VII:89 Lars Persson Timm

Skomakarlärling, skogvaktare, livgrenadjär, torpare. Blev högst 62 år.

Uniformen kan ha liknat den här. Källa: Rolf Ström.

Antavla

Far:

 Petter Jonsson

Mor:

 Anna

Född:

1756 Undenäs, Skaraborgs län.

Hittar ej i fb.

Bosatt:

1780 Hulterstad, Mjölby, Östergötlands län. [1]

Inflyttning:

1788-02-26 Svenstorp, Åsbo, Östergötlands län. [2]

Från Mjölby.

Bosatt:

från 1788-02-27 Svenstorp, Åsbo, Östergötlands län.

Ankom från Mjölby

Bosatt:

från 1789 till 1798 Lövhagen under Södra Timmerö ägor, Åsbo, Östergötlands län. [3]

Generalmönstring:

1793-06-20 Linköping, Östergötlands län. [4]

"Nr. 145. Timmerö. Vacant. Antagen d. 22 juni 1790 Lars Tim, Wästgöte. 37 år. 3 tjänsteår. 5 fot 9 tum lång. Gift. Approberas." Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).

Generalmönstring:

1799-09-26 Linköping, Östergötlands län. [5]

"Nr. 145. Timerö. Lars Timm. Wästgöte. 43 år. 9 tjänsteår. 5 fot, 9 tum lång. Gift. Approberas." Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).

Generalmönstring:

1803-11-02 Linköping, Östergötlands län. [6]

"Nr. 145. Timmerö. Lars Timm. Wästgöte. 46 år. 12 3/4 tjänsteår. 5 fot 9 tum lång. Gift." Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).

Generalmönstring:

1806-06-18 Linköping, Östergötlands län. [7]

"Nr. 145. Timmeröö. Lars Timm. Wästgöte. 49 år. 15 3/4 tjänsteår. 5 fot 9 tum lång. Gift." Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).

Utflyttning:

1807-06-14 Lövhagen under Södra Timmerö ägor, Åsbo, Östergötlands län. [8]

Till Ekeby.

Bosatt:

från 1807-06-15 Johannesberg, Ekeby, Östergötlands län. [9]

Torpare.

Död:

1818-03-22 Johannesberg, Ekeby, Östergötlands län. [10]

"Lars Timm, född 1756 i V. Götland Undenäs av torparen Petter Jonsson och hustrun Anna - blev vid 10 år gammal skomakarelärling. 4 år dermed öfvad, tjente han sina föräldrar i 6 år, flyttade sedan till Mjölby Örbergshult, blev i Björkebacken under Hulterstad skogvaktare och gifte sig med dåvarande sin nu efterlefvande hustru Christina Andersdotter. Af deras 6 barn äro 4 hädankallade. Sönerna Jacob Frigg och Petter, som allthärtills tjent sina föräldrar. Wid 1780 blev han lifgrenadier vid Timmerö rote. Med avsked derifrån flyttade han 1807 till Johannisberg. Avled av bröstfeber, 61 år."

Bouppteckning:

1818-03-31 Johannesberg, Ekeby, Östergötlands län. [11]

"År 1818 den 31 mars blev efter anmodan av änkan ärliga och sedesamma Christina Andersdotter i Johansberg på Arrebo ägor och Ekeby socken, laga bouppteckning hållen efter dess kära man avskedade livgrenadjeren Lars Tim, som med döden avgick den 22 mars detta år och lämnat efter sig änkan med tvenne myndiga söner, den äldsta livgrenadjären ärlige och manhaftige Jacob Frigg, den andra torparen ärlige och beskedlige Petter Larsson ogift. Änkan blir med anständig varning påminnd att egendomen uppgiva som den vid dödstimman var under eds förpliktelse, att intet med vilja eller vetenskap är undandöljt, varpå företogs värderingen och uppteckningen på sätt som följer och befanns, nämligen:
Guld, silver eller mässing fanns intet.
Koppar:
1 kruka.......................................................-.32.-
1 potta........................................................-.12.-
1 hovtång...................................................-.12.-
4 yxor med en handyxa..............................-.36.-
1 släggdrag med en handkniv...................-.6.-
Huggjärn och navrar...................................-.8.-
2 sågar.........................................................-.4.-
1 rivjärn, 1 kålhacka, 1 häckla....................-.3.-
1 gryta med grepe........................................-.12.-
1 eldtång och en liten brandring..................-.6.-
1 gammal bråpanna......................................-.2.-
3 saxar..........................................................-.12.-
4 lövhackor med 2 skäror..............................-.8.-
4 gräsliar.........................................................1.-.-
1 skälla med klave.........................................-.7.-
1 skrålåda med järnskrå.................................-.2.-
1 hovtyg...........................................................-.8.-
Husgeråd:
1 tagger?..........................................................-.32.-
2 gamla skåp....................................................-.44.-
1 bord...............................................................-.12.-
4 styrstolar.........................................................-.12.-
3 gamla kistor och 2 skrin..................................1.2.-
12 trätallrikar med träskedar................................-.5.-
4 stenfat...............................................................-.12.-
3 gamla kar...........................................................-.16.-
2 stånnor...............................................................-.12.-
4 byttor..................................................................-.8.-
2 brännvinsfjärdingar av ankar................................-.16.-
6 silekoppar.............................................................-.5.-
1 resfäll, 2 sällingar, 2 gamla korgar.........................-.16.-
Köre- och åkerredskap:
1 st järnskodda kälkar.............................................-.24.-
1 hyvelbänk............................................................-.6.-
1 ärge krok med gödselkärra..................................-.12.-
1 slipsten med en stryksten.....................................-.6.-
1 spade, 1 grep.......................................................-.7.-
1 gammal ekestock..................................................-.4.-
1 halv not..................................................................-.32.-
1 gammal vävstol med tillbehör..................................-.40.-
2 skovlar, 2 höräfsor och liar......................................-.4.-
3 butäljer, 2 mindre med ett glas.................................-.24.-
1 par glasögon, 2 skäggsaxar....................................-.8.-
2 gamla psalmböcker.................................................-.2.-
Kläder:
1 grå klädning.............................................................3.-.-
1 sämre rock...............................................................1.-.-
1 gammal linrock.........................................................-.36.-
2 par byxor med 1 väst................................................1.-.-
1 par handskar med vantar..........................................-.16.-
1 gammal hatt, 1 gammal mössa..................................-.12.-
3 par strumpor..............................................................-.16.-
2 par skor.....................................................................-.9.-
1 par gamla fingerhandskar..........................................-.2.-
3 gamla lärftsskjortor......................................................-.12.-
2 blågarns dito...............................................................-.16.-
4 sängtäcken.................................................................1.2.-
2 lakan............................................................................-.24.-
2 kuddar med napputi......................................................-.8.-
1 handduk, 1 säck, 1 påse..............................................-.12.-
3 pälsskinn.......................................................................1.-.-
1 betsmat, 1 aln................................................................-.3.-
Kreatur:
1 ko................................................................................12.-.-
1 dito...............................................................................11.-.-
1 dito mindre....................................................................8.24.-
1 kättkalv.........................................................................1.24.-
3 baggar...........................................................................3.-.-
2 getter med kiddar...........................................................3.12.-
1 bock...............................................................................2.24.-
Summa..............................................................................65.42.-

Gäld och skuld:
Till drängen Nils Persson i Fällorna..................................13.16.-
Till Lungna.......................................................................1.-.-
Fattigprocent...................................................................-.2.8
Summa:............................................................................14.18.8

Att å andra sidan stående egendom är av mig undertecknade rätteligen uppgivet, det betygas under eds förpliktelse. Utsupra:
Christina Andersdotter C. A. D.

Upptecknings- och värderingsmän:
Per Jonsson, nämndeman
Svän Hansson
Hans Persson
Arvingar Jacob Frigg, Petter Larsson."


Äktenskap med VII:90 Kerstin (Kristina) Andersdotter (1757 - 1833)

Vigsel:

1780-03-27 Lilla Broslätt, Mjölby, Östergötlands län. [1]

"Mart. 27 wigdes drängen Lars Persson ifrån Hulterstad med pigan Christina Andersdotter från Lilla Broslätt."

Barn:

 Anna Larsdotter (1780 - 1781)
 Anders Larsson (1782 - 1784)
 Lars Larsson (1785 - )
 Jakob Larsson Frigg (1788 - 1860)
 Petter Larsson Timm (1791 - 1852)


Noteringar

Första livgrenadjärregementet, Ombergs kompani (Överstelöjtnantens kompani), Södra Timmerö rote, Åsbo. No. 145. Längd: 5 fot, 9 tum (Östgöta regemente 254 (1793-1799) Bild 385 (AID: v65391.b385, NAD: SE/KrA/0023)).

Lars Persson Timm är morfars mormors farfars far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1756
Födelse 1756 Undenäs, Skaraborgs län
1757
Makan VII:90 Kerstin (Kristina) Andersdotter föds 1757-09-05 Bäckstugan, Åsbo, Östergötlands län [12]
1780
Bosatt 1780 Hulterstad, Mjölby, Östergötlands län [1]
1780
Vigsel VII:90 Kerstin (Kristina) Andersdotter 1780-03-27 Lilla Broslätt, Mjölby, Östergötlands län [1]
1780
Dottern Anna Larsdotter föds 1780-12-17 Lilla Broslätt, Mjölby, Östergötlands län [13]
1781
Dottern Anna Larsdotter dör 1781-01-31 Lilla Broslätt, Mjölby, Östergötlands län [14]
1782
Sonen Anders Larsson föds 1782-05-04 Hulterstad, Mjölby, Östergötlands län [15]
1784
Sonen Anders Larsson dör 1784-09-15 Stora Björkbacken, Mjölby, Östergötlands län [16]
1785
Sonen Lars Larsson föds 1785-07-20 Stora Björkbacken, Mjölby, Östergötlands län [17]
1788
Inflyttning 1788-02-26 Svenstorp, Åsbo, Östergötlands län [2]
>1788
Bosatt från 1788-02-27 Svenstorp, Åsbo, Östergötlands län
1788
Sonen VI:45 Jakob Larsson Frigg föds 1788-03-26 Svenstorp, Åsbo, Östergötlands län [18]
>1789
Bosatt från 1789 till 1798 Lövhagen under Södra Timmerö ägor, Åsbo, Östergötlands län [3]
1791
Sonen Petter Larsson Timm föds 1791-06-17 Lövhagen under Södra Timmerö ägor, Åsbo, Östergötlands län [19]
1793
Generalmönstring 1793-06-20 Linköping, Östergötlands län [4]
1799
Generalmönstring 1799-09-26 Linköping, Östergötlands län [5]
1803
Generalmönstring 1803-11-02 Linköping, Östergötlands län [6]
1806
Generalmönstring 1806-06-18 Linköping, Östergötlands län [7]
1807
Utflyttning 1807-06-14 Lövhagen under Södra Timmerö ägor, Åsbo, Östergötlands län [8]
>1807
Bosatt från 1807-06-15 Johannesberg, Ekeby, Östergötlands län [9]
1818
Död 1818-03-22 Johannesberg, Ekeby, Östergötlands län [10]
1818
Bouppteckning 1818-03-31 Johannesberg, Ekeby, Östergötlands län [11]

Källor

[1]
Mjölby C:1 (1771-1791) Bild 47 / sid 77 (AID: v39107.b47.s77, NAD: SE/VALA/00249)
 
 
[2]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 275 / sid 501 (AID: v42491.b275.s501, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[3]
Åsbo AI:1 (1789-1798) Bild 113 / sid 209 (AID: v26838.b113.s209, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[4]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 254 (1793-1799) Bild 73 / sid 137 (AID: v65391.b73.s137, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[5]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 254 (1793-1799) Bild 385 (AID: v65391.b385, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[6]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 255 (1803-1803) Bild 76 / sid 139 (AID: v65392.b76.s139, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[7]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 256 (1806-1806) Bild 76 (AID: v65393.b76, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[8]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 290 / sid 531 (AID: v42491.b290.s531, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[9]
Ekeby AI:3 (1800-1807) Bild 112 / sid 207 (AID: v25377.b112.s207, NAD: SE/VALA/00072)
 
 
[10]
Ekeby F:1 (1760-1871) Bild 47 / sid 87 (AID: v37228.b47.s87, NAD: SE/VALA/00072)
 
 
[11]
Göstrings häradsrätt FII:23 (1817-1818) Bild 213 / sid 429 (AID: v76694.b213.s429, NAD: SE/VALA/01536)
 
 
[12]
Åsbo C:2 (1718-1774) Bild 180 / sid 348 (AID: v42490.b180.s348, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[13]
Mjölby C:1 (1771-1791) Bild 19 / sid 33 (AID: v39107.b19.s33, NAD: SE/VALA/00249)
 
 
[14]
Mjölby (E) C:1 (1771-1791) Bild 58 / sid 97 (AID: v39107.b58.s97, NAD: SE/VALA/00249)
 
 
[15]
Mjölby C:1 (1771-1791) Bild 22 / sid 39 (AID: v39107.b22.s39, NAD: SE/VALA/00249)
 
 
[16]
Mjölby (E) C:1 (1771-1791) Bild 61 / sid 103 (AID: v39107.b61.s103, NAD: SE/VALA/00249)
 
 
[17]
Mjölby C:1 (1771-1791) Bild 26 / sid 47 (AID: v39107.b26.s47, NAD: SE/VALA/00249)
 
 
[18]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 148 / sid 257 (AID: v42491.b148.s257, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[19]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 155 / sid 271 (AID: v42491.b155.s271, NAD: SE/VALA/00465)