VI:19 Lars Persson

Torpare, fördelsman. Blev 66 år.

Antavla

Far:

 Per Jansson (1739 - 1806)

Mor:

 Margta Jönsdotter (1748 - 1821)

Född:

1783-06-20 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Pehr Janssons son i Öfverhärde, Lars. Vittnen: Anders Pehrsson och hans hustru, sonsonen Jan Ersson i Öfverhärde, samt hustru Cherstin Pehrsdotter vid Mackmyrahammaren."
[Gävleborg] Valbo, C.2, Födde,Dop, 1741 - 1801, 0-0, Bild 155 av 252, GID 2215.17.91900

Bosatt:

från 1812 till 1815 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Torpare.

Bosatt:

från 1816 till 1820 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Torpare.

Bosatt:

från 1821 till 1825 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [4]

Torpare.

Bosatt:

från 1826 till 1830 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Torpare.

Bosatt:

från 1831 till 1835 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Torpare. Fördelstagare.

Bosatt:

från 1836 till 1840 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Fördelstagare.

Bosatt:

från 1841 till 1845 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Fördelstagare. Ser illa.

Bosatt:

från 1846 till 1850 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Fördelstagare. Ser illa. Död 50 2/3.

Död:

1850-03-02 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [10]

"Fördelstagare Lars Persson. Öfverhärde. 66 år 9 månader 1 dag."
[Gävleborg] Valbo, F.2, Död,Begravning, 1827 - 1861, 0-0, Bild 67 av 103, GID 2215.69.83200

Bouppteckning:

1850-03-12 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [11]

"År 1850 den 12 mars tillkallades undertecknad att förrätta bouppteckning efter fördelstagaren Lars Persson i Öfverherde, som dog den 9 i denna månad och lämnade efter sig änkan Greta Ersdotter, samt 4 levande barn och arvingar, dottern Marta gift med dagakarlen Olof Larsson i Öfverherde, dottern Anna gift med smeden Olof Björkgren i öfra Forsbacka, dottern Stina gift med fördelstagaren Anders Forslund i Öfverhärde, samt dottern Brita ogift, och var nu allesammans närvarande då förrättningen företogs på sätt som följer:

Boets befintliga egendom Banco Riksdaler
Koppar:
1 kruka 32 skilling, 1 mullöga 1 riksdaler.................................1.32.-
1 ljusstake 32 skilling, 1 kaffepanna 1 riksdaler 32 skilling......2.16.-
Bleck:
1 stopmått 16 skilling, 1 rivjärn 8 skilling.................................-.24.-
1 skopa..................................................................................-.8.-
Diverse:
1 dragkärra med hjul och axel................................................2.32.-
1 dito kälke............................................................................-.32.-
1 slipsten med järnvev...........................................................1.32.-
1 jordvändare 16 skilling, 1 spett 24 skilling............................-.40.-
1 skyffel 8 skilling, 1 tovyxa 24 skilling....................................-.32.-
1 par vävstolar 1 riksdaler 16 skilling, 1 haspill 16 skilling....1.32.-
4 nystvindar med stol...............................................................-.32.-
1 haspill sämre 6 skilling, 3 vävskedar 16 skilling...................-.22.-
1 vävtempill?..........................................................................-.16.-
1 väggur 32 skilling, 1 byrå 5 riksdaler..................................5.32.-
1 hillskåp? 3 riksdaler, 1 hörnskåp 1 riksdaler.......................4.-.-
1 kista 1 riksdaler, 1 dito s. 24 skilling...................................1.24.-
1 dragkista 2 riksdaler, 1 skrin 24 skilling..............................2.24.-
1 bord 32 skilling, 1 dito 24 skilling.......................................1..8.-
1 soffa 1 riksdaler 16 skilling, 1 dragsäng 1 riksdaler 24 sk....2.40.-
1 baktråg...............................................................................-.16.-
Järnsaker:
1 gryta om 8 kannor 1 riksdaler, 1 panna om 2 kannor 16 sk...1.16.-
1 stekpanna 40 skilling, 1 dito mindre 4 skilling......................-.44.-
1 mindre panna 12 skilling, 1 täljyxa 24 skilling.......................-.36.-
1 huggyxa 8 skilling, 1 dito 6 skilling.......................................-.14.-
1 skräddarsax 16 skilling, 1 ullsax 8 skilling............................-.24.-
1 grytlock av tackjärn............................................................-.6.-
1 borrskaft med 10 borrar.......................................................-.16.-
1 hovtång samt 2 hamrar.......................................................-.16.-
1 oxhyvel 16 skilling, 1 släthyvel 16 skilling...........................-.32.-
1 handsåg 12 skilling, 1 s. dymlingborr 8 skilling...................-.20.-
Laggkärl:
1 kar 16 skilling, 1 dito 8 skilling.............................................-.24.-
1 bökså 24 skilling, 1 drickstunna av ek 1 riksdaler 32 sk.....2.8.-
1 kagge om 7 ½ kannor 12 skilling, 1 flaska om 3 kannor 24 sk...-.36.-
3 byttor 36 skilling, 2 kärnor 16 skilling.................................1.4.-
Diverse:
4 stolar 24 skilling, 1 sämre stol 12 skilling............................-.36.-
1 spegel 8 skilling, 2 buteljer 6 skilling...................................-.14.-
2 halvstopsflaskor av glas...................................................-.12.-
1 porslinsmugg 12 skilling, 1 gult fat 8 skilling......................-.20.-
1 spillkum 4 skilling, 1 träbetsman 8 skilling, 1 häckla 8 sk....-.20.-
Sängkläder:
1 dunkudde 3 riksdaler 16 skilling, 1 dito s. 2.32...................6.-.-
1 dito med ars bredd 1 riksdaler 16 skilling, 1 kuddvar 24 sk....1.40.-
1 s. var 12 skilling, 1 bordduk 3 alnar 1 riksd 24 sk...............1.36.-
1 bordduk 16 sk, 1 dito s. 12 sk.............................................-.28.-
2 handdukar 16 skilling, 1 dito s. 4 skilling............................-.20.-
4 rullgardiner 1 riksd 16 sk, 4 par gardiner 1 riksd.................2.16.-
1 par spalakan 1 r. 16 sk., 2 lärftslakan 2 r. 32 sk................4.-.-
1 sämre lärfslakan 1 riksd., 1 rya 1 riksd...............................2.-.-
1 fäll 2 riksdaler, 2 täcken 1 riksdaler...................................3.-.-
Kreatur:
2 kor 26 riksdaler 32 skilling, 1 get 1 riksd 16 sk................28.-.-
1 får 1 riksd 16 sk, 1 lamm 8 sk...........................................1.24.-
Faderns gångkläder värderas i ett för allt...........................33.16.-
Gården som den nu befinns med där till hörande hus och källare värderades i ett för allt till..................................................133.16.-
De hus som Olof Larsson nu bebor med brygghuskammare och bod
..........................................................................................26.32.-
Jordlägenheter:
Gårdstomten, Gumängägan, Bjukärrsrönningen, Wästermuhr, Bärsåker, Sörtörnrönningen upptages allt sammans i årligt arrende
...........................................................................................6.32.-
Summa inventarier Riksdaler Banco................................296.-.-
De fattigas andel betalas med 18 skilling Banco

Enligt testamente av den 25 juni 1839 emellan fördelstagaren Lars Persson och hans hustru Greta Ersdotter i Öfverherde, som innehåller att den efterlevande makan skulle få behålla allt sammans efter enderas död, men som nu änkan Greta Ersdotter avstår detta testamente, så undantager hon nu följande persedlar, nämligen:

1 kaffepanna 1 riksdaler 32 skilling, 4 nystvindar 32 skilling......2.16.-
3 vävskedar 16 skilling, 1 stämpill 16 skilling..........................-.32.-
1 hörnskåp 1 riksdaler, 1 kista 1 riksdaler................................2.-.-
1 mindre panna 12 skilling, 1 skräddarsax 16 skilling...............-.28.-
1 ullsax 8 skilling, 1 länstol 12 skilling.....................................-.20.-
1 spegel 8 skilling, 1 halvstopsflaska 6 skilling........................-.14.-
1 butelj 3 skilling, 1 häckla 8 skilling.......................................-.11.-
Alla spificerade sängkläder dec kan gardiner i värde till........21.44.-
1 ko 13.16, 1 get 1 r. 16 sk, 1 får 1 r. 16 sk..........................16.-.-
1 haspill................................................................................-.16.-
Summa Banco Riksdaler:.....................................................44.37.-

Desse omnämnde get och får kreatur skall födas vid gården om änkan Greta Ersdotter får behålla all avkastning efter sistnämnde kreatur. Även skall Anders Forslund för sin svärmoders räkning på något tjänligt ställe utså en kappe linfrö vart år, men svärmodern håller fröet. Dessutom skall förenämnde svärmoder födas, skötas och vårdas i dödedagar vid förutnämnde gård.

Enlig boförteckningslängden av den 7 november 1847 innehåller att dottern Marta efter föräldrarnas död får behålla den gård den nu bebor, varemot hon då betalar 13 riksdaler 16 skilling Banco, som syskonen då äger att dela. Dottern Brita bekommer bröllopskost emot vad de andra syskonen förrut har bekommit. 1 ko, 1 lamm.
Anders Forslund tillåtes att få betala sin svägerska Brita förnämnde ko 20 riksdaler Banco, samt 1 hyllskåp, 1 bibel skall tillhöra Forslund efter sin svärmoders död.

Gården, samt alla dit hörande jordlägenheter, bliver odelt medan änkan Greta Ersdotter lever och den övriga lösegendomen så fördelade arvingarne sig emellan uti fyra lotter, då var och en sin lott bekom.

Att således är uppgivit och ingenting undandöljt betygar under edsplikt:
Greta Ersdotter

Med föreskrivna förrättning, värdering och fördelning förklarar vi oss till alla delar nöjda, betygar:
Änkan Greta Ersdotter
Olof Larsson, hustru Märta Larsdotter
Anders Forslund, hustru Stina Larsdotter
Olof Björkgren, hustru Anna Larsdotter
Brita Larsdotter

Att sålunda är fördelat och överenskommit betyga:
P. Forslund vid Masugn
Olof Andersson s.4"


Äktenskap med VI:20 Greta Ersdotter (1784 - 1860)

Vigsel:

1811-10-06 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [12]

"Dannemanssonen Lars Pehrsson i Öfverharde och pigan Greta Eriksdotter dersammastädes. Wigde af comminister Hådén. Hennes fader, bruksarbetaren Erik Ersson vid Masugnen bifaller. Närvarande tillika Anders Ersson i Överhärde."

Barn:

 Margta (Märta, Greta) Larsdotter (1812 - 1887)
 Kristina Larsdotter (1814 - )
 Brita Larsdotter (1817 - )
 Anna Larsdotter (1821 - 1821)
 Anna Larsdotter (1823 - )


Noteringar

Lars Persson är farmors farfars morfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1783
Födelse 1783-06-20 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [1]
1784
7 mån
Makan VI:20 Greta Ersdotter föds 1784-02-09 Valbo masugn, Valbo, Gävleborgs län [13]
1790
6 år
Brodern Olof Persson föds 1790-03-12 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [14]
1806
22 år
Fadern VII:37 Per Jansson dör 1806-01-02 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [15]
1811
28 år
Vigsel VI:20 Greta Ersdotter 1811-10-06 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [12]
>1812
Bosatt från 1812 till 1815 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [2]
1812
28 år
Dottern V:10 Margta (Märta, Greta) Larsdotter föds 1812-04-15 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [16]
1814
31 år
Dottern Kristina Larsdotter föds 1814-08-30 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
>1816
Bosatt från 1816 till 1820 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [3]
1817
33 år
Dottern Brita Larsdotter föds 1817-04-15 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
1821
Dottern Anna Larsdotter dör 1821 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
>1821
Bosatt från 1821 till 1825 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [4]
1821
38 år
Modern VII:38 Margta Jönsdotter dör 1821-09-23 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [17]
1821
38 år
Dottern Anna Larsdotter föds 1821-10-30 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
1823
39 år
Dottern Anna Larsdotter föds 1823-01-26 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
>1826
Bosatt från 1826 till 1830 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [5]
>1831
Bosatt från 1831 till 1835 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [6]
1832
48 år
Brodern Olof Persson dör 1832-01-07 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
>1836
Bosatt från 1836 till 1840 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [7]
>1841
Bosatt från 1841 till 1845 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [8]
>1846
Bosatt från 1846 till 1850 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [9]
1850
66 år
Död 1850-03-02 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [10]
1850
Bouppteckning 1850-03-12 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [11]

Källor

[1]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 148 / sid 282 (AID: v137145.b148.s282, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:10b (1812-1816) Bild 12 / sid 161 (AID: v137090.b12.s161, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Valbo AI:11b (1816-1820) Bild 15 / sid 10 (AID: v137092.b15.s10, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[4]
Valbo AI:12b (1821-1825) Bild 13 / sid 8 (AID: v137094.b13.s8, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Valbo AI:13b (1826-1830) Bild 14 / sid 10 (AID: v137096.b14.s10, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[6]
Valbo AI:14b (1831-1835) Bild 16 / sid 12 (AID: v137098.b16.s12, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Valbo AI:15b (1836-1840) Bild 24 / sid 20 (AID: v137100.b24.s20, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[8]
Valbo AI:16b (1841-1845) Bild 26 / sid 21 (AID: v137103.b26.s21, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo AI:17b (1846-1850) Bild 26 / sid 19 (AID: v137105.b26.s19, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 63 / sid 118 (AID: v137166.b63.s118, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[11]
Gästriklands domsaga FII:39 (1850-1850) Bild 339 / sid 140 (AID: v154695.b339.s140, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[12]
Valbo EI:1 (1810-1846) Bild 7 / sid 9 (AID: v137157.b7.s9, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[13]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 150 / sid 286 (AID: v137145.b150.s286, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[14]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 167 / sid 320 (AID: v137145.b167.s320, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[15]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 41 / sid 74 (AID: v137165.b41.s74, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[16]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 48 / sid 90 (AID: v137146.b48.s90, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[17]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 58 / sid 108 (AID: v137165.b58.s108, NAD: SE/HLA/1010223)