VI:3 Lars Jonsson

Bonde. Blev 61 år.

Antavla

Far:

 Jon (Jonas) Larsson (1715 - 1800)

Mor:

 Margta Persdotter (1721 - 1800)

Född:

1753-05-18 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Jon Larssons son i Ytterhärde, Lars. Vittnen/faddrar: Erik Jansson i Överhärde, hustrun Margta Hansdotter ibidem, drängen Anders Jansson i Ytterhärde, pigan Greta Pärsdotter i Alborga."
[Gävleborg] Valbo, C.2, Födde,Dop, 1741 - 1801, 0-0, Bild 47 av 252, GID 2215.17.81100

Bosatt:

1754 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

1755 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

1756 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

1757 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

1758 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

1759 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

1764 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Bosatt:

1765 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Bosatt:

1766 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [10]

Bosatt:

1767 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [11]

Bosatt:

1768 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [12]

Bosatt:

1769 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [13]

Bosatt:

1770 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [14]

Bosatt:

1771 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [15]

Bosatt:

1772 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [16]

Bosatt:

1773 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [17]

Bosatt:

1774 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [18]

Bosatt:

1775 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [19]

Bosatt:

1778 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [20]

Bosatt:

1806 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [21]

Bosatt:

1807 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [22]

Bosatt:

1808 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [23]

Bosatt:

1809 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [24]

Bosatt:

1810 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [25]

Bosatt:

1811 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [26]

Bosatt:

från 1812 till 1814 Åsbyggeby Nr.3, Valbo, Gävleborgs län. [27]

Bouppteckning:

1812-10-28 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [28]

År 1812 den 28 oktober voro undertecknade kallade av dannemannen Lars Jonsson i Åsbyggeby, att inventera, värdera och dela all dess ägande egendom, emedan han nu vore sinnad att överlämna hemmansstyrelsen till sonen Jon Larsson, varvid voro närvarande: Torparen Anders Danielsson å sin hustru Gretas och torparen Olof Olsson i Lund å sin hustrus eller dottren Elsas vägnar, för de övriga omyndiga döttrarne Carin 25 år, Kerstin 18 år och Lisa 12 år, åtog sig fadren Lars Jonsson förmyndarskapet, varefter förrättningen företogs som följer, nämligen:

Boets befintliga egendom
Silver:
1 st halv qvarters kopp.........................................................4:-:-
1 st ... glas............................................................................4:-:-
1 st tumlare...........................................................................1:24:-
3 st skedare á 3....................................................................9:-:-
Tenn:
1 platt hammarfat.................................................................2:-:-
1 dito...................................................................................1:12:-
1 dito...................................................................................1:-:-
1 dito...................................................................................1:-:-
1 djupt dito..........................................................................-:36:-
1 stor tennskål....................................................................1:40:-
12 st tallrikar á 16................................................................4:-:-
1 ljusstake...........................................................................-:24:-
1 brännvinspanna med hatt bröst och avkylare..................20:-:-
1 större kittel om 10 kannor................................................. 5:-:-
1 mindre dito........................................................................-:32:-
1 mullöga.............................................................................1:32:-
1 fat......................................................................................1:32:-
1 flaska.................................................................................2:-:-
1 panna................................................................................-:20:-
1 skopa.................................................................................-:24:-
1 skål....................................................................................-:36:-
Metall:
1 strykjärn.............................................................................-:36:-
1 dito av järn.........................................................................-:24:-
1 mortel.................................................................................2:12:-
Mässing:
1 ljusstake.............................................................................-:40:-
Bleck:
1 skål.....................................................................................-:12:-
1 dito......................................................................................-:12:-
1 rivjärn..................................................................................-:4:-
1 skopa.................................................................................-:12:-
1 tallrik...................................................................................-:4:-
1 fat.......................................................................................-:8:-
Järnsaker:
1 murpanna med bröst och metallskruv.................................7:24:-
1 gryta och 1 ämbar...............................................................1:24:-
1 dito med järnband...............................................................-:32:-
1 större dito med dito.............................................................-:20:-
1 fotpanna.............................................................................-:20:-
1 liten gryta i fäbordarne........................................................-:40:-
1 fotpanna i dito.....................................................................-:20:-
1 kastrull utan fot med ring....................................................-:12:-
1 stekpanna..........................................................................-:20:-
1 långpanna..........................................................................-:2:-
1 järnstör................................................................................-:24:-
1 spett...................................................................................-:18:-
1 isbill....................................................................................-:20:-
2 grepar................................................................................-:20:-
1 dito....................................................................................-:8:-
1 skyffel................................................................................-:10:-
1 större sågblad....................................................................2:16:-
1 mindre dito.........................................................................-:32:-
1 större smidjetång................................................................-:10:-
1 mindre dito..........................................................................-:6:-
1 slägga................................................................................-:12:-
1 hammare............................................................................-:12:-
1 tennhammare....................................................................-:4:-
1 gräv...................................................................................-:4:-
1 ....krok...............................................................................-:4:-
1 kol dito...............................................................................-:2:-
1 tälgyxa................................................................................-:24:-
2 huggyxor.............................................................................-:24:-
1 tackjärnsstå........................................................................-:8:-
Sommarkörredskap:
1 chaise.................................................................................15:-:-
1 arbetsvagn med hjul............................................................10:-:-
1 vedskrinda med dito och järnaxel........................................5:16:-
1 dito med dito och dito sämre...............................................4:32:-
1 spillningskärra med dito och dito.........................................4:-:-
1 dito utan hjul.......................................................................-:36:-
1 dito sämre..........................................................................-:8:-
1 åkarkärra utan hjul.............................................................1:-:-
2 låsskrindor..........................................................................1:32:-
1 skottkärra med tackjärnshjul..............................................-:16:-
Vinterkörredskap:
1 bättre åksläde...................................................................4:-:-
1 bredsläde..........................................................................4:24:-
2 bättre långslädar...............................................................8:32:-
1 sämre dito.........................................................................2:32:-
1 ännu sämre dito................................................................2:-:-
2 dito dito.............................................................................3:-:-
1 dito med blottenspång.......................................................1:-:-
1 par bättre kälkar med järnkedja........................................4:-:-
2 par sämre dito med dito.....................................................6:-:-
1 par dito dito med dito........................................................2:-:-
1 par bättre med skaklar.....................................................-:32:-
1 par sämre dito..................................................................-:24:-
1 par dito dito......................................................................-:16:-
1 oskodd långsläde.............................................................-:16:-
1 åkarskrinda med släde.....................................................1:24:-
1 kölstig...............................................................................1:8:-
3 dito....................................................................................3:-:-
3 vedskrindor.......................................................................2:-:-
1 dito....................................................................................-:24:-
3 storskrindor.......................................................................1:6:-
2 spillningsromm...................................................................-:36:-
Åkerredskap:
1 plog med bukok................................................................4:16:-
1 trästock med dito..............................................................1:-:-
1 ny trästock........................................................................1:24:-
1 arder.................................................................................-:40:-
1 dito...................................................................................-:16:-
1 dito...................................................................................-:12:-
1 bättre åkerharv utan skaklar............................................2:-:-
1 sämre dito med dito..........................................................2:-:-
1 kloharv.............................................................................1:16:-
Diverse:
2 större kar..........................................................................5:-:-
1 bökså...............................................................................-:40:-
1 sämre kar.........................................................................-:28:-
1 vattenså...........................................................................-:12:-
2 ektunnor med järnband....................................................8:-:-
1 fotbunk.............................................................................-:12:-
1 stufvre ämbar....................................................................-:8:-
1 mjölkbunk..........................................................................-:6:-
4 st bättre såhusämbar.........................................................-:24:-
3 st sämre dito......................................................................-:9:-
1 sämre kar...........................................................................-:16:-
1 kar i härbret.......................................................................-:8:-
2 dito.....................................................................................-:12:-
1 dito.....................................................................................-:4:-
1 bättre baktråg.....................................................................-:40:-
1 mindre dito..........................................................................-:28:-
1 strömmings heltunna...........................................................-:8:-
1 dito dito...............................................................................-:4:-
2 dito halvtunnor....................................................................-:4:-
2 stanntunnor.........................................................................-:4:-
2 gamla drickstunnor.............................................................-:8:-
1 refsikt..................................................................................-:12:-
1 ekkagge.............................................................................-:2:-
5 strömmingshalvtunnor..........................................................-:10:-
2 dito fjärdingar......................................................................-:3:-
2 stanntunnor på havrevinden................................................-:6:-
1 skella...................................................................................-:12:-
1 ridsel...................................................................................-:12:-
1 refsikt..................................................................................-:12:-
1 större mjölkbytta..................................................................-:14:-
1 mindre dito...........................................................................-:6:-
1 sämre dito utan lock............................................................-:12:-
2 smörbyttor............................................................................-:12:-
1 dito sämre utan lock.............................................................-:4:-
1 flaska om 4 kannor...............................................................-:16:-
1 dito dito.................................................................................-:12:-
1 dito om 2 dito........................................................................-:12:-
1 dito om 1 dito........................................................................-:8:-
1 dito om 1 dito........................................................................-:6:-
Fäbodesakerna bestående i 1 ämbar, 11 tråg, 1 stor bytta om 5 kannor, 1 mindre om 2 kannor, 1 kärna, 2 öskar....................1:37:-
1 slipsten med järnvev...........................................................8:-:-
1 revhäll med dito..................................................................1:12:-
1 slipsten med dito i ängstugan.............................................-:32:-
1 väggur med foder..............................................................3:-:-
1 stort skåp i nystugan.........................................................9:-:-
1 större dito i vardagsstugan.................................................1:16:-
1 dito i bryggstugan..............................................................-:32:-
1 litet i kammaren.................................................................-:24:-
13 blåmålade stolar á 12.....................................................3:12:-
1 brunmålad dito...................................................................-:20:-
1 långbord...........................................................................1:24:-
1 vändstol...........................................................................-:24:-
1 skottsäng.........................................................................2:-:-
1 stannsäng.........................................................................1:-:-
1 dito....................................................................................-:32:-
Porslin:
1 fat......................................................................................-:24:-
6 st djupa och 1 flat..............................................................1:36:-
2 dito.....................................................................................-:20:-
5 dito rosiga...........................................................................-:40:-
3 par tekoppar.......................................................................-:36:-
1 ridsele med betsel.................................................................2:-:-
1 kyrksele................................................................................3:-:-
1 arbetssele............................................................................1:24:-
3 dito.......................................................................................3:-:-
1 eldgaffel...............................................................................-:6:-
1 köttgaffel..............................................................................-:2:-
1 ljussax..................................................................................-:6:-
1 par vävstolar med rännträn..................................................3:-:-
1 bråk.....................................................................................-:12:-
Sängkläder:
No.1:
1 dunkudde...........................................................................-:32:-
1 fäll.......................................................................................1:-:-
1 underbreda..........................................................................-:32:-
1 blågarnslakan......................................................................-:24:-
1 bättre stortäcke....................................................................-:32:-
1 sämre dito............................................................................-:16:-
1 spallakan.............................................................................-:24:-
No.2 Långkammaren vid dörren:
1 bollster.................................................................................10:-:-
1 dunkudde.............................................................................1:16:-
1 fäll.........................................................................................3:-:-
1 stickat rosigt täcke...............................................................2:-:-
1 lärftslakan.............................................................................1:-:-
1 blågarnslakan.......................................................................-:32:-
1 stortäcke..............................................................................-:24:-
No.3 Den inre i dito:
1 bollster..................................................................................9:-:-
1 dunkudde med vitt överdrag.................................................2:-:-
1 fäll.........................................................................................1:-:-
1 stortäcke..............................................................................-:24:-
2 blågarnslakan......................................................................-:16:-
No.4 i Storkammaren:
1 bollster.................................................................................10:-:-
1 dunkudde med blått överdrag..............................................1:32:-
1 dito med vitt dito...................................................................1:32:-
1 fäll........................................................................................3:-:-
1 lärftslakan............................................................................-:40:-
1 blågarnslakan......................................................................-:24:-
1 brunt och vitt täcke.............................................................-:40:-
No. 5 Gammelkammaren:
1 fäll.......................................................................................2:-:-
2 harftäcken.........................................................................1:-:-
1 elgsbroddskudde med var..................................................-:40:-
1 blågarnslakan.....................................................................-:24:-
1 spallakan............................................................................-:40:-
No. 6 i Gammelkammaren:
1 dunkudde med vitt var.......................................................1:-:-
2 harftäcken..........................................................................1:-:-
1 blågarnslakan.....................................................................-:24:-

2 par gardiner i Storkammaren..............................................-:24:-
1 par dito i Långkammaren...................................................-:8:-
3 par dito i Nystugan.............................................................1:-:-
2 par dito i Gammelkammaren...............................................-:16:-
3 par gardiner i Söndagsstugan............................................-:36:-
1 par dito i Nattstugan kammaren........................................-:8:-
2 par dito i Fäbodarna..........................................................-:20:-
1 lärftsduk 7 alnar.................................................................1:40:-
1 dito 7 ½ dito.......................................................................2:-:-
1 servettduk.........................................................................1:24:-
1 betsman............................................................................-:8:-
1 blågarnslakan...................................................................-:20:-
1 spallakan i spissängen......................................................-:24:-
1 dito rutigt...........................................................................-:40:-
2 dito i stugkammaren..........................................................-:24:-
2 bättre dukar......................................................................-:32:-
1 servettduk.........................................................................-:24:-
1 lärftslakan..........................................................................1:-:-
1 tiondel i sågen jämte redskapen........................................1:-:-
1 dymling nafvare.................................................................-:20:-
1 hjulnafvare........................................................................-:18:-
1 järnskaft med 6 navrar......................................................-:24:-
1 stocksåg...........................................................................-:40:-
1 större handsåg..................................................................-:24:-
1 mindre dito........................................................................-:12:-
1 oxhyvel.............................................................................-:12:-
1 .... dito..............................................................................-:4:-
1 skrubb dito........................................................................-:4:-
1 räfsel dito..........................................................................-:4:-
1 huggjärn............................................................................-:4:-
1 drag...................................................................................-:4:-
1 hällspannmått med fjärding och kappe..............................-:16:-
1 randigt västgöttäcke..........................................................-:36:-
1 dito.....................................................................................-:20:-
1 dito dito..............................................................................-:16:-
2 bättre liar á 12....................................................................-:24:-
6 sämre dito á 6....................................................................-:36:-
10 dito dito á 1......................................................................-:10:-
Kreatur:
1 svart häst 5 år....................................................................50:-:-
1 brunbläsig dito 18 år...........................................................45:-:-
1 röd dito 16 år......................................................................35:-:-
10 st kor á 12 riksdaler..........................................................120:-:-
1 ansommarskviga á 10 riksdaler..........................................10:-:-
1 dito oxe á 9 riksdaler..........................................................9:-:-
1 förrsommars dito.................................................................6:-:-
3 förrsommars kvigor.............................................................18:-:-
3 spädkalvar.........................................................................9:-:-
8 getter.................................................................................13:16:-
3 killar....................................................................................3:-:-
1 risbit?..................................................................................1:32:-
6 får.......................................................................................10:-:-
3 gumsar................................................................................5:-:-
6 lamm eller unga får.............................................................8:-:-
2 st 1 ½ års gamla svin..........................................................16:-:-
2 st 1 år gamla dito.................................................................12:-:-
2 st ½ år gamla dito................................................................6:-:-
Årsväxten:
18 tunnor råg á 10 riksdaler...................................................180:-:-
8 tunnor korn á 8 riksdaler......................................................64:-:-
2 tunnor blandsäd á 5 riksdaler..............................................10:-:-
Skogsarbetet:
Upptages till 16 stafrum á 24 skilling......................................8:-:-
25 famnar björkved á 16 skilling............................................8:16:-
10 dito granved á 18 skilling..................................................3:36:-
Tillkommen egendom:
1 helankare...........................................................................-:24:-
1 halv dito.............................................................................-:16:-
1 brännvinskagge om 2 kannor..........................................-:14:-
1 sädeskorg.........................................................................-:12:-
1 häkla.................................................................................-:6:-
1 par kardor..........................................................................-:6:-
1 flaskfoder...........................................................................-:16:-
1 litet bord.............................................................................-:12:-
1 femtedel i en not och båt...................................................3:-:-
½ del i en båt lys järn och ljuster............................................3:-:-
3 hästskällor..........................................................................-:24:-
1 .... sax................................................................................-:8:-
1 bibel....................................................................................1:-:-
1 själfkatt................................................................................-:32:-
Hemmanet beståendes av 4 öresland upptages till...............200:-:-
Summa inventarier:........................................................1214:29:-

1 åttondel de fattigas procent bliver.....................................1:25:-
1812 år landshövdinge indelning..........................................30:-:-
Dito års kronoutskulder.........................................................18:-:-
Dito års kronotionde..............................................................10:6:-
1812 år pastoralier.................................................................6:36:-
Comministern.........................................................................2:24:-
Båtsman................................................................................2:39:-
Årspenningar.........................................................................-:29:-
3 ... kött, 3 ... smör...............................................................1:12:-
Fattighjonet...........................................................................1:33
Länsman................................................................................-:15:-
Sockenskrivaren...................................................................-:12._
Saltpettern.............................................................................1:16:-
Riksdagsmans arvode............................................................-:30:-
Skuld vid Tolvfors bruk enligt motbok..................................75:24:-
Bröllopskost åt omyndige döttrarne:
1 tunna råg, 1 ½ tunna korn till vardera................................66:-:-
1 ko vardera..........................................................................36:-:-
1 får dito................................................................................5:-:-
1 get dito...............................................................................5:-:-
Föräldrarnas gravölskost:
½ tunna råg och 3 halvspann korn åt vardera.....................22:-:-
1 ansommars kreatur åt vardera............................................10:-:-
1 får och 1 get åt vardera......................................................6:32:-
2 liksto kor.............................................................................24:-:-
1 årsgammalt svin..................................................................6:-:-
Tillökning i bröllopskosten åt flickorne:
1 1 ½ år gammalt svin............................................................8:-:-
½ tunna korn åt vardera.......................................................12:-:-

Till ovannämnda skuldsumma jämte de för bröllops- och gravölskostarne utförde summor eller tillsammans motstående summa 362 riksdaler, 45 skilling, var för Jonas kommer att ansvara, avsättes följande, nämligen:
1 brunbläsig häst...................................................................45:-:-
1 rödbläsig dito......................................................................35:-:-
Skogsarbetet.........................................................................20:4:-
1 arbetssele...........................................................................1:24:-
2 dito......................................................................................2:-:-
forts. följer

Bouppteckning:

1812-10-29 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [28]

forts.
1 femtedel i en not och båt................................................3:-:-
Hälften i en annan dito lys järn och ljuster..........................3:-:-
1 tiondel i sågen jämte redskapen.....................................1:-:-
1 större sågblad.................................................................2:16:-
1 brännvinspanna med hatt, bröst och kyl.........................20:-:-
1 tackjärn murpanna med bröst och metallskruv................7:24:-
1 tunna 3 ... 3 .... råg.........................................................14:33:-
1 tunna 1 .... 2 ... korn.......................................................9:24:-
6 tunnor dito i bröllopskost åt flickorne...............................48:-:-
3 dito råg i dito åt dito.........................................................30:-:-
3 st kor i dito åt dito............................................................36:-:-
3 st får i dito åt dito.............................................................5:-:-
3 st getter i dito åt dito........................................................5:-:-
1 halvt års gammalt svin åt flickorne i bröllopskost..............8:-:-
1 tunna råg i gravölskost åt föräldrarne...............................10:-:-
6 ... 2 ... korn i dito åt dito....................................................6:24:-
4 ... 2 ... råg i dito åt dito......................................................5:30:-
2 kor i likstod.......................................................................24:-:-
2 ansommars kreatur, ett för 10, ett för 9.............................19:-:-
2 får och 2 getter................................................................6:32:-
1 årsgammalt svin...............................................................6:-:-
Summa:..............................................................................374:19:-

Istället för att utföra denna summa utföres endast kalla skuldsumman och överskottet kommer att på samtliga arvingarne fördelas....362:45:-

Efterföljande egendom undantogo föräldrarne, att fritt i sin livstid disponera, nämligen:
1 st halv qvarters silverkopp................................................4:-:-
1 st fotglas dito....................................................................4:-:-
1 tumlare.............................................................................1:24:-
3 st skedar á 3....................................................................9:-:-
1 mindre kopparkittel..........................................................-:32:-
1 panna dito.......................................................................-:20:-
1 metallstrykjärn...................................................................-:36:-
1 mortel................................................................................2:12:-
1 tennljusstake....................................................................-:24:-
1 bleckskopa.......................................................................-:12:-
1 skyffel................................................................................-:10:-
1 täljyxa................................................................................-:24:-
1 huggyxa.............................................................................-:12:-
1 chaise...............................................................................15:-:-
1 bättre åksläde...................................................................4:-:-
1 långsläde med 1 spång.....................................................1:-:-
1 par bättre kälkar med järnkedja.........................................4:-:-
1 par sämre skaklar..............................................................-:16:-
1 mindre ektunna med järnband..........................................4:-:-
1 refsikt...............................................................................-:12:-
1 mindre smörbytta..............................................................-:6:-
1 väggur med foder.............................................................3:-:-
1 stort skåp i Nystugan........................................................9:-:-
1 litet dito i Kammaren..........................................................-:24:-
1 brunmålad stol..................................................................-:20:-
1 blå dito.............................................................................-:12:-
1 skottsäng.........................................................................2:-:-
3 par tekoppar.....................................................................-:36:-
1 ridsadel med betsel...........................................................2:-:-
1 kyrksele............................................................................3:-:-
1 arbets dito........................................................................1:-:-
1 eldgaffel...........................................................................-:6:-
1 ljussax..............................................................................-:6:-
1 bräk.................................................................................-:12:-
2 par gardiner i Storkammaren............................................-:24:-
1 servettduk........................................................................1:24:-
1 järnskaft med 6 nafrar.......................................................-:24:-
1 större handsåg.................................................................-:24:-
1 släthyvel...........................................................................-:4:-
1 svart häst.........................................................................50:-:-
1 halvankare.......................................................................-:16:-
1 häckla.............................................................................-:6:-
1 par kartor.........................................................................-:6:-
1 skälla...............................................................................-:8:-
1 malmsax..........................................................................-:8:-
1 bibel................................................................................1:-:-
1 själskatt...........................................................................-:32:-
Summa:.............................................................................131:40:-

Dottern Carin bekom följande sängkläder emot vad syskonen tillförene bekommit, nämligen:
1 fäll i No.2 i Långkammaren vid dörren..............................3:-:-
1 harftäcke i dito i dito.........................................................-:24:-
1 dunkudde i dito i dito.......................................................1:16:-
1 lärftslakan i dito i dito........................................................1:-:-
1 blågarnslakan i dito i dito.................................................-:32:-
1 harftäcke i No.6..............................................................-:24:-
Summa:..............................................................................7:-:-

Dottern Kerstin bekom följande:
1 fäll i No.3 inre Långkammaren.........................................1:-:-
1 stickat täcke i No.2.........................................................2:-:-
1 dunkudde i No.3 med vitt överdrag.................................2:-:-
1 harftäcke i dito.................................................................-:24:-
1 dito i No.6.......................................................................-:24:-
1 lärftslakan i No.4.............................................................-:40:-
1 blågarnslakan i No.3.......................................................-:8:-
Summa:..............................................................................7:-:-

Dotterna Lisa bekom följande:
1 fäll i No.4.........................................................................3:-:-
1 dunkudde i dito med vitt var............................................1:32:-
2 harftäcken i No.5............................................................1:-:-
1 blågarnslakan i No.4.......................................................-:24:-
1 lärftslakan.......................................................................1:-:-
Summa:..............................................................................7:8:-

Alla de övriga sängkläderna undantogo föräldrarne att i sin livstid disponera, bestigande sig till utan ovannämnde.................41:32:-
Ävenledes 1 ko, 2 getter och 2 fårkreatur, som i inventarium icke äro upptagna.
Summa:..............................................................................556:41:-

Upptagna värdet av hemmanet avgår..................................200:-:-

Den övriga egendomen delades uti sex lika lotter, varefter lottkastades, då var bekom som följer, nämligen:

Lotten No. 1 Son Jonas:
1 flatt hammar tennfat No.1.................................................2:-:-
2 tenntallrikar......................................................................-:32:-
1 kopparskopa..................................................................-:24:-
1 bleckskål.......................................................................-:12:-
1 fotpanna........................................................................-:20:-
1 stek dito..........................................................................-:20:-
1 järnstör............................................................................-:24:-
1 hammare.........................................................................-:12:-
Hälften i en arbetsvagn......................................................5:-:-
1 bättre långsläde...............................................................4:16:-
1 par sämre kälkar med järnkedja......................................2:-:-
1 vintervedskrinda.............................................................-:32:-
1 såskrinda........................................................................-:40:-
1 årder...............................................................................-:16:-
1 kloharv............................................................................1:16:-
1 bökså..............................................................................-:40:-
1 skivuämbar......................................................................-:8:-
1 bättre baktråg i Härbret...................................................-:40:-
1 kar baktråg i dito.............................................................-:8:-
1 dito i dito..........................................................................-:6:-
1 revsikt..............................................................................-:12:-
1 gammal drickstunna.........................................................-:4:-
1 flaska om 4 kannor..........................................................-:12:-
1 par vävstolar med rännträn..............................................3:-:-
1 sjättedel i fäbodssakerna.................................................-:15:-
2 blåmålade stolar...............................................................-:24:-
2 porslinstallrikar rosiga.......................................................-:16:-
1 par gardiner i Långkammaren och 1 par i Nystugan........-:24:-
1 spallakan i Stugkammaren..............................................-:12:-
1 liten bordduk....................................................................-:16:-
1 randigt täcke....................................................................-:36:-
1 dymling navare.................................................................-:20:-
1 räffelhyvel........................................................................-:4:-
1 drag..................................................................................-:4:-
1 helankare.........................................................................-:24:-
1 ko.....................................................................................12:-:-
1 försommarskviga...............................................................6:-:-
1 halvt års gammalt svin.......................................................3:-:-
1 kille....................................................................................1:-:-
1 ungt får..............................................................................1:16:-
2 bättre liar............................................................................-:12:-
2 sämre dito..........................................................................-:1:-
1 stantunna..........................................................................-:2:-
1 fot bunk.............................................................................-:12:-
2 tunnor råg.........................................................................20:-:-
5 fjärdingar blandsäd...........................................................3:16:-
Summa:...............................................................................76:14:-

Lotten No.2 Dottren Lisa:
1 flatt tennfat No.2..............................................................1:12:-
2 tenntallrikar.......................................................................-:32:-
1 kopparmullöga...................................................................1:32:-
1 bleckskål..........................................................................-:12:-
1 gryta om 1 ämbar...............................................................1:24:-
1 järnspett.............................................................................-:18:-
1 slägga................................................................................-:12:-
1 kolkrok...............................................................................-:2:-
1 bredsläde............................................................................4:24:-
1 bättre långsläde..................................................................4:16:-
1 vintervedskrinda.................................................................-:32:-
1 oskodd långsläde...............................................................-:16:-
1 spillningsrem.......................................................................-:18:-
1 trästock med bukok...........................................................1:-:-
1 ektunna med järnband.......................................................4:-:-
1 vattenså.............................................................................-:12:-
1 bättre fähusämbar..............................................................-:6:-
1 skälla...................................................................................-:12:-
1 sämre kar.............................................................................-:16:-
1 strömmings halvtunna..........................................................-:2:-
1 sämre smörbytta utan lock....................................................-:4:-
1 flaska om 1 kanna................................................................-:8:-
1 stansäng...............................................................................-:32:-
1 hörnskåp i Vardagsstugan....................................................1:16:-
1 sjättedel i fäbodssakerna......................................................-:14:-
2 blåmålade stolar...................................................................-:24:-
3 vita porslinstallrikar...............................................................-:36:-
1 par gardiner i Gammelkammaren och 1 par i Vardagsstugan...-:20:-
1 lärftsduk 7 ½ aln...................................................................2:-:-
1 spallakan i spissängen...........................................................-:24:-
1 mindre handsåg.....................................................................-:12:-
1 såkorg....................................................................................-:12:-
2 strömmingsfjädringar...............................................................-:3:-
1 ko..........................................................................................12:-:-
1 spädkalv................................................................................3:-:-
Hälften i ett halvårs gammalt svin..............................................3:-:-
1 get..........................................................................................1:32:-
1 kille........................................................................................1:-:-
1 gumse.....................................................................................1:32:-
1 ungt får..................................................................................1:16:-
4 sämre liar................................................................................-:4:-
2 tunnor råg..............................................................................20:-:-
Får av överskottet som avsattes för skuldsumman....................3:-:-
Summa:....................................................................................76:13:-

Lotten No.3 Dottren Elsas:
1 flatt tennfat No.3...................................................................1:-:-
2 tenntallrikar...........................................................................-:32:-
1 kopparfat..............................................................................1:32:-
1 strykjärn av järn.....................................................................-:24:-
1 gryta med järnband................................................................-:32:-
1 isbill.......................................................................................-:20:-
1 huggyxa................................................................................-:12:-
1 gräv......................................................................................-:4:-
1 vedskrinda med hjul och järnaxel..........................................5:16:-
1 sämre långsläde....................................................................1:24:-
1 par sämre kälkar med järnkedja............................................3:-:-
1 par bättre skaklar..................................................................-:32:-
1 kolstig...................................................................................1:8:-
1 spillningskärra utan hjul.........................................................-:36:-
1 storskrinda.............................................................................-:18:-
1 årder......................................................................................-:40:-
1 bättre åkerharv utan skaklar..................................................2:-:-
1 sämre kar...............................................................................-:28:-
1 bättre fähusämbar..................................................................-:6:-
1 rivel........................................................................................-:12:-
1 strömmings halvtunna............................................................-:2:-
1 stantunna..............................................................................-:3:-
1 flaska om 4 kannor................................................................-:16:-
1 vändstol.................................................................................-:24:-
1 porslinsfat...............................................................................-:24:-
1 sjättedel i fäbodssakerna........................................................-:14:-
2 blåmålade stolar......................................................................-:24:-
1 revhäll med järnvev................................................................1:12:-
1 Bryggstugan ett hörnskåp.......................................................-:32:-
3 brunrosiga porslinstallrikar.......................................................-:24:-
1 par gardiner i Vardagsstugan och 1 par i Fäboden.................-:22:-
1 rutigt spallakan.......................................................................-:40:-
1 stocksåg................................................................................-:40:-
1 randigt täcke..........................................................................-:16:-
1 huggjärn.................................................................................-:4:-
1 flaskfoder...............................................................................-:16:-
1 ko..........................................................................................12:-:-
1 risbit.......................................................................................1:32:-
1 gumse....................................................................................1:32:-
Hälften i 1 ½ års gammalt svin...................................................4:-:-
1 får...........................................................................................1:32:-
1 ungt får...................................................................................1:16:-
1 hästskälla................................................................................-:8:-
1 sämre lie..................................................................................-:1:-
2 tunnor råg................................................................................20:-:-
7 fjärdingar blandsäd..................................................................4:18:-
Summa:.....................................................................................76:12:-

Lotten No.4 Dottren Cherstin:
1 flatt tennfat No.4....................................................................1:-:-
2 tenntallrikar............................................................................-:32:-
1 kopparflaska.........................................................................2:-:-
1 blecktallrik.............................................................................-:4:-
1 större gryta med järnband......................................................-:20:-
1 kastrull utan skaft med ring...................................................-:12:-
1 grep......................................................................................-:8:-
1 mindre sågblad......................................................................-:32:-
1 tackjärnsstå...........................................................................-:8:-
1 sämre skrinda med hjul och järnaxel......................................4:32:-
1 sämre långsläde....................................................................2:32:-
1 kolstig....................................................................................1:-:-
1 plog med bukok....................................................................4:16:-
1 sämre spillningskärra.............................................................-:8:-
1 skottkärra med tackjärnshjul..................................................-:16:-
1 stor skrinda............................................................................-:18:-
1 större kar...............................................................................2:24:-
1 bättre fähusämbar.................................................................-:6:-
1 strömmings heltunna..............................................................-:4:-
1 större mjölkbytta....................................................................-:14:-
1 bärmos bytta utan lock..........................................................-:12:-
1 flaska om 1 kanna.................................................................-:6:-
1 sjättedel i fäbodssakerna.......................................................-:14:-
2 blåmålade stolar.....................................................................-:24:-
Hälften i en slipsten med järnvev..............................................4:-:-
2 vita porslinstallrikar.................................................................-:20:-
1 par gardiner i Vardagsstugan och 1 par i Fäbordarna............-:22:-
1 spallakan i Huvudkammaren.................................................-:12:-
1 liten servettsduk....................................................................-:24:-
1 hjulnavare.............................................................................-:18:-
1 skrubbhyvel..........................................................................-:4:-
1 brännvinskagge om 2 kannor...............................................-:14:-
1 ko.........................................................................................12:-:-
1 försommarskviga....................................................................6:-:-
1 halvårsgammalt svin..............................................................3:-:-
1 kille........................................................................................1:-:-
1 ungt får.................................................................................1:16:-
2 bättre liar...............................................................................-:12:-
2 sämre dito.............................................................................-:2:-
1 stantunna..............................................................................-:2:-
1 mindre smedjetång................................................................-:6:-
2 tunnor råg.............................................................................20:-:-
Får av överskottet som avsattes för skuldsumman..................3:-:-
Summa:..................................................................................76:14:-

Lotten No.5 Dottren Greta:
1 djupt tennfat No.5..............................................................-:36:-
2 tenntallrikar.........................................................................-:32:-
1 större kopparkittel...............................................................5:-:-
1 rivjärn..................................................................................-:4:-
1 fotpanna i Fäbodarna..........................................................-:20:-
1 grep....................................................................................-:10:-
1 knykrok..............................................................................-:4:-
1 spillningskärra med hjul och järnaxel...................................4:-:-
1 ännu sämre långsläde.........................................................2:-:-
1 kolstig.................................................................................1:-:-
1 vintervedskrinda..................................................................-:32:-
1 åkarkärra utan hjul..............................................................1:-:-
1 ny trästock...........................................................................1:24:-
1 storskrinda...........................................................................-:18:-
1 större kar.............................................................................2:24:-
1 bättre fähusämbar...............................................................-:6:-
1 mindre baktråg i Härbret......................................................-:28:-
1 strömmingsheltunna.............................................................-:8:-
1 flaska om 2 kannor..............................................................-:12:-
1 stansäng..............................................................................1:-:-
1 långbord...............................................................................1:24:-
1 sjättedel i fäbodssakerna......................................................-:14:-
2 blåmålade stolar....................................................................-:24:-
1 slipsten med järnvev i Ängarna.............................................-:32:-
2 vita porslinstallrikar................................................................-:24:-
1 par gardiner i Huvudkammaren och 1 par i Nystugan...........-:24:-
1 lärftsduk 7 alnar....................................................................1:40:-
1 blågarnslakan.......................................................................-:20:-
1 halvspannmått med ... och kappa........................................-:16:-
1 randigt täcke.......................................................................-:20:-
1 försommarskviga..................................................................6:-:-
1 dito oxe................................................................................6:-:-
1 spädkalv..............................................................................3:-:-
Hälften i ett årsgammalt svin....................................................3:-:-
1 get........................................................................................1:32:-
1 gumse..................................................................................1:32:-
1 ungt får................................................................................1:16:-
2 bättre liar..............................................................................-:12:-
1 sämre dito............................................................................-:1:-
2 tunnor råg............................................................................20:-:-
Får av överskottet i avsatta egendomen för skulden..............4:-:-
Summa:...................................................................................76:13:-

Lotten No.6 Dottren Carin:
1 stor tennskål.........................................................................1:40:-
forts. följer

Bouppteckning:

1812-10-30 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [28]

forts.
2 tallrikar av tenn....................................................................-:32:-
1 kopparskål...........................................................................-:36:-
1 mässingsljusstake................................................................-:40:-
1 bleckfat................................................................................-:8:-
1 liten gryta i Fäbodarna..........................................................-:40:-
1 grep......................................................................................-:10:-
1 större smedjetång.................................................................-:10:-
1 tennhammare.......................................................................-:4:-
Hälften i en arbetsvagn..........................................................5:-:-
1 sämre långsläde...................................................................1:24:-
1 par sämre kälkar med järnkedja...........................................3:-:-
1 par dito skaklar....................................................................-:24:-
1 kolstig..................................................................................1:-:-
1 såskrinda.............................................................................-:40:-
1 åkarskrinda med släde........................................................1:24:-
1 vedskrinda...........................................................................-:24:-
1 spillningsrem........................................................................-:18:-
1 årder....................................................................................-:12:-
1 sämre åkerharv med skaklar...............................................2:-:-
1 mjölkbunke..........................................................................-:6:-
1 kar i Härbret........................................................................-:4:-
1 dito i dito..............................................................................-:6:-
1 gammal drickstunna............................................................-:4:-
1 stantunna............................................................................-:3:-
1 smörbytta.............................................................................-:6:-
1 mindre mjölkbytta.................................................................-:6:-
1 sjättedel i fäbodssakerna....................................................-:14:-
2 blåmålade stolar..................................................................-:24:-
Hälften i en slipsten med järnvev...........................................4:-:-
2 vita porslinstallrikar..............................................................-:24:-
1 par gardiner i Nystugan och 1 par i Gammelkammaren.......-:24:-
1 betsman.............................................................................-:8:-
1 liten bordduk.......................................................................-:16:-
1 oxhyvel...............................................................................-:12:-
1 litet bord..............................................................................-:12:-
1 ko.......................................................................................12:-:-
1 spädkalv..............................................................................3:-:-
Hälften i 1 ½ års gammalt svin.................................................4:-:-
1 get........................................................................................1:32:-
1 ungt får.................................................................................1:16:-
1 hästskälla.............................................................................-:8:-
2 bättre liar..............................................................................-:24:-
1 sämre dito............................................................................-:1:-
1 tunna 7 fjärdingar 3 kappor råg............................................19:33:-
4 fjärdingar blandsäd...............................................................2:24:-
Får av överskottet i avsatta egendomen för skulden...............1:22:-
3 sämre fähusämbar.................................................................-:9:-
1 ekkagge.................................................................................-:2:-
5 strömmingshalvtunnor............................................................-:10:-
1 köttgaffel................................................................................-:2:-
Summa:...................................................................................76:18:-

Summa summarium...............................................................1214:29:-

Utan det undantag föräldrarna häri tillförene gjort, förbehöllo de sig att i bägge deras livstid få tillgodonjuta efterföljande förmåner, nämligen:
De tvenne get- och fårkreatur som äro avtagna till gravölskost, skola vid gården njuta föda och nyttan eller frukten av desamma årligen tillfalla föräldrarna. Föda för den undantagna hästen förbehöllo de ock, och i händelse denne häst dör, skall icke dess mindre häst föräldrarna tillhandahållas, av den som hemmanet förestår, då de sådan begära. Men är den undantagna hästen vid liv efter föräldrarnas död, skall den tillfalla den som är vid hemmanet, utan att de övriga arvingarna äga något sig i den tillägna, eller å den pratention göra. Tvenne tunnor säd förbehöllo föräldrarna sig årligen, hälften råg och hälften korn, medan de bägge leva, men hälften mindre vid enderas död. Uttages ej denna spannmål årligen, får ej åtal för de framflutna åren därå göras, ett eller flera år därefter. Åt modren skall årligen sås tvenne kannor linfrö, på samma ställe där den sår, som hemmanet förestår. Fadren förbehöll att årligen få hugga tvenne famnar granved, samt 8 ... sågtimmer. Tvenne äppelträn förbehöllo sig föräldrarna få disponera och frukten av dem årligen taga, ävensom den mindre humlegården. Sålunda blivit angivit betygar Lars Jonsson i Åsbyggeby.
Att så blivit uppgivet, värderat och delat betyga: Carl Ekstedt, Nils Olsson i Allmänninge, nämndeman.

Med föregående förrättning förklarar vi oss till alla delar nöjda, som med våre namns och bomärkens undersättjande styrkt varder:
Lars Jonsson i Åsbyggeby
Jon Larsson i Åsbyggeby
Å omyndiga döttrarnes vägnar: Dan Andersson ibidem, Olof Olsson i Lund

De fattigas andel en åttondels procent av hela inventariesumman är betald med 1:25:-
Gefle den 9 mars 1815
Joh. Lundström, pastor.

Död:

1814-07-02 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [29]

"Bonden Lars Jonsson i Åsbyggeby. Gulsot. 61 år."
[Gävleborg] Valbo, F.1, Död,Begravning, 1753 - 1826, 0-0, Bild 51 av 67, GID 2215.50.8800


Äktenskap med VI:4 Margta Jonsdotter (1757 - 1834)

Vigsel:

1778-10-04 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [20]

"Dannemanssonen Lars Jonsson i Ytterhärde och dannemansdottern Margreta Jonsdotter i Åsbyggeby."

Barn:

 Jonas Larsson (1780 - )
 Margta (Greta) Larsdotter (1782 - )
 Elsa Larsdotter (1785 - )
 Karin Larsdotter (1787 - )
 Kerstin (Kristina, Stina) Larsdotter (1794 - 1882)
 Lisa Larsdotter (1800 - )


Noteringar

Lars Jonsson är farfars farfars morfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1753
Födelse 1753-05-18 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [1]
1754
Bosatt 1754 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [2]
1755
Bosatt 1755 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [3]
1756
Bosatt 1756 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [4]
1757
Bosatt 1757 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [5]
1757
4 år
Makan VI:4 Margta Jonsdotter föds 1757-12-18 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [30]
1758
Bosatt 1758 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [6]
1759
Bosatt 1759 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [7]
1762
8 år
Brodern Jonas Jonsson Walqvist föds 1762-02-18 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1764
Bosatt 1764 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [8]
1764
11 år
Brodern Jöns Jonsson föds 1764-11-23 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1765
Bosatt 1765 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [9]
1766
Bosatt 1766 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [10]
1767
Bosatt 1767 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [11]
1768
Bosatt 1768 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [12]
1769
Bosatt 1769 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [13]
1770
Bosatt 1770 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [14]
1771
Bosatt 1771 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [15]
1772
Bosatt 1772 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [16]
1773
Bosatt 1773 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [17]
1774
Bosatt 1774 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [18]
1775
Bosatt 1775 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [19]
1778
Bosatt 1778 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [20]
1778
25 år
Vigsel VI:4 Margta Jonsdotter 1778-10-04 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [20]
1780
Sonen Jonas Larsson föds 1780 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län
1782
Dottern Margta (Greta) Larsdotter föds 1782 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län
1785
Dottern Elsa Larsdotter föds 1785 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län
1787
34 år
Dottern Karin Larsdotter föds 1787-05-30 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län
1794
40 år
Dottern V:2 Kerstin (Kristina, Stina) Larsdotter föds 1794-03-17 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [31]
1800
46 år
Fadern VII:5 Jon (Jonas) Larsson dör 1800-01-15 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [32]
1800
46 år
Modern VII:6 Margta Persdotter dör 1800-01-27 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [32]
1800
47 år
Dottern Lisa Larsdotter föds 1800-07-01 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län
1806
Bosatt 1806 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [21]
1807
Bosatt 1807 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [22]
1808
Bosatt 1808 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [23]
1809
Bosatt 1809 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [24]
1810
Bosatt 1810 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [25]
1811
Bosatt 1811 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [26]
>1812
Bosatt från 1812 till 1814 Åsbyggeby Nr.3, Valbo, Gävleborgs län [27]
1812
59 år
Bouppteckning 1812-10-28 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [28]
1812
59 år
Bouppteckning 1812-10-29 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [28]
1812
59 år
Bouppteckning 1812-10-30 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [28]
1814
61 år
Död 1814-07-02 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [29]

Källor

[1]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 44 / sid 78 (AID: v137145.b44.s78, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:3 (1753-1755) Bild 26 / sid 45 (AID: v137078.b26.s45, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Valbo AI:3 (1753-1755) Bild 41 / sid 75 (AID: v137078.b41.s75, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[4]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 9 / sid 8 (AID: v137080.b9.s8, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 19 / sid 28 (AID: v137080.b19.s28, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[6]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 30 / sid 50 (AID: v137080.b30.s50, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 43 / sid 76 (AID: v137080.b43.s76, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[8]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 12 / sid 8 (AID: v137084.b12.s8, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 24 / sid 32 (AID: v137084.b24.s32, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 38 / sid 60 (AID: v137084.b38.s60, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[11]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 51 / sid 86 (AID: v137084.b51.s86, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[12]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 64 / sid 112 (AID: v137084.b64.s112, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[13]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 77 / sid 138 (AID: v137084.b77.s138, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[14]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 90 / sid 164 (AID: v137084.b90.s164, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[15]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 103 / sid 190 (AID: v137084.b103.s190, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[16]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 114 / sid 212 (AID: v137084.b114.s212, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[17]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 125 / sid 234 (AID: v137084.b125.s234, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[18]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 137 / sid 258 (AID: v137084.b137.s258, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[19]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 151 / sid 286 (AID: v137084.b151.s286, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[20]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 226 / sid 438 (AID: v137145.b226.s438, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[21]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 17 / sid 21 (AID: v137088.b17.s21, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[22]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 30 / sid 47 (AID: v137088.b30.s47, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[23]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 45 / sid 75b (AID: v137088.b45.s75b, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[24]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 59 / sid 103 (AID: v137088.b59.s103, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[25]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 75 / sid 135 (AID: v137088.b75.s135, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[26]
Valbo AI:9b (1806-1811) Bild 90 / sid 165 (AID: v137088.b90.s165, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[27]
Valbo AI:10b (1812-1816) Bild 90 / sid 239 (AID: v137090.b90.s239, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[28]
Gästriklands domsaga FII:8 (1814-1815) Bild 1005 / sid 302 (AID: v154661.b1005.s302, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[29]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 49 / sid 90 (AID: v137165.b49.s90, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[30]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 59 / sid 108 (AID: v137145.b59.s108, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[31]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 179 / sid 344 (AID: v137145.b179.s344, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[32]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 38 / sid 68 (AID: v137165.b38.s68, NAD: SE/HLA/1010223)