IV:5 Olof Olsson Vahlund

Tråddrageriarbetare, smed, kolare, arrendator. Blev 80 år.

Antavla

Far:

 Olof Larsson (1804 - 1865)

Mor:

 Margta (Märta, Greta) Larsdotter (1812 - 1887)

Född:

1857-04-15 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Föräldrar: Engeswakt. Olof Larsson och hustru Margta Larsdotter i Öfwerhärde. Faddrar: Bond. And. Olsson och hustru Greta Persdotter i Taflan. Fördelst. Anders Forslund och hustru Stina Larsdotter i Öfwerhärde."
[Gävleborg] Valbo, C.5, Födde,Dop, 1852-1861, 0-0, Bild 75 av 146, GID 2215.67.62900

Bosatt:

från 1857 till 1861 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

från 1862 till 1870 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

från 1871 till 1877 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län. [4]

"Uppgives hafva flyttat till Högbo."

Bosatt:

1878 Ytterhärde Nr.4, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Dräng.

Bosatt:

från 1879 till 1880 Ytterhärde Nr.s1 och s2, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Dräng.

Bosatt:

1880 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Som dräng hos Johan Jansson

Bosatt:

från 1881 till 1882-10-20 Ytterhärde Nr.s1 och s2, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Dräng.

Efternamnstillägg:

1882.

Lade till efternamnet Vahlund i samband med flytt till Sandviken, Högbo

Utflyttning:

1882-10-20 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Dräng.

Inflyttning:

1882-11-13 Sandviken, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [10]

Dräng.

Bosatt:

från 1882-11-13 till 1885 Sandviken, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [11]

Tråddrageriarbetare, smed.

Bosatt:

1886 Sandviken, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [12]

Smed.

Bosatt:

1886-10-13 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län.

Kolare

Bosatt:

från 1886-10-13 till 1890 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [13]

Kolare.

Bosatt:

1890 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [14]

Kolare

Bosatt:

från 1891 till 1895 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [15]

Kolare.

Bosatt:

från 1895 till 1898-04-05 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [16]

Kolare under Högbo bruk.

Utflyttning:

1898-04-05 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [17]

Inflyttning:

1898-04-12 Gammelsäll, Hedesunda, Gävleborgs län. [18]

Bosatt:

från 1898-04-12 till 1904-04-12 Gammelsäll Nr.2, Hedesunda, Gävleborgs län. [19]

Arrendator. "Flyttat 28/3 04 t. Severäng i Högbo socken, såsom arrendator åt Oslättfors bruk. Adress: Severäng, Sandviken."

Bosatt:

1900 Gammelsäll, Hedesunda, Gävleborgs län. [20]

Arrendator

Utflyttning:

1904-04-12 Gammelsäll, Hedesunda, Gävleborgs län. [21]

Inflyttning:

1904-05-06 Säveränge, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [22]

Bosatt:

från 1904-05-06 till 1909 Säveränge Nr.ss1, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [23]

Arrendator.

Bosatt:

från 1910 till 1918 Säveränge Nr.ss1, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [24]

Arrendator.

Bosatt:

från 1919 till 1927 Säveränge Nr.ss1, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [25]

Arrendator.

Död:

1937-11-28 Överbyn, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [26]

Dödsort: Säbyggeby, Ockelbo. Ålderdomssvaghet och hjärtlidande.
Jordfäst och begraven i Högbo, Sandvikens församling.
Hittas i SCB-materialet på 3 ställen: under Sandviken, Ockelbo och Högbo. [Gävleborg] _scb Gävleborgs, SCB, Död, 1937 - 1937, 0-0, Bild 61 av 430, GID 100021.144.6100
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, SCB, Död, 1937 - 1937, 0-0, Bild 9 av 430, GID 100021.144.900

Bouppteckning:

1938-01-15 Överbyn, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län. [27]

"År 1938 den 15 januari förrättades av undertecknade bouppteckning efter f. arrendator Olov Olsson Wahlund i Överbyn Högbo socken, som avled den 28 november 1937 och som arvingar efterlämnat:

1/ Sonen Olov Axel Wahlund
2/ Dottern Elin Kristina
3/ " Hanna Margareta
4/ " Anna Matilda
Samtliga myndiga.
Vid förrättningen inställde sig samtliga utom dottern Hanna Margareta, som kallats till förrättningen genom rekommenderat brev men ej infunnits sig.
Boet uppgavs under edlig förpliktelse av sonen Olov Axel, dottern Elin Kristina och dottern Anna Matilda, och antecknades och värderades sålunda:

TILLGÅNGAR
En gård på ofri grund enligt tax.värde..................................3000:-
Möbler m.m.
Säng 1 kr, soffa 1 kr, byrå 1 kr, skänk 1 kr................................4:-
Skåp 5 kr, klocka 2 kr, spann 1 kr, 7 st stolar 3 kr...................11:-
2 st bord 2 kr, ett mindre hörnskåp 1 kr......................................3:-
Div. handredskap....................................................................5:-
Div. gamla snickeriverktyg.......................................................10:-
3 st kuddar 2 kr, 2 st täcken 1 kr, ½ dussin lakan 2 kr............5:-
4 st gångmattor 4 kr................................................................4:-
Div. husgeråd kokkärl m.m.......................................................10:-
Den avlidnes gångkläder och skor
3 st kostymer, överrock 2 st....................................................50:-
Fodran av Erik Carlborg för ett parti ved................................20:-
Innestående i Stockholm Handelsbank å motbok nr.286......14:89
Stockholms handelsbank nr.222...........................................465:96
Svenska handelsbanken å motbok A 47535.........................110:86
Svenska handelsbanken å motbok A 393255.......................98:36
Kontant i kassan förvaras hos dottern Elin............................25:-
Summa tillgångar kronor........................................................3817:07

AVKORTNINGAR
Begravningskostnad..............................................................342:-
Rest å räkning till J.E. Bergman..............................................17:-
Sandvikens järnhandel enl. räkning........................................12:-
Sandvikens Cementvarufabrik.................................................119:25
Räkning å ½ års lyse från Högbo Bruk....................................10:50
Skuld till Per Vestlund för körning............................................15:-
Fodran av dottern Anna Matilda.............................................200:-
Summa:..................................................................................715:75
Boets behållning alltså kronor................................................3101:32

Sålunda antecknat och värderat betyga:
"Nämndeman" "Fjärdingsman"

Att allt vad till boet hörer blivit riktigt uppgivet och ej något med vilja eller vetskap dolt eller utelämnat, samt att ingen gåva inom laga tid bortgivits före dödsfallet, betygas under edlig förpliktelse som ovan:

Axel Wahlund
Elin Andersson fd Wahlund
Anna Westlund född Wahlund"


Äktenskap med IV:6 Kristina (Stina) Vahlund (född Persdotter) (1857 - 1934)

Vigsel:

1882-12-26 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län. [28]

"Tråddrageriarbetaren Olof Olsson i Sandviken, Högbo socken och korporalsdottern Christina Persdotter i Byn. Brudgummen lemnat behörigt prestbevis från pastorsembetet i Högbo. Brudens fader, förre korporalen Per Klar i Byn lemnat skriftligt bifall."
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, .757, Födde,Vigsel,Död, 1882-1882, 0-0, Bild 371 av 536, GID 100021.54.48700

Barn:

 Olof Axel Vahlund (1883 - 1968)
 Per Emil Vahlund (1885 - 1886)
 Elin Kristina Andersson (född Vahlund) (1888 - 1967)
 Hanna Margreta (Greta) Vahlund (1890 - 1957)
 Per Emil Vahlund (1891 - 1894)
 Karl Arvid Vahlund (1894 - 1906)
 Anna Matilda Vestlund (född Vahlund) (1897 - 1977)


Noteringar

Olof Olsson Vahlund är farmors farfar till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1857
Bosatt från 1857 till 1861 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [2]
1857
Födelse 1857-04-15 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [1]
1857
7 mån
Makan IV:6 Kristina (Stina) Vahlund (född Persdotter) föds 1857-12-11 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [29]
1860
2 år
Systern Ingrid Olsdotter föds 1860-01-20 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
>1862
Bosatt från 1862 till 1870 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [3]
1865
7 år
Fadern V:9 Olof Larsson dör 1865-02-18 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [30]
1865
8 år
Systern Stina Olsdotter dör 1865-08-05 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
>1871
Bosatt från 1871 till 1877 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [4]
1878
Bosatt 1878 Ytterhärde Nr.4, Valbo, Gävleborgs län [5]
>1879
Bosatt från 1879 till 1880 Ytterhärde Nr.s1 och s2, Valbo, Gävleborgs län [6]
1880
Bosatt 1880 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [7]
>1881
Bosatt från 1881 till 1882-10-20 Ytterhärde Nr.s1 och s2, Valbo, Gävleborgs län [8]
1882
Efternamnstillägg 1882
1882
25 år
Utflyttning 1882-10-20 Ytterhärde, Valbo, Gävleborgs län [9]
1882
25 år
Inflyttning 1882-11-13 Sandviken, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [10]
>1882
Bosatt från 1882-11-13 till 1885 Sandviken, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [11]
1882
25 år
Vigsel IV:6 Kristina (Stina) Vahlund (född Persdotter) 1882-12-26 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [28]
1883
25 år
Sonen III:3 Olof Axel Vahlund föds 1883-02-14 Byn, Hedesunda, Gävleborgs län [31]
1885
28 år
Sonen Per Emil Vahlund föds 1885-08-06 Sandviken, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län
1886
Bosatt 1886 Sandviken, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [12]
1886
28 år
Sonen Per Emil Vahlund dör 1886-02-24 Sandviken, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län
1886
29 år
Bosatt 1886-10-13 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län
>1886
Bosatt från 1886-10-13 till 1890 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [13]
1887
30 år
Modern V:10 Margta (Märta, Greta) Larsdotter dör 1887-09-05 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län [32]
1888
31 år
Dottern Elin Kristina Andersson (född Vahlund) föds 1888-04-17 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [33]
1890
Bosatt 1890 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [14]
1890
32 år
Dottern Hanna Margreta (Greta) Vahlund föds 1890-01-11 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län
>1891
Bosatt från 1891 till 1895 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [15]
1891
34 år
Sonen Per Emil Vahlund föds 1891-12-22 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län
1894
36 år
Sonen Karl Arvid Vahlund föds 1894-01-20 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län
1894
37 år
Sonen Per Emil Vahlund dör 1894-09-26 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län
>1895
Bosatt från 1895 till 1898-04-05 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [16]
1895
38 år
Brodern Anders Olsson Vahlund dör 1895-06-05 Överhärde, Valbo, Gävleborgs län
1897
40 år
Dottern Anna Matilda Vestlund (född Vahlund) föds 1897-09-05 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [34]
1898
40 år
Utflyttning 1898-04-05 Stabäck, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [17]
1898
40 år
Inflyttning 1898-04-12 Gammelsäll, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
>1898
Bosatt från 1898-04-12 till 1904-04-12 Gammelsäll Nr.2, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
1900
Bosatt 1900 Gammelsäll, Hedesunda, Gävleborgs län [20]
1904
46 år
Utflyttning 1904-04-12 Gammelsäll, Hedesunda, Gävleborgs län [21]
1904
47 år
Inflyttning 1904-05-06 Säveränge, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [22]
>1904
Bosatt från 1904-05-06 till 1909 Säveränge Nr.ss1, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [23]
1906
49 år
Sonen Karl Arvid Vahlund dör 1906-04-30 Säveränge, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [35]
>1910
Bosatt från 1910 till 1918 Säveränge Nr.ss1, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [24]
>1919
Bosatt från 1919 till 1927 Säveränge Nr.ss1, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [25]
1920
63 år
Brodern Per Olsson Vahlund dör 1920-10-25 Sandvikens bruk, Högbo, Gävleborgs län
1934
77 år
Makan IV:6 Kristina (Stina) Vahlund (född Persdotter) dör 1934-07-07 Överbyn, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [36]
1937
80 år
Död 1937-11-28 Överbyn, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [26]
1938
Bouppteckning 1938-01-15 Överbyn, Högbo (Sandviken), Gävleborgs län [27]

Källor

[1]
Valbo C:6 (1852-1861) Bild 72 / sid 137 (AID: v137149.b72.s137, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:18b (1851-1861) Bild 31 / sid 24 (AID: v137107.b31.s24, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Valbo AI:19b (1862-1870) Bild 21 / sid 16 (AID: v137109.b21.s16, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[4]
Valbo AI:20b (1871-1880) Bild 31 / sid 19 (AID: v137111.b31.s19, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Valbo AI:20b (1871-1880) Bild 69 / sid 44a (AID: v137111.b69.s44a, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[6]
Valbo AI:20b (1871-1880) Bild 66 / sid 42a (AID: v137111.b66.s42a, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Sveriges befolkning 1880
 
 
[8]
Valbo AI:21b (1881-1889) Bild 58 / sid 50 (AID: v137113.b58.s50, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo B:5 (1874-1889) Bild 68 / sid 128 (AID: v137140.b68.s128, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Högbo (Sandviken) BI:2 (1861-1894) Bild 72 (AID: v189653.b72, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[11]
Högbo (Sandviken) AI:13 (1881-1885) Bild 265 / sid 254 (AID: v189648.b265.s254, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[12]
Högbo (Sandviken) AI:14 (1886-1890) Bild 236 / sid 224 (AID: v189649.b236.s224, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[13]
Högbo (Sandviken) AI:14 (1886-1890) Bild 115 / sid 105 (AID: v189649.b115.s105, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[14]
Sveriges befolkning 1890
 
 
[15]
Högbo (Sandviken) AI:15a (1891-1895) Bild 120 / sid 102 (AID: v189650.b120.s102, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[16]
Högbo (Sandviken) AIIa:1a (1895-1900) Bild 350 / sid 12 (AID: v225709.b350.s12, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[17]
Högbo (Sandviken) BI:3 (1895-1908) Bild 500 / sid 42 (AID: v225755.b500.s42, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[18]
Hedesunda B:4 (1895-1925) Bild 170 / sid 13 (AID: v188754.b170.s13, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[19]
Hedesunda AIIa:1c (1897-1909) Bild 2300 / sid 718 (AID: v135465.b2300.s718, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[20]
Sveriges befolkning 1900
 
 
[21]
Hedesunda B:4 (1895-1925) Bild 460 / sid 42 (AID: v188754.b460.s42, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[22]
Högbo (Sandviken) BI:3 (1895-1908) Bild 1230 / sid 115 (AID: v225755.b1230.s115, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[23]
Högbo (Sandviken) AIIa:2 (1900-1909) Bild 170 / sid 3 (AID: v225712.b170.s3, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[24]
Högbo (Sandviken) AIIa:7 (1910-1918) Bild 180 / sid 3 (AID: v225718.b180.s3, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[25]
Högbo (Sandviken) AIIa:12 (1919-1927) Bild 390 / sid 3 (AID: v225724.b390.s3, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[26]
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, SCB, Död, 1937 - 1937, 0-0, Bild 75 av 430, GID 100021.144.7500
 
 
[27]
Gästriklands östra domsagas häradsrätt FII:35 (1938-1938) Bild 900 / sid 44 (AID: v496574.b900.s44, NAD: SE/HLA/1040186)
 
 
[28]
Hedesunda EI:1 (1862-1894) Bild 44 (AID: v135480.b44, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[29]
Hedesunda C:5 (1822-1861) Bild 250 (AID: v135474.b250, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[30]
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, .200, Födde,Vigsel,Död, 1865 - 1865, 0-0, Bild 58 av 223, GID 100021.26.5800
 
 
[31]
Hedesunda C:8 (1881-1890) Bild 30 (AID: v135477.b30, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[32]
Valbo F:5 (1886-1894) Bild 21 / sid 34 (AID: v137169.b21.s34, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[33]
Högbo (Sandviken) C:4 (1878-1889) Bild 134 (AID: v189657.b134, NAD: SE/HLA/1010263)
 
 
[34]
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, HIAA.1205, Födde,Vigsel,Död, 1897 - 1897, 0-0, Bild 97 av 370, GID 100021.70.31800
 
 
[35]
Sveriges dödbok 1901-2009
 
 
[36]
Högbo (Sandviken) F:6 (1925-1935) Bild 1460 / sid 138 (AID: v225785.b1460.s138, NAD: SE/HLA/1010263)