VI:6 Brita Persdotter

Blev 71 år.

Antavla

Far:

 Per Andersson (1725 - 1777)

Mor:

 Elisabet (Lisbeta, Lisa) Andersdotter (1728 - 1785)

Född:

1768-01-14 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Per Anderssons dotter i Wästbyggeby, Brita. Vittnen/faddrar: Pär Pärsson i Lund, dess hustru Caren Andersdotter, drängen Pär Ersson i Bäck, pigan Caren Mattsdotter i Wästbyggeby."

Bosatt:

1768 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

1769 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

1770 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

1771 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

1772 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

1773 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

1774 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Bosatt:

1775 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Bosatt:

1795 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [10]

Bosatt:

1796 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [11]

Bosatt:

1797 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [12]

Bosatt:

1798 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [13]

Bosatt:

1799 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [14]

Bosatt:

1800 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [15]

Bosatt:

1801 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [16]

Bosatt:

1802 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [17]

Bosatt:

1803 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [18]

Bosatt:

1804 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [19]

Bosatt:

1805 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [20]

Bosatt:

1806 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [21]

Bosatt:

1807 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [22]

Bosatt:

1808 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [23]

Bosatt:

1809 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [24]

Bosatt:

1810 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [25]

Bosatt:

1811 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [26]

Bosatt:

från 1812 till 1815 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [27]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1816 till 1820 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [28]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1821 till 1825 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [29]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1826 till 1830 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [30]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1831 till 1835 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [31]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1836 till 1839 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [32]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Död:

1839-05-12 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [33]

"Bonden Lars Larssons hustru Brita Pehrsdotter. Ahlborga. Feber. 66 åhr, 3 mån, 29 dagar."
[Gävleborg] Valbo, F.2, Död,Begravning, 1827 - 1861, 0-0, Bild 31 av 103, GID 2215.69.79600

Bouppteckning:

1839-10-28 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [34]

År 1839 den 28 oktober blevo undertecknade anmodade av vederbörande att förrätta laga bouppteckning efter förre bonden Lars Larssons hustru Brita Persdotter i Ahlborga, på dess kvarlåtenskap enligt bouppteckningsinstrumentet av den 18 november 1836, sedan hon avlidit med döden den 9 maj 1839, varvid voro närvarande bemälte Lars Larsson, samt dess myndige son Lars Larsson, samt mågen Per Jönsson i nämnde by, gift med dottern Anna, då förrättningen företogs i följande ordning:
Sterbhusets befintliga egendom värderat i Banco föräldrarnes undantagna egendom inalles enligt förbemälte bouppteckning: 187:8:-
Kvinnsgångkläder:
2 silkeshalsdukar, 5 halvsidenshalsdukar, 10 bomullshalsdukar, 15 andra halsdukar, 2 ullhalsdukar, 13 kjortlar med tröjor, 11 förkläden, 17 lintyg, 1 par vantar, 1 par handskar, 1 par strumpor, 2 par skor, 2 par tofflor, 12 mössor, 9 stycken, 3 dukar, tillsammans......................40:-:-
Hälften av föräldrarnas begravningskost efter ovannämnde bouppteckning............................................................................34:40:-
Summa inventarium:.................................................................262:-:-
Fattigandelen á 1/8 procent 15 skilling 8 runstycken Banco
Att allt som vid dödtimman befanns är uppgivet och antecknat, vilket jag med edelig förpliktelse bekräfta kan, om så påfordras, datum som ovan
Lars Larsson i Ahlborga
Dess son Lars Larsson i Ahlborga
Mågen Pehr Jönsson i Ahlborga
Anna Larsdotter, hustru i Ahlborga
Riktigheten härav intyga Paul Hansson i Lund
Olof Jansson i Ahlborga
Wahlbo socken
Med denna förrättning förklarar vi oss fullkomligt nöjd, vilket vi med våra egenhändige underskrifter uti tillkallade mäns närvaro bestyrker, datum som ovan.


Äktenskap med VI:5 Lars Larsson (Senior) (1773 - 1861)

Vigsel:

1794-06-24 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [35]

"Unga bonden Lars Larsson i Ahlborga och bondedottren Brita Persdotter i Westbyggeby, vigde."

Barn:

 Lars Larsson (Junior) (1797 - 1866)
 Brita Larsdotter (1801 - 1829)
 Lisa Larsdotter (1805 - )
 Per Larsson (1805 - 1809)
 Anna Larsdotter (1811 - )


Noteringar

Anm.: Prästen har rört till åldrarna och födelsedatum i senare hfl.

Brita Persdotter är farfars farmors farmor till Bengt Peter.

Brita Persdotter är farfars farmors morfars syster till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1768
Bosatt 1768 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [2]
1768
Födelse 1768-01-14 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [1]
1769
Bosatt 1769 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [3]
1770
Bosatt 1770 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [4]
1771
Bosatt 1771 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [5]
1772
Bosatt 1772 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [6]
1773
Bosatt 1773 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [7]
1773
5 år
Brodern Erik Persson föds 1773-07-12 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [36]
1773
5 år
Maken VI:5 Lars Larsson (Senior) föds 1773-10-21 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [37]
1774
Bosatt 1774 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [8]
1775
Bosatt 1775 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [9]
1777
9 år
Fadern VII:11 Per Andersson dör 1777-07-17 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [38]
1785
17 år
Modern VII:12 Elisabet (Lisbeta, Lisa) Andersdotter dör 1785-06-25 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [39]
1794
26 år
Vigsel VI:5 Lars Larsson (Senior) 1794-06-24 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [35]
1795
Bosatt 1795 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [10]
1796
Bosatt 1796 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [11]
1797
Bosatt 1797 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [12]
1797
29 år
Sonen V:3 Lars Larsson (Junior) föds 1797-04-18 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [40]
1798
Bosatt 1798 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [13]
1799
Bosatt 1799 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [14]
1800
Bosatt 1800 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [15]
1801
Bosatt 1801 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [16]
1801
33 år
Dottern Brita Larsdotter föds 1801-03-14 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [27]
1802
Bosatt 1802 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [17]
1803
Bosatt 1803 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [18]
1804
Bosatt 1804 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [19]
1805
Bosatt 1805 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [20]
1805
37 år
Sonen Per Larsson föds 1805-08-16 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [41]
1805
37 år
Dottern Lisa Larsdotter föds 1805-08-16 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [41]
1806
Bosatt 1806 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [21]
1807
Bosatt 1807 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [22]
1808
Bosatt 1808 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [23]
1808
40 år
Brodern VI:7 Anders Persson dör 1808-03-26 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [42]
1809
Bosatt 1809 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [24]
1809
41 år
Sonen Per Larsson dör 1809-02-05 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [43]
1810
Bosatt 1810 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [25]
1811
Bosatt 1811 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [26]
1811
43 år
Dottern Anna Larsdotter föds 1811-03-06 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [44]
>1812
Bosatt från 1812 till 1815 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [27]
>1816
Bosatt från 1816 till 1820 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [28]
>1821
Bosatt från 1821 till 1825 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [29]
>1826
Bosatt från 1826 till 1830 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [30]
1829
61 år
Dottern Brita Larsdotter dör 1829-08-04 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [45]
>1831
Bosatt från 1831 till 1835 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [31]
>1836
Bosatt från 1836 till 1839 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [32]
1839
71 år
Död 1839-05-12 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [33]
1839
Bouppteckning 1839-10-28 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [34]

Källor

[1]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 98 / sid 186 (AID: v137145.b98.s186, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 67 / sid 118 (AID: v137084.b67.s118, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 80 / sid 144 (AID: v137084.b80.s144, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[4]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 93 / sid 170 (AID: v137084.b93.s170, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 105 / sid 194 (AID: v137084.b105.s194, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[6]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 116 / sid 216 (AID: v137084.b116.s216, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 127 / sid 238 (AID: v137084.b127.s238, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[8]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 138 / sid 260 (AID: v137084.b138.s260, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo AI:6b (1764-1775) Bild 152 / sid 288 (AID: v137084.b152.s288, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 114 / sid 188 (AID: v137086.b114.s188, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[11]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 131 / sid 220 (AID: v137086.b131.s220, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[12]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 147 / sid 252 (AID: v137086.b147.s252, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[13]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 166 / sid 290 (AID: v137086.b166.s290, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[14]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 184 / sid 326 (AID: v137086.b184.s326, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[15]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 203 / sid 364 (AID: v137086.b203.s364, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[16]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 221 / sid 398 (AID: v137086.b221.s398, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[17]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 240 / sid 436 (AID: v137086.b240.s436, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[18]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 256 / sid 468 (AID: v137086.b256.s468, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[19]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 272 / sid 498 (AID: v137086.b272.s498, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[20]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 288 / sid 530 (AID: v137086.b288.s530, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[21]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 23 / sid 25 (AID: v137087.b23.s25, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[22]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 37 / sid 53 (AID: v137087.b37.s53, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[23]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 55 / sid 89 (AID: v137087.b55.s89, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[24]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 70 / sid 119 (AID: v137087.b70.s119, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[25]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 87 / sid 153 (AID: v137087.b87.s153, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[26]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 107 / sid 193 (AID: v137087.b107.s193, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[27]
Valbo AI:10a (1812-1816) Bild 132 / sid 128 (AID: v137089.b132.s128, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[28]
Valbo AI:11a (1816-1820) Bild 127 / sid 121 (AID: v137091.b127.s121, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[29]
Valbo AI:12a (1821-1825) Bild 127 / sid 122 (AID: v137093.b127.s122, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[30]
Valbo AI:13a (1826-1830) Bild 127 / sid 123 (AID: v137095.b127.s123, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[31]
Valbo AI:14a (1831-1835) Bild 160 / sid 156 (AID: v137097.b160.s156, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[32]
Valbo AI:15a (1836-1840) Bild 171 / sid 162 (AID: v137099.b171.s162, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[33]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 28 / sid 48 (AID: v137166.b28.s48, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[34]
Gästriklands domsaga FII:27b (1839-1839) Bild 36 / sid 213 (AID: v154681.b36.s213, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[35]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 235 / sid 456 (AID: v137145.b235.s456, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[36]
SE/HLA/1010223 Valbo C:2 (1741-1801) Bild 115 / sid 220
 
 
[37]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 116 / sid 222 (AID: v137145.b116.s222, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[38]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 20 / sid 32 (AID: v137165.b20.s32, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[39]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 27 / sid 46 (AID: v137165.b27.s46, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[40]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 190 / sid 366 (AID: v137145.b190.s366, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[41]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 18 / sid 30 (AID: v137146.b18.s30, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[42]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 42 / sid 76 (AID: v137165.b42.s76, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[43]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 44 / sid 80 (AID: v137165.b44.s80, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[44]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 43 / sid 80 (AID: v137146.b43.s80, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[45]
Valbo AI:13a (1826-1830) Bild 137 / sid 133 (AID: v137095.b137.s133, NAD: SE/HLA/1010223)