VI:45 Jakob Larsson Frigg

Livgrenadjär, torpare, backstugusittare. Blev 71 år.

Uniformen kan ha liknat den här. Källa: Lars Nordvall.

Antavla

Far:

 Lars Persson Timm (1756 - 1818)

Mor:

 Kerstin (Kristina) Andersdotter (1757 - 1833)

Född:

1788-03-26 Östergötlands län, Åsbo, Svenstorp. [1]

"Lars Pehrssons och hustru Kierstin Andersdotters barn uti Swenstorp Södra Timmerö ägor, döpt d. 30 ejusdem. F: Sven Svensson i Räftomta, hustru Catharina Pehrsdotter i Räftomta, Måns Jönsson i Häggebo, hustru Anna Jönsdotter i Häggebo, drängen Jacob Svensson i S. Timmerö, pigan Cajsa Carlsdotter i S. Timmerö, drängen Jonas i Skoghemmet, pigan Helena Bengtsdotter i Skoghemmet."

Bosatt:

från 1789 till 1798 Östergötlands län, Åsbo, Lövhagen under Södra Timmerö ägor. [2]

Bosatt:

från 1809 till 1810 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137. [3]

Lifgr.

Bosatt:

från 1811 till 1816 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137. [4]

Livgrenadjär.

Generalmönstring:

1815-03-30 Östergötlands län, Skänninge. [5]

"Friggestorp. Johan Frigg. 25 ½ år. ... Gift." Nr. 137, Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).

Bosatt:

från 1817 till 1823 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137. [6]

Livgrenadjär.

Generalmönstring:

1818-06-10 Östergötlands län, Norrköping. [7]

"Friggestorp. Johan Frigg. 28 ½ år. 10 ½ tjänsteår. 5 fot 7 tum lång. Gift." Nr. 137, Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).

Generalmönstring:

1821-09-06. [8]

"Friggestorp. Johan Frigg." Nr. 137, Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Först livgrenadjärregementet).

Bosatt:

från 1824 till 1825-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137. [9]

Livgrenadjär.

Bosatt:

från 1825-03-14 till 1828 Östergötlands län, Åsbo, Humpen. [10]

Torpare. "Afsk. lifgr."

Generalmönstring:

1825-06-04 Östergötlands län, Norrköping. [11]

"Friggestorp. Johan Frigg. Commenderad i Wadstena." Nr. 137, Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).

Bosatt:

från 1829 till 1831-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Humpen. [12]

Torpare. "Afsk. lifgr."

Generalmönstring:

1829-10-24 Östergötlands län, Skänninge. [13]

"Friggestorp. Johan Frigg, afskedad vid generalmönstringen den 4. juli 1825. Commenderad i Wadstena, men begär och får afsked för sjuklighet."

Bosatt:

från 1831-03-14 till 1833 Östergötlands län, Åsbo, Kårarp. [14]

Brukare. Afsk. lifgr.

Bosatt:

från 1834-03-14 till 1838-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Stålefall. [15]

Brukare. Afsk. lifgr.

Bosatt:

från 1838-03-14 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo. [15]

Brukare.

Bosatt:

från 1839 till 1843 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo. [16]

Brukare. Avsk. livgr.

Bosatt:

från 1844 till 1848 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo. [17]

Inhyses. Avskedade livgrenadjären.

Bosatt:

från 1849-10-24 till 1853 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga. [18]

Bosatt:

från 1854 till 1858 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga. [19]

Afsk. lif.

Bosatt:

från 1859 till 1860 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga. [20]

Avskedade livgrenadjären. "Död 1860 13/3."

Död:

1860-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo. [21]

"Jacob Frigg, f.d. lifgrenadjär, backstugusittare på Kårby i Friggebo, begrafven d. 23 dennes. Bröstinflammation. 72 år, Enkling."

Bouppteckning:

1860-03-24 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo. [22]

"År 1860 den 24 mars blev bouppteckning förrättad efter inhysesmannen Jacob Frigg i Friggebo på Kårby ägor, Åsbo socken, som avled den 13 sistlidne mars och efter sig lämnat sonen Petter Carl boende på Bo ägor, Västra Harg socken, döttrarna Anna Stina, gift med torparen Anders Johansson i Grönsvid, Malexander socken, Maja Greta, gift med skomakaren Gustaf Ek i Gransbo, Malexander socken, och Johanna, gift med inhysesmannen Johan Svensson i Friggebo. alla närvarande och myndiga. Dottern Johanna och hennes man Johan Svensson, hos vilka den avlidne bott och vistats tillsades att under edlig förbindelse boet uppgiva, sådant det vid den avlidnes dödstimma befanns, varefter förrättningen företogs i följande ordning:
Koppar:
1 fat........................................................................1:50
Diverse järnsaker....................................................1:-
Husgeråd:
1 dragsäng..............................................................3:50
2 skåp.....................................................................3:50
6 stolar.....................................................................1:-
1 bord.......................................................................2:10
Säng- och linnekläder:
1 fjäderdyna väger 4 ½ # 25 öre #..........................1:12
2 täcken...................................................................-:75
1 dito........................................................................1:25
1 madrassvar............................................................1:50
Den avlidnes gångkläder.........................................20:-
Diverse:
2 rörkäppar................................................................1:-
Skomakarverktyg.......................................................1:-
2 flaskor......................................................................-:50
1 butelj........................................................................-:50
1 krok, 1 harv, 1 gödselgrep.......................................1:25
1 yxa, 1 tång, 1 silklåfve?.............................................1:50
1 gammal psalmbok.....................................................-:12
5 par glasögon, 2 täljknivar.........................................-:50
Rakdon, 1 plånbok, 1 brynsten.....................................1:-
3 gamla snusdosor, 2 tobakspipor.................................-:75
4 fälltäljknivar.................................................................-:75

Utestående fordringar:
Av arrendatorn Fredrik Nilsson i Kårby efter sedel av den 20 feb detta år.....................................................................................20:-
Av mågen Anders Johansson i Grönsved efter uppgjord räkning vid förrättat arvsskifte den 18 feb detta år............................12:-
Av mågen Gustaf Ek enligt uppgjord räkning den 18 feb detta år....................................................................................10:78
Summa tillgångar:............................................................88:77

Skulder:
Begravningsomkostnader till åtskilliga personer................23:26
Till mågen Anders Johansson i Grönsved........................3:84
Till mågen Gustaf Ek........................................................3:16
Till mågen Johan för tidsspillan och besvär.......................3:-
Till Anders Persson i Kårarp...............................................1:50
Fattigprocenten..................................................................-:10
Bouppteckningsarvode......................................................-:75
Summa skulder....................................................................35:61

Att allt är redigt uppgivet och icke något med vett eller vilja är undandöljt vill vi med ed fästa om så fordras:
Johan Svensson I. S. S.
Johanna Jacobsdotter I. I. D.
Härmed närvarande:
Petter Carl Jacobsson P: C: I: S:
Anders Johansson A: I: S:
Gustaf Ek
Boupptecknings- och värderingsmän:
A. P. Bergqvist
A. F. Nilsson"


Äktenskap med VI:46 Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter (1782 - 1859)

Vigsel:

1810-12-26 Östergötlands län, Åsbo. [23]

"Lifgrenadieren Jacob Frigg från Åsbo socken och pigan Anna Cajsa Nilsdotter i Lodda. Lyst d. 9-16 och 23 dec. 4 skill. charta. Vigde i Åsbo."

Barn:

 Karolina Jakobsdotter (1811 - 1811)
 Petter Karl Jakobsson Frigg (1812 - 1894)
 Anna Stina Johansson (född Jakobsdotter) (1815 - 1894)
 Maja Greta Jakobsdotter Frigg (1818 - )
 Johanna Jakobsdotter (1821 - 1821)
 Johanna Jakobsdotter Frigg (1824 - )


Noteringar

Första livgrenadjärregementet, Ombergs kompani, Södra Timmerö rote, Åsbo.

Jakob Larsson Frigg är morfars mormors farfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1788
Födelse 1788-03-26 Östergötlands län, Åsbo, Svenstorp [1]
>1789
Bosatt från 1789 till 1798 Östergötlands län, Åsbo, Lövhagen under Södra Timmerö ägor [2]
1791
3 år
Brodern Petter (Peter) Larsson Timm föds 1791-06-17 Östergötlands län, Åsbo, Lövhagen under Södra Timmerö ägor [24]
>1809
Bosatt från 1809 till 1810 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137 [3]
1810
22 år
Vigsel VI:46 Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter 1810-12-26 Östergötlands län, Åsbo [23]
>1811
Bosatt från 1811 till 1816 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137 [4]
1811
23 år
Dottern Karolina Jakobsdotter föds 1811-10-20 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp [25]
1811
23 år
Dottern Karolina Jakobsdotter dör 1811-11-28 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
1812
24 år
Sonen V:23 Petter Karl Jakobsson Frigg föds 1812-11-20 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp [26]
1815
27 år
Generalmönstring 1815-03-30 Östergötlands län, Skänninge [5]
1815
27 år
Dottern Anna Stina Johansson (född Jakobsdotter) föds 1815-08-29 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
>1817
Bosatt från 1817 till 1823 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137 [6]
1818
29 år
Fadern VII:89 Lars Persson Timm dör 1818-03-22 Östergötlands län, Ekeby, Johannesberg [27]
1818
30 år
Generalmönstring 1818-06-10 Östergötlands län, Norrköping [7]
1818
30 år
Dottern Maja Greta Jakobsdotter Frigg föds 1818-10-12 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
1821
32 år
Dottern Johanna Jakobsdotter föds 1821-03-17 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
1821
33 år
Dottern Johanna Jakobsdotter dör 1821-05-23 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
1821
33 år
Generalmönstring 1821-09-06 [8]
>1824
Bosatt från 1824 till 1825-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137 [9]
1824
36 år
Dottern Johanna Jakobsdotter Frigg föds 1824-06-24 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
>1825
Bosatt från 1825-03-14 till 1828 Östergötlands län, Åsbo, Humpen [10]
1825
37 år
Generalmönstring 1825-06-04 Östergötlands län, Norrköping [11]
>1829
Bosatt från 1829 till 1831-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Humpen [12]
1829
41 år
Generalmönstring 1829-10-24 Östergötlands län, Skänninge [13]
>1831
Bosatt från 1831-03-14 till 1833 Östergötlands län, Åsbo, Kårarp [14]
1833
45 år
Modern VII:90 Kerstin (Kristina) Andersdotter dör 1833-05-02 Östergötlands län, Ekeby, Lugnet under Arrebo ägor [28]
>1834
Bosatt från 1834-03-14 till 1838-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Stålefall [15]
>1838
Bosatt från 1838-03-14 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo [15]
>1839
Bosatt från 1839 till 1843 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo [16]
>1844
Bosatt från 1844 till 1848 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo [17]
>1849
Bosatt från 1849-10-24 till 1853 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga [18]
1852
64 år
Brodern Petter (Peter) Larsson Timm dör 1852-04-25 Östergötlands län, Åsbo, Måsen under Ettringstorps ägor
>1854
Bosatt från 1854 till 1858 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga [19]
>1859
Bosatt från 1859 till 1860 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga [20]
1859
70 år
Makan VI:46 Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter dör 1859-01-21 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo [29]
1860
71 år
Död 1860-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo [21]
1860
Bouppteckning 1860-03-24 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo [22]

Källor

[1]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 148 / sid 257 (AID: v42491.b148.s257, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[2]
Åsbo AI:1 (1789-1798) Bild 113 / sid 209 (AID: v26838.b113.s209, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[3]
Åsbo AI:2 (1805-1810) Bild 35 / sid 57 (AID: v26839.b35.s57, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[4]
Åsbo AI:3 (1811-1816) Bild 43 / sid 35 (AID: v26840.b43.s35, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[5]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 257 (1815-1815) Bild 179 (AID: v65394.b179, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[6]
Åsbo AI:4 (1817-1823) Bild 41 / sid 32 (AID: v26841.b41.s32, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[7]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 258 (1818-1821) Bild 89 (AID: v65395.b89, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[8]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 258 (1818-1821) Bild 374 (AID: v65395.b374, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[9]
Åsbo AI:5 (1824-1828) Bild 40 / sid 31 (AID: v26842.b40.s31, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[10]
Åsbo AI:5 (1824-1828) Bild 34 / sid 25 (AID: v26842.b34.s25, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[11]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 259 (1825-1825) Bild 131 (AID: v65396.b131, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[12]
Åsbo AI:6 (1829-1833) Bild 35 / sid 26 (AID: v26843.b35.s26, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[13]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 260 (1829-1829) Bild 117 (AID: v65397.b117, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[14]
Åsbo AI:6 (1829-1833) Bild 127 / sid 118 (AID: v26843.b127.s118, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[15]
Åsbo AI:8 (1834-1838) Bild 122 / sid 115 (AID: v26846.b122.s115, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[16]
Åsbo AI:10 (1839-1843) Bild 127 / sid 118 (AID: v26849.b127.s118, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[17]
Åsbo AI:12 (1844-1848) Bild 129 / sid 114 (AID: v26851.b129.s114, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[18]
Åsbo AI:14 (1849-1853) Bild 53 / sid 45 (AID: v26854.b53.s45, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[19]
Åsbo AI:16 (1854-1858) Bild 57 / sid 48 (AID: v26858.b57.s48, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[20]
Åsbo AI:18 (1859-1863) Bild 61 / sid 48 (AID: v26862.b61.s48, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[21]
Åsbo C:4 (1824-1863) Bild 193 / sid 472 (AID: v42492.b193.s472, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[22]
Göstrings häradsrätt FII:39 (1860-1861) Bild 91 / sid 177 (AID: v76710.b91.s177, NAD: SE/VALA/01536)
 
 
[23]
Gammalkil C:3 (1764-1823) Bild 176 / sid 343 (AID: v37433.b176.s343, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[24]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 155 / sid 271 (AID: v42491.b155.s271, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[25]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 200 / sid 361 (AID: v42491.b200.s361, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[26]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 204 / sid 369 (AID: v42491.b204.s369, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[27]
Ekeby F:1 (1760-1871) Bild 47 / sid 87 (AID: v37228.b47.s87, NAD: SE/VALA/00072)
 
 
[28]
Ekeby F:1 (1760-1871) Bild 83 / sid 155 (AID: v37228.b83.s155, NAD: SE/VALA/00072)
 
 
[29]
Åsbo C:4 (1824-1863) Bild 192 / sid 470 (AID: v42492.b192.s470, NAD: SE/VALA/00465)