VII:43 Johan (Jan) Ersson

Bonde. Blev 56 år.

Antavla

Far:

 Erik Johansson (1719 - 1759)

Mor:

 Anna Gustafsdotter (1717 - 1785)

Född:

1751-08-06 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län. [1]

"Johan. Erik Johansson, hustru Anna Gustafsdotter i Wästanhede, född den 6. Vittnen: Olof Jonnsson, hustru Anna Olofsdotter ibidem, drängen Gustaf Larsson i Sanda, pigan Karin Persdotter i Bomåsen."
Gävleborg, Österfärnebo, C:2, Födde, 1721-1773, 232/0, Bild 121, GID 1391.41.16200

Bosatt:

från 1768 till 1776 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län. [2]

Nr. 956. Dräng. Föräldrar: Avlidne bonden Eric Jansson, hustru Anna Gustafsdotter i Westanhede.

Bosatt:

från 1777 till 1783 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län. [3]

Bonde.

Bosatt:

från 1784 till 1792 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län. [4]

Gift 1783.

Bosatt:

från 1793 till 1801 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län. [5]

Bonde.

Bosatt:

från 1802 till 1804 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län. [6]

Bonde.

Bosatt:

från 1804 till 1807 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län. [7]

Bonde. "Död den 15 sept 1807."

Död:

1807-09-15 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län. [8]

"Jan Ersson i Westanhede. Lungsot (= tuberkulos). 56 år."
[Västernorrland, Gävleborg] Österfärnebo, F.1, Död,Begravning, 1802 - 1862, 0-0, Bild 23 av 89, GID 1391.48.8400

Bouppteckning:

1811-10-07 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län. [9]

"År 1811 d. 7 october woro undertecknade, af änkan ärlig och gudfruktlig Kerstin Matsdotter i Wästanhede kallad, att upteckna, verdera all ägendom i Boet fants. Både i löst och fast och den lösa ägendomen afvittra efter thes med döden aflidne man, i lifstiden bonden ärlig och wälförståndig Jan Ersson, vilken efter sig lemnat fem barn, nemligen sonen Eric, Jan, Anders, dottren Anna och Kjerstin; Då Bönderna Jon Jonsson i Wästanhede, och Anders Matsson i Ulsbo sig för de fyra sistnemnde, så som förmyndare angaf, och blef sen överenskommelse träffad at Broder och Syster skulle i lika lott och delning gå; och modren öfverlemnade all Hemmanens styrelse till den äldre sonen Eric, mot de vilkor som här nedan före antecknad finnes, och så vida hon afstod både fördel, och Gifttorät, blev henne beviljat at undantaga vad hon hälst ville, vilket alt här nedanför antecknat finnes; var efter företogs med Boupptekning och delning på följande sätt:

Inventarium
Hemmannet No. 2 i Wästanhede, bestående af ett öre 3
pänningelands skatt upwerderades till...................................60.-
Silver:
1 st ½ kvarters kopp.............................................................4.24
Koppar:
1 st inmurad brännvinspanna med hatt, pipor och allt behör....15.-
1 st kokpanna om 3 stop.........................................................1.24
1 st stop skål..........................................................................-.32
1 st ½ stops dito......................................................................-.16
1 st kann kruka......................................................................-.32
1 st kittel väger 9 ½ lod, á 18 skilling lodet............................3.27
1 st fat..................................................................................-.32
1 st tratt..................................................................................-.8
Mässing:
1 st kittel...............................................................................1.2
1 st skål................................................................................-.24
1 st ljusplåt...........................................................................-.4
2 st dito stakar á 16 skilling st...............................................-.32
Tenn:
1 st bättre stop......................................................................-.40
1 st dito sämre.......................................................................-.32
1 st flatt fat............................................................................1.-
5 st mindre á 24 skilling st......................................................2.24
6 st skedar á 12 skilling st.....................................................1.24
1 st liten skål.........................................................................-.8
Blecksaker:
4 st skålar á 6 skilling st........................................................-.24
1 st skopa.............................................................................-.6
1 st jungfrumått.....................................................................-.1
1 st äggstjärna......................................................................-.4
1 st lykta................................................................................-.1
1 st sil....................................................................................-.1
1 st brödmått.........................................................................-.6
Sommarkörredskap:
1 st åkkärra..........................................................................6.-
1 st färd dito med skodda hjul och järnaxel...........................3.-
1 st skrinda med dito dito......................................................2.24
1 st gödningsflak utan hjul och axel......................................-.16
1 st sämre gödningsflak........................................................-.12
1 st plog................................................................................2.-
1 st åkerharv.........................................................................-.32
1 st trästock..........................................................................-.24
1 st dito sämre.......................................................................-.12
1 st backstock......................................................................-.6
1 st dito sämre........................................................................-.3
1 st mans ridsadel..................................................................1.24
1 st kvinns dito med betsel....................................................2.-
Vinterkörredskap:
1 st åkskrinda........................................................................2.-
2 st färdskrindor med skodda slädar á 1 riksdaler 12.............2.24
2 par kälkar á 1 riksdaler paret...............................................2.-
2 st kolskrindor utan slädar á 32 skilling...............................1.16
2 st järnkedjor á 32 skilling st...............................................1.16
2 par skaklar á 8 skilling paret.............................................-.16
Laggkärl:
2 st tinor med lock á 12 skilling st.......................................-.24
1 st dricksflaska med järnband...........................................-.12
1 st drickstunna om 3 så rum..............................................-.16
1 st kar................................................................................-.32
2 st byttor om ett ämbar vardera............................................-.8
1 st dito om 2ne ämbar.........................................................-.4
2 st ämbar á 2 skilling st........................................................-.4
1 st mjölkstäva......................................................................-.1
1 st kärna.............................................................................-.4
1 st brännvinskagge om 6 kannrum.....................................-.32
1 st sämre kar......................................................................-.8
Järnsaker:
1 st gryta om 6 kannrum.......................................................-.24
1 st kannpanna....................................................................-.12
1 st dito dito..........................................................................-.12
1 st pannkakspanna............................................................-.6
1 st liten kokpanna................................................................-.2
1 st större stekpanna.............................................................-.4
1 st dito dito mindre...............................................................-.4
1 st större pannring...............................................................-.6
1 st mindre dito.......................................................................-.3
1 st långpanna.......................................................................-.16
1 st slipsten med dubbel vev.................................................3.-
2 st täljyxor á 24 skilling st.....................................................1.-
2 st bättre huggyxor á 12 skilling st......................................-.24
2 st sämre dito á 8 skilling st................................................-.16
1 st dito dito.........................................................................-.8
1 st hand dito.......................................................................-.12
1 st handspett......................................................................-.4
1 st dikesspade....................................................................-.3
1 st tväryxa...........................................................................-.6
1 st råjärn..............................................................................-.16
3 st dynggrepar á 6 skilling st.................................................-.18
8 st bättre och sämre liar........................................................1.24
1 st tovyxa.............................................................................-.6
1 st väggur med väckare och foder......................................4.-
All smedjeredskapen bestående av 1 städ, 1 slägga, 2 hamrar,
1 sax, 1 pust, 7 stampar, 7 nageltorn, uppvärderas till..........8.24
1 st rävsax............................................................................3.-
1 st hagelbössa....................................................................1.-
Hästar:
1 st brunt sto i 15de året......................................................20.-
1 st black dito i 7de dito......................................................30.-
Boskap och kreatur:
4 st kor á 10 riksdaler st.....................................................40.-
3 st kvigor á 10 riksdaler st................................................30.-
3 st spädkalvar á 2 riksdaler...............................................6.-
5 st får á 1 riksdaler 24 skilling...........................................7.24
1 st get..............................................................................1.24
2 st killar á 36 skilling st.....................................................1.24
1 st 3 års svin....................................................................8.-
2 st kultar á 4 riksdaler st...................................................8.-
1 st gris..............................................................................2.-
Porslin, stenkärl och glas:
1 dussin tallrikar á 4 skilling st............................................1.-
1 st smörbytta....................................................................-.8
2 st djupa stenfat á 3 skilling st.........................................-.6
1 st dito flat.......................................................................-.3
1 st ½ stops flaska............................................................-.8
1 st stops dito...................................................................-.10
1 st kannbutelj..................................................................-.16
2 st stops dito á 4 skilling st...............................................-.8
2 st glasfat á 10 skilling st.................................................-.20
2 st jungfruglas á 6 skilling st.............................................-.12
1 st dito dito med träfot......................................................-.4
1 st mindre dito med dito.....................................................-.2
1 st ölglas...........................................................................-.3
Snickarredskap med diverse husgeråd:
1 st svarvvev.....................................................................-.8
1 st handsåg med ramar.....................................................-.32
1 st dito dito utan dito........................................................-.12
1 st foghyvel.....................................................................-.12
1 st oxhyvel.......................................................................-.6
1 st plog dito......................................................................-.12
1 par spånt dito..................................................................-.12
1 smisk dito........................................................................-.4
1 st slät dito........................................................................-.6
1 st skrubb dito...................................................................-.4
2 st list dito.........................................................................-.4
1 st större huggjärn.............................................................-.4
1 st huggborr......................................................................-.4
1 st dito dito mindre.............................................................-.4
2 st dito dito än mindre........................................................-.4
1 st svarvjärn.......................................................................-.4
1 st dito dito.........................................................................-.3
1 st dito dito..........................................................................-.1
1 st laggjärn.........................................................................-.1
1 st sirkil...............................................................................-.8
1 st rasp...............................................................................-.4
1 st skavu?.........................................................................-.1
1 st hake och hammare.......................................................-.4
1 st bandhake......................................................................-.2
1 st häkla.............................................................................-.8
1 st dito................................................................................-.6
1 st mansax..........................................................................-.6
1 st ullsax.............................................................................-.3
1 st bättre dito......................................................................-.6
1 st slängskaft med 10 borrar...............................................-.24
1 st dymling navare..............................................................-.6
1 st hjulveds dito..................................................................-.12
2 st dito dito.........................................................................-.6
1 st bill..................................................................................-.16
1 par kardor..........................................................................-.6
1 st betsman av järn.............................................................1.6
1 st tågkorg med handtag....................................................-.6
1 st brödkorg.......................................................................-.4
1 st lapp dito........................................................................-.8
1 st sikt...............................................................................-.16
1 st såll...............................................................................-.6
1 st ullkolfat av tågor...........................................................-.6
1 st ny spinnrock.................................................................1.16
1 st gammal dito..................................................................-.32
1 st dito dito.......................................................................-.24
1 dussin trätallrikar...............................................................-.12
1 st stentavla.......................................................................-.20
1 st skänkskåp med lås och gångjärn................................4.-
2ne sängar á 24 skilling st..................................................1.-
1 st dito..............................................................................-.32
1 st dito................................................................................-.24
1 st soffa.............................................................................-.32
1 st gammalt matskåp..........................................................-.32
1 st väggskåp med gångjärn................................................-.16
1 st sängskåp med dito dito.................................................1.-
1 st stor kista........................................................................-.24
1 st mindre dito med lås och gångjärn..................................-.32
1 st färdskrin med dito dito....................................................-.24
1 st gammalt skrin.................................................................-.4
1 st hyvelbänk......................................................................1.24
1 st mjöllår.............................................................................-.32
1 st krönt ½spannsmått........................................................-.12
1 st kappmått.......................................................................-.4
4 st gamla mjöltunnor á 1 skilling st......................................-.4
1 st dito med lock.................................................................-.2
1 par vävstolar med varpor..................................................2.-
Hälften i en not..................................................................3.24
Hälften i en ökstock..........................................................-.24
4 st siltråg á 1 skilling st.......................................................-.4
1 st träskål...........................................................................-.1
2 st ostkar á 2 skilling st......................................................-.4
2 st drickskannor á 6 skilling st...........................................-.12
1 st smörbytta.....................................................................-.1
1 st bättre sela....................................................................1.24
1 st sämre dito....................................................................1.-
1 st dito dito........................................................................-.32
4 st gamla säckar á 6 skilling st.........................................-.24
2 st skinnsäckar á 6 skilling st...........................................-.18
3 par gardiner á 8 skilling paret..........................................-.24
2 dito dito á 12 skilling dito................................................-.24
1 st tunnsil..........................................................................-.3
1 st bibel gammal................................................................1.-
Väggbonaden i sittstugan...................................................2.-
Dito dito i nystugan.............................................................4.24
Dito dito i listugan...............................................................4.-
Sängkläderna består av diverse sorter uppvärderades tillsammans för
...........................................................................................10.-
Summa inventarium:........................................................369.40

Följande skuld blev av änkan angiven, nämligen:
Till Anders Matsson i Ulsbo..............................................14.24
Till Grönzinka bruk...........................................................7.-
Till sonen Eric Jansson.....................................................15.-
Summa:...........................................................................36.24

Att allt vara av mig redeligen uppgivet och ingenting undandöljt, kan
med ed bestyrkas, när så påfodras:
Kjerstin Matsdotter

Såvida modren öfverlämnade all hemmansstyrelsen till sin son, Eric Jansson, utfäste han sig icke allenast väl skiöta och föda henne, utan äfven utfäste sig, at årligen till henne utbetala en tunna säd om året i hälftten Råg och Korn, så framt hon dem behöfva skulle, men eljest låter hon sig åtnöija, med fyra fjerdingar i hälftten Råg och Korn; tillika blef henne beviljat få nyttia Listuga Kammaren till sin beqvämlighet utan någons intrång eller klander. Och så vida ingen Bröllopkost blef afsat åt di oförsedde arfvingarne som voro Jan, Anders samt döttrarne Anna och Kjerstin, utfäste sig Eric Jansson at till dem wardera utbetala sex marker smör och tvenne ostar till Bröllopshjelp. Varemot likväl syskonen kommer vid arfsädens delning, till Brodern Eric Jansson utbetala tvenne fjerdingar säd i hälften Råg och Korn. Sedan denne öfverenskommelse blef träffad, beviljades äfvenledes Eric Jansson, alt skogsarbete utan verdering, var emot han kommer at för 1811 års kronoutskylder at svara.

Repartition:
Hita inventarii, summan utgör.............................................369.40
Varav utgår till skuldens betalning..............................36.24
Modrens undantag.....................................................70.4
Sonen Eric Janssons anpart i fastigheten....................15.-
Dito dito i lösa egendomen..........................................40.31.2 2/5
Sonen Jan Janssons anpart i fastigheten....................15.-
Dito dito i lösa egendomen..........................................40.31.2 2/5
Sonen Anders Janssons anpart i fastigheten..............15.-
Dito dito i lösa egendomen.........................................40.31.2 2/5
Dottren Annas anpart i fastigheten.............................7.24
Dito dito i lösa egendomen.........................................40.31.2 2/5
Dottrens Kjerstins anpart i fastigheten........................7.24
Dito dito i lösa egendomen.........................................40.31.2 2/5
Summa:..............................................................................369.40

Till skuldens betalning avsattes följande:
1 st kopparskål.............................................................-.16
1 st färdkärra med skodda hjul och järnaxel..................3.-
1 st plog........................................................................2.-
1 st åkskrinda...............................................................2.-
1 st bytta om 2ne ämbar................................................-.4
1 st dikesspade............................................................-.3
Alla smedjeredskapen...................................................8.24
1 st hagelbössa.............................................................1.-
1 st mindre kista med lås och gångjärn..........................-.32
1 st gammalt skrin..........................................................-.4
Väggbonaden i sittstugan.............................................2.-
Dito dito i Nystugan......................................................4.24
Dito dito i Listugan........................................................4.-
Hälften i en not med grannen........................................3.24
Hälften i en ökstock med dito........................................-.24
1 färdskrinda med skodd släde....................................1.12
8 st liar..........................................................................1.24
1 st hyvelbänk..............................................................1.24
1 st laggjärn..................................................................-.1
Summa:.............................................................................36.24

Modrens undantag:
1 st silverkopp...............................................................4.24
1 st blackt sto i 7 året.....................................................30.-
1 st ko............................................................................10.-
1 st får............................................................................1.24
1 st get...........................................................................1.24
1 st gris...........................................................................2.-
1 st åkkärra....................................................................6.-
1 st kannpanna..............................................................-.12
1 sängskåp....................................................................1.-
1 väggur med foder........................................................4.-
1 kannbutelj...................................................................-.16
1 jungfruglas..................................................................-.6
1 bättre fårskinnsfäll.......................................................2.-
1 st kudde av kardun.....................................................-.4
1 st blågarnslakan.........................................................-.8
1 st lapptäcke...............................................................-.4
1 st tennstop..................................................................-.32
1 dito dito sked..............................................................-.12
1 st bättre ullsax.............................................................-.6
1 st häkla........................................................................-.8
1 st bättre sela................................................................1.24
1 st bibel..........................................................................1.-
1 st större tennfat.............................................................1.-
1 st ny spinnrock.............................................................1.16
1 sängställe.....................................................................-.24
Summa:....................................................................................70.4

Sonen Eric Janssons anpart:
2/8 delar i fastigheten....................................................15.-
Dess andel i en brännvinspanna...................................3.-
1 st kopparpanna om 3 stop..........................................1.24
1 st tennfat.....................................................................-.24
1 st tennsked.................................................................-.12
1 st bleckskål.................................................................-.6
1 st mässingsljusstake eller plåt......................................-.4
1 st ko............................................................................10.-
1 st spädkalv...................................................................2.-
1/5 del i en ko................................................................2.-
Dess andel i ett skänkskåp............................................1.-
1 st färdskrin...................................................................-.24
1 st slipsten....................................................................3.-
1 st lappkorg...................................................................-.8
1 st brödmått.................................................................-.6
1 st oxhyvel...................................................................-.6
1 st slät dito....................................................................-.6
1 st dynggrep.................................................................-.6
1 st mansax....................................................................-.6
1 st huggborr..................................................................-.4
1 st dymling navare........................................................-.6
1 st vallhake med hammare............................................-.4
1 st stol...........................................................................-.12
1 st tunnsil......................................................................-.3
3 st porslinstallrikar..........................................................-.12
2 st trä dito dito...............................................................-.2
1 st trästock...................................................................-.24
1 st buk, håck................................................................-.6
1 st dyngflaka................................................................-.12
1 st färdskrinda med skodd släde..................................1.12
1 st järnkedja..................................................................-.32
1 st kar..........................................................................-.32
1 st spinnrock................................................................-.32
1 st sela.........................................................................1.-
1 st mjöllår......................................................................-.32
1 par gardiner.................................................................-.12
1 säng............................................................................-.32
Dess andel i sängkläderna.............................................2.-
2 st killar.........................................................................1.24
Dess andel i en häst.......................................................4.-
Summa:..................................................................................56.41
Härav betalar till systren Kjerstin.............................................46.2 2/5
Dito dito till systren Anna........................................................1.1 2/5

Sonen Jan Janssons anpart:
2/8 delar i fastigheten...................................................15.-
Dess andel i brännvinspannan......................................3.-
1 st mässingskittel.........................................................1.2
1 st kopparskål om 1 stop.............................................-.32
1 st tennfat....................................................................-.24
1 st tennsked................................................................-.12
1 st ko..........................................................................10.-
1 st får...........................................................................1.24
1 st kult.........................................................................4.-
1/5 del i en ko...............................................................2.-
Dess andel i en häst......................................................4.-
Dess andel i sängkläderna............................................2.-
Dess andel i 1 skänkskåp.............................................1.-
1 st handsåg med ramar................................................-.32
1 st järnbetsman...........................................................1.-
1 st täljyxa.....................................................................-.24
1 st långpanna.............................................................-.16
1 st pannkakspanna....................................................-.6
forts.

Bouppteckning:

1811-10-08 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län. [9]

forts.
1 st liten kokpanna..................................................-.2
2 st sämre huggyxor.................................................-.16
1 st tågkorg med handtag........................................-.6
1 st simsk hyvel........................................................-.4
1 st slängskaft med 10 borrar...................................-.24
1 st dynggrep...........................................................-.6
1 st större huggjärn...................................................-.4
1 st bandhake..........................................................-.2
1 st svarvjärn............................................................-.4
1 st stentavla............................................................-.20
1 st stol.....................................................................-.12
3 st porslinstallrikar....................................................-.12
2 st trä dito dito.........................................................-.2
1 st flat stenfat...........................................................-.3
1 st mans ridsadel......................................................1.24
1 st trästock...............................................................-.12
1 par kälkar...............................................................1.-
1 par skacklar.............................................................-.8
1 drickstunna om 3 sår..............................................-.32
1 spinnrock.................................................................-.24
1 st säng....................................................................-.24
1 par gardiner............................................................-.8
1 åkerharv..................................................................-.32
1 st träskål..................................................................-.1
Summa:.................................................................................55.22
Får av brodern Anders...........................................................9.2 2/5

Sonen Anders Janssons anpart:
2/8 delar i fastigheten..............................................15.-
1 st kopparkittel om 9 ½ lod á 18 skilling lodet..........3.24
1 st dito tratt.............................................................-.8
1 st mässingsljusstake...............................................-.16
1 st tennfat................................................................-.24
1 st dito sked.............................................................-.12
1 st bleckskål............................................................-.6
Dess andel i brännvinspannan...................................3.-
Dess andel i sängkläderna.........................................2.-
1 par vävstolar...........................................................2.-
1 täljyxa......................................................................-.24
2 st bättre huggyxor...................................................-.24
1 st större stekpanna..................................................-.4
1 st svarvvev..............................................................-.8
1 par spånthyvlar........................................................-.12
1 st skrubbhyvel.........................................................-.4
2 st huggborrar mindre................................................-.4
1 st handsåg...............................................................-.12
1 st såll........................................................................-.6
1 st ostkar...................................................................-.2
1 stol............................................................................-.12
1 st glasfat...................................................................-.10
1 st ljust stenfat...........................................................-.3
2 st trätallrikar...............................................................-.2
1 st kviga.....................................................................10.-
1/5 del i en ko.............................................................2.-
1 spädkalv...................................................................2.-
1 får.............................................................................1.24
1 st kult.......................................................................4.-
Dess andel i en häst...................................................4.-
1 st dyngflaka.............................................................-.16
1 par kälkar................................................................1.-
1 kolskrinda................................................................-.32
1 järnkedja..................................................................-.32
1 st brännvinskagge om 6 kannrum............................-.32
1 st säng.....................................................................-.24
1 par gardiner..............................................................-.8
Summa:.................................................................................56.4
Härav betalar till brodern Jan................................................9.2 2/5

Dottren Anna Jansdotters anpart:
1/8 tondel i fastigheten...............................................7.24
1 st kopparfat..............................................................-.32
1 st dito kannkruka.....................................................-.32
1 st mässingsljusstake................................................-.16
1 st tennfat.................................................................-.24
1 st dito stop...............................................................-.40
1 st dito liten skål........................................................-.8
1 st dito sked................................................................-.12
1 st bleckskål.............................................................-.6
1 st dito sil..................................................................-.1
Dess andel i brännvinspannan...................................3.-
1 st ko.........................................................................10.-
1/5 del i en ko............................................................2.-
1 st får........................................................................1.24
Hälften i ett 3 års svin med Kjerstin............................4.-
Dess andel i en väst..................................................4.-
1 st matskåp..............................................................-.32
1 st väggskåp med lås och gångjärn.........................-.16
1 st 6 kanngryta.........................................................-.24
1 st råjärn..................................................................-.16
1 st dricksflaska med järnband..................................-.12
1 st handyxa..............................................................-.12
1 st bill.......................................................................-.16
1 st huggyxa..............................................................-.8
1 st tovyxa.................................................................-.6
1 st större pannring....................................................-.6
1 st dito mindre..........................................................-.3
1 st laggjärn...............................................................-.1
1 st foghyvel..............................................................-.12
2 st anderstångs navrar............................................-.6
1 st huggborr.............................................................-.4
1 st rasp....................................................................-.4
1 st tväryxa...............................................................-.6
1 st dynggrep............................................................-.6
1 st ullsax.................................................................-.3
1 st brödkorg...........................................................-.4
1 st pannkaksspada...............................................-.1
1 st skava.................................................................-.1
1 st smörbytta..........................................................-.1
1 st lykta..................................................................-.1
1 st smörbytta av porslin..........................................-.8
1 par kardor..............................................................-.6
1 st soffa..................................................................-.32
1 par gardiner...........................................................-.12
1 st stol....................................................................-.12
1 st glasfat...............................................................-.10
3 st porslinstallrikar...................................................-.12
2 st trä dito dito........................................................-.2
Dess andel i sängkläderna......................................2.-
1 st skrindkärra........................................................2.24
2 st stopbuteljer........................................................-.8
1 st tina med lock.....................................................-.12
1 st stops flaska.......................................................-.10
4 st garnsäckar........................................................-.24
1 st jungfruglas.........................................................-.6
1 st ölglas.................................................................-.3
2 st drickskannor 12 skilling, 1 handspett 4 skilling....-.16
1 st jungfruglas med träfot........................................-.4
Summa:................................................................................48.6
Får av brodern Eric..............................................................1.1 2/5

Dottren Kjerstin Jansdotters anpart:
1/8 del i fastigheten.................................................7.24
1 st mässingsskål......................................................-.24
1 st mindre kopparskål.............................................-.16
1 st tennfat...............................................................-.24
1 st dito sked...........................................................-.12
1 st bleckskopa.......................................................-.6
1 st jungfrumått.........................................................-.1
Dess andel i en brännvinspanna..............................3.-
1 st stor kista med lås och gångjärn.........................-.24
1 st ullkolfat av tågor...............................................-.6
1 st häkla.................................................................-.6
Dess andel i ett skänkskåp......................................1.-
1 st rävsax................................................................3.-
1 st sirkel..................................................................-.8
1 st ploghyvel............................................................-.12
2 st list dito...............................................................-.4
2 st hjulveds navare.................................................-.12
1 st svarvjärn............................................................-.3
1 st dito dito..............................................................-.1
1 st äggstjärna..........................................................-.4
1 st mindre stekpanna...............................................-.4
1 st ritmått.................................................................-.2
2 st byttor om 1 ämbar..............................................-.8
1 st sämre kar...........................................................-.8
2 st ämbar.................................................................-.4
1 st mjölkstäva..........................................................-.1
1 st kärna..................................................................-.4
1 st stol.....................................................................-.12
1 st djupt stenfat.......................................................-.3
3 st porslinstallrikar....................................................-.12
2 st trä dito dito..........................................................-.2
1 st kviga.................................................................10.-
1 st spädkalv............................................................2.-
1 st får.....................................................................1.24
1/5 del i en ko.........................................................2.-
Hälften i ett 3 års svin med Anna.............................4.-
Dess andel i en väst................................................4.-
1 st kannpanna.......................................................-.12
1 st drickstunna om 4 sår........................................-.16
½ stops flaska.........................................................-.8
1 par gardiner..........................................................-.8
1 st kvinns ridsadel.................................................2.-
1 st kolskrinda..........................................................-.32
1 st tina med lock..................................................-.12
1 par skaklar..........................................................-.8
4 st siltråg................................................................-.4
2 st ostkar...............................................................-.4
1 st sila...................................................................-.32
1 st sikt...................................................................-.16
3 st skinnsäckar.....................................................-.18
Summa:..............................................................................47.9
Får av brodern Eric.............................................................-.46.2 2/5

Att allt vara till vars och ens nöije och behag, lottat och delat intyge vi
med våre namn och egenhändiga Bomärkens undersättande:
Kjerstin Matsdotter moder
Eric Jansson son
Jon Jonsson, förmyndare för Jan och Kjerstin
Anders Matsson, förmyndare för Anders och Anna
Hind. Berglund
Olof Olsson i Knafmuren
Bouppteckningsmän

Fattigprocenten af Bouppteckningssumman 369 Riksdaler 40 Skilling Riksmynt, betalt med 22 Skilling 2 Runstycken, qvitteras af Östra Fernebo d. 8 febr. 1812, Pehrsson Nyman P.L."


Äktenskap med VII:44 Kerstin Matsdotter (1759 - 1814)

Vigsel:

1783-06-24 Österbor, Österfärnebo, Gävleborgs län. [10]

"Bond. Joh. Ericsson i Westanhede samt bondedottren Kjerstin Matts i Österbor."
Gävleborg, Österfärnebo, C:3, Vigsel, 1774-1801, 83/0, Bild 50, GID 1391.42.31900

Barn:

 Erik Jansson (1784 - )
 Anna Jansdotter (1787 - )
 Kerstin Jansdotter (1790 - 1853)
 Jan Jansson (1793 - )
 Anders Jansson (1796 - )


Noteringar

Johan (Jan) Ersson är farmors farmors farmors far till Bengt Peter.

Johan (Jan) Ersson är farmors farmors farmors morfars farbrors sonson till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1751
Födelse 1751-08-06 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län [1]
1759
7 år
Fadern VIII:85 Erik Johansson dör 1759-03-22 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län [11]
1759
7 år
Makan VII:44 Kerstin Matsdotter föds 1759-07-07 Österbor, Österfärnebo, Gävleborgs län [12]
>1768
Bosatt från 1768 till 1776 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län [2]
>1777
Bosatt från 1777 till 1783 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län [3]
1783
31 år
Vigsel VII:44 Kerstin Matsdotter 1783-06-24 Österbor, Österfärnebo, Gävleborgs län [10]
>1784
Bosatt från 1784 till 1792 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län [4]
1784
33 år
Sonen Erik Jansson föds 1784-08-10 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län
1785
34 år
Modern VIII:86 Anna Gustafsdotter dör 1785-09-11 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län [13]
1787
Dottern Anna Jansdotter föds 1787 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län
1790
38 år
Dottern VI:22 Kerstin Jansdotter föds 1790-03-21 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län [14]
1793
Sonen Jan Jansson föds 1793 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län
>1793
Bosatt från 1793 till 1801 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län [5]
1796
Sonen Anders Jansson föds 1796 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län
>1802
Bosatt från 1802 till 1804 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län [6]
>1804
Bosatt från 1804 till 1807 Västanhede Nr.2, Österfärnebo, Gävleborgs län [7]
1807
56 år
Död 1807-09-15 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län [8]
1811
Bouppteckning 1811-10-07 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län [9]
1811
Bouppteckning 1811-10-08 Västanhede, Österfärnebo, Gävleborgs län [9]

Källor

[1]
Österfärnebo C:2 (1721-1773) Bild 120 / sid 233 (AID: v137345.b120.s233, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[2]
Österfärnebo AI:5 (1761-1776) Bild 199 / sid 384 (AID: v137302.b199.s384, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[3]
Österfärnebo AI:6 (1777-1783) Bild 71 / sid 61 (AID: v137303.b71.s61, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[4]
Österfärnebo AI:7 (1784-1792) Bild 25 / sid 17 (AID: v137304.b25.s17, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[5]
Österfärnebo AI:8a (1793-1804) Bild 21 / sid 13 (AID: v137305.b21.s13, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[6]
Österfärnebo AI:8b (1793-1804) Bild 191 / sid 183 (AID: v137306.b191.s183, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[7]
Österfärnebo AI:9b (1804-1810) Bild 251 / sid 245 (AID: v137308.b251.s245, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[8]
Österfärnebo F:1 (1802-1862) Bild 21 (AID: v137355.b21, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[9]
Gästriklands domsaga FII:7 (1812-1813) Bild 53 / sid 11 (AID: v154660.b53.s11, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[10]
Österfärnebo C:3 (1774-1801) Bild 49 / sid 84 (AID: v137346.b49.s84, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[11]
Österfärnebo C:2 (1721-1773) Bild 158 / sid 309 (AID: v137345.b158.s309, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[12]
Österfärnebo C:2 (1721-1773) Bild 159 / sid 311 (AID: v137345.b159.s311, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[13]
Österfärnebo C:3 (1774-1801) Bild 61 / sid 107 (AID: v137346.b61.s107, NAD: SE/HLA/1010247)
 
 
[14]
Österfärnebo C:3 (1774-1801) Bild 96 (AID: v137346.b96, NAD: SE/HLA/1010247)