VI:16 Katarina (Karin) Andersdotter

Blev 74 år.

Antavla

Far:

 Anders Andersson (1745 - 1814)

Mor:

 Katarina (Karin) Nilsdotter (1741 - 1830)

Född:

1772-12-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [1]

"Catharina född d. 26 dec. Fadren Anders Andersson, modren hustru Catharina Nilsdotter i Flösta. Vittnen: Anders Olofsson i Berg. Erik Andersson i Flösta. Hustru Brita Persdotter i Berg. Pigan Lisa Persdotter i Flösta."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.3, Födde,Dop,Vigsel,Död,Begravning, 1762 - 1784, 0-234, Bild 239 av 528, GID 1593.16.120200

Bosatt:

från 1772 till 1775 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

från 1776 till 1782 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

från 1783 till 1789 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

från 1790 till 1796 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

från 1797 till 1800 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

från 1800 till 1803 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [7]

Hustru.

Bosatt:

från 1804 till 1810 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [8]

Hustru.

Bosatt:

från 1811 till 1815 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [9]

Hustru.

Bosatt:

från 1816 till 1820 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [10]

Hustru.

Bosatt:

från 1821 till 1828 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [11]

Hustru.

Bosatt:

från 1828 till 1832 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [12]

Hustru. Enka.

Bosatt:

från 1833 till 1837 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [13]

"Svärmodern bonden Jan Olssons änka."

Bosatt:

från 1838 till 1842 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [14]

"Svärmodern bonden Jan Olssons änka."

Bosatt:

från 1843 till 1847 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län. [15]

"Svärmodern avlidne bonden Jan Olssons enka. Död 13/4 1847."

Död:

1847-04-13 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [16]

"Avlidne bonden Jan Olssons enka Karin Andersdotter i Öhlbo."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.5, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1822 - 1861, 0-0, Bild 338 av 342, GID 1593.67.80400

Bouppteckning:

1847-05-01 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [17]

"År 1847 den 1sta Maji förrättades bouppteckning efter gamla bonden Jan Olssons änka Karin Andersdotter No. 3 i Öhlbo Hedesunda socken, som med döden avled den 13 sistliden aprill, och efterlämnade sig 2ne döttrar, nämligen Karin gift med bonden Olof Andersson sub 3 i Öhlbo, Anna gift med bonden Lars Jönsson No.1 i Svarta, alla närvarande, även överenskommo de, att, vid samma tillfälle sig emellan fördela modrens kvarlåtenskap, som skedde genom lottkastning. Förbemälde Olof Andersson och hustrun Karin Jansdotter uppgav modrens tillgångar, vartill de erindrades att med all noggrannhet uppgiva, sedan överläggning om detta är skedd företogs göromålet på följande sätt:

Dottren Karins lott
Silver, koppar och tenn:
1 silverkopp...........................................................................5.-.-
1 kopparfat............................................................................1.24.-
1 tenntallrik 24 skilling, 1 mässingsljusbricka 24 skilling.........1.-.-
Diverse saker:
1 skänkskåp.........................................................................4.-.-
1 kar.....................................................................................1.16.-
1 kyrksläde med timmerstänger.............................................-.32.-
1 karmstol.............................................................................-.16.-
Säng- och gångkläder:
1 dunkudde med var, 1 lakan av lärft, 2 grövre lakan, 1 fäll....5.-.-
3 lintyg, 1 öfdel, 1 vitt förkläde.................................................1.24.-
2 randiga klänningar, 1 blå waldmarströja, 1 camlotslivstycke, 1 svart
silkeshalsduk och 2 bomullshalsdukar....................................3.-.-
Summa Karins Jansdotters lott:................................................23.16.-

Dottren Annas lott
Silver, koppar och tenn:
1 matsked, 1 tumlare av silver................................................4.-.-
1 kopparkittel, väger 7 3/4 mark............................................4.-.-
1 tennstop..............................................................................1.24.-
1 koppanna............................................................................-.40.-
1 mässingsbäcke, 1 kopparskopa..........................................-.8.-
Diverse saker:
1 hörnskåp.............................................................................1.16.-
1 spinnrock.............................................................................1.-.-
Säng- och gångkläder:
1 bättre, 1 sämre kudde, 1 lakan av lärft, 1 hårtäcke, 1 underbreda,
1 svart wadmalsklänning.........................................................5.-.-
4 st lintyg, 2 ovandelar............................................................1.24.-
1 gammal svart kamelotskjol, 1 blårandig klänning, 1 svart wadmals-
tröja, 1 blårandigt förkläde, 1 gammal halsduk och 1 svart silkes-
halsduk...................................................................................3.-.-
Summa Anna Jansdotters lott:...............................................22.15.-

Kreatur:
1 ko upptogs till 20................................................................20.-.-
Vilket sedan kon blev värderad tillföll Anna på lott, men beslöts att nämnde ko skulle vara vid gården till höstetiden.
Summa moderns tillgångar:...................................................65.32.-

I anseende till lotternas olikhet skall Carin betala till Anna 24 skilling, men Anna skall betala till Karin för hälften i kon 10 riksdaler, alltså bliver Annas skuld till Karin 9 riksdaler 24 skilling.
Att detta bo är med all noggrannhet uppgivet och ingenting veterligt döljt och utelämnat som det vid dödstunden befanns, intygas under edlig förpliktelse. Och att vi äro nöjda med våra lotter, vilket med våra underskrifter försäkras, Öhlbo som ovan:
Olof Andersson, hustru Karin Jansdotter i Öhlbo
Lars Jönsson, hustru Anna Jansdotter i Svarta

Sålunda vara efter uppgift antecknat, värderat och fördelat intyga som ovan:
Per Jansson i Haget, Olof Högman i Öhlbo"


Äktenskap med VI:15 Jan (Johan) Olsson (1763 - 1828)

Vigsel:

1800-11-23 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [18]

"Bondesonen Jan Olsson uti Öhlbo och bondedottern Catharina Andersdotter ifrån Flösta. Cop. d. 23 nov. av com. O. Hedenborg."

Barn:

 Anna Jansdotter (1801 - 1805)
 Olof Jansson (1803 - 1803)
 Karin (Katharina) Jansdotter (1805 - )
 Anna Jansdotter (1807 - 1813)
 Anna Jansdotter (1817 - 1875)


Noteringar

Katarina (Karin) Andersdotter är farfars mormors mormor till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Andersdotter är farfars morfars farmors farmors morbrors dotterdotters dotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Andersdotter är farfars morfars farfars farfars farbrors sonsons dotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Andersdotter är farfars mormors farfars farfars farfars brorsons sondotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Andersdotter är farfars morfars morfars morfars farmors brorsdotters dotterdotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Andersdotter är farfars morfars morfars farfars farfars brorsons dotterdotters dotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Andersdotter är farfars morfars mormors morfars farfars brorsons dotterdotters dotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Andersdotter är farfars morfars morfars morfars farfars farbrors sonsons dotterdotter till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
>1772
Bosatt från 1772 till 1775 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [2]
1772
Födelse 1772-12-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [1]
1774
2 år
Brodern Anders Andersson föds 1774-12-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
>1776
Bosatt från 1776 till 1782 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [3]
1776
3 år
Brodern Nils Andersson föds 1776-11-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
1779
6 år
Brodern Per Andersson föds 1779-02-22 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
1781
8 år
Brodern Olof Andersson föds 1781-09-23 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
>1783
Bosatt från 1783 till 1789 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [4]
>1790
Bosatt från 1790 till 1796 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [5]
>1797
Bosatt från 1797 till 1800 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [6]
>1800
Bosatt från 1800 till 1803 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [7]
1800
27 år
Vigsel VI:15 Jan (Johan) Olsson 1800-11-23 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
1801
28 år
Dottern Anna Jansdotter föds 1801-11-19 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1803
Sonen Olof Jansson föds 1803 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1803
Sonen Olof Jansson dör 1803 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
>1804
Bosatt från 1804 till 1810 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [8]
1805
Dottern Anna Jansdotter dör 1805 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1805
32 år
Dottern Karin (Katharina) Jansdotter föds 1805-02-16 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1807
34 år
Dottern Anna Jansdotter föds 1807-01-06 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1810
37 år
Brodern Olof Andersson dör 1810-12-16 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
>1811
Bosatt från 1811 till 1815 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [9]
1813
40 år
Dottern Anna Jansdotter dör 1813-03-01 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län
1814
41 år
Fadern VII:31 Anders Andersson dör 1814-02-24 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [20]
>1816
Bosatt från 1816 till 1820 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [10]
1817
45 år
Dottern V:8 Anna Jansdotter föds 1817-12-31 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [21]
1819
46 år
Brodern Per Andersson dör 1819-10-19 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
>1821
Bosatt från 1821 till 1828 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [11]
>1828
Bosatt från 1828 till 1832 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [12]
1828
55 år
Maken VI:15 Jan (Johan) Olsson dör 1828-10-03 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [22]
1830
57 år
Modern VII:32 Katarina (Karin) Nilsdotter dör 1830-01-30 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [23]
>1833
Bosatt från 1833 till 1837 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [13]
>1838
Bosatt från 1838 till 1842 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [14]
>1843
Bosatt från 1843 till 1847 Ölbo Nr.s3, Hedesunda, Gävleborgs län [15]
1847
74 år
Död 1847-04-13 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [16]
1847
Bouppteckning 1847-05-01 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [17]

Källor

[1]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 121 / sid 235 (AID: v135472.b121.s235, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[2]
Hedesunda AI:7 (1769-1775) Bild 35 / sid 30 (AID: v135426.b35.s30, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[3]
Hedesunda AI:8 (1776-1782) Bild 39 / sid 34 (AID: v135427.b39.s34, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[4]
Hedesunda AI:9 (1783-1789) Bild 40 / sid 33 (AID: v135428.b40.s33, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[5]
Hedesunda AI:10a (1790-1796) Bild 38 / sid 32 (AID: v135429.b38.s32, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[6]
Hedesunda AI:11a (1797-1803) Bild 40 / sid 36 (AID: v135431.b40.s36, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[7]
Hedesunda AI:11b (1797-1803) Bild 31 / sid 216 (AID: v135432.b31.s216, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[8]
Hedesunda AI:12 (1804-1810) Bild 204 / sid 202 (AID: v135433.b204.s202, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[9]
Hedesunda AI:13 (1811-1815) Bild 228 / sid 224 (AID: v135434.b228.s224, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[10]
Hedesunda AI:14b (1816-1820) Bild 32 / sid 235 (AID: v135436.b32.s235, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[11]
Hedesunda AI:15b (1821-1828) Bild 36 / sid 247 (AID: v135438.b36.s247, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[12]
Hedesunda AI:16b (1828-1833) Bild 43 / sid 263 (AID: v135440.b43.s263, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[13]
Hedesunda AI:17b (1833-1843) Bild 41 / sid 266 (AID: v135442.b41.s266, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[14]
Hedesunda AI:17a (1833-1843) Bild 261 / sid 255 (AID: v135441.b261.s255, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[15]
Hedesunda AI:18b (1843-1847) Bild 42 / sid 273 (AID: v135444.b42.s273, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[16]
Hedesunda C:5 (1822-1861) Bild 335 (AID: v135474.b335, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[17]
Gästriklands domsaga FII:35 (1847-1847) Bild 214 / sid 92 (AID: v154691.b214.s92, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[18]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 336 (AID: v135473.b336, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[19]
Hedesunda Släktbok 1997 sid 314
 
 
[20]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 312 (AID: v135473.b312, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[21]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 238 (AID: v135473.b238, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[22]
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.5, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1822 - 1861, 0-0, Bild 298 av 342, GID 1593.67.76400
 
 
[23]
Hedesunda C:5 (1822-1861) Bild 299 (AID: v135474.b299, NAD: SE/HLA/1010068)