V:18 Kristina Andersdotter

Blev 39 år.

Antavla

Far:

 Anders Olofsson (1793 - 1880)

Mor:

 Ingeborg Andersdotter (1792 - 1885)

Född:

1818-12-05 Backen, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län. [1]

"Föräldrar: Anders Olufsson, Ingeborg Andersdotter. Ämnar bli soldat, inhyses vid Backen. Vittnen: Jonas Andersson i Hallebo, Anders Pehrsson i Kyrketorp, hustru Catrina Sv(ensdotter) i Hallebo, pigan Brita Jonsdotter."
(Födelsedatum felaktigt angivet till 1818-02-06 i tidiga hfl.)

Bosatt:

från 1819 till 1827 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [2]

Bosatt:

från 1822 till 1823 Möjemossen under Västbjörke, Norra Björke (Västra Tunhem), Älvborgs län. [3]

Bosatt:

från 1826 till 1833 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [4]

Bosatt:

från 1834 till 1835-10-31 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [5]

Utflyttning:

1835-10-31 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [6]

Flicka.

Inflyttning:

1835-11-01 Gäddegården, Malma, Skaraborgs län. [7]

Piga.

Bosatt:

från 1835-11-01 till 1836-10-21 Gäddegården, Malma, Skaraborgs län. [8]

Piga.

Utflyttning:

1836-10-21 Gäddegården, Malma, Skaraborgs län. [9]

Piga.

Inflyttning:

1836-10-22 Stallberg, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län. [10]

Piga.

Bosatt:

från 1836-10-22 till 1837 Stallberg, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län. [11]

Piga.

Bosatt:

från 1837 till 1838 Raggården, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län. [12]

Piga.

Bosatt:

från 1838 till 1839 Korsmaden, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län. [13]

Piga.

Bosatt:

från 1839 till 1840 Stora Hillestorp, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län. [14]

Piga.

Bosatt:

från 1840 till 1841 Bäckebo, Naum, Skaraborgs län. [15]

Piga.

Bosatt:

1841 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [16]

Utflyttning:

1841-11-04 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län. [17]

Piga,

Inflyttning:

1841-11-05 Östra Gettorp, Essunga (Lekåsa), Skaraborgs län. [18]

Bosatt:

från 1841-11-05 till 1843-09-12 Östra Gettorp, Essunga (Lekåsa), Skaraborgs län. [19]

Piga.

Utflyttning:

1843-09-12 Östra Gettorp, Essunga (Lekåsa), Skaraborgs län. [20]

Piga.

Inflyttning:

1843-11-24 Göteborgs Karl Johan, Göteborgs och Bohus län. [21]

Piga.

Utflyttning:

1844-06-03 Göteborgs Karl Johan, Göteborgs och Bohus län. [21]

Bosatt:

från 1844-06-04 till 1845 Lilla Västorp, Naum, Skaraborgs län. [22]

Piga.

Bosatt:

från 1845 till 1846 Hovmansgården, Naum, Skaraborgs län. [23]

Piga.

Bosatt:

från 1846 till 1847 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län. [24]

Piga, hustru.

Bosatt:

från 1850 till 1858 Hygget, Ribbingstorp, Ryda, Naum, Skaraborgs län. [25]

Hustru. "Död d. 8 mars 1858."

Död:

1858-03-08 Hygget, Ribbingstorp, Ryda, Naum, Skaraborgs län. [26]

"Christina Andersdotter, gift torparehustru på Hygget under Ribbingstorp, Naum. Bröstsjukdom."
[Skaraborg] Ryda, E.1, Död, 1850 - 1861, 0-0, Bild 82 av 95, GID 701.18.72500

Bouppteckning:

1858-07-03 Naum, Västra Götalands län. [27]

"1858 den 3 juli blefv vi undertecknade kallade af torpparen Sven Carlsson under Lund, att hålla boupptickning efter hans med döden aflidna hustru Cristina Andersdotter, som med döden avlidit den 10 sistförlidne mars och efterlämnade sig mannen med 5 barn, 3 söner och 2 döttrar, son Anders på 6:e året, son Karl på 4:de året, son Gustaf på 1:a året, dotter Maja Stina på 11:e året, dotter Johanna på 9:de året, vilken till förmyndare föreslås vara morbrodern till biträde med fadren vederhäftige och skickerlige Johannes Andersson på Snarmad åsen, egendom uppgavs av fadren som fölger:

Kontanta pengar eller infordringar finns ej.
Järnsaker:
Gryta............................................................................................1:-
Stekpanna.................................................................................-:24
Spadar......................................................................................-:36
Valhacka..................................................................................1:-
Åkerhacka.................................................................................-:12
Yxa..........................................................................................-:24
Navare.....................................................................................-:8
Sax...........................................................................................-:12
Kniv..........................................................................................-:8
Lie med årf?..............................................................................-:12 Järnskrå.....................................................................................-:12
Träsaker:
1 slagbord..................................................................................-:24
2 stolar.......................................................................................-:24
2 skrin........................................................................................-:24
1 så............................................................................................-:12
2 ståntunnor...............................................................................-:16
3 silingkärl...................................................................................-:12
2 lockbyttor.................................................................................-:16
1 kärna........................................................................................-:1
2 ämbar.......................................................................................-:12
Bakdon.........................................................................................-:6
1 stop...........................................................................................-:1
2 buteljer.......................................................................................-:12
Gångkläderna tillsammans............................................................4:-
Sängkläderna tillsammans............................................................1:-
Nya testamentet...........................................................................-:12
1 psalmbok..................................................................................-:12
Stugubyggnaden........................................................................55:-
Summa:................................................................................. 68:44

Skulder:
Till husman A: Andersson på Ribbingstorp............................ 55:31
Till A: Wallin........................................................................... 3:16
Till enkan Johanna i Breding?............................................... 1:-
Begravningskostnad.............................................................. 3:-
De fattigas andel.....................................................................-
Bouppteckning arvode...........................................................1:-
Summa.................................................................................. 64:-
I behållning........................................................................ 4:40
De fattigas andel betalt kvitteras. N. Andersson.
Sålunda uppgivet och ingenting undandöljt som jag med ed kan styrka om så påfordras: Sven Karlsson.
På begäran värdering, m.m.
Erik Andersson, A: Andersson på Ribbingstorp."


Äktenskap med V:17 Sven Karlsson (1812 - 1899)

Lysning:

1847-01-31 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län. [28]

"Swen Carlsson, enkman. Topare på Wättnet, Christina Andersdotter, piga därstädes. Mundteligt medgivande av quinnans fader Anders Olofsson i Snaromaås. För mannen lämnad bouppteckning som visar att skulderna överstiga tillgångarna; samt serskild borgen."

Vigsel:

1847-04-11 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län. [29]

"Torpar. enkm. Swen Carlsson och pig. Christina Andersdotter i Wättnet."
[Skaraborg] Ryda, B.2, Vigsel, 1821 - 1850, 0-43, Bild 168 av 198, GID 701.6.114200

Barn:

 Maja Stina Svensdotter (1847 - )
 Johanna Svensdotter (1849 - )
 Anders Svensson (1851 - 1898)
 Karl Svensson (1854 - 1863)
 Gustaf Svensson (1857 - 1934)


Noteringar

Kristina Andersdotter är morfars farfars mor till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1818
Födelse 1818-12-05 Backen, Trökörna (Tengene), Skaraborgs län [1]
>1819
Bosatt från 1819 till 1827 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [2]
>1822
Bosatt från 1822 till 1823 Möjemossen under Västbjörke, Norra Björke (Västra Tunhem), Älvborgs län [3]
1822
3 år
Systern Beata Andersdotter föds 1822-02-04 Möjemossen under Västbjörke, Norra Björke (Västra Tunhem), Älvborgs län [30]
>1826
Bosatt från 1826 till 1833 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [4]
1828
Brodern Andreas Andersson föds 1828 Ryda, Naum, Skaraborgs län
1829
Brodern Andreas Andersson dör 1829 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län
1833
Brodern Andreas Andersson föds 1833 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län
1834
Brodern Andreas Andersson dör 1834 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län
>1834
Bosatt från 1834 till 1835-10-31 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [5]
1835
16 år
Utflyttning 1835-10-31 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [6]
1835
16 år
Inflyttning 1835-11-01 Gäddegården, Malma, Skaraborgs län [7]
>1835
Bosatt från 1835-11-01 till 1836-10-21 Gäddegården, Malma, Skaraborgs län [8]
1836
17 år
Utflyttning 1836-10-21 Gäddegården, Malma, Skaraborgs län [9]
1836
17 år
Inflyttning 1836-10-22 Stallberg, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län [10]
>1836
Bosatt från 1836-10-22 till 1837 Stallberg, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län [11]
>1837
Bosatt från 1837 till 1838 Raggården, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län [12]
>1838
Bosatt från 1838 till 1839 Korsmaden, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län [13]
>1839
Bosatt från 1839 till 1840 Stora Hillestorp, Naum (Södra Kedum), Skaraborgs län [14]
>1840
Bosatt från 1840 till 1841 Bäckebo, Naum, Skaraborgs län [15]
1841
Bosatt 1841 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [16]
1841
22 år
Utflyttning 1841-11-04 Snaremossen/Snavermossen/Snaromaås, Naum, Skaraborg län [17]
1841
22 år
Inflyttning 1841-11-05 Östra Gettorp, Essunga (Lekåsa), Skaraborgs län [18]
>1841
Bosatt från 1841-11-05 till 1843-09-12 Östra Gettorp, Essunga (Lekåsa), Skaraborgs län [19]
1843
24 år
Utflyttning 1843-09-12 Östra Gettorp, Essunga (Lekåsa), Skaraborgs län [20]
1843
24 år
Inflyttning 1843-11-24 Göteborgs Karl Johan, Göteborgs och Bohus län [21]
1844
25 år
Utflyttning 1844-06-03 Göteborgs Karl Johan, Göteborgs och Bohus län [21]
>1844
Bosatt från 1844-06-04 till 1845 Lilla Västorp, Naum, Skaraborgs län [22]
>1845
Bosatt från 1845 till 1846 Hovmansgården, Naum, Skaraborgs län [23]
>1846
Bosatt från 1846 till 1847 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län [24]
1847
28 år
Lysning V:17 Sven Karlsson 1847-01-31 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län [28]
1847
28 år
Vigsel V:17 Sven Karlsson 1847-04-11 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län [29]
1847
28 år
Dottern Maja Stina Svensdotter föds 1847-08-07 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län [31]
1849
30 år
Dottern Johanna Svensdotter föds 1849-06-01 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län [32]
>1850
Bosatt från 1850 till 1858 Hygget, Ribbingstorp, Ryda, Naum, Skaraborgs län [25]
1851
32 år
Sonen Anders Svensson föds 1851-09-01 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län [33]
1854
35 år
Sonen Karl Svensson föds 1854-08-29 Gamla Vättnet, Ribbingstorp, Naum, Skaraborgs län [34]
1857
38 år
Sonen IV:9 Gustaf Svensson föds 1857-07-27 Hygget, Ribbingstorp, Ryda, Naum, Skaraborgs län [35]
1858
39 år
Död 1858-03-08 Hygget, Ribbingstorp, Ryda, Naum, Skaraborgs län [26]
1858
Bouppteckning 1858-07-03 Naum, Västra Götalands län [27]

Källor

[1]
Trökörna C:3 (1809-1849) Bild 24 / sid 35 (AID: v6099.b24.s35, NAD: SE/GLA/13578)
 
 
[2]
Naum AI:3 (1819-1827) Bild 47 / sid 83 (AID: v14283.b47.s83, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[3]
Norra Björke AI:2 (1818-1828) Bild 76 / sid 153 (AID: v44212.b76.s153, NAD: SE/GLA/13391)
 
 
[4]
Naum AI:4 (1826-1833) Bild 49 / sid 44 (AID: v14284.b49.s44, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[5]
Naum AI:5 (1834-1839) Bild 53 / sid 47 (AID: v14285.b53.s47, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[6]
Ryda B:2 (1820-1849) Bild 48 (AID: v14236.b48, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[7]
Hyringa AI:4 (1831-1835) Bild 122 / sid 233 (AID: v9974.b122.s233, NAD: SE/GLA/13229)
 
 
[8]
Malma AI:2 (1835-1844) Bild 24 / sid 39 (AID: v10000.b24.s39, NAD: SE/GLA/13358)
 
 
[9]
Tengene AI:4 (1831-1835) Bild 152 / sid 82 (AID: v7921.b152.s82, NAD: SE/GLA/13548)
 
 
[10]
Ryda B:2 (1820-1849) Bild 52 (AID: v14236.b52, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[11]
Naum AI:5 (1834-1839) Bild 57 / sid 51 (AID: v14285.b57.s51, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[12]
Naum AI:5 (1834-1839) Bild 73 / sid 67 (AID: v14285.b73.s67, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[13]
Naum AI:5 (1834-1839) Bild 98 / sid 92 (AID: v14285.b98.s92, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[14]
Naum AI:6 (1839-1841) Bild 89 / sid 81 (AID: v14286.b89.s81, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[15]
Naum AI:6 (1839-1841) Bild 48 / sid 41 (AID: v14286.b48.s41, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[16]
Naum AI:7 (1841-1850) Bild 47 / sid 44 (AID: v14287.b47.s44, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[17]
Ryda B:2 (1820-1849) Bild 74 (AID: v14236.b74, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[18]
Lekåsa B:1 (1791-1859) Bild 36 / sid 65 (AID: v9437.b36.s65, NAD: SE/GLA/13323)
 
 
[19]
Essunga AI:3 (1839-1847) Bild 40 / sid 69 (AID: v9776.b40.s69, NAD: SE/GLA/13107)
 
 
[20]
Lekåsa B:1 (1791-1859) Bild 39 / sid 71 (AID: v9437.b39.s71, NAD: SE/GLA/13323)
 
 
[21]
Göteborgs Karl Johan BI:2 (1840-1860) Bild 8 / sid 9 (AID: v34183.b8.s9, NAD: SE/GLA/13186)
 
 
[22]
Naum AI:7 (1841-1850) Bild 58 / sid 55 (AID: v14287.b58.s55, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[23]
Naum AI:7 (1841-1850) Bild 34 / sid 31 (AID: v14287.b34.s31, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[24]
Naum AI:7 (1841-1850) Bild 77 / sid 74 (AID: v14287.b77.s74, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[25]
Naum AI:8 (1850-1858) Bild 86 / sid 76 (AID: v14288.b86.s76, NAD: SE/GLA/13385)
 
 
[26]
Ryda E:1 (1850-1862) Bild 77 (AID: v14249.b77, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[27]
Barne häradsrätt FII:16 (1854-1859) Bild 565 / sid 1115 (AID: v143457.b565.s1115, NAD: SE/GLA/11022)
 
 
[28]
Ryda B:2 (1820-1849) Bild 165 / sid 43 (AID: v14236.b165.s43, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[29]
Ryda B:2 (1820-1849) Bild 187 / sid 63 (AID: v14236.b187.s63, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[30]
Norra Björke C:4 (1818-1872) Bild 11 / sid 11 (AID: v44220.b11.s11, NAD: SE/GLA/13391)
 
 
[31]
Ryda C:2 (1798-1858) Bild 149 / sid 289 (AID: v14242.b149.s289, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[32]
Ryda C:2 (1798-1858) Bild 163 / sid 317 (AID: v14242.b163.s317, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[33]
Ryda C:2 (1798-1858) Bild 178 / sid 347 (AID: v14242.b178.s347, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[34]
Ryda C:2 (1798-1858) Bild 199 / sid 389 (AID: v14242.b199.s389, NAD: SE/GLA/13436)
 
 
[35]
Ryda C:2 (1798-1858) Bild 220 / sid 431 (AID: v14242.b220.s431, NAD: SE/GLA/13436)