VIII:249 Gumme (Gudmund) Sunesson

Blev 79 år.

Född:

1714-08-23 Moshulta, Algutsboda, Kalmar län.

Ingen fb före 1722.

Bosatt:

från 1749 till 1754 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län. [1]

Bosatt:

från 1755 till 1788 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län. [2]

Bosatt:

från 1782 till 1794 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län. [3]

Inhyses.

Död:

1794-03-16 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län. [4]

"Gumme Sunesson, inhyses, gift, i Knappemåla av våda drunknad på is, 79 år gammal."
[Kalmar] Madesjö, C.4, Födde,Vigsel,Död, 1782 - 1825, 667-0, Bild 131 av 186, GID 107.31.13100

Bouppteckning:

1794-03-24 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län. [5]

"År 1794 den 24 martus är efter wederbörandes begäran begäran laga bouppteckning förrättad efter avlidne Gume Sunesson i Knapermåla som med döden avled den 16 i samma månad och efter sig lämnade till arftagare dess efterlemnade kära hustru Stina Svensdotter i Bälsiö och 2ne söner, nämligen den äldre Sven Gumesson i Knapermåla och Nils Gumesson i Bälsiö och 2ne omyndiga son barn uti Carlscrona, en dotter wid namn Gertrud 17 år gammal, den senare Elena wid namn, Petter Boklund döttrar och förslogs till till förmyndare för dess 2ne döttrar bonden Sven Pettersson i Knapermåla att de omyndigas rätt bewaka, så måtto företages bouppteckning som lag säger, nämligen:

Frågades efter silfver men fandts icke.
Järnsaker:
1 skåpa öx werderades till....................................................-.12
1 kålkniv................................................................................-.1
1 handsåg..............................................................................-.6
4 knivar..................................................................................-.1
1 mulla navare och ett bor.....................................................-.12
1 stor hammare......................................................................-.4
2ne gamla askar med syldon i................................................-.8
1 gammal bula med don uti....................................................-.16
1 en gripa sax........................................................................-.4
1 ett rifveljärn..........................................................................1.-
En fottaring............................................................................-.16
En dito mindre........................................................................-.10
2ne bråpannor.......................................................................-.16
En lie med örf, 2ne rifbitar......................................................-.2
En gryta med gripe..................................................................3.-
En järnspade..........................................................................-.3
2ne bryn.................................................................................-.4
En hemkvarn..........................................................................-.16
Träredskap:
2ne tråg..................................................................................-.8
13 silltråg................................................................................1.-
7 fat och en skopa.................................................................-.12
En pepparkvarn.....................................................................-.1
En skål med salt uti................................................................-.12
2ne lockbyttor........................................................................-.8
En dito...................................................................................-.8
Ett vatttenämbar.....................................................................-.2
En tina, en kärna....................................................................-.4
Dito en kärna med ?...............................................................-.4
Ett gammalt ämbar, en holk.....................................................-.1
Dito en gammal tina.................................................................-.1
En dito.....................................................................................-.1
Dito gammalt skräp..................................................................-.1
2ne gamla kistor.......................................................................-.8
En liten bak?...........................................................................-.2
En vinbutelj, en flaska..............................................................-.12
En rofvflaska, ett glas..............................................................-.8
En stock skeppa jordpäron......................................................-.24
En rist.......................................................................................-.1
Mansgångkläder:
Ett par gamla skinnbyxor..........................................................-.8
Ett gammalt vadmalslivstycke..................................................-.8
Ett dito bättre...........................................................................1.-
En vadmalströja........................................................................2.-
En hatt....................................................................................-.16
2ne par strumpor.....................................................................-.8
Ett par snösockor.....................................................................-.6
Ett bälte med sölja....................................................................-.6
En gammal rakkniv och en skäggsisare (sax)...........................-.2
Ett par ögonglas.......................................................................-.4
En ask med kruthorn don uti.....................................................-.4
En ? half ?................................................................................-.2
Ett gammalt hårtäcke...............................................................-.2
Ett dito bättre............................................................................-.8
En slump järn brot.....................................................................-.8
Dito litet av sämre slag..............................................................-.4
En slump tobak.........................................................................-.24
En liten åtting............................................................................-.4
3ne korgar.................................................................................-.1
En psalmbok.............................................................................-.16
En gammal rya...........................................................................-.12
Ett par skor................................................................................-.12
Ett gammalt hynde?, en kåda?..................................................-.1
Ett gammalt hårtäcke.................................................................-.4
Ett knöple refe?..........................................................................-.8
2ne glasflaskor...........................................................................-.4
Ett litet ölträ.................................................................................1.-
Ett gammalt trästop......................................................................-.8
En häck hårvals hö.....................................................................3.-
En rödjälmit ko............................................................................34.-
Summa:....................................................................................59.13

För övrigt komma gravationerna att uppföras, tillika gäld och skuld med mera.
Till socknens fattiga...................................................................-.4
Skyldig till Daniel Danielsson i Olofsbo.......................................10.-
Påkostning vid jordefärden, nämligen:
Ett pund kokött..........................................................................4.-
7 marker ost...............................................................................2.8
4 marker smör............................................................................2.-
En kanna ärtor...........................................................................-.20
En kanna gryn...........................................................................-.24
5 marker fisk.............................................................................-.28
2ne pattgrisar.............................................................................-.24
6 kannor brännvin.....................................................................15.-
Likstolen till högärovördige pastorskapet...................................7.-
I testamentet och för böneklädet, och till socknens fattiga........1.16
Till kyrkoväktaren för grävningen..............................................-.16
Till likkisteköp............................................................................3.-
Ett arvode till Jonas Kols hustru för det hon till kostningen vid jordefärden varit behjälpligen.....................................................2.-
Arvodet till bouppteckningsmännen..........................................2.16
Transport summa:.....................................................................52.28

Alltså är icke mera till arv än:.....................................................7.15

Så är bouppteckningen upprättad som förbemält finnes efter vårt bästa förstånd. Det vi med våra egenhändiga namn och bomärken underskriva och förbinda av Knapermåla den 24 marti 1794:
Sven SGS Gummesson
Nils NGS Gummesson i Bälsiö
Swen SPS Pettersson i Knapermåla, förmyndare

Bouppteckningsmän:
Pehr Jansson i Torsbo PIS
Swen Månsson i Kroksiö

Likalydande med originalet."


Äktenskap med Gertrud Jonsdotter (1716? - 1760)

Vigsel:

1742-07-02 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län. [6]

"Gumme Sunesson i Algutsboda och Moshulta med pigan Gertru Jonsdotter i Knapermåla."

Barn:

 Peter Gummesson (1743 - )
 Sven Gummesson (1745 - )


Äktenskap med VIII:250 Kristina (Stina) Svensdotter (1742 - 1827)

Vigsel:

1761-06-21 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län. [7]

"Enkomannen Gumme Sunesson i Knapermåla och pigan Stina Svensdotter i Bälsjö."

Barn:

 Nils Gummesson (Gudmundsson) (1763 - 1845)
 Anders Gummesson (Gudmundsson) (1776 - 1794)


Noteringar

Gumme (Gudmund) Sunesson är mormors mormors morfars farfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1714
Födelse 1714-08-23 Moshulta, Algutsboda, Kalmar län
1716?
Makan Gertrud Jonsdotter föds omkring 1716 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län
1742
27 år
Vigsel Gertrud Jonsdotter 1742-07-02 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län [6]
1742
28 år
Makan VIII:250 Kristina (Stina) Svensdotter föds 1742-09-05 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [8]
1743
28 år
Sonen Peter Gummesson föds 1743-04-28 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län [9]
1745
31 år
Sonen Sven Gummesson föds 1745-12-29 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län [10]
>1749
Bosatt från 1749 till 1754 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län [1]
>1755
Bosatt från 1755 till 1788 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län [2]
1760
Makan Gertrud Jonsdotter dör 1760 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län
1761
46 år
Vigsel VIII:250 Kristina (Stina) Svensdotter 1761-06-21 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [7]
1763
49 år
Sonen VII:125 Nils Gummesson (Gudmundsson) föds 1763-09-22 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [11]
1776
61 år
Sonen Anders Gummesson (Gudmundsson) föds 1776-05-19 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [12]
>1782
Bosatt från 1782 till 1794 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län [3]
1794
79 år
Sonen Anders Gummesson (Gudmundsson) dör 1794-01-06 Bällsjö, Madesjö, Kalmar län [4]
1794
79 år
Död 1794-03-16 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län [4]
1794
Bouppteckning 1794-03-24 Knapermåla, Madesjö, Kalmar län [5]

Källor

[1]
Madesjö AI:2 (1749-1754) Bild 94 / sid 173 (AID: v23275.b94.s173, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[2]
Madesjö AI:3 (1755-1788) Bild 30 / sid 45 (AID: v23276.b30.s45, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[3]
Madesjö AI:4 (1782-1801) Bild 29 / sid 43 (AID: v23277.b29.s43, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[4]
Madesjö CI:4 (1782-1825) Bild 339 / sid 667 (AID: v39771.b339.s667, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[5]
Södra Möre häradsrätt FII:5 (1793-1794) Bild 192 / sid 375 (AID: v78666.b192.s375, NAD: SE/VALA/01584)
 
 
[6]
Madesjö CI:2 (1713-1754) Bild 143 / sid 273 (AID: v36091.b143.s273, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[7]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 148 / sid 283 (AID: v39770.b148.s283, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[8]
Madesjö CI:2 (1713-1754) Bild 145 / sid 277 (AID: v36091.b145.s277, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[9]
Madesjö CI:2 (1713-1754) Bild 146 / sid 279 (AID: v36091.b146.s279, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[10]
Madesjö CI:2 (1713-1754) Bild 156 / sid 299 (AID: v36091.b156.s299, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[11]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 47 / sid 81 (AID: v39770.b47.s81, NAD: SE/VALA/00241)
 
 
[12]
Madesjö CI:3 (1754-1782) Bild 138 / sid 263 (AID: v39770.b138.s263, NAD: SE/VALA/00241)