Personakt Antavla

VI:45 Jakob Larsson Frigg

Livgrenadjär, torpare, backstugusittare. Blev 71 år.

Far:VII:89 Lars Persson Timm (1756 - 1818)
Mor:VII:90 Kerstin (Kristina) Andersdotter (1757 - 1833)

Född:1788-03-26 Svenstorp, Åsbo, Östergötlands län. [1]"Lars Pehrssons och hustru Kierstin Andersdotters barn uti Swenstorp Södra Timmerö ägor, döpt d. 30 ejusdem. F: Sven Svensson i Räftomta, hustru Catharina Pehrsdotter i Räftomta, Måns Jönsson i Häggebo, hustru Anna Jönsdotter i Häggebo, drängen Jacob Svensson i S. Timmerö, pigan Cajsa Carlsdotter i S. Timmerö, drängen Jonas i Skoghemmet, pigan Helena Bengtsdotter i Skoghemmet."
Bosatt:från 1789 till 1798 Lövhagen under Södra Timmerö ägor, Åsbo, Östergötlands län. [2]
Bosatt:från 1809 till 1810 Soldattorp no 137, Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län. [3]Lifgr.
Bosatt:från 1811 till 1816 Soldattorp no 137, Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län. [4]Livgrenadjär.
Generalmönstring:1815-03-30 Skänninge, Östergötlands län. [5]"Friggestorp. Johan Frigg. 25 ½ år. ... Gift." Nr. 137, Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).
Bosatt:från 1817 till 1823 Soldattorp no 137, Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län. [6]Livgrenadjär.
Generalmönstring:1818-06-10 Norrköping, Östergötlands län. [7]"Friggestorp. Johan Frigg. 28 ½ år. 10 ½ tjänsteår. 5 fot 7 tum lång. Gift." Nr. 137, Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).
Generalmönstring:1821-09-06. [8]"Friggestorp. Johan Frigg." Nr. 137, Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Först livgrenadjärregementet).
Bosatt:från 1824 till 1825-03-13 Soldattorp no 137, Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län. [9]Livgrenadjär.
Bosatt:från 1825-03-14 till 1828 Humpen, Åsbo, Östergötlands län. [10]Torpare. "Afsk. lifgr."
Generalmönstring:1825-06-04 Norrköping, Östergötlands län. [11]"Friggestorp. Johan Frigg. Commenderad i Wadstena." Nr. 137, Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).
Bosatt:från 1829 till 1831-03-13 Humpen, Åsbo, Östergötlands län. [12]Torpare. "Afsk. lifgr."
Generalmönstring:1829-10-24 Skänninge, Östergötlands län. [13]"Friggestorp. Johan Frigg, afskedad vid generalmönstringen den 4. juli 1825. Commenderad i Wadstena, men begär och får afsked för sjuklighet."
Bosatt:från 1831-03-14 till 1833 Kårarp, Åsbo, Östergötlands län. [14]Brukare. Afsk. lifgr.
Bosatt:från 1834-03-14 till 1838-03-13 Stålefall, Åsbo, Östergötlands län. [15]Brukare. Afsk. lifgr.
Bosatt:från 1838-03-14 Bemmelsbo, Åsbo, Östergötlands län. [15]Brukare.
Bosatt:från 1839 till 1843 Bemmelsbo, Åsbo, Östergötlands län. [16]Brukare. Avsk. livgr.
Bosatt:från 1844 till 1848 Bemmelsbo, Åsbo, Östergötlands län. [17]Inhyses. Avskedade livgrenadjären.
Bosatt:från 1849-10-24 till 1853 Friggebo backstuga, Åsbo, Östergötlands län. [18]
Bosatt:från 1854 till 1858 Friggebo backstuga, Åsbo, Östergötlands län. [19]Afsk. lif.
Bosatt:från 1859 till 1860 Friggebo backstuga, Åsbo, Östergötlands län. [20]Avskedade livgrenadjären. "Död 1860 13/3."
Död:1860-03-13 Friggebo, Åsbo, Östergötlands län. [21]"Jacob Frigg, f.d. lifgrenadjär, backstugusittare på Kårby i Friggebo, begrafven d. 23 dennes. Bröstinflammation. 72 år, Enkling."
Bouppteckning:1860-03-24 Friggebo, Åsbo, Östergötlands län. [22]"År 1860 den 24 mars blev bouppteckning förrättad efter inhysesmannen Jacob Frigg i Friggebo på Kårby ägor, Åsbo socken, som avled den 13 sistlidne mars och efter sig lämnat sonen Petter Carl boende på Bo ägor, Västra Harg socken, döttrarna Anna Stina, gift med torparen Anders Johansson i Grönsvid, Malexander socken, Maja Greta, gift med skomakaren Gustaf Ek i Gransbo, Malexander socken, och Johanna, gift med inhysesmannen Johan Svensson i Friggebo. alla närvarande och myndiga. Dottern Johanna och hennes man Johan Svensson, hos vilka den avlidne bott och vistats tillsades att under edlig förbindelse boet uppgiva, sådant det vid den avlidnes dödstimma befanns, varefter förrättningen företogs i följande ordning:
Koppar:
1 fat........................................................................1:50
Diverse järnsaker....................................................1:-
Husgeråd:
1 dragsäng..............................................................3:50
2 skåp.....................................................................3:50
6 stolar.....................................................................1:-
1 bord.......................................................................2:10
Säng- och linnekläder:
1 fjäderdyna väger 4 ½ # 25 öre #..........................1:12
2 täcken...................................................................-:75
1 dito........................................................................1:25
1 madrassvar............................................................1:50
Den avlidnes gångkläder.........................................20:-
Diverse:
2 rörkäppar................................................................1:-
Skomakarverktyg.......................................................1:-
2 flaskor......................................................................-:50
1 butelj........................................................................-:50
1 krok, 1 harv, 1 gödselgrep.......................................1:25
1 yxa, 1 tång, 1 silklåfve?.............................................1:50
1 gammal psalmbok.....................................................-:12
5 par glasögon, 2 täljknivar.........................................-:50
Rakdon, 1 plånbok, 1 brynsten.....................................1:-
3 gamla snusdosor, 2 tobakspipor.................................-:75
4 fälltäljknivar.................................................................-:75

Utestående fordringar:
Av arrendatorn Fredrik Nilsson i Kårby efter sedel av den 20 feb detta år.....................................................................................20:-
Av mågen Anders Johansson i Grönsved efter uppgjord räkning vid förrättat arvsskifte den 18 feb detta år............................12:-
Av mågen Gustaf Ek enligt uppgjord räkning den 18 feb detta år....................................................................................10:78
Summa tillgångar:............................................................88:77

Skulder:
Begravningsomkostnader till åtskilliga personer................23:26
Till mågen Anders Johansson i Grönsved........................3:84
Till mågen Gustaf Ek........................................................3:16
Till mågen Johan för tidsspillan och besvär.......................3:-
Till Anders Persson i Kårarp...............................................1:50
Fattigprocenten..................................................................-:10
Bouppteckningsarvode......................................................-:75
Summa skulder....................................................................35:61

Att allt är redigt uppgivet och icke något med vett eller vilja är undandöljt vill vi med ed fästa om så fordras:
Johan Svensson I. S. S.
Johanna Jacobsdotter I. I. D.
Härmed närvarande:
Petter Carl Jacobsson P: C: I: S:
Anders Johansson A: I: S:
Gustaf Ek
Boupptecknings- och värderingsmän:
A. P. Bergqvist
A. F. Nilsson"
 

Äktenskap med VI:46 Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter (1782 - 1859)

Vigsel:1810-12-26 Åsbo, Östergötlands län. [23]"Lifgrenadieren Jacob Frigg från Åsbo socken och pigan Anna Cajsa Nilsdotter i Lodda. Lyst d. 9-16 och 23 dec. 4 skill. charta. Vigde i Åsbo."

Barn:
Karolina Jakobsdotter (1811 - 1811)
V:23 Petter Karl Jakobsson Frigg (1812 - 1894)
Anna Stina Jakobsdotter (1815 - )
Maja Greta Jakobsdotter Frigg (1818 - )
Johanna Jakobsdotter (1821 - 1821)
Johanna Jakobsdotter Frigg (1824 - )

Noteringar

Första livgrenadjärregementet, Ombergs kompani, Södra Timmerö rote, Åsbo.

Jakob Larsson Frigg är morfars mormors farfar till Bengt Peter.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1788 Födelse 1788-03-26 Svenstorp, Åsbo, Östergötlands län [1]
>1789 Bosatt från 1789 till 1798 Lövhagen under Södra Timmerö ägor, Åsbo, Östergötlands län [2]
1791 3 år Brodern Petter Larsson Timm föds 1791-06-17 Lövhagen under Södra Timmerö ägor, Åsbo, Östergötlands län [24]
>1809 Bosatt från 1809 till 1810 Soldattorp no 137, Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län [3]
1810 22 år Vigsel VI:46 Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter 1810-12-26 Åsbo, Östergötlands län [23]
>1811 Bosatt från 1811 till 1816 Soldattorp no 137, Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län [4]
1811 23 år Dottern Karolina Jakobsdotter föds 1811-10-20 Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län [25]
1811 23 år Dottern Karolina Jakobsdotter dör 1811-11-28 Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län
1812 24 år Sonen V:23 Petter Karl Jakobsson Frigg föds 1812-11-20 Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län [26]
1815 27 år Generalmönstring 1815-03-30 Skänninge, Östergötlands län [5]
1815 27 år Dottern Anna Stina Jakobsdotter föds 1815-08-29 Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län
>1817 Bosatt från 1817 till 1823 Soldattorp no 137, Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län [6]
1818 29 år Fadern VII:89 Lars Persson Timm dör 1818-03-22 Johannesberg, Ekeby, Östergötlands län [27]
1818 30 år Generalmönstring 1818-06-10 Norrköping, Östergötlands län [7]
1818 30 år Dottern Maja Greta Jakobsdotter Frigg föds 1818-10-12 Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län
1821 32 år Dottern Johanna Jakobsdotter föds 1821-03-17 Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län
1821 33 år Dottern Johanna Jakobsdotter dör 1821-05-23 Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län
1821 33 år Generalmönstring 1821-09-06 [8]
>1824 Bosatt från 1824 till 1825-03-13 Soldattorp no 137, Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län [9]
1824 36 år Dottern Johanna Jakobsdotter Frigg föds 1824-06-24 Friggestorp, Åsbo, Östergötlands län
>1825 Bosatt från 1825-03-14 till 1828 Humpen, Åsbo, Östergötlands län [10]
1825 37 år Generalmönstring 1825-06-04 Norrköping, Östergötlands län [11]
>1829 Bosatt från 1829 till 1831-03-13 Humpen, Åsbo, Östergötlands län [12]
1829 41 år Generalmönstring 1829-10-24 Skänninge, Östergötlands län [13]
>1831 Bosatt från 1831-03-14 till 1833 Kårarp, Åsbo, Östergötlands län [14]
1833 45 år Modern VII:90 Kerstin (Kristina) Andersdotter dör 1833-05-02 Lugnet under Arrebo ägor, Ekeby, Östergötlands län [28]
>1834 Bosatt från 1834-03-14 till 1838-03-13 Stålefall, Åsbo, Östergötlands län [15]
>1838 Bosatt från 1838-03-14 Bemmelsbo, Åsbo, Östergötlands län [15]
>1839 Bosatt från 1839 till 1843 Bemmelsbo, Åsbo, Östergötlands län [16]
>1844 Bosatt från 1844 till 1848 Bemmelsbo, Åsbo, Östergötlands län [17]
>1849 Bosatt från 1849-10-24 till 1853 Friggebo backstuga, Åsbo, Östergötlands län [18]
1852 64 år Brodern Petter Larsson Timm dör 1852-04-25 Måsen under Ettringstorps ägor, Åsbo, Östergötlands län
>1854 Bosatt från 1854 till 1858 Friggebo backstuga, Åsbo, Östergötlands län [19]
>1859 Bosatt från 1859 till 1860 Friggebo backstuga, Åsbo, Östergötlands län [20]
1859 70 år Makan VI:46 Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter dör 1859-01-21 Friggebo, Åsbo, Östergötlands län [29]
1860 71 år Död 1860-03-13 Friggebo, Åsbo, Östergötlands län [21]
1860 Bouppteckning 1860-03-24 Friggebo, Åsbo, Östergötlands län [22]

Källor

[1]Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 148 / sid 257 (AID: v42491.b148.s257, NAD: SE/VALA/00465)
  
[2]Åsbo AI:1 (1789-1798) Bild 113 / sid 209 (AID: v26838.b113.s209, NAD: SE/VALA/00465)
  
[3]Åsbo AI:2 (1805-1810) Bild 35 / sid 57 (AID: v26839.b35.s57, NAD: SE/VALA/00465)
  
[4]Åsbo AI:3 (1811-1816) Bild 43 / sid 35 (AID: v26840.b43.s35, NAD: SE/VALA/00465)
  
[5]Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 257 (1815-1815) Bild 179 (AID: v65394.b179, NAD: SE/KrA/0023)
  
[6]Åsbo AI:4 (1817-1823) Bild 41 / sid 32 (AID: v26841.b41.s32, NAD: SE/VALA/00465)
  
[7]Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 258 (1818-1821) Bild 89 (AID: v65395.b89, NAD: SE/KrA/0023)
  
[8]Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 258 (1818-1821) Bild 374 (AID: v65395.b374, NAD: SE/KrA/0023)
  
[9]Åsbo AI:5 (1824-1828) Bild 40 / sid 31 (AID: v26842.b40.s31, NAD: SE/VALA/00465)
  
[10]Åsbo AI:5 (1824-1828) Bild 34 / sid 25 (AID: v26842.b34.s25, NAD: SE/VALA/00465)
  
[11]Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 259 (1825-1825) Bild 131 (AID: v65396.b131, NAD: SE/KrA/0023)
  
[12]Åsbo AI:6 (1829-1833) Bild 35 / sid 26 (AID: v26843.b35.s26, NAD: SE/VALA/00465)
  
[13]Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 260 (1829-1829) Bild 117 (AID: v65397.b117, NAD: SE/KrA/0023)
  
[14]Åsbo AI:6 (1829-1833) Bild 127 / sid 118 (AID: v26843.b127.s118, NAD: SE/VALA/00465)
  
[15]Åsbo AI:8 (1834-1838) Bild 122 / sid 115 (AID: v26846.b122.s115, NAD: SE/VALA/00465)
  
[16]Åsbo AI:10 (1839-1843) Bild 127 / sid 118 (AID: v26849.b127.s118, NAD: SE/VALA/00465)
  
[17]Åsbo AI:12 (1844-1848) Bild 129 / sid 114 (AID: v26851.b129.s114, NAD: SE/VALA/00465)
  
[18]Åsbo AI:14 (1849-1853) Bild 53 / sid 45 (AID: v26854.b53.s45, NAD: SE/VALA/00465)
  
[19]Åsbo AI:16 (1854-1858) Bild 57 / sid 48 (AID: v26858.b57.s48, NAD: SE/VALA/00465)
  
[20]Åsbo AI:18 (1859-1863) Bild 61 / sid 48 (AID: v26862.b61.s48, NAD: SE/VALA/00465)
  
[21]Åsbo C:4 (1824-1863) Bild 193 / sid 472 (AID: v42492.b193.s472, NAD: SE/VALA/00465)
  
[22]Göstrings häradsrätt FII:39 (1860-1861) Bild 91 / sid 177 (AID: v76710.b91.s177, NAD: SE/VALA/01536)
  
[23]Gammalkil C:3 (1764-1823) Bild 176 / sid 343 (AID: v37433.b176.s343, NAD: SE/VALA/00095)
  
[24]Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 155 / sid 271 (AID: v42491.b155.s271, NAD: SE/VALA/00465)
  
[25]Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 200 / sid 361 (AID: v42491.b200.s361, NAD: SE/VALA/00465)
  
[26]Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 204 / sid 369 (AID: v42491.b204.s369, NAD: SE/VALA/00465)
  
[27]Ekeby F:1 (1760-1871) Bild 47 / sid 87 (AID: v37228.b47.s87, NAD: SE/VALA/00072)
  
[28]Ekeby F:1 (1760-1871) Bild 83 / sid 155 (AID: v37228.b83.s155, NAD: SE/VALA/00072)
  
[29]Åsbo C:4 (1824-1863) Bild 192 / sid 470 (AID: v42492.b192.s470, NAD: SE/VALA/00465)
Uniformen kan ha liknat den här. Källa: Lars Nordvall.