VII:32 Katarina (Karin) Nilsdotter

Blev 88 år.

Antavla

Far:

 Nils Andersson (1704 - 1760)

Mor:

 Karin Persdotter (1709 - 1766)

Född:

1741-11-08 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [1]

"Föräldrar: Skräddaren Nils Andersson och hustru Karin Pehrsdotter. Vittnen: Nils Olsson i Berg, soldaten Per Larsson i Ölbo, hustrun Karin Ersdotter i Berg, pigan Kerstin Andersdotter i Ölbo."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.2A, Födde,Dop,Vigsel,Död,Begravning, 1728 - 1761, 0-192, Bild 196 av 486, GID 1593.15.67300

Bosatt:

från 1755 till 1767 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

från 1755 till 1767 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [3]

Nr. 1376

Bosatt:

från 1757 till 1767 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [4]

Nr. 1376.

Bosatt:

från 1770 till 1771 Brunn, Hedesunda, Gävleborgs län. [5]

Piga.

Bosatt:

från 1771 till 1775 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [6]

Sonhustru.

Bosatt:

från 1776 till 1782 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [7]

Hustru.

Bosatt:

från 1783 till 1789 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [8]

Hustru.

Bosatt:

från 1790 till 1796 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [9]

Hustru.

Bosatt:

från 1797 till 1803 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [10]

Hustru.

Bosatt:

från 1804 till 1810 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [11]

Hustru.

Bouppteckning:

1810-12-10 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [12]

"1810 den 10de december, blef undertecknade anmodade af bonden Anders Andersson och dess hustru Chatarina Nilsdotter i Flösta för att upteckna och wärdera den i boet warande lösa egendom; Då de vid samma tillfälle lemnade hemmansstyrelsen till sin äldre son Anders och dess hustru Anna Ersdotter, övriga arfvingarne voro och närvarande sönerna Nils, Olof, Per och dottren Chatharina med sin man bonden Jan Olsson i Öhlbo, sedan föräldrarne undantagit och sig förbehållit en så kallad fördel, samt egendom emot skulden delades den öfrige arfvingarne emellan, alt aflop på sätt som följer:

Inventarium
Koppar och mässing:
1 st kopparkruka med lock.......................................................1.24.-
1 st mässingskruka...................................................................1.12.-
Brännvinspannan med behör....................................................12.-.-
2 st mässingsljusstakar...............................................................1.32.-
Tenn:
3 st tallrikar................................................................................3.-.-
1 st flaska och en liten skål.......................................................-.20.-
1 st gammalt fat.........................................................................-.16.-
Porslin och stenkärl:
13 st djupa och flata porslinstallrikar..........................................1.24.-
8 st djupa och dito stenfat..........................................................-.36.-
2 st stenskålar 4 skilling, 1 st dito av bleck 4 skilling.................-.8.-
Sommar- och vinterkörredskap:
1 st arbetsvagn med järnaxlar och hjul.......................................8.-.-
1 st kistkärra med dito................................................................2.24.-
2 st oprot.? stigar.......................................................................1.40.-
1 st bräd dito..............................................................................1.16.-
1 st kärrskrinda med järnaxel utan hjul........................................2.-.-
1 st dito med träaxel och hjul......................................................2.-.-
3 st dyngkärror med allenast 1 par hjul.......................................1.24.-
6 st järnskodda långslädar.........................................................7.-.-
2 st brädskrindor.........................................................................-.32.-
2 par järnskodda kälkar á 1 riksdaler 24 skilling........................3.-.-
1 dito sämre...............................................................................1.-.-
3 par träskodda dito...................................................................1.24.-
4 dito skaklar á 12 skilling..........................................................1.-.-
3 dito bättre á 24 skilling............................................................1.24.-
2 st kyrkslädar á 1 riksdaler 24 skilling.......................................3.-.-
1 st åkharv i vreten....................................................................2.-.-
1 st dito gammal.........................................................................1.-.-
1 st trästock...............................................................................-.40.-
2 st dito......................................................................................1.-.-
2 st bukok..................................................................................1.-.-
2 st ålder.....................................................................................1.-.-
1 par harvskaklar.......................................................................-.16.-
1 dito dito....................................................................................-.8.-
3 st storskrindor...........................................................................-.36.-
1 st gammal kistkärra utan hjul 24 skilling, 1 st brädstig 24 skill....1.-.-
Träpersedlar:
1 par vävstolar.............................................................................1.-.-
1 st ny drickstunna.......................................................................2.32.-
1 st nytt 8 såkar...........................................................................2.32.-
1 st ny fotbunke...........................................................................1.-.-
1 st gammalt kar...........................................................................-.32.-
1 st dito gamlare...........................................................................-.16.-
1 st ny vattuså..............................................................................-.16.-
6 st större och mindre byttor........................................................1.12.-
5 st större och mindre flaskor......................................................1.19.-
4 st siltråg....................................................................................-.4.-
1 st mjölkbunke..........................................................................-.7.-
1 st liten smörkärna....................................................................-.8.-
1 st gammalt sikt.........................................................................-.7.-
1 st såll.......................................................................................-.7.-
1 st tunnsil...................................................................................-.12.-
1 st liten dricks- och en standtunna............................................1.24.-
1 st större drickstunna................................................................1.24.-
En kolmil ved..............................................................................6.-.-
3 st dricksstop 18 skilling, 1 st kanna 12 skilling.........................-.30.-
Smedjeredskapen......................................................................5.-.-
1 st hörnskåp i vardagsstugan...................................................1.-.-
1 st drickstunna om 5 sår...........................................................-.24.-
1 st liten fälskrinda utan släde...................................................-.12.-
Järnpersedlar:
1 st tackjärns pannmurskittel.....................................................6.-.-
1 st större slipsten med järnvev.................................................8.-.-
20 st bättre och sämre liar.........................................................5.-.-
1 st järnspett.............................................................................-.16.-
1 st täljyxa.................................................................................-.8.-
3 st huggyxor............................................................................-.20.-
2 st anderstång navrar..............................................................-.8.-
1 st dymlings dito, 1 st gräv.......................................................-.8.-
1 st torvyxa...............................................................................-.4.-
1 st hemkvarn..........................................................................2.-.-
1 st gammal isbill......................................................................-.12.-
1 st hållhake............................................................................-.4.-
3 st större och mindre grytor.....................................................2.40.-
1 st häkla 8 skilling, 2 st stekpannor 32 skilling........................-.40.-
1 st vävspännare....................................................................-.8.-
1 par kardor.............................................................................-.8.-
1 st handsåg..........................................................................-.12.-
1 st ullsax...............................................................................-.4.-
1 st bor och en huggbor.........................................................-.4.-
1 st rasp 4 skilling, 1 st dito huggbor 4 skilling........................-.8.-
1 st rundjärn...........................................................................-.2.-
1 st vridbor.............................................................................-.4.-
Hästar:
1 st röd häst 12 år..................................................................60.-.-
1 st blackt sto 9de året..........................................................60.-.-
1 st rött sto 24 år....................................................................4.-.-
Kreatur:
5 st bättre kor á 20 riksdaler...................................................100.-.-
1 st sämre dito........................................................................18.-.-
1 st dito...................................................................................16.-.-
1 st 3-sommarskviga...............................................................16.-.-
2 st 2-sommars dito.................................................................10.-.-
1 st första års dito....................................................................8.-.-
2 st spädkalvar........................................................................8.-.-
6 st getter á 2 riksdaler...........................................................12.-.-
1 st bockkilling........................................................................1.-.-
2 st getdito..............................................................................2.-.-
9 st får....................................................................................20.-.-
3 st dito á 3 riksdaler..............................................................9.-.-
1 st 3-sommars oxe................................................................16.-.-
Svinkreatur:
1 st 3-års svin 16 riksdaler, ½ dito 5 riksdaler.........................21.-.-
2 st kultar 9 riksdaler, 2 st grisar 6 riksdaler 16 skilling...........15.16.-
Sängkläder:
4 st örngottsvar.......................................................................1.40.-
2 st bättre och sämre slarftäcken............................................1.36.-
1 st nytt lärftslakan..................................................................1.12.-
1 st gammalt dito.....................................................................-.12.-
2 st kuddar..............................................................................1.20.-
1 st dito var..............................................................................-.24.-
1 st hamplärftslakan.................................................................-.24.-
1 st ny skinnfäll........................................................................4.-.-
1 st gammal dito.......................................................................1.-.-
2 st handkläden.......................................................................1.-.-
3 par gardiner...........................................................................1.24.-
7 st bättre och sämre vävskedar..............................................1.32.-
1 st båt 6 riksdaler, ½ nät med tögar? 9 riksdaler, 19 långnät 6 riksdaler
16 skilling, 2 st löjnät 40 skilling................................................22.8.-
Summa inventarii Riksdaler:.....................................................560.32.-

Av inventariesumman avgår först föräldrarnas undantag, gravöls- och bröllopskost och sedan egendomen emot skulden.

Föräldrarnas undantag:
Smedjan med därtill hörande redskap.....................................5.-.-
Hörnskåpet i vardagsstugan...................................................1.-.-
1 st drickstunna om 5 sår........................................................-.24.-
1 st liten fålskrinda utan släde................................................-.12.-
1 st löjnät................................................................................-.24.-
Likstol 1 st ko Fälegås............................................................18.-.-
Gravölskost 1 st 3-sommars kviga Bölkulla.............................16.-.-
1 st ½-års gris..........................................................................3.-.-
Ett får som modren kommer att klippa årligen och sedan blir det till
gravölskost.............................................................................2.-.-
Bröllopskost till Olof och Nils 1 st ensommarskviga Snällkulla...10.-.-
2 st spädkalvar 8 riksdaler, 1 kultsvin 4 riksdaler 24 skilling.....12.24.-
Bröllopskost till Anders och Per 1 kviga Rökinna 16 riksdaler, 1 get
2 riksdaler, 1 kultsvin 4 riksdaler 24 skilling.............................22.24.-
Beviljat till Per utom lott 1 st förstaårskviga...............................8.-.-
Summa:...................................................................................99.?.-

Skuld befanns vara efter uppgift som här följer:
Till Gysinge bruk enligt motbok.............................................220.37.3
Dito sockenmagasinet med kapital och ränta......................11.23.9
Kronoutlagorna ungefärligen enligt förra året........................36.85.-
Dito saltpeter.........................................................................-.31.6
Hade Olof Andersson...........................................................1.32.-
Arvode till Lars Larsson i Harv för besväret vid bytet.............1.-.-
Skrivarearvodet.....................................................................3.24.-

Emot ovan anförda skuld avsattes följande egendom:
1 st röd häst 12 år.................................................................60.-.-
1 st blackt sto 9de året.........................................................60.-.-
1 st röd dito 24 år..................................................................4.-.-
1 st 3-sommars oxe...............................................................16.-.-
1 st 3-års svin........................................................................16.-.-
½ dito.....................................................................................5.-.-
3 st får á 3 riksdaler..............................................................9.-.-
En kolmil ved........................................................................8.-.-
1 st tackjärns pannmurskittel................................................6.-.-
Brännvinspannan med behör.................................................12.-.-
1 st större slipsten med järnvev.............................................8.-.-
1 st arbetsvagn med järnaxlar och hjul...................................8.-.-
1 st kistkärra med järnaxlar och dito......................................2.24.-
2 st sprotstigar.......................................................................1.40.-
1 st bräd dito..........................................................................1.16.-
1 st kärrskrinda med järnaxel utan hjul....................................2.-.-
1 st dito med träaxel och hjul..................................................2.-.-
3 st dyngkärror med allenast ett par hjul.................................1.24.-
6 st järnskodda långslädar......................................................7.-.-
2 st brädskrindor......................................................................-.32.-
2 par bättre järnskodda kälkar................................................3.-.-
1 dito sämre............................................................................1.-.-
3 par träskodda dito................................................................1.24.-
4 dito skaklar...........................................................................1.-.-
3 dito bättre dito......................................................................1.24.-
2 st kyrkslädar.........................................................................3.-.-
1 st bättre åkerharv.................................................................2.-.-
1 st sämre dito.........................................................................1.-.-
1 st trästock.............................................................................-.40.-
2 st dito....................................................................................1.-.-
2 st ålder...................................................................................1.-.-
2 st bukok................................................................................1.-.-
1 par harvskaklar.....................................................................-.16.-
1 dito dito.................................................................................-.8.-
3 st storskrindor........................................................................-.36.-
1 st stor båt...............................................................................6.-.-
½ not 11 famnar behållen resten sämre, samt tåger..................9.-.-
1 st hemkvarn............................................................................2.-.-
1 par vävstolar...........................................................................1.-.-
1 st ny drickstunna.....................................................................2.32.-
1 st nytt 8 så kar........................................................................2.32.-
1 st ny fotbunke.........................................................................1.-.-
1 st gammalt kar.........................................................................-.32.-
1 st dito......................................................................................-.16.-
1 st ny vattuså............................................................................-.16.-
Upptages de å föregående sida stånde Summa:.......................99.12.-
Summa Riksdaler:...................................................................374.40.-

Sedan allt på förrut skrivna sätt likviderat är, blir till delnings arvingarne
emellan 185 Riksdaler 40 skilling, härav belöper å vardera 37 Riksdaler 8 skilling.

Son Anders lott
Vägguret med foder..................................................................2.-.-
1 st större bytta.........................................................................-.8.-
1 st större och mindre flaska.....................................................-.23.-
1 st siltråg.................................................................................-.1.-
4 st liar......................................................................................1.-.-
1 st huggyxa 8 skilling, 1 st gräv 4 skilling.................................-.12.-
1 st anderstång navare.............................................................-.4.-
1 st tenntallrik............................................................................-.18.-
3 st porslinstallrikar....................................................................-.16.-
Undfår av Per uti 2ne mässingsljusstakar..................................-.16.-
1 st stenstop fat och en skål.....................................................-.8.-
3 st lång- och ett löjnät..............................................................1.16.-
1 st söndrig 6 kan gryta.............................................................-.32.-
1 st gammal kistkärra utan axel och hjul...................................-.24.-
2 st vävskedar..........................................................................-.16.-
1 par gardiner............................................................................-.24.-
1 st örngottsvar.........................................................................-.22,.
1 st slarftäcke............................................................................1.-.-
1 st gammalt lärftslakan.............................................................-.12.-
1 st liten kudde..........................................................................-.36.-
1 st ko Molla...............................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 2 st får 4 riksdaler........................................6.-.-
1 st gris 3 riksdaler 16 skilling sin andel......................................-.32.-
Kommer att betala till Olof som avgår........................................-.24.-
Summa:..................................................................................37.8.-

Son Nils lott
1 st drickstunna.......................................................................1.24.-
1 st större träflaska...................................................................-.16.-
1 st dito bytta............................................................................-.8.-
1 st siltråg.................................................................................-.1.-
1 st såll 7 skilling, 4 st liar 1 riksdaler........................................1.7.-
1 st huggyxa 8 skilling, 1 st torv dito 4 skilling...........................-.12.-
1 st anderstång navare............................................................-.4.-
1 st tenntallrik...........................................................................-.16.-
3 st porslinstallrikar....................................................................-.16.-
Undfår av Pehr uti 2ne mässingsljusstakar................................-.16.-
1 st flatt och ett djupt stenfat.....................................................-.8.-
4 st långnät...............................................................................1.16.-
1 st stekpanna..........................................................................-.16.-
1 st vävspännare 8 skilling, 1 par kardor 8 skilling....................-.16.-
1 st gammal brädstig.................................................................-.24.-
1 st vävsked.............................................................................-.16.-
2 st handkläden........................................................................1.-.-
1 st gammal skinnfäll 1 riksdaler, 1 st kudde med skinn............1.32.-
1 st randigt örngottsvar..............................................................-.16.-
1 st ko Withofda.......................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 2 st får 4 riksdaler.......................................6.-.-
Undfår tav Anders uti en gris...................................................-.32.-
Summa:...................................................................................37.8.-

Son Pehrs lott
1 st tunnsil och en mässingskruka...........................................1.24.-
1 st stor bytta...........................................................................-.12.-
1 st flaska om 2 k?...................................................................-.12.-
1 st mjölkbunke........................................................................-.7.-
1 st siltråg..................................................................................-.1.-
4 st liar 1 riksdaler, 1 st järnspett 16 skilling..............................1.16.-
1 st tennflaska och en skål.......................................................-.28.-
2 st porslinstallrikar...................................................................-.12.-
1 st djupt stenfat och en skål...................................................-.8.-
2 st mässingsljusstakar 1 riksdaler 32 skilling sin andel...........-.16.-
4 st långnät..............................................................................1.16.-
1 st liten gryta 24 skilling, 1 st häkla 8 skilling, 2 st dricksstop 12 skilling
.................................................................................................-.44.-
1 st bor och en huggbor............................................................-.4.-
2 st vävskedar..........................................................................-.16.-
1 par gardiner 24 skilling, 1 st kuddvar 24 skilling......................1.-.-
Undfår av Chatarina uti en skinnfäll...........................................2.-.-
1 st ko Guldstjärna.....................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 1 st får 2 dito, 2 st killar 2 riksdaler...............6.-.-
Undfår av Anders uti en gris......................................................-.32.-

Son Olofs lott
1 st dricks- och en standtunna..................................................1.24.-
2 st byttor 16 skilling, 1 st liten kärna 8 skilling...........................-.24.-
1 st dricksflaska 7 skilling, 1 siltråg 1 skilling.............................-.8.-
2 st liar 1 riksdaler, 1 st gammal huggyxa 4 skilling....................1.4.-
1 st täljyxa 8 skilling, 1 st dymlingsnavare 4 skilling....................-.12.-
1 st gammalt tennfat 16 skilling, 2 st porslinstallrikar 12 skilling..-.28.-
1 st bleckskål............................................................................-.4.-
Undfår av Per uti 2ne mässingsljusstakar..................................-.16.-
1 st djupt och ett flatt stenfat.....................................................-.8.-
4 st långnät...............................................................................1.16.-
1 st bättre gryta........................................................................1.16.-
1 st dricksstop.........................................................................-.6.-
1 st rasp 4 skilling, 1 st huggbor 4 skilling, 1 rundjärn 2 skilling...-.10.-
1 st vävsked 16 skilling, 1 par gardiner 24 skilling...................-.40.-
1 st örngottsvar 24 skilling, 1 st nytt lärftslakan 1.12.-..............1.36.-
1 st slarftäcke..........................................................................-.36.-
1 st ko Svanegås....................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 1 st får 2 riksdaler.....................................4.-.-
1 st bockkille...........................................................................1.-.-
Undfår av Anders uti en gris....................................................-.32.-
Dito dito till fyllnad i denne lott................................................-.24.-
Summa:.................................................................................37.8.-

Jan Olsson och hustru Carins lott
1 st kopparkruka...................................................................1.24.-
1 st större bytta 16 skilling, 1 st träflaska 8 skilling, 1 sikt 1 sk...-.31.-
1 st siltråg 1 skilling, 4 st liar 1 riksdaler..................................1.1.-
1 st isbill 12 skilling, 1 st hållhake 4 skilling.............................-.16.-
1 st tenntallrik 18 skilling, 3 st porslins dito 16 skilling...............-.34.-
Undfår av Per uti 2ne mässingsljusstakar..............................-.16.-
1 st flatt och ett djupt stenfat.................................................-.8.-
4 st långnät.............................................................................1.16.-
1 st stekpanna 16 skilling, 1 st handsåg 12 skilling.................-.28.-
1 st ullsax 4 skilling, 1 st drickskanna 12 skilling.....................-.16.-
1 s vridbor 4 skilling, 1 st vävsked 16 skilling..........................-.20.-
1 st hamplärftslakan 30 skilling, 1 nytt örngottsvar 24 skillling...1.6.-
1 st ny skinnfäll 4 riksdaler sin andel........................................2.-.-
1 st ko Hjärtgås........................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 2 st får 4 riksdaler.......................................6.-.-
Undfår av Anders uti en gris.....................................................-.32.-
Summa:...................................................................................37.8.-

Upptages summa å förrut avdragne persedlar emot skuld, samt föräldrarnes undantag m.m. gör 374.40
Summa Riksdaler:...............................................................560.32.-

Utom förut antecknade persedlar förbehölt föräldrarne sig följande:
1mo: 1 veckas mjölkning efter alla gårdens kreatur sommartiden.
2do: 1 tunna säd, hälften råg och korn, när endera dör blir hälften, och skulle missväxt hända något år, lindras sädesutgiften.
Vad sädesbytet beträffar, blir så beslutit att Anders skulle lämna sina bröder som ej bekommit bröllopskost, nämligen Pehr, Olof, Nils, 2ne tunnor korn till vardera, då Anders svarar för alla övriga sädesutgifterna, om magasinet, gravölskost m.m. Modren lämnades vardera barnen 17 alnar lin, 9 ? hampa.

Med denna delning och arvsskifte, äro vi å ömse sidor till alla delar nöjda, som med våra namn och bomärken bestyrkes:
Anders Andersson
Carin Nilsdotter, föräldrar
Anders Andersson
Nils Andersson
Per Andersson
Olof Andersson
Jan Olsson i Öhlbo, hustru Carin Andersdotter
Bytes- och värderingsmän närvarande:
Andreas Momqvist
Lars Larsson i Harv, fjärdingsman
Till fattigkassan är betalt trettiofyra skilling Rgde som kvitteras:
Johan Ek, P.L."

Bosatt:

från 1811 till 1815 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [13]

Hustru.

Bosatt:

från 1816 till 1820 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län. [14]

Hustru landbondeenkan.

Bosatt:

från 1821 till 1827 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län. [15]

Bosatt:

från 1828 till 1830 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län. [16]

"Död d. 30/1 1830."

Död:

1830-01-30 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [17]

"Cajsa Nilsdotter, landbondeenka från Flösta."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.5, Födde,Dop,Lysning,Vigsel,Död,Begravning, 1822 - 1861, 0-0, Bild 301 av 342, GID 1593.67.76700


Äktenskap med VII:31 Anders Andersson (1745 - 1814)

Vigsel:

1771-10-24 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [18]

"Brudgum drängen Anders Andersson i Flösta, brud pigan Karin Nilsdotter i Öhlbo."

Barn:

 Katarina (Karin) Andersdotter (1772 - 1847)
 Anders Andersson (1774 - 1852)
 Nils Andersson (1776 - )
 Per Andersson (1779 - 1819)
 Olof Andersson (1781 - 1810)


Noteringar

Katarina (Karin) Nilsdotter är farfars mormors mormors mor till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Nilsdotter är farfars morfars farmors farmors morbrors dotterdotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Nilsdotter är farfars morfars morfars morfars farmors brorsdotters dotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Nilsdotter är farfars morfars mormors morfars farfars brorsons dotterdotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Nilsdotter är farfars morfars morfars farfars farfars brorsons dotterdotter till Bengt Peter.

Katarina (Karin) Nilsdotter är farfars morfars morfars morfars farfars farbrors sonsons dotter till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1741
Systern Karin Nilsdotter föds 1741-11-08 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
1741
Födelse 1741-11-08 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [1]
1744
2 år
Brodern Olof Nilsson föds 1744-04-20 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
1745
4 år
Maken VII:31 Anders Andersson föds 1745-12-21 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [20]
1747
5 år
Brodern Nils Nilsson föds 1747-05-13 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
>1755
Bosatt från 1755 till 1767 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [2]
>1755
Bosatt från 1755 till 1767 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [3]
1755
13 år
Brodern Lars Nilsson föds 1755-10-26 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
>1757
Bosatt från 1757 till 1767 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [4]
1760
18 år
Fadern VIII:63 Nils Andersson dör 1760-02-07 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [21]
1766
24 år
Modern VIII:64 Karin Persdotter dör 1766-11-03 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [22]
>1770
Bosatt från 1770 till 1771 Brunn, Hedesunda, Gävleborgs län [5]
>1771
Bosatt från 1771 till 1775 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [6]
1771
29 år
Vigsel VII:31 Anders Andersson 1771-10-24 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
1772
31 år
Dottern VI:16 Katarina (Karin) Andersdotter föds 1772-12-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [23]
1774
33 år
Sonen Anders Andersson föds 1774-12-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [24]
>1776
Bosatt från 1776 till 1782 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [7]
1776
35 år
Sonen Nils Andersson föds 1776-11-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [24]
1779
37 år
Sonen Per Andersson föds 1779-02-22 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [24]
1781
39 år
Sonen Olof Andersson föds 1781-09-23 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [24]
>1783
Bosatt från 1783 till 1789 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [8]
>1790
Bosatt från 1790 till 1796 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [9]
1795
53 år
Brodern Anders Nilsson dör 1795-05-28 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
>1797
Bosatt från 1797 till 1803 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [10]
>1804
Bosatt från 1804 till 1810 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [11]
1810
69 år
Bouppteckning 1810-12-10 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [12]
1810
69 år
Sonen Olof Andersson dör 1810-12-16 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [24]
>1811
Bosatt från 1811 till 1815 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [13]
1814
72 år
Maken VII:31 Anders Andersson dör 1814-02-24 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [25]
>1816
Bosatt från 1816 till 1820 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län [14]
1819
77 år
Sonen Per Andersson dör 1819-10-19 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [24]
>1821
Bosatt från 1821 till 1827 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län [15]
>1828
Bosatt från 1828 till 1830 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län [16]
1830
88 år
Död 1830-01-30 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [17]

Källor

[1]
Hedesunda C:2 (1728-1761) Bild 100 / sid 193 (AID: v135471.b100.s193, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[2]
Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 38 / sid 32 (AID: v135425.b38.s32, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[3]
Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 171 / sid 169 (AID: v135425.b171.s169, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[4]
Hedesunda AI:5 (1750-1768) Bild 233 (AID: v135424.b233, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[5]
Hedesunda AI:7 (1769-1775) Bild 113 / sid 107 (AID: v135426.b113.s107, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[6]
Hedesunda AI:7 (1769-1775) Bild 35 / sid 30 (AID: v135426.b35.s30, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[7]
Hedesunda AI:8 (1776-1782) Bild 39 / sid 34 (AID: v135427.b39.s34, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[8]
Hedesunda AI:9 (1783-1789) Bild 40 / sid 33 (AID: v135428.b40.s33, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[9]
Hedesunda AI:10a (1790-1796) Bild 38 / sid 32 (AID: v135429.b38.s32, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[10]
Hedesunda AI:11a (1797-1803) Bild 40 / sid 36 (AID: v135431.b40.s36, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[11]
Hedesunda AI:12 (1804-1810) Bild 35 / sid 31 (AID: v135433.b35.s31, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[12]
Gästriklands domsaga FII:6 (1809-1811) Bild 426 / sid 90 (AID: v154659.b426.s90, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[13]
Hedesunda AI:13 (1811-1815) Bild 43 / sid 38 (AID: v135434.b43.s38, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[14]
Hedesunda AI:14a (1816-1820) Bild 45 / sid 40 (AID: v135435.b45.s40, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[15]
Hedesunda AI:15a (1821-1828) Bild 42 / sid 38 (AID: v135437.b42.s38, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[16]
Hedesunda AI:16a (1828-1833) Bild 50 / sid 40 (AID: v135439.b50.s40, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[17]
Hedesunda C:5 (1822-1861) Bild 299 (AID: v135474.b299, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[18]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 108 / sid 209 (AID: v135472.b108.s209, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[19]
Hedesunda Släktbok 1997 sid 829
 
 
[20]
Hedesunda C:2 (1728-1761) Bild 124 / sid 241 (AID: v135471.b124.s241, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[21]
Hedesunda C:2 (1728-1761) Bild 230 / sid 449 (AID: v135471.b230.s449, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[22]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 58 / sid 109 (AID: v135472.b58.s109, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[23]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 121 / sid 235 (AID: v135472.b121.s235, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[24]
Hedesunda Släktbok 1997 sid 314
 
 
[25]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 312 (AID: v135473.b312, NAD: SE/HLA/1010068)