III:1 Per Andersson

Arrendator, jordbruksarbetare, hemmansägare. Blev 80 år.

Per Andersson

Antavla

Far:

 Anders Andersson (1831 - 1897)

Mor:

 Brita Larsdotter (1834 - 1897)

Född:

1874-12-05 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Per. Bonden Anders Andersson och hustru Brita Larsdotter i Åsbyggeby."
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, .504, Födde,Vigsel,Död, 1874 - 1874, 0-0, Bild 98 av 682, GID 100021.36.9800

Bosatt:

från 1874 till 1880 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Döpt:

1874-12-13 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Dopvittnen: Dr. Jon Jonsson o hu Gr. Jonsdr samt B.d. And. Persson i Åsbyggeby o B.dr. Anna Ersdr i Bäck. Kyrktagen 1/1 1875."

Bosatt:

1880 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

från 1881 till 1889 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

1890 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

från 1890 till 1895 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

från 1896 till 1900 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Arbetar för hemmansägaren

Bosatt:

från 1901 till 1905-02 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Arbetare för hemmansägaren

Bosatt:

från 1905-02 till 1910 Lund Nr.2, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Gårdsägare, arbetare

Bosatt:

från 1910 till 1914 Lund Nr.2, Valbo, Gävleborgs län. [10]

Gårdsägare, arbetare

Bosatt:

från 1915 till 1918-08-23 Lund Nr.2, Valbo, Gävleborgs län. [11]

Gårdsägare, arbetare

Utflyttning:

1918-08-23 Lund Nr.2, Valbo, Gävleborgs län. [12]

Inflyttning:

1918-08-24 Rolandsbo torp (Rolandstorp), Hedesunda, Gävleborgs län. [13]

Bosatt:

från 1918-08-24 till 1922 Rolandsbo torp (Rolandstorp), Hedesunda, Gävleborgs län. [14]

Arrendator

Bosatt:

från 1923 till 1932-06-14 Rolandsbo torp (Rolandstorp), Hedesunda, Gävleborgs län. [15]

Arrendator

Inflyttning:

1932-06-14 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [16]

Bosatt:

från 1932-06-14 till 1933 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [17]

Arrendator

Bosatt:

1934 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [18]

Arrendator

Bosatt:

1935 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [19]

Arrendator

Bosatt:

1936 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [20]

Arrendator

Förvärv av fastighet:

1937 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [21]

Förvärvar Kullsand från fröken Hulda Stenbeck.

Bosatt:

1937 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [21]

Hemmansägare

Bosatt:

1938 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [22]

Hemmansägare

Bosatt:

1939 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [23]

Hemmansägare

Bosatt:

1940 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [24]

Hemmansägare

Bosatt:

1941 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [25]

Ägare, jordbruksarbetare.

Död:

1955-11-03 Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [26]

Påkörd på vägen i cykelolycka? Dödsannons, Gefle Dagblad: "Härmed tillkännagives, att vår käre far, farfar och morfar, f.d. hemmansägaren Per Andersson, född 5/12 1874, död 3/11 1955, idag hastigt avlidit på Gävle lasarett. Djupt sörjd och saknad av oss barn, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och många vänner. Sydhagen, Gävle, 3 nov. 1955. Vera och Gustav, Ivar och Birgit, Edvard och Märta, Anna och Edvin, Martin. Vila i frid, far! JORDFÄSTNINGEN äger rum i gravkapellet på Nya kyrkogården lördagen den 12 nov. kl. 14.00."

Bouppteckning:

1955-12-11 Kullsand (Sydhagen 1), Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län. [27]

"År 1955 den 11 december förrättades av undertecknade gode män bouppteckning efter f. hemmansägaren Per Andersson, från Sydhagen 1, Stadsägan 158, Kullsand, Gälve stads 6:te rote med postadress Fack 459, Kullsand, Gävle 1, som, född den 5 december 1874, avlidit den 3 november 1955, och såsom dödsbodelägare efterlämnat: Myndiga barnen
1. / dottern Vera Kristina, gift med järnvägsarbetaren Gustav Hedblom, Jäderfors
2. / sonen arrendatoren Per Ivar Andersson, Fack 459, Kullsand, Gävle 1
3. / sonen grävmaskinisten Edvard Andersson, Valhallavägen 8, Sandviken
4. / dottern Anna Elisabet, gift med stationskarlen Karl Edvin Åsbrink, Skolgatan 18, Strömsbro
5. / sonen sulfitarbetaren Olof Martin Andersson, Öby, Södra Valbo

Vid förrättningen voro samtliga dödsbodelägare personligen närvarande och boet uppgavs under edlig förpliktelse av sonen Per Ivar, varvid antecknades och värderades sålunda:

Tillgångar.
Byggnader å stadsägan 158, Sydhagen 1
i Gävle stads 6:te rote, tax. värde...........................4000:-
1 st premieobl. 1944, Ser 231, nr 1120.......................50:-
Innestående i Gävleborgs läns sparbank..................14930:60
beräknad ränta..................................................425:-
Innestående i Gävle sparbank................................2427:14
beräknad ränta...................................................75:-
Innestående i Konsum Alfa.....................................57:-
beräknad ränta...................................................2:50
Fodran hos Gustav Hedblom...................................1000:-
Fodran hos Olof Martin Andersson............................400:-
Kontant i boet....................................................280:-
Folkpension för november.......................................149:-
Summa:........................................................23796:24

Lösöre.
Diverse äldre möbler............................................100:-
Diverse trasmattor..............................................20:-
Diverse linne och sängkläder...................................75:-
Diverse glas och porslin.........................................45:-
Diverse nysilver..................................................50:-
Diverse övrigt husgeråd........................................10:-
Diverse prydnadsföremål.......................................75:-
Diverse verktyg och redskap..................................50:-
Diverse belysningsarmatur.....................................20:-
En symaskin.......................................................5:-
En väggklocka...................................................30:-
En radioapparat.................................................10:-
En el. kokplatta...................................................15:-
En cykel...........................................................25:-
Gångkläder........................................................100:-
Summa tillgångar:............................................24426:24

Avgående poster.
Televerket, Gävle...............................................29:10
Gävle Dagblad, Gävle...........................................36:25
Gävle Brandkår...................................................4:-
Begravningskostnader........................................867:80
Bouppteckningskostander......................................60:-

Behållningen bliver:..........................................23429:09

Att förestående uppgifter äro i allo riktiga och att ej något med vilja och vetskap utelämnats ävensom att gåva eller annat jämlik 19 § i 1941 års arvskatteförordning i detta sammanhang skatteplikt förvärv mig veterligt icke förekommit, betygar under edlig förpliktelse: Per Ivar Andersson

Att allt blivit rätt antecknat och tillgångarna efter bästa förmåga värderade betyga undertecknade gode män:
Ivar Strandman, Elsa Strandman

Bouppteckningen godkännes:
Per Ivar Anderson, Edvard Andersson, Olof Martin Andersson, Vera Hedblom, Anna Elisabeth Åsbrink."


Äktenskap med III:2 Stina Andersson (född Jönsson Löf) (1879 - 1954)

Vigsel:

1902-12-26 Hedesunda, Gävleborgs län. [28]

"Per Andersson, arbetare från Åsbyggeby i Walbo socken, Stina Löf, bondedotter från Westbyggeby s.6. Hinderlöshetsbetyg för mannen fr. P. E. i Walbo af d 14/11 02. Ingen släktskap. Ingendera förut gift. Lysn. begärdes 21/11 02 af maken personligen & af qvinnan."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, SCB, Vigsel, 1898 - 1920, 0-0, Bild 17 av 85, GID 1593.69.1700

Barn:

 Vera Kristina Hedblom (Brandt) (född Andersson) (1903 - 2000)
 Per Ivar Savérus (född Andersson) (1906 - 1985)
 Anders Edvard Andersson (1909 - 1981)
 Anna Elisabet Åsbrink (född Andersson) (1912 - 2010)
 Olof Martin Andersson (1912 - 1980)


Noteringar

Per Andersson är farfars far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1874
Bosatt från 1874 till 1880 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län [2]
1874
Födelse 1874-12-05 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [1]
1874
8 dagar
Dop 1874-12-13 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [1]
1879
4 år
Systern Selma Augusta Andersdotter dör 1879-01-21 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län
1879
4 år
Makan III:2 Stina Andersson (född Jönsson Löf) föds 1879-06-26 Västbyggeby, Hedesunda, Gävleborgs län [29]
1880
Bosatt 1880 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [3]
>1881
Bosatt från 1881 till 1889 Åsbyggeby Nr.8 ss 3, Valbo, Gävleborgs län [4]
1890
Bosatt 1890 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [5]
>1890
Bosatt från 1890 till 1895 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län [6]
>1896
Bosatt från 1896 till 1900 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län [7]
1897
22 år
Modern IV:2 Brita Larsdotter dör 1897-03-06 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [30]
1897
22 år
Fadern IV:1 Anders Andersson dör 1897-10-13 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [31]
>1901
Bosatt från 1901 till 1905-02 Åsbyggeby Nr.2 s3, Valbo, Gävleborgs län [8]
1902
28 år
Vigsel III:2 Stina Andersson (född Jönsson Löf) 1902-12-26 Hedesunda, Gävleborgs län [28]
1903
28 år
Dottern Vera Kristina Hedblom (Brandt) (född Andersson) föds 1903-10-10 Åsbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [32]
>1905
Bosatt från 1905-02 till 1910 Lund Nr.2, Valbo, Gävleborgs län [9]
1906
31 år
Sonen II:1 Per Ivar Savérus (född Andersson) föds 1906-06-19 Lund, Valbo, Gävleborgs län [33]
1909
34 år
Sonen Anders Edvard Andersson föds 1909-01-16 Lund, Valbo, Gävleborgs län [34]
>1910
Bosatt från 1910 till 1914 Lund Nr.2, Valbo, Gävleborgs län [10]
1912
37 år
Dottern Anna Elisabet Åsbrink (född Andersson) föds 1912-02-22 Lund, Valbo, Gävleborgs län [35]
1912
37 år
Sonen Olof Martin Andersson föds 1912-02-22 Lund, Valbo, Gävleborgs län [35]
>1915
Bosatt från 1915 till 1918-08-23 Lund Nr.2, Valbo, Gävleborgs län [11]
1918
43 år
Utflyttning 1918-08-23 Lund Nr.2, Valbo, Gävleborgs län [12]
1918
43 år
Inflyttning 1918-08-24 Rolandsbo torp (Rolandstorp), Hedesunda, Gävleborgs län [13]
>1918
Bosatt från 1918-08-24 till 1922 Rolandsbo torp (Rolandstorp), Hedesunda, Gävleborgs län [14]
>1923
Bosatt från 1923 till 1932-06-14 Rolandsbo torp (Rolandstorp), Hedesunda, Gävleborgs län [15]
1926
51 år
Systern Brita Katarina Andersdotter dör 1926-11-06 Lund, Valbo, Gävleborgs län
1932
57 år
Inflyttning 1932-06-14 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [16]
>1932
Bosatt från 1932-06-14 till 1933 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [17]
1934
Bosatt 1934 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [18]
1935
Bosatt 1935 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [19]
1936
Bosatt 1936 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [20]
1937
Förvärv av fastighet 1937 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [21]
1937
Bosatt 1937 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [21]
1938
Bosatt 1938 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [22]
1939
Bosatt 1939 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [23]
1940
Bosatt 1940 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [24]
1941
Bosatt 1941 Kullsand, Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [25]
1954
79 år
Makan III:2 Stina Andersson (född Jönsson Löf) dör 1954-07-09 Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [26]
1955
80 år
Död 1955-11-03 Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [26]
1955
Bouppteckning 1955-12-11 Kullsand (Sydhagen 1), Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län [27]

Bilder

Ivars far Per Andersson.


Källor

[1]
Valbo C:8 (1872-1884) Bild 38 / sid 68 (AID: v137151.b38.s68, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:20b (1871-1880) Bild 292 / sid 164a (AID: v137111.b292.s164a, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Sveriges befolkning 1880
 
 
[4]
Valbo AI:21b (1881-1889) Bild 206 / sid 196 (AID: v137113.b206.s196, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Sveriges befolkning 1890
 
 
[6]
Valbo AI:22b (1890-1895) Bild 193 / sid 187 (AID: v137115.b193.s187, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Valbo AIIa:3 (1896-1900) Bild 770 / sid 1263 (AID: v137118.b770.s1263, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[8]
Valbo AIIa:6b (1901-1910) Bild 2570 / sid 1870 (AID: v137123.b2570.s1870, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo AIIa:6b (1901-1910) Bild 2060 / sid 1819 (AID: v137123.b2060.s1819, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Valbo AIIa:9 (1910-1914) Bild 3150 / sid 1509 (AID: v137126.b3150.s1509, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[11]
Valbo AIIa:13 (1915-1925) Bild 3980 / sid 1663 (AID: v191289.b3980.s1663, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[12]
Valbo B:10 (1916-1926) Bild 580 / sid 52 (AID: v191310.b580.s52, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[13]
Hedesunda B:4 (1895-1925) Bild 1020 / sid 98 (AID: v188754.b1020.s98, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[14]
Hedesunda AIIa:2c (1910-1922) Bild 2600 / sid 792 (AID: v188745.b2600.s792, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[15]
Hedesunda AIIa:3c (1923-1934) Bild 2750 / sid 817 (AID: v188749.b2750.s817, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[16]
Gävle Heliga Trefaldighet BII:6 (1926-1936) Bild 1730 / sid 332 (AID: v187767.b1730.s332, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[17]
Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:47 (1933-1933) Bild 740 / sid 71 (AID: v188281.b740.s71, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[18]
Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:54 (1934-1934) Bild 840 / sid 81 (AID: v188289.b840.s81, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[19]
Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:61 (1935-1935) Bild 860 / sid 83 (AID: v188296.b860.s83, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[20]
Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:68 (1936-1936) Bild 860 / sid 83 (AID: v188303.b860.s83, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[21]
Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:75 (1937-1937) Bild 850 / sid 82 (AID: v188310.b850.s82, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[22]
Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:82 (1938-1938) Bild 850 / sid 82 (AID: v188317.b850.s82, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[23]
Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:89 (1939-1939) Bild 850 / sid 82 (AID: v188324.b850.s82, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[24]
Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:96 (1940-1940) Bild 870 / sid 84 (AID: v188331.b870.s84, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[25]
Gävle Heliga Trefaldighet AIIb:103 (1941-1941) Bild 870 / sid 84 (AID: v325795.b870.s84, NAD: SE/HLA/1010056)
 
 
[26]
Sveriges dödbok 1947-2006
 
 
[27]
Gävle stad Rådhusrätt och magistrat (X) FIIa:166b (1955) Bild 11000 / sid 436 (AID: v496751.b11000.s436, NAD: SE/HLA/1050003)
 
 
[28]
Hedesunda EI:2 (1895-1917) Bild 390 / sid 33 (AID: v135481.b390.s33, NAD: SE/HLA/1010068), GID 1593.69.1700
 
 
[29]
Hedesunda C:7 (1862-1880) Bild 191 (AID: v135476.b191, NAD: SE/HLA/1010068), GID 100021.48.15500
 
 
[30]
Valbo F:6 (1895-1902) Bild 430 / sid 35 (AID: v137170.b430.s35, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[31]
Valbo F:6 (1895-1902) Bild 520 / sid 44 (AID: v137170.b520.s44, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[32]
Valbo (X) C:12 (1901-1906) Bild 1720 / sid 166 (AID: v137155.b1720.s166, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[33]
Valbo C:13 (1906-1911) Bild 140 / sid 8 (AID: v137156.b140.s8, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[34]
Valbo (X) C:13 (1906-1911) Bild 1590 / sid 153 (AID: v137156.b1590.s153, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[35]
Valbo (X) C:14 (1911-1920) Bild 130 / sid 7 (AID: v191315.b130.s7, NAD: SE/HLA/1010223)