VI:46 Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter

Blev 76 år.

Antavla

Far:

 Nils Persson Svärker (Svärk) (1756 - 1790)

Mor:

 Sara Jonsdotter (1753 - 1807)

Född:

1782-12-24 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp. [1]

"Soldaten Nils Pehrsson Swärks och hustru Sara Jonsdotters barn i Swärkelstorp, döptes d. 26 ejusdem. Test. Pehr Pehrsson i Wisätter, hustru Maria Larsdotter i Swärkelstorp, Samuel Sam: i Swärkelstorp, hustru Anna Israelsdotter i Ingemarstorp, drängen Jonas i Holmshult, drängen Anders i Ek, pigan Maria i Wisätter, pigan Ingrid i Grönlund."

Bosatt:

från 1789 till 1792 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp. [2]

Bosatt:

från 1792 till 1795 Östergötlands län, Åsbo, Norra Timmerö ägor. [3]

Bosatt:

från 1796 till 1797 Östergötlands län, Åsbo, Kårarp.

Bosatt:

1798 Östergötlands län, Åsbo, Ålebrostugan. [4]

Piga.

Utflyttning:

1800-09-30 Östergötlands län, Åsbo, Ålebrostugan. [5]

Till Ekeby.

Bosatt:

från 1800-10-01 till 1808 Östergötlands län, Ekeby, Övre Andersbo, Långviken. [6]

Bosatt:

från 1808 till 1811 Östergötlands län, Gammalkil, Lodda. [7]

Piga.

Inflyttning:

1811-10-27 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137. [8]

Hustru.

Bosatt:

från 1811-10-27 till 1816 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137. [9]

Hustru.

Bosatt:

från 1811-10-27 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137. [10]

Hustru.

Bosatt:

från 1817 till 1823 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137. [11]

Hustru.

Bosatt:

från 1824 till 1825-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137. [12]

Hustru.

Bosatt:

från 1825-03-14 till 1828 Östergötlands län, Åsbo, Humpen. [13]

Hustru.

Bosatt:

från 1829 till 1831-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Humpen. [14]

Hustru.

Bosatt:

från 1831-03-14 till 1833 Östergötlands län, Åsbo, Kårarp. [15]

Hustru. "Sjuklig."

Bosatt:

från 1834-03-14 till 1838-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Stålefall. [16]

Hustru. "Sjuklig."

Bosatt:

från 1838-03-14 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo. [16]

Hustru. "Sjuklig."

Bosatt:

från 1839 till 1843 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo. [17]

Hustru. "Sjuklig, oförmögen till arbete."

Bosatt:

från 1844 till 1848 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo. [18]

Hustru.

Bosatt:

från 1849-10-24 till 1853 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga. [19]

Hustru.

Bosatt:

från 1854 till 1858 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga. [20]

Hustru.

Bosatt:

1859 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga. [21]

Hustru. "Död 1859 21/1."

Död:

1859-01-21 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo. [22]

"Anna Cajsa Nilsdotter. Afskj. lifgr. Jacob Friggs i Friggebo hustru, född i socknen, begrafven den 30 dennes. Bröstinflammation. 76 år. Gift."

Bouppteckning:

1859-02-02 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo. [23]

"År 1859 den 2 februari blev bouppteckning förrättad efter hustrun Anna Cajsa Nilsdotter i Friggebo på Kårby ägor, Åsbo socken, som avled den 21 sistlidne januari och efter sig lämnat enkoman Jacob Frigg, samt dem emellan under äktenskapet 4 st sammanavlade barn: sonen Petter Carl boende på Bo ägor i Västra Harg socken, döttrarna Anna Stina, gift med torparen Anders Johansson i Grönsved, Malexander socken, Maja Greta, gift med skomakaren Gustaf Ek i Gransbo, Malexander socken och Johanna, gift med innehysesmannen Johan Svensson i Friggebo, alla närvarande och myndiga. Som änkomannen av åldern boet ensam icke uppgiva kunde, tillsades dess dotter och måg, vilka en längre tid vistats hemma, att gemensamt med änkomannen under edlig förbindelse detsamma uppgiva sådant det vid den avlidnes dödtimma befanns, varefter förrättningen företogs i följande ordning:

Koppar:
1 kittel, vikt 10 lod à 50 öre..............................................5:-
1 handkittel, vikt 3 ½ lod à 50 öre.....................................1:75
2 st krukor.........................................................................2:-
1 nattpotta, 2 skålar..........................................................-:75
5 st fat à 1:50....................................................................7:50
1 gryta gammal och en mindre panna................................-:50
Tenn och bleck:
1 stop, 1 ljusstake, 1 kopp och 14 skedar........................1:50
2 bleckformar, 1 kaffepanna.............................................-:75
1 halvt kvarter, tratt och skål.............................................-:25
Järnsaker:
2 st grytor och en ? ..........................................................-:75
4 st gamla bråpannor, 1 kålhack, m.m..............................-:75
1 strykjärn med 2 lod, 1 betman?......................................3:-
1 par horåsjärn?, 1 eldtång, 1 grytgrepe...........................1:25
1 ullsax och 1 bågsax.......................................................-:50
2 hugg och 1 handyxa, 1 slägga......................................1:25
1 kvarnhacka, 1 fällhack, 1 tovhack?.............................-:50
4 st kar, 1 hovtång, 2 skedar...........................................-:75
1 borsats?, 2 huggjärn, 1 hotstång?.................................1:50
Diverse skrå......................................................................-:12
Husgeråd:
1 slagklocka med fodral.....................................................4:-
1 dragsäng........................................................................2:50
1 slagbord, 1 mindre dito....................................................1:50
7 gamla stolar.....................................................................-:50
3 st skåp............................................................................1:25
2 kistor och 2 skrin.............................................................1:50
Säng och linnekläder:
1 fjäderbolster, vikt 28 lod à 25 öre....................................7:-
1 dyna gammal, vikt 11 lod à 12 öre..................................1:32
1 dito, vikt 4 ½ lod à 50 öre...............................................2:25
1 madrassvar.....................................................................-:75
1 gammal fäll.....................................................................1:-
1 täcke, gammalt...............................................................-:50
2 värpen?..........................................................................3:-
1 lakan...............................................................................-:75
2 st dukar...........................................................................1:75
Den avlidnes gångkläder...................................................30:-
Diverse:
1 flaska, 1 butelj, 2 sup- och 2 ölglas..................................-:25
10 st mindre porslinstallrikar................................................-:50
2 par gamla kaffekoppar, 1 ljusstake..................................1:-
2 st säckar, 1 järnspännare.................................................-:75
1 psalmbok.........................................................................-:25
1 spinnrock, 1 härfvel?.......................................................-:75
Diverse gamla laggkärl........................................................1:25
1 hemkvarn..........................................................................1:25
10 st gamla nafskedar..........................................................1:-
2 st gamla krokar, 1 harv, 3 ok, grepper?.............................1:50
10 ? hö à 25 öre...................................................................2:50

Utestående fordringar:
Av Anders Johansson i Grönsved efter sedel av den 1 juli 1850, restarande kapital.................................................................11:33
Av Gustaf Ek i Gransbo efter sedel av den 24 okt 1855, resterande kapital...................................................................................7:54
Av dito man utan sedel kapital med ränta..............................2:80
Summa tillgångar: ................................................................122:61

Skulder:
Till byggmästaren Bergqvist i Kårbylund för begravningskostnader..24:-
Till Västgötahandlaren M. Andersson......................................2:25
Till en dito................................................................................-:67
Fattigprocent...........................................................................-:15
Bouppteckningsarvode...........................................................2:50
Summa skulder: .....................................................................29:57

Att allt är sedligt uppgivet och icke något med vett och vilja undandöljts vill vi med ed fästa om så fordras:
Jacob Frigg I: F:
Johan Svensson I: S: S
Härvid närvarande: Johanna Jacobsdotter, Petter Carl Jacobsson P: C: I: S:
Anders Johansson
Gustaf Ek
Boupptecknings- och värderingsmän."


Äktenskap med VI:45 Jakob Larsson Frigg (1788 - 1860)

Vigsel:

1810-12-26 Östergötlands län, Åsbo. [24]

"Lifgrenadieren Jacob Frigg från Åsbo socken och pigan Anna Cajsa Nilsdotter i Lodda. Lyst d. 9-16 och 23 dec. 4 skill. charta. Vigde i Åsbo."

Barn:

 Karolina Jakobsdotter (1811 - 1811)
 Petter Karl Jakobsson Frigg (1812 - 1894)
 Anna Stina Johansson (född Jakobsdotter) (1815 - 1894)
 Maja Greta Jakobsdotter Frigg (1818 - )
 Johanna Jakobsdotter (1821 - 1821)
 Johanna Jakobsdotter Frigg (1824 - )


Noteringar

Anna Katarina (Kajsa) Nilsdotter är morfars mormors farmor till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1782
Födelse 1782-12-24 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp [1]
1785
2 år
Brodern Jonas Nilsson föds 1785-02-20 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp [25]
1787
4 år
Brodern Petter Nilsson föds 1787-04-03 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp [26]
1788
5 år
Maken VI:45 Jakob Larsson Frigg föds 1788-03-26 Östergötlands län, Åsbo, Svenstorp [27]
>1789
Bosatt från 1789 till 1792 Östergötlands län, Åsbo, Sverkelstorp [2]
1790
7 år
Fadern VII:91 Nils Persson Svärker (Svärk) dör 1790-11-21 Finland, Värälä [28]
>1792
Bosatt från 1792 till 1795 Östergötlands län, Åsbo, Norra Timmerö ägor [3]
1793
10 år
Halvsystern Maja Pålsdotter föds 1793-06-01 Östergötlands län, Åsbo, Norra Timmerö ägor
>1796
Bosatt från 1796 till 1797 Östergötlands län, Åsbo, Kårarp
1796
13 år
Halvsystern Greta Pålsdotter föds 1796-07-11 Östergötlands län, Åsbo, Norra Timmerö ägor
1798
Bosatt 1798 Östergötlands län, Åsbo, Ålebrostugan [4]
1800
17 år
Utflyttning 1800-09-30 Östergötlands län, Åsbo, Ålebrostugan [5]
>1800
Bosatt från 1800-10-01 till 1808 Östergötlands län, Ekeby, Övre Andersbo, Långviken [6]
1807
24 år
Modern VII:92 Sara Jonsdotter dör 1807-05-14 Östergötlands län, Ekeby, Övre Andersbo, Långviken [29]
>1808
Bosatt från 1808 till 1811 Östergötlands län, Gammalkil, Lodda [7]
1810
28 år
Vigsel VI:45 Jakob Larsson Frigg 1810-12-26 Östergötlands län, Åsbo [24]
1811
28 år
Dottern Karolina Jakobsdotter föds 1811-10-20 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp [30]
1811
28 år
Inflyttning 1811-10-27 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137 [8]
>1811
Bosatt från 1811-10-27 till 1816 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137 [9]
>1811
Bosatt från 1811-10-27 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137 [10]
1811
28 år
Dottern Karolina Jakobsdotter dör 1811-11-28 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
1812
29 år
Sonen V:23 Petter Karl Jakobsson Frigg föds 1812-11-20 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp [31]
1815
32 år
Dottern Anna Stina Johansson (född Jakobsdotter) föds 1815-08-29 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
>1817
Bosatt från 1817 till 1823 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137 [11]
1818
35 år
Dottern Maja Greta Jakobsdotter Frigg föds 1818-10-12 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
1821
38 år
Dottern Johanna Jakobsdotter föds 1821-03-17 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
1821
38 år
Dottern Johanna Jakobsdotter dör 1821-05-23 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
>1824
Bosatt från 1824 till 1825-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp, Soldattorp no 137 [12]
1824
41 år
Dottern Johanna Jakobsdotter Frigg föds 1824-06-24 Östergötlands län, Åsbo, Friggestorp
>1825
Bosatt från 1825-03-14 till 1828 Östergötlands län, Åsbo, Humpen [13]
>1829
Bosatt från 1829 till 1831-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Humpen [14]
>1831
Bosatt från 1831-03-14 till 1833 Östergötlands län, Åsbo, Kårarp [15]
>1834
Bosatt från 1834-03-14 till 1838-03-13 Östergötlands län, Åsbo, Stålefall [16]
>1838
Bosatt från 1838-03-14 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo [16]
>1839
Bosatt från 1839 till 1843 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo [17]
>1844
Bosatt från 1844 till 1848 Östergötlands län, Åsbo, Bemmelsbo [18]
>1849
Bosatt från 1849-10-24 till 1853 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga [19]
>1854
Bosatt från 1854 till 1858 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga [20]
1859
Bosatt 1859 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo backstuga [21]
1859
76 år
Död 1859-01-21 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo [22]
1859
Bouppteckning 1859-02-02 Östergötlands län, Åsbo, Friggebo [23]

Källor

[1]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 138 / sid 237 (AID: v42491.b138.s237, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[2]
Åsbo AI:1 (1789-1798) Bild 38 / sid 59 (AID: v26838.b38.s59, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[3]
Åsbo AI:1 (1789-1798) Bild 115 / sid 213 (AID: v26838.b115.s213, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[4]
Åsbo AI:1 (1789-1798) Bild 88 / sid 159 (AID: v26838.b88.s159, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[5]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 284 / sid 519 (AID: v42491.b284.s519, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[6]
Ekeby AI:3 (1800-1807) Bild 119 / sid 221 (AID: v25377.b119.s221, NAD: SE/VALA/00072)
 
 
[7]
Gammalkil AI:5 (1806-1810) Bild 53 / sid 90 (AID: v25480.b53.s90, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[8]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 295 / sid 541 (AID: v42491.b295.s541, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[9]
Åsbo AI:3 (1811-1816) Bild 43 / sid 35 (AID: v26840.b43.s35, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[10]
Åsbo AI:2 (1805-1810) Bild 35 / sid 57 (AID: v26839.b35.s57, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[11]
Åsbo AI:4 (1817-1823) Bild 41 / sid 32 (AID: v26841.b41.s32, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[12]
Åsbo AI:5 (1824-1828) Bild 40 / sid 31 (AID: v26842.b40.s31, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[13]
Åsbo AI:5 (1824-1828) Bild 34 / sid 25 (AID: v26842.b34.s25, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[14]
Åsbo AI:6 (1829-1833) Bild 35 / sid 26 (AID: v26843.b35.s26, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[15]
Åsbo AI:6 (1829-1833) Bild 127 / sid 118 (AID: v26843.b127.s118, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[16]
Åsbo AI:8 (1834-1838) Bild 122 / sid 115 (AID: v26846.b122.s115, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[17]
Åsbo AI:10 (1839-1843) Bild 127 / sid 118 (AID: v26849.b127.s118, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[18]
Åsbo AI:12 (1844-1848) Bild 129 / sid 114 (AID: v26851.b129.s114, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[19]
Åsbo AI:14 (1849-1853) Bild 53 / sid 45 (AID: v26854.b53.s45, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[20]
Åsbo AI:16 (1854-1858) Bild 57 / sid 48 (AID: v26858.b57.s48, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[21]
Åsbo AI:18 (1859-1863) Bild 61 / sid 48 (AID: v26862.b61.s48, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[22]
Åsbo C:4 (1824-1863) Bild 192 / sid 470 (AID: v42492.b192.s470, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[23]
Göstrings häradsrätt FII:38 (1858-1859) Bild 449 / sid 887 (AID: v76709.b449.s887, NAD: SE/VALA/01536)
 
 
[24]
Gammalkil C:3 (1764-1823) Bild 176 / sid 343 (AID: v37433.b176.s343, NAD: SE/VALA/00095)
 
 
[25]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 142 / sid 245 (AID: v42491.b142.s245, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[26]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 146 / sid 253 (AID: v42491.b146.s253, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[27]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 148 / sid 257 (AID: v42491.b148.s257, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[28]
Östgöta regemente 254 (1793-1799) Bild 71 / sid 133 (AID: v65391.b71.s133, NAD: SE/KrA/0023)
 
 
[29]
Ekeby F:1 (1760-1871) Bild 33 / sid 59 (AID: v37228.b33.s59, NAD: SE/VALA/00072)
 
 
[30]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 200 / sid 361 (AID: v42491.b200.s361, NAD: SE/VALA/00465)
 
 
[31]
Åsbo C:3 (1774-1813) Bild 204 / sid 369 (AID: v42491.b204.s369, NAD: SE/VALA/00465)