammar EI:1 (1752-1815) Bild 21 (AID: v53232.b21, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[7]
Hammar C:1 (1661-1749) Bild 122 / sid 234 (AID: v53221.b122.s234, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[8]
Hammar C:1 (1661-1749) Bild 131 / sid 252 (AID: v53221.b131.s252, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[9]
Hammar C:4 (1770-1815) Bild 21 / sid 18 (AID: v53224.b21.s18, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[10]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 151 / sid 147 (AID: v53222.b151.s147, NAD: SE/ULA/10366)
 
 
[11]
Hammar C:2 (1750-1819) Bild 175 / sid 171 (AID: v53222.b175.s171, NAD: SE/ULA/10366)