VII:5 Jon (Jonas) Larsson

Danneman. Blev 84 år.

Antavla

Far:

 Lars Jonsson

Mor:

 Anna Nilsdotter

Född:

1715-09-30 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Lars Jonssons barn i Ytterhärde, Jonas. Vittnen/faddrar: Pähr Hillberg, Olof Pärsson i Överhärde, Karin Pärsdotter i Allmänninge, Margta Jonsdotter fastren."

Bosatt:

1739 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

från 1741 till 1743 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

från 1744 till 1746 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

från 1748 till 1753 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

1753 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

1754 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

1755 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Bosatt:

1756 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Bosatt:

1757 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [10]

Bosatt:

1758 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [11]

Bosatt:

1759 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [12]

Bosatt:

från 1762 till 1771 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [13]

Bosatt:

1764 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [14]

Bosatt:

1765 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [15]

Bosatt:

1766 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [16]

Bosatt:

1767 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [17]

Bosatt:

1768 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [18]

Bosatt:

1769 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [19]

Bosatt:

1770 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [20]

Bosatt:

1771 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [21]

Bosatt:

1772 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [22]

Bosatt:

1773 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [23]

Bosatt:

1774 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län.

Bosatt:

1775 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [24]

Bouppteckning:

1781-10-08 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [25]

"År 1781 den 8 oktober blev på anmodan laga bouppteckning hållen hos dannemannen välförståndige Jon Larsson i Ytterhärde, helst som han och dess kära hustru gudfruktiga Margta Persdotter åstundade lämna hemmansstyrelsen till sonen välförståndige man Pär Jonsson och företogs förrättningen uti samteliga dennes barns sammanvaro på följande sätt:

Hemmanets befinteliga egendom:
Silver:
1 pokal om 26 lod á 7 skilling.................................................10.5.4
1 dito om 22 lod á 7 skilling....................................................8.26.8
1 bägare 6 lod á 7 skilling......................................................2.16.-
1 dito om 5 lod á 7 skilling......................................................1.45.4
1 dito oförgylld om 5 lod á 6 skilling.......................................1.32.-
8 skedar á 15 skilling.............................................................6.32.-
Tenn:
No.1, 1 flatt fat......................................................................-.33.4
No.2, 1 djupt dito.................................................................-.29.4
No.3, 1 dito flat....................................................................-.33.4
No.4, 1 dito dito...................................................................-.26.8
No.5, 1 flatt dito...................................................................-.23.4
No.6, 1 dito dito...................................................................-.20.-
No.7, 1 flatt slått fat..............................................................-.16.8
No.8, 1 dito dito...................................................................-.20.-
1 större skål..........................................................................-.24.-
1 stop...................................................................................-.24.-
1 ljusstake............................................................................-.4.-
14 st tallrikar........................................................................1.45.4
Koppar:
1 murpanna.........................................................................1.-.-
1 kittel.................................................................................1.5.4
1 mindre dito.......................................................................-.33.4
1 så mindre.........................................................................-.32.-
1 flaska..............................................................................-.36.-
1 större panna....................................................................-.26.8
1 mindre dito......................................................................-.10.8
Mässing:
1 större kittel.......................................................................-.24.-
1 bunke................................................................................-.4.-
1 skål...................................................................................-.16.-
1 rivjärn..................................................................................-.4.-
1 mortel med stöt..................................................................-.24.-
1 strykjärn.............................................................................-.24.-
2 mässingsljusstakar.............................................................-.16.-
1 metalls dito.........................................................................-.6.8
Bleck:
1 fat......................................................................................-.4.-
1 större skål..........................................................................-.2.-
1 mindre dito.........................................................................-.2.-
1 större skopa.......................................................................-.1.-
1 mindre dito.........................................................................-.1.-
1 lykta...................................................................................-.6.8
Järn:
1 gryta om 6 tunnor................................................................-.16.-
1 dito något luggad................................................................-.16.-
1 mindre om 3 tunnor.............................................................-.4.-
1 större söndrig......................................................................-.3.-
1 gryta söndrig i bräddarne?..................................................-.5.4
1 större skaftpanna...............................................................-.8.-
1 mindre dito..........................................................................-.5.4
1 långpanna...........................................................................-.10.8
1 gammal dito........................................................................-.4.-
1 rund stekpanna..................................................................-.4.-
1 dito mindre...........................................................................-.2.8
1 pannring..............................................................................-.2.8
1 sågblad...............................................................................-.24.-
Den övriga sågredskapen.....................................................-.26.8
1 större spishäll med ?...........................................................1.5.4
1 täljyxa..................................................................................-.6.8
4 huggyxor.............................................................................-.16.-
1 handyxa.............................................................................-.4.-
1 ? och hyvlar i ett för allt.......................................................-.24.-
1 sågfil...................................................................................-.2.8
1 handsåg.............................................................................-.8.-
1 dito.....................................................................................-.5.4
1 grov såg..............................................................................-.5.4
1 ?..........................................................................................-.2.8
1 dito......................................................................................-.2.8
1 skarvyxa..............................................................................-.2.8
1 gräv.....................................................................................-.2.-
1 isbill......................................................................................-.4.-
2 järnstänger..........................................................................-.16.-
1 spett....................................................................................-.4.-
1 dito sämre...........................................................................-.2.8
1 eldgaffel..............................................................................-.1.4
2 skyfflar.................................................................................-.5.4
2 ?..........................................................................................-.8.-
1 slipsten med järnvev............................................................2.-.-
1 mindre med dito...................................................................-.16.-
1 slipsten i fäbodarna.............................................................-.16.-
1 räfsell med järn?.................................................................-.16.-
4 skoskovlar i ett för allt........................................................-.5.4
8 dugliga liar..........................................................................1.-.-
2 häcklor...............................................................................-.10.8
1 sax.....................................................................................-.2.-
Smedjan med pust, städ, släggor, hammar och stänger m.m. i ett för allt
.............................................................................................2.-.-
Åkerredskap:
1 plog med järn?...................................................................-.40.-
1 dito sämre..........................................................................-.10.8
1 åkerharv............................................................................-.24.-
1 dito dito.............................................................................-.16.-
1 dito dito.............................................................................-.10.8
1 trästock.............................................................................-.13.4
1 dito....................................................................................-.10.8
2 par harvskaklar..................................................................-.8.-
2 ålder...................................................................................-.16.-
1 dito.....................................................................................-.5.4
1 bukok................................................................................-.5.4
1 dito....................................................................................-.4.-
Sommarkörredskap:
1 bättre vagn.......................................................................4.21.4
1 sämre dito.........................................................................3.16.-
1 körskrinda med hjul och axel............................................1.32.-
1 dito dito med träaxel.........................................................-.32.-
1 ? kärra med järnaxel........................................................1.16.-
1 dito med träaxel...............................................................1.-.-
1 åkerkärra med järnaxel....................................................1.-.-
1 schäs...............................................................................1.-.-
Vinterkörredskap:
1 långsläde No.1................................................................-.40.-
1 dito dito No.2..................................................................-.32.-
1 dito dito No.3...................................................................-.26.8
1 dito dito No.4...................................................................-.26.8
1 dito dito No.5...................................................................-.24.-
1 dito dito No.6...................................................................-.21.4
1 dito dito No.7...................................................................-.16.-
4 par järnskodda kälkar med järnmellanstång.....................2.-.-
2 dito utan mellanstång.......................................................-.16.-
4 par skaklar.......................................................................-.16.-
2 kolstigar...........................................................................-.18.8
2 dito..................................................................................-.16.-
4 korgar..............................................................................-.21.4
1 bredsläde.........................................................................1.16.-
2 dito dito.............................................................................1.16.-
1 dito hållsläde....................................................................-.40.-
4 arbetsselar.......................................................................-.42.8
1 kyrksadel.........................................................................-.16.-
1 mans ridsadel...................................................................-.16.-
1 gammal dito......................................................................-.8.-
1 kvinns dito.......................................................................-.16.-
1 klövsadel.........................................................................-.10.8
1 betsel...............................................................................-.16.-
Diverse husgeråd:
2 tunnor..............................................................................1.16.-
2 st dito...............................................................................-.32.-
1 dito sämre........................................................................-.5.4
1 dito av ek.........................................................................-.8.-
1 helankare.........................................................................-.5.4
1 nytt kar............................................................................-.24.-
1 dito dito..........................................................................-.13.4
1 dito sämre.......................................................................-.8.-
1 kar i boden.....................................................................-.13.4
1 dito.................................................................................-.8.-
1 bökså..............................................................................-.10.8
1 ny krattså........................................................................-.6.8
2 sår...................................................................................-.10.8
1 sångså............................................................................-.4.-
2 flaskor.............................................................................-.10.8
2 dito..................................................................................-.8.-
2 dito..................................................................................-.5.4
2 dito..................................................................................-.2.8
9 kannor.............................................................................-.24.-
2 stop.................................................................................-.4.-
2 halvstop...........................................................................-.2.8
4 stanntunnor......................................................................-.10.8
12 mjölktråg.........................................................................-.10.8
4 ämbar................................................................................-.4.-
2 kärnor...............................................................................-.5.4
1 dito i fäbordarna................................................................-.2.8
6 tråg dito.............................................................................-.4.-
2 ämbar dito.........................................................................-.2.-
2 st byttor.............................................................................-.2.8
1 par vävstolar med rännträn................................................-.32.-
1 klockur med foder..............................................................-.32.-
1 baktråg..............................................................................-.5.4
1 runt bord målat...................................................................-.10.8
1 gammalt skåp i kammaren..................................................-.8.-
1 dito i nystugan....................................................................2.-.-
1 dito i sängstugan................................................................-.16.-
2 stolar..................................................................................-.8.-
2 st dito.................................................................................-.8.-
2 st dito................................................................................-.5.4
1 hyvelbänk.........................................................................-.16.-
1 betsman...........................................................................-.8.-
1 rivel....................................................................................-.2.8
1 sikt......................................................................................-.4.-
1 såll.......................................................................................-.1.-
1 häckla..................................................................................-.4.-
1 bibel.....................................................................................1.-.-
Kreatur:
10 kor....................................................................................26.32.-
2 dito.....................................................................................4.32.-
2 st 3 som. kvigor....................................................................4.-.-
1 ensommars dito...................................................................1.16.-
1 försommars dito....................................................................1.-.-
4 spädkalvar...........................................................................2.32.-
8 får.........................................................................................3.26.8
6 unga dito..............................................................................1.16.-
9 getter....................................................................................3.-.-
5 killingar..................................................................................-.40.-
3 st 1 ½ års gamla ?svin..........................................................3.-.-
2 ½års gamla grisar..................................................................1.-.-
Hästarna:
1 sotig häst om 12 år...............................................................11.32.-
1 sto om 9 år..............................................................................10.-.-
1 ungt sto om 5 år....................................................................10.-.-
1 rödbläsig häst 15 år...............................................................8.16.-
Skogsarbetet:
1 färdiggrävd kolmila om 16 tunnor..........................................6.32.-
1 dito 14 tunnor.......................................................................3.-.-
26 lass tallved..........................................................................-.34.8
10 dagar fälld ved...................................................................1.5.4
9 kannor ?...............................................................................1.24.-
Årsräntan upptages sedan alla omgäldarna till Kronan, prästen, Båtsman och fattighjonen bliva avdraget till 19 tunnor 4 ? råg á 2 Riksdaler tunnan.....................................................................39.-.-
19 tunnor 4 ? korn ................................................................32.24.-
Sängkläder:
1 säng med bolster, 1 kudde, 3 lakan, 1 fäll och 1 täcke värderas till
...............................................................................................2.32.-
1 dito säng med lika kläder.....................................................2.32.-
1 dito säng med lika dito.........................................................2.32.-
? kläder till delning
4 lika säckar...........................................................................2.32.-
4 handkläden.........................................................................21.4.-

Hemmanet uppskattades som kostnad av 6 öresland hus och jord till 300 för öre 8 landet............................................................100.-.-
Summa inventarie:...............................................................394.19.-

Å andra sidan i runda summa inventarie bliver de fattigas andel 1/4 procent på hundrade............................................................43.9.-
Emottagna å de fattigas vägnar härmed kvitteras av Olof Thedenborg

Indelningsräntan i proportion mot förra ?...............................16.-.-
Personella utlagorna.............................................................4.-.-
Summa:...............................................................................20.43.9
Emot ovannämnda utlagor och fattigas andel avsättas följande egendom:
Utskogs arbetet enligt bouppteckningen.............................15.-.-
Hästarna ?.........................................................................5.43.9
Summa:..............................................................................20.43.9

Bliver sålunda i behåll i hästarna som barnen byter sig mellan..24.4.3

Föräldrarnas undantag:
1 silverpokal om 26 lod.........................................................10.5.4
1 dito om 22 lod....................................................................8.26.8
1 oförgylld bägare om 5 lod...................................................1.32.-
2 tenntallrikar........................................................................-.13.4
1 mindre kopparkittel............................................................-.32.-
1 sämre dito gammal.............................................................-.13.4
1 mortel med stöt...................................................................-.24.-
1 stekpanna..........................................................................-.24.-
1 metalls ljusstake.................................................................-.6.8
1 täljyxa.................................................................................-.6.8
1 handyxa.............................................................................-.4.-
1 schäs.................................................................................1.-.-
1 långsläde No.7.................................................................-.16.-
2 par järnskodda kälkar utan mellanstång..........................-.16.-
1 par skaklar.......................................................................-.4.-
1 bandsläde........................................................................1.16.-
1 kyrksele............................................................................-.16.-
1 kvinns ridsadel..................................................................-.16.-
1 betsel................................................................................-.16.-
1 drickstunna.......................................................................-.16.-
1 ?.......................................................................................-.5.4
1 kar....................................................................................-.13.4
1 bökså...............................................................................-.10.8
1 kanna...............................................................................-.2.8
2 stop...................................................................................-.4.-
2 halvstop............................................................................-.2.8
1 kärna i fäbodarna..............................................................-.2.8
6 tråg dito.............................................................................-.4.-
2 ämbar dito..........................................................................-.2.-
2 byttor dito...........................................................................-.2.8
1 par vävstolar med rännträn................................................-.32.-
1 klockur med foder..............................................................-.32.-
1 gammalt skåp i kammaren..................................................-.8.-
1 skåp i nystugan..................................................................2.-.-
1 dito i sängstugan................................................................-.16.-
2 karmstolar...........................................................................-.5.4
1 häckla................................................................................-.4.-
1 bibel...................................................................................1.-.-
2 kar i ?................................................................................5.16.-
2 gamla tunnor gravöl...........................................................-.42.8
1 gammal ? dito....................................................................-.16.-
1 killing.................................................................................-.8.-
1 st 1 ½ års svin....................................................................1.-.-
1 sto om 9 år........................................................................10.-.-
Vilket Per Jonsson emottager och blev föräldrarna ansvarig till häst medan de leva, men efter deras död behåller den opåtalt av de andra syskonen.
3 tunnor råg i gravöl.............................................................6.-.-
3 tunnor korn i dito...............................................................5.-.-
1 tunna säd i fördel i år hälften råg och korn........................1.40.-
1 säng med bolster, 1 kudde, 3 lakan, 1 fäll och 1 täcke för 2.32.-
1 st tvårsommars och 1 st ensommars oxar blev ovärderade och avsatt till föräldrarnas gravölskost. Även 1 försommars dito som avsattes till deras fördel, likaledes 1 mullöga i fördel är ock ovärderad. Njuter årlig fördel av årsräntan medan de leva båda 1 ½ tunna, men dör ? då hälften mindre. Skulle denna fördels spannmål inte årligen uttagas, så får inte åtal därå göras på det förflutna året. En lada om 3 skrindor hö som är behåll från förra året, tager föräldrarna undan och föryttrar var de vilja. Lilla trädgården med allt vars däruti är, behåller föräldrarna i fördel uti båda deras livstid. Ävenledes humlegården vid Pers Badstugan och lilla farstun? uti Anders Jons tomt, uti lika tid.

Sonen Jonas Walqvists bröllopskost:
1 ko......................................................................................2.16.-
1 gammalt får........................................................................-.21.4
1 ungt dito............................................................................-.10.8
1 st 1 ½års svin....................................................................1.-.-
2 tunnor råg..........................................................................4.-.-
2 tunnor korn........................................................................3.16.-
1 större silverkopp................................................................2.16.-
1 säng med bolster, 1 kudde, 3 lakan, 1 fäll och 1 täcke.....2.32.-
Summa:...............................................................................16.16.-

Sonen Jöns Jonssons bröllopskost:
1 ko.....................................................................................2.16.-
1 större får...........................................................................-.21.4
1 yngre dito.........................................................................-.10.8
1 st 1 ½ års svin..................................................................1.-.-
2 tunnor råg........................................................................4.-.-
2 tunnor korn......................................................................3.16.-
1 mindre silverkopp.............................................................1.45.4
1 säng med bolster, 1 kudde, 3 lakan, 1 fäll och 1 täcke....2.32.-

Sedan delade arvingarna följande egendom och bekommo efter lott på sätt som följer:

Sonen Per Jonssons andel:
1 silversked.........................................................................-.40.-
1 tennfat No.3.....................................................................-.32.4
1 dito No.7..........................................................................-.16.8
1 större skål.........................................................................-.24.-
3 tallrikar..............................................................................-.20.-
1 mindre kopparkittel............................................................-.33.4
1 mindre panna.....................................................................-.10.8
1 bunke................................................................................-.4.-
1 ljusstake............................................................................-.8.-
1 mindre bleckskål................................................................-.2.-
1 plog med järnfjöl.................................................................-.40.-
1 bättre bukok......................................................................-.5.4
½ sämre vagn.......................................................................1.32.-
1 bättre kärra.........................................................................1.32.-
1 långsläde No.3...................................................................-.26.8
1 par kälkar med mellantråg..................................................-.24.-
1 bättre kolstig.......................................................................-.9.4
1 korg....................................................................................-.5.4
1 hållsläde.............................................................................-.40.-
1 sele.....................................................................................-.10.8
1 klöfvel.................................................................................-.10.8
1 par skaklar..........................................................................-.4.-
1 ? tunna................................................................................-.32.-
1 sämre kar............................................................................-.8.-
1 särgså.................................................................................-.4.-
forts. följer

Bouppteckning:

1781-10-09 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [25]

1 sämre flaska......................................................................-.8.-
1 dito dito.............................................................................-.1.4
2 tunnor...............................................................................-.5.4
1 stantunna.........................................................................-.2.8
3 tråg...................................................................................-.2.-
1 ämbar................................................................................-.1.-
1 stol....................................................................................-.4.-
1 betsman............................................................................-.8.-
2 kor....................................................................................5.16.-
1 spädkalv...........................................................................-.32.-
1 gammalt får.......................................................................-.21.4
1 ungt dito...........................................................................-.10.8
2 getter................................................................................-.32.-
1 killing.................................................................................-.8.-
1 långbordduk......................................................................-.32.-
1 handkläde.........................................................................-.5.4
Summa:...............................................................................22.36.8
Nota bene: bekommer utom delning 1 st halvårs gris...........-.24.-
Men skyldig till Lars såsom jämkning i lotterna 17 skilling 4 runstycken.

Sonen Lars Jonssons andel:
1 silversked..........................................................................-.40.-
1 tennfat No.1......................................................................-.33.4
1 dito No.8...........................................................................-.20.-
3 tallrikar..............................................................................-.20.-
1 större kopparkittel.............................................................1.5.4
1 större mässingskittel..........................................................-.24.-
1 bleckfat.............................................................................-.4.-
1 dito stopa...........................................................................-.1.-
1 åkerharv............................................................................-.16.-
1 sämre plog.........................................................................-.10.8
1 ålder..................................................................................-.8.-
1 par harvskaklar.................................................................-.4.-
½ del i bättre vagn................................................................2.10.8
1 sandkärra med träaxel........................................................1.-.-
1 bättre långsläde No.1.........................................................-.40.-
1 dito dito No.6......................................................................-.21.4
1 par kälkar med mellanstag..................................................-.24.-
1 sämre kolstig.......................................................................-.8.-
1 korg....................................................................................-.5.4
1 sele per lösen....................................................................-.10.8
1 ridsadel................................................................................-.16.-
1 par skaklar per lösen.............................................................-.4.-
1 dito tunna.............................................................................-.32.-
1 sämre kar..............................................................................-.8.-
1 ny krattså..............................................................................-.6.8
1 bättre flaska..........................................................................-.5.4
1 flaska....................................................................................-.2.8
2 kannor..................................................................................-.5.4
1 stantunna.............................................................................-.2.8
3 tråg.......................................................................................-.2.-
1 ämbar...................................................................................-.1.-
1 kärna...................................................................................-.2.8
1 stol........................................................................................-.4.-
1 hyvelbänk per lösen..............................................................-.16.-
2 kor........................................................................................5.16.-
1 försommarskviga...................................................................1.-.-
1 spädkalv...............................................................................-.32.-
1 gammalt får...........................................................................-.21.4
1 ungt dito................................................................................-.10.8
2 getter.....................................................................................-.32.-
1 killing.....................................................................................-.8.-
1 långbordduk..........................................................................-.32.-
1 handkläde.............................................................................-.5.4
Summa:...................................................................................21.44.-
Nota bene: bekommer utom delning 1 st ½ års gris.................-.24.-
Fordran såsom jämkning i delning, av Per 17 skilling 4 runstycken och av Walqvist 6 skilling.

Sonen Jonas Walqvists andel:
1 silversked.............................................................................-.40.-
1 tennfat No.4........................................................................-.26.8
1 dito No.5.............................................................................-.23.4
1 dito ljusstake.......................................................................-.4.-
3 dito tallrikar..........................................................................-.20.-
1 mindre panna per lösen.......................................................1.-.-
1 större kopparpanna.............................................................-.26.8
1 rivjärn..................................................................................-.2.-
1 ljuslykta per lösen................................................................-.6.8
1 skopa..................................................................................-.1.-
1 trästol per lösen....................................................................-.13.4
1 sämre harv per lösen............................................................-.10.8
1 ålder dito..............................................................................-.8.-
1 par harvskaklar dito..............................................................-.4.-
½ del i bättre vagn per lösen.................................................2.10.8
1 åkerharv per lösen..............................................................1.-.-
1 långsläde No.2 dito.............................................................-.32.-
1 dito dito No.5 dito................................................................-.24.-
1 par kälkar med mellanstag dito...........................................-.24.-
1 sämre kolstig dito................................................................-.8.-
1 korg dito..............................................................................-.5.4
1 bandsläde dito Lars.............................................................-.32.-
1 sele dito...............................................................................-.10.8
1 par skaklar dito.....................................................................-.4.-
1 drickstunna dito....................................................................-.16.-
1 kar i boden dito.....................................................................-.13.4
1 vattså dito..............................................................................-.5.4
1 bättre flaska dito....................................................................-.5.4
1 dito dito dito...........................................................................-.2.8
2 tunnor dito.............................................................................-.5.4
1 stanntunna dito......................................................................-.2.8
3 tråg dito..................................................................................-.2.-
1 ämbar dito..............................................................................-.1.-
1 kärna dito................................................................................-.2.8
1 baktråg dito...........................................................................-.5.4
1 stol dito...................................................................................-.4.-
1 sikt dito..................................................................................-.4.-
1 såll dito..................................................................................-.1.-
2 kor in natura..........................................................................5.16.-
1 tresommarskviga...................................................................2.-.-
1 spädkalv...............................................................................-.32.-
1 gammalt får...........................................................................-.21.4
1 ungt dito................................................................................-.10.8
2 getter....................................................................................-.32.-
1 killing......................................................................................-.8.-
1 bordduk.................................................................................-.32.-
1 handkläde.............................................................................-.5.4
Summa:....................................................................................22.37.-
Note bene: Skyldig såsom jämkning i delningen till Lars 6 skilling och Jöns 11 skilling 8 runstycken.

Sonen Jöns Jonssons andel:
1 silversked.............................................................................-.40.-
1 tennfat No.2.........................................................................-.29.4
1 dito No.6..............................................................................-.20.-
1 tennstop................................................................................-.24.-
3 tallrikar..................................................................................-.20.-
1 kopparflaska........................................................................-.36.-
1 mässingsskål........................................................................-.16.-
1 ljusstake...............................................................................-.8.-
1 skål.......................................................................................-.2.-
1 bättre åkerharv....................................................................-.24.-
1 trästock................................................................................-.10.8
1 gammalt ålder.......................................................................-.5.4
1 sämre bukok.........................................................................-.4.-
½ del i sämre vagn per lösen...................................................1.32.-
1 sämre kärra per lösen för 27 skilling......................................1.16.-
1 skrindkärra...........................................................................-.32.-
1 långsläde No.4.....................................................................-.26.8
1 par skaklar med mellanstag..................................................-.24.-
1 bättre kolstig........................................................................-.9.4
1 korg......................................................................................-.5.4
1 bredsläde..............................................................................-.32.-
1 sele.......................................................................................-.10.8
1 gammal sadel........................................................................-.8.-
1 liten drickstunna av ek.........................................................-.8.-
1 nytt kar..................................................................................-.24.-
1 vattså....................................................................................-.5.4
1 sämre flaska..........................................................................-.4.-
1 flaska....................................................................................-.1.4
2 tunnor...................................................................................-.5.4
1 stantunna.............................................................................-.2.8
3 tråg.......................................................................................-.2.-
1 ämbar.....................................................................................-.1.-
1 målat bord.............................................................................-.10.8
1 stol........................................................................................-.4.-
1 ridsadel..................................................................................-.2.8
2 kor........................................................................................5.16.-
1 ensommarskviga...................................................................1.16.-
1 spädkalv...............................................................................-.32.-
1 gammalt får...........................................................................-.21.4
1 ungt dito...............................................................................-.10.8
2 getter...................................................................................-.32.-
1 killing.....................................................................................-.8.-
1 bordduk.................................................................................-.32.-
1 handkläde.............................................................................-.5.4
Summa:.................................................................................22.17.8
Nota bene: Fordran av Walqvist såsom jämkning i delning 11 skilling 8 runstycken.

Barnens arv säd:
Per Jonsson:
3 tunnor råg.............................................................................6.-.-
3 tunnor korn...........................................................................5.-.-
Lars Jonsson:
3 tunnor råg.............................................................................6.-.-
3 tunnor korn...........................................................................5.-.-
Jonas Walqvist:
3 tunnor råg.............................................................................6.-.-
3 tunnor korn...........................................................................5.-.-
Jöns Jonsson:
3 tunnor råg.............................................................................6.-.-
3 tunnor korn...........................................................................5.-.-

Hemmanet som nu bouppteckningen är uppskattat till 100 Riksdaler specie, bliver till vidare blott till nyttjande att Per Jonsson upplåtit, men ingen lösen tages förr än vidare köpa avhandling sker, och syskonen bliva alla myndiga, utföres till..................................................100.-.-

Bliver således någon odelbar egendom som består uti smedjan och annan järnvaskning för...........................................................15.32.4
Av vilken Per Jonsson löser syskonen med varsinn 3 Riksdaler 44 skilling 1 runstycke.
Fiskarstugan? som intet i bouppteckningen är upptagen, men likväl värderad till 34 skilling ? löser Per Jonsson syskonen lika med varsinna 22 skilling 8 runstycken.
Uti överskottet i hästarna som förut nämnt är till 24 Riksdaler 4 skilling 3 runstycken tager syskonen ? av Per Jonsson 6 Riksdaler 1 skilling 1 runstycke.
Summa delning:...................................................................394.19.-

Att sålunda är inventerat, värderat och ? intygar Jan Sundmark
Anders Jonsson i Häcklinge ? ?
förklarar vi oss nöjda som med namn och bomärke styrkes ut supra:
Jon, Lars, Margta, Pers dotter, Per Jonsson i Ytterhärde, Lars Jonsson i Åsbyggeby, Jonas Walqvist och Jöns Jonsson fadren förmyndaren.
Wahlbo socken."

Död:

1800-01-15 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [26]

"Bonden Jon Larsson i Ytterhärde. Ålderdom. 84 2/3 år."


Äktenskap med VII:6 Margta Persdotter (1721 - 1800)

Vigsel:

1740-11-09 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [27]

"Jonn Larsson uti Ytterherde af pigan Margeta Pärsdotter ifrån Alborga."

Barn:

 Per Jonsson (1748 - )
 Lars Jonsson (1753 - 1814)
 Jonas Jonsson Walqvist (1762 - )
 Jöns Jonsson (1764 - )


Noteringar

Jon (Jonas) Larsson är farfars farfars morfars far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1715
Födelse 1715-09-30 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [1]
1718
2 år
Brodern Nils Larsson föds 1718-03-08 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1720
4 år
Brodern Erik Larsson föds 1720-07-13 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1721
6 år
Makan VII:6 Margta Persdotter föds 1721-12-21 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [28]
1722
6 år
Brodern Lars Larsson föds 1722-06-23 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1731
16 år
Systern Brita Larsdotter föds 1731-10-12 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1739
Bosatt 1739 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [2]
1740
25 år
Vigsel VII:6 Margta Persdotter 1740-11-09 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [27]
>1741
Bosatt från 1741 till 1743 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [3]
>1744
Bosatt från 1744 till 1746 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [4]
>1748
Bosatt från 1748 till 1753 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [5]
1748
32 år
Sonen Per Jonsson föds 1748-07-20 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1753
Bosatt 1753 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [6]
1753
37 år
Sonen VI:3 Lars Jonsson föds 1753-05-18 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [29]
1754
Bosatt 1754 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [7]
1755
Bosatt 1755 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [8]
1756
Bosatt 1756 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [9]
1757
Bosatt 1757 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [10]
1758
Bosatt 1758 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [11]
1759
Bosatt 1759 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [12]
>1762
Bosatt från 1762 till 1771 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [13]
1762
46 år
Sonen Jonas Jonsson Walqvist föds 1762-02-18 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1764
Bosatt 1764 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [14]
1764
49 år
Sonen Jöns Jonsson föds 1764-11-23 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1765
Bosatt 1765 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [15]
1766
Bosatt 1766 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [16]
1767
Bosatt 1767 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [17]
1768
Bosatt 1768 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [18]
1769
Bosatt 1769 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [19]
1770
Bosatt 1770 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [20]
1771
Bosatt 1771 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [21]
1772
Bosatt 1772 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [22]
1773
Bosatt 1773 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [23]
1774
Bosatt 1774 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län
1775
Bosatt 1775 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [24]
1781
66 år
Bouppteckning 1781-10-08 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [25]
1781
66 år
Bouppteckning 1781-10-09 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [25]
1800
84 år
Död 1800-01-15 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [26]

Källor

[1]
Valbo C:1 (1688-1740) Bild 170 / sid 333 (AID: v137144.b170.s333, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:1 (1709-1740) Bild 117 / sid 110 (AID: v137076.b117.s110, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Valbo AI:2 (1740-1773) Bild 13 / sid 15 (AID: v137077.b13.s15, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[4]
Valbo AI:2 (1740-1773) Bild 37 / sid 63 (AID: v137077.b37.s63, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Valbo AI:2 (1740-1773) Bild 61 / sid 112 (AID: v137077.b61.s112, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[6]
Valbo AI:3 (1753-1755) Bild 9 / sid 11 (AID: v137078.b9.s11, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Valbo AI:3 (1753-1755) Bild 26 / sid 45 (AID: v137078.b26.s45, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[8]
Valbo AI:3 (1753-1755) Bild 41 / sid 75 (AID: v137078.b41.s75, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 9 / sid 8 (AID: v137080.b9.s8, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 19 / sid 28 (AID: v137080.b19.s28, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[11]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 30 / sid 50 (AID: v137080.b30.s50, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[12]
Valbo AI:4b (1756-1759) Bild 43 / sid 76 (AID: v137080.b43.s76, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[13]
Valbo AI:2 (1740-1773) Bild 88 / sid 166 (AID: v137077.b88.s166, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[14]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 12 / sid 8 (AID: v137084.b12.s8, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[15]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 24 / sid 32 (AID: v137084.b24.s32, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[16]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 38 / sid 60 (AID: v137084.b38.s60, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[17]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 51 / sid 86 (AID: v137084.b51.s86, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[18]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 64 / sid 112 (AID: v137084.b64.s112, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[19]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 77 / sid 138 (AID: v137084.b77.s138, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[20]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 90 / sid 164 (AID: v137084.b90.s164, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[21]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 103 / sid 190 (AID: v137084.b103.s190, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[22]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 114 / sid 212 (AID: v137084.b114.s212, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[23]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 125 / sid 234 (AID: v137084.b125.s234, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[24]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 151 / sid 286 (AID: v137084.b151.s286, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[25]
Gästriklands domsaga FII:2 (1781-1785) Bild 707 / sid 175 (AID: v154655.b707.s175, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[26]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 38 / sid 68 (AID: v137165.b38.s68, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[27]
Valbo C:1 (1688-1740) Bild 36 / sid 65 (AID: v137144.b36.s65, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[28]
Valbo C:1 (1688-1740) Bild 190 / sid 373 (AID: v137144.b190.s373, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[29]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 44 / sid 78 (AID: v137145.b44.s78, NAD: SE/HLA/1010223)