VI:15 Jan (Johan) Olsson

Bonde. Blev 65 år.

Antavla

Far:

 Olof Ersson (1733 - 1808)

Mor:

 Ingeborg Olsdotter (1740 - 1800)

Född:

1763-02-16 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [1]

"Föräldrar: Bonden Olof Ersson och hustrun Ingeborg Olsdotter i Öhlbo. Vittnen: Bonden Olof Andersson och dess hustru Sigrid Ersdotter i Öhlbo, drängen Per Olsson i Wästbyggeby, pigan Ingeborg Andersdotter ibidem."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.3, Födde,Dop,Vigsel,Död,Begravning, 1762 - 1784, 0-30, Bild 34 av 528, GID 1593.16.99700

Bosatt:

från 1763 till 1767 Ölbo Nr.7, Hedesunda, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

1767 Ölbo Nr.7, Hedesunda, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

från 1769 till 1775 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

från 1776 till 1782 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

från 1783 till 1789 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

från 1790 till 1796 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

från 1797 till 1803 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [8]

Bonde. Gift.

Bosatt:

från 1804 till 1810 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [9]

Bonde.

Bosatt:

från 1811 till 1815 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [10]

Bonde.

Bosatt:

från 1816 till 1820 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [11]

Bonde.

Bosatt:

från 1821 till 1828 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [12]

Bonde.

Arvsskifte:

1824-10-27 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [13]

"1824 den 27 oktober anmodades undertecknade av bonden Jan Olsson och dess hustru Karin Andersdotter i Öhlbo, att förrätta arvsskifte emellan sina barn; Då de vid detta tillfälle lämnade hemmansstyrelsen till sin måg Olof Andersson och hustru Karin Jansdotter med det förbehåll, att de försvarligt sköter hemmanet, att det ej på något sätt blir försämrat, och tillika att de försvarligen sköter föräldrarne på sin annalkande ålderdom; En dotter Anna 7 år gammal utom förutnämnde Karin, vars rätt dess faderbroder bonden Olof Olsson i Wall bevakade vid detta tillfälle; Då föräldrarne undantagit och sig förbehållit en så kallad fördel, samt egendom emot nedan anförde utlagor, blir den övriga egendomen delad emellan förutnämnde döttrar; och avlopp på följande sätt:

Utlagor:
Hemmans räntan.............................................................11.36.3
Kron utlagorne.................................................................12.26.9
Resterande lön till mågen Olof, sedan han tjänade..........5.-.-
Summa:...........................................................................29.15.-

Inventarium:
Silver:
1 kopp om 9 lod..............................................................7.-.-
1 dito om 7 lod.................................................................7.-.-
1 något mindre................................................................5.-.-
2 sämre koppar...............................................................4.-.-
Koppar:
1 kittel om 27 mr:............................................................13.24.-
1 dito mindre om 8 mr:.....................................................4.-.-
1 panna..........................................................................1.-.-
1 kittel om 13 mr:.............................................................6.24.-
1 mindre om 2 3/4 mr:.....................................................1.36.-
1 bättre krukar 2 riksdaler, 2 st dito 3 riksdaler 32 skilling.....5.32.-
1 mindre dito 1 riksdaler 12 skilling, 2 st mullögor 2 riksdaler 16 skilling....................................................................................3.28.-
1 fat 1 riksdaler, 1 mindre panna 16 skilling.........................1.16.-
Tenn:
1 bättre stop 2 riksdaler 24 skilling, 10 st fat 11 riksdaler 16 skilling...................................................................................13.40.-
2 st mindre fat......................................................................1.32.-
2 st bättre tallrikar.................................................................-.32.-
11 st mindre dito...................................................................2.36.-
2 st ljusstakar........................................................................-.24.-
Bleck:
1 skopa...............................................................................-.6.-
Mässing:
1 bärke................................................................................-.6.-
1 ljusbricka..........................................................................-.6.-
Porslin:
2 st tallrikar..........................................................................-.8.-
6 st dito................................................................................-.24.-
Järnsaker:
1 gryta om 8 kannor............................................................2.-.-
1 dito om 7 dito....................................................................1.24.-
1 dito om 2 kappar..............................................................-.12.-
1 panna...............................................................................-.6.-
Kokgrytan eftergiven
Spishällen i Vardagsstugan..................................................6.-.-
2 st stekpannor, 1 ring..........................................................-.12.-
1 talgyxa...............................................................................-.36.-
1 dito....................................................................................-.32.-
9 st huggyxor........................................................................1.16.-
16 st liar.................................................................................2.-.-
1 spett...................................................................................-.8.-
2 st dito, 1 isbill.....................................................................-.24.-
2 st dito.................................................................................-.24.-
1 gräv, 1 torvyxa, 1 spade, 1 spade med sko........................-.12.-
2 st torvyxor, 1 spade, 1 fårhacka.........................................-.12.-
3 st järnkedjor........................................................................-.36.-
1 vattsåg blald.......................................................................1.24.-
1 större och 1 mindre såg.......................................................-.12.-
1 större såg............................................................................-.12.-
2 st hållhakar.........................................................................-.4.-
1 större huggbor.....................................................................-.2.-
2 st mindre 2 skilling, 2 st navrar med skaft 12 skilling.............-.14.-
1 dymlingsnavare med skaft....................................................-.12.-
1 större navare med dito..........................................................-.8.-
2 mindre 1 med skaft och 1 utan.............................................-.8.-
Diverse små navrar..................................................................-.24.-
Pannmuren med bröst, kopparhatt och pipor..........................7.-.-
Smedjestäd..............................................................................3.16.-
1 skruvstäd.............................................................................2.-.-
1 gammal pust.........................................................................1.-.-
Flera sorters smedjeredskap....................................................-.24.-
1 större slägga.........................................................................-.6.-
2 st hamrar...............................................................................-.6.-
2 st stampar..............................................................................-.2.-
2 st tänger................................................................................-.8.-
1 ögonval.................................................................................-.2.-
1 slipsten med järnvev..............................................................7.24.-
Körredskap:
1 kistkärra utan axel och hjul...................................................-.32.-
1 liten skjutskärra utan axel och hjul........................................-.32.-
1 gödningskärra med träaxel och hjul.......................................3.-.-
1 dito dito dito...........................................................................2.-.-
2 st skrindkärror utan axlar och hjul...........................................1.16.-
1 arbetsvagn med axlar och hjul...............................................6.-.-
Ett par pinnhjul med järnaxel.....................................................2.-.-
2 st åkerharvar.........................................................................2.-.-
2 st hock..................................................................................-.24.-
2 st trästockar..........................................................................1.-.
2 st older..................................................................................1.-.-
1 gammal trästock, 1 harvkrok.................................................-.16.-
1 billharv 32 skilling, 1 par harvskaklar 16 skilling....................1.-.-
3 st järn och 3 träskodda kälkar.............................................3.-.-
3 st dito dito dito.....................................................................3.-.-
1 kyrksläde.............................................................................1.16.-
3 st långslädar, 1 gärdskrinda.................................................4.16.-
3 st dito dito............................................................................4.16.-
1 sämre järnskodd långsläde...................................................-.24.-
1 träskodd långsläde, 1 dyngfjöl.............................................-.24.-
1 dito dito dito.........................................................................-.16.-
8 par skaklar..........................................................................1.-.-
2 st kolskrindor.......................................................................1.-.-
1 st 10 tums dito.....................................................................-.20.-
Laggkärl:
1 drickstunna om 6 sår...........................................................1.16.-
1 dito sämre given till Karin
1 kar om 6 sår.........................................................................1.16.-
1 brännvinskagge och 6 kappar..............................................-.24.-
2 st kar om 4 sår......................................................................1.16.-
2 st vattsåar.............................................................................-.16.-
1 standfat................................................................................1.16.-
1 tina om 2 sår.........................................................................-.12.-
2 st vattämbrar, 2 byttor...........................................................-.20.-
2 st dito dito.............................................................................-.20.-
1 drickskanna..........................................................................-.6.-
1 st skansbytta.........................................................................-.8.-
1 större och 1 mindre flaska.....................................................-.8.-
1 brännvinskagge, 1 bunk........................................................-.8.-
2 st flaskor, 1 brännvinskagge, 1 bunk.....................................-.16.-
12 st siltråg...............................................................................-.12.-
2 st träskålar............................................................................-.2.-
4 st kärnor................................................................................-.16.-
4 st ostkar................................................................................-.4.-
1 större och 1 mindre korg.......................................................-.24.-
1 större och 1 mindre med lock...............................................-.16.-
1 bättre såll, 1 sämre sikt.........................................................-.12.-
Hästar:
1 black sto 17 år..................................................................20.-.-
1 svart häst 23 år.................................................................10.-.-
Kreatur:
7 st kor.................................................................................73.-.-
1 kviga.................................................................................8.-.-
1 ansommars oxe.................................................................6.-.-
1 ansommars kviga Hofda....................................................6.-.-
1 dito dito Snällkulla.............................................................6.-.-
1 större kalv.........................................................................4.-.-
2 st kalvar............................................................................6.32.-
6 st getter............................................................................8.-.-
1 mindre dito........................................................................1.-.-
1 större bock1 riksdaler, 1 mindre dito 36 skilling.................1.36.-
2 st getkillar..........................................................................1.24.-
11 större får.........................................................................14.32.-
3 st lamm..............................................................................2.12.-
Svinkreatur:
1 större kultsvin....................................................................5.-.-
1 dito dito.............................................................................5.-.-
1 större gris..........................................................................2.-.-
1 mindre dito........................................................................1.24.-
Diverse husgeråd:
Vägguret med foder.............................................................2.-.-
1 skänkskåp i Nystugan......................................................3.16.-
1 hörnskåp i Kammaren.......................................................1.-.-
1 dito inne i Stugan..............................................................-.32.-
1 par vävstolar.....................................................................2.32.-
1 risfal?.................................................................................-.12.-
1 halvspannsmått................................................................-.12.-
1 bord i förstugukammaren..................................................-.12.-
1 större bord i Nystugan.......................................................-.18.-
1 spinnrock..........................................................................1.-.-
1 dito....................................................................................1.16.-
1 dito....................................................................................1.-.-
4 st vävskedar......................................................................-.16.-
6 st dito.................................................................................-.18.-
Sängkläder:
2 par gardiner.......................................................................-.24.-
2 st skinnfällar......................................................................4.-.-
4 st lakan.............................................................................2.-.-
1 mindre bordduk..................................................................1.-.-
1 kuddvar..............................................................................-.12.-
1 större duk...........................................................................1.24.-
2 st bättre uppbäddade sängar.............................................8.-.-
Fastigheten beståendes av 2 öres 8 penning á 100 riksdaler öreslandet.............................................................................233.16.-
Summa inventari:...............................................................629.4.-

Av inventariisumma avgår följande:
Föräldrarnes undantag:
Silver:
1 mindre kopp.....................................................................5.-.-
2 st smärrre dito...................................................................4.32.-
Koppar:
1 kittel om 24 mr:................................................................13.24.-
1 mindre dito om 8 mr:.........................................................4.-.-
1 panna..............................................................................1.-.-
1 bättre kruka......................................................................2.-.-
1 mindre dito........................................................................1.12.-
1 fat 1 riksdaler, 1 mindre panna 16 skilling........................1.16.-
Tenn:
1 bättre stop.......................................................................2.24.-
2 st släta fat........................................................................2.16.-
1 tallrik................................................................................-.12.-
Bleck:
1 skopa..............................................................................-.6.-
Mässing:
1 bäcke..............................................................................-.6.-
1 ljusblecka........................................................................-.6.-
Porslin:
2 st tallrikar.........................................................................-.8.-
Järnsaker:
2 st stekpannor, 1 ring........................................................-.12.-
1 talgyxa.............................................................................-.36.-
1 spett.................................................................................-.8.-
Pannmuren med bröst, kopparhatt och pipor......................7.-.-
1 gammal smedjepust..........................................................1.-.-
Körredskap:
1 arbetsvagn med axlar och hjul..........................................6.-.-
1 billharv..............................................................................-.32.-
1 kyrksläde.........................................................................1.16.-
Laggkärl:
1 drickstunna om 6 sår........................................................1.16.-
1 brännvinskagge om 6 kappar...........................................-.24.-
1 drickskanna......................................................................-.6.-
1 st tvåkanns bytta...............................................................-.8.-
Hästar:
1 black sto 17 år...................................................................20.-.-
Kreatur:
1 ko Brunegås som mjölkko.................................................11.-.-
1 dito Guldstjärna till likstol....................................................9.-.-
1 ansommarskviga Hofda till gravölskost.............................6.-.-
1 dito dito Snällkulla dito.......................................................6.-.-
1 större får, att årligen klippa................................................1.16.-
1 gumslamm, dito..................................................................-.36.-
½ kult svin till gravölskost....................................................2.24.-
Husgeråd:
Vägguret med foder............................................................2.-.-
1 skänkskåp i Nystugan......................................................3.16.-
1 hörnskåp i Kammaren......................................................1.-.-
4 st vävskedar....................................................................-.16.-
2 bättre uppbäddade sängar..............................................8.-.-
1 spinnrock.........................................................................1.-.-

Egendom emot utlagorne:
Järn:
Spishällen i Vardagsstugan................................................6.-.-
1 smedjestäd......................................................................3.16.-
1 skruvstäd.........................................................................2.-.-
1 slipsten med järnvev.........................................................7.24.-
Hästar:
1 svart häst 23 år................................................................10.-.-
Brist emot utlagorne, som sedemera kommer att gottgöras med 23 riksdaler Banco, Karin och Anna hälften vardera, Jan Ols syster Anna att fordra en spädkalv som här upptages............................3.16.-

Redovisning
Summa inventariium:...........................................................629.4.-
Avgår föräldrarnes undantag och gravölskost.....................131.12.-
Egendom emot utlagorne.....................................................28.40.-
Jan Ols systers fordran.........................................................3.16.-
Hemmanets värde...............................................................233.16.-
Summa till delning..................................................232.16.-, 629.4.-

Av delningssumman belöper på vardera arvingen 116 riksdaler 8 skilling

Olof Andersson och hustru Karins lott
Silver:
1 kopp om 7 lod...................................................................7.-.-
Koppar:
1 kittel om 13 mr:..................................................................6.24.-
1 kruka.................................................................................1.32.-
1 mindre mullöga..................................................................1.4.-
Tenn:
2 st flata fat No. 1..................................................................2.24.-
2 st dito..................................................................................2.-.-
1 sämre fat.............................................................................-.36.-
2 st bättre tallrikar..................................................................-.32.-
4 st sämre..............................................................................1.-.-
1 ljusstake..............................................................................-.12.-
Porslin:
3 st tallrikar á 4 skilling...........................................................-.12.-
Järnsaker:
1 gryta om 7 kappar..............................................................1.24.-
1 dito om 2 kappar................................................................-..12.-
Kokgrytan, eftergiven
5 st huggyxor........................................................................-.32.-
8 st liar...................................................................................1.-.-
2 st spett, 1 isbill....................................................................-.24.-
2 st torvyxor, 1 spade, 1 järhacka.........................................-.12.-
2 st järnkedjor........................................................................-.24.-
1 större och 1 mindre såg.......................................................-.12.-
1 st hållhake...........................................................................-.2.-
1 större huggbor.....................................................................-.2.-
2 st navrar med skaft...............................................................-.12.-
1 större dito med dito...............................................................-.8.-
Diverse små navrar.................................................................-.12.-
Flera sorters smedjeredskap....................................................-.24.-
Körredskap:
1 liten skjutskärra utan hjul......................................................-.32.-
1 gödningskärra med träaxel och hjul......................................3.-.-
1 skrindkärra utan axel och hjul...............................................-.32.-
1 åkerharv...............................................................................1.-.-
1 bukhock...............................................................................-.12.-
1 trästock................................................................................-.24.-
1 older.....................................................................................-.24.-
1 par harvskaklar.....................................................................-.16.-
3 st järn- och 3 st träskodda kälkar..........................................3.-.-
3 st långslädar, 1 järdskrinda....................................................4.16.-
1 sämre järnskodd långsläde, 1 dyngfjöl...................................-.16.-
4 par skaklar.............................................................................-.24.-
1 kolskrinda..............................................................................-.24.-
1 st 10 tums dito.......................................................................-.20.-
Laggkärl:
1 sämre drickstunna given till Karin
1 kar om 4 sår.........................................................................-.32.-
1 vattså...................................................................................-.8.-
1 standfat.................................................................................1.16.-
2 st vattämbar, 2 byttor.............................................................-.20.-
2 st flaskor, 1 brännvinskagge, 1 bunke..................................-.16.-
6 st siltråg..................................................................................-.6.-
1 träskål....................................................................................-.1.-
2 st smörkärnor..........................................................................-.8.-
2 st ostkar..................................................................................-.2.-
1 större och 1 mindre korg med lock..........................................-.16.-
1 sämre håll, 1 bättre sikt............................................................-.12.-
1 halvpannsmått.........................................................................-.12.-
Kreatur:
1 ko Äppelgås............................................................................12.-.-
1 dito Guldkinna.........................................................................11.-.-
1 kviga........................................................................................8.-.-
1 ansommars oxe........................................................................6.-.-
3 st getter....................................................................................4.-.-
1 mindre dito...............................................................................1.-.-
1 mindre bock.............................................................................-.36.-
1 getkille.....................................................................................-.36.-
4 st större får..............................................................................5.16.-
1 st lamm...................................................................................-.36.-
Svinkreatur:
1/4 uti ett kultsvin, sedan hälften avgått till gravölskost åt föräldrarne
....................................................................................................1.12.-
Hälften uti ett kultsvin med Anna..............................................2.24.-
1 mindre gris..............................................................................1.24.-
Husgeråd:
1 par vävstolar..........................................................................2.32.-
1 bord i Förstugukammaren......................................................-.12.-
1 spinnrock...............................................................................1.16.-
3 st vävskedar...........................................................................-.9.-
Sängkläder:
1 par gardiner...........................................................................-.12.-
2 st skinnfällar..........................................................................4.-.-
4 st lakan.................................................................................2.-.-
1 mindre bordduk.....................................................................1.-.-
1 kuddvar.................................................................................-.12.-
Överskott i denna lott som betalas till Anna.............................1.2.-
Behållning:..............................................................................116.8.-

Annas lott
Silver:
1 kopp om 9 lod......................................................................7.-.-
Koppar:
1 kittel om 2 3/4 mr:...............................................................1.36.-
1 bättre kruka........................................................................2.-.-
1 bättre mullöga.....................................................................1.12.-
Tenn:
2 st flata fat No. 2..................................................................2.24.-
2 st dito..................................................................................2.-.-
1 st dito..................................................................................-.44.-
6 st tallrikar............................................................................1.24.-
1 ljusstake.............................................................................-.12.-
Porslin:
3 st tallrikar............................................................................-.12.-
Järnsaker:
1 gryta...................................................................................2.-.-
1 kokpanna...........................................................................-.6.-
1 talgyxa...............................................................................-.32.-
4 st huggyxor........................................................................-.32.-
8 st liar.................................................................................1.-.-
2 st spett..............................................................................-.24.-
1 gräv, 1 torvyxa, 1 spade, 1 spade med sko......................-.12.-
1 järnkedja...........................................................................-.12.-
1 vattsågblad.......................................................................1.24.-
1 handsåg 12 skilling, 1 hållhake 2 skilling...........................-.14.-
2 st mindre huggborrar..........................................................-.2.-
1 dymlingsnavare med skaft................................................-.12.-
2 mindre, 1 med skaft, 1 utan skaft......................................-.8.-
Diverse sorters smånavrar....................................................-.12.-
1 större slägga......................................................................-.6.-
2 st hamrar...........................................................................-.6.-
2 st stampar.........................................................................-.2.-
2 st tänger............................................................................-.8.-
1 ögonval.............................................................................-.2.-

Arvsskifte:

1824-10-28 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [14]

forts.
Körredskap:
1 kistkärra utan axel och hjul..................................................-.32.-
1 gödningskärra med träaxel och hjul.....................................2.-.-
1 skrinkärra utan axel och hjul................................................-.32.-
1 par pinnhjul med järnaxel......................................................2.-.-
1 åkerharv..............................................................................1.-.-
1 bukhock..............................................................................-.12.-
1 trästock...............................................................................-.24.-
1 older....................................................................................-.24.-
1 gammal trästock, 1 harvkrok...............................................-.16.-
3 st järn- och 3 st träskodda kälkar.........................................3.-.-
3 st långslädar, 1 gärdskrinda.................................................4.16.-
1 träskodd långsläde, 1 dyngfjöl.............................................-.24.-
4 par skaklar 24 skilling, 1 kolskrinda 24 skilling.....................1.-.-
Laggkärl:
1 kar om 4 sår........................................................................-.32.-
1 vattså..................................................................................-.8.-
1 tina om 2 sår........................................................................-.12.-
2 st vattämbrar, 2 byttor.........................................................-.20.-
1 större och mindre flaska......................................................-.8.-
1 brännvinskagge, 1 bunk.....................................................-.8.-
6 st siltråg...............................................................................-.6.-
1 träskål..................................................................................-.1.-
2 smörkärnor...........................................................................-.8.-
2 ostkar...................................................................................-.2.-
1 större och 1 mindre korg.......................................................-.24.-
1 bättte såll, 1 sämre sikt.........................................................-.12.-
1 rivsel......................................................................................-.12.-
Kreatur:
1 st ko Guldkjä.........................................................................9.-.-
1 dito Snögås...........................................................................11.-.-
1 dito Krantsa...........................................................................10.-.-
1 större kalv.............................................................................4.-.-
1 mindre dito............................................................................3.16.-
3 st större getter.......................................................................4.-.-
1 större bock............................................................................1.-.-
1 getkille...................................................................................-.36.-
6 st större får............................................................................8.-.-
1 lamm.....................................................................................-.36.-
Svinkreatur:
1/4 uti ett kultsvin, sedan hälften avgått till gravölskost till föräldrarne
..................................................................................................1.12.-
Hälften uti ett kultsvin med Karin...............................................2.24.-
1 större gris................................................................................2.-.-
Husgeråd:
Hörnskåpet inne i Stugan.........................................................-.32.-
1 bord i Nystugan.....................................................................-.18.-
1 spinnrock..............................................................................1.-.-
3 st vävskedar.........................................................................-.9.-
Sängkläder:
1 par gardiner...........................................................................-.12.-
2 st skinnfällar..........................................................................4.-.-
3 st lakan.................................................................................1.24.-
1 kuddvar.................................................................................-.12.-
1 större duk.............................................................................1.24.-
Unfår till fyllnad av Karin..........................................................1.2.-
Summa:..................................................................................116.8.-

Efter överenskommelse blev detta årets gröda upptagen till 12 tunnor råg och 12 tunnor korn, varav avgår till följande:
Krontjonden?................................................Råg -.2.3/4, Korn -.2.-
Till sockenmagasinet...................................Råg1.4.-, Korn 1.4.-
Till comministern..........................................Råg -.2.- Korn -.-.-
Till soldaten.................................................Råg -.2.2, Korn -.2.-
Till organisten..............................................Råg -.-.2, Korn -.-.-
Till klockaren...............................................Råg -.-.1, Korn -.-.-
Till färjekarlen och kyrkvaktaren.................Råg -.-.½, Korn -.-.-
Till länsman.................................................Råg -.-.1, Korn -.-.-
Föräldrarnes undantag årligen.....................Råg 1.-.-, Korn 1.-.-
Föräldrarnes gravölskost.............................Råg 3.-.-, Korn 3.-.-
Summa:..............................................Råg 6.2.1 1/4, Korn 6.2.3
Blir till delning:.................................... Råg 5.5.2 3/4, Korn 5.5.-
Summa:...............................................Råg 12.-.-, Korn 12.-.-

Arvsäd
Av delningssumma belöper på Karin....Råg 2.6.3 24/63, Korn 2.6.2
och på Anna........................................Råg 2.6.3 24/63, Korn 2.6.2
Summa:................................................Råg 5.5.2 3/4, Korn 5.5.-

Utom föregående undantag förbehåll föräldrarna sig följande:
1:a. En veckas mjölkning efter gårdens mjölkboskap sommartiden när det påfordras, då den undantagne kon blir kvar vid gården tills den senare dör, då den sedan kommer att fördelas.
2:a. 1 åkerplog i hemmänget belägen på norra ändan å tvärtegen, ungefärligen om 3ne fjärdingars utsäde, att årligen begagna till utsäde eller slog. Vad äng beträffar undantogs icke något.
3:e. Förbehölls halva hummelgården emot fähussidan.
4:e. Den undantagne blacka ston kommer att nyttjas vid gårdens körslor, då fadren ej själv är i behov av att nyttja den, lever hon efter bägges död, kommer hon att delas arvingarne emellan eller dess värde, och skulle hon sterfva för än föräldrarne skall Olof hålla den kyrkohäst.
Barnen fick vardera 1 ... hampa, Annas del kvartog Karin, tills dess hon blir i behov om att nyttja den; även fick vardera 15 mr: mjölks och 18 mr: misosta. ½ ... smör undantogs till gravölskost åt föräldrarne.

Med föregående delning och arvsskifte, äro vi å ömsesidor till alla delar nöjda, som med våra egenhändiga bomärken styrkes:
Jan Olsson
Hustur Karin Andersdotter, föräldrar
Olof Andersson
Hustru Karin Jansdotter
Olof Olsson i Vall, förmyndare för Anna

Bytesmän närvarande:
And Momqvist
Olof Högman i Ölbo

Till fattigkassan är lämnat 39 skilling Banco, kvitteras, A Lind."

Bosatt:

1828 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [15]

Gamle bonden. "Död d. 3/10 28."

Död:

1828-10-03 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [16]

Lungsot

Bouppteckning:

1828-12-16 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [17]

"1828 den 16 december anmodades undertecknade av bonden Olof Andersson s: 3 i Öhlbo, att förrätta bouppteckning även delning efter dess svärfader gamle bonden Jan Olsson därstädes, vilken efterlämnats sig 2ne barn, nämligen Karin, gift med ovanskrivne Olof Andersson och Anna 11 år gammal, för vilken dotter bondesonen Olof Olsson i Vall var närvarande som förmyndare, att hennes rätt nu och framgent bevaka; förrättningen avlop på sätt som följer:

Inventarium
Koppar:
1 kittel om 27 mr:....................................................................13.24.-
1 panna om 1 ½ mr:................................................................-.24.-
1 kruka om 1 mr: 28 lod..........................................................-.40.-
Tenn:
1 fat om 1 mr: 4 lod.................................................................1.-.-
Silver:
1 kopp om 2 lod.....................................................................2.-.-
1 dito om 3 lod.......................................................................3.-.-
2 st blanka riksdalrar..............................................................2.-.-
Gångkläder:
1 behållen blå kapprock........................................................10.-.-
1 sämre ljusblå.......................................................................4.-.-
1 svart valmarsrock...............................................................5.-.-
1 dito gammal dito.................................................................1.16.-
2 st gamla grå rockar............................................................8.-.-
1 sämre grå dito.....................................................................2.32.-
1 blå rock..............................................................................1.32.-
1 gammal grå kapprock.........................................................1.-.-
1 gammal dito livrock.............................................................1.-.-
1 gammal grå dito..................................................................-.16.-
1 grå långtröja........................................................................1.-.-
1 blå dito dito..........................................................................4.-.-
1 dito sämre dito.....................................................................2.-.-
1 gammal klädes dito..............................................................1.16.-
1 gammal päls dito..................................................................-.32.-
1 grå päls dito.........................................................................-.16.-
1 grå tröja utan skinn..............................................................-.8.-
1 gammal dito dito...................................................................-.6.-
1 skinnpäls..............................................................................2.32.-
1 gammal dito..........................................................................-.32.-
1 par nya blå valmarsbyxor......................................................1.-.-
1 par skinnbyxor......................................................................1.-.-
1 par sämre dito.......................................................................-.32.-
1 par dito dito..........................................................................-.24.-
2 par dito dito..........................................................................-.24.-
1 par gamla blå valmars dito...................................................-.6.-
1 par dito dito.........................................................................-.4.-
1 par gamla grå dito dito.........................................................-.4.-
1 par blågarns dito..................................................................-.4.-
1 par sämre dito......................................................................-.3.-
5 st randiga livstycken............................................................2.8.-
1 par blå snösockor................................................................-.24.-
2 par grå dito..........................................................................-.22.-
7 par bättre och sämre ullstrumpor..........................................2.6.-
1 par bättre stövlar..................................................................4.-.-
1 par sämre dito.......................................................................1.16.-
1 par bättre skor.......................................................................1.-.-
1 hatt med sammetsband.........................................................-.32.-
1 sämre med dito.....................................................................-.12.-
1 dito dito................................................................................-.8.-
1 caskjätt................................................................................-.12.-
1 liten mössa med blå kull.......................................................-.24.-
1 bättre röd lång mössa...........................................................-.32.-
1 randig dito............................................................................-.16.-
1 sämre röd dito......................................................................-.8.-
1 kullmössa.............................................................................-.4.-
1 rutig bomullshalsduk halva...................................................-.12.-
1 blårandigt helt.......................................................................-.8.-
1 halsduk med blå botten........................................................-.20.-
1 par fingerhandskar...............................................................-.12.-
1 par sämre dito......................................................................-.4.-
3 par halvhandskar.................................................................-.18.-
2 st nötkappor No.1, 2............................................................-.4.-
1 lärftsskjorta No.1..................................................................-.36.-
1 dito dito No.2.......................................................................-.36.-
1 dito dito No.3.......................................................................-.36.-
1 dito dito No.4.......................................................................-.36.-
1 dito dito No.5.......................................................................-.40.-
1 dito dito No.6.......................................................................-.32.-
1 dito dito No.7.......................................................................-.32.-
1 dito dito No.8.......................................................................-.32.-
1 dito dito No.9.......................................................................-.32.-
1 dito dito No.10.....................................................................-.32.-
1 dito dito No.11.....................................................................-.36.-
1 dito dito No.12.....................................................................-.32.-
8 st hamplärfts dito No.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.............3.44.-
7 st blågarns dito No.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27......................2.32.-
1 västgöttäcke........................................................................1.16.-
1 dito sämre............................................................................1.-.-
1 skinnfäll...............................................................................-.24.-
1 dito med täcke....................................................................-.24.-
4 par knäbandremmar............................................................-.16.-
1 grön ullhalsduk...................................................................-.6.-
1 rakkniv................................................................................-.8.-
2 par armmuddar....................................................................-.4.-
Diverse:
1 skottnät...............................................................................1.16.-
1 ridsadel med betsel och piska..............................................4.-.-
1 sädeskorg............................................................................-.24.-
1 grep.....................................................................................-.12.-
1 arbetsvagn med järnaxlar och hjul.......................................6.-.-
1 billharv.................................................................................-.32.-
2 st släthyvlar á 6 skilling........................................................-.12.-
1 skålhyvel.............................................................................-.4.-
1 tims dito...............................................................................-.4.-
1 skrubb dito..........................................................................-.4.-
1 täxsel...................................................................................-.8.-
1 gammal rasp 2 skilling, 1 sågbladsfil 4 skilling......................-.6.-
1 trekantig fil...........................................................................-.2.-
1 platt dito...............................................................................-.4.-
1 bandkniv.............................................................................-.4.-
1 slägga.................................................................................-.4.-
1 navare med träskaft............................................................-.3.-
1 dito dito...............................................................................-.3.-
1 ritmått..................................................................................-.1.-
1 väggur med foder................................................................2.-.-
1 järnvigg................................................................................-.4.-
1 plogrist................................................................................-.2.-
1 gammal smedjehammare.....................................................-.1.-
1 sågvärja..............................................................................-.1.-
1 par nya räthällar...................................................................2.-.-
1 talgyxa.................................................................................-.36.-
1 ungsgima med lock..............................................................1-.-
1 spett.....................................................................................-.32.-
10 st små navrar utan skaft....................................................-.3.-
1 slipsten i Fäbodarne.............................................................-.32.-
1 dito hemma.........................................................................-.32.-
1 revhäll utan vev..................................................................-.32.-
1 kista.....................................................................................-.32.-
4 st storskrindor.......................................................................1.32.-
Summa inventarii Banco:.....................................................135.17.-

Att all egendom riktigt vara uppgiven kan med livlig ed styrkas:
Olof Andersson
Karin Andersdotter, Jan Ols änka

Av inventarisumman avgår följande, som samfällt genom auktion kommer att försäljas, nämligen:
Koppar:
1 kittel om 27 mr:.................................................................13:24.-
1 revhäll utan vev................................................................-.32.-
1 väggur med foder.............................................................2.-.-
1 par bättre stolar................................................................4.-.-
1 par sämre dito..................................................................1.16.-
1 par bättre skor..................................................................1.-.-
1 skottnät............................................................................1.16.-
1 ridsadel med betsel och 1 piska........................................4.-.-
1 arbetsvagn med järnaxlar och hjul.....................................6.-.-
1 billharv..............................................................................-.32.-
1 kista.................................................................................-.32.-
Summa:.............................................................................35.8.-

Redovisning
Summa inventarii..............................................................135.17.-
Avgår den samfälta egendomen........................................35.8.-
Summa till delning:.............................................................100.9.-

Av delningssumman löper på vardera arvinge 50 riksdaler 4 skilling 6 runstycken.

Olof Andersson och dess hustrus lott
Silver:
1 kopp om 2 lod...................................................................2.-.-
1 blank riksdaler...................................................................1.-.-
Koppar:
1 panna om 1 ½ mr: 24 skilling, 1 kruka 40 skilling..............1.16.-
Gångkläder:
1 behållen kapprock............................................................10.-.-
1 gammal valmars dito..........................................................1.16.-
1 grå rock.............................................................................4.-.-
1 blå dito...............................................................................1.32.-
1 gammal grå livrock.............................................................1.-.-
1 dito dito..............................................................................-.16.-
1 blå långtröja.......................................................................4.-.-
1 grå tröja utan skinn.............................................................-.6.-
1 skinnpäls............................................................................2.32.-
1 par nya blå valmarsbyxor.....................................................1.-.-
1 par skinnbyxor.....................................................................-.24.-
1 par dito................................................................................-.12.-
1 par gamla grå dito................................................................-.4.-
1 par blågarns dito..................................................................-.4.-
2 st randiga livstycken............................................................-.40.-
1 par grå snösockor...............................................................-.16.-
3 par ullstrumpor.....................................................................-.40.-
1 sämre hatt 12 skilling, 1 bättre långmössa 32 skilling...........-.44.-
1 blåbottnig halsduk...............................................................-.20.-
1 par bättre och 1 par sämre fingerhandskar.........................-.16.-
1 par halvhandskar................................................................-.8.-
1 nötkappa.............................................................................-.2.-
Lärftsskjorta No.1, 1 dito No.3...............................................1.24.-
1 dito dito No.6, 1 dito No.7...................................................1.16.-
1 dito dito No.10, 1 dito No.11...............................................1.20.-
1 hamplärftsskjorta No.14.......................................................-.20.-
1 dito No.16...........................................................................-.28.-
1 dito No.19, 1 dito No.20......................................................1.-.-
1 blågarnsskjorta No.21..........................................................-.24.-
1 dito dito No.22.....................................................................-.16.-
1 dito dito No.25, 1 dito No.26................................................-.28.-
1 sämre västgöttäcke..............................................................1.-.-
1 skinnfäll med täcke...............................................................-.24.-
2 par knäband.........................................................................-.8.-
1 grön ullhalsduk.....................................................................-.6.-
1 rakkniv.................................................................................-.8.-
1 par arrmmuddar......................................................................-.2.-
Diverse:
1 grep.......................................................................................-.12.-
1 släthyvel, 1 tims dito..............................................................-.10.-
1 täxel, 1 sågbladsfil.................................................................-.12.-
1 trekantig fil.............................................................................-.2.-
1 navare med ett träskaft..........................................................-.3.-
1 järnvigg, 1 gammal smedjehammare......................................-.5.-
1 sågvärja.................................................................................-.1.-
1 talgyxa, 1 ungsgima med lock................................................1.36.-
1 spett, 1 slipsten i Fäbodarne..................................................1.16.-
2 st storskrindor.........................................................................-.40.-
Undfår till fyllnad av Anna.........................................................-.15.6
Summa:...................................................................................50.4.6

Annas lott
Silver:
1 kopp om 3 lod......................................................................3.-.-
1 blank riksdaler.....................................................................1.-.-
Tenn:
1 flatt fat om 1 mr 4 lod...........................................................1.-.-
Gångkläder:
1 ljusblå kapprock.................................................................4.-.-
1 svart valmarsrock...............................................................5.-.-
1 grå rock.............................................................................4.-.-
1 sämre grå dito....................................................................2.32.-
1 gammal grå kapprock........................................................1.-.-
1 grå långtröja.......................................................................1.-.-
1 sämre blå dito.....................................................................2.-.-
1 gammal klädes dito............................................................1.16.-
1 gammal päls dito, 1 grå päls dito........................................1.-.-
1 tröja utan skinn..................................................................-.8.-
1 gammal skinnpäls...............................................................-.32.-
1 par skinnbyxor, 1 par sämre dito.........................................1.32.-
1 par gamla blå valmarsbyxor, 1 par sämre skinn...................-.18.-
1 par dito dito........................................................................-.4.-
1 par sämre blågarns dito.......................................................-.3.-
3 st randiga livstycken............................................................1.16.-
1 par blå snösockor................................................................-.24.-
1 par grå dito..........................................................................-.6.-
1 par bättre blå ullstrumpor......................................................-.32.-
1 par sämre dito.......................................................................-.24.-
2 par sämre dito.......................................................................-.6.-
1 hatt med sammetsband.........................................................-.32.-
1 dito, 1 caskjett......................................................................-.20.-
1 luden mössa med blå kull.....................................................-.24.-
1 randig långmössa..................................................................-.16.-
1 sämre röd dito.......................................................................-.8.-
1 kullmössa..............................................................................-.4.-
1 rutig bomullshalsduk halva....................................................-.12.-
1 blårandig hel dito...................................................................-.8.-
2 par halvhandskar...................................................................-.10.-
1 nötkappa No.1......................................................................-.2.-
1 lärftsskjorta No.2, 1 dito No.4.................................................1.24.-
1 dito dito No.5..........................................................................-.40.-
1 dito dito No.8, 1 dito No.9.......................................................1.16.-
1 lärftsskjorta No.12...................................................................-.32.-
1 hamplärfts dito No.13.............................................................-.20.-
1 dito dito No.15, 1 dito No.17..................................................1.-.-
1 dito dito No.18........................................................................-.24.-
1 blågarns dito No.23...............................................................-.20.-
1 dito dito No.24, 1 dito No.27.................................................-.40.-
1 bättre västgöttäcke...............................................................1.16.-
1 skinnfäll.................................................................................-.24.-
2 par knäbandsremmar.............................................................-.8.-
1 par armmuddar......................................................................-.2.-
Diverse:
1 sädeskorg..............................................................................-.24.-
1 släthyvel................................................................................-.6.-
1 skålhyvel, 1 skrubb dito........................................................-.8.-
1 gammal rasp, 1 platt fil...........................................................-.6.-
1 bandkniv, 1 slägga................................................................-.8.-
1 navare med träskaft...............................................................-.3.-
1 ritmått.....................................................................................-.1.-
1 plogrist...................................................................................-.2.-
1 par nya räthållar.....................................................................2.-.-
10 små navrar utan skaft.........................................................-.3.-
1 slipsten hemma.....................................................................-.32.-
2 st storskrindor.......................................................................-.40.-
Överskott i denna lott som betalas till Karin.............................-.15.-
Behållning:..............................................................................50.4.-

Enligt byteslängden av den 27 oktober 1824 är antecknat att föräldrarne skulle hava en åkerplog att årligen beså, även halva Hummelgården, men i det stället begärte modren i penningar 2 riksdaler Banco, 2 marker humla tillika 1 tunna jordpäron och fördelssäd 4 fjärdingar råg och 4 fjärdingar korn, föreskrivna persedlar utgivas årligen.

Med föregående delning och överenskommelse förklarar vi oss till alla delar nöjda och med egenhändige bomärken styrkes:
Karin Andersdotter, moder
Olof Andersson, hustur Karin Jansdotter
Olof Olsson i Wall, förmyndare
Bytesmän närvarande:
And; Momqvist
Olof Högman i Öhlbo

Till fattigkassan äro lämnade 9 skilling Banco, kvitteras"


Äktenskap med VI:16 Katarina (Karin) Andersdotter (1772 - 1847)

Vigsel:

1800-11-23 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [18]

"Bondesonen Jan Olsson uti Öhlbo och bondedottern Catharina Andersdotter ifrån Flösta. Cop. d. 23 nov. av com. O. Hedenborg."

Barn:

 Anna Jansdotter (1801 - 1805)
 Olof Jansson (1803 - 1803)
 Karin (Katharina) Jansdotter (1805 - )
 Anna Jansdotter (1807 - 1813)
 Anna Jansdotter (1817 - 1875)


Noteringar

Jan (Johan) Olsson är farfars mormors morfar till Bengt Peter.

Jan (Johan) Olsson är farfars mormors farfars farmors systerdotters son till Bengt Peter.

Jan (Johan) Olsson är farfars morfars farfars farmors systerdotters dotterson till Bengt Peter.

Jan (Johan) Olsson är farfars morfars farfars mormors mosters sonson till Bengt Peter.

Jan (Johan) Olsson är farfars morfars farfars mormors farmors systersons dotterson till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1763
Bosatt från 1763 till 1767 Ölbo Nr.7, Hedesunda, Gävleborgs län [2]
1763
Födelse 1763-02-16 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [1]
1765
Brodern Erik Olsson föds 1765 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1767
Brodern Olof Olsson föds 1767 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1767
Bosatt 1767 Ölbo Nr.7, Hedesunda, Gävleborgs län [3]
>1769
Bosatt från 1769 till 1775 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [4]
1770
Brodern Per Olsson föds 1770 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1772
Systern Anna Olsdotter föds 1772 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1772
Brodern Per Olsson dör 1772 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1772
9 år
Makan VI:16 Katarina (Karin) Andersdotter föds 1772-12-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
1775
Brodern Per Olsson föds 1775 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1776
Brodern Per Olsson dör 1776 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
>1776
Bosatt från 1776 till 1782 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [5]
1777
Systern Margta Olsdotter föds 1777 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1780
Systern Ingeborg Olsdotter föds 1780 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
>1783
Bosatt från 1783 till 1789 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [6]
>1790
Bosatt från 1790 till 1796 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [7]
>1797
Bosatt från 1797 till 1803 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [8]
1800
Systern Ingeborg Olsdotter dör 1800 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1800
37 år
Modern VII:30 Ingeborg Olsdotter dör 1800-11-22 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [20]
1800
37 år
Vigsel VI:16 Katarina (Karin) Andersdotter 1800-11-23 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
1801
38 år
Dottern Anna Jansdotter föds 1801-11-19 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1803
Sonen Olof Jansson föds 1803 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1803
Sonen Olof Jansson dör 1803 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
>1804
Bosatt från 1804 till 1810 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [9]
1805
Dottern Anna Jansdotter dör 1805 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1805
42 år
Dottern Karin (Katharina) Jansdotter föds 1805-02-16 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1807
43 år
Dottern Anna Jansdotter föds 1807-01-06 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1808
44 år
Fadern VII:29 Olof Ersson dör 1808-02-12 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [21]
>1811
Bosatt från 1811 till 1815 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [10]
1813
50 år
Dottern Anna Jansdotter dör 1813-03-01 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
>1816
Bosatt från 1816 till 1820 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [11]
1817
54 år
Dottern V:8 Anna Jansdotter föds 1817-12-31 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [22]
>1821
Bosatt från 1821 till 1828 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [12]
1824
61 år
Arvsskifte 1824-10-27 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [13]
1824
61 år
Arvsskifte 1824-10-28 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [14]
1828
Bosatt 1828 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [15]
1828
65 år
Död 1828-10-03 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [16]
1828
Bouppteckning 1828-12-16 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [17]

Källor

[1]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 19 / sid 31 (AID: v135472.b19.s31, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[2]
Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 37 / sid 31 (AID: v135425.b37.s31, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[3]
Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 279 / sid 294 (AID: v135425.b279.s294, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[4]
Hedesunda AI:7 (1769-1775) Bild 169 / sid 163 (AID: v135426.b169.s163, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[5]
Hedesunda AI:8 (1776-1782) Bild 193 / sid 183 (AID: v135427.b193.s183, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[6]
Hedesunda AI:9 (1783-1789) Bild 194 / sid 187 (AID: v135428.b194.s187, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[7]
Hedesunda AI:10b (1790-1796) Bild 30 / sid 193 (AID: v135430.b30.s193, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[8]
Hedesunda AI:11b (1797-1803) Bild 31 / sid 216 (AID: v135432.b31.s216, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[9]
Hedesunda AI:12 (1804-1810) Bild 204 / sid 202 (AID: v135433.b204.s202, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[10]
Hedesunda AI:13 (1811-1815) Bild 228 / sid 224 (AID: v135434.b228.s224, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[11]
Hedesunda AI:14b (1816-1820) Bild 32 / sid 235 (AID: v135436.b32.s235, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[12]
Hedesunda AI:15b (1821-1828) Bild 36 / sid 247 (AID: v135438.b36.s247, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[13]
Gästriklands domsaga FII:16 (1825-1825) Bild 147 / sid 47 (AID: v154669.b147.s47, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[14]
Gästriklands domsaga FII:16 (1825-1825) Bild 152 (AID: v154669.b152, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[15]
Hedesunda AI:16b (1828-1833) Bild 43 / sid 263 (AID: v135440.b43.s263, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[16]
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.5, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1822 - 1861, 0-0, Bild 298 av 342, GID 1593.67.76400
 
 
[17]
Gästriklands domsaga FII:20 (1829-1830) Bild 226 / sid 88 (AID: v154673.b226.s88, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[18]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 336 (AID: v135473.b336, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[19]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 121 / sid 235 (AID: v135472.b121.s235, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[20]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 280 (AID: v135473.b280, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[21]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 294 (AID: v135473.b294, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[22]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 238 (AID: v135473.b238, NAD: SE/HLA/1010068)