VII:31 Anders Andersson

Bonde. Blev 68 år.

Antavla

Far:

 Anders Andersson (1716? - 1798)

Mor:

 Ingrid Andersdotter (1718 - 1790)

Född:

1745-12-21 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [1]

"Anders, född d. 21. Föräldrar: Anders Andersson, hustru Ingrid Andersdotter i Flösta. Vittnen: Klåckaren Johan Olsson Vidin, sold. Lars Öhman, hustru Sophia Månsdotter i Fromhult och pigan Brita Andersdotter i Berg."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.2A, Födde,Dop,Vigsel,Död,Begravning, 1728 - 1761, 0-240, Bild 244 av 486, GID 1593.15.72100

Bosatt:

från 1755 till 1758 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län. [2]

Bosatt:

från 1755 till 1767 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län. [3]

Nr. 1505.

Bosatt:

från 1755 till 1767 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län. [4]

Nr. 1505.

Bosatt:

från 1762 till 1766 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [5]

Nr. 1505. "15 år".

Bosatt:

från 1769 till 1775 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [6]

Bosatt:

från 1776 till 1782 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [7]

Bonde.

Bosatt:

från 1783 till 1789 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [8]

Bonde.

Bosatt:

från 1790 till 1796 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [9]

Bonde.

Bosatt:

från 1797 till 1803 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [10]

Bonde.

Bosatt:

från 1804 till 1810 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [11]

Landbonde.

Bouppteckning:

1810-12-10 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [12]

"1810 den 10de december, blef undertecknade anmodade af bonden Anders Andersson och dess hustru Chatarina Nilsdotter i Flösta för att upteckna och wärdera den i boet warande lösa egendom; Då de vid samma tillfälle lemnade hemmansstyrelsen till sin äldre son Anders och dess hustru Anna Ersdotter, övriga arfvingarne voro och närvarande sönerna Nils, Olof, Per och dottren Chatharina med sin man bonden Jan Olsson i Öhlbo, sedan föräldrarne undantagit och sig förbehållit en så kallad fördel, samt egendom emot skulden delades den öfrige arfvingarne emellan, alt aflop på sätt som följer:

Inventarium
Koppar och mässing:
1 st kopparkruka med lock.......................................................1.24.-
1 st mässingskruka...................................................................1.12.-
Brännvinspannan med behör....................................................12.-.-
2 st mässingsljusstakar...............................................................1.32.-
Tenn:
3 st tallrikar................................................................................3.-.-
1 st flaska och en liten skål.......................................................-.20.-
1 st gammalt fat.........................................................................-.16.-
Porslin och stenkärl:
13 st djupa och flata porslinstallrikar..........................................1.24.-
8 st djupa och dito stenfat..........................................................-.36.-
2 st stenskålar 4 skilling, 1 st dito av bleck 4 skilling.................-.8.-
Sommar- och vinterkörredskap:
1 st arbetsvagn med järnaxlar och hjul.......................................8.-.-
1 st kistkärra med dito................................................................2.24.-
2 st oprot.? stigar.......................................................................1.40.-
1 st bräd dito..............................................................................1.16.-
1 st kärrskrinda med järnaxel utan hjul........................................2.-.-
1 st dito med träaxel och hjul......................................................2.-.-
3 st dyngkärror med allenast 1 par hjul.......................................1.24.-
6 st järnskodda långslädar.........................................................7.-.-
2 st brädskrindor.........................................................................-.32.-
2 par järnskodda kälkar á 1 riksdaler 24 skilling........................3.-.-
1 dito sämre...............................................................................1.-.-
3 par träskodda dito...................................................................1.24.-
4 dito skaklar á 12 skilling..........................................................1.-.-
3 dito bättre á 24 skilling............................................................1.24.-
2 st kyrkslädar á 1 riksdaler 24 skilling.......................................3.-.-
1 st åkharv i vreten....................................................................2.-.-
1 st dito gammal.........................................................................1.-.-
1 st trästock...............................................................................-.40.-
2 st dito......................................................................................1.-.-
2 st bukok..................................................................................1.-.-
2 st ålder.....................................................................................1.-.-
1 par harvskaklar.......................................................................-.16.-
1 dito dito....................................................................................-.8.-
3 st storskrindor...........................................................................-.36.-
1 st gammal kistkärra utan hjul 24 skilling, 1 st brädstig 24 skill....1.-.-
Träpersedlar:
1 par vävstolar.............................................................................1.-.-
1 st ny drickstunna.......................................................................2.32.-
1 st nytt 8 såkar...........................................................................2.32.-
1 st ny fotbunke...........................................................................1.-.-
1 st gammalt kar...........................................................................-.32.-
1 st dito gamlare...........................................................................-.16.-
1 st ny vattuså..............................................................................-.16.-
6 st större och mindre byttor........................................................1.12.-
5 st större och mindre flaskor......................................................1.19.-
4 st siltråg....................................................................................-.4.-
1 st mjölkbunke..........................................................................-.7.-
1 st liten smörkärna....................................................................-.8.-
1 st gammalt sikt.........................................................................-.7.-
1 st såll.......................................................................................-.7.-
1 st tunnsil...................................................................................-.12.-
1 st liten dricks- och en standtunna............................................1.24.-
1 st större drickstunna................................................................1.24.-
En kolmil ved..............................................................................6.-.-
3 st dricksstop 18 skilling, 1 st kanna 12 skilling.........................-.30.-
Smedjeredskapen......................................................................5.-.-
1 st hörnskåp i vardagsstugan...................................................1.-.-
1 st drickstunna om 5 sår...........................................................-.24.-
1 st liten fälskrinda utan släde...................................................-.12.-
Järnpersedlar:
1 st tackjärns pannmurskittel.....................................................6.-.-
1 st större slipsten med järnvev.................................................8.-.-
20 st bättre och sämre liar.........................................................5.-.-
1 st järnspett.............................................................................-.16.-
1 st täljyxa.................................................................................-.8.-
3 st huggyxor............................................................................-.20.-
2 st anderstång navrar..............................................................-.8.-
1 st dymlings dito, 1 st gräv.......................................................-.8.-
1 st torvyxa...............................................................................-.4.-
1 st hemkvarn..........................................................................2.-.-
1 st gammal isbill......................................................................-.12.-
1 st hållhake............................................................................-.4.-
3 st större och mindre grytor.....................................................2.40.-
1 st häkla 8 skilling, 2 st stekpannor 32 skilling........................-.40.-
1 st vävspännare....................................................................-.8.-
1 par kardor.............................................................................-.8.-
1 st handsåg..........................................................................-.12.-
1 st ullsax...............................................................................-.4.-
1 st bor och en huggbor.........................................................-.4.-
1 st rasp 4 skilling, 1 st dito huggbor 4 skilling........................-.8.-
1 st rundjärn...........................................................................-.2.-
1 st vridbor.............................................................................-.4.-
Hästar:
1 st röd häst 12 år..................................................................60.-.-
1 st blackt sto 9de året..........................................................60.-.-
1 st rött sto 24 år....................................................................4.-.-
Kreatur:
5 st bättre kor á 20 riksdaler...................................................100.-.-
1 st sämre dito........................................................................18.-.-
1 st dito...................................................................................16.-.-
1 st 3-sommarskviga...............................................................16.-.-
2 st 2-sommars dito.................................................................10.-.-
1 st första års dito....................................................................8.-.-
2 st spädkalvar........................................................................8.-.-
6 st getter á 2 riksdaler...........................................................12.-.-
1 st bockkilling........................................................................1.-.-
2 st getdito..............................................................................2.-.-
9 st får....................................................................................20.-.-
3 st dito á 3 riksdaler..............................................................9.-.-
1 st 3-sommars oxe................................................................16.-.-
Svinkreatur:
1 st 3-års svin 16 riksdaler, ½ dito 5 riksdaler.........................21.-.-
2 st kultar 9 riksdaler, 2 st grisar 6 riksdaler 16 skilling...........15.16.-
Sängkläder:
4 st örngottsvar.......................................................................1.40.-
2 st bättre och sämre slarftäcken............................................1.36.-
1 st nytt lärftslakan..................................................................1.12.-
1 st gammalt dito.....................................................................-.12.-
2 st kuddar..............................................................................1.20.-
1 st dito var..............................................................................-.24.-
1 st hamplärftslakan.................................................................-.24.-
1 st ny skinnfäll........................................................................4.-.-
1 st gammal dito.......................................................................1.-.-
2 st handkläden.......................................................................1.-.-
3 par gardiner...........................................................................1.24.-
7 st bättre och sämre vävskedar..............................................1.32.-
1 st båt 6 riksdaler, ½ nät med tögar? 9 riksdaler, 19 långnät 6 riksdaler
16 skilling, 2 st löjnät 40 skilling................................................22.8.-
Summa inventarii Riksdaler:.....................................................560.32.-

Av inventariesumman avgår först föräldrarnas undantag, gravöls- och bröllopskost och sedan egendomen emot skulden.

Föräldrarnas undantag:
Smedjan med därtill hörande redskap.....................................5.-.-
Hörnskåpet i vardagsstugan...................................................1.-.-
1 st drickstunna om 5 sår........................................................-.24.-
1 st liten fålskrinda utan släde................................................-.12.-
1 st löjnät................................................................................-.24.-
Likstol 1 st ko Fälegås............................................................18.-.-
Gravölskost 1 st 3-sommars kviga Bölkulla.............................16.-.-
1 st ½-års gris..........................................................................3.-.-
Ett får som modren kommer att klippa årligen och sedan blir det till
gravölskost.............................................................................2.-.-
Bröllopskost till Olof och Nils 1 st ensommarskviga Snällkulla...10.-.-
2 st spädkalvar 8 riksdaler, 1 kultsvin 4 riksdaler 24 skilling.....12.24.-
Bröllopskost till Anders och Per 1 kviga Rökinna 16 riksdaler, 1 get
2 riksdaler, 1 kultsvin 4 riksdaler 24 skilling.............................22.24.-
Beviljat till Per utom lott 1 st förstaårskviga...............................8.-.-
Summa:...................................................................................99.?.-

Skuld befanns vara efter uppgift som här följer:
Till Gysinge bruk enligt motbok.............................................220.37.3
Dito sockenmagasinet med kapital och ränta......................11.23.9
Kronoutlagorna ungefärligen enligt förra året........................36.85.-
Dito saltpeter.........................................................................-.31.6
Hade Olof Andersson...........................................................1.32.-
Arvode till Lars Larsson i Harv för besväret vid bytet.............1.-.-
Skrivarearvodet.....................................................................3.24.-

Emot ovan anförda skuld avsattes följande egendom:
1 st röd häst 12 år.................................................................60.-.-
1 st blackt sto 9de året.........................................................60.-.-
1 st röd dito 24 år..................................................................4.-.-
1 st 3-sommars oxe...............................................................16.-.-
1 st 3-års svin........................................................................16.-.-
½ dito.....................................................................................5.-.-
3 st får á 3 riksdaler..............................................................9.-.-
En kolmil ved........................................................................8.-.-
1 st tackjärns pannmurskittel................................................6.-.-
Brännvinspannan med behör.................................................12.-.-
1 st större slipsten med järnvev.............................................8.-.-
1 st arbetsvagn med järnaxlar och hjul...................................8.-.-
1 st kistkärra med järnaxlar och dito......................................2.24.-
2 st sprotstigar.......................................................................1.40.-
1 st bräd dito..........................................................................1.16.-
1 st kärrskrinda med järnaxel utan hjul....................................2.-.-
1 st dito med träaxel och hjul..................................................2.-.-
3 st dyngkärror med allenast ett par hjul.................................1.24.-
6 st järnskodda långslädar......................................................7.-.-
2 st brädskrindor......................................................................-.32.-
2 par bättre järnskodda kälkar................................................3.-.-
1 dito sämre............................................................................1.-.-
3 par träskodda dito................................................................1.24.-
4 dito skaklar...........................................................................1.-.-
3 dito bättre dito......................................................................1.24.-
2 st kyrkslädar.........................................................................3.-.-
1 st bättre åkerharv.................................................................2.-.-
1 st sämre dito.........................................................................1.-.-
1 st trästock.............................................................................-.40.-
2 st dito....................................................................................1.-.-
2 st ålder...................................................................................1.-.-
2 st bukok................................................................................1.-.-
1 par harvskaklar.....................................................................-.16.-
1 dito dito.................................................................................-.8.-
3 st storskrindor........................................................................-.36.-
1 st stor båt...............................................................................6.-.-
½ not 11 famnar behållen resten sämre, samt tåger..................9.-.-
1 st hemkvarn............................................................................2.-.-
1 par vävstolar...........................................................................1.-.-
1 st ny drickstunna.....................................................................2.32.-
1 st nytt 8 så kar........................................................................2.32.-
1 st ny fotbunke.........................................................................1.-.-
1 st gammalt kar.........................................................................-.32.-
1 st dito......................................................................................-.16.-
1 st ny vattuså............................................................................-.16.-
Upptages de å föregående sida stånde Summa:.......................99.12.-
Summa Riksdaler:...................................................................374.40.-

Sedan allt på förrut skrivna sätt likviderat är, blir till delnings arvingarne
emellan 185 Riksdaler 40 skilling, härav belöper å vardera 37 Riksdaler 8 skilling.

Son Anders lott
Vägguret med foder..................................................................2.-.-
1 st större bytta.........................................................................-.8.-
1 st större och mindre flaska.....................................................-.23.-
1 st siltråg.................................................................................-.1.-
4 st liar......................................................................................1.-.-
1 st huggyxa 8 skilling, 1 st gräv 4 skilling.................................-.12.-
1 st anderstång navare.............................................................-.4.-
1 st tenntallrik............................................................................-.18.-
3 st porslinstallrikar....................................................................-.16.-
Undfår av Per uti 2ne mässingsljusstakar..................................-.16.-
1 st stenstop fat och en skål.....................................................-.8.-
3 st lång- och ett löjnät..............................................................1.16.-
1 st söndrig 6 kan gryta.............................................................-.32.-
1 st gammal kistkärra utan axel och hjul...................................-.24.-
2 st vävskedar..........................................................................-.16.-
1 par gardiner............................................................................-.24.-
1 st örngottsvar.........................................................................-.22,.
1 st slarftäcke............................................................................1.-.-
1 st gammalt lärftslakan.............................................................-.12.-
1 st liten kudde..........................................................................-.36.-
1 st ko Molla...............................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 2 st får 4 riksdaler........................................6.-.-
1 st gris 3 riksdaler 16 skilling sin andel......................................-.32.-
Kommer att betala till Olof som avgår........................................-.24.-
Summa:..................................................................................37.8.-

Son Nils lott
1 st drickstunna.......................................................................1.24.-
1 st större träflaska...................................................................-.16.-
1 st dito bytta............................................................................-.8.-
1 st siltråg.................................................................................-.1.-
1 st såll 7 skilling, 4 st liar 1 riksdaler........................................1.7.-
1 st huggyxa 8 skilling, 1 st torv dito 4 skilling...........................-.12.-
1 st anderstång navare............................................................-.4.-
1 st tenntallrik...........................................................................-.16.-
3 st porslinstallrikar....................................................................-.16.-
Undfår av Pehr uti 2ne mässingsljusstakar................................-.16.-
1 st flatt och ett djupt stenfat.....................................................-.8.-
4 st långnät...............................................................................1.16.-
1 st stekpanna..........................................................................-.16.-
1 st vävspännare 8 skilling, 1 par kardor 8 skilling....................-.16.-
1 st gammal brädstig.................................................................-.24.-
1 st vävsked.............................................................................-.16.-
2 st handkläden........................................................................1.-.-
1 st gammal skinnfäll 1 riksdaler, 1 st kudde med skinn............1.32.-
1 st randigt örngottsvar..............................................................-.16.-
1 st ko Withofda.......................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 2 st får 4 riksdaler.......................................6.-.-
Undfår tav Anders uti en gris...................................................-.32.-
Summa:...................................................................................37.8.-

Son Pehrs lott
1 st tunnsil och en mässingskruka...........................................1.24.-
1 st stor bytta...........................................................................-.12.-
1 st flaska om 2 k?...................................................................-.12.-
1 st mjölkbunke........................................................................-.7.-
1 st siltråg..................................................................................-.1.-
4 st liar 1 riksdaler, 1 st järnspett 16 skilling..............................1.16.-
1 st tennflaska och en skål.......................................................-.28.-
2 st porslinstallrikar...................................................................-.12.-
1 st djupt stenfat och en skål...................................................-.8.-
2 st mässingsljusstakar 1 riksdaler 32 skilling sin andel...........-.16.-
4 st långnät..............................................................................1.16.-
1 st liten gryta 24 skilling, 1 st häkla 8 skilling, 2 st dricksstop 12 skilling
.................................................................................................-.44.-
1 st bor och en huggbor............................................................-.4.-
2 st vävskedar..........................................................................-.16.-
1 par gardiner 24 skilling, 1 st kuddvar 24 skilling......................1.-.-
Undfår av Chatarina uti en skinnfäll...........................................2.-.-
1 st ko Guldstjärna.....................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 1 st får 2 dito, 2 st killar 2 riksdaler...............6.-.-
Undfår av Anders uti en gris......................................................-.32.-

Son Olofs lott
1 st dricks- och en standtunna..................................................1.24.-
2 st byttor 16 skilling, 1 st liten kärna 8 skilling...........................-.24.-
1 st dricksflaska 7 skilling, 1 siltråg 1 skilling.............................-.8.-
2 st liar 1 riksdaler, 1 st gammal huggyxa 4 skilling....................1.4.-
1 st täljyxa 8 skilling, 1 st dymlingsnavare 4 skilling....................-.12.-
1 st gammalt tennfat 16 skilling, 2 st porslinstallrikar 12 skilling..-.28.-
1 st bleckskål............................................................................-.4.-
Undfår av Per uti 2ne mässingsljusstakar..................................-.16.-
1 st djupt och ett flatt stenfat.....................................................-.8.-
4 st långnät...............................................................................1.16.-
1 st bättre gryta........................................................................1.16.-
1 st dricksstop.........................................................................-.6.-
1 st rasp 4 skilling, 1 st huggbor 4 skilling, 1 rundjärn 2 skilling...-.10.-
1 st vävsked 16 skilling, 1 par gardiner 24 skilling...................-.40.-
1 st örngottsvar 24 skilling, 1 st nytt lärftslakan 1.12.-..............1.36.-
1 st slarftäcke..........................................................................-.36.-
1 st ko Svanegås....................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 1 st får 2 riksdaler.....................................4.-.-
1 st bockkille...........................................................................1.-.-
Undfår av Anders uti en gris....................................................-.32.-
Dito dito till fyllnad i denne lott................................................-.24.-
Summa:.................................................................................37.8.-

Jan Olsson och hustru Carins lott
1 st kopparkruka...................................................................1.24.-
1 st större bytta 16 skilling, 1 st träflaska 8 skilling, 1 sikt 1 sk...-.31.-
1 st siltråg 1 skilling, 4 st liar 1 riksdaler..................................1.1.-
1 st isbill 12 skilling, 1 st hållhake 4 skilling.............................-.16.-
1 st tenntallrik 18 skilling, 3 st porslins dito 16 skilling...............-.34.-
Undfår av Per uti 2ne mässingsljusstakar..............................-.16.-
1 st flatt och ett djupt stenfat.................................................-.8.-
4 st långnät.............................................................................1.16.-
1 st stekpanna 16 skilling, 1 st handsåg 12 skilling.................-.28.-
1 st ullsax 4 skilling, 1 st drickskanna 12 skilling.....................-.16.-
1 s vridbor 4 skilling, 1 st vävsked 16 skilling..........................-.20.-
1 st hamplärftslakan 30 skilling, 1 nytt örngottsvar 24 skillling...1.6.-
1 st ny skinnfäll 4 riksdaler sin andel........................................2.-.-
1 st ko Hjärtgås........................................................................20.-.-
1 st get 2 riksdaler, 2 st får 4 riksdaler.......................................6.-.-
Undfår av Anders uti en gris.....................................................-.32.-
Summa:...................................................................................37.8.-

Upptages summa å förrut avdragne persedlar emot skuld, samt föräldrarnes undantag m.m. gör 374.40
Summa Riksdaler:...............................................................560.32.-

Utom förut antecknade persedlar förbehölt föräldrarne sig följande:
1mo: 1 veckas mjölkning efter alla gårdens kreatur sommartiden.
2do: 1 tunna säd, hälften råg och korn, när endera dör blir hälften, och skulle missväxt hända något år, lindras sädesutgiften.
Vad sädesbytet beträffar, blir så beslutit att Anders skulle lämna sina bröder som ej bekommit bröllopskost, nämligen Pehr, Olof, Nils, 2ne tunnor korn till vardera, då Anders svarar för alla övriga sädesutgifterna, om magasinet, gravölskost m.m. Modren lämnades vardera barnen 17 alnar lin, 9 ? hampa.

Med denna delning och arvsskifte, äro vi å ömse sidor till alla delar nöjda, som med våra namn och bomärken bestyrkes:
Anders Andersson
Carin Nilsdotter, föräldrar
Anders Andersson
Nils Andersson
Per Andersson
Olof Andersson
Jan Olsson i Öhlbo, hustru Carin Andersdotter
Bytes- och värderingsmän närvarande:
Andreas Momqvist
Lars Larsson i Harv, fjärdingsman
Till fattigkassan är betalt trettiofyra skilling Rgde som kvitteras:
Johan Ek, P.L."

Bosatt:

från 1811 till 1814 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [13]

Gamle landbonden. "Död 24/2 1814."

Död:

1814-02-24 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län. [14]

"Gamle bonden Anders Andersson i Flösta, död den 24 februarii, 69 år gammal af ålderdomsbräckligheter."
[Gävleborg, Västernorrland] Hedesunda, C.4, Födde,Dop,Vigsel,Död,Begravning, 1785 - 1821, 0-0, Bild 320 av 369, GID 1593.36.32000


Äktenskap med VII:32 Katarina (Karin) Nilsdotter (1741 - 1830)

Vigsel:

1771-10-24 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län. [15]

"Brudgum drängen Anders Andersson i Flösta, brud pigan Karin Nilsdotter i Öhlbo."

Barn:

 Katarina (Karin) Andersdotter (1772 - 1847)
 Anders Andersson (1774 - 1852)
 Nils Andersson (1776 - )
 Per Andersson (1779 - 1819)
 Olof Andersson (1781 - 1810)


Noteringar

Anders Andersson är farfars mormors mormors far till Bengt Peter.

Anders Andersson är farfars morfars farfars farfars farbrors sonson till Bengt Peter.

Anders Andersson är farfars mormors farfars farfars farfars brorsons son till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1745
Födelse 1745-12-21 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [1]
1747
Brodern Lars Andersson föds 1747 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län
1750
Brodern Per Andersson föds 1750 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [16]
1752
Brodern Erik Andersson föds 1752 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län
>1755
Bosatt från 1755 till 1758 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län [2]
>1755
Bosatt från 1755 till 1767 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län [3]
>1755
Bosatt från 1755 till 1767 Flösta Nr.3, Hedesunda, Gävleborgs län [4]
1761
Systern Katarina Andersdotter föds 1761 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län
>1762
Bosatt från 1762 till 1766 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [5]
1764
Brodern Olof Andersson föds 1764 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län
>1769
Bosatt från 1769 till 1775 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [6]
1771
25 år
Vigsel VII:32 Katarina (Karin) Nilsdotter 1771-10-24 Ölbo, Hedesunda, Gävleborgs län [15]
1772
27 år
Dottern VI:16 Katarina (Karin) Andersdotter föds 1772-12-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [17]
1774
29 år
Sonen Anders Andersson föds 1774-12-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
>1776
Bosatt från 1776 till 1782 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [7]
1776
30 år
Sonen Nils Andersson föds 1776-11-26 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
1779
33 år
Sonen Per Andersson föds 1779-02-22 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
1781
Brodern Per Andersson dör 1781 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [16]
1781
35 år
Sonen Olof Andersson föds 1781-09-23 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
>1783
Bosatt från 1783 till 1789 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [8]
>1790
Bosatt från 1790 till 1796 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [9]
1790
44 år
Modern VIII:62 Ingrid Andersdotter dör 1790-12-07 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [19]
1794
Systern Katarina Andersdotter dör 1794 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [16]
>1797
Bosatt från 1797 till 1803 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [10]
1798
52 år
Fadern VIII:61 Anders Andersson dör 1798-02-18 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [20]
>1804
Bosatt från 1804 till 1810 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [11]
1810
64 år
Bouppteckning 1810-12-10 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [12]
1810
64 år
Sonen Olof Andersson dör 1810-12-16 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [18]
>1811
Bosatt från 1811 till 1814 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [13]
1814
68 år
Död 1814-02-24 Flösta, Hedesunda, Gävleborgs län [14]

Källor

[1]
Hedesunda C:2 (1728-1761) Bild 124 / sid 241 (AID: v135471.b124.s241, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[2]
Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 118 / sid 116 (AID: v135425.b118.s116, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[3]
Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 217 / sid 215 (AID: v135425.b217.s215, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[4]
Hedesunda AI:6 (1755-1767) Bild 266 / sid 268 (AID: v135425.b266.s268, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[5]
Hedesunda AI:5 (1750-1768) Bild 255 (AID: v135424.b255, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[6]
Hedesunda AI:7 (1769-1775) Bild 35 / sid 30 (AID: v135426.b35.s30, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[7]
Hedesunda AI:8 (1776-1782) Bild 39 / sid 34 (AID: v135427.b39.s34, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[8]
Hedesunda AI:9 (1783-1789) Bild 40 / sid 33 (AID: v135428.b40.s33, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[9]
Hedesunda AI:10a (1790-1796) Bild 38 / sid 32 (AID: v135429.b38.s32, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[10]
Hedesunda AI:11a (1797-1803) Bild 40 / sid 36 (AID: v135431.b40.s36, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[11]
Hedesunda AI:12 (1804-1810) Bild 35 / sid 31 (AID: v135433.b35.s31, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[12]
Gästriklands domsaga FII:6 (1809-1811) Bild 426 / sid 90 (AID: v154659.b426.s90, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[13]
Hedesunda AI:13 (1811-1815) Bild 43 / sid 38 (AID: v135434.b43.s38, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[14]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 312 (AID: v135473.b312, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[15]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 108 / sid 209 (AID: v135472.b108.s209, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[16]
Åke Englund
 
 
[17]
Hedesunda C:3 (1762-1784) Bild 121 / sid 235 (AID: v135472.b121.s235, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[18]
Hedesunda Släktbok 1997 sid 314
 
 
[19]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 68 (AID: v135473.b68, NAD: SE/HLA/1010068)
 
 
[20]
Hedesunda C:4 (1785-1821) Bild 274 (AID: v135473.b274, NAD: SE/HLA/1010068)