VI:20 Greta Ersdotter

Blev 76 år.

Antavla

Far:

 Erik Ersson Björklund (1753 - 1834)

Mor:

 Kerstin (Kristina, Stina) Ersdotter (1762 - 1832)

Född:

1784-02-09 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Bruksarbetaren Eric Erssons dotter wid Masugnen, Greta. Vittnen: Masmästaren Jöran Ersson och hans hustru wid Masugnen, buldanswäfwaren Pehr Westbom och hans hustru i Gefle."
[Gävleborg] Valbo, C.2, Födde,Dop, 1741 - 1801, 0-0, Bild 157 av 252, GID 2215.17.92100

Bosatt:

1785 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

1786 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

1787 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

1788 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

1789 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

1790 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

1791 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Bosatt:

1793 Valbo bruk, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Bosatt:

1794 Valbo bruk, Valbo, Gävleborgs län. [10]

Bosatt:

1795 Valbo bruk, Valbo, Gävleborgs län. [11]

Bosatt:

1796 Valbo bruk, Valbo, Gävleborgs län. [12]

Bosatt:

1798 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [13]

Bosatt:

1810 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län. [14]

Bosatt:

från 1812 till 1815 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [15]

Hustru.

Bosatt:

från 1816 till 1820 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [16]

Hustru.

Bosatt:

från 1821 till 1825 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [17]

Hustru.

Bosatt:

från 1826 till 1830 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [18]

Hustru.

Bosatt:

från 1831 till 1835 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [19]

Hustru.

Bosatt:

från 1836 till 1840 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [20]

Hustru.

Bosatt:

från 1841 till 1845 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [21]

Hustru.

Bosatt:

från 1846 till 1850 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [22]

Enka.

Bosatt:

från 1851 till 1860 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [23]

"Död 60 9/6."

Död:

1860-06-09 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [24]

"Fördelstagaren Lars Perssons enka Greta Ersdotter, Överhärde, 76 år 5 mån."
Ålderdomsbråck
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, .31, Födde,Vigsel,Död, 1860 - 1860, 0-0, Bild 122 av 228, GID 100021.17.12200

Bouppteckning:

1860-06-19 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [25]

År 1860 den 19de juni tillkallades undertecknad att förrätta bouppteckning efter fördelstagaren Lars Perssons änka Greta Ersdotter i Öfverherde, som dog den 9de i denna månad och lämnade efter sig fyra levande barn och arvingar, nämligen dottren Marta gift med dagakarlen Olof Larsson i Öfverherde, dottren Anna gift med smeden Olof Björkgren i Övra Forsbacka, dottren Stina gift med fördelstagaren Anders Forslund i Öfverherde, samt dottren Brita gift med torparen Jöns Ersson i Lund, och voro nu allesammans närvarande då förrättningen företogs på följande sätt:

Boets befintliga egendom värdering i riksmynt:
Guld:
1 bättre, 1 sämre ring..........................................................3:50
Koppar:
1 kaffepanna......................................................................2:-
Diverse:
4 nystvindar, 3 vävskedar, 1 tämpill...................................2:-
1 hörnskåp, 1 kista............................................................2:-
1 mindre panna, 1 sax........................................................-:75
1 ullsax, 1 s. stol.................................................................-:50
1 spegel, 2 flaskor, 11 buteljer............................................-:50
1 häkla, 1 haspill.................................................................-:50
Sängkläder, gardiner och borddukar värderades i ett för allt......35:-
Gångkläder på samma sätt.......................................................25:-
1 psalmbok...........................................................................1:50
Gården värderades i ett för allt............................................200:-
De hus som dagakarlen Olof Larsson nu bebor med brygghuskammare och bod värderades i ett för allt...........................................20:-
Jordlägenheter:
1 vret Gumäng kallad..........................................................30:-
1 så kallad Finkärrsrönningen.............................................10:-
1 så kallat spjäll? på Wästermur.........................................5:-
1 så kallade Förtärnänget................................................10:-
1 vret i Häcklingemarken...................................................15:-
Summa inventarier Riksdaler riksmynt...............................363:-
De fattigas andel 46 öre

Ovanstående jordlägenheter fördelades på följande sätt att få begagnas efter kontraktsårens innehåll.
Finnkärsrönningen skall tillhöra Olof Björkgren och hans hustru.
Förtärnänget skall tillhöra Olof Larsson och hans hustru.
Gumäng samt Wästermursdelarna får Anders Forslund och hans hustru begagna medan lantmätardelningen på står, däremot skall han betala till sin svåger Jöns Ersson och hans hustru 15 riksdaler riksmynt om året, som skall utgivas i oktober månad varje år.

Gården så försäljer vi undertecknad till vår svåger Anders Forslund till värderingspriset för 200:-, som gör 50 riksdaler på oss vardera.
De omnämde 20 riksdaler som Olof Larsson är skyldig för sin gård skall även tillfalla Anders Forslund och markvreten är bortarrenderad till Olof Forslund vid Masugn på 10 års tid från den 7 maj 1858, med förbindelse att han skall utgiva till Greta Ersdotters arvingar 6 riksdaler om året, som utgör 1 riksdaler 50 öre på dem vardera. Och den övriga lösa egendomen så fördelade arvingarna sig emellan uti 4 lotter.

Att allt blivit och ingenting med vett och vilja undandöljt varder under edlig förbindelse intygad av:
Anders Forslund, hustru Stina Larsdotter

Med förestående förrättning, värdering och fördelning förklarar vi oss till alla delar nöjda, samt med våra egenhändiga namn och bomärken underskrivit:
Anders Forslund
Hustru Stina Larsdotter
Olof Larsson
Hustru Marta Larsdotter
Jöns Östrand
Hustrun Britta Larsdotter

Att sålunda är fördelad och värderad betyga:
Per Forslund vid Masugn
Olof Andersson, Öfverherde
Olof Björkgren
Hustru Anna Larsdotter"


Äktenskap med VI:19 Lars Persson (1783 - 1850)

Vigsel:

1811-10-06 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [26]

"Dannemanssonen Lars Pehrsson i Öfverharde och pigan Greta Eriksdotter dersammastädes. Wigde af comminister Hådén. Hennes fader, bruksarbetaren Erik Ersson vid Masugnen bifaller. Närvarande tillika Anders Ersson i Överhärde."

Barn:

 Margta (Märta, Greta) Larsdotter (1812 - 1887)
 Kristina Larsdotter (1814 - )
 Brita Larsdotter (1817 - )
 Anna Larsdotter (1821 - 1821)
 Anna Larsdotter (1823 - )


Noteringar

Greta Ersdotter är farmors farfars mormor till Bengt Peter.

Greta Ersdotter är farmors farfars farmors morfars farbrors sondotters dotter till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1784
Födelse 1784-02-09 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [1]
1785
Bosatt 1785 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [2]
1786
Bosatt 1786 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [3]
1786
2 år
Brodern Anders (Andreas) Ersson föds 1786-10-27 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [27]
1787
Bosatt 1787 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [4]
1788
Bosatt 1788 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [5]
1789
Bosatt 1789 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [6]
1789
4 år
Systern Ingrid Ersdotter föds 1789-01-31 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [28]
1790
Bosatt 1790 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [7]
1791
Bosatt 1791 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [8]
1792
8 år
Brodern Per (Petrus) Ersson Björklund föds 1792-08-01 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [29]
1793
Bosatt 1793 Valbo bruk, Valbo, Gävleborgs län [9]
1794
Bosatt 1794 Valbo bruk, Valbo, Gävleborgs län [10]
1795
Bosatt 1795 Valbo bruk, Valbo, Gävleborgs län [11]
1795
11 år
Systern Kristina (Stina) Ersdotter föds 1795-04-24 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [30]
1796
Bosatt 1796 Valbo bruk, Valbo, Gävleborgs län [12]
1796
12 år
Systern Kristina (Stina) Ersdotter dör 1796-12-23 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [31]
1797
13 år
Systern Kristina (Stina) Ersdotter föds 1797-11-11 Mackmyra, Valbo, Gävleborgs län [32]
1798
Bosatt 1798 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [13]
1805
20 år
Systern Anna Ersdotter föds 1805-02-08 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [33]
1810
Bosatt 1810 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [14]
1811
27 år
Vigsel VI:19 Lars Persson 1811-10-06 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [26]
>1812
Bosatt från 1812 till 1815 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [15]
1812
28 år
Dottern V:10 Margta (Märta, Greta) Larsdotter föds 1812-04-15 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [34]
1814
30 år
Dottern Kristina Larsdotter föds 1814-08-30 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
>1816
Bosatt från 1816 till 1820 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [16]
1817
33 år
Dottern Brita Larsdotter föds 1817-04-15 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
1821
Dottern Anna Larsdotter dör 1821 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
>1821
Bosatt från 1821 till 1825 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [17]
1821
37 år
Dottern Anna Larsdotter föds 1821-10-30 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
1823
38 år
Dottern Anna Larsdotter föds 1823-01-26 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
>1826
Bosatt från 1826 till 1830 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [18]
>1831
Bosatt från 1831 till 1835 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [19]
1832
48 år
Modern VII:40 Kerstin (Kristina, Stina) Ersdotter dör 1832-05-29 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [35]
1834
50 år
Fadern VII:39 Erik Ersson Björklund dör 1834-10-30 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [36]
>1836
Bosatt från 1836 till 1840 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [20]
>1841
Bosatt från 1841 till 1845 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [21]
>1846
Bosatt från 1846 till 1850 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [22]
1850
66 år
Maken VI:19 Lars Persson dör 1850-03-02 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [37]
>1851
Bosatt från 1851 till 1860 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [23]
1860
76 år
Död 1860-06-09 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [24]
1860
Bouppteckning 1860-06-19 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [25]

Källor

[1]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 150 / sid 286 (AID: v137145.b150.s286, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:7 (1776-1788) Bild 140 / sid 253 (AID: v137085.b140.s253, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Valbo AI:7 (1776-1788) Bild 153 / sid 279 (AID: v137085.b153.s279, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[4]
Valbo AI:7 (1776-1788) Bild 165 / sid 303 (AID: v137085.b165.s303, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Valbo AI:7 (1776-1788) Bild 176 / sid 325 (AID: v137085.b176.s325, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[6]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 29 / sid 18 (AID: v137086.b29.s18, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 43 / sid 46 (AID: v137086.b43.s46, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[8]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 56 / sid 72 (AID: v137086.b56.s72, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 79 / sid 118 (AID: v137086.b79.s118, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 93 / sid 146 (AID: v137086.b93.s146, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[11]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 110 / sid 180 (AID: v137086.b110.s180, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[12]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 127 / sid 212 (AID: v137086.b127.s212, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[13]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 160 / sid 278 (AID: v137086.b160.s278, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[14]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 82 / sid 143 (AID: v137087.b82.s143, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[15]
Valbo AI:10b (1812-1816) Bild 12 / sid 161 (AID: v137090.b12.s161, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[16]
Valbo AI:11b (1816-1820) Bild 15 / sid 10 (AID: v137092.b15.s10, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[17]
Valbo AI:12b (1821-1825) Bild 13 / sid 8 (AID: v137094.b13.s8, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[18]
Valbo AI:13b (1826-1830) Bild 14 / sid 10 (AID: v137096.b14.s10, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[19]
Valbo AI:14b (1831-1835) Bild 16 / sid 12 (AID: v137098.b16.s12, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[20]
Valbo AI:15b (1836-1840) Bild 24 / sid 20 (AID: v137100.b24.s20, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[21]
Valbo AI:16b (1841-1845) Bild 26 / sid 21 (AID: v137103.b26.s21, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[22]
Valbo AI:17b (1846-1850) Bild 26 / sid 19 (AID: v137105.b26.s19, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[23]
Valbo AI:18b (1851-1861) Bild 27 / sid 20 (AID: v137107.b27.s20, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[24]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 100 / sid 192 (AID: v137166.b100.s192, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[25]
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:2 (1857-1860) Bild 547 / sid 194 (AID: v152064.b547.s194, NAD: SE/HLA/1040021)
 
 
[26]
Valbo EI:1 (1810-1846) Bild 7 / sid 9 (AID: v137157.b7.s9, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[27]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 158 / sid 302 (AID: v137145.b158.s302, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[28]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 164 / sid 314 (AID: v137145.b164.s314, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[29]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 174 / sid 334 (AID: v137145.b174.s334, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[30]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 184 / sid 354 (AID: v137145.b184.s354, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[31]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 36 / sid 64 (AID: v137165.b36.s64, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[32]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 192 / sid 370 (AID: v137145.b192.s370, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[33]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 16 / sid 26 (AID: v137146.b16.s26, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[34]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 48 / sid 90 (AID: v137146.b48.s90, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[35]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 12 / sid 17 (AID: v137166.b12.s17, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[36]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 17 / sid 27 (AID: v137166.b17.s27, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[37]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 63 / sid 118 (AID: v137166.b63.s118, NAD: SE/HLA/1010223)