V:3 Lars Larsson (Junior)

Bonde. Blev 69 år.

Antavla

Far:

 Lars Larsson (Senior) (1773 - 1861)

Mor:

 Brita Persdotter (1768 - 1839)

Född:

1797-04-18 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [1]

"Lars Larssons son i Ahlborga, Lars. Vittnen: Jan Larsson och dess hustru Kerstin Persdotter i Lund, skräddaren Per Persson och dess hustru Brita Persdotter i Alborga."
[Gävleborg] Valbo, C.2, Födde,Dop, 1741 - 1801, 0-0, Bild 198 av 252, GID 2215.17.96200

Bosatt:

1798 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

1799 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [3]

Bosatt:

1800 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [4]

Bosatt:

1801 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [5]

Bosatt:

1802 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

1803 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [7]

Bosatt:

1804 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [8]

Bosatt:

1805 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [9]

Bosatt:

1806 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [10]

Bosatt:

1807 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [11]

Bosatt:

1808 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [12]

Bosatt:

1809 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [13]

Bosatt:

1810 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [14]

Bosatt:

1811 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [15]

Bosatt:

från 1812 till 1815 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [16]

Bosatt:

från 1816 till 1820 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [17]

Bosatt:

från 1821 till 1825 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [18]

"På fästning (1824-1285)".

Bosatt:

från 1826 till 1830 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [19]

"Suttit på fästning för slagsmål."

Bosatt:

från 1831 till 1835 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [20]

"Suttit på fästning för slagsmål".

Bosatt:

från 1836 till 1840 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [21]

"Suttit på fästning för slagsmål"

Bosatt:

från 1841 till 1844 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [22]

"Suttit på fästning för slagsmål, 2 ggr gift, änkling".

Bouppteckning:

1843-11-13 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [23]

Bouppteckning vid hustrun Brita Larsdotters död:
"År 1843 den 13 november blevo undertecknade anmodade av dannemannen Lars Larsson i Ahlborga, Wahlbo socken, att förrätta laga bouppteckning efter dess hustru Brita Larsdotter, som med döden avled den 10 juli detta år och efter sig lämnat ett barn, nämligen dottern Catharina om 3ne år, för vilket fadren själv med biträde av landbonden Lars Larsson i Åsbyggeby åtog sig vara förmyndare och voro närvarande då förrättningen företogs på sätt som följer, nämligen:

Boets befintliga egendom, Banco:
4 st guldringar.....................................................................14.-.-
2 st silverringar....................................................................-.32.-
3 st silver fotglas.................................................................9.-.-
4 st silver matskedar............................................................12.-.-
3 st teskedar........................................................................2.-.-
1 st silver snusdosa..............................................................6.32.-
Den avlidnes gångkläder:
2 st silkeshalsdukar..............................................................2.-.-
14 st bomullshalsdukar, bättre och sämre, 6 st linnehalsdukar, bättre och sämre, i ett för allt..........................................................14.16.-
1 st vit camvis? dito..............................................................-.32.-
1 st mörkgrön vadmalsrock...................................................3.16.-
1 st svart bombasängsklänning med tröja.............................3.-.-
1 st brun camlots dito med dito..............................................-.32.-
1 st svart tröja dito dito..........................................................-.32.-
7 st randiga klänningar dito...................................................16.16.-
1 st karttunströja, 1 st grön dito, 3 st randiga i ett för allt dito...3.16.-
5 st förkläden dito dito...........................................................4.32.-
6 st mössor med stycken........................................................5.-.-
6 st finare lintyg......................................................................3.-.-
5 st grövre lintyg.....................................................................1.32.-
1 par bomullsvantar................................................................-.16.-
1 par dito av skinn dito..........................................................-.16.-
1 par bättre pyrserhiller?skor..................................................1.-.-
1 st blårandig linnetröja..........................................................-.16.-
2 par yllestrumpor..................................................................-.32.-
1 st muff av skinn..................................................................-.32.-
1 st grön ullsjal.......................................................................1.-.-
Sängkläder:
1 st dunbolster.......................................................................10.-.-
2 st dunkuddar med var.........................................................9.-.-
2 st dito med dito med alsbrodd uti.........................................3.32.-
2 st dunkuddar......................................................................3.-.-
2 st sämre dito med var.........................................................-.24.-
1 st bolster med alsbrodd uti.................................................4.-.-
1 st grönt stoppat täcke........................................................1.16.-
4 st lärfslakan........................................................................3.-.-
2 st ryor, 2 st fällar.................................................................10.16.-
3 st dukar..............................................................................3.-.-
Åter 2 kuddar med alsbrodd..................................................2.-.-
1 st sämre kudde med var.....................................................1.-.-
4 st slarftäcken......................................................................-.32.-
2 st hårtäcken........................................................................1.-.-
11 par gardiner.......................................................................5.24.-
4 par rullgardiner.....................................................................1.16.-
Diverse:
1 st bord med fötter.................................................................-.24.-
1 st dito med dito.....................................................................-.16.-
2 st fällbord..............................................................................2.32.-
1 st dragkista med beslag och lås...........................................3.-.-
1 st dito med dito.....................................................................1.16.-
1 st skåp med väggur uti.........................................................10.-.-
1 st Dahl skåp med lås............................................................2.32.-
1 st kista med lås....................................................................-.32.-
6 st karmstolar dito dito...........................................................1.-.-
1 st spegel, 1 st dito, 1 st mindre............................................3.8.-
Tenn:
5 st ohamrade tennfat............................................................3.32.-
1 st fat, 6 st tallrikar...............................................................1.16.-
2 st tennljusstakar...................................................................-.32.-
Koppar:
1 st brännvinsmurpanna med bröst, hatt, pipor och kylfat......15.-.-
1 st annan murpanna av koppar...........................................5.-.-
1 st distlerstratt, 1 st annan tratt.............................................1.-.-
2 st mullögor, 2 st fat.............................................................3.16.-
1 st flaska om 2ne kannors rymd...........................................2.-.-
1 st dito mindre om 1 kanna..................................................1.32.-
2 st dito med dito något sämre...............................................1.32.-
1 st kaffepanna med kvarn.....................................................1.8.-
1 st större skopa dito dito.......................................................-.24.-
2 st mindre skopor..................................................................-.16.-
1 st flaska om ½ stop.............................................................-.16.-
3 st skålar, 2 st pannor..........................................................2.32.-
1 st sämre kittel med fötter.....................................................1.16.-
Metall:
1 st mortel av metall med stöt................................................1.24.-
1 st ljusstake av mässing......................................................-.16.-
1 st kaffebricka, 1 st snäcka, 1 sockerskrin..........................-.13.-
1 större och mindre strykjärn med lod....................................-.32.-
1 st bleckstop ½ stop, 1 qvartersmått...................................-.12.-
Porslin:
2 st fat..................................................................................-.24.-
1 st spillkum..........................................................................-.16.-
4 par kaffekoppar med fat....................................................-.16.-
4 dussin större och mindre tallrikar.......................................2.32.-
Körredskap:
1 st schäs med hjul och sele................................................24.-.-
1 st arbetsvagn med behör..................................................12.-.-
2 st vedskrindor med hjul och järnaxlar................................11.16.-
1 st spillningskärra med hjul och axel...................................6.-.-
1 par oskodda hjul................................................................2.16.-
2 st kärrskrindor med hjul.....................................................1.16.-
2 st spillningskärror utan hjul.................................................1.32.-
1 st söndagsåkkärra utan hjul..............................................-.8.-
1 st gammal schäs med hjul och axel...................................1.16.-
Åkerkörredskap:
1 st plog med rist..................................................................2.16.-
1 st dito sämre med rist.........................................................2.-.-
2 st trästockar, 3 st bukok...................................................6.24.-
2 st ålder..............................................................................2.16.-
1 st fjölbillharv dito...............................................................2.-.-
1 st enbetsbillharv med skaklar...........................................1.-.-
3 st enpinsharvar.................................................................4.16.-
1 st mullplog med skaklar.....................................................-.32.-
1 par tvåbetsskaklar...........................................................-.32.-
2 par enbets dito med dito...................................................-.32.-
Vinterkörredskap:
4 st långslädar......................................................................10.-.-
3 par kälkar med kedjor........................................................11.-.-
4 par vinterskaklar................................................................4.16.-
2 st stendrögar......................................................................1.-.-
2 st vintervedskrindor............................................................2.-.-
1 st sämre dito med slår.........................................................1.-.-
3 st vinterstorskrindor............................................................1.-.-
1 st större kolstig...................................................................1.-.-
2 st enkla kolstigar................................................................1.16.-
3 st spillningsremm.................................................................1.32.-
1 st brädsremm......................................................................-.8.-
1 st åkervält........................................................................-.16.-
1 st dragkälke.....................................................................-.12.-
Laggkärl:
2 st drickstunnor av ek om 3 sår med järnband...................3.16.-
2 st dito med dito av tenn....................................................-.32.-
4 st större och mindre kar.....................................................6.32.-
3 st vattsår dito.....................................................................-.32.-
1 st stoptunna dito................................................................-.32.-
1 st bökså.............................................................................-.12.-
2 st bättre ämbar...................................................................-.12.-
4 st sämre dito.......................................................................-.12.-
6 st målade byttor större och mindre......................................1.16.-
2 st mjölkbunkar....................................................................-.8.-
1 st halvtunnmått, 1 fjärding och kappa.................................1.-.-
2 st kärnor..............................................................................-.32.-
Fäbodesaker:
6 st mjölktråg.........................................................................-.24.-
1 st mjölkbunke.....................................................................-.4.-
3 st ostkar...............................................................................-.12.-
1 st sämre gryta.......................................................................-.16.-
Järnsaker:
3 st järnaxlar............................................................................3.-.-
2 st järnstörar...........................................................................1.-.-
Sågredskapen med behör.......................................................3.-.-
1 större gryta...........................................................................2.-.-
2 st mindre dito med dito.........................................................2.16.-
2 st pannor dito dito.................................................................1.32.-
1 st kastrull med ring...............................................................-.16.-
1 st stekpanna med fötter.......................................................-.16.-
2 st skyfflar..............................................................................-.16.-
2 st grepar...............................................................................-.16.-
2 st skodda skovlar.................................................................-.16.-
4 st träflaskor större och mindre...............................................1.16.-
1 st större bytta med lock.........................................................-.16.-
1 st fördrankskagge.................................................................-.8.-
2 st ridsadlar.............................................................................-.24.-
2 st skällor................................................................................-.16.-
2 st såll.....................................................................................-.8.-
1 st sikt....................................................................................-.24.-
2 st potatiskvarnar, en av trä och en bleckskodd....................1.16.-
1 st större slipsten med järnvev.................................................8.-.-
1 st mindre dito med dito...........................................................2.-.-
1 st rivhäll med järnvev............................................................1.32.-
8 st liar bättre och sämre..........................................................-.32.-
6 st ljerfven?............................................................................-.12.-
5 st arbetsselar bättre och sämre.............................................6.32.-
1 st mansridsadel, 1 st sämre...................................................2.32.-
1 st klövsadel..........................................................................1.16.-
1 st skohammare med hovtång................................................-.16.-
1 st större lår med 4 rum..........................................................5.-.-
2 st mindre med 2ne rum i vardera..........................................1.32.-
10 st garnsäckar som var förglömd.........................................3.16.-
6 st stanntunnor......................................................................-.8.-
2 st baktråg, 1 större, 1 mindre................................................1.8.-
1 st brömått av koppar med pick och kavel............................-.24.-
1 st kolgrep............................................................................-.3.-
1 st betsman...........................................................................-.12.-
4 ½ ? lin..................................................................................12.-.-
?kommer:
3 st huggyxor, 1 täljyxa............................................................1.24.-
1 st ullsax, 1 mansax................................................................-.20.-
2 st glasflaskor om 1 stop........................................................-.32.-
2 st dito med dito om ½ stop....................................................-.16.-
2 st skällor, 2 st linbråkar.........................................................-.32.-
2 st häcklor..............................................................................-.12.-
1 st halvankare med fötter........................................................1.-.-
Smedsredskapen med allt behör..............................................10.-.-
Snickarverktyg med hyvelbänk och flera sorters hyvlar............6.32.-
Boskap:
6 st kor...................................................................................60.-.-
4 st försommarskalvar.............................................................20.-.-
3 st får....................................................................................6.-.-
3 st getter...............................................................................6.-.-
1 st svin om 1 1/4 dels år.......................................................8.-.-
2 st mindre dito om 3 månader................................................2.32.-
Hästar:
1 st black häst om 22 år........................................................5.-.-
1 st brunt sto dito..................................................................5.-.-
1 st brunt sto dito..................................................................20.-.-
Årsväxten:
5 tunnor råg..........................................................................33.16.-
11 tunnor korn......................................................................44.-.-
4 tunnor malt.........................................................................16.-.-
10 tunnor havre....................................................................30.-.-
4 ½ tunnor ärter....................................................................30.-.-
35 tunnor potatis...................................................................35.-.-
Skogsarbete, 12 famnar grövre granved, 5 dito lövved tillsammans
............................................................................................11.16.-
½ del i tegelbruket vid Sveden.............................................100.-.-

Sterbhusets fordringar:
Av landbonden Lars Larsson i Åsbyggeby...........................42.8.-
Av landbonden Eric Andersson i Allmänninge.....................20.24.-
Av Pehr Jönsson i Ahlborga enligt revers............................66.32.-
Eric Ersson i Wästbyggeby enligt revers.............................26.10.3
Summa inventarii Banco:..................................................1051.38.-

Sterbhusets skuld:
1843 års kronoutlagor......................................................10.38.11
Landshövdingeindelning...................................................20.-.-
Kronotjende.......................................................................8.-.-
Probsten.............................................................................8.33.11
Kaplan, 1 fjärding råg, 2 fjärdingar korn
Båtsman, 1 fjärding råg, 1 fjärding korn
Fattighjon, 2 kappar råg, 2 kappar korn
Till fadren, 4 fjärdingar råg
Summa råg 6 fjärdingar 2 kappar, korn 3 fjärdingar 3 kappar
½ tunna potatis till fadren samt för lin 1 år...........................-.32.-
Vretarrende för 1 år............................................................4.24.-
Till nämndemannen Olof Jansson i Ahlborga......................46.38.2
Till Ekells änka i Gefle........................................................5.16.-
Till Carl Elfbrink i Gefle.........................................................8.32.-
Till Bergöö i Gefle...............................................................16.-.-
Skuld till förra barnen..........................................................309.3.10
Summa skuld Banco:........................................................438.26.?
Av denna skuldsumma avgår av inventarii..........................?
Summan bliver behållningen...............................................613.11.?
Bliver således de fattigas andel på behållningssumman á 1/8 procent
............................................................................................-.36.8

Denna behållningssumma fördelades emellan fadren och dess dotter, då fadren behåller 2/3 delar................................................408.39.?
och dottren 1/3 del.............................................................204.19.?
Som nu följande lotter utvisar:

Lotten No.1 fadren:
1 st guldring, 1 silverring........................................................3.40.-
1 brännvinsrustning, 1 mullöga............................................15.40.-
1 skopa, 1 skål, 1 tratt.........................................................-.40.-
1 spillkum av porslin, 16 tallrikar...........................................1.10.-
1 bleckstop ½ stop, 1 qvartersmått.......................................-.12.-
1 säck, 1 skrin, 1 kaffesnäcka.............................................-.7.-
1 vedkärra med hjul och axel................................................5.32.-
1 kärrskrinda, 1 spillningskärra..............................................1.24.-
1 trästock, 1 bukok, 1 ålder..................................................4.-.-
1 enbetsharv med skaklar.....................................................1.-.-
1 rätpinnharv.........................................................................1.21.4
2 enbetsskaklar, 2 långslädar...............................................5.32.-
1 par kälkar med kedja, 1 par skaklar...................................4.36.-
1 stendrög, 1 vintervedskrinda.............................................1.24.-
1 storskrinda, 1 enkel kolstig.................................................1.-.-
1 spillningsremm, 1 dragkälke...............................................-.45.-
2 drickstunnor av furu, 1 kar.................................................2.16.-
1 vattså, 1 stöptunna............................................................4.42.8
2 sämre ämbar.......................................................................-.6.-
2 byttor, 1 mjölkbunke, 3 st mått............................................1.25.4
1 kärna, 2 mjölk, 1 ostkar......................................................-.28.-
1 sämre gryta, 1 järnaxel.......................................................1.16.-
Sågredskapen med allt behör...............................................3.-.-
1 större gryta, 1 skaftpanna...................................................2.16.-
2 st skyfflar, 1 skodd skovel..................................................-.24.-
4 träflaskor, 1 bytta................................................................1.32.-
1 ridfäll, 1 sikt.........................................................................-.24.-
2 st potatiskvarnar.................................................................1.16.-
1 slipsten med järnvev............................................................8.-.-
2 st liar, 2 ljorf, 2 arbetsselar med behör..................................2.44.-
2 klöfssalar, 1 lår med 2ne rum...............................................1.24.-
3 st garnsäckar, 2 stanntunnor...............................................1.28.-
2 st baktråg, 1 ½ ? lin.............................................................5.8.-
2 tennfat, 2 tallrikar, 1 ljusstake..............................................1.44.-
1 huggyxa, 1 ullsax, 1 linbråk.................................................-.32.-
1 glasflaska om 1 stop, 1 häckla............................................-.22.-
1 större spegel, 2 karmstolar...................................................2.16.-
5 bomullshalsdukar, 1 grön ullsjal...........................................5.19.7
1 grön kvinnsvadmalsrock.....................................................3.16.-
1 svart tröja, 2 klänningar.......................................................5.16.-
1 randig tröja, 1 grön dito........................................................1.16.-
1 förkläde, 2 mössor med stycken..........................................2.29.-
2 st finare lintyg, 1 grövre.......................................................1.16.-
1 par handskar av skinn, 1 par strumpor................................-.32.-
1 sämre kudde med var, 2 st dito...........................................2.24.-
4 par gardiner, 2 st rullgardiner...............................................2.16.-
1 tunna råg, 2 1/3 tunna korn..............................................16.-.-
1 1/3 dels tunna malt, 2 dito havre........................................11.16.-
1 tunna 1/3 dels kappa ärter..................................................6.45.4
5 tunnor potatis......................................................................5.-.-
1 ko, 1 spädkalv.....................................................................15.-.-
1 får, 1 get, 1 mindre gris.......................................................5.16.-
Kontant dito dito....................................................................22.28.-
Summa:..............................................................................197.34.-

Lotten No.2 Fadren:
2 st guldringar, 1 st silversnusdosa.........................................13.32.-
1 murpanna av koppar, 1 fat av dito.......................................5.40.-
1 flaska om 2 kannor, 1 dito om 1 kanna...............................2.40.-
1 skopa, 1 skål, 1 mindre.......................................................1.11.-
1 porslinsfat, 2 par kaffekoppar..............................................-.20.-
16 porslinstallrikar, 1 ljusstake av mässing.............................1.11.-
1 vedkärra med hjul och järnaxel............................................5.32.-
1 par oskodda hjul, 1 åkkärra utan hjul...................................2.24.-
1 plog med rist, 1 trästock.......................................................4.16.-
1 bukok, 1 fjölbillharv.............................................................2.40.-
1 rätpinnharv.........................................................................1.21.4
1 par tvåbetsskaklar..............................................................-.32.-
1 långsläde, 1 par kälkar med kedja......................................6.8.-
1 par skaklar, 1 stendrög........................................................1.28.-
1 vintervedskrinda, 1 storskrinda..........................................1.16.-
1 enkel kolstig.......................................................................-.32.-
1 spillningsrem, 1 lerrem........................................................-.35.-
1 drickstunna av ek om 3 sår med järnband.........................1.32.-
1 kar, 1 vattså.......................................................................1.42.8
1 bökså, 2 bättre ämbar, 2 sämre..........................................-.30.-
2 byttor, 1 mjölkbunke...........................................................-.25.4
2 mjölktråg, 1 ostkar, 1 järnaxel..............................................1.12.-
1 järnstör, 1 mindre gryta........................................................1.32.-
1 järnpanna, 1 grep................................................................1.-.-
1 ridfäll, 1 skälla, 2 såll............................................................-.28.-
1 rivhäll med järn, 4 liar...........................................................2.-.-
2 st ljofrven, 1 arbetssele med behör......................................1.20.-
1 mansridsadel, 1 lår med 2ne rum.........................................2.40.-
4 st garnsäckar......................................................................1.16.-
2 stanntunnor, 1 kolgrep.........................................................-.5.8
1 ½ ? lin, 1 betsman...............................................................4.12.-
2 tennfat, 2 tallrikar, 1 ljusstake..............................................1.44.-
1 huggyxa, 1 mansax.............................................................-.28.-
2 st glasflaskor om ½ stop......................................................-.16.-
1 linbråk, 1 häckla.................................................................-.14.-
1 bord med fötter, 1 fällbord...................................................1.36.-
1 spegel, 2 karmstolar............................................................1.16.-
1 silkeshalsduk, 4 bomulls dito...............................................4.25.4
1 bombasängsklänning, 2 klänningar.....................................7.32.-
2 randiga tröjor, 2 förkläden...................................................3.10.-
2 mössor med stycken...........................................................1.32.-
2 finare lintyg, 2 grövre...........................................................1.32.-
1 par pyr?, 1 par stumpor........................................................1.16.-
1 dunkudde, 1 dito med dito...................................................2.24.-
2 slarftäcken, 4 par gardiner...................................................2.21.-
1 rullgardin..............................................................................-.16.-
1 tunna råg, 2 1/3 dels dito korn............................................16.-.-
1 1/3 dels tunna malt..............................................................5.16.-
2 tunnor havre.........................................................................6.-.-
1 tunna 1 1/3 dels kappa ärter................................................6.45.4
5 tunnor potatis.......................................................................5.-.-
2 st spädkalvar, 1 svin 1 1/4 dels år.......................................18.-.-
1 får, 1 get..............................................................................4.-.-
1 black häst............................................................................5.-.-
Kontant dito dito..................................................................25.13.-
Summa:..............................................................................197.34.8

Lotten No.3 Dottren Karin:
1 guldring, 1 silverring..........................................................3.40.-
1 silverfotglas, 1 distlerstratt.................................................3.40.-
forts. följer

Bouppteckning:

1843-11-14 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [23]

forts.
1 mullöga...............................................................................-.40.-
1 kopparkruka.......................................................................1.40.-
1 dito med dito om 1 kanna...................................................-.40.-
1 kaffepanna........................................................................-.32.-
1 fat av koppar.....................................................................-.40.-
1 större skopa, 1 flaska om ½ stop.......................................-.36.-
1 kaffekvarn, 1 kopparskål..................................................1.3.-
1 mindre skål dito..................................................................-.24.-
1 sämre kittel med fötter........................................................1.16.-
1 porslinsfat, 2 par kaffekoppar.............................................-.20.-
16 st porslinstallrikar..............................................................-.43.-
1 mortel och stöt av metall.....................................................1.24.-
1 kaffebricka, 2 strykjärn med lod..........................................-.40.-
1 arbetsvagn.........................................................................12.-.-
1 spillningskärra med hjul och axel.........................................6.-.-
1 kärrskrinda utan hjul............................................................-.32.-
1 spillningskärra utan hjul.......................................................-.40.-
1 gammal schäs.....................................................................1.16.-
1 sämre plog med rist..............................................................2.-.-
1 bukok, 1 årder.....................................................................2.-.-
1 rätpint åkerharv....................................................................1.21.4
1 mullplog med skaklar............................................................-.32.-
1 långsläde.............................................................................2.24.-
1 par kälkar, 2 par skaklar......................................................5.40.-
1 vintervedskrinda, 1 storskrinda............................................1.16.-
1 större kolstig, 1 spillningsrem................................................1.26.-
1 åkervält................................................................................-.16.-
1 drickstunna av ek med järnband om 3 sår...........................1.32.-
1 kar, 1 vattså.........................................................................3.26.8
2 målade byttor, 1 kärna..........................................................-.37.4
2 mjölktråg, 1 mjölkbunke, 1 ostkar........................................-.16.-
1 järnaxel, 1 järnstör................................................................1.24.-
1 mindre gryta, 1 panna...........................................................2.-.-
1 kastrull med ring, 1 grep.......................................................-.24.-
1 skodd skovel, 1 fördrankskagge..........................................-.16.-
1 skälla, 1 sikt.........................................................................-.20.-
1 mindre slipsten med järnvev..................................................2.-.-
2 liar med orven, 2 arbetsselar.................................................2.44.-
1 kvinns ridsadel, 1 skohammare med hovtång.......................1.16.-
3 garnsäckar, 2 stanntunnor....................................................1.2.8
1 brömått av koppar med pick och kavel.................................-.24.-
1 ½ ? lin, 1 tennfat...................................................................4.36.-
1 tennfat, 2 tallrikar...................................................................-.32.-
1 huggyxa, 1 täljyxa.................................................................-.40.-
1 glasflaska om 1 stop.............................................................-.16.-
2 hästskällor, 1 halvankare......................................................1.16.-
1 bord med fötter, 1 fällbord......................................................1.40.-
1 kista med lås, 1 mindre spegel................................................-.40.-
2 karmstolar, 1 silkeshalsduk, 5 bomullshalsdukar, 1 vit camris...5.3.7
1 brun kamlotsklänning, 3 randiga dito.....................................7.32.-
1 randig tröja, 2 förkläden, 2 mössor med stycken...................4.10.-
2 finare lintyg, 2 st grövre.........................................................1.32.-
1 par bomullsvantar, 1 blårandig linnetröja...............................-.32.-
1 muff av skinn, 1 dunkudde....................................................2.8.-
1 grönt stoppat täcke, 1 kudde med alsbrodd..........................2.16.-
1 kudde med var, 1 dito med dito.............................................1.32.-
1 slarftäcke, 1 hårtäcke............................................................-.34.6
3 par gardiner, 2 st rullgardiner.................................................2.8.-
1 tunna råg, 2 1/3 tunna korn.................................................16.-.-
1 1/3 tunna malt, 2 tunnor havre..............................................11.16.-
1 tunna 1 1/3 kappa ärter.......................................................6.43.4
5 tunnor potatis........................................................................5.-.-
1 ko, 1 spädkalv......................................................................15.-.-
1 får, 1 get, 1 mindre gris..........................................................5.16.-
Kontant dito dito dito...............................................................20.29.3
Summa:.................................................................................197.38.8

Summa delning:.................................................................593.20.-

Då smide- och snickareredskapen är än nu odelt som bestiger sig tillsammans:
.............................................................................................16.32.-
Gör 610.4.-

Med denna förrättning förklarar vi oss till alla delar nöjda, samt att jag Lars Larsson vid eds plikt egendomen uppgivit och ingenting med vett och vilja undandöljt, som vi med våra namn och bomärken styrkes, datum som ovan:
Lars Larsson i Ahlborga
Lars Larsson landbonde i Åsbyggeby, som närvarande vid barnets rätts bevakande

Riktigheten härav intyga:
Eric Ahlberg
Olof Jansson i Ahlborga, nämndeman
Wahlbo socken."

Bosatt:

1845 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [24]

"Varit på fästn. för slagsmål, enkl."

Bosatt:

från 1846 till 1850 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [25]

"Änkling andra gången, hallt, varit på fästning för slagsmål, änkling andra gången".

Bosatt:

från 1851 till 1861 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [26]

"2 ggr enkl., Varit på fästning för slagsmål, hallt, fri".

Bosatt:

från 1862 till 1866 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [27]

"Varit på fästning för slagsmål."

Död:

1866-06-05 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. Dödsorsak: Bröstinflammation. [28]

"F.d. bonden Lars Larsson i Ahlborga. Bröstinflammation."
[Gävleborg] _scb Gävleborgs, .234, Födde,Vigsel,Död, 1866 - 1866, 0-0, Bild 414 av 470, GID 100021.27.63700

Bouppteckning:

1867-02-07 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län. [29]

"År 1867 den 7 februari förrättades bouppteckning efter Bonden Lars Larsson å hemmanet No.1 i Ahlborga, Wahlbo socken, som därstädes avlidit den - juni förlidet år och efter sig såsom arvingar efterlämnade barnen, till myndige år komne sonen Lars Larsson och döttrarne Brita, gift med bonden Anders Andersson No.8 i Åsbyggeby och Karin, född den 27 oktober 1840. Boet uppgavs härefter av sonen Lars Larsson sålunda:

Lösegendom:
1 snusdosa av silver.............................................................8.-
3 matskedar av dito..............................................................9.-
3 teskedar av dito.................................................................1.50
3 fottumlare av dito...............................................................6.-
2 krukor av koppar...............................................................2.-
1 fat av dito..........................................................................-.75
3 tennfat..............................................................................3.-
1 tenntallrik..........................................................................-.25
8 ämbar..............................................................................1.-
1 så....................................................................................-.25
1 kanna med järnhand.......................................................1.-
1 stöptunna........................................................................-.50
3 byttor...............................................................................1.-
2 kannor..............................................................................-.50
1 såll, 1 sikt, 1 skälla............................................................-.50
1 fjärding och 1 kappmått.....................................................-.25
6 säckar..............................................................................3.-
1 lår med 2 rum.....................................................................1.-
1 dito med 4 dito...................................................................4.-
1 ridsadel.............................................................................1.-
2 häcklar..............................................................................?
1 slipsten med järnvev..........................................................3.-
1 rivhäll.................................................................................2.-
1 fällbord...............................................................................2.-
1 skåp...................................................................................8.-
1 dito....................................................................................2.-
4 stolar.................................................................................1.-
1 stansäng...........................................................................?
1 bolster med ilgsbrodd?......................................................3.-
1 dunkudde.........................................................................2.-
2 fällar..................................................................................6.-
1 rya....................................................................................?
2 slarftäcken.......................................................................1.-
1 kokpanna.........................................................................?
2 baktråg...............................................................................1.50
1 gris.....................................................................................10.-
1 schäs med sele och 1 grimma...........................................25.-
Gångkläder efter den avlidne...............................................20.-

Fordringar:
Av Bonden Per Jönsson innestående fordran enligt arvskiftesintrumentet den 20 november 1843 efter Bonden Lars Larsson:
4 tenntallrikar.......................................................................1.-
1 sågblad, dyna och hakar..................................................4.-
1 ankare..............................................................................-.25
4 liar....................................................................................3.-
5 ? lin...................................................................................7.50
2 kannor råg, riad................................................................20.-
4 2/3 tunnor korn.................................................................28.-
2 2/3 tunnor malt................................................................16.-
4 tunnor havre....................................................................18.-
2 tunnor 2 2/3 kappar ärter................................................20.65
10 tunnor potatis.................................................................15.-

Av Bonden Per Jönsson i Ahlborga, enligt revers av Anders Gustaf Bolin, vilken revers Per Jönsson förbundit sig likvidera med ränta från den 16 maj 1859.................................................................75.-

Av Per Jönsson innestående begravningskostnad, enligt bouppteckningsinstrumentet av den 16 november 1836, då Lars Larsson överlämnade sitt hemman till benämnde Per Jönsson:
1 svin...................................................................................15.-
1 tunna råg...........................................................................12.-
2 tunnor korn........................................................................16.-
1 fjärding ärter.......................................................................1.50

Av Lars Larsson innestående köpeskilling för 2 ½ öresland av kronoskattehemmanet No.1 i Ahlborga.............................7500.-

Summa tillgång:.................................................................7885.40

Skulder:
Begravningskostnad av Lars Larsson utbetalt:
Enlig Gunnar Wiströms kvitterade räkning............................32.77
Enlig särskild räkning...........................................................97.87
Av Anders Andersson No.8 i Åsbyggeby utbetalt ?..............7.50
Bouppteckningsarvode........................................................15.-
Summa skuld:.....................................................................153.?
Behållning:.......................................................................7732.?
Summa:...........................................................................7885.?

Att detta bo med tillgångar och skulder är riktigt uppgivet intyga under edsplikt:
Lars Larsson

Härvid hava undertecknade varit närvarande, som ovan.

Sålunda efter uppgift antecknat och värderat, betyga som ovan:
Farba Ängwall, Westersund"


Äktenskap med V:4 Brita Andersdotter (1806 - 1839)

Vigsel:

1832-11-04 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län. [30]

"Bondesonen Lars Larsson i Ahlborga och bondedottren Brita Andersdotter i Westbyggeby."

Barn:

 Brita Larsdotter (1834 - 1897)
 Lars Larsson (1837 - )


Äktenskap med Brita Larsdotter (1797 - 1843)

Vigsel:

1840-02-21 Alborga, Valbo, Gävleborgs län. [31]

"Bonden Lars Larsson i Ahlborga, enkeman och enkan Brita Larsdotter i samma by, vigda av Tit. Walldén."

Barn:

 Karin (Katarina) Larsdotter (1840 - )


Noteringar

Lars Larsson (Junior) är farfars farmors far till Bengt Peter.

Lars Larsson (Junior) är farfars farmors morfars systerson till Bengt Peter.

Lars Larsson (Junior) är farfars farfars farmors mosters sonson till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1797
Födelse 1797-04-18 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [1]
1798
Bosatt 1798 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [2]
1799
Bosatt 1799 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [3]
1800
Bosatt 1800 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [4]
1801
Bosatt 1801 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [5]
1801
3 år
Systern Brita Larsdotter föds 1801-03-14 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [16]
1802
Bosatt 1802 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [6]
1803
Bosatt 1803 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [7]
1804
Bosatt 1804 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [8]
1805
Bosatt 1805 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [9]
1805
8 år
Systern Lisa Larsdotter föds 1805-08-16 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [32]
1805
8 år
Brodern Per Larsson föds 1805-08-16 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [32]
1806
Bosatt 1806 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [10]
1806
8 år
Makan V:4 Brita Andersdotter föds 1806-01-15 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [33]
1807
Bosatt 1807 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [11]
1808
Bosatt 1808 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [12]
1809
Bosatt 1809 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [13]
1809
11 år
Brodern Per Larsson dör 1809-02-05 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [34]
1810
Bosatt 1810 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [14]
1811
Bosatt 1811 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [15]
1811
13 år
Systern Anna Larsdotter föds 1811-03-06 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [35]
>1812
Bosatt från 1812 till 1815 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [16]
>1816
Bosatt från 1816 till 1820 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [17]
>1821
Bosatt från 1821 till 1825 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [18]
>1826
Bosatt från 1826 till 1830 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [19]
1829
32 år
Systern Brita Larsdotter dör 1829-08-04 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [36]
>1831
Bosatt från 1831 till 1835 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [20]
1832
35 år
Vigsel V:4 Brita Andersdotter 1832-11-04 Västbyggeby, Valbo, Gävleborgs län [30]
1834
36 år
Dottern IV:2 Brita Larsdotter föds 1834-02-02 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [37]
>1836
Bosatt från 1836 till 1840 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [21]
1837
40 år
Sonen Lars Larsson föds 1837-05-23 Alborga, Valbo, Gävleborgs län
1839
42 år
Modern VI:6 Brita Persdotter dör 1839-05-12 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [38]
1839
42 år
Makan V:4 Brita Andersdotter dör 1839-05-19 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [38]
1840
42 år
Vigsel Brita Larsdotter 1840-02-21 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [31]
1840
43 år
Sonen Karin (Katarina) Larsdotter föds 1840-10-19 Alborga, Valbo, Gävleborgs län
>1841
Bosatt från 1841 till 1844 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [22]
1843
Makan Brita Larsdotter dör 1843 Alborga, Valbo, Gävleborgs län
1843
46 år
Bouppteckning 1843-11-13 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [23]
1843
46 år
Bouppteckning 1843-11-14 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [23]
1845
Bosatt 1845 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [24]
>1846
Bosatt från 1846 till 1850 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [25]
>1851
Bosatt från 1851 till 1861 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [26]
1861
64 år
Fadern VI:5 Lars Larsson (Senior) dör 1861-12-23 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [39]
>1862
Bosatt från 1862 till 1866 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [27]
1866
69 år
Död 1866-06-05 Alborga, Valbo, Gävleborgs län [28]
1867
Bouppteckning 1867-02-07 Alborga Nr.1, Valbo, Gävleborgs län [29]

Källor

[1]
Valbo C:2 (1741-1801) Bild 190 / sid 366 (AID: v137145.b190.s366, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[2]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 166 / sid 290 (AID: v137086.b166.s290, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[3]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 184 / sid 326 (AID: v137086.b184.s326, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[4]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 203 / sid 364 (AID: v137086.b203.s364, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[5]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 221 / sid 398 (AID: v137086.b221.s398, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[6]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 240 / sid 436 (AID: v137086.b240.s436, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[7]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 256 / sid 468 (AID: v137086.b256.s468, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[8]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 272 / sid 498 (AID: v137086.b272.s498, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[9]
Valbo AI:8 (1789-1805) Bild 288 / sid 530 (AID: v137086.b288.s530, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[10]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 23 / sid 25 (AID: v137087.b23.s25, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[11]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 37 / sid 53 (AID: v137087.b37.s53, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[12]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 55 / sid 89 (AID: v137087.b55.s89, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[13]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 70 / sid 119 (AID: v137087.b70.s119, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[14]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 87 / sid 153 (AID: v137087.b87.s153, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[15]
Valbo AI:9a (1806-1811) Bild 107 / sid 193 (AID: v137087.b107.s193, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[16]
Valbo AI:10a (1812-1816) Bild 132 / sid 128 (AID: v137089.b132.s128, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[17]
Valbo AI:11a (1816-1820) Bild 127 / sid 121 (AID: v137091.b127.s121, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[18]
Valbo AI:12a (1821-1825) Bild 127 / sid 122 (AID: v137093.b127.s122, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[19]
Valbo AI:13a (1826-1830) Bild 127 / sid 123 (AID: v137095.b127.s123, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[20]
Valbo AI:14a (1831-1835) Bild 160 / sid 156 (AID: v137097.b160.s156, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[21]
Valbo AI:15a (1836-1840) Bild 171 / sid 162 (AID: v137099.b171.s162, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[22]
Valbo AI:16a (1841-1845) Bild 174 / sid 167 (AID: v137102.b174.s167, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[23]
Gästriklands domsaga FII:30 (1842-1843) Bild 1209 / sid 503 (AID: v154686.b1209.s503, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[24]
Valbo AI:16a (1841-1845) Bild 216 / sid 209 (AID: v137102.b216.s209, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[25]
Valbo AI:17a (1846-1850) Bild 176 / sid 165 (AID: v137104.b176.s165, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[26]
Valbo AI:18a (1851-1861) Bild 213 / sid 205 (AID: v137106.b213.s205, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[27]
Valbo AI:19a (1862-1870) Bild 267 / sid 230 (AID: v137108.b267.s230, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[28]
Valbo F:3 (1862-1874) Bild 42 / sid 36 (AID: v137167.b42.s36, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[29]
Hille och Valbo tingslags häradsrätt FII:5 (1865-1868) Bild 418 / sid 149 (AID: v152067.b418.s149, NAD: SE/HLA/1040021)
 
 
[30]
Valbo EI:2 (1827-1850) Bild 8 / sid 9 (AID: v137158.b8.s9, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[31]
Valbo EI:2 (1827-1850) Bild 15 / sid 23 (AID: v137158.b15.s23, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[32]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 18 / sid 30 (AID: v137146.b18.s30, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[33]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 19 / sid 32 (AID: v137146.b19.s32, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[34]
Valbo F:1 (1753-1826) Bild 44 / sid 80 (AID: v137165.b44.s80, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[35]
Valbo C:3 (1802-1826) Bild 43 / sid 80 (AID: v137146.b43.s80, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[36]
Valbo AI:13a (1826-1830) Bild 137 / sid 133 (AID: v137095.b137.s133, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[37]
Valbo C:4 (1827-1851) Bild 46 / sid 84 (AID: v137147.b46.s84, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[38]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 28 / sid 48 (AID: v137166.b28.s48, NAD: SE/HLA/1010223)
 
 
[39]
Valbo F:2 (1827-1861) Bild 107 / sid 206 (AID: v137166.b107.s206, NAD: SE/HLA/1010223)