VII:91 Nils Persson Svärker (Svärk)

Soldat. Blev högst 34 år.

m/1765. En omsydd variant av denna uniform användes (den nya m/1779 tilldelades först 1791, efter Svärkers död). Källa: Lars Rössle.

Född:

1756 Östergötlands län, Västra Harg.

1759? Finns ingen födelsebok tidigare än 1797 i Västra Harg.

Bosatt:

1781 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp.

Ankom från Mjölby

Generalmönstring:

1785-11-07 Östergötlands län, Linköping. [1]

"Nr. 135. Svärkelstorp. Nils Sverker. Antagen d. 1 juni 1781. Östgöte. 26 år. 4 ½ tjänsteår. 5 fot 8 ½ tum lång. Gift. Commend: till Carlscrona." Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärsregementet).

Generalmönstring:

1788-09-15 Finland, Kymmenegård. [2]

"Nr. 135. Nils Svärkelstorp. Nils Svärker. 32 år. 8 tjänsteår. Gift. 5 fot 9 tum lång. Presens." Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).

Bosatt:

före 1789 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp. [3]

Soldat. "Död i Finland."

Generalmönstring:

1789-10-12 Finland, Värälä läger. [4]

"Nr. 135. Svarkelstorp. Nils Svärker. 33 år. 9 tjänsteår. 5 fot 9 tum lång. Gift. Östgöte. Presens." Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrendadjärregementet).

Generalmönstring:

1790-08-24 Finland, Värälä läger. [5]

"Nr. 135. Sverkelstorp. Nils Sverker. 34 år. 10 tjänsteår. 5 fot 9 tum lång. Östgöte. Gift. Presens." Överstelöjtnantens kompani, Östgöta regemente (Första livgrenadjärregementet).

Död:

1790-11-21 Finland, Värälä. [6]

"Nr. 135. Sverkilstorp. Nils Sverker, död d. 21 nov: 1790."

Generalmönstring:

1793-06-20 Östergötlands län, Linköping. [7]

"Nr. 135. Sverkilstorp. Nils Sverker, död d. 21 nov: 1790."


Äktenskap med VII:92 Sara Jonsdotter (1753 - 1807)

Vigsel:

1782-04-01 Östergötlands län, Åsbo. [8]

"Soldaten Nils Swärker och pigan Sara Jonsdotter ifrån Ekesiö."

Barn:

 Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter (1782 - 1859)
 Jonas Nilsson (1785 - )
 Petter Nilsson (1787 - )


Noteringar

Första livgrenadjärregementet (Östgöta regemente), Omsbergs kompani (Överstelöjtnantens kompani), Sverkelstorps rote. No. 135. 5 fot, 9 tum lång.

"Verksamheter under kriget 1788-90:
1788

Juni Överförs till regementet till Helsingfors.

Juli Marscherar i slutet av månaden mot gränsen för att delta i anfallet mot Fredrikshamn. Efter händelserna i Anjala avbryts framryckningen och regementet förläggs vid Kymmenegård.

Oktober Går i vinterkvarter vid Nyby.

1789

27 maj Regementets båda bataljoner står mellan Keltis och Tavastehus

28 juni Vid kungens (Gustav III) offensiv lämnas en bataljon kvar vid Kouvala för att skydda bron. Den andra bataljonen följer kungen till Uttismalm och deltar i striderna. Bataljonen framryckte på vänster flank. Genom att runda ett berg i ryssarnas flank och senare inta en viktig höjd, tvingades försvararna tillbaka till Davidsstad. Styrkan marscherar därefter till Liikala och deltar i striden där.

14 juli Bataljonen vid Kouvala ingår i styrkan som sänds fram mot Kaipias. Den 15 juli står striden vid Kaipias. Ryssarna är dock starkare, och då förstärkningarna från Liikala inte kommer tvingas man dra sig tillbaka till Kouvala.

17 juli Bataljonen vid Kouvala dras tillbaka över gränsälven till Werälä, inför hotet från den ryska huvudarmén.

21 juli Bataljonen i Werälä dras tillbaka mot Ummeljoki. Samtidigt dras också bataljonen i Liikala dras tillbaka till Anjala. Denna bataljon sänds redan dan därpå vidare mot Ummeljoki och Werälä. Ryssarna drar sig tillbaka över älven utan strid.

Slutet av Juli Regementet ligger samlat i Werälä fram till dess man går i vinterkvarter.

30 oktober Regementet tillhör vänstra fördelningen och tar vinterkvarter med samlingsplats i Nyby

1790

28 april Två bataljoner deltar i expeditionen mot Valkiala, dels i syfte att lätta på trycket mot Armfelt vid Pardakoski, dels för att plundra magasinen i Valkiala. Styrkan går över gränsen vid Jala by.

29 april Regementet utgör reserv under slaget vid Walkiala. Andra bataljonen avdelas som förstärkning till den vänstra flygeln då ryssarna gör ett försök att anfalla. Första bataljonen medverkar då högra flygeln inleder framryckningen mot byn.

5 maj Då ryssarna inleder sitt anfall vid Anjala och Hirfvenkoski får enheterna i Walkiala order att utrymma den ryska sidan. Förbanden sänds mot Ummeljokki för att försöka hindra ryssarnas framryckning mot Keltis

6 maj Båda bataljonerna är samlade i Willikala

10 maj Båda bataljonerna står i Elimä.

12 maj Hela regementet kommenderas till Ninimäki, på vägen mellan Tavastehus och gränsen.

17 maj Regementet står i Ninimäki. Bataljonernas styrka hade dock sjunkit till mellan 2- 300 man per bataljon.

19 maj I slaget vid Keltis backar ställer en bat upp som nr två från vägen. Den andra bataljonen ställs söder om vägen, mot en rysk jägarstyrka. Striden utkämpas under morgontimmarna den 20 maj genom en omfattande skottväxling, men ingen sida får övertaget. Först efter att bataljonen söder om vägen, tillsammans med Kronobergarnas reservbataljon gjort en framgångsrik stormning på den södra flanken viker ryssarna över hela linjen. Ammunitionsbrist gör att Svenskarna inte kan förfölja de retirerande.

20 maj Efter att ha vilat ut efter slaget vid Keltis backar rycker svenskarna åter fram. Man intar Keltis, återställer bron vid Nappo och når den 21 till Werälä. Här innesluts ryssarna, men då de bedöms vara för väl befästa genomförs inget anfall. Här ligger regementet kvar under resten av kampanjen."
Källa: Lars Rössle

Nils Persson Svärker (Svärk) är morfars mormors farmors far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1756
Födelse 1756 Östergötlands län, Västra Harg
1781
Bosatt 1781 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp
1782
Vigsel VII:92 Sara Jonsdotter 1782-04-01 Östergötlands län, Åsbo [8]
1782
Dottern VI:46 Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter föds 1782-12-24 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp [9]
1785
Sonen Jonas Nilsson föds 1785-02-20 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp [10]
1785
Generalmönstring 1785-11-07 Östergötlands län, Linköping [1]
1787
Sonen Petter Nilsson föds 1787-04-03 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp [11]
1788
Generalmönstring 1788-09-15 Finland, Kymmenegård [2]
<1789
Bosatt före 1789 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp [3]
1789
Generalmönstring 1789-10-12 Finland, Värälä läger [4]
1790
Generalmönstring 1790-08-24 Finland, Värälä läger [5]
1790
Död 1790-11-21 Finland, Värälä [6]
1793
Generalmönstring 1793-06-20 Östergötlands län, Linköping [7]

Källor

[1]
Östgöta regemente 252 (1785-1788) Bild 66 / sid 125 (AID: v65389.b66.s125, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[2]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 252 (1785-1788) Bild 374 (AID: v65389.b374, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[3]
Åsbo AI:1 (1789-1798) Bild 38 / sid 59 (AID: v26838.b38.s59, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[4]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 253 (1789-1790) Bild 50 (AID: v65390.b50, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[5]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 253 (1789-1790) Bild 271 (AID: v65390.b271, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[6]
Östgöta regemente 254 (1793-1799) Bild 71 / sid 133 (AID: v65391.b71.s133, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[7]
Generalmönsterrullor - Östgöta regemente 254 (1793-1799) Bild 71 / sid 133 (AID: v65391.b71.s133, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[8]
Åsbo C:2 (1718-1774) Bild 207 / sid 402 (AID: v42490.b207.s402, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[9]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 138 / sid 237 (AID: v42491.b138.s237, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[10]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 142 / sid 245 (AID: v42491.b142.s245, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[11]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 146 / sid 253 (AID: v42491.b146.s253, NAD: SE/VALA/00465)