VII:41 Per Persson

Torpare, orgeltrampare. Blev 55 år.

Antavla

Far:

 Per Persson (1726 - 1768)

Mor:

 Apollonia (Abluna) Larsdotter (1729 - 1768)

Född:

1755-11-16 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län. [1]

"Sörby. Föräldrar: Pär Pärsson, hustru Apollonia Larsdotter. Vittnen: Skomakare Anders Olofsson i Hedkarby, måg Anders Pärsson i Finnfallet, hustru Anna Idvardsdotter i Hedkarby, hustru Kerstin Ersdotter i Finnfallet."

Bosatt:

från 1765 till 1771 Sörby Nr.4, Årsunda, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

från 1772 till 1773 Sörby Nr.4, Årsunda, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

från 1774 till 1776 Berga, Årsunda, Gävleborgs län. [4]

Dräng.

Bosatt:

från 1777 till 1779 Sörby Nr.4, Årsunda, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

från 1780 till 1787 Sörby Nr.4, Årsunda, Gävleborgs län. [5]

Wid Klockargården. Gift 1781 med klockare Söderqvists dotter, Brita Larsdotter.

Bosatt:

från 1787 till 1794 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län. [6]

Torpare. Gifta dräng i gamla Klockaregården.

Bosatt:

från 1795 till 1801 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län. [7]

Orgeltrampare. Gifta dräng i gamla Klockaregården.

Bosatt:

från 1802 till 1808 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län. [8]

Orgeltrampare. (Torpare överstruket).

Bosatt:

från 1809 till 1810 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län. [9]

Orgeltrampare. Död 1811.

Död:

1811-05-03 Klockaregården (Kyrkan), Årsunda, Gävleborgs län. [10]

"Orgeltrampare Per Persson vid Kyrkan. Svullnad. 55 år 5 månader 2 weckor."

Bouppteckning:

1811-05-13 Klockaregården (Kyrkan), Årsunda, Gävleborgs län. [11]

"År 1811 den 13 maji anställdes bouppteckning och arvsskifte efter torparen Per Persson i gamla Klockaregården, Årsunda socken, som genom döden avgångit, varvid voro närvarande dess efterlämnade änka hustru Brita Larsdotter och 5 barn, 3 söner och 2 döttrar, av vilka sonen Lars myndig och dottern Brita gift med skogsvaktaren Anders Isaacsson på Hyttmarken, sönerna Johan och Anders, samt dottern Kjerstin omyndiga, för vilka bonden Lars Persson Krig i Sörby Sub. Sub. No.4 sig förmyndarskap antog. Sedan änkan blivit tillsagd om egendomens riktiga uppgift, uppgavs följande till värdering, nämligen:

Silver:
1 st vigselring........................................................................-.12.-
Tenn:
1 st soppskål.........................................................................-.42.8
1 st flatt fat............................................................................1.-.-
Metal:
1 st ljusstake.........................................................................-.8.-
1 st bleckfat..........................................................................-.4.-
Stenkärl:
1 st djupt fat..........................................................................-.3.-
1 st gammalt dito..................................................................-.1.6
1 st flatt fat............................................................................-.3.-
2 st skålar á 3 skilling............................................................-.6.-
1 st burk................................................................................-.1.-
1 st gammal skål....................................................................-.-.8
1 st tallrik...............................................................................-.1.-
1 st större kruka....................................................................-.4.-
1 st mindre kruka..................................................................-.3.-
1 st porslinstallrik...................................................................-.2.-
Järnsaker:
1 st gryta om 7 kannrum........................................................1.-.-
1 st dito om 1 ämbars rymd....................................................-.13.4
1 st dito gammal....................................................................-.13.4
1 st fotpanna.........................................................................-.4.-
1 st långpanna.......................................................................-.3.-
2 st ....ringar om 1 skilling......................................................-.2.-
1 st lysjärn.............................................................................-.12.-
1 st ljuster..............................................................................-.8.-
1 st ...... ...............................................................................-.8.-
1 st skyffel............................................................................-.6.-
1 st järnstör...........................................................................-.16.-
7 st gamla liar á 2 skilling......................................................-.14.-
1 st brödmått.........................................................................-.3.-
1 st såg.................................................................................-.8.-
1 st hovtång och hammare...................................................-.6.-
1 st .......hyvel.......................................................................-.8.-
2 st ......hyvlar á 6 skilling.....................................................-.12.-
3 st listhyvlar á 2 skilling.......................................................-.6.-
1 st .......bor..........................................................................-.4.-
1 st gammal ....navare..........................................................-.1.-
1 st ............. .......................................................................-.8.-
1 st .............. ......................................................................-.20.-
Träsaker:
1 st matskåp.......................................................................-.32.-
1 st gammalt skåp...............................................................-.20.-
1 st skrin..............................................................................-.12.-
1 st spinnrock......................................................................-.16.-
1 st dito gammal...................................................................-.6.-
1 st drickstunna om 1 ½ sårymd...........................................-.12.-
1 st vattenså........................................................................-.4.-
1 st vattenämbar.................................................................-.8.-
1 st mjölk..... .......................................................................-.2.-
1 st ny bytta om 3 kannor....................................................-.9.-
1 st gammal furubytta..........................................................-.2.-
1 st kärna...........................................................................-.4.-
1 st stånsil...........................................................................-.4.-
6 st tallrikar á 6 runstycken.................................................-.3.-
8 st mjölktråg á 1 ½ skilling.................................................-.12.-
1 st bryggkar.......................................................................1.20.-
1 st gammal drickskanna med pip.......................................-.2.-
1 st näverkunts...................................................................-.8.-
1 st större dricksflaska........................................................-.4.-
1 st mindre dito av .... .........................................................-.8.-
1 st fiskarkorg......................................................................-.4.-
1 st klädeskorg....................................................................-.6.-
1 st gammal standsäng.........................................................-.12.-
1 st stol med svarvade fötter.................................................-.1.6
Mansgångkläder:
1 st bättre grå vallmarsrock...................................................2.16.-
1 st gammal grå dito..............................................................-.10.-
1 st gammal skinnpäls...........................................................-.16.-
1 st randigt livstycke..............................................................-.4.-
1 par gamla skinnbyxor...........................................................-.6.-
1 st gammal hatt......................................................................-.2.8
Boskapskreatur:
1 st ko...................................................................................10.-.-
3/4 dels årsgammal kalv........................................................1.32.-
3 st gamla getter á 1 1/3 riksdaler..........................................5.-.-
3 st gamla får á 1 riksdaler 40 skilling.....................................5.24.-
1 st lamm................................................................................-.44.-
Diverse:
1 st liten slipsten....................................................................-.16.-
1 st väggur............................................................................1.16.-
1 st halvstops butelj...............................................................-.2.8
Sängkläder:
Fanns icke vara än modren blott till sin dagliga säng behöver och brukar
Husbyggnad:
En gammal stuga med kammare och vist...............................4.-.-
1 st så- och foderhus gammal................................................1.20.-
1 st foderbod..........................................................................-.12.-
3/4 del i ett fähus i fäbodarna................................................-.32.-
Innestående fodran hos bonden Jan Persson i Sörby No. Sub 4 fasta lösen, efter revers..................................................................9.12.-
Summa inventarier Riksdaler................................................56.24.-

Husets skuld:
Skyldig till pigan Lisa Ivarsdotter i Wallen för kreaturs vallning....-.16.-
Skyldig till pigan Anna Andersdotter för vallning..........................-.16.-
Skyldig kontant till dottern Kjerstin...............................................-.32.-
Dito till sonen Lars för en killing...................................................-.21.4
Dito till dito dito begravningskostnad i ett för allt.........................1.-.-
Dito till Lars Persson i Hedkarby..................................................-.10.8
....änkan Brita Larsdotter som försträckning till begravningen mm...2.-.-
1 nämndeman 1 dag...................................................................-.12.-
Skrivningsarvode........................................................................-.24.-
De fattigas andel en åttondels procent.......................................-.3.7
Summa skuld Riksdaler:.............................................................5.39.-
Behållen summa inventarier:.....................................................50.33.-

Att egendomen som skulden är riktigt uppgivna betygar under edlig förpliktelse jag:
Brita Larsdotter

Emot skulden ......... följande:
Till änkan som sin 2 riksdaler
1 st väggur...............................................................................1.16.-
1 st stanskål.............................................................................-.42.8
Överskottet 10 2/3 skilling räknas på undantaget, utförs..........2.-.-
Till dottern Kjerstin på sin 32 skilling
1 st spinnrock...........................................................................-.16.-
1 st järnstör...............................................................................-.16.-
Sen övriga skulder 3 riksdaler 7 skilling 7 runstycken som sonen Lars kommer att ansvara, emotsattes som betalning:
1 st bryggkar..............................................................................1.20.-
1 st gammal get..........................................................................1.32.-
1 st brödmått...............................................................................-.3.-
Bristen 7 runstycken observerades icke.
Summa skuld Riksdaler:...........................................................5.39.-

Uti fördel och morgongåva fick änkan undantaga följande ......., nämligen:
1 st gryta om 7 kannrum...........................................................1.-.-
1 st gammal get.......................................................................1.32.-
1 st gammalt får.......................................................................1.40.-
1 st fotpanna...........................................................................-.4.-
1 st mindre stenkruka..............................................................-.3.-
1 st djupt stenfat......................................................................-.3.-
1 st stenskål............................................................................-.3.-
1 st tallrik av sten....................................................................-.1.-
1 st vattenämbar.....................................................................-.8.-
1 st porslinstallrik......................................................................-.2.-
1 st gammalt stenfat.................................................................-.1.6
Överskottet på änkans skuld..................................................-.10.8
Summa fördel och morgongåva:.............................................5.12.2

Enligt fadrens förordnande skulle sonen Anders få oberäknat tennfatet för 1.-.-
Varefter fick änkan uttaga sin giftorätt uti de ...... hon helst behagade, dock så att summan icke skall få överstiga ..... delen och består av följande egendom, nämligen:
1 st ko......................................................................................10.-.-
3/4 delar i fäbofähuset.............................................................-.32.-
1 st vigselring av silver.............................................................-.12.-
1 st större ..... ...........................................................................-.4.-
1 st flatt stenfat........................................................................-.3.-
1 st stenskål.............................................................................-.3.-
1 st dito gammal........................................................................-.-.8
1 st stenburk.............................................................................-.1.-
1 par kardor...............................................................................-.20.-
1 st gammal spinnrock...............................................................-.6.-
1 st mjölk.... ...............................................................................-.2.-
1 st gammalt matskåp................................................................-.20.-
1 st furubytta..............................................................................-.2.-
1 st ........ ...................................................................................-.4.-
2 st tallrikar.................................................................................-.1.-
4 st silltråg...................................................................................-.6.-
1 st stol med svarvade fötter......................................................-.1.6
1 st halvstopsbutelj....................................................................-.2.8
1 st klädeskorg..........................................................................-.6.-
1 st gammal standsäng..............................................................-.12.-
1 st näverkunts..........................................................................-.8.-
1 st vattenså..............................................................................-.4.-
1 st drickstunna om 1 ½ sårum...................................................-.12.-
1 st gammal drickskanna...........................................................-.2.-
1 st dricksflaska.........................................................................-.4.-
1 st gammal stekpanna..............................................................-.3.-
1 st pannring gammal..................................................................-.1.-
1 st metallsljusstake.....................................................................-.8.-
1 st bleckfat................................................................................-.4.-
3 st gamla liar...............................................................................-.6.-
1 st staffalshyvel..........................................................................-.6.-
1 st listhyvel.................................................................................-.2.-
1 st gammal ......... .......................................................................-.16.-
Summa modrens giftorätt:...........................................................14.22.-

Sedan myndiga sonen Lars på modrens begäran beviljade systrarna lika lott med sig, änkans nu ......... efter barnens 2/3 delar uti lika jämngoda delar och sedan däröver blev lottkastat, tog de myndiga, som omyndiga barnens förmyndare arvet omhänder och utgjorde för dem gemensamt tillhopa en summa 29.46.9
Summa Riksdaler:.....................................................................56.24.9

Med förestående uppteckning, värdering och oss emellan fördelning och lottkastning förklarar vi oss till alla delar nöjda:
Brita Larsdotter, modren
Lars Persson, myndig son
Anders Isaacsson
Lars Persson Krig

Sålunda vara upptecknat, värderat och delat betygar:
H. Moberger
Ifwar Ifwarsson i Wallen No. S:S: 1"


Äktenskap med VII:42 Brita Larsdotter Söderkvist (1763 - 1837)

Vigsel:

1781-10-26 Årsunda, Gävleborgs län. [12]

"Bondesonen Pehr Persson i Sörby och thes trolofwade pigan Brita Larsdotter Söderquist ifrån Klåckaregården. Föräldrar: Aflidne bonden Per Persson i Sörby o gamle klåckaren Lars Söderqvist i Klåckaregården."

Barn:

 Lars Persson Wallman (1782 - 1831)
 Per Persson (1783 - 1800)
 Brita Persdotter (1786 - )
 Johan Persson (1788 - 1788)
 Kerstin Persdotter (1790 - )
 Anders Persson (1790 - 1790)
 Katarina Persdotter (1792 - 1792)
 Jan (Johan) Persson Klar (1794 - 1838)
 Anders Persson (1796 - )


Noteringar

Per Persson är farmors farmors farfars far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1755
Födelse 1755-11-16 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [1]
1763
7 år
Makan VII:42 Brita Larsdotter Söderkvist föds 1763-02-02 Vallen, Årsunda, Gävleborgs län [13]
1764
8 år
Brodern Johan Persson föds 1764-06-11 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [14]
>1765
Bosatt från 1765 till 1771 Sörby Nr.4, Årsunda, Gävleborgs län [2]
1767
11 år
Brodern Lars Persson Krig föds 1767-07-30 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [15]
1768
12 år
Fadern VIII:81 Per Persson dör 1768-07-21 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [16]
1768
12 år
Modern VIII:82 Apollonia (Abluna) Larsdotter dör 1768-07-23 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [16]
>1772
Bosatt från 1772 till 1773 Sörby Nr.4, Årsunda, Gävleborgs län [3]
>1774
Bosatt från 1774 till 1776 Berga, Årsunda, Gävleborgs län [4]
>1777
Bosatt från 1777 till 1779 Sörby Nr.4, Årsunda, Gävleborgs län [3]
>1780
Bosatt från 1780 till 1787 Sörby Nr.4, Årsunda, Gävleborgs län [5]
1781
25 år
Vigsel VII:42 Brita Larsdotter Söderkvist 1781-10-26 Årsunda, Gävleborgs län [12]
1782
26 år
Sonen Lars Persson Wallman föds 1782-03-09 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [17]
1783
27 år
Sonen Per Persson föds 1783-11-06 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [18]
1786
30 år
Dottern Brita Persdotter föds 1786-02-05 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [19]
>1787
Bosatt från 1787 till 1794 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [6]
1788
32 år
Sonen Johan Persson föds 1788-07-24 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [20]
1788
32 år
Sonen Johan Persson dör 1788-11-02 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [21]
1790
34 år
Dottern Kerstin Persdotter föds 1790-01-26 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [22]
1790
34 år
Sonen Anders Persson föds 1790-01-26 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [22]
1790
34 år
Sonen Anders Persson dör 1790-06-20 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [23]
1792
36 år
Dottern Katarina Persdotter föds 1792-02-14 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [24]
1792
36 år
Dottern Katarina Persdotter dör 1792-09-18 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [25]
1794
38 år
Sonen VI:21 Jan (Johan) Persson Klar föds 1794-01-22 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [26]
>1795
Bosatt från 1795 till 1801 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [7]
1796
41 år
Sonen Anders Persson föds 1796-11-29 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [27]
1800
44 år
Sonen Per Persson dör 1800-01-26 Gamla klockargården, Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [28]
>1802
Bosatt från 1802 till 1808 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [8]
>1809
Bosatt från 1809 till 1810 Sörby, Årsunda, Gävleborgs län [9]
1811
55 år
Död 1811-05-03 Klockaregården (Kyrkan), Årsunda, Gävleborgs län [10]
1811
Bouppteckning 1811-05-13 Klockaregården (Kyrkan), Årsunda, Gävleborgs län [11]

Källor

[1]
Årsunda C:1 (1704-1764) Bild 125 / sid 263 (AID: v137285.b125.s263, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[2]
Årsunda AI:4 (1765-1771) Bild 88 / sid 82 (AID: v137252.b88.s82, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[3]
Årsunda AI:5 (1772-1779) Bild 93 / sid 89 (AID: v137253.b93.s89, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[4]
Årsunda AI:5 (1772-1779) Bild 24 / sid 20 (AID: v137253.b24.s20, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[5]
Årsunda AI:6 (1780-1787) Bild 101 / sid 94 (AID: v137254.b101.s94, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[6]
Årsunda AI:7 (1787-1794) Bild 125 / sid 118 (AID: v137255.b125.s118, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[7]
Årsunda AI:8 (1795-1808) Bild 151 / sid 143 (AID: v137256.b151.s143, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[8]
Årsunda AI:8 (1795-1808) Bild 311 / sid 303 (AID: v137256.b311.s303, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[9]
Årsunda AI:9 (1809-1814) Bild 167 / sid 161 (AID: v137257.b167.s161, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[10]
Årsunda C:3 (1794-1825) Bild 96 / sid 181 (AID: v137287.b96.s181, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[11]
Gästriklands domsaga FII:6 (1809-1811) Bild 951 / sid 239 (AID: v154659.b951.s239, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[12]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 120 / sid 241a (AID: v137286.b120.s241a, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[13]
Årsunda C:1 (1704-1764) Bild 147 / sid 307 (AID: v137285.b147.s307, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[14]
Årsunda C:1 (1704-1764) Bild 152 / sid 317 (AID: v137285.b152.s317, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[15]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 13 / sid 13 (AID: v137286.b13.s13, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[16]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 102 / sid 205 (AID: v137286.b102.s205, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[17]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 55 / sid 97 (AID: v137286.b55.s97, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[18]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 60 / sid 107 (AID: v137286.b60.s107, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[19]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 68 / sid 123 (AID: v137286.b68.s123, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[20]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 74 / sid 135 (AID: v137286.b74.s135, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[21]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 117 / sid 235 (AID: v137286.b117.s235, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[22]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 79 / sid 145 (AID: v137286.b79.s145, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[23]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 118 / sid 237 (AID: v137286.b118.s237, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[24]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 85 / sid 157 (AID: v137286.b85.s157, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[25]
Årsunda C:2 (1765-1793) Bild 93 / sid 177 (AID: v137286.b93.s177, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[26]
Årsunda C:3 (1794-1825) Bild 6 / sid 1 (AID: v137287.b6.s1, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[27]
Årsunda C:3 (1794-1825) Bild 15 / sid 19 (AID: v137287.b15.s19, NAD: SE/HLA/1010241)
 
 
[28]
Årsunda C:3 (1794-1825) Bild 87 / sid 163 (AID: v137287.b87.s163, NAD: SE/HLA/1010241)