VI:5 Lars Larsson (Senior)

Bonde. Blev 88 år.

1842. Skrivelse om arkeologiskt fynd gjort av Lars Larsson.

Antavla

Far:

 Lars Olofsson (1727 - 1791)

Mor:

 Brita Nilsdotter (1737 - 1791)

Född:

1773-10-21 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Lars Olofssons son i Alborga, Lars. Vittnen/faddrar: Erich Nilsson och hans hustru i Allmänninge, Jöns Jönssons son Pär i Alborga, Pär Pärs dotter Malin i Häcklinge."

Bosatt:

1774 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

1775 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

1776 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

1777 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

1778 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

1779 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

1789 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Bosatt:

1790 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Bosatt:

1791 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [10]

Bosatt:

1792 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [11]

Bosatt:

1793 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [12]

Bosatt:

1794 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [13]

Bosatt:

1795 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [14]

Bosatt:

1796 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [15]

Bosatt:

1797 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [16]

Bosatt:

1798 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [17]

Bosatt:

1799 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [18]

Bosatt:

1800 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [19]

Bosatt:

1801 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [20]

Bosatt:

1802 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [21]

Bosatt:

1803 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [22]

Bosatt:

1804 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [23]

Bosatt:

1805 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [24]

Bosatt:

1806 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [25]

Bosatt:

1807 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [26]

Bosatt:

1808 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [27]

Bosatt:

1809 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [28]

Bosatt:

1810 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [29]

Bosatt:

1811 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [30]

Bosatt:

från 1812 till 1815 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [31]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1816 till 1820 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [32]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1821 till 1825 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [33]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1826 till 1830 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [34]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1831 till 1835 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [35]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1836 till 1840 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [36]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bouppteckning:

1836-11-18 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [37]

År 1836 den 18 november blevo undertecknade anmodade av vederbörande att förrätta laga bouppteckning hos bonden Lars Larsson på cronoskattehemmanet No.1 i Ahlborga, Wahlbo socken, då bemälte Lars Larsson och dess hustru Brita Persdotter avsätter hemmans- och hushållsstyrelsen till sin son Lars Larsson och dess hustru Brita Andersdotter, och där jämte voro närvarande de övriga arvingarna, nämligen mågen Anders Jansson i Hästbo gift med dottren Lisa, samt mågen Per Jönsson i Ahlborga gift med dottren Anna, då förrättningen företogs i följande ordning:
Boets befintliga egendom värderat i Banco:
Silver:
1 bägare.................................................................................33:16:-
2 glas á 4 riksdaler..................................................................8:-:-
2 skedar á 3 1/3 riksdaler.......................................................6:32:-
Paij:
6 skedar á 16 skilling...............................................................2:-:-
Tenn:
1 fat.......................................................................................2:-:-
2 dito á 1 2/3 riksdaler...........................................................3:16:-
1 dito.....................................................................................1:8:-
1 dito.....................................................................................-:16:-
1 skål....................................................................................-:32:-
2 hamrat tallrikar á 24 skilling................................................1:-:-
6 tallrikar á 16 skilling............................................................2:-:-
1 stop....................................................................................1:16:-
2 ljusstakar á 32 skilling.........................................................1:16:-
2 dito á 24 skilling..................................................................1:-:-
Porslin:
3 dussin 4 stora vita tallrikar á 6 skilling................................5:-:-
1 dussin blårosiga dito..........................................................-:36:-
2 fat á 8 skilling....................................................................-:16:-
2 dito á 6 skilling...................................................................-:12:-
2 spilkummar á 8 skilling.......................................................-:16:-
1 spillkum.............................................................................-:12:-
1 mugg.................................................................................-:2:-
1 skål...................................................................................-:2:-
Koppar:
1 brännvinsmurpanna 27 koppar med bröst, hatt, pipor och kylfat 8:-:-
1 kopparflaska 2 1/4 koppar................................................1:32:-
1 dito 2 koppar......................................................................1:32:-
1 dito 1 1/4 koppar...............................................................1:32:-
1 kruka..................................................................................-:32:-
1 liten brännvinsflaska..........................................................-:24:-
3 skålar á 32 skilling.............................................................2:-:-
2 dito á 8 skilling...................................................................-:16:-
1 panna................................................................................-:16:-
1 kittel med fötter.................................................................3:-:-
1 dito utan dito.....................................................................2:-:-
1 skopa................................................................................1:-:-
1 dito....................................................................................-:40:-
1 fat.....................................................................................-:24:-
3 mullögor á 1 2/3 riksdaler.................................................5:-:-
Mässing:
1 kittel..................................................................................1:-:-
Bleck:
2 skålar á 8 skilling...............................................................-:16:-
1 stopmått............................................................................-:6:-
2 rivjärn á 6 skilling................................................................-:12:-
Järnsaker:
1 gammal gryta om 8 koppar.................................................-:16:-
1 dito om 4 koppar................................................................1:-:-
1 kokpanna om 2 koppar......................................................-:32:-
1 kastrull................................................................................-:24:-
1 pannring.............................................................................-:6:-
1 mindre kastrull....................................................................-:12:-
1 järnstör...............................................................................-:32:-
1 spett...................................................................................-:24:-
1 skyffel................................................................................-:8:-
2 grepar á 8 skilling...............................................................-:16:-
1 rotyxa.................................................................................-:4:-
1 tuvyxa................................................................................-:2:-
5 huggyxor á 16 skilling.........................................................1:32:-
Sommarkörredskap:
1 åkkärra..............................................................................20:-:-
1 arbetsvagn........................................................................23:16:-
1 par hjul med en sämre axel................................................3:16:-
1 par mindre hjul....................................................................-:24:-
2 spillningskärror á 1 1/3 riksdaler........................................2:32:-
1 dito....................................................................................-:32:-
Rad......................................................................................-:12:-
1 dito....................................................................................-:8:-
1 hållkärra.............................................................................1:-:-
1 gammal chaise med axel....................................................1:16:-
1 kärrskrinda.........................................................................-:32:-
2 vedkärror med hjul á 4 riksdaler.........................................8:-:-
1 dito med dito......................................................................5:16:-
Åkerkörredskap:
1 plog med bukok.................................................................3:16:-
1 dito utan dito......................................................................1:16:-
1 trästock..............................................................................1:-:-
1 årder...................................................................................1:16:-
1 dito......................................................................................-:40:-
1 åkerharv med parskaklar....................................................3:16:-
1 dito med enbetsskaklar.......................................................2:-:-
1 dito med dito........................................................................1:-:-
1 kloharv.................................................................................2:32:-
Vinterkörredskap:
2 par kälkar med kedjor á 4 riksdaler......................................8:-:-
1 par dito med dito..................................................................3:-:-
1 bakkälke..............................................................................-:32:-
1 par små kälkar.....................................................................1:32:-
3 långslädar á 3 1/3 riksdaler.................................................10:-:-
1 dito á 1 riksdaler 16 skilling, 1 dito á 1 riksdaler...................2:16:-
2 par skaklar á 1 riksdaler......................................................2:-:-
1 par dito................................................................................-:16:-
1 stor 18 tunnors kolstig.........................................................2:-:-
1 dito 12 tunnors dito.............................................................-:32:-
1 dito.....................................................................................-:24:-
3 vedskrindor á 1 riksdaler.....................................................3:-:-
1 dito......................................................................................-:16:-
1 större dito............................................................................-:24:-
2 bättre storskrindor...............................................................-:32:-
1 dito......................................................................................-:12:-
3 spillningsremm á 24 skilling.................................................1:24:-
1 åkskrinda............................................................................3:16:-
1 dito......................................................................................1:32:-
1 sele.....................................................................................1:16:-
1 dito á 1 riksdaler 16 skilling, 1 dito á 1 riksdaler...................2:16:-
1 dito sämre............................................................................-:32:-
1 par lok.................................................................................-:12:-
1 kyrksele...............................................................................1:16:-
1 mansridsadel med betsel......................................................5:-:-
1 kvinnsridsadel......................................................................-:32:-
Diverse:
1 stort dalskåp........................................................................4:-:-
1 skåp....................................................................................-:32:-
1 litet hängskåp.....................................................................-:24:-
4 fällbord á 2 riksdaler............................................................8:-:-
1 dito......................................................................................1:16:-
1 väggur med foder................................................................2:-:-
17 stycken stolar á 12 skilling................................................4:12:-
1 par vävstolar med rännträn, 4 kabbar med vev, samt värper och skedar....................................................................................4:-:-
1 slipsten med vev á 2 riksdaler, 1 dito utan...........................2:24:-
1 revhäll med vev...................................................................1:32:-
1 stantunna............................................................................1:16:-
1 drickstunna..........................................................................1:16:-
1 dito om 1 ½ så.....................................................................-:32:-
1 kar med järnband.................................................................1:-:-
1 bökså...................................................................................-:32:-
1 större flaska..........................................................................-:24:-
2 flaskor á 24 skilling...............................................................1:-:-
1 mindre dito............................................................................-:8:-
3 byttor á 16 skilling.................................................................1:-:-
2 dito á 8 skilling......................................................................-:16:-
1 kagge...................................................................................-:8:-
1 kärna....................................................................................-:12:-
1 ämbar....................................................................................-:10:-
1 kar.........................................................................................-:32:-
1 balja.......................................................................................-:32:-
1 ankare...................................................................................1:-:-
2 såar á 16 skilling....................................................................-:32:-
1 ämbar med järnband..............................................................-:12:-
4 lagårdsämbar á 4 skilling.......................................................-:16:-
9 stora liar á 8 skilling...............................................................1:24:-
1 mansax..................................................................................-:12:-
1 ullsax.....................................................................................-:12:-
1 betsman................................................................................-:12:-
1 mortel med stöt......................................................................1:32:-
1 strykjärn med lod...................................................................1:-:-
1 dito mindre.............................................................................-:16:-
2 skällor á 16 skilling.................................................................-:32:-
5 stopflaskor á 24 skilling..........................................................2:24:-
6 fotglas á 8 skilling...................................................................1:-:-
2 dito mindre á 8 skilling.............................................................-:16:-
1 dito.........................................................................................-:4:-
2 ölglas á 8 skilling.....................................................................-:16:-
3 speglar á 2 riksdaler................................................................6:-:-
7 drickskannor á 12 skilling........................................................1:36:-
1 stop.........................................................................................-:6:-
1 bibel........................................................................................2:-:-
2 sikt á 4 skilling.........................................................................-:8:-
1 fäll..........................................................................................-:8:-
1 dito.........................................................................................-:2:-
1 baktråg...................................................................................-:24:-
2 dito á 16 skilling......................................................................-:32:-
1 handkvarn..............................................................................-:24:-
1 lår............................................................................................2:-:-
1 dito..........................................................................................1:-:-
1 locktunna................................................................................-:12:-
3 stantunnor á 6 skilling..............................................................-:18:-
5 stycken mindre dito á 4 skilling.................................................-:20:-
2 kärnor á 4 skilling.....................................................................-:8:-
1 brödmått..................................................................................-:12:-
1 skälla.......................................................................................-:4:-
1 fäll............................................................................................-:4:-
1 fjärding och kappe mått...........................................................-:8:-
1 kar...........................................................................................-:12:-
1 potatiskvarn.............................................................................-:24:-
1 soffa.........................................................................................3:-:-
1 bord..........................................................................................-:16:-
1 skottsäng..................................................................................-:32:-
Sängkläder:
Sängen No.1 Kammaren:
1 fäll, 1 rya, 2 kuddar, 2 lakan, 1 bolster, 1 madrass, tillsammans..10:-:-
Sängen No.2 i dito:
1 fäll, 1 cartunstäcke, 2 kuddar, 2 lakan, 1 bolster, tillsammans....12:-:-
3 bättre kuddar á 1 1/3 riksdaler...................................................4:-:-
3 dito sämre á 1 riksdaler...............................................................3:-:-
1 madrass....................................................................................1:-:-
1 fäll............................................................................................2:-:-
1 dito..........................................................................................1:16:-
2 täcken á 1 riksdaler.................................................................2:-:-
2 underbreor á 16 skilling...........................................................-:32:-
2 lakan á 32 skilling...................................................................1:16:-
2 kuddar á 32 skilling.................................................................1:16:-
1 dito..........................................................................................-:16:-
2 hårtäcken á 32 skilling...........................................................1:16:-
2 lakan á 24 skilling...................................................................1:-:-
2 slärftäcken á 16 skilling..........................................................-:32:-
2 långsättäcken á 1 riksdaler...................................................2:-:-
1 dito.........................................................................................-:32:-
1 bordtäcke..............................................................................1:16:-
1 sängtäcke.............................................................................-:32:-
1 rya.........................................................................................1:-:-
1 kudde...................................................................................-:32:-
1 dito.......................................................................................-:16:-
1 lakan.....................................................................................-:16:-
1 slärftäcke..............................................................................-:16:-
Sågredskapen.........................................................................2:-:-
1 kolgrep och krok..................................................................-:32:-
Kreatur:
1 stokreatur om 9 år.................................................................33:16:-
6 kor á 12 riksdaler...................................................................72:-:-
2 kvigor á 10 riksdaler..............................................................20:-:-
2 yngre dito á 6 riksdaler..........................................................12:-:-
1 kalv.......................................................................................3:-:-
6 getter á 2 riksdaler................................................................12:-:-
3 yngre dito á 1 1/3 riksdaler...................................................4:-:-
1 bock.....................................................................................1:16:-
6 får á 2 riksdaler.....................................................................12:-:-
4 yngre dito á 1 1/3 riksdaler...................................................5:16:-
1 svin.......................................................................................12:-:-
1 yngre dito..............................................................................10:-:-
Spannmål:
7 tunnor råg á 8 riksdaler.........................................................56:-:-
2 tunnor korn á 5 1/3 riksdaler................................................10:32:-
3/8 tunnor blandsäd................................................................1:24:-
3/8 tunnor ärter........................................................................3:-:-
12 tunnor potatis á 2 2/3 riksdaler...........................................32:-:-
Hemmanets fastighet om 3 ½ öresland...............................1050:-:-
Såsom föräldrarnes område tills vidare
Summa inventarium Banco..................................................1721:18:-

Fattigandelen á 1/8 procent.................................................2:17:3

Husets skuld...........................................................................80:-:-
Årets utskulder........................................................................54:-:-
Till sonen Lars Larsson.........................................................16:32:-
Summa skuld:.......................................................................152:39:3

Emot dessa utskulder avsättes följande egendom, nämligen:
Brännvinsredskapen................................................................8:-:-
De sommarkörredskapen som icke föräldrarna undantagit och består av..........................................................................................41:44:-
Åkerkörredskapen..................................................................16:40:-
Vinterkörredskapen som icke föräldrarna undantagit...............38:32:-
Sågredskapen.........................................................................2:-:-
1 kolgrep och krok..................................................................-:32:-
2 slipstenar..............................................................................2:24:-
1 revhäll..................................................................................1:32:-
1 stantunna.............................................................................1:16:-
1 drickstunna..........................................................................1:16:-
1 dito om 1 ½ så.....................................................................-:32:-
1 kar med järnband.................................................................1:-:-
1 bökså...................................................................................-:32:-
1 större flaska.........................................................................-:24:-
2 flaskor á 24 skilling...............................................................1:-:-
1 mindre dito............................................................................-:8:-
3 byttor á 16 skilling.................................................................1:-:-
2 dito á 8 skilling......................................................................-:16:-
1 kagge...................................................................................-:8:-
1 kärna....................................................................................-:12:-
1 ämbar....................................................................................-:10:-
1 kar........................................................................................-:32:-
1 balja......................................................................................-:32:-
1 ankare..................................................................................1:-:-
2 såar á 16 skilling...................................................................-:32:-
1 ämbar med järnband............................................................-:12:-
4 lagårdsämbar á 4 skilling.....................................................-:16:-
9 stora liar á 8 skilling.............................................................1:24:-
1 mansax................................................................................-:12:-
1 ullsax...................................................................................-:12:-
1 betsman..............................................................................-:12:-
1 mortel med stöt...................................................................1:32:-
1 strykjärn med lod.................................................................1:-:-
1 dito mindre...........................................................................-:16:-
2 skällor.................................................................................-:32:-
1 stop.....................................................................................-:6:-
2 sikt......................................................................................-:8:-
1 fäll.......................................................................................-:8:-
1 dito......................................................................................-:2:-
1 baktråg...............................................................................-:24:-
2 dito.....................................................................................-:32:-
1 handkvarn..........................................................................-:24:-
1 lår.......................................................................................2:-:-
1 dito.....................................................................................1:-:-
1 locktunna...........................................................................-:12:-
3 stanntunnor........................................................................-:18:-
5 mindre................................................................................-:20:-
2 kärnor................................................................................-:8:-
1 brödmått............................................................................-:12:-
1 skälla.................................................................................-:4:-
1 fäll.....................................................................................-:4:-
1 fjärding och kappe mått......................................................-:8:-
1 kar......................................................................................-:12:-
1 potatiskvarn........................................................................-:24:-
1 skåp....................................................................................-:32:-
3 fällbord á 2 riksdaler............................................................6:-:-
1 dito.....................................................................................1:16:-
15 stolar á 12 skilling.............................................................3:36:-
6 drickskannor á 12 skilling...................................................1:24:-
6 fotglas á 8 skilling...............................................................1:-:-
1 mindre glas.........................................................................-:4:-
Summa emot utskulderna:...................................................152:20:-

Föräldrarnas undantagna egendom:
1 silverbägare......................................................................33:16:-
2 silverglas...........................................................................8:-:-
2 skedar...............................................................................6:32:-
1 tennfat...............................................................................1:32:-
1 stop...................................................................................1:16:-
6 stora vita porslinstallrikar á 6 skilling...................................-:36:-
1 kopparkruka......................................................................-:32:-
1 kopparflaska á 1 1/4 koppar.............................................1:32:-
1 dito panna..........................................................................-:16:-
1 dito fat................................................................................-:24:-
1 kittel...................................................................................2:-:-
1 panna om 2 koppar............................................................-:32:-
1 åkkärra..............................................................................20:-:-
1 vedkärra med hjul..............................................................5:16:-
1 par kälkar med kedja.........................................................4:-:-
1 långsläde...........................................................................3:16:-
1 vedskrinda.........................................................................1:-:-
1 par skaklar.........................................................................1:-:-
1 åkskrinda...........................................................................3:16:-
1 sele....................................................................................1:16:-
1 kyrksele..............................................................................1:16:-
1 dalskåp..............................................................................4:-:-
1 litet hängskåp.....................................................................-:24:-
1 fällbord................................................................................2:-:-
1 väggur med foder................................................................2:-:-
2 stolar á 12 skilling................................................................-:24:-
forts. följer

Bouppteckning:

1836-11-19 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [37]

forts.
Vävredskapen..........................................................................4:-:-
2 stopflaskor.............................................................................1:-:-
1 ljusstake.................................................................................-:32:-
1 drickskanna............................................................................-:12:-
1 bibel.......................................................................................2:-:-
Sängarna No.1 och No.2 i Kammaren....................................22:-:-
1 stokreatur.............................................................................33:16:-
2 getter....................................................................................4:-:-
1 får.........................................................................................2:-:-
Årlig fördel:
1 tunna råg..............................................................................8:-:-
1 tunna potatis........................................................................2:32:-
Och även fås 1 kappe linfrö på gott och tjänligt land, samt till avsalu 5 famnar grovved om året, samt årligt arende för ett tunnland vretjord
Föräldrarnas begravningskost:
1 ko i likstol............................................................................12:-:-
2 getter...................................................................................4:-:-
2 får........................................................................................4:-:-
2 kvigor á 10 riksdaler............................................................20:-:-
1 svin 1 1/4 år........................................................................10:-:-
1 tunna råg............................................................................8:-:-
2 tunnor korn.........................................................................10:32:-
1 fjärding ärter........................................................................1:-:-
Sonens bröllopskost, 1 ko......................................................12:-:-
Summa:.................................................................................421:12:-

Då denna summa avdrages av inventariesumman, bliver behållningen av den lösa egendomen 250 riksdaler 6 skilling Banco, vilket fördelades emellan dess arvingar genom lott, då var bekom som följer:
Lotten No.1 Dottren Annas andel:
2 pajskedar...........................................................................-:32:-
1 tennfat...............................................................................1:8:-
1 dito.....................................................................................-:16:-
2 hamrat tallrikar...................................................................1:-:-
1 ljusstake.............................................................................-:24:-
1 dussin vita porslinstallrikar.................................................1:24:-
4 blårosiga dito.....................................................................-:12:-
1 fat......................................................................................-:8:-
1 spillkum..............................................................................-:8:-
1 skål....................................................................................-:32:-
1 kopparflaska om 2 koppar..................................................1:32:-
1 skål.....................................................................................-:2:-
1 kopparskopa......................................................................-:40:-
1 mullöga...............................................................................1:32:-
1 mässingskittel.....................................................................1:-:-
1 bleckskål.............................................................................-:8:-
1 rivjärn...................................................................................-:6:-
1 gryta om 8 koppar................................................................-:16:-
1 pannring...............................................................................-:6:-
1 mindre kastrull......................................................................-:12:-
1 spett.....................................................................................-:24:-
1 grep......................................................................................-:8:-
2 huggyxor...............................................................................-:32:-
1 bättre kudde.........................................................................1:16:-
1 dito........................................................................................1:-:-
1 madrass.................................................................................1:-:-
1 täcke.....................................................................................1:-:-
1 lakan......................................................................................-:32:-
1 kudde.....................................................................................-:16:-
1 hårtäcke................................................................................-:32:-
1 lakan......................................................................................-:24:-
1 slarftäcke...............................................................................-:16:-
1 långsåttäcke..........................................................................1:-:-
1 rya..........................................................................................1:-:-
1 kudde.....................................................................................-:16:-
1 bord........................................................................................-:16:-
1 spegel.....................................................................................2:-:-
1 stopflaska...............................................................................-:24:-
1 ölglas......................................................................................-:8:-
1 ko...........................................................................................12:-:-
1 yngre kviga.............................................................................6:-:-
1 kalv.........................................................................................3:-:-
2 yngre getter.............................................................................2:32:-
1 bock.......................................................................................1:16:-
1 får...........................................................................................2:-:-
1 yngre får.................................................................................1:16:-
1/3 i ett svin..............................................................................4:-:-
1 tunna 22 kappar råg..............................................................13:24:-
1 fjärding blandsäd....................................................................-:24:-
3 kappar ärter............................................................................-:36:-
3 tunnor 21 1/3 kappar potatis..................................................10:32:-
Summa:.....................................................................................83:42:-

Lotten No.2 Dottren Lisas andel:
2 pajskedar..............................................................................-:32:-
1 tennfat..................................................................................1:32:-
1 tennskål................................................................................-:32:-
3 tenntallrikar...........................................................................1:-:-
1 ljusstake.................................................................................-:32:-
10 vita porslinstallrikar..............................................................1:12:-
4 blårosiga dito.........................................................................-:12:-
2 fat.........................................................................................-:12:-
1 spillkum.................................................................................-:12:-
1 mugg....................................................................................-:2:-
1 kopparflaska 2 1/4 koppar...................................................1:32:-
1 skål.......................................................................................-:32:-
1 mullöga.................................................................................1:32:-
1 bleckskål..............................................................................-:8:-
1 gryta om 4 koppar.................................................................1:-:-
1 kastrull..................................................................................-:24:-
1 järnstör..................................................................................-:32:-
1 grep......................................................................................-:8:-
1 rotyxa....................................................................................-:4:-
1 huggyxa................................................................................-:16:-
1 bättre kudde..........................................................................1:16:-
1 dito.........................................................................................1:-:-
1 fäll..........................................................................................1:16:-
1 täcke......................................................................................1:-:-
1 lakan......................................................................................-:32:-
1 kudde....................................................................................-:32:-
1 lakan.....................................................................................-:24:-
1 slarftäcke..............................................................................-:16:-
1 långsåttäcke.........................................................................-:32:-
1 sängtäcke.............................................................................-:32:-
1 kudde....................................................................................-:32:-
1 lakan......................................................................................-:16:-
1 skottsäng...............................................................................-:32:-
1 spegel....................................................................................2:-:-
1 stopflaska...............................................................................-:24:-
1 brännvinsglas.........................................................................-:8:-
2 kor..........................................................................................24:-:-
1 yngre get................................................................................1:16:-
1 får...........................................................................................2:-:-
1 yngre får..................................................................................2:-:-
1/3 i ett svin..............................................................................4:-:-
1 tunna 21 kappe råg................................................................13:12:-
1 fjärding blandsäd....................................................................-:24:-
3 kappor ärter...........................................................................-:36:-
3 tunnor 21 1/3 kappor potatis................................................10:32:-
Summa:....................................................................................83:46:-

Lotten No.3 Sonen Lars andel:
2 pajskedar..............................................................................-:32:-
1 stort tennfat..........................................................................2:-:-
3 tenntallrikar...........................................................................1:-:-
1 ljusstake................................................................................-:24:-
1 lupinvita porslinstallrikar........................................................1:24:-
4 blårosiga dito........................................................................-:12:-
1 fat.........................................................................................-:8:-
1 spillkum.................................................................................-:8:-
1 liten brännvinsflaska.............................................................-:24:-
1 skål.......................................................................................-:32:-
2 dito.......................................................................................-:16:-
1 kittel med fötter....................................................................3:-:-
1 mullöga................................................................................1:32:-
1 stopmått...............................................................................-:6:-
1 rivjärn...................................................................................-:6:-
1 skyffel..................................................................................-:8:-
1 tuvyxa..................................................................................-:2:-
2 huggyxor..............................................................................-:32:-
1 bättre kudde........................................................................1:16:-
1 dito......................................................................................1:-:-
1 fäll........................................................................................2:-:-
2 underbreor............................................................................-:32:-
1 kudde...................................................................................-:32:-
1 hårtäcke...............................................................................-:32:-
1 långsåttäcke.........................................................................1:-:-
1 bordtäcke..............................................................................1:16:-
1 slarftäcke..............................................................................-:16:-
1 soffa......................................................................................3:-:-
1 spegel....................................................................................2:-:-
1 stopflaska...............................................................................-:24:-
1 brännvinsglas.........................................................................-:8:-
1 ölglas......................................................................................-:8:-
1 ko..........................................................................................12:-:-
1 yngre kviga............................................................................6:-:-
2 getter......................................................................................4:-:-
1 får...........................................................................................2:-:-
2 yngre får..................................................................................2:32:-
1/3 i ett svin..............................................................................4:-:-
1 tunna 21 kappe råg................................................................13:12:-
1 fjärding blandsäd....................................................................-:24:-
2 kappor ärter............................................................................-:24:-
3 tunnor 21 1/3 kappor potatis.................................................10:32:-
Summa:.....................................................................................83:46:-

Summa delning:......................................................................251:38:-

Föräldrarne förbehåller att de måtte försvarligen bliva klädd, född och vårdad, och såsom goda föräldrar ansedd att intet klander därå å någondera sidan höras må.

Med denna förrättning förklarar vi oss å ömse sidor nöjda, vilket vi med våra egenhändige underskrifter uti tillkallade vittnens närvaro styrker, som skedde i Ahlborga, datum utsupra.
Lars Larsson, hustru Brita Persdotter, föräldrar
Sonen Lars Larsson
Mågen Anders Jansson i Hästbo
Mågen Per Jönsson i Ahlborga

Riktigheten härav intyga Paul Lund
Per Olsson i Wästbyggeby, häradsdomare, Wahlbo socken

Bosatt:

från 1841 till 1844 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [38]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Omnämnande:

1842 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [39]

Arkeologiskt fynd av 58 st ämnesjärn av spadform i åkern.
"Inkom den 3 juli 1842. Stormäktige allenådigeste Konung. Kungl. Maj. vill häröver hava inhämtat underdånigt utlåtande av dess vitterhets Historie- och antikvitetsakademi, Stockholm som ovan.
På nådigste befallning: S. Grubbe.

Bonden Lars Larsson, ägare till hemmanet No.1 i Alborga, Wahlbo socken av detta län, har vid grävning uti dess till nämnda hemman hörande åker på ungefärligen en alns djup funnit 58 st tillsammans liggande järn, som syns hava i forntiden begagnats såsom vapen, vilka alla av lika storlek och utseende han med anledning av Kongl. förordningen den 17 april 1828 ansett sig böra till Kungl. Maj:t och kronan hembjuda, i vilket ändamål han också härstädes anmälde att han nämnda fynd anträffade.
Ehuru dessa järn icke synas i något avseende hava större värde har likväl Landshövdingämbetet ansett sig böra, till underdånig åtlydnad av 6 § i ovannämnde nådiga förordning att av desamma till eders Kongl. Maj:ts underdånighet härjämte överlämna. Landshövdingämbetet har förständigat Lars Larsson att dessige järnen icke flytta eller förskingra förr beslutat blivit om de komma att för Kongl. Maj:t och kronans räkning inlösas. Med djupaste vördnad, trohet och nit framhärdar
Stormäktigste allernådigste konung, Eders Kongl. Maj:t.
Gefle Landskansli den 20 juli 1842 Kongl: Majt underdånigste
Eclesiatigae Departementet
Underdånigste troskyldigste tjänare och undersåte - på Landshövdingsämbetets vägnar:
J. Strandberg, Olof af ?"

"Inv. 1006 1842.
Gestrikland, Wahlbo sn, Alborga.
Sex instrument av järn, tum långa, med ett skafthål i smalare ändan, bildat genom ena kantens uppvikning, andra ändan något bredare tvärt avhuggen.
Femtiåtta sådana järninstrument låga tillsammans och hittades vid grävning i en åker av Bonden Lars Larsson. Urvalet inlöstes med 2 Riksdaler Banco. Lagbok den 17 aug. § 153. 1006. Ligga bland järnsakerna."

Se bifogade bilder.

Bosatt:

1845 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [40]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1846 till 1850 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [41]

"Änkling." Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

från 1851 till 1861 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [42]

"Änkling, sjuk" Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Bosatt:

1861 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [43]

Anm.: Felaktigt födelsedatum.

Död:

1861-12-23 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [44]

"F.d. bonden Lars Larsson. Ahlborga. Ålderdom. 90 år 1 mån 24 dagar."
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, .65, Födde,Vigsel,Död, 1861 - 1861, 0-0, Bild 369 av 438, GID 100021.18.59700
Ålderdom

Bouppteckning:

1865-06-16 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [45]

"År 1865 den 16 juni förrättades bouppteckning efter Bonden Lars Larsson på kronoskattehemmanet No.1 Ahlborga, Wahlbo socken, vilken i december månad 1862 (Anm.: Ska vara 1861) avlidit och såsom arvingar efterlämnat Sonen Lars Larsson och Dottren Anna Larsdotter, gift med Bonden Per Jönsson härstädes, vilka härvid personligen tillstädesvoro, och uppgavs boet av Per Jönsson sålunda:

Fastighet:
Enligt Hille och Wahlbo häradsrätts fastebrev av d. 6 november 1792 var den avlidne ägare till kronoskattehemmanet No.1 i Ahlborga, om 3 ½ öresland, därav på grund av arvsförening den 16 december 1843, intagen i Häradsrättens dombok för den 18 i samma månad § 191, Sonen Lars Larsson förklarats ägare till 2 ½ öresland, samt Dottren Anna Larsdotter och hennes man, Per Jönsson, till 1 öresland
.........................................................................................10500:-

Silver:
1 bägare................................................................................25:-
2 matskedar...........................................................................8:-
1 fottumlare............................................................................3:-
1 par knäspännen.................................................................-:50

Koppar:
1 kruka...................................................................................1:-
1 kittel, gammal......................................................................-:50
1 flaska...................................................................................1:50
1 mullöga.................................................................................1:-
2 pannor.................................................................................1:50

Tenn:
1 fat.........................................................................................1:-
2 tallrikar.................................................................................-:50

Sängkläder:
1 bolster..................................................................................5:-
4 kuddar.................................................................................4:-
2 fällar.....................................................................................8:-
1 täcke...................................................................................1:-
2 lakan...................................................................................1:50

Gångkläder:
6 st skjortor.............................................................................6:-
1 hatt......................................................................................1:-
2 par strumpor.........................................................................2:-
2 västar...................................................................................1:-
1 pälströja................................................................................1:-
1 långtröja...............................................................................1:-
4 rockar..................................................................................8:-
2 par knäbyxor.......................................................................1:-
1 par stövlar...........................................................................-:75

Diverse:
1 åkkärra, gammal.................................................................3:-
1 vedkärra med hjul...............................................................5:-
1 par kälkar med kedjor.........................................................3:-
1 långsläde............................................................................5:-
1 vedskrinda.........................................................................1:-
1 par skaklar.........................................................................1:-
1 åkskrinda............................................................................1:-
2 selar....................................................................................2:-
1 skåp...................................................................................3:-
1 litet hängskåp....................................................................-:25
1 väggur med foder..............................................................2:-
Vävredskap..........................................................................4:-
2 stopsflaskor........................................................................-:50
1 drickskanna.......................................................................-:25
1 bibel...................................................................................2:-
Summa tillgång Riksdaler:.................................................10619:75

Utgår bouppteckningsarvode................................................10:-
Behållning Riksmynt Riksdaler:.........................................10609:75

Att detta bo är riktigt uppgivet, intygas under edlig förbindelse - Ahlborga, som ovan:
Pehr Jönsson, Lars Larsson

Sålunda efter uppgift noga antecknat och värderat, intyga som ovan:
Farla? Tingwall, ? länsman
Westersund"


Äktenskap med VI:6 Brita Persdotter (1768 - 1839)

Vigsel:

1794-06-24 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [46]

"Unga bonden Lars Larsson i Ahlborga och bondedottren Brita Persdotter i Westbyggeby, vigde."

Barn:

 Lars Larsson (Junior) (1797 - 1866)
 Brita Larsdotter (1801 - 1829)
 Lisa Larsdotter (1805 - )
 Per Larsson (1805 - 1809)
 Anna Larsdotter (1811 - )


Noteringar

Anm.: Prästen har rört till åldrarna och födelsedatum i senare hfl.

Lars Larsson (Senior) är farfars farmors farfar till Bengt Peter.

Lars Larsson (Senior) är farfars farfars farmors mosters son till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1773
Födelse 1773-10-21 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [1]
1774
Bosatt 1774 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [2]
1775
Bosatt 1775 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [3]
1776
Bosatt 1776 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [4]
1777
Bosatt 1777 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [5]
1778
Bosatt 1778 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [6]
1779
Bosatt 1779 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [7]
1789
Bosatt 1789 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [8]
1790
Bosatt 1790 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [9]
1791
Bosatt 1791 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [10]
1791
18 år
Modern VII:10 Brita Nilsdotter dör 1791-12-08 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [47]
1791
18 år
Fadern VII:9 Lars Olofsson dör 1791-12-26 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [47]
1791
18 år
Brodern Olof Larsson dör 1791-12-29 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [48]
1792
Bosatt 1792 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [11]
1793
Bosatt 1793 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [12]
1794
Bosatt 1794 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [13]
1794
20 år
Vigsel VI:6 Brita Persdotter 1794-06-24 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [46]
1795
Bosatt 1795 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [14]
1796
Bosatt 1796 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [15]
1797
Bosatt 1797 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [16]
1797
23 år
Sonen V:3 Lars Larsson (Junior) föds 1797-04-18 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [49]
1798
Bosatt 1798 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [17]
1799
Bosatt 1799 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [18]
1800
Bosatt 1800 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [19]
1801
Bosatt 1801 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [20]
1801
27 år
Dottern Brita Larsdotter föds 1801-03-14 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [31]
1802
Bosatt 1802 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [21]
1803
Bosatt 1803 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [22]
1804
Bosatt 1804 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [23]
1805
Bosatt 1805 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [24]
1805
31 år
Sonen Per Larsson föds 1805-08-16 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [50]
1805
31 år
Dottern Lisa Larsdotter föds 1805-08-16 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [50]
1806
Bosatt 1806 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [25]
1807
Bosatt 1807 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [26]
1808
Bosatt 1808 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [27]
1809
Bosatt 1809 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [28]
1809
35 år
Sonen Per Larsson dör 1809-02-05 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [51]
1810
Bosatt 1810 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [29]
1811
Bosatt 1811 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [30]
1811
37 år
Dottern Anna Larsdotter föds 1811-03-06 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [52]
>1812
Bosatt från 1812 till 1815 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [31]
>1816
Bosatt från 1816 till 1820 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [32]
>1821
Bosatt från 1821 till 1825 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [33]
>1826
Bosatt från 1826 till 1830 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [34]
1829
55 år
Dottern Brita Larsdotter dör 1829-08-04 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [53]
>1831
Bosatt från 1831 till 1835 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [35]
>1836
Bosatt från 1836 till 1840 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [36]
1836
63 år
Bouppteckning 1836-11-18 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [37]
1836
63 år
Bouppteckning 1836-11-19 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [37]
1839
65 år
Makan VI:6 Brita Persdotter dör 1839-05-12 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [54]
>1841
Bosatt från 1841 till 1844 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [38]
1842
Omnämnande 1842 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [39]
1845
Bosatt 1845 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [40]
>1846
Bosatt från 1846 till 1850 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [41]
>1851
Bosatt från 1851 till 1861 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [42]
1861
Bosatt 1861 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [43]
1861
88 år
Död 1861-12-23 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [44]
1865
Bouppteckning 1865-06-16 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [45]

Bilder

1842

1842

Arkeologiskt fynd 1842.

Arkeologiskt fynd 1842.


Källor

[1]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 116 / sid 222 (AID: v137145.b116.s222, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:6a (1764-1775) Bild 143 / sid 259 (AID: v137083.b143.s259, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Valbo AI:6a (1764-1775) Bild 157 / sid 287 (AID: v137083.b157.s287, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[4]
Valbo AI:7 (1776-1788) Bild 21 / sid 15 (AID: v137085.b21.s15, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Valbo AI:7 (1776-1788) Bild 35 / sid 43 (AID: v137085.b35.s43, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[6]
Valbo AI:7 (1776-1788) Bild 49 / sid 71 (AID: v137085.b49.s71, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Valbo AI:7 (1776-1788) Bild 62 / sid 97 (AID: v137085.b62.s97, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[8]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 32 / sid 24 (AID: v137086.b32.s24, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 46 / sid 52 (AID: v137086.b46.s52, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 60 / sid 80 (AID: v137086.b60.s80, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[11]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 71 / sid 102 (AID: v137086.b71.s102, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[12]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 82 / sid 124 (AID: v137086.b82.s124, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[13]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 98 / sid 156 (AID: v137086.b98.s156, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[14]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 114 / sid 188 (AID: v137086.b114.s188, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[15]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 131 / sid 220 (AID: v137086.b131.s220, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[16]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 147 / sid 252 (AID: v137086.b147.s252, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[17]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 166 / sid 290 (AID: v137086.b166.s290, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[18]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 184 / sid 326 (AID: v137086.b184.s326, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[19]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 203 / sid 364 (AID: v137086.b203.s364, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[20]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 221 / sid 398 (AID: v137086.b221.s398, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[21]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 240 / sid 436 (AID: v137086.b240.s436, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[22]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 256 / sid 468 (AID: v137086.b256.s468, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[23]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 272 / sid 498 (AID: v137086.b272.s498, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[24]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 288 / sid 530 (AID: v137086.b288.s530, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[25]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 23 / sid 25 (AID: v137087.b23.s25, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[26]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 37 / sid 53 (AID: v137087.b37.s53, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[27]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 55 / sid 89 (AID: v137087.b55.s89, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[28]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 70 / sid 119 (AID: v137087.b70.s119, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[29]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 87 / sid 153 (AID: v137087.b87.s153, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[30]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 107 / sid 193 (AID: v137087.b107.s193, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[31]
Valbo AI:10a (1812-1816) Bild 132 / sid 128 (AID: v137089.b132.s128, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[32]
Valbo AI:11a (1816-1820) Bild 127 / sid 121 (AID: v137091.b127.s121, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[33]
Valbo AI:12a (1821-1825) Bild 127 / sid 122 (AID: v137093.b127.s122, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[34]
Valbo AI:13a (1826-1830) Bild 127 / sid 123 (AID: v137095.b127.s123, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[35]
Valbo AI:14a (1831-1835) Bild 160 / sid 156 (AID: v137097.b160.s156, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[36]
Valbo AI:15a (1836-1840) Bild 171 / sid 162 (AID: v137099.b171.s162, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[37]
Gästriklands domsaga FII:26 (1837-1838) Bild 410 / sid 181 (AID: v154679.b410.s181, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[38]
Valbo AI:16a (1841-1845) Bild 174 / sid 167 (AID: v137102.b174.s167, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[39]
Historiska museet
 
 
[40]
Valbo AI:16a (1841-1845) Bild 216 / sid 209 (AID: v137102.b216.s209, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[41]
Valbo AI:17a (1846-1850) Bild 176 / sid 165 (AID: v137104.b176.s165, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[42]
Valbo AI:18a (1851-1861) Bild 213 / sid 205 (AID: v137106.b213.s205, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[43]
Valbo AI:19a (1862-1870) Bild 267 / sid 230 (AID: v137108.b267.s230, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[44]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 107 / sid 206 (AID: v137166.b107.s206, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[45]
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:4 (1865-1865) Bild 35 / sid 18 (AID: v152066.b35.s18, NAD: SE/HLA/1040021)
 
 
[46]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 235 / sid 456 (AID: v137145.b235.s456, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[47]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 33 / sid 58 (AID: v137165.b33.s58, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[48]
SE/HLA/1010223 Valbo F:1 (1753-1826) Bild 33 / sid 58
 
 
[49]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 190 / sid 366 (AID: v137145.b190.s366, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[50]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 18 / sid 30 (AID: v137146.b18.s30, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[51]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 44 / sid 80 (AID: v137165.b44.s80, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[52]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 43 / sid 80 (AID: v137146.b43.s80, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[53]
Valbo AI:13a (1826-1830) Bild 137 / sid 133 (AID: v137095.b137.s133, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[54]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 28 / sid 48 (AID: v137166.b28.s48, NAD: SE/HLA/1010223)